Šilnamio efektas. Klimato atšilimo pasėkmės.

Jaunojo žmogaus pasaulis

Jaunas žmogus – tai visa žmonijos ateitis ir išsigelbėjimas. Jaunas žmogus dar tik pradeda įsitvirtinti visuomenėje. Dabarties pasaulyje, spartėjant visuomenės raidos procesams, keičiasi padėtis jame, išryškėja naujas pasaulio vaizdas, o kartu su juo ir nauja visuomenė.
Ši būtybė labai atvira pasauliui, naujovėms, ji greitai įsisavina teikiamą informaciją. Jaučiasi galintis imtis atsakomybės, bet dažnai jis pervertina savo galimybes, tačiau suaugusieji kartais linkę nepasitikėti ir nepagrįstai riboti jauno asmens galimybes. Jaunimas neturintis daug asmeninės patirties, remiasi tėvų, autoritetų, tradicijų suformuotomis vertybėmis, gavęs laaisvę jis ima formuoti savąjį “aš‘‘.
Lietuvos jaunimas santūriai vertina pokyčius šalyje, remiantis apklausa 37 proc. apklaustųjų mano, kad padėtis šalyje gerėja. Jaunimas tampa vis labiau tolerantiškesnis seksualinių mažumų, priklausomų nuo narkotikų, alkoholio, religinėms sektoms priklausančių žmonių atžvilgiu. Svarbiausios jaunų žmonių vertybės yra šeima, materialinė gerovė, išsimokslinimas, laisvalaikis, draugai, darbas. Tačiau jaunimas labiausiai yra nepatenkintas materialine padėtimi, jaučiasi tarp kitų nepilnavertis.
” Kiaulidėje gyvename, tai kodėl nesielgti, kaip kiaulėms ” – taip visuomenę ir save apibūdina pankai. Čia pastebime jaunų žmonių nepasitikėjimą visuomene, ir maištą prrieš jį. Tačiau dažnai jis maištauja tiesiog prieš savo šeima, mokytojus, reikalaudamas dėmesio. Aš pati būdama 14 – 16 metų save priskyriau ” banglams ”, rengdavausi taip, kad mane būtinai kas nors pastebėtų ir nesvarbu, kad įspūdis susidarydavo gal ir nelabai geras. Svarbiausia mane pastebėjo!!! Ta

ai buvo maištas prieš visus, tik nežinau dėl ko, gal mes jauni žmonės, per daug save iškeliame, per daug įsivaizduojame esą labai svarbūs. Bet mes tokie kaip ir kiekvienas pilietis. Dabar jau mano mąstymas ir supratimas keičiasi, galvoju apie ateity.
Turėjimas daug laisvalaikio yra svarbiausias jaunimo bruožas. Didžiąją laisvo laiko dalį jis praleidžia žiūrėdamas televizorių, susitikdamas su draugais ar klausydamas muzikos. Nemažai laiko skiriama namų ruošai, kompiuteriui ar internetui bei sportui. Palyginti kaimo ir miesto jaunimo užsiėmimus, matome, kad miesto jaunimas kur kas daugiau laiko skiria draugams, nei kaime. Taip pat miesto jaunimas daugiau laiko skiria sportui, skaitymui ir panašiai. Tiek miesto, tiek kaimo jaunimo dalis laisvu laiku dirba už atlygį.

Leave a Comment