Sėklų daigumo priklausomybė nuo temperatūros ir drėgmės

Laboratorinis darbas

“Sėklų dygimo priklausomybės nuo drėgmės ir temperatūros tyrimas”

Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokioje drėgmėje ir temperatūroje geriausiai dygsta pupelės.

Hipotezė: Sėklos geriausiai dygs 25OC (vidutinėje) temperatūroje, nes dygstant sėkloms vyksta fermentinės reakcijos, kurioms reikia šilumos, bet per didelė temperatūra gali sutrikdyti ląstelių veiklą, ir vidutinėje drėgmėje, kad sėkloms užtektų vandens, bet nebūtų jo per daug.

Darbo priemonės:
• parą mirkytos pupelės
• 9 indeliai
• 9 stiklai indeliam uždengti
• vata
• vanduo

Darbo eiga :
1. Indelius ir stiklus švariai nuploviau.
2. Paėmiau 9 indelius, į 8 iš jų įdėjau po 10 pupelių. Į 9-ą indelį įdėjau 50 pupelių (bendram pupelių daigumui nustatyti).
3. Į 3 indelius, kuriuose buvo poo 10 pupelių įpyliau po 5 ml vandens, šiuos indelius uždengiau stiklu ir įdėjau į skirtingos temperatūros aplinkas: 40o C, 25oC,17oC (kambario temp.).
4. Paėmiau dar 2 indelius su 10 pupelių ir indelį, į kurį sudėta 50 pupelių. Įpyliau po 25 ml vandens, šiuos indelius taip pat uždengiau ir įdėjau į skirtingų temperatūrų aplinkas : 40o C, 25oC,17oC. Indelį su 50 pupelių įdėjau į 25oC temperatūrą, nes 25ml drėgmės ir 25oC temperatūra turėtų būti optimalios sąlygos dygimui.
5. Į likusius 3 indelius įpyliau 100 ml vandens, indus uždengiau ir įdėjau į 40o C, 25oC ir17oC temperatūrų aplinkas.
6. Savaitę laiko sėklas paalikau toje temperatūroje, į kurią buvo įdėta. Palaikiau pastovią drėgmę, įpilant po nedidelį vandens kiekį.

* Drėgmės patikslinimas: 100ml buvo vandens perteklius, nes apsėmė pupeles, 25ml buvo vidutinė drėgmė – vata šlapia, bet pupelės neapsemtos, o 5ml buvo drėgmės trūkumas (vata tik vos šlapia).

/p>

Rezultatai. Po savaitės gavau tokius rezultatus:

Stiebas, cm Lapai,
vnt Šaknis, cm Sąlygos
6,5 2 6

Temperatūra: 25o C
Drėgmė: 25 ml

4,5 2 3
5 2 3
3,5 2 3
3,5 2 5,5
2,5 2 3,5
3,5 2 4,5
4,5 2 5
4 2 5
2,5 2 3,5
Sudygo visos (DAIGUMAS)

Stiebas, cm Lapai,
vnt Šaknis, cm Sąlygos
2 – 3
Temperatūra: 17o C
Drėgmė: 25ml
1,5 – 2
2,5 – 2,6
2,3 – 4
2,1 – 2,3
2,2 – 2,4
1 – 0,5
0,2 – 0,4
2 sėklos neišdygo

Stiebas, cm Lapai,
vnt Šaknis, cm Sąlygos
3 – 2
Temperatūra: 25o C
Drėgmė: 100 ml
1 – 0,5
1,5 – 0,5
1,7 – 0,8
6 sėklos neišdygo

Stiebas, cm Lapai,
vnt Šaknis, cm Sąlygos
– – 1,5
Temperatūra: 17o C
Drėgmė: 100ml
– – 1,7
– – 2,8
– – 2
6 sėklos neišdygo

Stiebas, cm Lapai,
vnt Šaknis, cm Sąlygos
– – 2
Temperatūra: 17o C
Drėgmė: 5 ml
– – 1,7
– – 2,1
– – 2
– – 2
– – 1,7
4 sėklos neišdygo

Stiebas, cm Lapai,
vnt Šaknis, cm Sąlygos
– – 2,3 Temperatūra: 25o C
Drėgmė: 5 ml
– – 1,6
– – 2,2
– – 2,9
– – 1,4

1,8

3,2
3 sėklos neišdygo

Sąlygos

Visos sėklos supuvo
Temperatūra: 40o C
Drėgmės įvairios (100,25,5ml)

Indelyje, kuriame buvo įdėta 50 pupelių ir buvo nustatinėjamas jo daigumas, visos pupelės sudygo, taigi pupelių daigumas 100%.
Apskaičiuoju sudygusių sėklų šaknų ilgių, lapų ir stiebo ilgių vidurkius:

Sudygusių sėklų šaknų ilgio, stiebo ilgio ir lapų skaičiaus vidurkių lentelė
Sąlygos Stiebo ilgio vidurkis(cm) Lapų vidurkis (vnt) Šaknies ilgio vidurkis (cm) Daigumas (kiek sėklų iš 10 sudygo)
Temperatūra(oC) Drėgmė(ml)
17 5 0 0 1,15 6
17 25 1,38 0 1,72 8
17 100 0 0 0,8 4
25 5 0 0 1,54 7
25 25 4 2 4,2 10
25 100 0,72 0 0,38 4
40 5 0 0 0 0
40 25 0 0 0 0
40 100 0 0 0 0

Nubraižau diagramas pagal gautus rezultatus:

Iš gautų rezultatų matosi, kad 40oC temperatūra buvo per didėlė, nepriklausomai nuo drėgmės visos sėklos supuvo. Tokioje temperatūroje sėklose sutriko ląsteliniai prrocesai, ir prasidėjo puvimo procesas.
Maža drėgmė (5ml) sėkloms buvo per maža, tiek 17 oC, tiek 25oC sėklos dygo gana prastai, nesusiformavo stiebas, šaknų ilgio vidurkis nedidelis. Dygstančios sėklos naudoja vandenį biocheminiams procesams, tokiems kaip medžiagų pernaša, hidrolizės reakcijos ir kt., todėl svarbu, kad jo pakaktų. Mažoje drėgmėje iš 10 sėklų išdygo 6-7, bet toliau dygti negalėjo, nes nebeužteko drėgmės, todėl šaknų ilgiai nedideli.
Didelėje drėgmėje (100ml) sėklos dygo dar blogiau nei mažoje, nes buvo apsemtos ir negalėjo gauti deguonies, kuris yra būtinas ląsteliniam kvėpavimui. Sk

kirtingose temperatūrose išdygo tik 4 sėklos iš 10.
Optimali dygimui drėgmė buvo vidutinė, t.y. 25ml. Tiek 17 oC, tiek 25oC temperatūroje sudygo daugiausia sėklų, didžiausi šaknų vidurkiai, susiformavo stiebas, 25oC temperatūroje netgi išaugo po 2 lapelius.
25oC temperatūroje sėklos dygo geriau nei 17 oC: didesnis bendras daigumas visomis drėgmėmis 7+10+4>6+8+4, didesnis šaknų ilgio vidurkis 1,54+4,2+0,38>1,15+1,72+0,8 = 6,12>3.67.
Taigi geriausios sąlygos pupelių sėkloms dygti yra 25oC temperatūra ir vidutinė drėgmė.

Išvados. Hipotezė pasitvirtino – pupelės tikrai geriausiai dygo vidutinėje temperatūroje ir vidutinėje drėgmėje (priežastys paaiškintos rezultatuose).

Leave a Comment