Rūgštieji lietūs ir miškų nykimas

Rūgštieji lietūs ir miškų nykimas

Pakenkimus sukelia teršalų emisijos; jos sustiprėja saulėtais metais, jei kenkia sausa depozicija. Kenkėjai (grybai, kinivarpos, tipografai) naudojasi medžio susilpnėjimu .
Kenksmingos medžiagos nusėda daugiausia ant lapų ar spyglių arba ant dirvos ir šaknų. Primine lapų ir spyglių pakenkimo priežastimi laikomas ozono arba rūgštis sudarančių oksidų SO2 ir NO poveikis.
Ozonas pažeidžia lapų ir spyglių kutikulą. Per žioteles jis patenka į audinius ir, reaguodamas su ląstelių sienelių vandeniu, sudaro OH radikalus. Jie pažeidžia chloroplastų tilakoidų membranas .
Centrinis chlorofilo Mg atomas rū

ū
ūgščių kritulių yra išplaunamas.
Spygliai pagelsta, jų asimiliacinės galimybes sumažėja. Šaknys įsiurbia mažiau maisto medžiagų ir negali atgaminti prarasto Mg. Medžio augimo greitis sumažėja.
Dėl tiesioginio ozono poveikio išplaunama daugiau maisto medžiagų. O3 užima membranų fosfolifodų dvigubas jungtis ir SH grupės. Dėl to padidėja membranų pralaidumas. Į ozono poveikį žiotelės reaguoja užsiverdamas, dėl to sumažėja fotosintezės intensyvumas.
SO2 atveria žioteles, dėl to daugiau išgarinama. Sausringais metais augalas patiria fiziologinį stresą dėl vandens trūkumo.
Pagausėjus NO lapas įsotinamas nitratais fermentų suskaldomas iki ni
i
itrito ir toliau – iki galimo naudoti amonio. Kadangi nitratų redukcija vyksta greičiau nei nitritų, ląstelėje susikaupia nitritų perteklius. Tai kenkia tilakoidų membranoms. Kol dirvoje yra kalkių, jos neutralizuoja patekusias rūgštis:
Hidrokarbonato jonai sujungia metalų jonus .
Metalai iš dirvos išplaunami. Kiti jo
o
onai pakeičia molio mineralų jonus. Jei buferinė talpa išeikvota jonai atpalaiduojami. Jie dirvožemyje būna sambemolėkuliniuose aliuminio hidroksido katijonuose.
Su atsipalaidavusiais sunkiaisiais metalais susidariusios katijonines rūgštys ardo šaknų sistemą .
Mažamaisčiai ežerai

Natūralūs gilūs ežerai yra mažamaisčiai ir gamina mažai organinės medžiagos. Tipiniai jų požymiai yra :
Matomumo gylis iki 10 m, vandens spalva – nuo žydros iki žalios, mažai nuosėdų, nėra sapropeli, vienoda deguonies koncentracija, planktonas, bet negausūs individų, prisitaikė prie nedidelių priekrantes juostoje mažai makrolitų deguonies kiekio svyravimų; siauroje.

Vandens rūgštėjimas

Į vandens telkinius patenka vis daugiau rūgščių. Tai įrodo nuosėdose likę titnagdumbliai. Kai kurie titnagdumbliai gyvena tik tam tikrose vandens telkinio rūgštingumo sąlygose. Jie turi atsparius silikatinius kiautus ,net praėjus dešimtmečiams, parodo ežero rūgštingumo kitimą .

Dar prieš žmogaus įtaka vidutinė vandens telkinių pH vertė buvo ap

p
pie 5. Šiuo metu nustatomos kur kas mažesnės vertės (ph4,7)
Tai sąlygoja rūgštieji lietus.
Jų tiesioginis poveikis ežero vandeniui yra mažesnis nei netiesioginis per nuotėkį iš dirvožemio. Ežerai, kaip ir dirvožemiai, dėl juose esančių humusinių medžiagų ir karbonatų / bikarbonatų yra reliatyviai stabilūs. Patekę didesni rūgščių kiekiai sumažina vandenyje ištirpusiu medžiagų buferinį veikimą.
CO + H – HCO + H – HCO
Pirmojoje reakcijos stadijoje iš kalkių (caco) atsiskiria Ca. Jo nėra ankstyvųjų nuosėdų sluoksnių bentosiniuose organizmuose. Dirvožemyje H jonus pakeičia metalų katijonai. Pastarieji išplaunami ir patenka į
vandens telkinius. Jei , kaip citotoksiniai paspartina rūgščių lemiamą visų vandens telkinio ekosistemų rūšių sudėties nuskurdinama.
Jau esant ph5,7 planktonas reaguoja: sumažėja rūšių ir individų kieki , daugiausia – diatominių dumblių. Zooplanktone įvyksta rūšių kiekybiniai poslinkiai smulkių vėžiagyvių dafnijų naudai.
Rūgštėjant vandens telkiniui mažėja rūšių skaičius ir pakinta hidrocenozių sudėtinių dalių santykiai : lieka mažiau planktono ir daugiau bentoso pirminių gamintojų rūšių .
Vandens telkinio rūgštėjimo indikatoriai yra kimininės samanos . Dėl jų mainų jonų sorbcijos imlumo aplinkos jonai pakeičiami h jonais.

Uždruskėjimas

Druskomis upės smarkiai teršiamos kasant kalio druskas bei leidžiant iš šachtų išsiurbtą vandenį. Jame yra kenksmingų augalams magnio druskų ir valgomosios druskos bei gyvūnams toksiškų k jonų .
Ypač teršiamos Reino, Veros ir Vėzerio upės. Užterštos druskomis upės vystosi pagal antrąjį pagrindinį biocenozinį principą .
Kuo labiau gyvenimo sąlygos biotope skiriasi nuo normalių rūšių, bet gausesnė individų gali tapti biocenozė. Kuo labiau specializuotas biotopas, tuo labiau specializuota siaurąją prasme ir biocenozė .
Veroje 1930 m smarkiai sumažėjo hidrobiontų rūšių, visai išnyko žuvis. Upėje, vis gausėdamos, naujai apsigyveno tipiškos druskingo vandens rūšys. Taip sūriavandenė šoniplauka užėmė išnykusios gėlavandenės vieta .
Be pakeliančių druskingumą pusiau sūrių vandenų rūšių, yra priklausomų nuo druskų sūriavandenių jūrinių formų, rodančių didelį Veros vandens druskingumą. Nustatyta, jog sumažėjo bestuburių – svarbių mitybos grantinės grandžių. Dėl to išnyko daug žuvų .