Plazmolizės tyrimas

Plazmolizės tyrimas

Plazmolizė – kai membrana atšoka nuo sienelės, o tokios ląstelės vadinamos plazmolozuotomis.

Tikslas: ištirti mėlynojo svogūno audinių plazmolizę.

Hipotezė: tirpale, kuriame cukraus koncentracija bus didesne, plazmolizuotų ląstelių bus daugiau.

Priemonės ir medžiagos: mėlynasis svogūnas, 6 arbatiniai šaukšteliai cukraus, distiliuotas vanduo, 4 petrilėkštelės, skalpelis, objektiniai ir dengiamieji stikleliai, pincetas, laikrodis, mikroskopas 8×15

Darbo eiga:
1. Pasigaminame tirpalus:
1) į petrilėkštelę įpilame 50 ml vandens ir įdedame 3 šaukštelius cukraus;
2) į petrilėkštelę įpilame 50 ml vandens ir įdedame 2 šaukštelius cukraus;
3) į petrilėkštelę įpilame 50 ml vandens ir įdedame 1 šaukštelį cukraus;
4) į petrilėkštelę įpilame tik distiliuoto vandens.
2. Nuo svogūno nulupame su skalpeliu 4 odelės gabalėlius irr sumerkiame keletui minučių į distiliuotą vandenį.
3. Iš distiliuoto vandens pincetu išimame mėginius ir po vieną perdedame į petrilėkšteles su paruoštais sacharozės tirpalais. Pasižymime laiką.
4. Vieną mėginį, išimtą iš distiliuoto vandens, patyrinėjame mikroskopu. Suskaičiuojame, kiek ląstelių yra matymo lauke ir kiek iš jų yra tokių, kurios plazmolizvosi.
5. Po 20 minučių tiriame plazmolizę sacharozės tirpaluose. Dedame mėginio gabaliuka ant objektyvinio stiklelio ir uždengiame dengiamuoju stikleliu. Taip ištiriame visus 3 mėginius.
6. Suskaičiuojame, kiek ląstelių yra matymo luke ir kiek iš jų yra tokių, kurios plazmolizavosi. Matomą vaizdą nusipiešiame.

Rezultatai: (čia reikia nuupiešti ką matėte per mikroskopą)

Išvados: Pirmam tirpale iš maždaug 40ląstelių plazmolizavosi 32, antram tirpale iš maždaug 40 ląstelių plazmolozavosi apie 20, trečiam tirpale iš maždaug 16 ląstelių plazmolizavosi, o distiliuotam vandenyje nesiplazmolizavo nė viena ląstelė, hipotezė pasitvirtino.

Leave a Comment