Augalinės, gyvūninės, ir grybinės ląstelių palyginimas

Augalinės, gyvūninės, ir grybinės ląstelių palyginimas

Augalinė, gyvulinė ir grybinė ląstelės turi: branduolį, endoplazminį tinklą, goldžio kompleksą, ribosomas, lizosomas, mitochondrijas, membraną. Augalinė ląstelė turi chloroplastus, o gyvūninė ir augalinė ne.
Gyvūninė ląstelė turi centrioles, o augalinė ir grybinė (tik kai kurie grybai turi) neturi. Grybinė ir augalinė ląstelės turi vakuoles, o gyvūninė ne.

Tikslas: palyginti ląsteles.

Hipotezė: žiūrėdami augalinę ląstelę pamatysime sienelę ir branduolį, gyvūninę – membraną ir branduolį, o grybinę – hifą ir sporanges.

Priemonės ir medžiagos: gatavi mikropreparatai, objektyviniai stikleliai, dengiamieji stikleliai, dažai (jodas, metileno alliejus), skalpelis, pipetės, filtrinis popierius, mikroskopas 8×15

Darbo eiga:
1. Pasigaminame lapo dengiamojo audinio mikropreparatą:
a. paimame objektyvinį stiklelį ir ant jo uždedame ploną išilginį lapo pjūvį;
b. užlašiname lašą dažų (jodo);
c. uždengiame dengiamuoju stikleliu.
Pagamintą mikropreparatą dedame ant objektyvinio stalelio, žiūrime ir matomą vaizdą nusipiešiame.
2. Žiūrime gatavą svogūno lukšto mikropreparatą, matomą vaizdą nusipiešiame.
3. Pasigaminame gyvūninės ląstelės (burnos epitelio ląstelių) mikropreparatą:
a. paimame ausų kapštuką;
b. suvilgome jį seilėmis ir užtepame ant objektyvinio stiklelio;
c. užlašiname metileno aliejaus;
d. uždengiame dengiamuoju stikleliu.
Pagamintą mikropreparatą dedame ant objektyvinio stalelio, žiūrime ir matomą vaizdą nusipiešiame.
4. Pasigaminame grybinės ląstelės (paprastojo pelėsio) miikropreparatą:
a. su skalpeliu nugremžiame susidariusį pelėsio sluoksnį nuo duonos;
b. uždedame jį ant objektyvinio stiklelio;
c. uždengiame dengiamuoju stikleliu.
Pagamintą mikropreparatą dedame ant objektyvinio stalelio, žiūrime ir matomą vaizdą nusipiešiame.

Rezultatai: (nusipiešiame ką mateme per mikroskopą)

Išvados: hipotezė pasitvirtino.

Leave a Comment