Plaučiams daroma žala

Tikriausiai niekam nekils abejonių, kad daugiausia plaučiams kenkia rūkymas. Tai labai blogas įprotis. Kaip bebūtų gaila, rūko labai daug žmonių būdami dar labai maži, kai žmogui tabakas ir jo gaminiai organizmui kenkia labiausiai.
Štai truputėlis statistikos: rūkantieji dėl širdies ligų staiga miršta 5–8 kartus dažniau negu nerūkantys. Rūkantys 6 kartus dažniau nei rūkantys miršta nuo lėtinio bronchito arba plaučių ligų. Plaučių vėžiu rūkaliai serga 20 kartų dažniau negu nerūkantys. Rūkymas yra daugiau negu 95% visų plaučių, gerklės, liežuvio vėžio ligų priežastis. Jei surūkomi du pakeliai per dieną ar daugiau, tai gyvenimas sutrumpėja 8–12 metų.
Kiekvienas surūkantis po pakelį per dieną, per metus įtraukia į plaučius apie 800 g tabako dervos. Ji padengia maždaug 1% rūkaliaus plaučių pa-viršiaus. Dervoje yra benzopireno – kancerogeninės medžiagos, kurios 2 mg sukelia vėžį bandomajam gyvūnui. Toks benzopireno kiekis yra 10 000 cigarečių.
Per parą sveiko žmogaus širdis vidutiniškai susitraukia 100 tūkstančių kartų, kad kraujagyslės pervarytų 10 tonų kraujo. Rūkaliaus širdis, kad perpumpuotų tiek kraujo, turi susitraukti 115–200 tūkstančių kartų, o tai labai ją alina: širdies priepuoliais rūkantieji serga 12–14 kartų dažniau ne-gu nerūkantieji; širdies infarktu rūkaliai suserga 2–3 kartus dažniau.
Tabako nikotinas pasiskirsto taip: 20% vienos cigaretės nikotino nusė-da rūkančiojo organizme, 25% ¬– suyra degant cigaretei, 5% – lieka nuorū-koje, 50% – pasklinda ore, kuriuo kvėpuoja aplinkiniai. Žmonės, dirbantys prirūkytose patalpose, gauna nikotino ne ką mažiau nei patys rūkaliai.
Sakykime, kad tiriame 100 nerūkančiųjų ir tiek pat rūkančiųjų. Jei staigus infarktas ištiktų 5 nerūkančiuosius, tai tarp rūkančiųjų tokių būtų nuo 25 iki 40! Jei lėtiniu bronchitu serga 10 nerūkančiųjų, tai tarp rūkan-čiųjų tokių bus net 60!
Vidutinė Lietuvos gyventojų amžiaus trukmė tokia: vyrų – 62, moterų – 67 metai.Taigi jei Žmogus rūkytų po 2 pakelius per dieną arba dar daugiau
tai jis gyventų: vyrai – 52 metus, moterys – 55 metus.
Sakykime, kad užkietėjęs rūkalius per dieną surūko po 2 pakelius ciga-rečių. Jei cigarečių pakelis kainuoja po 3 Lt tai per metus jis išleis apy-tiksliai 2200 litų. Jei vaikas turi tokį senelį ir labai nori naujo kompiute-rio, tai galėtų paprašyti senelio nerūkyti visus metus ir gale metų senelis jam galėtų nupirkti už sutaupytus pinigus visai neblogą kompiuterį. Tuomet visiem būtų geriau. O gal senelis metus nerūkęs netyčia ir visai neberūky-tų tai būtų tiesiog fantastiška. Be to, toks rūkantis senelis susirgtų vėžiu po maždaug 8 mėnesių!
Jei mes būdami septintokai pradedame rūkyti po vieną pakelį per dieną ir netyčia išgyvename vidutinį Lietuvos gyventojų amžių, tai per visą gyve-nimą pas mus organizme (jei jis pats neapsivalytų) susikauptų maždaug 40 kilogramų tabako dervos! Jei pirktume vienas geriausių cigarečių po 3 Lt kiekvieną dieną, tai per visą gyvenimą mes prarūkytume apie 54 tūkstan-čius litų.
Kai kurie žmonės perskaitę tai kas čia buvo parašyta meta rūkymą, bet tikrai ne visi. Kartais žmonės prakeikia Kolumbą, kad atrado Ameriką, nes būtent iš ten ir atvežė tabaką. Man kyla didelis klausimas: kodėl visgi žmonės žinodami, kad daro žalą sau rūkydami, cigaretės į šalį nemeta?