Parazitinės ir laisvai gyvenančios kirmėlės

Parazitinės ir laisvai gyvenančios
kirmėlės

Įvairovė: pasaulyje yra nesuskaičiuojama daugybė įvairių rūšių laisvai gyvenančių ir parazitinių kirmėlių. Jos skirstomos į tris tipus:
I tipas: Plokščiosios kirmėlės
Pvz.: Baltoji planarija, Kepeninė siurbikė, Jautinis kaspinuotis.
Iš viso žinoma apie 12500 plokščiųjų kirmėlių rūšių.
II tipas: Apvaliosios kirmėlės
Pvz.: Žmoginė askaridė, Velniaplaukiai, Echinokai.
Iš viso žinoma apie 20000 apvaliųjų kirmėlių rūšių.
III tipas: Žieduotosios kirmėlės
Pvz.: Sliekas, Nereidė, Smiltkirmis.
Iš viso žinoma apie 400 žieduotųjų kirmėlių rūšių.
Duomenų apie didžiausią ir mažiausią kirmėlių skyriaus atstovą neradome.Taip pat neradome ir kirmėlių įtrauktų į Raudonąją knygą.

Plokščioji kirmėlė – kaspinuotis Apvaliosios kirmėlės

Žieduotosios kirmėlės – askaridė ir dėlė

Reikšmė:

nauda žala

Laisvai gyv. Parazitinės Laisvai gyv. Parazitinės
Skaido or- naudoja- sliekas va- sukelia įvai-
ganines me- mos ligų zonuose rias ligas
džiagas, pu- gydymui yra žalingas
rena žemę,
yra kitų gy-
vūnų maistas

Įdomybės: Echinokai – tai tokios kirmėlės, kurios gali būti 2-3m ilgio. Jos gali gyventi šunų, žmonių ar kitų gyvūnų organizmuose.