NSO

Milda Leikauskaitė
NSO

“Ar kitose planetose yra kokių nors gyvybės apraiškų?”, “Ar iš tiesų
egzistuoja ateiviai?”, – klausinėjame prisižiūrėję įvairių filmų bei
prisiklausę pasakojimų apie “skraidančias lėkštes”.

Beveik kiekvieną savaitę išgirstame arba perskaitome, jog kažkuriame
mūsų planetos taške buvo pastebėti NSO. Mus pasiekiantys reportažai
apie “paslaptingus ratilus javų laukuose” bei keistai sužalotus
išsigandusius gyvulius sukelia ne tik rūpestį, bet ir smalsumą,
nenumaldomą troškimą sužinoti daugiau.

Kartais “paslaptinguosius ratilus” padaro koks pokštų ir dėmesio
trokštantis ūkininkas: įkala kuolą vidury laukų, ištempia nuo jo virvę
ir pora kartų ratu apibėga. Štai jums ir ratilas. Tačiau yra buvę ir
tokių atvejų, kai niekas nepokštavo. Ratilų plotuose buvo aptikta daug
radiacijos.

Pavyzdžiui, keisti “žiedai” buvo aptikti 1991 metų liepos 27 dieną
netoliese Silbury Hill, Anglijoje, o 1992 metais Durhame, šiaurinėje
Karolinoje. Žiniasklaidos atstovus taip pat pasiekė apie 10 000
pranešimų apie keistus naminių gyvulių suluošinimus. Iš kai kurių
gyvulių kraujas buvo tiesiog siurbte išsiurbtas.

1951 m., “Mercury” laivo astronautas Gordonas Kuperis, jaunas JAV
karinių oro pajėgų pilotas, skrisdamas virš Vokietijos pastebėjo į
lėkštę panašų skraidantį objektą. 1978 m. jis parašė laišką JT,
teigdamas tikįs NSO.

1965 m. birželio mėnesį du amerikiečių astronautai Edas Vaitas ir
Džeimsas Makdivitas, skrisdami virš Havajų, taip pat sakė pastebėję
keistos išvaizdos metalinius objektus.

1965 m. “Gemini” laivo astronautai Džeimsas Lovelis ir Frenkas Bormanas
taip pat liudijo užklupę NSO skriejant antrą orbitą aplink Žemę.

Kai kurios mokslo bei vyriausybės institucijos labai rimtai žiūri į
galimą ateivių egzistavimą. NASA padalinys SETI buvo suformuotas, kad
ištirtų keistus su NSO ir ateiviais susijusius atvejus. Jungtinių Tautų
generalinis sekretorius taip pat yra davęs nurodymą informuoti JT
tarybą, jei pavyktų rasti svarių įrodymų apie ateivius arba kitų
gyvybės formų egzistavimą kitose planetose.

Šiandien su NSO susijusius klausimus rimtai tiria FTB, CŽV bei kitos
tarnybos.

X failai. Tikri liūdytojai.

Nieko stebėtino, jog, kurdamas tokius filmus,kaip “X failai”,
“Svetimi”, “Star Trek”, “Babylon 5” ir pan., Holivudas šiandien išpūtė
didelį burbulą ir sukėlė didelį susidomėjimą ateiviais, tuo pačiu
susikraudamas ir nemenką kapitalą. TV laidos bei filmai apie ateivius
yra labai populiarūs ir pelningi.Kyla klausimas: ar yra žmonių, išties
mačiusių ateivius,ar viskas tik iš piršto laužta? Bestselerių autorius
Vitlis Streberis savo knygose rašo apie tai, kaip pats buvo ateivių
pagrobtas.Įdomu tai, jog prieš savo susitikimus su ateiviais Streberis
užsiiminėjo okultizmu.Viena jo neseniai išleista knyga vadinasi
“Slaptoji mokykla: pasiruošimas kontaktui. Vakarai su demonais”. Badas
Hopkinsas, dailininkas ir skulptorius, gyvenantis Niujorke, taip pat
yra parašęs keletą knygų apie susitikimus su ateiviais. Viena jų
vadinasi : “Liudijimas: tikros istorijos apie NSO įvykdytus
paėmimus prie Bruklino tilto”. Vieną iš tokių istorijų pasakoja
moteris, vardu Linda Kortail. Ji teigia, jog 1989 m. lapkričio 30 d.,
netoliese Bruklino tilto ji buvo melsvos šviesos įkelta į oranžinį NSO,
kosminį laivą.

Kaip sužinoti ar šie ir kiti pasakojimai apie NSO ir ateivius yra
tikri?Ar Biblija ką nors kalba apie būtybes, besilankančias Žemėje?O
gal šie susitikimai su ateiviais – tai pernelyg didelės narkotikų dozės
rezultatas,fantazija arba prisiminimai, iškylantys po hipnozės
seanso?Iš tiesų,yra nemažai fiksuotos dokumentinės medžiagos apie
regėtus NSO, ateivius, pagrobimus ir pan. Daugumos tai patyrusių žmonių
pasakojimai yra tikri. Tačiau tokia patirtis neabejotinai yra ne
“ufonautiška”, o tiesiog demoniška.

Ką apie tai kalba Biblija

Tarp “Naujojo amžiaus” judėjimo skleidžiamų idėjų, okultizmo, NSO ir
susitikimų su ateiviais egzistuoja glaudus ryšys. Tiesą sakant,
bendravimą su ateiviais galima priskirti kategorijai, kuri Biblijoje
vadinama demonų ir apgaulės dvasių mokslais.

Ateivių regėjimas yra niekis, palyginus su nuolat didėjančiu skaičiumi
moterų, kurios teigia, jog pastojo, buvo apvaisintos “svetima sėkla”.
Didelį nerimą kelia pasakojimai apie lytinį santykiavimą, vykstantį
tarp angelų, ateivių, demonų ir žmonių. Kiek šiuose pasakojimuose yra
tiesos labai sunku pasakyti.

Tačiau, nagrinėdami Šventąjį Raštą, matome, jog tokie pasakojimai nėra
iš piršto laužti. Evangelijoje pagal Matą 24 ”pastraipa”:37 ”eilutė”
Jėzus sako: “Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnaus
atėjimo metu”.

Kai kurie Bibliją nagrinėjantys mokslininkai mano, jog Nojaus dienomis,
prieš pat didįjį tvaną, kritę angelai lankėsi Žemėje ir lytiškai
santykiavo su Žemės moterimis. Taip atsirado keisti palikuonys,
Biblijoje vadinami Nefilimais, arba milžinais (Pradžios 6:4). Šie
mokslininkai teigia, jog toks sukryžminimas ir buvo pagrindinė
priežastis, kodėl Dievas siuntė į žemę tvaną. Judo 6-7 apaštalas Juda
rašo apie angelus, kurie “pasidavė seksualiniam netyrumui ir nusekė
paskui svetimą kūną”.

NSO tyrinėtojas, astrofizikas R. Žakas Valė, kuris dalyvavo kuriant
Stiveno Spilbergo filmą “Close Encounters of the Third Kind”, yra
sukūręs įdomią teoriją. Nors šis mokslininkas ir nėra krikščionis, jis
tiki, jog tarp tokių reiškinių kaip švytinčios NSO lėkštės, mergelės
Marijos pasirodymas 70 000 žmonių Fatimoje, Portugalijoje, 1917 m., ir
Mormonizmo įkūrėjo Džozefo Smito regėjimų egzistuoja glaudus ryšys.

Dabartinį tikėjimą skraidančiomis lėkštėmis jis sieja su ankstesniais,
senoviniais pasakojimais. Pavyzdžiui, anot Kalifornijoje gyvenusių
Paiute indėnų legendų, jų vietovė buvo apgyvendinta aukštesnės
civilizacijos būtybių, vadinamų Hav-Masuv, kurios keliaudavo
sidabrinėmis “skraidančiomis kanojomis”.

Valė nuomone, tai patyrimai, ateinantys iš kitos dimensijos, iš
dvasinio pasaulio. Tikriausiai apaštalas Paulius tai ir turi omenyje
Efeziečiams 6:12 rašydamas: “Nes mes nekovojame su kūnu ir krauju, bet
su kunigaikštystėmis ir valdžiomis, dvasinėmis blogio jėgomis dangaus
aukštumose”.

Tikri ir netikri pasakojimai apie ateivius skverbiasi į mūsų kultūrą ir
norom nenorom formuoja žmonių mąstymą. Atrodytų, velniui neblogai
sekasi pudrinti žmonėms smegenis, gerąją Jėzaus Kristaus naujieną
mėginant nustelbti įvairiomis Naujojo amžiaus filosofijoms apie
ateivius.

Žmonės yra mokomi stebėti dangų ir laukti ne grįžtančio Mesijo, bet
kažkokių ateivių – būtybių, skleidžiančių stiprią dvasinę apgaulę.
Prisiminkite, kokia stipri apgaulinga jėga, velniškas magnetas patraukė
Heaven’s Gate lyderį Maršalą Eplvaitą. Paakinti kažkokios velniškos
jėgos, 38 jo sektos nariai laisvanoriškai nusižudė, tikėdami būsią
paimti ateivių prieglobstin.

Kas paskatina žmones ieškoti tokių dvasinių pergyvenimų? Tai dvasinis
alkis kiekvieno žmogaus širdyje. Žmonės ilgisi tiek dvasinių
pergyvenimų, tiek bendrystės su kitais žmonėmis. Mes, tikintieji,
turime melstis už savo miestą, maldoje kovoti prieš dvasinę okultizmo
skleidžiamą apgaulę ir tarnauti žmonėms su meile, kurią Dievas išliejo
mums per Jėzų Kristų. Vietoj klaidinančių dvasių, mes turėsime patį
Jėzų, kuris savo Meile pagirdys ištroškusias širdis, o protus pavalys
savo Žodžiu.