NSO

Milda Leikauskaitė

NSO

“Ar kitose planetose yra kokių nors gyvybės apraiškų?”, “Ar iš tiesų

egzistuoja ateiviai?”, – klausinėjame prisižiūrėję įvairių filmų bei

prisiklausę pasakojimų apie “skraidančias lėkštes”.

Beveik kiekvieną savaitę išgirstame arba perskaitome, jog kažkuriame

mūsų planetos taške buvo pastebėti NSO. Mus pasiekiantys reportažai

apie “paslaptingus ratilus javų laukuose” bei keistai sužalotus

išsigandusius gyvulius sukelia ne tik rūpestį, bet ir smalsumą,

nenumaldomą troškimą sužinoti daugiau.

Kartais “paslaptinguosius ratilus” padaro koks pokštų ir dėmesio

trokštantis ūkininkas: įkala kuolą vidury laukų, ištempia nuo jo virvę

ir pora kartų ratu apibėga. Štai jums ir ratilas. Tačiau yyra buvę ir

tokių atvejų, kai niekas nepokštavo. Ratilų plotuose buvo aptikta daug

radiacijos.

Pavyzdžiui, keisti “žiedai” buvo aptikti 1991 metų liepos 27 dieną

netoliese Silbury Hill, Anglijoje, o 1992 metais Durhame, šiaurinėje

Karolinoje. Žiniasklaidos atstovus taip pat pasiekė apie 10 000

pranešimų apie keistus naminių gyvulių suluošinimus. Iš kai kurių

gyvulių kraujas buvo tiesiog siurbte išsiurbtas.

1951 m., “Mercury” laivo astronautas Gordonas Kuperis, jaunas JAV

karinių oro pajėgų pilotas, skrisdamas virš Vokietijos pastebėjo į

lėkštę panašų skraidantį objektą. 1978 m. jis parašė laišką JT,

teigdamas tikįs NSO.

1965 m. birželio mėnesį du amerikiečių astronautai Edas Vaitas ir

Džeimsas Makdivitas, skkrisdami virš Havajų, taip pat sakė pastebėję

keistos išvaizdos metalinius objektus.

1965 m. “Gemini” laivo astronautai Džeimsas Lovelis ir Frenkas Bormanas

taip pat liudijo užklupę NSO skriejant antrą orbitą aplink Žemę.

Kai kurios mokslo bei vyriausybės institucijos labai rimtai žiūri į

galimą ateivių egzistavimą. NASA padalinys SE

ETI buvo suformuotas, kad

ištirtų keistus su NSO ir ateiviais susijusius atvejus. Jungtinių Tautų

generalinis sekretorius taip pat yra davęs nurodymą informuoti JT

tarybą, jei pavyktų rasti svarių įrodymų apie ateivius arba kitų

gyvybės formų egzistavimą kitose planetose.

Šiandien su NSO susijusius klausimus rimtai tiria FTB, CŽV bei kitos

tarnybos.

X failai. Tikri liūdytojai.

Nieko stebėtino, jog, kurdamas tokius filmus,kaip “X failai”,

“Svetimi”, “Star Trek”, “Babylon 5” ir pan., Holivudas šiandien išpūtė

didelį burbulą ir sukėlė didelį susidomėjimą ateiviais, tuo pačiu

susikraudamas ir nemenką kapitalą. TV laidos bei filmai apie ateivius

yra labai populiarūs ir pelningi.Kyla klausimas: ar yra žmonių, išties

mačiusių ateivius,ar viskas tik iš piršto laužta? Bestselerių autorius

Vitlis Streberis savo knygose rašo apie tai, kaip pats buvo ateivių

pagrobtas.Įdomu tai, jog prieš savo susitikimus su ateiviais Streberis

užsiiminėjo okultizmu.Viena jo neseniai išleista knyga vadinasi

“Slaptoji mookykla: pasiruošimas kontaktui. Vakarai su demonais”. Badas

Hopkinsas, dailininkas ir skulptorius, gyvenantis Niujorke, taip pat

yra parašęs keletą knygų apie susitikimus su ateiviais. Viena jų

vadinasi : “Liudijimas: tikros istorijos apie NSO įvykdytus

paėmimus prie Bruklino tilto”. Vieną iš tokių istorijų pasakoja

moteris, vardu Linda Kortail. Ji teigia, jog 1989 m. lapkričio 30 d.,

netoliese Bruklino tilto ji buvo melsvos šviesos įkelta į oranžinį NSO,

kosminį laivą.

Kaip sužinoti ar šie ir kiti pasakojimai apie NSO ir ateivius yra

tikri?Ar Biblija ką nors kalba apie būtybes, besilankančias Žemėje?O

gal šie susitikimai su ateiviais – tai pe

ernelyg didelės narkotikų dozės

rezultatas,fantazija arba prisiminimai, iškylantys po hipnozės

seanso?Iš tiesų,yra nemažai fiksuotos dokumentinės medžiagos apie

regėtus NSO, ateivius, pagrobimus ir pan. Daugumos tai patyrusių žmonių

pasakojimai yra tikri. Tačiau tokia patirtis neabejotinai yra ne

“ufonautiška”, o tiesiog demoniška.

Ką apie tai kalba Biblija

Tarp “Naujojo amžiaus” judėjimo skleidžiamų idėjų, okultizmo, NSO ir

susitikimų su ateiviais egzistuoja glaudus ryšys. Tiesą sakant,

bendravimą su ateiviais galima priskirti kategorijai, kuri Biblijoje

vadinama demonų ir apgaulės dvasių mokslais.

Ateivių regėjimas yra niekis, palyginus su nuolat didėjančiu skaičiumi

moterų, kurios teigia, jog pastojo, buvo apvaisintos “svetima sėkla”.

Didelį nerimą kelia pasakojimai apie lytinį santykiavimą, vykstantį

tarp angelų, ateivių, demonų ir žmonių. Kiek šiuose pasakojimuose yra

tiesos labai sunku pasakyti.

Tačiau, nagrinėdami Šventąjį Raštą, matome, jog tokie pasakojimai nėra

iš piršto laužti. Evangelijoje pagal Matą 24 ”pastraipa”:37 ”eilutė”

Jėzus sako: “Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnaus

atėjimo metu”.

Kai kurie Bibliją nagrinėjantys mokslininkai mano, jog Nojaus dienomis,

prieš pat didįjį tvaną, kritę angelai lankėsi Žemėje ir lytiškai

santykiavo su Žemės moterimis. Taip atsirado keisti palikuonys,

Biblijoje vadinami Nefilimais, arba milžinais (Pradžios 6:4). Šie

mokslininkai teigia, jog toks sukryžminimas ir buvo pagrindinė

priežastis, kodėl Dievas siuntė į žemę tvaną. Judo 6-7 apaštalas Juda

rašo apie angelus, kurie “pasidavė seksualiniam netyrumui ir nusekė

paskui svetimą kūną”.

NSO tyrinėtojas, astrofizikas R. Žakas Valė, kuris dalyvavo kuriant

Stiveno Spilbergo filmą “Close Encounters of the Third Kind”, yra

sukūręs įdomią te

eoriją. Nors šis mokslininkas ir nėra krikščionis, jis

tiki, jog tarp tokių reiškinių kaip švytinčios NSO lėkštės, mergelės

Marijos pasirodymas 70 000 žmonių Fatimoje, Portugalijoje, 1917 m., ir

Mormonizmo įkūrėjo Džozefo Smito regėjimų egzistuoja glaudus ryšys.

Dabartinį tikėjimą skraidančiomis lėkštėmis jis sieja su ankstesniais,

senoviniais pasakojimais. Pavyzdžiui, anot Kalifornijoje gyvenusių

Paiute indėnų legendų, jų vietovė buvo apgyvendinta aukštesnės

civilizacijos būtybių, vadinamų Hav-Masuv, kurios keliaudavo

sidabrinėmis “skraidančiomis kanojomis”.

Valė nuomone, tai patyrimai, ateinantys iš kitos dimensijos, iš

dvasinio pasaulio. Tikriausiai apaštalas Paulius tai ir turi omenyje

Efeziečiams 6:12 rašydamas: “Nes mes nekovojame su kūnu ir krauju, bet

su kunigaikštystėmis ir valdžiomis, dvasinėmis blogio jėgomis dangaus

aukštumose”.

Tikri ir netikri pasakojimai apie ateivius skverbiasi į mūsų kultūrą ir

norom nenorom formuoja žmonių mąstymą. Atrodytų, velniui neblogai

sekasi pudrinti žmonėms smegenis, gerąją Jėzaus Kristaus naujieną

mėginant nustelbti įvairiomis Naujojo amžiaus filosofijoms apie

ateivius.

Žmonės yra mokomi stebėti dangų ir laukti ne grįžtančio Mesijo, bet

kažkokių ateivių – būtybių, skleidžiančių stiprią dvasinę apgaulę.

Prisiminkite, kokia stipri apgaulinga jėga, velniškas magnetas patraukė

Heaven’s Gate lyderį Maršalą Eplvaitą. Paakinti kažkokios velniškos

jėgos, 38 jo sektos nariai laisvanoriškai nusižudė, tikėdami būsią

paimti ateivių prieglobstin.

Kas paskatina žmones ieškoti tokių dvasinių pergyvenimų? Tai dvasinis

alkis kiekvieno žmogaus širdyje. Žmonės ilgisi tiek dvasinių

pergyvenimų, tiek bendrystės su kitais žmonėmis. Mes, tikintieji,

turime melstis už savo miestą, maldoje kovoti prieš dvasinę okultizmo

skleidžiamą apgaulę ir tarnauti žmonėms su meile, kurią Dievas išliejo

mums per Jėzų Kristų. Vietoj kl

laidinančių dvasių, mes turėsime patį

Jėzų, kuris savo Meile pagirdys ištroškusias širdis, o protus pavalys

savo Žodžiu.

Leave a Comment