Narkomanija ir alkoholizmas

Kauno Šančių vid. M-kla

Narkomanija

Ir

alkoholizmas

[pic]

Atliko: Mindaugas Stašauskas 9c

2006.

Kas yra narkotikai?

NARKOTIKAI – tai organinės ar neorganinės kilmės vaistinė medžiaga,
vartojama gryna ar kaip sudėtinė preparatų dalis. Toks narkotikų
apibrėžimas pateikiamas žodyne, tačiau jis dar ne visas. Tai kas tada yra
narkotikai? Kas jums pirmiausia ateina į galvą, kai pagalvojate apie
narkotikus? Heroinas, kokainas, kanapės, “Ecstasy” ? Narkotikų yra
įvairiausių pavidalų, formų ir spalvų. Jų tokia daugybė, o kai kurių net
neįtartum, kad tai narkotikai. Pavyzdžiui, namų vaistinėlėje pilna
narkotinių medžiagų: aspirinas ir paracetamolis, mikstūra nuo kosulio ir
vaistai nuo peršalimo. Net kavos ar ar

r
rbatos puodelyje yra narkotinių
medžiagų – kofeino, stimuliuojančio nervų sistemą, kad jaustumėtės žvalesni
ir energingesni. Alkoholis ir tabakas taip pat yra narkotikai. Medžiagos,
kurias vadintumėte tikrais narkotikais – heroiną, kokainą ir ” Ecstasy” –
labai skirtingos . Laikydami ar vartodami tokius narkotikus, pažeisite
įstatymą, galite net mirti. Prie tokių medžiagų galite priprasti ir be jų
negalėsite normaliai jaustis . Jus gali įsukti uždaras ratas: įsigyjate
narkotikų, vartojate, valandėle geros ( ar blogos ) savijautos, pristingate
narkotikų, vėl perkate ir šitaip be galo. Narkotikai brangūs, dažnai pinigų
jiems tenka prasimanyti nusikalstamais būdais. Jūs rizikuojate dar ir
todėl, kad ni
i
iekada negalite žinoti, kaip tam tikras narkotikas paveiks. Yra
žmonių, kuriems pakanka vieno karto. Mirusieji negali kalbėti. Liūdna, deja
taip yra. !

[pic]

Ka reiškia savoka ,,Narkomanija”?

Narkomanija – tai susirgimas, kuriam būdingas potraukis ir priklausomybė
įvairioms psichoaktyviosioms medžiagoms;

Narkomanija – ydingas, nulemtas vidinių paskatų, tam tikrų cheminių
priemonių vartojimas įv

v
vairiais būdais
(ryjant, įšvirkščiant, įkvepiant ), norint sau sukelti apsvaigimo būseną.

ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBE NUO NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ SKAIČIUS 1998-2003
M.
            [pic]

1998    1999    2000    2001    2002    2003

Narkomanijos problema Lietuvoje 2003 m.

Alkoholis ir kiti svaigalai

  Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis 2003 m.
sveikatos užregistruota 69031 priklausomybės ligonių iš jų – 4689 asmenys
dėl priklausomybės narkotikams. 2003 m. naujai užregistruoti 356 asmenys .

18,4 proc. visų užregistruotų asmenų sudaro moterys, 81,6 proc. –
vyrai. 94,2 proc. dėl priklausomybės narkotikams registruotų asmenų yra
miesto gyventojai, 5,8 proc. gyvena kaime. 78,8 proc. stebimų dėl
priklausomybės narkotikams asmenų vartoja opioidus. 12,3 proc. stebimų
asmenų vartoja kelis narkotikus. Klijais ir lakiosiomis medžiagomis
svaiginasi 3,6 proc. užregistruotų asmenų. 2,5 proc. asmenų – registruoti
dėl stimuliantų vartojimo. 1,9 proc. dėl priklausomybės nuo raminamųjų ir
migdomųjų vaistų, 0,2 proc. dėl haliucinogenų vartojimo, 0,1 proc. dėl
kokaino.

  2003 m. dėl narkotikų vartojimo stebimi asmenys pagal amžių: iki
14 m.- 0,1 proc., 15-19 m. – 7,7 proc., 20-24 m. – 27,4 proc., 25-34 m. –
38,1 proc., vyresni nei 35 m.- 26,7 proc.

 

2003 m. mirė 48 registruoti dėl narkotikų vartojimo asmenys: 5

dėl
savižudybės, 1 dėl nelaimingo atsitikimo, 4 dėl apsinuodijimo narkotinėmis
ir psichotropinėmis medžiagomis, 2 dėl infekcinio susirgimo, 10 dėl
somatinės ligos, 26 atvejais mirties priežastis nežinoma.

[pic]

Dauguma šiuolaikinio jaunimo vakarėlių neapsieina be alkoholio. Taip,
tiesa, jis pakelia nuotaiką, žmogų padaro drąsesnį. Tačiau vartojant
alkoholį, retai pagalvojama apie jo žalą organizmui ir galimas pasėkmes.
Prie šio narkotiko greitai priprantama, o atsisakyti yra labai sunku. Tas
pats ir su kitomis narkotinėmis medžiagomis. Statistiniai duomenys liudija,
kad per penkeris metus narkomanų skaičius Lietuvoje išaugo beveik 12 kartų.
Pastaruoju metu narkotikai tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių ir
diskusijų temų. Deja, jaunimui tr

r
rūksta tikslios informacijos. Dauguma iš jų
mano: ,,jei vartosi ne kasdien, narkomanu netapsi”, ,,keli kartai tikrai
nepakenks”, ,,žolė visai nekenkia” , ,,nuo vieno karto nieko neatsitiks” ir
pan. Tačiau jaunimas nesupranta, kad narkotikų poveikis priklauso nuo
žmogaus – jo imuniteto stiprumo, amžiaus ir t.t. Vieni prie narkotikų
pripranta tuoj pat, kitiem priklausomybė atsiranda po kelių kartų. Dabar
mokyklose vyksta įvairios diskusijos, konkursai, daromi projektai šia tema.
Įprotis kvaišintis po kiek laiko pereina į ydą. Poreikis gauti narkotikų
skatina įvairius nusikaltimus (vagystes, žmogžudystes), ir visa tai tik dėl
pinigų trūkumo narkotikams. Tai jau gana toli pažengusi narkotinė būsena,
kuri remiasi stipria vidine prievarta vartoti narkotikus, psichiniu ir
fiziniu priklausomumu nuo jų, būtinybė nuolat didinti dozes ir labai
kenksmingu ydos poveikiu narkomano gyvenimui. Dabar mokyklose vyksta
įvairios diskusijos, konkursai, daromi projektai šia tema.

T A B A K A S

Tabako reklama neturi įtakos rūkalų suvartojimui. Taip įtikinėja jų
prekiautojai ir gamintojai. Tačiau statistiniai duomenys rodo visai ką
kita. Per pastaruosius penkeris metus, kuomet šių svaigalų reklama
praktiškai buvo beveik neribojama, rūkančių jaunų moterų padaugėjo 5-6
kartus, ~85% vyresnių klasių moksleivių yra bandę rūkyti, nemažai iš jų
rūkantys nuolat. Dabar jau nenuostabu gatvėje pamatyti rūkantį 14-15 metų
vaikiną. Tikėkimės taip nebus, jog po kokių 10 metų rūkys kas antras
pradinukas. Rūkančių paauglių vis daugėja, todėl siekiama kaip nors tai
sustabdyti. Paaiškėjus žalingoms rūkimo pasekmėms ir pradėjus įgyvendinti
valstybines tabako kontrolės priemones, įskaitant tabako reklamos draudimą,
rūkančiųjų skaičius sumažėjo net 2-3 kartus. Anot Pasaulinės Sveikatos
Organizacijos generalinės direktorės daktarės G.H.Brundtlend, rūkymas –
užkrečiama liga plintanti per reklamą, o pasak Amerikos vėžio draugijos
atstovės H.Braun, tabakas per dieną nužudo beveik 11 000 žmonių.
Pranašaujama, kad iki 2020 metų jis pribaigs daugiau nei 10mln. pasaulio
gyventojų!

Tabakas labai kenksmingas, ypač jaunam, augančiam organizmui. Šio
svaigalo gaminiuose esantis nikotinas sukelia stiprų priklausomybės
sindromą, pažeidžia smegenų, širdies, kojų ir kitų svarbių organų
kraujagysles.

Jauni žmonės vartoja narkotikus dėl:

[pic] Įtampos sumažinimo, streso įveikimo (siekiant pamiršti

visas problemas, sumažinti nemalonias emocijas);

[pic] Narkotikų efekto (norėjimas patirti pakitusią sąmonės

būseną. Pagrindinis tikslas – siekti malonumo);

[pic] Bendraamžių įtakos (norėjimas kartu praleisti laiką,

neatsilikti nuo draugų, pritapti prie ,,chebros”);

[pic] Iš neturėjimo ką veikti (neturėjimas rimto užsiėmimo,

nuobodulio jausmas)

[pic] Dėl gyvenimo sunkumų (nesutarimas su tėvais,

mokytojais, bendraamžiais, smurto patyrimas namuose, nepasitikėjimas

savimi, menkas savęs vertinimas)

Kas gali nuo šios priklausomybės apsaugoti moksleivį?

✓ Apsaugantys veiksniai šeimoje – tai geri vaikų ir tėvų santykiai,

tarpusavio supratimas, abipusė pagarba.

✓ Apsaugantys veiksniai mokykloje – geri santykiai tarp pedagogų ir

moksleivių, bendradarbiavimo, pasitikejimo, draugiškumo atmosfera

klasėje, vaikų užimtumas (po pamokinė veikla), pedagogų dėmesys ir

pagarba moksleiviams.

➢ Vis dėl to geriausiai nuo svaigalų priklausomybės sugeba

apsisaugoti pats moksleivis. Tereikia jį laiku išmokyti pasakyti

,,NE”.

Kaip atpažinti vaiką ar paauglį, vartojantį svaigalus? Kokie būna

įspėjamieji ženklai?

o Nepastovi nuotaika, padidėjęs nervingumas;

o Melas ir vagystės;

o Abejingumas mokyklai, seniems draugams, pomėgiams;

o Staigūs, dideli pokyčiai (nuotaikų, pažangumo, elgesio it t.t);

o Nauji draugai (dažniausiai vyresni);

o Išsiplėtę akių vyzdžiai;

o Neįprasti kvapai, dėmės ant rūbų, kūno;

o Sutrikęs bendravimas;

o Sumažėjusi savikontrolė;

o Pakitęs oreantavimasis aplinkoje, nesugebėjimas susikaupti ir pan.

➢ Tačiau nereikia skubėti daryti išvadų. Šie įspėjamieji

ženklai gali būti susiję ne vien su narkotikais, moksleivis

gali turėti ir psichologinių problemų.

NARKOTIKŲ RŪŠYS, POVEIKIS, NAUDOJIMAS

❖ TIRPIKLIAI (benzinas, dažai ir jų skiedikliai, cheminiai valikliai,

klijai)

– atsiranda haliucinacijos;

– jaučiamos lengvos pagirios, nuovargis.

❖ KANAPĖS ( ,,žolė”, ,,hašas”, ,,guma”)

– atsipalaidavimo jausmas;

– noras daug ir garsiai kalbėti

– vaizdo paryškėjimas, klausos pagerėjimas;

– padidėja jautrumas;

– laiko nuovokos praradimas;

– haliucinacijos;

– pakylanti nuotaika

– atminties sutrikimai;

❖ STIMULIATORIAI ( Efedronas (,,džefas”) (leidžiamas injekcijomis)

– jaučiamas jėgų ,,antplūdis”;

– susierziimas, nerimas;

– padidėja kraujo spaudimas;

– pasireiškia psichotropatinis elgesys;

– prasideda trumpalaikiai veido raumenų traukuliai.

❖ ( Amfetaminai (kapsulių, baltos spalvos miltelių pavidalo; geriami,

uostomi arba leidziami injekcijomis)

– padidėja jautrumas;

– būna energijos, jėgų antplūdis;

– padažnėja pulsas;

– padidėja kraujospūdis;

– pakyla temperatūra;

– prapuola apetitas;

– atsiranda irzlumas;

– miego sutrikimai.

❖ ( Kokainas (balta pudra; uostoma arba leidžiama injekcijų pagalba) ir

krekas(gaminamas iš kokaino ir yra rūkomas)

– poveikis panašus kaip ir amfetaminų;

– pažeidžiama nosies gleivinė;

– plaučių, kvėpavimo takų susirgimai;

– didelė mirties rizika dėl širdies nepakankamumo.

❖ ( ,,Ekstazi” (įvairių spalvų kapsulių pavidalo tabletės arba

kapsulės)

– netikėtai atsiradusi energija;

– nuostabių spalvų, malonių muzikų girdėjimas;

– susilpnėjus poveikiui jaučiama depresija ir liūdesys;

– pakelia kūno temperatūrą;

– atsiranda neramumo jausmas;

– išsiblaškymas;

– širdies ritmo sutrikimai;

– haliucinacijos;

– depresija;

– kepenų sutrikimas, padažnėję epilepsiniai priepuoliai;

– silpnina klausą, regėjimą;

– sukelia nedidelį galūnių stingulį;

– dingsta apetitas.

❖ HALIUCINOGENAI ( LSD (mažas jo kiekis užlašinamas ant popieriaus, ir

dedamas ant liežuvio)

– keistų vaizdų matymas;

– paryškėja vaizdas, girdimi įvairūs garsai;

– apima depresija ir panika;

– gali išsivystiti paranoja.

❖ TRANKVILIANTAI (=DEPRESANTAI) (vartojami norint nusiraminti)

– atsiranda depresija;

– agresyvumas;

– nerimas;

– nuovargis.

❖ ANABOLINIAI STEROIDAI (gaminami tabletėmis arba ampulėmis, kartais

leidžiami injekcijomis; nelegaliai vartoja kai kurie atletai ir

kultūristai, norėdami padidinti raumenų masę)

– Narkomanas pasidaro drąsus, pasikeičia jo mąstymas;

– Poveikis jaunimui ( gali sustabdyti augimą;

– vyrams ( skatina smurtą, mažina potenciją, vaisingumą, gali

sukelti kepenų vėžį;

– moterims ( pastorėja balsas, padidėja raumenys, sumažėja

krūtinė.

❖ OPIATAI ( Opijaus ekstraktas (,,šyrka”, ,,kompotas”); (rudos spalvos

skystis, pagamintas iš smulkintų aguonų galvučių ir stiebelių;

leidžiamas injekcijomis)

– slopinama smegenų veikla;

– atsiranda mieguistumas;

– nerimo ir skausmo jausmo praradimas;

❖ ( Heroinas (balti milteliai, pagaminti iš opijinių aguonų; leidžiamas

injekcijomis, uostomas arba rūkomas);

– aktyvus smegenų slopimas;

– mieguistumo atsiradimas;

– skausmo, nerimo nejutimas;

– sąmonės praradimas;

– oro trūkumas (mirtis).

Kuo baigiasi narkotikų vartojimas?

❑ lėtinėmis, sunkiai pagydomomis ligomis (plaučių, smegenų, kraujo

vėžiu, kepenų, inkstų ligomis, kamuoja infekcijos, krešuliniai venų

uždegimai, geltligė, AIDS ir kt.);

❑ nepataisomai pakeičiama nervų sistema;

❑ prarandami jausmai;

❑ žmogus netenka kai kurių natūralių potraukių;

❑ oda pasidaro blyški ir sausa;

❑ sutrinka pusiausvyra;

❑ nesaikingas ir ilgai trunkantis narkotikų vartojimas baigiasi

,,baltąja mirtimi”.

Išvados

Prie visų kvaišalų priprasti lengva, tačiau atsisakyti sunku –
suvaržoma žmogaus laisvė, jis tampa priklausomas nuo narkotikų. Narkotikai
– pats klaidingiausias kelias į savijautos taisymą. Štai kelių narkomanų
mintys, kurie narkotikus vartojo kaip atsipalaidavimą, problemų užmiršimą
ir sprendimą : ,,Deja, nieko negaliu dabar padaryti, galiu tik tikėti, kad
man pavyks mesti kvaišinimąsi. Aš privlau išsigyditi.”
,, Iš pradžių galvojau kad ,,nieko nebus”, šiek tiek pasisvaiginsiu ir
tiek, tačiau nė pats nepajutau kaip be narkotikų nebegalėjau gyventi”.

Reikia išmokti pasakyti ,,NE”, nes gyvenime šio žodžio dažnai
prireikia.

Info šaltiniai:

Laima Bulotaitė ,,Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija
mokykloje”

Elena Palubinskienė, Giedrė Čepaitienė ,,Lietuvių kalba 8 klasei”

Hansas Jurgenas fon Bozė ,,Ligų mokslas”

S.Gurskis ,,Narkomanijos pinklės”

,,Narkotikai. Atmintinė jaunimui ir tėvams”

Bei šiais internetiniais puslapiais:

http://www.narkotikai.tinkle.lt
http://www.sveikata.visiems.lt
http://www.nkd.lt
http://www.narkomanija.lt
http://www.sveikatosabc.lt
http://en.wikipedia.org/wiki/Narcotic
http://www.spine-health.com
http://www.usdoj.gov