Narkomanija ir alkoholizmas

Kauno Šančių vid. M-kla

Narkomanija Ir alkoholizmas

[pic]

Atliko: Mindaugas Stašauskas 9c

2006.

Kas yra narkotikai?

NARKOTIKAI – tai organinės ar neorganinės kilmės vaistinė medžiaga,vartojama gryna ar kaip sudėtinė preparatų dalis. Toks narkotikųapibrėžimas pateikiamas žodyne, tačiau jis dar ne visas. Tai kas tada yranarkotikai? Kas jums pirmiausia ateina į galvą, kai pagalvojate apienarkotikus? Heroinas, kokainas, kanapės, “Ecstasy” ? Narkotikų yraįvairiausių pavidalų, formų ir spalvų. Jų tokia daugybė, o kai kurių netneįtartum, kad tai narkotikai. Pavyzdžiui, namų vaistinėlėje pilnanarkotinių medžiagų: aspirinas ir paracetamolis, mikstūra nuo kosulio irvaistai nuo peršalimo. Net kavos ar arbatos puodelyje yra narkotiniųmedžiagų – kofeino, stimuliuojančio nervų sistemą, kad jaustumėtės žvalesniir energingesni. Alkoholis ir tabakas taip pat yra narkotikai. Medžiagos,kurias vadintumėte tikrais narkotikais – heroiną, kokainą ir ” Ecstasy” –labai skirtingos . Laikydami ar vartodami tokius narkotikus, pažeisiteįstatymą, galite net mirti. Prie tokių medžiagų galite priprasti ir be jųnegalėsite normaliai jaustis . Jus gali įsukti uždaras ratas: įsigyjatenarkotikų, vartojate, valandėle geros ( ar blogos ) savijautos, pristingatenarkotikų, vėl perkate ir šitaip be galo. Narkotikai brangūs, dažnai pinigųjiems tenka prasimanyti nusikalstamais būdais. Jūs rizikuojate dar irtodėl, kad niekada negalite žinoti, kaip tam tikras narkotikas paveiks. Yražmonių, kuriems pakanka vieno karto. Mirusieji negali kalbėti. Liūdna, dejataip yra. !

[pic]

Ka reiškia savoka ,,Narkomanija”?

Narkomanija – tai susirgimas, kuriam būdingas potraukis ir priklausomybėįvairioms psichoaktyviosioms medžiagoms;

Narkomanija – ydingas, nulemtas vidinių paskatų, tam tikrų cheminiųpriemonių vartojimas įvairiais būdais(ryjant, įšvirkščiant, įkvepiant ), norint sau sukelti apsvaigimo būseną.

ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBE NUO NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ SKAIČIUS 1998-2003M.            [pic] 1998    1999    2000    2001    2002    2003

Narkomanijos problema Lietuvoje 2003 m.

Alkoholis ir kiti svaigalai

  Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis 2003 m.sveikatos užregistruota 69031 priklausomybės ligonių iš jų – 4689 asmenysdėl priklausomybės narkotikams. 2003 m. naujai užregistruoti 356 asmenys .

18,4 proc. visų užregistruotų asmenų sudaro moterys, 81,6 proc. –vyrai. 94,2 proc. dėl priklausomybės narkotikams registruotų asmenų yramiesto gyventojai, 5,8 proc. gyvena kaime. 78,8 proc. stebimų dėlpriklausomybės narkotikams asmenų vartoja opioidus. 12,3 proc. stebimųasmenų vartoja kelis narkotikus. Klijais ir lakiosiomis medžiagomissvaiginasi 3,6 proc. užregistruotų asmenų. 2,5 proc. asmenų – registruotidėl stimuliantų vartojimo. 1,9 proc. dėl priklausomybės nuo raminamųjų irmigdomųjų vaistų, 0,2 proc. dėl haliucinogenų vartojimo, 0,1 proc. dėlkokaino.

  2003 m. dėl narkotikų vartojimo stebimi asmenys pagal amžių: iki14 m.- 0,1 proc., 15-19 m. – 7,7 proc., 20-24 m. – 27,4 proc., 25-34 m. –38,1 proc., vyresni nei 35 m.- 26,7 proc.

 

2003 m. mirė 48 registruoti dėl narkotikų vartojimo asmenys: 5 dėlsavižudybės, 1 dėl nelaimingo atsitikimo, 4 dėl apsinuodijimo narkotinėmisir psichotropinėmis medžiagomis, 2 dėl infekcinio susirgimo, 10 dėlsomatinės ligos, 26 atvejais mirties priežastis nežinoma.

[pic]

Dauguma šiuolaikinio jaunimo vakarėlių neapsieina be alkoholio. Taip,tiesa, jis pakelia nuotaiką, žmogų padaro drąsesnį. Tačiau vartojantalkoholį, retai pagalvojama apie jo žalą organizmui ir galimas pasėkmes.Prie šio narkotiko greitai priprantama, o atsisakyti yra labai sunku. Taspats ir su kitomis narkotinėmis medžiagomis. Statistiniai duomenys liudija,kad per penkeris metus narkomanų skaičius Lietuvoje išaugo beveik 12 kartų.Pastaruoju metu narkotikai tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių irdiskusijų temų. Deja, jaunimui trūksta tikslios informacijos. Dauguma iš jųmano: ,,jei vartosi ne kasdien, narkomanu netapsi”, ,,keli kartai tikrainepakenks”, ,,žolė visai nekenkia” , ,,nuo vieno karto nieko neatsitiks” irpan. Tačiau jaunimas nesupranta, kad narkotikų poveikis priklauso nuožmogaus – jo imuniteto stiprumo, amžiaus ir t.t. Vieni prie narkotikųpripranta tuoj pat, kitiem priklausomybė atsiranda po kelių kartų. Dabar

mokyklose vyksta įvairios diskusijos, konkursai, daromi projektai šia tema.Įprotis kvaišintis po kiek laiko pereina į ydą. Poreikis gauti narkotikųskatina įvairius nusikaltimus (vagystes, žmogžudystes), ir visa tai tik dėlpinigų trūkumo narkotikams. Tai jau gana toli pažengusi narkotinė būsena,kuri remiasi stipria vidine prievarta vartoti narkotikus, psichiniu irfiziniu priklausomumu nuo jų, būtinybė nuolat didinti dozes ir labaikenksmingu ydos poveikiu narkomano gyvenimui. Dabar mokyklose vykstaįvairios diskusijos, konkursai, daromi projektai šia tema.

T A B A K A S Tabako reklama neturi įtakos rūkalų suvartojimui. Taip įtikinėja jųprekiautojai ir gamintojai. Tačiau statistiniai duomenys rodo visai kąkita. Per pastaruosius penkeris metus, kuomet šių svaigalų reklamapraktiškai buvo beveik neribojama, rūkančių jaunų moterų padaugėjo 5-6kartus, ~85% vyresnių klasių moksleivių yra bandę rūkyti, nemažai iš jųrūkantys nuolat. Dabar jau nenuostabu gatvėje pamatyti rūkantį 14-15 metųvaikiną. Tikėkimės taip nebus, jog po kokių 10 metų rūkys kas antraspradinukas. Rūkančių paauglių vis daugėja, todėl siekiama kaip nors taisustabdyti. Paaiškėjus žalingoms rūkimo pasekmėms ir pradėjus įgyvendintivalstybines tabako kontrolės priemones, įskaitant tabako reklamos draudimą,rūkančiųjų skaičius sumažėjo net 2-3 kartus. Anot Pasaulinės SveikatosOrganizacijos generalinės direktorės daktarės G.H.Brundtlend, rūkymas –užkrečiama liga plintanti per reklamą, o pasak Amerikos vėžio draugijosatstovės H.Braun, tabakas per dieną nužudo beveik 11 000 žmonių.Pranašaujama, kad iki 2020 metų jis pribaigs daugiau nei 10mln. pasauliogyventojų! Tabakas labai kenksmingas, ypač jaunam, augančiam organizmui. Šiosvaigalo gaminiuose esantis nikotinas sukelia stiprų priklausomybėssindromą, pažeidžia smegenų, širdies, kojų ir kitų svarbių organųkraujagysles.

Jauni žmonės vartoja narkotikus dėl:

[pic] Įtampos sumažinimo, streso įveikimo (siekiant pamiršti visas problemas, sumažinti nemalonias emocijas); [pic] Narkotikų efekto (norėjimas patirti pakitusią sąmonės būseną. Pagrindinis tikslas – siekti malonumo); [pic] Bendraamžių įtakos (norėjimas kartu praleisti laiką, neatsilikti nuo draugų, pritapti prie ,,chebros”); [pic] Iš neturėjimo ką veikti (neturėjimas rimto užsiėmimo, nuobodulio jausmas) [pic] Dėl gyvenimo sunkumų (nesutarimas su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, smurto patyrimas namuose, nepasitikėjimas savimi, menkas savęs vertinimas)

Kas gali nuo šios priklausomybės apsaugoti moksleivį?

✓ Apsaugantys veiksniai šeimoje – tai geri vaikų ir tėvų santykiai, tarpusavio supratimas, abipusė pagarba. ✓ Apsaugantys veiksniai mokykloje – geri santykiai tarp pedagogų ir moksleivių, bendradarbiavimo, pasitikejimo, draugiškumo atmosfera klasėje, vaikų užimtumas (po pamokinė veikla), pedagogų dėmesys ir pagarba moksleiviams. ➢ Vis dėl to geriausiai nuo svaigalų priklausomybės sugeba apsisaugoti pats moksleivis. Tereikia jį laiku išmokyti pasakyti ,,NE”.

Kaip atpažinti vaiką ar paauglį, vartojantį svaigalus? Kokie būna įspėjamieji ženklai?

o Nepastovi nuotaika, padidėjęs nervingumas; o Melas ir vagystės; o Abejingumas mokyklai, seniems draugams, pomėgiams; o Staigūs, dideli pokyčiai (nuotaikų, pažangumo, elgesio it t.t); o Nauji draugai (dažniausiai vyresni); o Išsiplėtę akių vyzdžiai; o Neįprasti kvapai, dėmės ant rūbų, kūno; o Sutrikęs bendravimas; o Sumažėjusi savikontrolė; o Pakitęs oreantavimasis aplinkoje, nesugebėjimas susikaupti ir pan.

➢ Tačiau nereikia skubėti daryti išvadų. Šie įspėjamieji ženklai gali būti susiję ne vien su narkotikais, moksleivis gali turėti ir psichologinių problemų.

NARKOTIKŲ RŪŠYS, POVEIKIS, NAUDOJIMAS

❖ TIRPIKLIAI (benzinas, dažai ir jų skiedikliai, cheminiai valikliai, klijai) – atsiranda haliucinacijos; – jaučiamos lengvos pagirios, nuovargis.

❖ KANAPĖS ( ,,žolė”, ,,hašas”, ,,guma”) – atsipalaidavimo jausmas; – noras daug ir garsiai kalbėti

– vaizdo paryškėjimas, klausos pagerėjimas; – padidėja jautrumas; – laiko nuovokos praradimas; – haliucinacijos; – pakylanti nuotaika – atminties sutrikimai; ❖ STIMULIATORIAI ( Efedronas (,,džefas”) (leidžiamas injekcijomis) – jaučiamas jėgų ,,antplūdis”; – susierziimas, nerimas; – padidėja kraujo spaudimas; – pasireiškia psichotropatinis elgesys; – prasideda trumpalaikiai veido raumenų traukuliai.

❖ ( Amfetaminai (kapsulių, baltos spalvos miltelių pavidalo; geriami, uostomi arba leidziami injekcijomis) – padidėja jautrumas; – būna energijos, jėgų antplūdis; – padažnėja pulsas; – padidėja kraujospūdis; – pakyla temperatūra; – prapuola apetitas; – atsiranda irzlumas; – miego sutrikimai.

❖ ( Kokainas (balta pudra; uostoma arba leidžiama injekcijų pagalba) ir krekas(gaminamas iš kokaino ir yra rūkomas) – poveikis panašus kaip ir amfetaminų; – pažeidžiama nosies gleivinė; – plaučių, kvėpavimo takų susirgimai; – didelė mirties rizika dėl širdies nepakankamumo.

❖ ( ,,Ekstazi” (įvairių spalvų kapsulių pavidalo tabletės arba kapsulės) – netikėtai atsiradusi energija; – nuostabių spalvų, malonių muzikų girdėjimas; – susilpnėjus poveikiui jaučiama depresija ir liūdesys; – pakelia kūno temperatūrą; – atsiranda neramumo jausmas; – išsiblaškymas; – širdies ritmo sutrikimai; – haliucinacijos; – depresija; – kepenų sutrikimas, padažnėję epilepsiniai priepuoliai; – silpnina klausą, regėjimą; – sukelia nedidelį galūnių stingulį; – dingsta apetitas.

❖ HALIUCINOGENAI ( LSD (mažas jo kiekis užlašinamas ant popieriaus, ir dedamas ant liežuvio) – keistų vaizdų matymas; – paryškėja vaizdas, girdimi įvairūs garsai; – apima depresija ir panika; – gali išsivystiti paranoja.

❖ TRANKVILIANTAI (=DEPRESANTAI) (vartojami norint nusiraminti) – atsiranda depresija; – agresyvumas; – nerimas; – nuovargis.

❖ ANABOLINIAI STEROIDAI (gaminami tabletėmis arba ampulėmis, kartais leidžiami injekcijomis; nelegaliai vartoja kai kurie atletai ir kultūristai, norėdami padidinti raumenų masę) – Narkomanas pasidaro drąsus, pasikeičia jo mąstymas; – Poveikis jaunimui ( gali sustabdyti augimą; – vyrams ( skatina smurtą, mažina potenciją, vaisingumą, gali sukelti kepenų vėžį; – moterims ( pastorėja balsas, padidėja raumenys, sumažėja krūtinė.

❖ OPIATAI ( Opijaus ekstraktas (,,šyrka”, ,,kompotas”); (rudos spalvos

skystis, pagamintas iš smulkintų aguonų galvučių ir stiebelių; leidžiamas injekcijomis) – slopinama smegenų veikla; – atsiranda mieguistumas; – nerimo ir skausmo jausmo praradimas;

❖ ( Heroinas (balti milteliai, pagaminti iš opijinių aguonų; leidžiamas injekcijomis, uostomas arba rūkomas); – aktyvus smegenų slopimas; – mieguistumo atsiradimas; – skausmo, nerimo nejutimas; – sąmonės praradimas; – oro trūkumas (mirtis).

Kuo baigiasi narkotikų vartojimas?

❑ lėtinėmis, sunkiai pagydomomis ligomis (plaučių, smegenų, kraujo vėžiu, kepenų, inkstų ligomis, kamuoja infekcijos, krešuliniai venų uždegimai, geltligė, AIDS ir kt.); ❑ nepataisomai pakeičiama nervų sistema; ❑ prarandami jausmai; ❑ žmogus netenka kai kurių natūralių potraukių; ❑ oda pasidaro blyški ir sausa; ❑ sutrinka pusiausvyra; ❑ nesaikingas ir ilgai trunkantis narkotikų vartojimas baigiasi ,,baltąja mirtimi”.

Išvados

Prie visų kvaišalų priprasti lengva, tačiau atsisakyti sunku –suvaržoma žmogaus laisvė, jis tampa priklausomas nuo narkotikų. Narkotikai– pats klaidingiausias kelias į savijautos taisymą. Štai kelių narkomanųmintys, kurie narkotikus vartojo kaip atsipalaidavimą, problemų užmiršimąir sprendimą : ,,Deja, nieko negaliu dabar padaryti, galiu tik tikėti, kadman pavyks mesti kvaišinimąsi. Aš privlau išsigyditi…”,, Iš pradžių galvojau kad ,,nieko nebus”, šiek tiek pasisvaiginsiu irtiek, tačiau nė pats nepajutau kaip be narkotikų nebegalėjau gyventi”. Reikia išmokti pasakyti ,,NE”, nes gyvenime šio žodžio dažnaiprireikia.

Info šaltiniai:

Laima Bulotaitė ,,Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencijamokykloje”

Elena Palubinskienė, Giedrė Čepaitienė ,,Lietuvių kalba 8 klasei”

Hansas Jurgenas fon Bozė ,,Ligų mokslas”

S.Gurskis ,,Narkomanijos pinklės”

,,Narkotikai. Atmintinė jaunimui ir tėvams”

Bei šiais internetiniais puslapiais:

http://www.narkotikai.tinkle.lthttp://www.sveikata.visiems.lthttp://www.nkd.lthttp://www.narkomanija.lthttp://www.sveikatosabc.lthttp://en.wikipedia.org/wiki/Narcotichttp://www.spine-health.comhttp://www.usdoj.gov