Naikini gamtą naikini save

Žmogus ir gamta

Naikini gamtą naikini save
Žmogus nuo seno yra priklausomas nuo gamtos. Taip yra todėl, kad žmogaus egzistenciją gamtoje lėmė tik maksimalus žmogaus prisitaikymas prie gamtos t.y. įvairių gyvosios ir negyvosios aplinkos veiksnių.
Šiais laikais,dėl įvairių technologijų plėtros, žmogus yra labai atsiribojęs nuo gamtos, tačiau civilizacijos raidai nepažengus tiek, kiek ji yra pažengus dabar žmonės labai darniai sugyveno su gamta. Šių žmonių įtaka gamtai nebuvo didelė, be to ir žmonių buvo labai nedaug. Tačiau laikui bėgant žmonių įtaka gamtai darėsi vis diidesnė. Po 18a. Įvykusio pramonės perversmo žmonių populiacija ėmė gausėti ypač sparčiai. Žemdirbiai pradėjo nhaudotis šiuolaikiniais mechanizmais, patobulėjo medicina, ir žmonių populiacija ėmė taip gausėti, kad mūsu planetoje kasmet padaugėja po 90 mln. Žmonių. JTO duomenimis, 21a. Pabaigoje žmonių populiacija pasieks ar net peršoks 10 milijardų ribą.
20 amžiuje labai suklestėjo technikos raida ėmė skraidyti lėktuvai, atsirado automobiliai, kompiuteriai. Galinga pramonė sunaudoja daug gamtos išteklių, mat pramoninių šalių poreikiams tenkinti reikia daug gamtos ir energijos ir naudingujų iškasenų. Stipriose ekonomikos šalyse gyvena apie 1,2 milijardo žmmonių tai sudaro tik 22% visos žmonių populiacijos, bet ši dalis suvartoja apie 80% visų energijos išteklių ir naudingujų iškasenų. Žinant, kad naudingujų iškasenų šaltiniai nebeatsinaujina ir, kad šių žaliavų sunaudojama be galo daug reikia turėti omenyje tai kad neužilgo gali pritrūkti ši

ių žaliavų ir tai gali sukelti ekonomikos ir energetikos krizę , beto kasant šias žaliavas yra ardamas naturalus landšaftas ir taip yra daug kenkiama gamtai.
Gamyba duoda labai daug atliekų šiomis atliekomis teršiamas dirvožemis, atmosfera bei vandenys.
Žūva miškai ,o vandens telkiniuose nebegali normaliai gyventi žuvų populiacijos.Rūgštieji krituliai susilpnina medžius ir jie tampa nebeatsparūs ligoms ir kenkejams.šie krituliai žudo smulkiuosius bestuburius ir dirvožemyje gyvenančius skaidytojus-,taip kenkiama visai ekosistemai.Dėl šių kritulių daugeja sunkiųjų metalų geremajame vandenyje.Šie krituliai turi įtakos įvairiems susirgimams pvz:plaučiu vežiu,taigi gamtos tarša pagaliau atsigręžia į patį žmogų.
Kadangi gamta jau yra pakankamai užteršta ir gausiai teršiama,tai kai kurioms gyvūnų rūšims gresia rimtas išnykimo pavojus.Todėl gamtos išsaugojimas-viena svarbiausių dabarties problemų ,kuria spręsti turės galbūt mūsų jaunimo karta.Gamtos išsaugojimas yra labai svarbus todėl.kad be gaautos nebegales gyvuoti ir visa žmonių masė ,nes žmogus taip pat yra gamtos dalis.Jau dabar kai kurių gyvūnų natūralioje gamtoje jau nėra,jie visi isnyko,arba gyvena zoologijos sodose kurie jiems pakeitė tikruosius namus (bent jau kolkas),manau ,kad zoologijos sodosegyvūnams tikrai ne vieta ,jie turi gyventi laisvėje.
Todėl jei nenorime savo vaikams ar anūkams rodyti gyvūnus tik paveikslėliuose arba zoologijos sode manau reikėtų pamastyti jau dabar apie ekologijos problemas ir kiekvienam nors minimaliai prisidėti prie to ,kad gamta taptų mažiau užteržtą ir gyvūnų po
opuliacijos galėtų gyventi natūralioje aplinkoje.

Leave a Comment