Gintaras

Kas yra gintaras?

Baltijos gintaras – tai prieš 50 mln. metų eoceno periodu sukietėję spygliuočių sakai. Manoma, kad tuo metu Šiaurinė Europos dalis buvo vientisas žemynas, geologų vadinamas Fenoskandija. Ten augo didžiuliai miškai. Susikaupusius sakus iš miško dirvožemio išplaudavo upės ir nešdavo į jūrą pietų link. Bėgant laikui ir vykstant oksidacijos bei polimerizacijos procesams, sakai virto gintaru.

Gintaro susidarymasGintaras pradėjo formuotis prieš 55-40 mln. metu . Gintaringieji miškai augo pietiniuose dabartinės Skandinavijos rajonuose ir gretimuose baltijos jūros dugno plotuose. Viduriniojo eoceno laikotarpiu atšilęs klimatas lėmė padidintą spygliuočių sakingumą. Šiandien jau nėra likę nė vienos pūšų rūšies, kuri savo ypatybėmis būtų gimininga gintarmedžiams, jie išnyko prieš 35-40 mln. metų.Iš medžių šakų yra susidaręs gintaras, kuriame randama įvairiausių vabzdžių. Vabzdžiai į sakus patekdavo ropodami arba skarisdami bei vėjo nešami.Prieš 45-50 mln. metų gintaringojo miško vietoje susidarė gintaro telkiniai, kuriuos čia tekėjusios upės išplovė ir sunešė į eocinės jūros baseiną. Šiaurinėje šio baseino pakrantėje, upių deltose dabartinės Kaliningrado srities vietoje, lenkijoje ir Pietų švedijoje susidarė antriniai perplauto gintaro telkiniai. Šioje zonoje gintaringą sluoksnį užklojo augančios deltų nuogulos, ir jie išliko iki mūsų dienų.