Horoskopai

Horoskopai

Avinas kovo 21 – balandžio 20 (
Jautis balandžio 21 – gegužės 21 (
Dvyniai gegužės 22 – birželio 21 (
Vėžys birželio 22 – liepos22 α
Liūtas liepos 23 – rugpjūčio 22 β
Mergelė rugpjūčio 23 – rugsėjo 22 χ
Svarstyklės rugsėjo 23 – spalio 23 δ
Skorpionas spalio24 – lapkričio 22 ε
Šaulys lapkričio 23 – gruodžio 21 φ
Ožiaragis gruodžio 22 – sausio 20 γ
Vandenis sausio 21 – vasario 20 η
Žuvys vasario 21 – kovo 20 ι

Bendros savybės

Avinas. Žmogus gimęs po tuo Zodiako ženklu, vaidingas, irzlus,
savimyla ir užsispyręs. Jo siekis nenusileisti gali pavirsti despotizmu.
Nepasiduoda kitų valiai, o aistrų įkarštis neturi ribų. Beribė stipri
valia, veiklus protas stumia jį pirmyn jis nesibaimina kliūčių.

Jautis. Pasiekia, ko nori, savo darbštumo ir nepaprastos kantrybės
dėka. Labai at

t
tkaklus. Retai įsiklauso į patarimus. Gali veikti kaktomuša.
Jį sunku išmušti iš vėžių, tačiau įsižeidžia ilgam, nepamiršta skriaudos.
Žingeidus ir sąžiningas. Stiprios valios, prieraišus ir konservatyvių
pažiūrų, pavydus.

Dvyniai. Labiausiai permainingas Zodiako ženklas. Žmonės, gimę po šiuo
žvaigždynu, intelektualūs, dažnas turi literatūrinių gabumų, lengvai rašo
ir įgyja įvairiausių įgūdžių. Jie žavingi, mėgsta flirtą, meilėje jiems
sekasi, bet šeimoje sunku. Išoriškai atrodantis prieštaringumas –
klaidingas, jie tiesiog nemėgsta monotonijos.

Vėžys. Ištikimas ir atsidavęs meilėje ir šeimoje. Šeimoje Vėžiai
atranda komfortą ir saviraišką. Jautrūs, pažeidžiami, dažniau duoda, negu
ima. Dirba sąžiningai, patikimi. Nemėgsta naujovių, l

l
laikosi daugelio
sąlyginumų. Turi stiprią, kartais net mistišką intuiciją, bet slepia ją,
nes nemėgsta išsiskirti.

Liūtas. Aišku, ne visiems Liūtams skirta valdyti imperiją ar pasaulį,
bet gimę po šiuo ženklu dažniau už kitus gali tapti lyderiais. Jie iš
prigimties linkę ne tik vadovauti, bet ir m

m
mylėti. Jeigu prieš juos
„nenusilenkiama“ – jaučiasi nelaimingi. Jie geri ir kilnūs, nuoširdžios
iniciatyvos. Pasaulis Liūtams – tarsi didžiulė scena, kurioje gali
pasireikšti jų dramatinis talentas.

Mergelė. Intelektuali, įžvalgi, sugeba mąstyti logiškai. Mergelių
protas analitiškas. Mergelės kredo: „Jeigu verta ką daryti, tai tik gerai“.
Vertina erudiciją, nuolatos siekia tobulybės. Puikiai išvysto pasirinktą
veiklą.

Svarstyklės. Žmonės, gimę po šiuo žvaigždynu, vadovaujasi grožio,
harmonijos ir teisingumo jausmais, Kadangi pasižymi taktu, taurumu ir
pusiausvyra, jie visada tarp žmonių. Retai teturi priešų ir daro įtakos
aplinkai. Veiklūs, jaučia atsakomybę už savo veiksmus.

Skorpionas. Kraštutinumų ir prieštaravimų natūra. Stipriausias Zodiako
žvaigždyne. Negailestingas ir aistringas. Jam galima jausti ir meilę, ir
neapykantą. Skorpionai įveikia kliūtis. Analitikai, bet remiasi ir stipri
intuicija. Energingi ir beveik visada ko siekia, to ir pasiekia.
Sarkastiški. Pasaulėjauta gili, beveik mistiška. Skorpionas – ne vieno
prezidento ženklas.

Šaulys. Tiesumas, nuoširdumas – štai kuo Šaulys ža

a
avi žmones. Po šiuo
gimę būna visų numylėtiniai. Niekina bet kokius apribojimus, nepriklausomi.
Mėgsta keliauti, skaityti, energingi, aktyvūs, daug pasiekia darbe.

Ožiaragis. Praktiškas ir punktualus. Moka dirbti. Ambicingas. Jį
dažnai apkaltina šaltumu, tačiau jo jausmai gilūs ir sunkiai išreiškiami.
Ožiaragis sąžiningas, ištikimas ir patikimas kaip pati žemė.

Vandenis. Genijų ženklas. Įkūnija teisingumą, yra plačių pažiūrų,
niekad nieko neerzina. Idėjos originalios, protas aštrus.

Žuvys. Turi labai išvystytą intuiciją, vertina gyvenimą iš dvasinės
plotmės. Dvilypės natūros: iš vienos pusės – sąžiningi ir darbštūs, iš
kitos – patiklūs svajotojai. Idealistai, ieško harmonijos, grožio ir
taikos. Patyrę ne

e
esėkmę, giliai nusivilia. Mėgsta vienatvę ir pasinerti į
apmąstymus. Žuvimis materialinės vertybės niekis, lyginant su dvasinėmis.
Pirmenybę teikia tam, kas įprasta, gerai žinoma, nemėgsta naujovių ir
permainų.

Stichijos

Ugnis (Avinas, Liūtas, Šaulys)

Ryškios savybės – karštas, užsiplieskiantis būdas, guvus, veržlus
protas, išmoningumas, staigus užsiliepsnojimas it miško gaisras.
Nekantrumas smulkmenose, neturėjimas polinkio ilgiems aiškinimams, tačiau
sugebėjimas greitai atrinkti kas visų svarbiausia – štai pagrindinės jūsų
savybės. Veržiatės veikti ir skubiai veikiate, o tik paskui apmąstote.
Atsisakote atgailauti arba reikšti nepasitikėjimą dėl karštligiškų
rezultatų. Jūs ne tik karštagalvis, bet ir karštakraujis. Jūs seksualus.
Jūsų impulsyvus temperamentas, gyva šiluma ir „karštumas“ vilioja žmones.
Dažniausiai Jus lydi sėkmė, bet jeigu jau nesiseka, tai nesėkmės užgriūva
viena po kitos.

Pagal Jūsų stichiją draugus ir mylimuosius reikia rinktis taip pat iš
ugnies ar oro stichijų – oras būtinas degimui. Ugnis nesuderinama su
vandeniu. Arba išgaruoja vanduo, arba gęsta ugnis. Ugnis gali derintis su
žeme, bet visada yra grėsmė, kad žemė atšaldys ugnį arba ugnis nudegins
žemę.

Jūsų pliusai: mokate priimti sprendimus, esate dinamiškas ir iškalbus,
geros širdies ir optimistas, drąsus, energingas, veiklus, patrauklus.

Jūsų minusai: nekantrumas, pomėgis nurodinėti, pernelyg didelis
pasitikėjimas savimi, užsispyrimas, dažnas pyktis ir priešgyniavimai,
nutrūktgalviškumas, flirtas.

Jeigu Jūs Avinas, tai pati ugningiausia ugnis. Jeigu Jūs Liūtas –
tuomet tolygiai ir patvariai deganti ugnis. Ne toks impulsyvus. Tvirtesnis
ir nuoseklesnis. Jeigu Jūs Šaulys, tai Jūs permaininga ugnis, pašvaistės ir
žaibas. Jūs netikėtai greit užsiplieskiate, bet taip pat greitai ir
atšąlate, ir pranykstate.

Namų sąlygos: dera gyventi vėsiose, erdviose patalpose su atviru
židiniu, kuriame traška liepsna. Dirbti taip pat vėsiose patalpose ir
atvirame ore. Ribota patalpa, kur yra oro trūkumas, slopina ugnį.

Jūsų stichijos simbolis (talismanas) – liepsnose gyvenanti salamandra
(ugnies dvasia, nešanti jums sėkmę).

Oras (Svarstyklės, Vandenis, Dvyniai)

Oro stichijos žmonės nuovokūs, linksmi, guvūs, iškalbūs, nuoširdūs.
Savotiški šeimos „vertėjai“, aiškintojai. Gerai moka rašyti laiškus (kai
tenka tai daryti), tačiau pirmenybę teikia telefonui, nemėgsta pasiduoti
emocijoms.

Jeigu priklausote šiai stichijai, Jus užvaldo planai, kurių bent pora
visada bręstas galvoje. Oro ženklai asocijuojasi su mąstymu, vaizduote. Jūs
gyvenate idėjų, minčių pasaulyje. Jums patinka operuoti loginiais
argumentais, Jūsų mąstymas aiškus, tikslus. Jums reikia rinktis draugus ir
mylimuosius iš oro ir ugnies stichijų. Oras suderinamas su vandeniu, jei
nebijo vėjo, ir su žeme, jeigu ji ne prieš vėją.

Jūsų pliusai: esate sveikos nuovokos, objektyvus, prisitaikote prie
kolektyvo, mielai padedate kitiems, esate geras pašnekovas, nešališkas,
sugebate mąstyti, vertinate laisvę.

Jūsų minusai: užsispyrimas, per didelis pasitikėjimas savimi,
dviveidystė, paviršutiniškumas, plepumas ir polinkis paskoloms. Šaltumas ir
apskaičiavimas, savivalė, palaidumas.

Jeigu Jūs Svarstyklės – aiškiai išreikštas oras: šaltas, ramus,
susikaupęs, svarbiausia Jūsų jėga – įtikinėjimas.

Jeigu Jūs Vandenis – tuomet esate ramus oras. Jūs trokštate suteikti
laisvę nieko apie jūsų troškimą nežinančiam pasauliui.

Jeigu Jūs Dvynys, esate permainingas oras – čia šiltas, čia šaltas, o
kartais ir šiltas, ir šaltas vienu metu. Darote poveikį kitiems protu ir
patrauklumu, naudojatės tuo ir tada, kai išsisukinėjate.

Namų sąlygos: dera gyventi atvirose, prapučiamose vietose, kur gausu
šviežio oro, kraštutiniu atveju, su kondicionieriumi. Dirbantiems
patalpoje, stalui vietą pasirinkite prie lango. Pagal galimybę stenkitės
būti lauke.

Nematoma dvasia, kuri Jus globoja ir gina – silfas, pamėgęs vietas,
kur daug oro – sodai, laukai.

Vanduo(Vėžys, Skorpionas, Žuvys)

Ryškios savybės – nepastovumas, emocionalumas, jautrumas. Jausminga,
instinktyvi reakcija į žmones, pagrįsta pasąmonė fiksuojamais įvykiais.
Jums nebūtina galvoti, žinote pakankamai. Jūs labiau linkęs prisitaikyti,
negu Jums tai atrodo. Dažnai matote, kad papuolėte į beviltišką padėtį,
tačiau kiti iš šalies pastebi, jog tarp problemų atrandate savo kelią kaip
vanduo pievose. Labai priklausote nuo aplinkinių nuotaikos. Jei kas nors
meta akmenį į Jūsų užutėkį, jis gali ilgam pasidengti raibuliais. Tačiau
jei nemalonumas ištinka kitą nedelsiate jį atjausti. Jūs puikiai jaučiate
žmones, įvykius, aplinką. Nesugebate paaiškinti kodėl, bet Jūsų nuojauta
dažniausiai išsipildo.

Partnerius jums reikia rinktis iš vandens arba žemės. Vandens
stichijos žmonėms būtina žemė būtina kaip rezervuaras. Vanduo nesuderinamas
su ugnimi, tačiau gali gyventi su oru, jeigu nebijo debesuotumo ir ūkanos.

Jūsų pliusai: esate jautrus, patrauklus, pilnas gerų norų, ramus,
idealistas, kūrybinė, artistinė natūra, sugebate prasiskverbti į kitų
mintis, kantriai bendrauti.

Jūsų minusai: permainingos nuotaikos, irzlumas, išsisukinėjimas,
charakterio polinkis dramatizuoti smulkmenas, pesimizmas, tinginystė,
nepraktiškumas, „charakterio neturėjimas“.

Vėžys – vandens garas, nepažabojamas, energingas. Skorpionas – ledas,
sugebantis nuslėpti savo kėslus, užšaldyti norus, o prireikus vėl juos
atšildyti. Žuvis – požeminis vanduo. Mieliau apeina kliūtis, negu su jomis
kovoja, bet vis vien sugeba prasiskverbti, veržtis, užlieti, nugalėti.

Namų sąlygos: būtina gyventi prie vandens, jūros, ežero, baseino sode
ar akvariumo. Reikia ramios, taikingos vietos darbui. Venkite irzlių žmonių
ir triukšmingų giminių.

Jūsų globėjas – Vandenis, undinė, pamėgusi atvirus vandenis, bet
galinti gyventi ir akvariume.

Žemė (Ožiaragis, Tauras, Mergelė)

Žemės žmogus žemiškas, gyvenimiškas, jokių stulbinančių planų. Daiktus
vadina jų tikraisiais vardais ir to paties reikalauja iš kitų. Jūs priimate
tik tą, ką galite pamatyti, išgirsti ir paliesti, tai, ką galite
patvirtinti materialumu, įrodymais faktais – ir jokios fantazijos. Jus gali
pavadinti prozaiku, tačiau kai reikia praktiško atsakymo, kreipiamasi
būtent į Jus. Jūs iš tiesų darote darbus, kai kiti tiktai šneka apie juos.
Nedaugelis težino Jūsų užslėptas gelmes – esate per daug išdidūs ir
nepriklausomi, kad atsitvertumėte.

Draugus ir mylimuosius rinkitės iš žemės ir vandens (Vėžys,
Skorpionas, Žuvys) – žemei būtinas vanduo, kad netaptų dykuma. Žemė taip
pat gali bendrauti su ugnimi, jei neprieštarauja jos atsitiktinoms
linksmybėmis, ir su oru(Svarstyklės , Vandenis, Dvyniai), jei sutinka
retkarčiais atlaikyti uraganus.

Jūsų pliusai: esate praktiškas, patikimas, sugebate gyventi savo
išgalėmis. Jūs ne itin reiklus gyvenimui, nuoseklus, atkaklus, darbštus,
sugebate padėti apginti.

Jūsų minusai: nuobodumas, vaizduotės stoka, šykštumas, pesimistinis
požiūris į daiktus, užsispyrimas, žiaurumas sau ir aplinkiniams,
nejautrumas. Jeigu jūs Ožiaragis – tuomet pati tikriausia žemė, t.y.
uždaras, mėgstate valdyti veiksmus iš užkulisių, nepasirodymas scenoje.
Jeigu Tauras, tuomet patikimas ir „neišmušamas“ jėgos įsikūnijimas,
nepajudinimas kaip uola, kol nepasireiškia Jūsų vulkaniškas vidus. Jeigu
Mergelė – tuomet veiklus, nudirbate begalę darbų. Jūsų devizas: viskam savo
laikas. Per jį Jūs „nuverčiate kalnus“.

Namų sąlygos: privalote gyventi ant žemės, tvirtai įsirėmęs pėdomis į
savo stichiją, tinka turėti sodą, šiltnamį, bent gėlių ant palangių kaip
kompromisą. Jums reikalingas ramus pastovumas, patikimas darbas, viskas
savo vietose.

Jūsų dvasia, nešanti laimę, – gnomas, slapčiom įsikūręs oloje, sode
arba gyvenantis šiltnamyje, ar tarp gėlių ant palangės.

Koks tu? Pažink save

Avinas. Įspūdinga asmenybė, tvirta valia. Išsiskiriantis, jo negalima
nepastebėti. Greitai suvokia reiškinių esmę. Vertas pasitikėjimo
praktiškuose reikaluose, draugiškai ir nuoširdžiai pataria.

Tiki, kad gyvenimas – jo paties rankose, netiki lemtimi. Jam visas
gyvenimas – veikloje. Ką mano, tą ir sako – jis nemoka meluoti.

Jo natūroje ryškus vaikiškas betarpiškumas. Jis visiškai nepastebi
charakterių niuansų. Dėl to dažnai nusivilia bendraudamas su žmonėmis.

Avinui patartina galvoti prieš ką nors pasakant (žmonės jautresni negu
atrodo). Toli gražu ne kiekvienas sugeba bendrauti su Avinu – tam reikia
daug kantrybės, mažiau išdidumo.

Tauras. Tai žemės druska, subrendęs žmogus, kurį kiti gerbia ir
vertina. Savo artimiesiems – tvirtovė, minkštas, geras ir švelnus saviškis.
Jo galva visada „tvarkoje“.

Žmones mato tokius, kokie jie yra, turi tvirtą savikontrolę. Jo jautri
natūra paslėpta nuo aplinkinių.

Taurą labiau valdo jausmai, negu protas, jis patikimas, vertina
draugus, veiklus pasižymi maloniu būdu ir manieromis. Jį sunku „išmušti“ iš
pusiausvyros. Tačiau įtūžęs Tauras tampa panašus į užerzintą Jautį.

Privalumai: ramumas, kantrumas, šiluma, natūralumas.

Dvyniai. Dvilypė natūra, patraukli linksmumu, atstumianti cinizmu ir
irzlumu.

Didesnę gyvenimo dalį Dvyniai mokosi, pasisemdami iš to naudos. Imlūs
naujovėms. Gyvenimas jiems retai būna nuobodus ir tuščias. Kaip oro jiems
reikia įvairovės, neištveria sustabarėjimo.

Turi oratoriaus talentą, nemėgsta vienapusiškų ir paprastų, lėtai
mąstančių žmonių. Mėgsta aukštuomenę.

Nuostabiai sugeba keisti savo požiūrį ir elgesį, priklausomai nuo norų
ir aplinkybių.

Draugams Dvyniai – mįslė. Jie lengvai užmezga draugystę, tačiau
neilgam. Atranda daug trūkumų savo artimųjų tarpe ir, jeigu tie kuo nors
jiems netinka, nesvyruodami nutraukia su jais ryšius.

Vėžys. Mylinti natūra ir nuoširdus. Paprastai emocijas saugo tiems,
kas jam iš tiesų brangu: šeimai, draugams.

Pirmas įspūdis apie Vėžį neigiamas. Reikia daug laiko tikrai jį
pažinti. Vėžys lengvai pažeidžiamas, prisilaiko visuomenės nuomonės.

Vėžiai simpatiški, kantrūs ir geri. Prie jų traukia žmones, kuriems
reikalingas savitarpio supratimas. Vėžiai visuomet pasilieka patys savimi.
Jie fatalistai – netiki, kad gali pakeisti savo gyvenimą, todėl tampa
inertiški. Vėžių nuotaiką valdo Mėnulis, tarsi potvynius ir atoslūgius.
Vėžiai jautrūs aplinkinių nuotaikai; ištikti depresijos jie turi poreikį
bendrauti su žmonėmis, galinčiais jiems padėti.

Trūkumai: fatalizmas, nesugebėjimas užmiršti, atleisti nuoskaudas.

Liūtas. Po šiuo ženklu paprastai gimsta lyderiai – taurūs, žinantys
savo vertę, atkaklūs.

Pagal pirmą įspūdį Liūtai – pasitikintys savimi, bet iš tiesų jiems
savitas dvejojimas. Jiems labai rūpi išorė, ypač moterims.

Liūtai dosnūs tiems, kuriuos myli, gerbia, mėgsta dalinti dovanas,
linksmintis. Jie nelabai reaguoja į aplinkinių nuotaikas ir dažnai
nepastebi užuominų. Kartais jiems pristinga takto. Atstumti Liūtai
neatleidžia skriaudos. Liūtai nesistengia suprasti žmonių, juos pavergia
lipšnumu ir pagyrimais. Jie ambicingi ir agresyvūs. Vadovauti, mylėti ir
būti mylimais – jie to siekia ir pasiekia.

Neigiama savybė – išdidumas.

Mergelė. Gana prieštaringa natūra. Aukštas intelektas susipynęs su
praktišku protu, artistiškumas su pragmatizmu.

Pirmas įspūdis neryškus, dažnai kuklinasi nepažįstamų, ne visada
sugeba palaikyti pokalbį. Mergelės turi nuostabų sugebėjimą įžvelgti tai,
kas yra situacijos paviršiuje. Pasižymi jautrumu. Kasdienybėje tokie žmonės
tikslūs, tvarkingi iki smulkmenų ir patrauklūs, labai patikimi. Ieškodami
tobulybės nusivilia kitais, labai kritiški ir dėl to praranda pažįstamus.

Charakteringi bruožai – pastovus augimas, siekimas tobulėti. Labai
geri ir mieli draugai, nesigriebia avantiūros. Mergelės yra pragmatiškos
krypties, nesidomi naujomis idėjomis ir teorijomis.

Negatyvios pusės: per didelis atsargumas, moralizmas, besiribojantis
su veidmainyste, kartais ribotumu.

Svarstyklės. Dažniausiai gerai permato žmones, praktiški. Geba būti
buferiu, švelninančiu gyvenimo šiurkštumus, protingu kaip Saliamonas
teisėju. Randa pasitenkinimą visuomeniniame darbe. Moka bendrauti, yra
svetingi.

Dažnai kankinasi iš pavydo, matydami draugų sėkmę.

Jie materialistai, mėgsta gražius baldus arba rūbus, aksesuarus, grožį
ir meną (Veneros ženklas).

Asmenybės esmė – poreikis išreikšti save per grožį.

Moterys svarstyklės vertina šeimą, tačiau bodisi namų ruošos ir siekia
bendravimo už namų, kai viskas klostosi pagal jų norą. Svarstyklės
paprastai yra puikios dvasinės nuotaikos, ir tik sunkios asmeninio gyvenimo
problemos išmuša juos iš pusiausvyros.

Pagrindinės sodrybės: sumanymų kilnumas i sielos gerumas.

Skorpionas. Stiprus ir ryžtingas. Aplinkiniai jį myli arba nekenčia,
bet nebūna jam abejingi.

Skorpionas pasižymi intelektu ir aistra. Mėgsta filosofuoti apie
būties problemas, patrauklus priešingos lyties atstovams, mėgsta ginčytis
ir pasiekti pergalę.

Jie protingi ir galantiški. Tačiau kraštutinumų žmonės. Dažnai žiaurūs
ir nepasitikintys, pasinėrę į save ir nedėmesingi aplinkiniams. Abejingi
kitų nuomonei, susidūrę su kliūtimis pritaiko savo kovos taktiką, labai
išrankūs draugų pažiūriu.

Jiems be galo sunku bent kiek pakeisti save.

Šaulys. Jo natūra – vaizduotė, praktiškumas, nepriklausomumas,
optimizmas ir jautrumas.

Šauliai mylimi ir patys myli žmones, turi daug draugų ir nepakenčia
pataikavimo, tiesmukiški, bet lengvai pažeidžiami.

Jie labai nuoširdūs ir teisingi, juos skatina teisingumo jausmas ir
neišsenkanti meilė gyvenimui.

Visuomenės pripažinimas jiems labai rūpi.

Mėgsta mokytis, bet nespjauna į malonumus. Tai mieli pašnekovai. Jiems
dažnai kenkia jų pačių perdėtas tiesmukiškumas.

Ožiaragis. Retokai jam nusišypso fortūna. Ožiaragių pasiekimas –
asmeninės pergalės triumfas prieš gyvenimo problemas. Kiti juos labiau
garbia negu myli.

Jie patikimi, orūs, rimti darbingi, nepakenčia vienatvės, tačiau
sunkiai susipažįsta. Kitais pasitiki, labai konservatyvūs, brangina savo
reputaciją. Būna uždari, piktybiški.

Ožiaragiai daugiau ir su meile duoda negu ima, jaučiasi kitiems
skolingi. Apsisprendžia protingai ir apdairiai siekia sėkmės, tačiau
lengvai pasiduoda blogai nuotaikai, nors ir sugeba susitvardyti.

Vandenis. Vandenis labiau domisi tikromis gyvenimo vertybėmis, o ne
savo sėkme. Siekia tarnauti teisybei ir progresui.

Gerbiami ir gilūs žmonės, mėgstantys nuo kitų atsiriboti, sugeba
išsaugoti savo individualybę nepasiduodami jokiai įtakai.

Labai išrankiai pasirenka artimus žmones, tačiau užmezga ir
atsitiktinių pažinčių. Linkę kurti utopiškas idėjas ir projektus.
Užsispyrę, stengiasi remtis tik savo patirtimi, retai klauso patarimų,
nenoriai patys pataria.

Vandeniai individualistai, abejingi visuomenės nuomonei, žino, ko
patys nori ir kaip to pasiekti. Kiti jiems dažnai pavydi arba jų
nesupranta, kadangi Vandenis pranašesnis už aplinkinius. Vandenis gali
tapti savo klaidų auka, gali dėtis, kad skraido padebesiuose. Tačiau jis
jaučiasi esąs stiprus.

Jis neturi nė lašo pykčio ar keršto. Ieško taikos ir suranda
diplomatinę išeitį.

Žuvys. Paskutinis Zodiako ženklas, sumuojantis eilę kitų ženklų
savybių.

Žuvis sunku suprasti ir aprašyti. Tuo tarpu žuvų žmonės kiaurai mato
tuos, su kuriais bendrauja.niekada nepraranda kantrybės, giliai supranta
kitus, yra tolerantiški, gerbia jų paslaptis. Daug žino ir daug iš kitų
reikalauja. Kai kurie žuvų žmonės daro idealių svajotojų įspūdį, lengvai
pažeidžiami, kartais baugštūs ir susirūpinę.

Savo asmenybės išvystymui atsiskirti nuo kitų. Daugelis Žuvų – giliai
suprantantys gyvenimišką mistikai, juos traukia Rytų išmintis ir Buda.

Jie daugiau mąsto, negu veikia. Jų nuotaika dažnai kinta. Daug bendro
su Vėžiu. Žuvims dažni depresijos periodai.

Žuvys mylimos dėl jų išminties ir gerumo. Žuvimis svarbu įveikti savo
drovumą ir abejones, išmokti patikėti savimi.

Gyvenimo palydovas

Ieškant gyvenimo palydovo, kurio idealą turime susikūrę, astrologiškai
svarbiausią vaidmenį moters horoskope turi Venera, vyro Marsas. Saulė
moters horoskope nurodo į vyrą, kuriam reikėtų teikti pirmumą. Mėnulis vyro
horoskope – į moterį. Saturno padėtis Mėnulio atžvilgiu siejama su
skyrybomis.

Avinas. Moterys gimusios po šiuo ženklu,patrauklios ir komunikabilios,
turi jumoro jausmą ir daug gerbėjų, mėgsta flirtą. Lengvai įsimyli ir greit
atšąla. Užmezga daug romanų net brandžiame amžiuje.

Moteriškos, ambicingos, veda vyrus į sėkmę, tačiau agresyvios.
Protingas vyras turi tokiai moteriai nurodyti savo vietą.

Vyrai Avinai iškelia žmonas ant pjedestalo, retai kritikuoja prie
visų, o kadangi stokoja stabilumo ir kietumo, jiems būtinos taktiškos
palydovės.

Avinai surimtėja tik brandžiame amžiuje, dažnai kuria šeimą būdami 30-
35 metų.

Geriausi Avino partneriai – Jaučiai, Dvyniai, Šauliai, Vandeniai,
Žuvys. Sunkiai Avinas sugyvena su Svarstyklėmis ir Ožiaragiais – dėl
konservatyvumo ir vaizduotės stokos.

Jautis. Jam meilė natūrali kaip oras. Jaučius veikia Venera – nuo pat
jaunystės jie turi daug romanų, būdami plačiaširdžiai ir patrauklūs. Jiems
svarbiau santuoka, negu sėkmė meilėje.

Moterų po šiuo ženklu lengvas charakteris, jos mielos, nors ir labai
praktiškos, partnerį renkasi kruopščiai. Daug ką tokia moteris gali
pasiūlyti vyrui: skonį, žavumą, pavyzdingą šeimininkavimą, tačiau ir
reikalauja būti moraliai ir materialiai įvertinta.

Jaučiai vyrai beveik idealūs šeimos galvos. Jie ištikimi, kilnūs,
namisėdos mėgsta būti šeimininkais savame name.

Jaučiai labai aistringi, nors ir mažakalbiai. Jie puikūs tėvai, nors
ir po ramia išore dažnai slypi audringas temperamentas. Jaučiai
santūrūs,nepripažįsta pavydo ir įtarumo.

Geri partneriai: Dvyniai, Vėžiai, Žuvys, Mergelės, ypač Avinas,
Ožiaragis. Konfliktuoja su Liūtais ir Skorpionais. Antagonistiški su
Vandeniu.

Dvyniai. Jų devizas meilėje: „Kuo daugiau, tuo geriau“. Jiems meilė –
tai žaidimas. Saviraiška meilėje pasireiškia visa fantazija ir išradingumu.
Paprastai intelektas nugali emocinę natūros pusę. Mėgsta flirtuoti ir
nugalėti.

Dvyniai dažnai išreiškia nepasitenkinimą gyvenimu.

Moterys po šiuo ženklu labai seksualios, moteriškos ir dažnai labai
gražios. Jos inteligentiškos ir išradingos; nors labiau siekia grožio negu
šeimos, stengiasi suteikti namams modernaus jaukumo.

Vyrai dažnai žavi išvystytu intelektu ir įspūdingumu. Jiems patinka
susitikinėti ir flirtuoti, nors tai daro retai. Jie brangina šeimą ir
reputaciją. Neištveria nuolatinio žmonos spaudimo ir priekabių

Tinkami partneriai: Vėžys, Liūtas, Svarstyklės, Vandenis, Avinas,
Jautis. Sunku su Mergele, Šauliu, Žuvimi.

Vėžys. Gyvenimas be meilės Vėžiams tuščias nuobodus. Myli
pasiaukodami, atsiduoda jausmams ir aistrai. Įsimylėję praranda apetitą ir
kenčia dėl nemigos.

Gali atrodyti veidmainiški ir šalti, tačiau tai tik išorė. Meilės
objektą sunkiai suranda, nes kelia jam daug reikalavimų. Įsimylėję meilės
objektą gali persekioti metų metus.

Moterys idealios, ištikimos žmonos, geros šeimininkės ir motinos.
Paprastai jos myli labiau vaikus negu vyrą.

Vyras Vėžys mėgsta, kad žmona būtų puiki virėja ir juo rūpintųsi, nors
sugeba gaminti ir pats. Vėžys – namų vyras – švelnus, geras, pavyzdingas ir
tvarkingas. Vėžiai retokai veda jauni, kadangi sunkiai išsiskiria su tėvais
ir labai prieraišūs prie motinos. Vėžiai turi savininko savybę ir būna
pavydūs.

Gerai sugyvena su Liūtu, Mergele, Skorpionu, Žuvimis, Jaučiu.
Konfliktuoja su Svarstyklėmis, Ožiaragiu, Avinu.

Liūtas. Meilė Liūtams – pats gyvenimas. Jie romantiški, trokšta
pagarbos ir netgi dievinimo. Nors Liūtai ir prisilaiko visuomenės nuomonės,
bet dėl meilės gali peržengti visas ribas.

Moterys Liūtės seksualios ir patrauklios. Žmona Liūtė – brangakmenis.
Ji gera šeimininkė, prižiūri save, reikalauja daug dėmesio.

Vyrai liūtai idealūs meilužiai: aistringi, sumanūs, dosnūs, mėgsta
teikti dovanas, dėmesingi. Prieš Liūtą sunku atsispirti. Sentimentalūs,
vertina gėles ir meilės laiškus. Vyras liūtas taurus, bet labai pavydus.
Jam patinka būti tarp draugų, jis nesijaus laimingas sėdėdamas prie
židinio.

Idealūs gyvenimo palydovai – Liūtai, Svarstyklės, Vėžiai, Šauliai,
Avinai, Dvyniai. Santykiai su Vandeniu ir Jaučiu šalti.

Mergelė. Pats nesuprantamiausias Zodiako ženklas, dvilypis ir
prieštaringas. Šio ženklo žmonės atrodo šalti, tačiau jų šaltumas
apgaulingas; tokios natūros buvo Greta Garbo, tiesiog norėjusi būti viena.

Mergelių būna per daug išrankių ir perdėm analizuojančių. Mergelės
bijo kritikos, bijo būti neteisingai suprastos.

Kad ir pernelyg jautrios, Mergelės puikios žmonos, sąmojingos ir
patikimos.

Šio ženklo vyrai smulkmeniškai rūpinasi savo sveikata ir tvarka bute.

Mergelės mažiau negu Skorpionai ar Žuvys domisi vedybų seksualine
puse, tačiau dėmesingesnės savo partneriui. Joms reikia gerbtino, ištikimo
žmogaus, nepasiduodančio romantiškoms fantazijoms. Jos iki kaulų smegenų
optimistės.

Mergelės laimingos su Svarstyklėmis, Ožiaragiais, Skorpionais,
Jaučiais, Vėžiais ir Liūtais. Nesugyvena su Šauliu, Žuvimis, Dvyniais.

Svarstyklės. Žavingi ir puikūs partneriai, juos galima įsimylėti iš
pirmo žvilgsnio, jie žino meilės prasmę.

Gimę po šiuo ženklu laimingi, jeigu jų jausmas vertinamas. Jie
sentimentalūs ir mėgsta ką nors pasilikti atminčiai apie meilę.

Moterys svarstyklės žavios, ir joms patinka, kai jas aukština.
Svarstyklės – santuokos žvaigždynas, tad jos linkusios ištekėti anksti, o
šeimą sukuria laimingą ir tvirtą, būna puikios žmonos ir motinos.

Vyrai moka išmoningai mylėti ir dažnai neskuba iškeisti viengungystę į
šeimą.

Svarstyklės mėgsta muziką, meną, kompaniją. Susituokus joms sunku, nes
jos labai reiklios meilės ir dėmesio.

Skorpionas. Dinamiškas ir valdingas, traukia lyg magnetas. Jis
vadinamas sekso karaliumi, tačiau pasiryžęs santuokai gali turėti laimingą
šeimą. Skorpionai nemėgsta lengvo flirto. Meilei atsiduoda visa širdimi ir
siela, instinktyviai jausdami, kuris žmogus nuoširdus ir kuris suktas.
Retai kada suklysta rinkdamiesi partnerį. Esant nenusisekusiai santuokai –
žiaurūs ir kerštingi.

Moterys Skorpionės aistringos ir jautrios, pasiruošusios aukotis.vyrai
skorpionai dažniausiai brangina šeimą, bet gali būti joje užsispyrę ir
egoistiški.

Jeigu Jūs paskyrėte širdį Skorpionui, žinokite, kad jis nemėgsta
dalintis mintimis: jis turi nuosavybės poreikį ir būna pavydus. Jo
akivaizdoje pavojinga flirtuoti, jis neatleidžia išdavystės.

Skorpionai sutaria su Šauliais, Ožiaragiais, Vėžiais, Mergelėmis,
Svarstyklėmis. Neapkenčia Vandenių, konfliktuoja su Jaučiu.

Šaulys. Viengungių ženklas. Mažiau už kitus Šauliai linkę į romantiką
ir meilę, tačiau nuoširdūs ir linkę bendrauti. Meilėje jie atviri ir
vadovaujasi geriausiomis žmogaus savybėmis, nelinkę būti despotais ir
pavyduoliais. Šauliams nelaiminga santuoka – retenybė.

Žmona šaulė gali būti neištikima, tačiau visada bus puiki draugė ir
bičiulė, gera, vaišinga šeimininkė. Ji laiminga tik tuomet, kai turi
laisvę. Jai nederėtų turėti pavydų vyrą.

Vyras šaulys veiklus. Jis mėgsta medžioklę ir iki išnaktų užsibūna
darbe. Šauliui reikalinga žmona, sugebanti suteikti jam laisvę ir jį
suprasti. Šauliai nepakenčia kritikos ir piktžodžiavimo.

Sutaria su Liūtu, Ožiaragiu, Vandeniu, Avinu, Svarstyklėmis,
Skorpionu, nemyli Žuvų, Mergelių, Dvynių.

Ožiaragis. Vėlai subręsta, tačiau patrauklumą išlaiko iki gilios
senatvės. Jis praktiškas netgi meilėje.

Labai kritiškas, todėl renkasi ilgai ir dažniausiai sėkmingai.
Ožiaragiai neištveria senatvės. Moterys Ožiaragės nesitenkina vien tiktai
patrauklumu ir lipšnumu. Jos stengiasi susirasti įtakingus praktiškus
vyrus.

Vyrai Ožiaragiai patikimi, nors dažnai siekia autokratijos savo
namuose. Jie nemėgsta reikšti savo jausmų. Visiškai neturi romantiškumo.
Nekalbūs, iš jų neišgirsi nei pagyrimo, nei patarimo. Daugelis vyrų
Ožiaragių mano, jog išreiškia savo meilę tuo, kad išlaiko šeimą, o moterys
tuo, kad atlieka namų ruošą.

Ožiaragiai vertina stabilumą. Dažnai jie šykštūs, kaupia pinigus,
prisilaiko visokiausių formalumų, nemėgsta ekstravagantiškumo nei
aprangoje, nei mintyse.

Sutaria su Vandeniu, Žuvimis, Jaučiu, Mergele, Skorpionu, Šauliu.
Sunku jiems su Avinu, Vėžiu, Svarstyklėmis.

Vandenis. Paprastai idealistas ir labiau domisi aukštomis materijomis
negu romanais.

Meilėje ištikimas ir pastovus, linkęs į monogamiją. Su juo malonu
kompanijoje. Draugus renkasi įvairaus išsivystymo lygmens ir padėties.
Apdairus, reiklus. Mėgsta stiprios valios žmones.

Vandenis paprastai visapusiškas, gyvena įdomiai. Meilė jam niekuomet
nebūna vien atokvėpis. Lengvai pasiduoda kompromisui, nepavydus. Jam tinka
gyvenimo draugas su tokiais pat poreikiais ir juo pasitikintis.

Gerai sugyvena su Žuvimis, Avinu, Dvyniais, Svarstyklėmis, Šauliais,
Ožiaragiais. Nemyli Jaučio dėl jo vaizduotės stokos, Skorpiono – dėl
pavydo, Liūto – dėl per didelio reiklumo meilėje.

Žuvys. Žuvys aistringos ir sumanios. Vertina ir fizinę, ir dvasinę
meilę. Lengvai pažeidžiamos. Neatsargus žodis gali užslopinti aistrą.

Po šiuo ženklu gimusieji, ypač moterys, linksta į meilės godas,
svajones.

Moterys Žuvys daugelio vyrų širdis užvaldo savo sugebėjimu suprasti
jus meilėje. Dažnai anksti išteka. Žmonos Žuvys ištikimos ir atsidavusios,
joms namai – „pasaulio centras“. Dažnai pataikauja savo vyrams.

Vyrai žuvys būna neryžtingi iš baimės, kad liks atstumti, bet šeimoje
visas gyvenimas su jais gali būti medaus mėnuo. Jie dosnūs ir dievina savo
žmonas.

Žuvys sutaria su Avinu, Jaučiu, Vėžiu, Skorpionu, Ožiaragiu, Vandeniu.
Nemyli Mergelių, Dvynių.

Moteris – vyro karjeros sėkmė

Jei vyriškis daro sėkmingą karjerą, už jo tikriausiai stovi moteris.
Žmonoms privalu paremti savo vyrus asmeniniame ir dalykiniame gyvenime:
bendradarbiauti vyro finansiniuose reikaluose, būti jo sekretore arba
aukle.

Avinas. Po šiuo ženklu gimusios žmonos pagal garbės troškimą ir
entuziazmą neturi sau lygių. Jos nesislėpdamos didžiuojasi savo vyrais,
įkvepia juos naujiems darbams. Jų žodyne nerasime žodžio „pralaimėjimas“.
Tai optimistės. Jos ryžtasi pačioms pavojingiausioms avantiūroms,
dalykiškai pataria sudėtinguose klausimuose, nesigilindamos į detales.
Tačiau jos perdėm nekantrios: joms būtina išsiaiškinti, kad svarbios
gyvenimo problemos neišsprendžiamos vienu ypu. Be to, joms patartina
suprasti, kad namai vyrui – tvirtovė ir prieglobstis su patogia ir ramia
aplinka.

Jautis. Žmonos po šiuo ženklu labai mėgsta pinigus ir gražius daiktus.
Jos susirūpinusios vyro sėkme, praktiškos, verčia vyrus metodiškai siekti
savo tikslo, nepakenčia pralaimėjimų. Jautis – bankininkų ženklas. Daugelis
vyrų laimingi, kai jiems vadovauja tokios žmonos, – pasižyminčios sveiku
protu ir dalykiniu mitrumu. Jos – Veneros vertos dukros – turi puikų skonį,
mėgsta vyrams dovanoti gražius rūbus. Renkasi turtingus ir dėmesingus
draugus. Dievina prabangą ir sėkmę. Namus paprastai sutvarko išmoningai,
prabangiai, skoningai su komfortu. Jei užsispiria, nenori jiems atleisti,
joms sunku sugyventi su progresyviai mąstančiu vyru.

Dvyniai. Moterys po šiuo ženklu turi sugebėjimą ir norą būti
nepakeičiamos visiems. Jos įvairialypės, mėgsta skelbti iššūkį. Labai tinka
kaip žmonos kariškiams, užsienio korespondentams ir visiems, kam dažnai
tenka važinėti. Jo geros, linksmos, nuostabios šeimininkės, svetingos. Jos
padeda savo vyrams, jeigu su jomis pagarbiai tariamasi, neniurzga ant jų,
neprisimena senų jų klaidų ir paklydimų. Jos supranta tikrąsias gyvenimo
vertybes ir sunkumus. Dvynės dažnai pritrūksta ištvermės, jos negali
suvokti, kad sėkmė nepasiekiama greitai ir gyvenime gali būti daug sunkumų.

Vėžys. Laimingi vyrai tie, kurie turi žmonas vėžius, laukiančias jų
namuose ir sukuriančias šiltą aplinką, jaukų namų mikroklimatą. Vėžiai visų
zodiako ženklų motinos, motiniškai mylinčios savo vyrus ir turinčios
jautrią intuiciją kaip visi Vandens ženklai. Retai pasirodo visuomenėje,
tačiau ir ten suteikia vyrui foną. Jos puikios šeimininkės. Vyras su tokia
moterimi jaučiasi šeimos galva. Trūkumas – per didelis atkaklumas, kartais
peraugantis į konservatyvizmą, kartais į nepasitikėjimą.

Liūtas. Šios moterys nesitenkina antraeiliu vaidmeniu. Išpuikėlės ir
mėgstančios prabangą. Didžiausia laimė joms – aukštą padėtį turintis vyras.
Nepailstančios darbštuolės, nekantrios, jos moka įvertinti vyro pastangas
siekti sėkmės dalykiniame gyvenime, jeigu jaučia pasitikėjimą juo ir
aktyviai dalyvauja jo veikloje. Dažnai egoistės. Jos turi tvardyti savo
ryškų norą vadovauti ir privalo atsiminti, kad vyrams savęs įtvirtinimas
svarbiau negu moteriai.

Mergelė. Likti šešėlyje jai mieliau, ji nemėgsta aktyvaus visuomeninio
gyvenimo. Laimingos su vyrais, dirbančiais mokslo ar kitoje intelektualioje
srityje: advokatais, mokytojais, mokslininkais, gydytojais. Tų profesijų
vyrai idealūs Mergelėms, jų nevilioja vyrų didvyriškumas ir avantiūros.
Mergelės dažnai rūpinasi savo išore ir savo karjerą aukoja vyro labui.
Dirbdamos su vyrais vienoje srityje, tenkinasi sekretorės ir referentės
vaidmeniu. Rūpestingos, dėmesingos, aštrialiežuvės. Jos turi būti vyro
atžvilgiu ypač taktiškos, kad nepažeistu jo pasitikėjimo savimi.

Svarstyklės. Šio ženklo moterys labiausiai vertina laisvę. Jos
neištveria vienatvės. Svarstyklės valdo santuoką. Moterys svarstyklės
siekia žinoti kiekvieną vyro žingsnį, norėdamos suprasti jo interesus ir
darbą, vyro karjerai prireikus lengvai susiranda draugų ir keičia gyvenamą
vietą. Analitikės ir labai protingos. Jų patarimai vyrams dėl darbo
vyriški, jos suvokia problemos esmę. Net jeigu kalbama apie jausmus, jos
sugeba rasti tinkamą sprendimą, kadangi yra apdovanotos taktu.

Skorpionas. Iš vienos pusės stipri ir savarankiška asmenybė, iš kitos
pusės – žmonos skorpionės ištikimos ir pasišventusios, gali apginti savo
meilę. Joms aukščiau visko yra laimė, jos ramiai ir vyriškai iškenčia
vargus ir nepriteklius. Svarbiausios jų savybės – ištvermė sunkią minutę,
įžvalgumas, žmonių pažinimas. Pas Skorpiones pinigai plaukte plaukia.

Šaulys. Moterys šaulės mėgsta nuotykius ir avantiūras, jų gyvybingumas
neišsenkantis. Jų nevilioja pinigų kaupimas. Jos neverčia vyrų nuo ryto iki
nakties dirbti dėl pinigų. Svarbiausia joms – asmenybės išraiška. Nors namų
ruoša jas vargina, Šaulės mėgsta švarą, grožį, komfortą. Tai svetingos,
nuotaikingos šeimininkės.mieliau renkasi vidinį nerimą dėl siekiamo tikslo,
negu kenčia kasdienišką nuobodybę.

Ožiaragis. Šios moterys mano, kad sėkmė – atkaklaus darbo ir
pasiaukojimo rezultatas. Jos nebamba ant vyrų už tai kad jie lėtai kyla
tarnyboje. Jos ne šiaipsau tikisi sėkmės, bet ir dirba dėl jos, taupios ir
ekonomiškos, nepaprastai darbščios.

Vandenis. Moteriai, gimusiai po šiuo ženklu, pinigai mažai ką reiškia.
Daugeliui jų laimė – dvasinis gyvenimas o ne jo materialinė pusė. Jų
devizas: „ne vien duona sotūs“. Jos įkvepia vyrus, siekiančius aukštos
padėties, kūrybiniam polėkiui. Vandenės moterys – idealios vyrų, dirbančių
visuomeninį ir valstybinį darbą, partnerės. Vandenių dorybė – nejausti
pavydo ir įtarumo. Jos niekada nekontroliuoja savo vyrų.

Žuvys. Vyrai apie žmonas Žuvis gali pasakyti, kad jos visada laukia jų
pagalbos, suteikdamos galimybę jiems pajusti savo svarbą ir reikalingumą,
ir parodydamos, jog visiškai pasitiki jų nuomone. Žuvys nenurodinėja vyrams
ir neprieštarauja jiems. Jos įvertina jų patarimą jų gyvenime, niekuomet
„negraužia“, net tuomet, kai jų karjera nenusisekusi. Joms labiausiai rūpi
sutuoktinio ramybė ir laimė.

Kokie jūs tėvai?

Avinas. Myli ir supranta vaikus, jais didžiuojasi, yra jų draugas ir
patarėjas. Motinos po šiuo ženklu labai principingos, mėgsta, kad vaikai
paklustų be prieštaravimų. Joms būtina kontroliuoti save ir būti
nuolaidesnėms. Natūralus Avino troškimas visur pirmauti. Jam nevalia
varžytis su avino vaikais, reikia leisti jiems mokytis iš klaidų ir
pasirinkti savo kelią.

Jautis. Kupinas meilės ženklas, po kuriuo gimę tėvai, skirdami daug
dėmesio vaikams, labai iš jų reikalauja. Patys būdami dori, nuoširdūs,
patikimi, to tikisi ir iš savo vaikų. Jie kantrūs, nepakenčia skubotumo.
Jaučiams reikia baimintis išauginti vaikus grynais materialistais. Venkite
prabangos, duokite vaikams daiktų, padedančių jiems vystytis, muzikos
instrumentų, gimnastikos priemonių, o ne brangių drabužių.

Dvyniai. Dažnai tėvystės našta jiems per sunki. Dvyniai pasitiki
vaikais, bendrauja kaip su lygiais, tačiau nelabai jiems dėmesingi. Dėl to
juos stebina pagarbos stoka iš vaikų. Dvyniams kartais stinga tvirtumo,
atkaklumo.

Vėžys. Tai idealūs tėvai, kantrūs, mylintys, domisi visomis vaikų
problemomis. Vėžiai tėvai ypač prieraišūs. Vėžiai stengiasi apriboti vaikų
laisvę, nerimauja ir pergyvena dėl jų, myli juos, ypač dukteris labiau už
sutuoktinius.

Liūtas. Dažnai myli vaikus iki užsimiršimo, nepastebėdami jų trukumų.
Nepakančia vaikų nepagarbos. Jų širdis visada atvira kūdikiui, ir vaikai
dėl to vertina tėvų pastangas. Liūtai atkaklūs, tačiau netgi vaikai jaučia,
kad jie tik atrodo rūstūs.

Mergelė. Mergelės reikalavimai visiems dideli, užtat ji į tėvystę
pirmiausia žiūri kaip į pareigą. Ją kankina problemos, kurios nejaudina
kitų tėvų. Mergelės atkakliai ugdo vaikuose drausmę ir pastovius įpročius.
Jų vaikams pirmoje vietoje pareiga, po to žaidimai. Po šiuo ženklu gimę
tėvai paprastai stokoja meilės. Jiems stinga kantrumo, juos erzina
vaikiškas gyvumas, triukšmas, judrumas. Mergelės didžiulį dėmesį teikia
vaikų intelekto ugdymui, jų sėkmei mokykloje.

Skorpionas. Paprastai turi didelę šeimą, tačiau šiltą atmosferą joje
nelengva išsaugoti. Valdingi savininkai, jie laikosi savo linijos ir vaikų
auklėjime, didžiuojasi savo vaikais su beribe ambicija, kurią perduoda
jaunajai kartai. Motinos dažnai stinga švelnumo ir kantrybės.

Šaulys. Sutaria su augančiais vaikais, motinoms patinka su jais
bendrauti. Šauliai energingi, ir tėvystės pareigos jų nevargina, o kadangi
svetingumo jiems netrūksta, jų namai pilni kaimynų vaikų.

Ožiaragis. Reikalauja laikytis tvarkos, disciplinos ir nusistovėjusios
tvarkos namuose. Ožiaragiai – praktikai, nepakenčia modernių auklėjimo
teorijų ir eksperimentų, prisilaiko paprastų patikrintų būdų. Mėgsta
šeimyninius susibūrimus, gerbia šeimos tradicijas. Tačiau dvasinės
paslaptys jiems neišsprendžiamos.

Vandenis. Jų vaikai paveldi daugelį interesų iš tėvų, jais pasitiki,
tad šie lengvai juos apsaugo nuo netinkamų žingsnių gyvenime. Jų šeimoje
vyrauja savitarpio supratimas ir draugiški santykiai. Kartais vandenis
mažai skiria šeimai dėmesio ir laiko.

Žuvys. Dievina vaikus ir tuo juos paikina, kadangi nemoka auklėti,
negali atsispirti prieš tūkstančius savo vaikų poreikių. Savo natūra Žuvys
sugeba aukotis ir rūpinasi dvasiniu tobulėjimu, tačiau jų devizas: „Duoti
vaikams viską, ko patys neturėjo vaikystėje“. Žuvys stengiasi sudaryti
vaikams lengvą ir malonų gyvenimą.

Jūsų vaikai

Avinas. Vaikai pavasarinukai, tad nenuoramos ir energingi, anksti
pradeda vaikščioti ir kalbėti. Labai žingeidūs, „kodėlčiai“. Anksti siekia
savarankiškumo. Pasižymi gera vaizduote, išradingi, nepaprastai jautrūs.
Tėvai juos turi nukreipti ir vesti labai taktiškai,daugiau jais pasitikėti,
kad jie galėtų pilniau išreikšti savo sugebėjimus ir galimybes

Jautis. Šie vaikai labai meilūs, mergaitės nuo mažumės mėgsta flirtą.
Aktyvūs ir sveiki. Metodiškai ir punktualiai sprendžia savo problemas.
Dėmesingi, darbštūs ir sumanūs, viską mėgsta daryti savo rankomis. Daugelis
jų muzikalūs. Į mokslo aukštumas kopia tvirtai, kad ir lėtokai. Tokius
vaikus reikia paskatinti, ir jie prasiskleidžia kaip gėlės prieš saulę.

Dvyniai. Nuo mažumės nepaprastai guvūs, gracingi ir artistiški,
nenuoramos ir labai baikštūs. Reikia užimti juos naudinga veikla.
Protarpiais būna nervingi. Tėvai turi padėti jiems išsiugdyti dėmesį ir
sistemingus įgūdžius. Fanatiškumo reikia vengti. Dvyniai labai nuoširdūs ir
momentaliai jaučia melą.

Vėžiai. Šio ženklo vaikai visa širdimi siekia dvasinių aukštumų, nors
kartais nerangiai išreiškia savo jausmus ir poreikius. Jų vidinis pasaulis
turtingas,berniukai stipriai prisirišę prie motinos, paaugliai turi polinkį
staiga keisti nuotaiką. Jiems būtina skirti nemaža dėmesio ir supratimo,
kad nenuskurstų jų mylinčios sielos.

Liūtas. Liūtukai – kilniadvasiai lyderiai ir vadai tarp savo
bendraamžių tiesiogine šio žodžio prasme. Išradinėja naujus žaidimus.
Vaikai juos myli ir gerbia. Liūtukai dievina visokiausius vakarėlius ir
šventes, dažnas jų turi dramatinio aktoriaus talentą. Romantiška natūra;
anksti ima bodėtis gyvenimu. Mergaičių Liūtukių telefonas nutyla.

Mergelė. Vaikai greit ir anksti pradeda kalbėti. Anksti jie pareiškia
kritišką požiūrį į gyvenimą. Dažnai būna drovūs ir jautrūs kitų nuomonei,
paprastai neturi nusisekimo tarp savo bendraamžių. Mėgsta mokytis ir daug
skaityti.

Svarstyklės. Žavingi ir malonūs vaikai. Visuomet atkreipia visų
dėmesį. Su jais lengvai bendrauja ir suaugę, ir bendraamžiai. Ramūs
susivaldantys, nelinksta į jokius ekscesus. Jaunystėje išsaugo žavingumą ir
patrauklumą. Paprastai anksti tuokiasi – jau vaikystėje domisi priešingos
lyties atstovais. Pagal savo natūrą Svarstyklės – diplomatai. Jie dažnai
vengia darbo, jiems būtina formuoti patvarius idealus.

Skorpionas. Vienas stipriausių zodiako ženklų. Šie vaikai turi stiprią
valią ir patvarią psichiką. Jiems patinka dirbti ir nugalėti, jie nemoka
trauktis, paprastai ne pagal metus išsivystę.

Šaulys. Vaikai dievina sportą ir gyvūnus, sėdėti namuose jiems
nuobodu. Jie nuoširdūs ir kalbūs, turi humoro jausmą ir nelinkę atsiduoti
bevaisėms godoms ir svajonėms jau ankstyvoje paauglystėje. Nekenčia
neteisybės ir melo. Mėgsta mokyklą ir gerai mokosi. Kartais jiems
pritrūksta atsidavimo ir stropumo. Gimę po Šaulio ženklu jaučia vidinį
poreikį tikėti. Šaulio charakteryje humanizmas nugali dogmatizmą,
sulaužydamas bet kokius apribojimus. Jiems būtina suteikti kuo daugiau
laisvės. Mėgsta ekstravagantiškumą; išminties jiems dažnai pritrūksta.

Ožiaragis. Nuo mažumės orūs, savarankiški, anksti suvokia, ko nori.
Garbėtroškos ir nepaprastai gerai mokosi, nors ir lėtai viską atlieka.
Nemėgsta triukšmingų vaikiškų žaidimų, dėmesingi, stropūs. Draugų
ožiaragiai mažai turi, dažnai vieną, bet ištikimą. Griežtai prisilaiko
šeimos saitų ir tradicijų.

Vandenis. Unikalūs vaikai. Jie mąsto ne taip kaip eiliniai. Anksti
pareiškia filosofinį požiūrį į gyvenimą, galva pilna nepaprastų idėjų.
Protingi, energingi, siekia kuo daugiau pažinti. Kartais be pusiausvyros,
mėgsta pripažinimą ir pagyrimus, ir kompaniją, ir vienatvę. Linkę į
pramogas. Išradingi, taktiški ir gali priimti kompromisą, bet daro tai, ko
jiems reikia. Sunkiai pakelia bausmes. Su jais reikia bendrauti kaip su
lygiais, švelniai vadovauti ir kreipti.

Žuvys. Juos nelengva suprasti, dažnai kinta jų nuotaika, tačiau jie
nuoširdūs ir jais galima pasitikėti. Jiems reikalinga suaugusių parama ir
pripažinimas. Daugelis mieliau bendrauja su suaugusiais, o ne su vaikais
dėl savo ankstyvo brendimo ir dvasinės gyvenimo sampratos. Žuvys iš visų
Zodiako ženklų jautriausios. Su šiais vaikais būtinas ypatingas taktas,
švelnumas ir pripažinimas, kad jie pasitikėtų savimi.

Astrologija ir sveikata

Astrologinė medicina – tai nuo senovės laikų naudotas diagnozavimas ir
ligų gydymas pagal horoskopus. Zodiako ženklai siejami su tokiomis kūno
dalimis:

Avinas – galva, veidas;

Jautis – gerklė, kaklas;

Dvyniai – pečiai, dilbiai, riešai;

Vėžys – skrandis, plaučiai;

Liūtas – nugara, širdis;

Mergelė – apatinė pilvo dalis, žarnynas;

Svarstyklės – inkstai, nervai;

Skorpionas – paslėpsniai, stuburas;

Šaulys – dubuo, sąnariai;

Ožiaragis – keliai, oda, skeletas;

Vandenis – blauzdos, raumenys, kulkšnys;

Žuvys – pėdos, pirštai.

Avinas. Tipiškas avinas yra geros sveikatos ir mažai kreipia dėmesio į
įvairius ligų simptomus, mano, kad ignoruodamas juos, jis išvengia ligų, ir
jos pačios praeina. Nelabai pasikliauja gydytojais ir įsitikinęs, jog žino
daugiau už juos. Avinai – kraštutinumų žmonės. „Aš arba jaučiuosi labai
gerai, arba esu kritinėje išsekimo būklėje“, – taip gali apie save pasakyti
moteris, gimusi po šiuo ženklu. Avinas nemėgsta vaikščioti pas gydytojus
ypač stomatologus. Jiems labai reikalinga dieta, daugiau daržovių ir
vaisių. Aktyvūs ir nenuoramos, Avinai dažnai dirba tol, kol visai išsenka.
Avinas turi kontroliuoti savo emocijas, netūžti neįtemti veido raumenų,
vengti persivalgymo, besaikio alkoholio vartojimo. Avinas – sveikatos
ženklas ir, protingai gyvendamas, šio ženklo žmogus gali išsaugoti jaunystę
ir jėgas ilgam.

Jautis. Silpna jaučio vieta – gerklė. Jiems dera pasitikrinti pas
laringologą ir dėvėti šiltą šalį. Apskritai Jaučiai sveiki ir energingi,
patvaresni už Avinus; o jei nesugaluoja, nemėgsta apie tai kalbėti. Jaučiai
– kantrūs pacientai, lengviau už kitus iškenčia skausmus ir nepatogumus,
tiksliai ir skrupulingai vykdo gydytojų nurodymus. Jie stiprūs ir tvirtai
suręsti. Vyrai Jaučiai dažniausiai vyriški ir plačiapečiai, moterys –
stiprios, aukštos, turi gerus plaukus ir odą. Jučiai linkę pilnėti, jiems
būtina dieta ir aktyvus gyvenimas.

Dvyniai. Jų problema – nemiga. Dvyniai sunkiai atsipalaiduoja, ypač
išvargę. Jie patvarūs, gerai sudėti, turi ilgas rankas ir kojas, jautrią ir
sausą odą, nelinkę pilnėti, dažnai šąla ir persišaldo, kartais būna
alergiški vaistams ir maistui nežiūrint polinkio į respiratorinius
susirgimus, jie sveiki, nelinkę persivalgyti ir nepiktnaudžiauja alkoholiu.
Dvyniams būtina išmokti atsipalaiduoti, norint išvengti nemigos ir nervų
ligų.

Vėžys. Mėgsta gerai pavalgyti, turi polinkį pilnėti, neatsispiria
saldumynams, ypač brandžiame amžiuje, nemėgsta sporto. Vaikystėje paprastai
perserga visomis vaikiškomis ligomis. Vėžiai sunkiai ištveria skausmą, jie
turi labai jautrią nervų sistemą. Vėžys – nuotaikos žmogus, depresijos
momentu lengvai suserga, neatsparus. Jam būtina daugiau judėti ir
sportuoti, kasdien daug vaikščioti.

Liūtas. Tipiškas liūtas sveikas ir patrauklus, gerai atrodo, net jei
blogai jaučiasi. Liūtų rausvi skruostai ir blizgančios akys. Būdami
stiprios natūros, jie greitai pasveiksta. Pagal Zodiaką veikliausi žmonės,
todėl dažnai pervargsta. Mėgsta sportą ir judrų gyvenimą, tiesa, mėgsta ir
pavalgyti, išgerti, rūkyti, bet nesunkiai atsispiria pagundoms.

Mergelė. Po mergelės žvaigždynu vyrai gimsta sveiki. Jiems dera
pasirūpinti dieta, nes Mergelės žvaigždynas susijęs su virškinimo traktu.
Tipiški šio ženklo atstovai – vidutinio ūgio. Jie dažniausiai nemėgsta
sporto, nelinkę gaišti laiką kruopštumo reikalaujantiems darbams. Mergelės
retai serga, o jei lankosi pas gydytojus, tai dėl silpnosios vietos – nervų
ir skrandžio. Mergelėms būtina vengti sunkaus maisto ir stiprių stresų.

Svarstyklės. Jos pasižymi atsparumu ligoms. Pagrindiniai jų priešai –
šaltis ir drėgmė. Turi polinkį į radikulitą ir reumatą. Svarstyklių vyrai
paprastai gražūs, liekni, aukšti. Moterys – grakščios, didelėmis akimis,
jautriomis lūpomis ir banguotais plaukais. Sirgdamos pageidauja rūpesčio,
dėmesio, užuojautos, linkusios simuliuoti. Svarstyklėms būtina mankšta.

Skorpionas. Jis sveikatos atžvilgiu laiko save likimo šeimininku.
Skorpionai stiprūs, stambių kaulų, su išsivysčiusiais žandikauliais,
plačiais antakiais, šaltomis akimis. Mėgsta pavalgyti ir išgerti.
Nepasitiki gydytojais, stengiasi nepastebėti savo ligų. Kantrūs ir
ištvermingi, labai atsparūs ligoms. Jie ilgai gyvena.

Šaulys. Šauliai itin rūpinasi savo sveikata, kad galėtų aktyviai
gyventi. Dažniausiai tai sportiški žmonės, metų našta daro juos oresnius,
tačiau nesuglebusius ir neištižusius. Jiems įprastas sveikas gyvenimo
būdas. Šauliai geria saikingai, anksti gulasi.išlaiko pusiausvyrą, nors
dirba labai daug.

Ožiaragis. Su metais Ožiaragis įgyja jėgų. Jie ištvermingi, labai
atsparūs ligoms, turi savisaugos instinktą. Dažniausiai tai liekni žmonės
su stipriu skeletu. Vyrų akys it iškaltos iš akmens, moterų – didelės
išraiškingos. Ožiaragiai paprastai pesimistai, dažnai pasiduoda depresijai,
juos kankina problemos, kurios nieko nereiškia kitiems. Tas kenkia jų
sveikatai. Ožiaragiams būtina kruopšti savikontrolė, sveika gyvensena.
Jiems reikia išmokti pamiršti nemalonumus darbe, o išėjus iš įstaigos
mažiau reikalauti iš draugų, artimųjų.

Vandenis. Zodiako sistemoje Vandeniai ilgaamžiai. Jie protingai,
filosofiškai įvertina visus pliusus ir minusus. Klasikinis Vandenis –
stotingas, gerai sudėtas, žavingomis, pilkomis akimis, šviesiaplaukis.
Mėgsta medžioklę ir sportą, prisilaiko rėžimo. Jam kenkia rūkymas.

Žuvys. Žuvų žmonės jautrūs, dažnai silpni ir trapių kaulų, jų
pažeidžiamiausios vietos – kojos, dažnai išsisuka ar nusimuša kojas,
sušlapę peršąla. Kita silpna jų kūno vieta – akys. Jiems nedera pervarginti
akis, reikia lankytis pas okulistą. Labiau negu kiti zodiako ženklai linkę
į mistiką. Juos lengva įtikinti. Žuvims veiksminga teigiama savitaiga.

Karjera

Avinas. Mėgsta naujoves įdomias ir nežinomas. Jų devizas: Visa, kas
sunku, turi būti atlikta tuojau pat“. Negali sėdėti sudėjęs rankas,
entuziastingai imasi visko, kas nauja ir jaučiasi laimingas, atlikdamas bet
kurį darbą ir įgydamas autoritetą. Jam patinka ir sekasi vadovauti. Avinai
geri chirurgai, karo vadai, jurisprudencijos žinovai. Tai intelekto
ženklas. Daugelis Avinų – talentingi rašytojai ir aktoriai. Su pasisekimu
gali dirbti žurnalistikoje, radijuje, televizijoje, visuomeninių santykių
srityje, nepakenčia vienodo, monotoniško darbo. Pradėtą darbą jiems
užbaigti pritrūksta kantrybės.

Jautis. Siekia kūrybiškai pasireikšti ir materialiai apsirūpinti.
Retai keičia pasirinktą veiklą. Tarp Jaučių daug iškilių muzikantų,
aktorių. Tai puikūs biznieriai, kantrūs ir metodiški. Jie pamažu, tačiau
tvirtai kopia į tobulybę. Juos vertina ir gerbia kolegos. Jaučiai gerai
susitvarko su skaičiavimų reikalaujančiu darbu. Myli žemę ir dažnai
pasirenka žemdirbio profesiją. Jie imlūs darbuotojai. Konservatyvūs ir
nemėgsta naujovių.

Dvyniai. Energingi, jų sprendimai momentalūs, jiems tinka bet kuri
veikla, reikalaujanti intelekto ir greitos reakcijos. Jie puikūs technikai
ir juvelyrai, dantistai. Dvyniai nepakenčia rutinos ir jaučiasi gerai,
turėdami laisvę. Gabūs kalboms, poezijai, menui. Gimusieji po šiuo ženklu
iškalbūs, gali dirbti prekyboje. Nemėgsta kritikos. Turi savo nuomonę ir
savo požiūrį į darbą, išradingi, dažnai sugalvoja naujus darbo metodus.
Erzina juos aplaidumas ir nevalyvumas.

Vėžys. Daugelį Vėžių patraukia pramonė, namie jie puikiai gamina
patys. Vėžiui rūpi namai. Moterys gimusios po Vėžio ženklu, būna gabios
dekoratorės ir namų interjero dizainerės, puikios motinos ir pedagogės.
Joms tinka darbas su vaikais. Vėžiai kruopštūs ir darbštūs. Tarp Vėžių yra
kūrybingų žmonių. Jų turtas – grožis. Viskas aplinkui pražysta bendraujant
su tais žmonėmis. Vėžys – nuotaikos žmogus ir turėtų rinktis tokį darbą,
kuris jam malonus.

Liūtas. Siekia valdyti pasaulį (Napoleonas, Musolinis, F.Kastro). Jis
nesitenkina būti „už scenos“ ir gali dirbti negailėdamas jėgų. Pamėgta
veikla – teatras. Liūtams visas gyvenimas didelė scena. Jie turi kūrybinę
gyslelę ir kūrybinį požiūrį į visas gyvenimo problemas. Jiems gimsta
originalių idėjų. Liūtams tinka visuomeninis ir organizatorinis darbas
visur, kur reikia glaudžiai bendrauti su žmonėmis.

Mergelė. Pagrindiniai jos bruožai – punktualumas, analitinis požiūris,
blaivus mąstymas. Pirmenybę teikia tiriamajam ir redaktoriau darbui. Mažai
daro klaidų, už viską jaučia atsakomybę. Nebijo juodo darbo ir dažnai
kritikuoja kitus. Pasirenkant darbui Mergelę, reikia įvertinti jos kritinį
protą, tikslumą, stropumą ir pareigingumą.

Svarstyklės. Siekia taikos ir harmonijos, daugelis tampa diplomatais,
bažnytininkais, advokatais. Svarstyklių gyvenime svarbus vaidmuo tenka
grožiui – po šiuo žvaigždynu gimė daug aktorių ir dailininkų. Labiausiai
paplitęs užsiėmimas – teisė. Svarstyklių žmonės patrauklūs, lengvai
bendrauja su kitais, tačiau aplinka juos ypatingai veikia. Jie negali
dirbti purvinoje ir nervingoje aplinkoje. Jeigu darbo aplinkybės suveda su
žemesnio lygio žmonėmis, būna nelaimingi.

Skorpionas. Gimę po šiuo žvaigždynu taip skiriasi viens nuo kito, kad
sunku nustatyti bendrą jų interesų liniją. Jiems patinka sudėtingas darbas,
reikalaujantis daug jėgų ir vaizduotės, vyriškumo ir valios, pavyzdžiui,
mokslinis – tiriamasis darbas chemijos, technikos ir fizikos
laboratorijose, taip pat chirurgija ir psichologija. Tarp jų daug
sportininkų, nes tai jėgos ženklas. Bet kuriuo atveju jie darbštūs ir
atkaklūs, turi gerą atmintį, mokymasis jiems teikia džiaugsmą.

Šaulys. Filosofiška, inteligentiška, santūri natūra. Visą gyvenimą
stengiasi ką nors nauja sužinoti. Po šiuo ženklu gimė daugelis filosofų ir
mąstytojų (Spinoza, Floberas). Šauliai mėgsta gyvūnus, dažnai būna
veterinarais. Daugelis pasirenka lektoriaus ar dvasininko darbą. Mėgsta
laisvę, keliones, dažnai kaičia gyvenamą vietą.

Ožiaragis. Ožiaragis – tai darbo arklys Zodiake. Laikosi visuomenės
nuostatų. Viską daro iš pagrindų, atkakliai siekia tikslo. Po šiuo ženklu
gimė daugelis biznierių ir finansininkų. Kruopštiems ir uoliems Ožiaragiams
sekasi technika ir amatai, architektūra, jie geri inžinieriai, ypač
mechanikai ir elektrotechnikai. Sunkiai sutaria su bendradarbiais dėl savo
smulkmeniškumo ir bekompromisiškumo. Ožiaragiams svarbu sėkmė, jie nemėgsta
keisti profesiją.

Vandenis. Gali būti lėtokas, bet lengvai įsisavina bet kokią
profesiją. Vandeniai išradingi, turi gerą skonį, daugelis artistinius
gabumus. Jie kaip magnetas, tokie patrauklūs. Vandeniui reikia vengti
rutinos, monotoniško darbo. Vandenio sritys – visuomeninis darbas,
politika, mokslas. Vandeniams dera naudotis tiekiamomis jiems galimybėmis
ir šansais, ir nieko neatidėti tolimai ateičiai.

Žuvys. Jų ženklas – į priešingas puses plaukiančios žuvys. Tai jų
natūros raktas. Vienu atveju Žuvys siekia užsibrėžto tikslo, kitu atveju –
svajingos ir artistiškos. Žuvų gyvenime didžiulis vaidmuo tenka menui. Tie
žmonės turi nuostabią pasaulėjautą ir jautrią intuiciją. Jie gali būti
puikūs gydytojai, ypač psichiatrai, mokytojai, visuomeniniai veikėjai,
puikiai prisitaiko prie aplinkos, kruopštūs, pareigingi, protingi.

Mūsų būstas

Avinas. Nors renkasi audringo gyvenimo būdą ir avantiūras, nors mielai
gyvena dideliame mieste greta pramoninių objektų, siekia turėti nuosavą
namą, kuriame galima atsiskirti ir pasiilsėti. Mėgsta švelnų klimatą ir
namus su neįprastu išplanavimu.

Jautis. Nori turėti daug žemės ir namą, panašų į tvirtovę, esantį
tyliame pakraštyje, toliau nuo kelio. Mėgsta viską perdirbti savo rankomis,
meistrauti.

Dvyniai. Nenuoramos, mėgsta įvairovę, dažnai keičia gyvenamą vietą,
dievina visa, kas nepaprasta ir ekstravagantiška. Kambaryje –
prieglobstyje, kur galima kelias valandas pailsėti, jiems ypač reikia oro
gausos. Mėgsta pirkinius. Kartais nereikalingus, – dažnai įsiskolina.

Vėžys. Vertina komfortą, mielai renkasi senovišką namą (švelnaus
klimato vietovėje), kurio centras virtuvė. Mėgsta pirkti visą, kas
geriausia, nusimano apie tai ir nevertina ekstravagantiškumo.

Liūtas. Mažame bute jaučiasi kaip narve, jam būtinas erdvus namas,
mėgsta ryškias spalvas. Pirmumą teikia mūriniam namui su židiniu, didele
virtuve ir prabangiais daiktais.

Mergelė. Praktiška ir mėgsta vienatvę. Renkasi miesto pakraštyje namą
su visais patogumais ir sodu. Su kaimynais nebendrauja, vertina
antikvarinius daiktus, apdailą iš plytų ir akmens. Žino pinigų vertę ir
visada baiminasi permokėti.

Svarstyklės. Mėgsta gyvenimą dideliame mieste ir draugų aplankymus.
Išsiskiria skoniu ir vertina grožį. Patinka sodas ir gėlės.

Skorpionas. Jo namas – tvirtovė, šeima – pasididžiavimo objektas.
Namas išsiskiria individualumu, atspindinčiu jo individualybę. Mėgsta
turėti žemės apink namą, šešėlinę gatvės pusę.

Šaulys. Brangina laisvę, orą, atvirą erdvę. Dievina saulę, užmiesčio
namus, nebendrauja su kaimynais.

Ožiaragis. Jam imponuoja namas su istorine praeitimi. Nemėgsta
triukšmo ir bruzdos. Dievina pirkinius, bet nepraranda dėl to galvos.

Vandenis. Vandenis – labai vertina šiuolaikišką gero skonio būstą iš
stiklo ir betono, su dideliu plotu ir įvairiomis dirbtuvėmis.

Žuvys. Žuvys – mėgsta erdvius pastelinių spalvų namus netoli
vandenviečių. Domisi kaimynais. Persikėlimas į naują namą sužadina joms
akstiną įsigyti ekstravagantiškų daiktų.

Laisvalaikis

Avinas. Platus domėjimosi spektras. Stabdo jį tik laiko stoka. Labiau
vertina aktyvų poilsį, keliones, ypač į egzotines vietas. Mėgsta
išradinėti, meistrauti, sportuoti.

Jautis. Privalumą teikia muzikos vakarams, linksmybėms, juokui.
Nepailstantis darbininkas, kuriantis aplink save grožį, pavyzdžiui,
puoselėja sodą. Mėgsta meistrauti, rūpestingas šeimininkas, geras virėjas,
dažnai priiminėja draugus. Dažniausiai paplitęs hobi – tapyba, muzika.

Dvyniai. Dievina nuotykius ir permainas, keliones į užsienį, lengvai
susipažįsta ir užveda meilės romanus, mėgsta pramogas, daug rašo ir kuria
poeziją.

Vėžys. Jo devizas: „Geriausia namie“. Labiau vertina poilsį nuosavoje
viloje prie ežero ar ant jūros kranto. Plaukioja, slidinėja vandens
slidėmis, mėgsta senovę, neretas kolekcionuoja pašto ženklus. Svetingas,
bet dažnai trokšta atsiskirti, mėgaujasi knygomis apie nerealius dalykus ir
muziką.

Liūtas. Visuomet dėmesio centre, nemėgsta vienatvės. Jam patinka
ištaigingi kurortai, viešbučiai, vakarienės prie žvakių su šokiais,
vakarėliai ir teatras. Pramogauja ir užmezga romanus.

Mergelė. Neafišuoja savo pomėgių, mėgsta paprastumą. Jai nerūpi
brangūs kurortai. Mergelė tenkinasi gražiu gamtos kampeliu. Mėgsta
keliauti.

Svarstyklės. Joms kaip oras reikalingi malonumai ir pramogos. Hobi
dažnai susijęs su menu – opera, daile. Svarstyklės turi puikų skonį.
Daugelis moterų Svarstyklių mėgsta rengtis ir gali per dienų dienas lankyti
parduotuves.

Skorpionas. Vienas iš aktyviausių Zodiako ženklų. Mėgsta sportą, ypač
rizikingą: futbolą, ledo ritulį. Geriausiai pailsi prie vandens telkinių.
Sunkiai užmezga naujas pažintis, nori ilsėtis tyloje, be žmonių vietoje,
kur galima pamąstyti ir paskaityti.

Šaulys. Turi nuostabų sugebėjimą atostogas paversti švente, daug
keliauja, gilina žinias ir filosofuoja, sportuoja, mėgsta būti tarp žmonių.

Ožiaragis. Atkaklus darbuotojas, net per atostogas susiranda reikalų.
Mėgsta ištaigingus kurortus, kuriuos gali lankyti kiekvienais metais, senų
draugų ir šeimos kompanijas, domisi istorija kolekcionavimu. Geriausias
poilsis – nuosavame būste prie židinio su draugais.

Vandenis. Draugystės klubų ir žmogiško bendravimo, plačiąja šio žodžio
prasme, ženklas. Vandenis visada tarp žmonių, dirba visuomeninį darbą, jo
tikslai ir pomėgiai įvairūs: fotografija, tapyba, modeliavimas. Viską
mėgsta daryti savo rankomis, keliauja ir skaito knygas apie istoriją,
geografiją, ekonomiką ir visuomeninius mokslus.

Žuvys. Visas jų gyvenimas – augimo procesas. Turi poreikį kūrybiškai
pasireikšti, mėgsta ir draugus, ir vienatvę. Tuos poreikius tenkina
laisvalaikiu. Žuvys labai jautrios aplinkinių nuotaikai, todėl draugus
turėtų rinktis labai apdairiai. Mėgsta ne tiktai ramų stebėjimą ir
apmąstymus, bet ir gerą muziką ar šokius.

Rytietiškas japonų Horoskopas

Pagal kalendorių, priimtą Japonijoje ir kitose Rytų šalyse, per 12-kos
metų ciklą kiekvieni metai praeina po kokio nors gyvūno ženklu. Žmogus,
gimęs konkrečiais metais, gauna įgimtų savybių, darančių įtakos jo likimui.
Toks kalendorius Rytuose labai populiarus. Kiekvieno ženklo
charakteristikos gale išvardintos trys žmonių grupės: a) idealiai tinka
Jums į draugus ir gyvenimo palydovus; b) daugiau ar mažiau tinka; c)
visiškai jums netinka, diametraliai priešingi ir gali atnešti jums nelaimę.

Kiaulė
Beždžionė Gaidys Šuo (Šernas) Žiurkė Jautis
1920 1921 1922 1923 1924 1925
1932 1933 1934 1935 1936 1937
1944 1945 1946 1947 1948 1949
1956 1957 1958 1959 1960 1961
1968 1969 1970 1971 1972 1973
1980 1981 1982 1983 1984 1985
1922 1993 1994 1995 1996 1997
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Triušis Avis
Tigras (Katinas) Drakonas Gyvatė Arklys (Ožka)
1926 1927 1928 1929 1930 1931
1938 1939 1940 1941 1942 1943
1950 1951 1952 1953 1954 1955
1962 1963 1964 1965 1966 1967
1974 1975 1976 1977 1978 1979
1986 1987 1988 1989 1990 1991
1998 1999 2000 2001 2002 2003
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beždžionė. Tai prieštaringi žmonės. Protingi, apsukrūs, išradingi,
originalūs ir lengvai išsprendžia sudėtingiausias problemas. Beveik nėra
tokios veiklos, kurioje jie negalėtų pasireikšti. Tačiau galima atitraukti
jų dėmesį ir pakeisti jų nuomonę.jie viską nori atlikti tuojau pat, tą
pačią minutę. Nelengva kliūtis jiems gali sugadinti nuotaiką, sutrikdyti
planus. Daugelis jų pasižymi neryžtingumu naujovėms, temperamentingu
staigumu, bet ir atlaidumu. Moka priimti sprendimus, remdamiesi sveika
nuovoka. Gali tapti įžymybėmis.

a) Drakonas, Žiurkė

b) Triušis, Avis, Šuo, Beždžionė.

c) Gyvatė, Kiaulė, Tigras.

Gaidys. Gilūs mąstytojai. Atsidavę darbui. Stengiasi atlikti gerai kad
ir neįveikiamą užduotį ir labai kremtasi nepasisekus. Kartais šiek tiek
ekscentriški, ne iš karto suranda bendrą kalbą su kitais. Visada įsitikinę
savo teisumu ir kartais iš tiesų būna teisūs. Dažnai vieniši ir užsidarę.
Nors ir atrodo ryžtingi, bet yra nedrąsūs. Planus išpuoselėja, tačiau
nerealizuoja. Ūmai pereina iš jautrumo būsenos į abuojumą. Jų gyvenimui
būdinga sėkmių ir nesėkmių kaita. Gali būti egzotiški, tačiau perdėm
atviraširdžiai, pasiryžę beviltiškiems ir drąsiems veiksmams. Visada
įdomūs.

a) Jautis, Gyvatė, Drakonas.

b) Žiurkė, Gaidys, Šuo, Triušis.

c) Tigras, Arklys, Beždžionė, Avis, Kiaulė.

Šuo. Turi pačių žmogiškiausių savybių – ištikimi, sąžiningi, įteikia
pasitikėjimą tuo, kad išsaugoja paslaptis. Tačiau šiek tiek egzotiški,
ekscentriški ir neapsakomai užsispyrę. Turtų nesiekia, bet pinigų visada
turi. Gali būti emociškai šalti, mažai bendrauja. Į daug ką žiūri
kritiškai, garsėja aštriu liežuviu. Žino, dėl ko kovoja, visada palaiko
teisybę. Reikalus tvarko iki galo ir paprastai nugali. Jie būna geri
vadovai.

a) Arklys, Tigras, Triušis.

b) Žiurkė, Gyvatė, Beždžionė, Šuo, Kiaulė.

c) Drakonas, Avis.

Kiaulė (Šernas). Šiuos žmones išskiria narsumas ir sugebėjimas
aukotis. Visa ko imasi, daro energingai. Pripažįsta tik tiesų kelią,
nežinodami atsitraukimo. Labai sąžiningi ir vyriški. Su kitais sunkiai
susidraugauja, tačiau tikriems draugams ištikimi iki gyvenimo pabaigos,
nepalikdami bėdoje. Nekalbūs, bet labai žingeidūs, daug skaito, gerai
informuoti. Greitai supyksta, bet nemėgsta ginčų ir prieštaravimų. Geri ir
dėmesingi mylimiems, o šeimoje stengiasi greit likviduoti visus konfliktus,
kai jų pasitaiko. Prieš sudėtingas problemas niekada nenuleidžia rankų,
nors elgiasi momentinio potrūkio vedini.

a) Triušis, Avis.

b) Žiurkė, Tigras, Jautis, Drakonas, Gaidys, Šuo, Kiaulė.

c) Gyvatė.

Žiurkė. Gimę po šiuo ženklu yra malonios išvaizdos, patrauklūs,
darbštūs. Neišlaidūs, mėgsta taupyti pinigus.užmiršti taupumą jie gali tik
kuo nors susižavėję arba pagauti didelio jausmo. Dosnūs tik tiems, kuriuos
myli. Pedantiškai tvarkingi. Daug kam atrodo nelogiški. Garbėtroškos.
Paprastai jiems sekasi ir jie pasiekia, ko geidžia. Nemoka valdytis ir
lengvai įsiutinami. Sąžiningi ir atviri, bet daugelis jų nevengia
pakalbėti.

a) Drakonas, Beždžionė, Jautis.

b) Gyvatė, Tigras, Šuo, Kiaulė, Žiurkė.

c) Arklys.

Jautis. Tie žmonės kantrūs, nekalbūs, kelia pasitikėjimą. Tačiau
kartais gali būti ir ekscentriški, lengvai įniršta. Tokiais momentais
patartina jų vengti – Jaučio įniršis nežino ribų. Paprastai nekalbūs,
susižavėję tampa iškalbingi. Jų puikūs protiniai fiziniai duomenys. Turi
lengvo charakterio žmogaus vardą, tačiau dažnai parodo užsispyrimą –
nemėgsta prieštaravimų. Kai kurie į meilę žiūri kaip į sportą, dėl to su
artimaisiais kyla daug nesusipratimų.

a) Gyvatė, Gaidys, Žiurkė.

b) Drakonas, Triušis, Beždžionė, Kiaulė, Jautis.

c) Avis.

Tigras. Šio ženklo žmonės jautrūs, linkę į apmąstymus, bet būna
irzlūs. Paprastai yra gerbiami, bet dažnai konfliktuoja su vyresniais arba
viršininkais. Dažnokai priima neapdairius sprendimus arba pavėluotai daro
teisingas išvadas. Šiaip tai vyriški ir stiprūs žmonės, dėl to vertinami.

a) Arklys, Drakonas, Šuo.

b) Žiurkė, Jautis, Triušis, Tigras, Avis, Gaidys, Kiaulė.

c) Gyvatė, Beždžionė.

Triušis. Ryškios asmenybės, talentingi ir garbėtroškos. Dorybingi,
santūrūs, pasižymi nepriekaištingu skoniu. Sukelia visuotinį pasigerėjimą
ir pasitikėjimą. Materialiai jiems sekasi. Šie žmonės mėgsta „padantinėti“
kitus, tačiau taktiškai ir nepiktai. Švelnūs tiems, kuriuos myli, tačiau
prie artimiausių giminių retai prisirišę. Beveik niekada neįniršta, turi
puikių dalykinių savybių. Sąžiningi ir pareigingi, nors kartais būna
pedantiški, kartais linkę į melancholiją. Gali tapti puikiais lošėjais,
tačiau lošia retai, kadangi yra konservatyvūs, apdairūs.

a) Avis, Kiaulė, Šuo.

b) Žiurkė, Triušis, Drakonas.

c) Gaidys.

Drakonas. Šio ženklo žmonės yra geros sveikatos, energingi, lengvai
sujaudinami, kartais užsispyrę ir šiurkštūs. Sąžiningi, emocingi, ryžtingi,
jais galima pasitikėti. Atviri, ir jų nuomonė visada pagrysta. Gabūs.
Nemėgsta skolintis pinigų ir sakyti kalbų. Linkę būti minkštaširdžiais ir
dažnai leidžiasi valdomi, bet neilgam. Jie greitai atsikrato savo klaidų.
Šeimą sukuria labai jauni arba apskritai nesukuria. Naudojasi aplinkinių
mele.

a) Žiurkė, Gyvatė, Beždžionė, Gaidys.

b) Tigras, Arklys, Avis, Kiaulė, Drakonas.

c) Šuo.

Gyvatė. Sudėtingi žmonės, iš prigimties protingi, nekalbūs. Nors jų
reikalai visada puikiai klostosi, jie dažnai būna šykštūs. Kartais
egoistiški ir garbėtroškos. Tačiau gali aktyviai padėti tiems, kuriems
mažiau sekasi. Dažnai perlenkia lazdą netikėdami kitų samprotavimais ir
pasitikėdami tik savimi. Ryžtingi ir tikslo siekiantys, Skausmingai
pergyvena savo nesėkmes. Atrodo ramūs, bet karštos natūros.Paprastai
pasižymi tiek vidiniu, tie išoriniu patrauklumu, dėl kurio, būdami šiek
tiek lengvabūdiški, sukomplikuoja šeimyninius santykius.

a) Jautis, Gaidys.

b) Žiurkė, Triušis, Drakonas, Gyvatė, Arklys, Avis.

c) Tigras, Kiaulė.

Arklys. Visų mėgstami. Yra linksmo būdo, sugeba naudotis pinigais.
Protingi įžvalgūs. Nors kartais daug kalba, viskas jiems gerai klostosi.
Atkreipia į save dėmesį ryškias drabužiais arba nevaržomu elgesiu.
Pasitikintys, žino savo vertę ir neabejingi (vyrai) moterims. Tam, kas
jiems paranku, negaili pastangų ir jausmų, bet tarnybos reikaluose
nepersistengia. Mėgsta pramogas, dideles sueigas ir puikuotis dėmesio
centre. Labai priklausomi ir retai įsiklauso į kitų patarimus.

a) Tigras, Šuo, Avis.

b) Drakonas, Gyvatė, Beždžionė, Gaidys, Kiaulė.

c) Žiurkė.

Avis (Ožka). Šio ženklo žmonės apdovanoti gabumais dailiesiems menams.
Iš pirmo žvilgsnio jiems pasiseka geriau, negu kitiems. Tačiau, būdami
drovūs ir linkę į pesimizmą, sunkiai priima savarankiškus sprendimus.
Dažniausiai jie religingi. Retai kada būna vadais. Jie pasižymi
gražbylyste, tačiau savo įsitikinimus apgina ir mėgsta savo veiklą. Turi
pakankamai pinigų, vertina patogumus. Galvoti, nuolaidūs, geranoriški, turi
gerą skonį.

a) Triušis,Kiaulė, Arklys.

b) Tigras, Drakonas, Gyvatė, Avis.

c) Jautis, Šuo.

Pranašystės pagal ženklų metus

ŽIURKĖS METAI. Taupykite. Tie metai palankūs konservavimui, virimui,
pirkimui į kreditą, paskoloms, įdėjimams. Jie atrodo geri finansiniu
požiūriu, tačiau turi savyje nuskurdimo grėsmę kitais metais. Politikoje
galimi netikėtumai – apkaltinimų ir pasmerkimų metai. Palankūs literatūrai.
Jeigu Jūsų vaikas gimė Žiurkės metais, jis bus laimingas, jeigu tai įvyko
vasarą.

Žiurkė. Ji bus apsaugota. Laimė lydės tiek veikloje, tiek meilėje.
Jeigu ji parašys romaną, lai pristato leidėjui iki metų pabaigos.

Jautis. Metai jam visokeriopai palankūs. Turi tuo pasinaudoti, kad
sutaupytų pinigų.

Tigras. Jis apie ateitį gali tik mąstyti. Tie metai pasirodys jam
nuobodūs ir nieko neatneš.

Triušis. Tegul veiklos imasi atsargiai ir nepasitiki draugais. Tie
metai gali tapti jam išdavystės metais.

Drakonas. Jam palankūs metai. Gali jais pasinaudoti finansiškai.
Palinkėkim jam žiurkės meilės.

Gyvatė. Per daug audringi metai. Gyvatei bus nelengva, nors ji tokia
išmintinga.

Arklys. Jam blogi metai. Žiurkė kaip įmanydama stengiasi pakenkti jam.
Patartina būti atsargiam kaip darbuose, taip ir meilėje.

Avis. Tegul pasilieka kaime ir pasikliauja kitų santaupomis, kadangi
pati nesugeba sutaupyti.

Beždžionė. Jai nuostabūs metai. Viskas pasiseks. Jeigu kokia nors
Žiurkė įsimylės ją, Beždžionė jausis be galo laiminga.

Gaidys. Atsargiai! Jei padarysite kitam bloga, blogis bumerangu sugrįš
pas jus.

Šuo. Nesiims bet kokios veiklos, neatspindinčios aukščiausio siekio.
Nuobodžiaus.

Kiaulė. Jai puikiai seksis. Gali susitikti asmenį, vertą meilės.
Žiurkės metai – jai gero prieaugio metai.

JAUČIO METAI. Dirbkite kiek tik leidžia jėgos. Kultivuokite savo sodą,
pirkite fermą, gerinkite tą, kurią turite. Politiniame gyvenime beveik
diktatūra. Laimi konservatoriai. Metai palankūs žemės ūkiui. Nebus nei
krušos, nei sausros, nei drėgmės. Gimusiam žiemą Jaučiui darbų našta
lengvesnė. Palinkėsime jūsų mažajam Jaučiui gimti nuo lapkričio iki kovo.

Žiurkė. Ji gerai elgėsi taupydama praėjusiais metais, nes prakaituoti
nemėgsta.

Jautis. Puikūs metai. Jo darbas turės atpildą. Apturės valdžią ir
pasitikėjimą. Tegul nedelsia sukurti šeimą, jei dar nevedęs.

Tigras. Patys blogiausi jam metai. Patartina niekuo rimtu neužsiimti –
mažiau bus rizikos.

Triušis. Prisitaikęs diplomatiją, Triušis išsikapstys iš nepalankios
situacijos be nuostolių sau.

Drakonas. Jeigu juo per daug pasitikima, jaučiasi blogai. Tačiau bus
pakankamai tvirtas, kad pasipriešintų tam.

Gyvatė. Šiais metais ją ima tingulys. Lai palaukia, kol jie praeis.

Arklys. Geri metai meilei, neapvils ir veikla.

Avis. Labai blogi metai. Tegul meilės kaimui nepraranda, bet žemės
darbai klosis sunkiai.

Beždžionė. Viskas gerai einasi. Ji pasinaudos tarpininkais ir išsisuks
iš kritiškos padėties. Jautis bus jai draugiškas.

Gaidys. Jis bus laimingas, vogčiomis pasijuoks, triumfuos. Teks
dirbti, tačiau jis tai moka.

Šuo. Labai blogi metai. Jis organizuos maištą, jeigu reikės, net
revoliucija, ir pats imsis visos rizikos.

Kiaulė. Nors jos ir kritiškas protas, ji prisitaiko. Tačiau geriau
neišvesti jos iš kantrybės.

TIGRO METAI. Tie metai nebus visai ramūs. Įsižiūrėkite į gyvenimo
pakitimus, tačiau būkite atsargūs. Politiniu požiūriu didelės permainos.
Netikėta politinė atomazga. Revoliucija. Karo perspektyva. Katastrofa.
Metai palankūs permainoms, veiklai. Jeigu Jūsų mažasis Tigras gimė tarp
saulėtekio ir saulėlydžio, tai saulė gins jį.

Žiurkė. Ji nesijaučia saugiai, lai užsiima tuo, kas priklauso.

Jautis. Jis bus neramus, įsiutęs, pavojingas. Patartina nesišvaistyti
ragais ir laukti geresnių laikų.

Tigras. Gali daryti, ką geidžia. Jam sekasi. Tegul imasi didingų
darbų. Jis bus apsaugotas.

Triušis. Permainos tik sutrikdytų jo ramų gyvenimo būdą.

Drakonas. Jis taps būdą pasižymėti ir tapti advokatu.

Gyvatė. Gyvenimas vargina. Tačiau iš viso to ji pasimokys.

Avis. Visi užsiėmę, stengdamiesi pakeisti pasaulį, ir užmiršta ją. Jai
liūdna.

Beždžionė. Ji pragyvens tuos metus kaip žiūrovas. Nujaučia, kokia
veikla beprasmiška.

Gaidys. Viskas keičiasi. Kaip sunku. Kaip nemalonu! Kokie nuožmūs
metai!

Šuo. Pagaliau galimybė pasiaukoti! Šuo savo stichijoje. Jis laimingas.

Kiaulė. Pasikeitimai. Ji prisitaiko. O kadangi yra kilniaširdė, rami
– ištveria visus sukrėtimus.

TRIUŠIO (KATINO) METAI. Tie metai tikriausiai bus ramūs. Pailsėkite,
nes metai gali būti audringi. Kvieskitės svečių. Skaitykite, plepėkite prie
ugnelės. Tie metai bus džiaugsmingi diplomatams. Metai, palankūs
teisėtvarkai, justicijai. Vaikas gimęs Triušio metais, bus laimingas ir
ramus, jeigu tai buvo vasara.

Žiurkė. Lai ji būna atsargi. Triušis jos tyko. Reikia neišsiduoti.

Jautis. Neidealu, bet jau geriau. Galima ramiai darbuotis.

Tigras. Tegul pasinaudoja tais metais poilsiui. Triušis jam nepakenks.

Triušis. Kaip malonu kamputyje, tarp draugų, jokių problemų. Norisi
užsiimti tik gerais dalykais.

Drakonas. Triušis netrukdys Drakonui švytėti. Priešingai, tas jį
pralinksmins.

Gyvatė. Ak! Ji pasitenkins užsitarnautu poilsiu ir pagalvos apie
meilę. Ji turės pasisekimą.

Arklys. Geri metai. Meilė, darbas, aukšta kėdė. ir galbūt šiek tiek
politikos.

Avis. Pagaliau ja domisi, kviečia, vertina jos kompaniją! Labai geri
jai metai.

Beždžionė. Ji turės puikių darbų. Metai visapusiškai geri.

Gaidys. Šiek tiek traumuotas ankstesnių metų, jis tebėra atsargus ir
nieko nesiima.

Šuo. Ilsisi. Jis beveik laimingas. Triušis atneš laimę. Jis turi tuo
pasinaudoti ryšiams su artimu žmogumi.

Kiaulė. Viskas būtų gerai, jei neatsiduotų teismo byla. Tegul
pasistengia išvengti jos bet kokia kaina.

DRAKONO METAI. Būkite ambicingi ir veiklūs, ženkite pirmyn. Vieniems –
alinantys metai, kitiems – puikūs, su apdovanojimais – didžiule švente.
Metai palankūs pergalėms kare arba kokioje nors kitoje srityje, pavyzdžiui,
politikoje. Tačiau tos pergalės dažniausiai iliuzorinės. Jeigu Jūsų vaikas
gimė šiais metais, nesibaiminkite dėl to, būkite atsargūs tik tuomet, jeigu
jis gimė audros dieną.

Žiurkė. Tie metai tinka jai. Ji užsiims gerais darbais ir bus rami.

Jautis. Nuramintas prabangos ir spindesio, jis pamanys, kad grįžo geri
laikai, bet tai tik iliuzija. Tegul dirba.

Tigras. Jam tie metai bus įtemti. Tačiau Drakonas suteiks jam
geidžiamo puošnumo.

Triušis. Pakaks į visą tą šurmulį pažiūrėti. Jis nekeis aplinkos i
imsis darbų.

Drakonas. Laimingas kaip žuvis vandenyje. Tai jo sėkmės metai!

Gyvatė. Išmintis ją sulaiko nuo nerimo, matant visą tų metų tuštybę.
Įvykių tėkmė rami. Gyvenimas jai šypsosi.

Arklys. Tie metai jam bus neblogi. Jis mėgsta paradus bus patenkintas.

Avis. Iš visur ir po truputį semsis to blizgesio ir neblogai jausis.

Beždžionė. Kaip ji pramogauja! Jos vaidmuo bus pagrindinis. Drakonui
ji reikalinga.

Gaidys. Jis gali meilintis kiek nori. Tie metai jam neša sėkmę.

Šuo. Visa metų atmosfera sukels jam nusivylimą ir pasirodys
nenaudinga. Tegul jis laikosi nuošalyje.

Kiaulė. Įsitikinusi, kad gali gyventi paprasčiau ir kukliau,
nuvarginta prašmatnumo Kiaulė ras prieglobstį pas savo draugus. Nuo gero
maisto ji sustorės.

GYVATĖS METAI. Stebėkite, flirtuokite. Tie metai daug kam
tinkamiausi santuokai. Pasinaudokite tuo. Teisėtvarka patirs nesėkmę vieną
po kitos. Išmintingi politikai gali susirasti išeitį iš visų probleminių
situacijų. Metai palankūs dideliems atradimams, mąstytojams, filosofams. Jų
klausomasi, juos palaiko. Jeigu Jūsų vaikas gimė Gyvatės metais, tai kuo
karštesnė buvo ta diena, tuo jis bus laimingesnis.

Žiurkė. Jai nesiseks. Lai panaudoja tais metais rašymui.

Jautis. Jam gali iškilti santuokinių ir šeimyninių problemų. Tegul
saugojasi prievartos ir vedybų.

Tigras. Jam pavojingas neveiklumas. Jis turi išvykti į kelionę.

Triušis. Geri metai. Apmąstymai, filosofavimas, kūryba. net ir
santuokinio nepastovumas jo nejaudina.

Drakonas. Viskas krypsta į gerąją pusę. Jis švyti visomis spalvomis,
prižiūrimas ramios Gyvatės.

Gyvatė. Tai jos metai! Ji gali viską daryti, nebijodama pavojų. Myli
ir yra mylima.

Arklys. Dar kartą jis gali viską palikti dėl meilės. Tačiau suklys
taip pasielgęs, kadangi Gyvatės metų meilės ryšiai gali sutrūkinėti.

Avis. Jis apturės pramogų ir susidomės daugeliu naujų dalykų. ir
įvairiomis apkalbomis.

Beždžionė. Visada ras savo vietą ir bus mielai priimta. Tai, kad ji
siekia karjeros, kai kam labai pravers.

Gaidys. Jis bus sudomintas. Galbūt jam iškils šeimyninių problemų.

Šuo. Jis iš tų, kuriuos trauks mąstyti, filosofuoti ir atradinėti.
tie metai laimės jam neatneš.

Kiaulė. Piniguose ji ras laimę, o meilėje – ne. Gyvatės metai jos
širdžiai paprastai atneša daugiau nerimo, negu džiaugsmo.

ARKLIO METAI. Darbo visiems pasirinktinai. Pagalvokite apie save.
Užsiimkite politika, sportu, dalyvaukite susirinkimuose, mitinguose.
Užkulisinė politikos pusė: neramumai, galimi atsistatydinimai, skandalai,
bet diplomatija triumfuos. Arkliui geriau gimti žiemą.

Žiurkė. Katastrofų metai visais požiūriais. Ji skendės skolose.

Jautis. Viskas gerai susiklostys. Jo darbas duos pelno. Tegul jis
pasinaudoja tais metais.

Tigras. Tegul ko nors imasi. Jis turi būti užimtas.

Triušis. Arklio metai jam ramūs.

Drakonas. Jis pasinaudos galimybe, kad pasireikštų.

Gyvatė. Atsargiai, nemalonumai dėl meilės. Tie metai labai audringi.
Teks panaudoti visą išmintį, norint viską įveikti.

Arklys. Priešingai negu kitiems ženklams, tai negeri metai Arkliui.
Ugniniam Arkliui jie išvis gali būti tragiški.

Avis. Geri metai. Vis linksmina, visiems patinka, pritinka.

Beždžionė. Nors ir nemėgsta renginių, gali rasti sau naudingą darbą.

Gaidys. Viskas gerai. Smulkūs nemalonumai linksmina jį tol, kol
nepaliečia jo asmeninių interesų.

Šuo. Bus lengvai suerzinamas. Norėtų prasiveržti į įvykių epicentrą,
tačiau nelabai tiki savo sėkme.

Kiaulė. Mokosi savitvardos. Jausmų srityje vieni nemalonumai.
Nepalankus periodas.

AVIES METAI. Galima leisti sau kai kuriuos kaprizus. Vykite į kaimą,
įsigykite draugų. Politiniu ir finansiniu atžvilgiu artima katastrofos
grėsmė. Tačiau pusiausvyra pamažu atsistatys, nepriklausomai nuo to, kad
stokoja sąmoningumo ir kompetencijos. Metai palankūs artistams, dalinai –
komiškiesiems aktoriams. Labiausiai palankus likimas bus Avims gimusioms ne
lietingą dieną.

Žiurkė. Ji vėl ropščiasi aukštyn ir sėkmingai gali pasišvęsti menui.

Jautis. Blogi metai. Neramūs ir apsiniaukę.

Tigras. Lai jis vėl išvyksta į kelionę aplink pasaulį. Tai jo mažytis
šansas.

Triušis. Nedideli nemalonumai Avies metais negresia jo ramybei, jis
bus laimingas.

Drakonas. Poilsio metai. Jam geriau laikytis nuošaliai nuo
nekompetentiškų asmenų.

Gyvatė. Jos išminčiai sunki ta beprotiška įvykių griūtis. Patartina
saugotis užsimiršimo po landynes.

Arklys. Jis priešinasi, bet viskas eisis puikiai!

Avis. Viskas eisis puikiausiai. Ji reikalinga, jaučia, kad ateitis
nuostabi. Tegul ji pasinaudos tais metais.

Beždžionė. Intriguos, žais dvilypį žaidimą ir labai pasilinksmins.

Gaidys. Susiklostys padėtis, kuri jam atrodys neįmanoma. Pasimetęs
jisai sukurs sau daug rūpesčių.

Šuo. Suerzintas puls į neviltį. Rizikuoja atsiskirti ir baigti savo
dienas vienatvėje jei senas.

Kiaulė. Vilčių metas. Politinės katastrofos jai atrodo nereikmingos.
Ji turtėja, o jausmai jai vis mažiau terūpi.

BEŽDŽIONĖS METAI. Galima laukti netikėtumų. Rizikuokite, viskas
pasiseks. Tie metai charakteringi rizikingomis gudrybėmis, grubiais
pokštais. Galimi pakitimai politikoje, revoliucijos, riaušės, barikados.
Beždžionė pramogauja. Aplinkui betvarkė, anarchija. Metai palankūs naujoms
idėjoms, pasinaudokite tuo. Vaikui geriausia gimti vasarą.

Žiurkė. Visokie išsišokimai ją linksmina. Žiurkė pagaliau atgauna
pusiausvyrą ir laimę. Pastangos atneša savo vaisius.

Jautis. Labai blogi metai. Jis baiminsis pavojų. Jis neapkenčia
netikėtos grėsmės.

Tigras. Pamanys, kad išmušė jo valanda ir pašvęs visas savo jėgas
naujoms idėjoms. Tačiau sulauks tylių pašaipų.

Triušis. Jis nepuola į euforiją. Beždžionės metus priima tokius,
kokie jie yra. Laukia, kol viskas susitvarkys.

Drakonas. Žengs pirmyn, beprasmiška jo gailėtis, kad netinkami metai.
Jam nepatinka, kad jį moko ir juokiasi iš jo.

Gyvatė. Ji skeptiškai šaiposi. Tačiau sugeba dalyvauti įvykiuose,
išgirsti ir pamatyti. Ji žingeidi.

Arklys. Jam atrodo pakankamai įdomu. Galima protingai politikuoti,
sukuriant savo užnugarį.

Avis. Ja daugiau niekas nesidomi, išskyrus tuos momentus, kada visi
susirenka namuose.

Beždžionė. Ji džiūgauja, bet nė piršto neprikiša. Tas šurmulys ją
linksmina.

Gaidys. Jis agresyvus ir panorės įvesti tvarką. Kalbės tuščiais
žodžiais ir moralizuos. Gali būti narsus, pasiryžęs aukotis.

Šuo. Kaip ir Tigras, Šuo patikės, kad metas veikti. Veiks ryžtingai.
Jis bus sukompromituotas, bet. pasiryžęs viską pradėti iš naujo.

Kiaulė. Kad ir kaip įvykiai pakryptų, savo linijos ji laikysis su
entuziazmu. Jos asmeniniai ir kiti reikalai tvarkosi. Ji gauna
nuotaikingumą.

GAIDŽIO METAI. Sunkūs metai. Visiems reikia daug dirbti, nors kiek
materialiai apsirūpinti. Rizika, bedarbystė. Pinigai nenukris iš dangaus be
pastangų. Gaidys nemėgsta betvarkės. Gaidys nemėgsta betvarkės. Reakcija,
karinės reformos tvarkos vardan. Karinis paradas. Pagunda piktnaudžiauti.
Metai, palankūs karinei karjerai. Gimęs pavasarį Jūsų mažasis Gaidys bus
mažiau agresyvus.

Žiurkė. Viskas jai gerai sekasi. Permainos visuomenėje ją mažai
jaudina. Jai terūpi palėbauti.

Jautis. Ak! Pagaliau!.. Jam grįžta pasitikėjimas savimi jis vėl uoliai
imsis darbo.

Tigras. Bus nusivylęs ir nelaimingas. Tačiau nesiliaus maištauti, tęs
kovą.

Triušis. Šiek tiek irzta, kadangi mano Gaidžio metus ir tuos paradus
esant juokingus.

Drakonas. Kaip visada ras progą sublizgėti. Tačiau protas jį
sulaikys nuo veiksmų.

Gyvatė. Nuožmūs metai. Ji tingi ir turės dėti daug pastangų, kad
išvengtų. Dažni nevilties momentai.

Arklys. Užnugaris garantuotas. Drąsiai galima imtis darbo. Viskas
gerai einasi.

Avis. Atsisako dirbti. Gyvens Gaidžio metais bohemiškai, jausis
patenkinta.

Beždžionė. Sėkmės valanda baigėsi. Aplinka nedomina. Nebent Gaidžio
pastangos.

Gaidys. Kokie geri metai! Viskas išdabinta vėliavomis. Tačiau, deja,
reikia dirbti, kad išgyventum, laikotarpis rūstus.

Šuo. Nusivylęs, kaip ir Tigras, paslapčia tęsia kovą. Jam tie metai
bus sunkūs.

Kiaulė. Tie metai kiaulei daug duos. Viskas klostosi į gerą pusę.
Gyvenimas jai atrodo puikus.

ŠUNS METAI. Jūs nerimausite dėl ateities, bet nerimo bangas keis geros
valios ir taurumo bangos. Metai palankūs tokiems poslinkiams, kilniems
aktams. Geriausia kūdikiui gimti ne naktį, kad netektų sargauti visą
gyvenimą.

Žiurkė. Jeigu užsiims ne savo meilės, o veiklos reikalais, metai jai
bus geri.

Jautis. Ne, jis nepatenkintas, viskas blogai. Ateitis taip pat
atrodo niūri ir ak, jau tas šiuolaikinis jaunumas. Derėtų jį
sudrausminti!

Tigras. Neramus, neveiklus, bet pilnas ryžto. Juo galima pasikliauti,
imtis didelių darbų.

Triušis. Jis taip pat neramus. Imasi savo atsargumo priemonių ir šiek
tiek politikos.

Drakonas. Gali viską daryti. Jis visada bus pasiruošęs veikti,
kilniaširdis, švytintis. tačiau tie metai jam abejotinos sėkmės.

Gyvatė. Jai taip pat tie metai neramūs. Ji niekuo nepasitiki, netgi
savo jausmais. Norėtų suartėti, bet pernelyg tingi, kad veiktų.

Avis. Blogi metai. Kiekvienas perdaug užsiėmęs savimi, kad rimtai
pagalvotų apie Avį. Ji jaučiasi atstumta.

Beždžionė. Pernelyg protinga, kad rimtai nerimautų. Ji palauks iki
galo. Kai kurie finansiniai sunkumai jos neliūdina.

Gaidys. Baigėsi paradai. Tais metais pajus pinigų stygių. Nebemato
perspektyvos.

Šuo. Kuklus triumfas. Jis netiki Kalėdų Seneliu, bet kiekviena
pastanga pasiteisins.

Kiaulė. Jos finansai tvarkingi, ji nėra nelaiminga, jai ramus
periodas. Pripažįsta kilnų aktų būtinumą, bet pati mažai kur dalyvauja.

KIAULĖS METAI. Materialinė gerovė taisosi. Atsiranda pinigų. Galima
mėgautis gyvenimo džiaugsmais, kai kam net pertekliumi. Bus administracinio
pobūdžio nemalonumų. Metai palankūs tiek finansininkams, tiek
inteligentams. Kiaulės ženklo vaikui nepageidautina gimti metų pradžioje.
Nusipenėjusi ne be kitų pagalbos, ji gali būti pačių suvalgyta per šventes.

Žiurkė. Viskas klostosi gerai. Ji laimingai gyvena, kuria planus
ateičiai.

Jautis. Galėtų būti geresni metai. Darbams galo nesimato. Net jautis
sunkiai tesugebės juos įveikti.

Tigras. Finansinė jo būklė gera: viskuo rizikuodamas jis gauna
dividendus. Verta darbuotis toliau.

Triušis. Nuramintas niekina savo draugus. Jo reikalai klostosi gerai.
Jaučiasi saugiai.

Drakonas. Jis švyti! Žinoma jam pinigų netrūko, tačiau tais metais jo
apsukrumo dėka reikalai ypač pagerės.

Gyvatė. Nieko gero, tačiau ji susitaiko su tuo ir protingai laukia
geresnių laikų.

Arklys. Jis turės pinigų ir sugebės sumokėti už tai, apie ką svajojo:
už mašiną ar butą.

Avis. Kitų sėkmė atneš jai laimę, kadangi ji mokės tuo naudotis.
Vertėtų jai būti atsargesnei. Bet ji ignoruoja šio žodžio reikšmę.

Beždžionė. Pasibaigė praėjusių metų nesėkmės. Vėl reikalai. Ji
nepailstanti.

Gaidys. Daug darbo! Jis sunkiai ropščiasi finansiniu šlaitu. Liks
konservatorius prieš savo valią.

Šuo. Jam teks šiek tiek susimąstyti apie savo gerovę ir savo šeimą.
Tai protarpiais netgi naudinga.

Kiaulė. Jai seksis meilė ir veikla. Gali gauti paveldėjimą arba
stambią sumą pinigų.

Meilė. Santuoka

Moteris Vyras – Žiurkė.

Žiurkė. Dvi žiurkės švelniai mylisi.

Jautis. Tvirta santuoka. Žmona laikys vyrą po padu,

bet būdama ištikima ir realistiška, gali padaryti vyrą

laimingu.

Tigras. Be ateities. Moteris svajoja apie didžiulius dalykus,

o Žiurkė tūpčioja vietoje ir kliudo jai.

Triušis. Nors moteris rami, ji visuomet turės pagundą sudoroti

Žiurkę. Santuokos reikėtų atsisakyti!

Drakonas. Kodėl gi ne? Moterys Drakonės

mėgsta, kad jai meilintųsi. O kas gi tai padarys

geriau, negu įsimylėjusi Žiurkė!

Gyvatė. Ji bus laiminga. Tačiau dažnai būdama neištikima,

atneš Žiurkei nelaimę.

Arklys. Stipri aistra gali nuvesti iki skyrybų ar net

nusikaltimo. Vengti!

Avis. Pusė bėdos. Jeigu Žiurkės portfelis gerai prikimštas, Avis

patenkinta, o Žiurkė Avies elgesiu – niekada!

Beždžionė. Bus laiminga su Žiurke. Žiurkė žavisi Beždžione i

viską jai atleidžia.

Gaidys. Hm! Žiurkė kantri, nors moteris gaidys plepi, santuoka

turi savo privalumų.

Šuo. Įdomu. Viskas gali baigtis gerai, nors Žiurkė dažnai nebus

namuose.

Kiaulė. Tvarkinga santuoka. Žiurkė ir Kiaulė gali būti

laimingos.

Moteris Vyras – Jautis.

Žiurkė. Šimteriopas taip! Santaika. Žiurkė gali netrikdomai

mylėti.

Jautis. Materialistai ir konservatoriai, labai priklauso nuo

tėvų, vyresnių patarimų.

Tigras. Bendras gyvenimas neįmanomas. Jautis susidoros su

Tigru. Moteris bus pasmerkta.

Triušis. Viskas gali būti gerai. Jie nelabai vykusi pora, bet

moteris Triušis kantri, diplomatiška ir šiek tiek

puritoniška.

Drakonas. Konfliktas. Moteris Drakonas mėgsta blizgesį. Jaučiui

blizgesys nepriimtas.

Gyvatė. Jeigu Gyvatei pavyksta nuslėpti savo nesantuokinius

santykius, viskas gali būti gerai. Ji stengiasi tai

padaryti. Bet jei kas nors išaiškės.

Arklys. Sunku. Jie vienas kito nesupranta. Moteris Arklys

savarankiška ir temperamentinga, o Jaučio bijo. Kentės

Avis. Jaučiui svetimos Avies fantazijos. Jie nebus laimingi.

Beždžionė. Jautis nemyli Beždžionės. Ji daug kur nusileis, bet

jausis įskaudinta.

Gaidys. Visiška santarvė. Gaidys ramiai puikuosis savo

šeimoje.

Šuo. Sunku. Šuo – revoliucionierius, Jautis – konservatorius. Jų

skirtingi ideologai.

Kiaulė. Kiaulė ištvers viską, tik ne griežtumą. Galiausiai jai

pakaks drąsos pasipriešinti.

Moteris Vyras – Tigras.

Žiurkė. Hm! Jeigu Žiurkė leis Tigrui ieškoti nuotykių, –

niekas nesukliudys atšvęsti briliantines vestuves!

Jautis. Jokiu būdu! Tigras bus sudorotas. Tegul saugosi.

Tigras. Jeigu tarp jų atsiranda artimas, visko gali būti.

Bendras gyvenimas nerekomenduotinas.

Triušis. Įtemti santykiai. Tačiau jie supranta vienas kitą ir

moteris Triušis gali pasipriešinti Tigrui. Ji sugebės

pasijuokti iš jo.

Drakonas. Abu stiprūs. Moteris Drakonas bus naudinga Tigrui savo

sumanumu ir atsargumu.

Gyvatė. Vengti! Beviltiški nesusipratimai. Išmintis ir

entuziazmas retai tesuderinami.

Arklys. Tinka. Arklys gali patenkinti didelę vyro aistrą ir

išlaikyti nepriklausomybę. Tigras užsiėmęs.

Avis. Netinka. Įniršio pagautas Tigras ieškos progos ją suėsti.

Beždžionė. Sunku, bet įmanoma, jeigu Tigras leisis į nuotykius.

Ji visada gali jį sužavėti.

Gaidys. Tigras pranoks moterį. Ji nesugebės užimti savo vietos

šėmoje.

Šuo. Bus gerai. Jie pasidalins tomis pačiomis idėjomis ir kartu

kovos, pamiršdami meilę.

Kiaulė. Tigrą supranta ir gerbia. Tigras rizikuoja ją

nuvarginti. Jai tenka gintis.

Moteris Vyras – Triušis (Katinas).

Žiurkė. Bus nuolatiniame pavojuje, kadangi Triušį visada ims

pagunda su ja susidoroti.

Jautis. Galbūt. Jeigu atsisakys įsakumo. Triušis tyčiojasi

iš tų, kurie jam įsakinėja.

Tigras. Sunku. Moteris Tigras sudėtinga, bet ir vyras Triušis

pakankamai vikrus ir mėgsta pasijuokti.

Triušis. Kodėl gi ne, jei neturi vaikų.

Drakonas. Kraštutiniu atveju. Jeigu drakonas nenuobodžiaus prie

namų židinio.

Gyvatė. Jie kartu kurs.

Arklys. Įmanoma, jei Arklys nepavargs. Tačiau Triušis gali

būti supratingas ir geras draugas.

Avis. Triušiui patinka Avies fantazijos. Artistiškas skonis juos

suartina.

Beždžionė. Žaisminga, bet dažnai kitų sąskaita. Jie pramogaus

kartu.

Gaidys. Triušis nepatenkintas Gaidžiu savo namuose. Ir moteris

Gaidys kels jam scenas, kai jai norėsis pasižmonėti.

Šuo. Viskas bus gerai, jai neįsižiebs karas. Bet koks darbas, kuriam

Šuo bus atsidavęs, Triušiui bus nepriimtinas.

Kiaulė. Tinka. Puikiai tinka. Kiaulė nepasileis.

Moteris Vyras – Drakonas.

Žiurkė. Tvarka, Žiurkė bus naudinga Drakonui, o jis jai –

dėkingas.

Jautis. Ne! Amžinas konfliktas dėl valdžios. Ir dar – Drakonui

bus nuobodu.

Tigras. Taip, nors ir bus nedidelių kivirčų. Drakonas sugebės

paveikti Tigrą, kuris klausys jo patarimų. net jeigu

jie blogi.

Triušis. Labai gera sąjunga. Triušio aristokratizmas ir

diplomatija glostys Drakono savigarbą.

Drakonas. Fejerverkas! Jie amžinai konkuruos.

Gyvatė. Labai gera sąjunga. Drakonas didžiuosis žmonos

žavesiu, net jeigu tas žavesys bus skirtas ne tik jam.

Arklys. Viskas gerai. Kad tik sektųsi.

Avis. Santuoka gali būti laiminga. Tačiau Avis ne tik padės Drakonui,

bet ir kliudys.

Beždžionė. Gerai! Beždžionė visada bus puiki labai patiklaus

Drakono patarėja, o jis savo ruoštu atsimokės patikima

apsauga.

Gaidys. Tinka. Gaidys pasinaudos Drakono sėkme savo sėkmei.

Šuo. Moteris Šuo didelė realistė ir mato Drakoną tokį, koks jis yra.

Kiaulė. Taip. Ji gali dėtis esanti susižavėjusi ir patenkinta

Drakonu.

Moteris Vyras – Gyvatė.

Žiurkė. Galima pasiduoti tokiai rizikai tik kraštutiniu

atveju. Žiurkė taip aklai prisiriša.

Jautis. Taip. Gyvatė atiduos valdžią Jaučiui ir visada

laikysis kukliai.

Tigras. Tarp jų nieko nebus. Galima paklausti, kokiu būdu jie

sugebėjo vienas kitam patikti?

Triušis. Taip, žinoma. su šlepetėmis. Gyvatei palaima sėdėti

prie šeimos židinio.

Drakonas. Sunku! Išdidi moteris Drakonas siekia, kad ją

dievintų, šefuotų, bet nenori būti supančiota.

Gyvatė. Nenuobodu: flirtai, nuotykiai, amžinas mėginimas

vienas kitą neutralizuoti.

Arklys. Įsimylėjusi moteris Arklys – ištikima. Kai ji nemyli –

išeina. Neištikima Gyvatė pasilieka viena. Jie bus

nelaimingi.

Avis. Avis ateis į protą, jei Gyvatė pakankamai turtinga. Bet ligi to

laiko kiek nutikimų!

Beždžionė. Tik sveikas protas gali išgelbėti tą sąjungą.

Gaidys. Išganinga. Jie drauge žais filosofiją. Jie supranta

kits kitą.

Šuo. Gyvatė gali gyventi savo gyvenimą. Kadangi Šuo moteris

prisirišusi.

Kiaulė. Finalas gali būti liūdnas.

Moteris Vyras – Arklys.

Žiurkė. Ne, daug emocinių problemų. Blogai baigsis.

Jautis. Moteris Jautis – valdingas žmogus, o Arklys – egoistas

ir nepriklausomas. Jis išeis.

Tigras. Kodėl gi ne, jeigu moteris Tigras susiras kilnų

tikslą, reikalaujantį pastangų. Arklys ramiai gyvens

savo gyvenimą.

Triušis. Labai gerai! Triušis pasiliks namuose, šilumoje,

draugų apsuptyje. Jam nieko daugiau ir nereikia.

Drakonas. Ne. Arklys egoistiškas. O moteriai Drakonui reikia,

kad ja domėtųsi

Gyvatė. Jeigu moteris Gyvatė patenkinta. jai tam pakanka

proto.

Arklys. Du aistringi žmonės tramdys jų pačių egoizmas.

Avis. Tinka. Jie neliūdės drauge. Arklys turės pakankamai problemų,

kad išliktų įsimylėjęs, ir Avis bus rami.

Beždžionė. Nerekomenduotina. Jie niekada vienas kito nesupras.

Gaidys. Taip. Tačiau gaidys gali kentėti.

Šuo. Taip. Kodėl gi ne? Moteris šuo pasinėrusi į savo idealą,

netrukdys Arkliui būti savarankiškam. Be to tokia

moteris nepavydi.

Kiaulė. Per daug egoistiškas Arklys ims piktnaudžiauti Kiaulės

pasitikėjimu. Jis padarys ją nelaimingą.

Moteris Vyras – Avis.

Žiurkė. Br-r-r. Neįmanoma įsivaizduoti! Nemėginkite. Jūsų

žingeidumas bus nubaustas.

Jautis. Netinka. Baigsis tuo, kad moteris Jautis išgrūs vyrą

Avį už durų. be pasigailėjimo.

Tigras. Oi! Devyni prieš dešimt, kad Tigras paprasčiausiai

susidoros su Avimi.

Triušis. Kodėl gi ne, jeigu moterį Triušį lydi sėkmė. Jie gali

išlikti draugais netgi be meilės.

Drakonas. Jokiu būdu! Moteris Drakonas siekia žavėti ir kad ja

žavėtųsi. Vyras Avis nesižavi.

Gyvatė. Sunku. Galima įklimpti. Čia išmintis jos neišgelbės.

Arklys. Nerekomenduojama,jei moteris Arklys neturi pinigų.

Jeigu ji turtinga, tuomet jie sutars.

Avis. Bohema. Iš ko jie gyvens, laukdami turtingo mecenato.

Beždžionė. Ar bus ji tokia kvaila, kad manytų santuoką su Avimi

būsianti tvirta.

Gaidys. Nerekomenduotina. Jie būtų nelamingi, net jei ir

tūrėtų iliuzijų.

Šuo. Ne! Būtų labai liūdna. Šuns nuotaikos per dažnai pesimistiškos.

Kiaulė. Kiaulė puikiai ištveria Avies kaprizus, jei Avis per

daug neišsišoka. Priešingu atveju Kiaulė

nenuolaidžiauja.

Moteris Vyras – Beždžionė.

Žiurkė. Geriausia santarvė. Moteris Žiurkė dievina Beždžionę.

Ir jie bus laimingi.

Jautis. Myli Beždžionę, o ji pakankamai protinga, kad suktųsi

nesukeldama kivirčų.

Tigras. Nevisai ramu. Beždžionė gali apsukti Tigrą.

Triušis. Miela šeima, su sąlyga, jeigu neturės per daug vaikų.

Drakonas. Įmanoma. Beždžionė – gera komikė, ji kaip aktorė

tiesiog žavinga. Jei drakonas ir nusivils, to

neparodys.

Gyvatė. Įmanoma. Jei gyvatė to nori.

Arklys. Ne! Arkliu (moteriai) reikia tikrų aistringų jausmų, o

ne vikrumo ir gudrumo meilėje.

Avis. Jei Beždžionė turi pinigų, kodėl gi ne? Avis ją linksmina.

Beždžionė. Tikri nendrinininkai. Gali toli eiti.

Gaidys. Beždžionė visą gyvenimą gali šaipytis iš Gaidžio, o

jis net nepastebės. Tai svarbiausia.

Šuo. Nerekomenduotina. Šuo (moteris) kentės. Šuo tikras idealistas.

Kiaulė. Įmanoma. Pernelyg lengva Kiaulę apkvailinti, tačiau

Beždžionė to negeidžia. Ji gerbia Kiaulę.

Moteris Vyras – Gaidys.

Žiurkė. Ne. Pasekmė – skurdas.

Jautis. Būtų puiku, jei garbėtroškai Gaidžiui nesinorėtų

vadovauti. Patartina susilaikyti.

Tigras. Ne. Moteris tigras neištveria gaidžio dabitiškumo ir

pasielgs nesąžiningai.

Drakonas. Taip. Jeigu moteris puikios reputacijos ir Gaidys tu

pasinaudos.

Gyvatė. Kodėl gi ne? Jie pakankamai gerai vienas kitą papildo,

o Gyvatei pakanka išminties, kad savęs neprarastų.

Arklys. Ne. Ji (Arklys) pabėgs nuo jo. Jai meilė – rimtas

dalykas.

Avis. Ne. Avis galėtų gyventi meile ir tyru oru, o darbas – ne jai.

Dirbančio Gaidžio vaizdas ją nuvargins.

Beždžionė. Ji galėtų daug iš Gaidžio išgauti, bet jis bus

nelaimingas, o Beždžionė – nepatenkinta.

Gaidys. Gyvenimas neįmanomas, garantuotos amžinos šeimyninės

scenos.

Šuo. Ne. Moteriai (Šuniui) nepriimtinas dabitos puikavimasis. Ji bus

ciniška.

Kiaulė. Gaidys per daug agresyvus, nuvargins Kiaulę. Jie

vienas kitam netinka.

Moteris Vyras – Šuo.

Žiurkė. Kodėl gi ne? Žiurkė ištvers sentimentalumą ir

realizmą.

Jautis. Sunku, bet įmanoma. Jeigu moteris Jautis pasitenkina

vadovavimu namams.

Tigras. Gal, bet šiek tiek beprotiška. Moteriai Tigrui stokos

kasdieniškumo.

Triušis. Tinka. Moteris Triušis bus gera patarėja. Ji šeimai

atneš savo rimtį ir, išleisdama vyrą, ramiai pasiliks

namuose.

Drakonas. Ne. Šuo ne toks, kad aklai kuo nors žavėtųsi. Jam rūpi

kas kita.

Gyvatė. Kraštutiniu atveju. Jeigu moteris Gyvatė nėra įkyriai

reikli.

Arklys. Taip. Šuo pasišvęs reikalams, visi bus patenkinti.

Avis. Ne! Kuriam pirmam pasireikš nervinė depresija?

Beždžionė. Įmanoma, bet labai santūriai, problematiškai, kadangi

jie abu šiek tiek pašaipos, neturi vienas kito

atžvilgiu iliuzijų.

Gaidys. Pačiu kraštutiniu atveju. Lai moteris Gaidys

organizuoja vakarėlius su arbata ir bridžu. ir viskas

klosis gerai.

Šuo. Taip. Tačiau būdami abu nesavanaudiški, jie turės finansinių

nemalonumų.

Kiaulė. Tinka. Kiaulės nuotaikingumas atvers Šunio rimtumą.

Abu jie kilniaširdžiai, o Kiaulė, kaip žinome, dažnai

būna turtinga.

Moteris Vyras – Kiaulė (Šernas).

Žiurkė. Jie bus laimingi, ir Žiurkė nepasirodys esanti

agresyvi.

Jautis. Hm! Kiaulė ieškos pasitenkinimo už namų sienų, kadangi

neras jo namuose. ir turės nemalonumų.

Tigras. Kodėl gi ne? Tigras nepiktnaudžiauja Kiaulės

paslaugumu.

Triušis. Viskas būtų gerai, jeigu Triušiui patiktų

pasileidimas. Tačiau Kiaulė stengsis būti apdairi, kad

Triušis nerastų pagrindo nepasitenkinimui.

Drakonas. Taip. Tačiau Kiaulė bus pernelyg paslaugi Drakonui.

Juo blogiau jai.

Gyvatė. Vargšė Kiaulė! Ji bus užkerėta.

Arklys. Kiaulė kentės nuo Arklio egoizmo, kurio aistras

nesugebės patenkinti.

Avis. Kadangi Kiaulė visada turi daug pinigų, Avis bus laiminga, tik

ar greitai duosis sutramdoma?

Beždžionė. Kodėl gi ne? Beždžionė gerbia Kiaulę.

Gaidys. Kiaulė kantri, net nuolaidi. Sąjunga įmanoma.

Šuo. Tinka. Meilė pagrįsta savitarpio supratimu ir pagarba.

Kiaulė. Gera sąjunga. Abipusės nuolaidos. Jie vienas su kitu

gerai sutaria.

Draugystė

Žiurkė.

Žiurkė. Taip, bet jie neatsisakys pagundos daryti vienas kitam

nedideles

niekšybes.

Jautis.

Žiurkė. Jie neturės bendrų temų pokalbiui.

Jautis. Ne. Konfliktas dėl valdžios.

Tigras.

Žiurkė. Ne Tigras – entuziastas, o Žiurkė – materialistė.

Jautis. Ne. Jautis Tigrui nerekomenduotinas. Vienas kito

nesupras.

Tigras. Taip. Drauge jie gali apkeliauti pasaulį ir padaryti

revoliuciją.

Triušis (Katinas).

Žiurkė. Ne. Triušis visada turi apie Žiurkę įvaizdį. kurį,

tiesą sakant, sunku pavadinti draugišku.

Jautis. Geri aristokratiški santykiai.

Tigras. Jie gerai vienas kitą supranta. Tačiau Triušis rimtai

Tigro nevertina, o pastarajam tas nepatinka.

Triušis. Šimteriopai taip! Palaimingai šnekučiuojasi prie

židinio.

Drakonas.

Žiurkė. Įmanoma, kai jie vienas kitą brangina.

Jautis. Ne! Drakonas Jaučiui nepatinka.

Tigras. Taip. Jie vienas kitą supranta ir vienas kitam

naudingi.

Triušis. Hm. taip, bet ne daugiau!..

Drakonas. Kaip du fejerverkai šalia, jie vienas kito nevertina.

Gyvatė.

Žiurkė. Taip, kadangi vienas kitam turi daug ką pasakyti,

pasiplepėti.

Jautis. Jie kits kitą supranta, nors ir skirtingos natūros.

Tigras. Ne! Kurčių dialogas.

Triušis. Taip. Jie turės ilgų ir aistringų pokalbių.

Drakonas. Taip. Vienas kitą gerai supranta ir papildo.

Gyvatė. Taip. Vienas kitą gerai supranta. Kaip du filosofai.

Arklys.

Žiurkė. Ne. Negali būti nė kalbos. Jie vienas kito nesupranta.

Jautis. Jų skirtingas skonis, skirtinga moralė.

Tigras. Jie be galo ginčijasi, bet turi didelį potraukį vienas

kitam.

Triušis. Puikiausi aristokratiški santykiai. Galima tirta

draugystė.

Drakonas. Ne. Arklys didelis individualistas, daug tikisi, mažai

duoda. Drakonas duoda ir tikisi daug.

Gyvatė. Taip. Arklio rūstumas nepažeidžia Gyvatės išminties.

Arklys. Taip. Abipusiai gerbia vienas kitą ir savo

savarankiškumą.

Avis.

Žiurkė. Taip, bet neilgam. Protrūkiais.

Jautis. Jie vargiai vienas kitą pakenčia.

Tigras. Neaišku, ką jie drauge galėtų daryti. Nebent Avis

projektuotų, numatytų planus, o Tigras juos vykdytų.

Triušis. Taip. Triušis žavisi jos meniniu skoniu. Avies

kaprizai jį linksmina.

Drakonas. O, taip! Avis bus taip įsimylėjusi, kad taps žavinga.

O kai ji panorės būti žavinga.

Gyvatė. Įmanoma. Jei Gyvatė padeda Aviai.

Arklys. Taip. Ji smagi eidama bedugnės pakraščiu!

Avis. Savitarpio supratimas garantuotas.

Beždžionė.

Žiurkė. Taip. Tačiau visada Žiurkės interesų sąskaita.

Jautis. Beždžionė Jaučiui patinka, tačiau ji visada nori iš jo

pasijuokti.

Tigras. Beždžionės žavesys daro jų santykius įdomius, tačiau

abiejų naudai tie santykiai neturi toli siekti.

Triušis. Geri draugai ir bendrininkai, kurių geriau

neužkliudyti.

Drakonas. Taip. Beždžionė daro viską, kad tie santykiai toli

nueitų, ir tuo pat metu, jį apsuka. Jis jai naudingas.

Gyvatė. Aristokratiški santykiai be šilumos.

Arklys. Ne. Arklys nepasitiki Beždžione. Ir neklysta.

Avis. Taip. Avis patinka Beždžionei, kadangi su ja nenuobodu.

Beždžionė. Kodėl gi ne? Tik kažin ar jie ras bendrą kalbą.

Gaidys.

Žiurkė. Šiek tiek. Jie vienas kitam patinka.

Jautis. Jie gali būti puikūs draugai visam gyvenimui.

Tigras. Jų vienas prie kito netraukia.

Triušis. Ne. Gaidys per daug triukšmingas. Jis vargina triušį.

Drakonas. Jie vienas kitam simpatizuoja. tai viskas.

Gyvatė. Taip. Jie daug ką turi pasakyti vienas kitam.

Arklys. Malonūs aristokratiški santykiai. arbata, bridžas,

šokių vakarai.

Avis. Neįmanoma. Gaidys gali daryti išlygų, bet kažko

nesuvokia Avyje.

Beždžionė. Jie neturi nieko bendro. Jei bandys draugauti, Gaidys

vieną sykį pratrūks.

Gaidys. Susidūrimai garantuoti! Draugystė neįmanoma.

Šuo.

Žiurkė. Ne. Žiurkė nesiaukos. dėl Šuns.

Jautis. Draugystė neįmanoma įsivaizduoti.

Tigras. Čia negali būti tvirtos draugystės.

Triušis. Taip, Triušis bus puikus Šuns patikėtinis, netgi jei

neįstengs efektyviai jo palaikyti.

Drakonas. Ne, Šuo per daug realistiškas, o tai glumina Drakoną.

Gyvatė. Sunkiai. Geriau palaikyti aristokratiškus santykius.

Arklys. Jie kalbės apie politiką ir, jeigu sutars, tai kodėl

gi ne?

Avis. Ne! Jie vargiai vienas kitą ištveria.

Beždžionė. Gal. kas žino? Tačiau Beždžionė niekada iš karto

nepadaro įspūdžio.

Gaidys. Tarp jų taika ir. praraja. Siena.

Šuo. Du geri draugai. tačiau tik žaisminga forma.

Kiaulė (Šernas).

Žiurkė. Du geri bičiuliai, kurie mėgsta kartu pasilinksminti

ir patriukšmauti. Žiurkės agresyvumas neturės neigiamo

atgarsio.

Jautis. Taip. su sąlyga, jei dažnai nesimatys.

Tigras. Taip. Jie vienas kitą supranta, bet Kiaulė turi būti

atsargi ir protinga.

Triušis. Taip. Su sąlyga – nesueiti kartu visuomenėje. Kiaulė

šokiruoja Triušį savo pagyrūniškumu.

Drakonas. Geri santykiai, jokių problemų, bet jokio polėkio!

Gyvatė. Gal taip, gal ir ne. Gyvenimas parodys!

Arklys. Kiaulė bus santūri, turės tam pagrindo.

Avis. Taip. Kiaulė kalbėsis su Avimi. Ji taip myli ją!

Beždžionė. Taip. Du geri draugai. Beždžionė gerbia Kiaulę.

Gaidys. Kiaulei verčiau bendrauti su gaidžiu per atstumą.

Šuo. Taip. Jie vienas kitą giliai myli ir atsidavę. Su Kiaule Šuniui

bus ramu.

Kiaulė. Abu to paties skonio. Du neišskiriami pulko draugai,

kurie pramogas pagal Rable personažų manierą.

Medžių (Druidų) horoskopas

Laibai svarbiais druidai laikė žiemos ir vasaros saulėgrįžą, pavasario
ir rudens lygiadienį. Tomis dienomis jie rengdavo iškilmingas eitynes ir
aukodavo baltus jaučius. Apskritai Saulės padėtis Žemės atžvilgiu – jų
horoskopo pagrindas. Pagal jį žmogaus likimas, jo ateitis, charakteris ir
sugebėjimai priklauso nuo Saulės atstumo Žemės atžvilgiu, jam gimus. Todėl
kiekvienas ženklas ir turi du poveikio periodus.

Obelis gruodžio 22 – sausio 1 birželio 25 –
liepos 4
Balteglė sausio 2 – sausio 11 liepos 5 –
liepos 14
Guoba sausio 12 – sausio 24 liepos 15 –
liepos 25
Kiparisas sausio 25 – vasario 3 liepos 26 –
rugpjūčio 4
Tuopa vasario 4 – vasario 8 rugpjūčio 5 –
rugpjūčio 13
Celtis vasario 9 – vasario 18 rugpjūčio 14 –
rugpjūčio 23
Pušis vasario 19 – vasario 28/29 rugpjūčio 24 – rugsėjo 2
Karklas kovo 1 – kovo 10 rugsėjo 3 – rugsėjo 12
Liepa kovo 11 – kovo 20 rugsėjo 13 – rugsėjo 23
Lazdynas kovo 21 – kovo 31 rugsėjo 24 – spalio 3
Šermukšnis balandžio 1 – balandžio 10 spalio 4 – spalio 13
Klevas balandžio 11 – balandžio 20 spalio 14 – spalio 23
Riešutmedis balandžio 21 – balandžio 30 spalio 24 –
lapkričio 2
Jazminas gegužės 1 – gegužės 14 lapkričio 3 –
lapkričio 11
Kaštonas gegužės 15 – gegužės 24 lapkričio 12 –
lapkričio 21
Uosis gegužės 25 – birželio 3 lapkričio 22 –
gruodžio 1
Skroblas birželio 4 – birželio 13 gruodžio 2 –
gruodžio 11
Figmedis birželio 14 – birželio 23 gruodžio 12 –
gruodžio 21
Ąžuolas kovo 21 – pavasario lygiadienis.
Beržas birželio 24 – vasaros saulėgrįža.
Alyvmedis rugsėjo 23 – rudens lygiadienis.
Bukas gruodžio 21 – 22 – žiemos saulėgrįža.

Obelis. Retai būna aukšta.džiugina žvilgsnį, simpatiškų bruožų, gerai
sudėta, žavi. Atrodo mylinti net ir tada, kai pati negalvoja (tas retai
pasitaiko).

Obelis – labai sentimentalus, jausmingas medis. Meile domisi tiek
teoriškai, tiek praktiškai. Dažnai pasiryžta ištekėti, nejausdama
partneriui didelės simpatijos (Obelis – begalo įvairiapusiška), tačiau tai
nereiškia, kad ji atsisako meilės ir jausmų.

Jeigu ji atsitiktinai sutiks partnerį, atitinkantį jos dvasią ir
skonį, tuomet jų santuoka pasieks palaimą. Obelis visuomet ištikimai myli,
vis vien, ar susieta laisvais ar santuokiniais, ar net posantuokiniais
ryšiais.

Nesavanaudiška, be išskaičiavimo, lengvai apgaunama. Atiduotų
paskutinius baltinius, padalintų paskutinę duonos riekelę. Negalvodama apie
rytdieną, ji gyvena šia diena, kartais skolinasi ir pamiršta, tas jai
būdinga. Tačiau Obelis nėra užuomarša. Ji fantazijos pilna filosofė,
džiaugiasi gyvenimu ir negeidžia nieko nei stebinti, nei įtikinėti. Ne
lengva būdė. Inteligentiška, susimąsčiusi ir logiška Obelis turi polinkį
mokslui, skaito viską, kas ją domina. Jos žinių visuma yra didžiulė, tačiau
ji nesiekia ką nors apstulbinti, o skaito tiesiog savo žingeidumui
tenkinti. Mokslinės teorijos domina ją tiek pat, kiek ir gera virtuvė. Jai
mieli šio gyvenimo malonumai, pomirtinis ją mažiau domina.

Gimusių po Obels ženklu bruožai: emocingumas, nuoširdumas,
intelektualumas, polinkis mąstyti, logika, analitinis protas.

Balteglė. Šaltoka, taisyklingo grožio, mėgsta senovinius papuošalus,
taip pat pritemdytas lempas, kvepalus, senus daiktus ir didybės pilnas
šventes. Kaprizinga, su ja ne visada lengva. Labai išsivystęs izoliuotumo
jausmas, todėl ir dideliame kolektyve jaučiasi vieniša. Kaprizinga, su ja
ne visada lengva. Labai išsivystęs izoliuotumo jausmas, todėl ir dideliame
kolektyve jaučiasi vieniša. Sunkiai pasiduoda pašalinei įtakai, tačiau
retai išreiškia savo nuomonę, nepasižymi dideliu kalbumu ir linksmumu.
Labai išdidi, atkakliai siekia užsibrėžto tikslo.

Meilėje retai pasitenkina. Reikli ir nesukalbama. Visada geidžia daug
iš gyvenimo, kadangi žino savo privalumus. Pasitaiko jai beprotiškai
įsimylėti, tuomet visas pasaulis jai nebeegzistuoja. Jos meilė gali būti
beribė. Nepaprastai protinga, turi analitinių gabumų, polinkį mokslui.
Pasitaiko, kad dirba srityje, nieko bendro neturinčioje su jos polinkiais
ir specialybe.

Dirba rimtai, sąžininga ir kruopšti.

Kai tenka rinktis, iš įvairiausių sprendimų pasirenka patį sunkiausią.
Sunkių situacijų sukūrimas sau ir kitiems – toks jos pašaukimas.

Tauri, kad ir kas atsitiktų, galima ja pasikliauti, bet kurioje
situacijoje nepraranda dvasingumo, vilties ir tikėjimo. Balteglė
nenugrimzta į smulkmenas. Ji išranki.

Gimusių po Balteglės ženklu bruožai: intelektualus būdas, polinkis į
analizę, apmąstymus, logiką, asketiškumas.

Guoba. Aukšta, grakšti, graži.labai patraukli aplinkiniams, tačiau nuo
jų tarsi atsitveria. Ne per daug, tačiau savimi rūpinasi, rengiasi
paprastai, dažnai negali išsiskirti su senu mėgstamu nertiniu.

Guoba nepretenzinga ir nemėgsta sau apsunkini gyvenimo. Jai būdinga
ramybė ir pusiausvyra. Labiausiai pastebimas trūkumas – pats nemaloniausias
jos bruožas.

Silpnokos sveikatos. Tiesmukiška ir atvira, nuginkluoja dosnumu. Tiki
žmogišku gerumu. Reikalas, kurį gina, visada kilnus, ir ji įsitikinus, kad
anksčiau ar vėliau pasieks pripažinimą. Stipriau negu kitus ją paveikia
nesėkmės. Sugeba daug padaryti savo ir artimųjų naudai, turi išvystytą
atsakomybės, pareigos jausmą.

Aistringa, gali būti net karšta. Gali sudaryti atmosferą meilei iki
briliantinių vestuvių.

Mėgsta vadovauti ir žymiai mažiau – paklusti. Daro įtaką kitiems ir
neretai tuo naudojasi. Jos reikalavimai didžiuliai, kaip meilė, meilė kurią
pati duoda.

Būkite su ja kantrūs, ji to verta. Moka būti labai atsidavusi. Turi
sveiką nuovoką, nagingas rankas. Išsiskiria guviu, praktišku ir konkrečiu
protu. Turi humoro jausmą, kuris dažnai gelbsti nusivylimo momentu.
Taktiška.

Jos gyvenimas bus malonus ir be jokių sukrėtimų, t.y. toks, kokio pati
geidžia.

Gimusių po Guobos ženklu bruožai: pastabumas, organizaciniai
sugebėjimai, realizmas.

Kiparisas. Grakštus, tvirtas, tarytum nulieto silueto ir paprastų
taisyklingų bruožų, gana atšiaurių. Jo prigimtyje yra atobalsių iš
civilizacijos nesugadinto žmogaus. Kuklus, prisitaiko prie situacijos. Gali
gyventi bet kokiomis sąlygomis ir būti laimingas. Greitai subręsta ir tampa
savarankiškas.

Gyvenime neteikia reikšmės sėkmei, nesivaiko garbės, pinigų.
Vienintelio, ko ji trokšta, – tai laimės. Vengia visko, kas keltų jam
problemas. Mėgsta vasaros išvykas, gyvūnus ir medžioklę. Tad jį galima
išvysti valtyje, užsimąsčiusį, su meškere rankoje. Ir vis dėl to jis
nemėgsta vienatvės. Stengiasi organizuoti savo gyvenimą taip, kad gyventų
gausioje šeimoje arba (nuo jaunystės) pastovioje bičiulių draugijoje.
Nesentimentalus. Dažniau šiek tiek grubus, bet nepraradęs žmogiškosios
dvasinės šilumos; rūstus, bet karu ir ramus. Malonus kompanijoje. Šalia jo
ir kitiems ramu.

Kiparisas mėgsta svajoti ir greičiau pasiduoda gyvenimo tėkmei, negu
organizuoja jį. Jo mintys visuomet klaidžioja kažkur kitur. Vengia aštrių
diskusijų. Tiesą sakant, jo charakterio plastiškumas traukte traukia.
Neprilygstamai atsidavęs savo meilei, draugystei, prisiminimas, taigi
artimieji nedvejodami gali kreiptis į jį pagalbos.

Jo inteligentiškumas turi spekuliatyvų charakterį. Mėgstamas
užsiėmimas – diskusija bet kuria tema. Sprendimai apgalvoti ir protingi.

Jo gyvenimas dažniausiai teka ramiai ir vienodi tarp tų, kuriuos jis
myli.

Gimusių po Kipariso ženklu bruožai: jausmų pastovumas, lojalumas,
inteligencija, analitinis protas, logika.

Tuopa. Krenta į akis jos grakštumas ir grožis nuo jaunumės. Metams
bėgant, pati sau prisidaro problemų. Labai jautri laiko tėkmei, anksti ima
baimintis vienatvės, nuo to dar labiau sensta. Tik gera aplinkinių įtaka
gali jai padėti, todėl Tuopa turėtų bendravimui dėmesingai pasirinkti
žmones.

Tuopai reikia būti atsargiai keičiant būties vietą: ne bet kokia
aplinka palanki jos augimui. Ji blogai jaučiasi aukštumoje, bet nemėgsta
gyventi izoliuotai. Jaučia poreikį draugauti, bet kankinasi ne savo
pasirinktų asmenų bendrijoje. Labai jautri laisvės varžymui ir lengvai
pasiduoda pesimizmui. Stengiasi to neparodyti, bet neilgam tegali tai
nuslėpti.

Mažiausi nemalonumai pažeidžia jos meilę ir net gali išvesti iš
pusiausvyros. Kartais Tuopa ima gailėtis pačios savęs, bet, kai tą pasiseka
nuslėpti, patiria savotišką malonumą.

Narsa ir išdidumas padeda jai įveikti kuo sudėtingiausius uždavinius
ir jos veide retai kada galima pastebėti nerimą. Tie, kas jos nepažįsta,
dažnai laiko ją esant linksmą ir ramią.

Ji ne materialistė, turi polinkį altruizmui. Visada susikaupusi ir
laukia ateities. Santuokoje būna per jautri ir perdėm nepriklausoma. Kilus
šeimyniniams vaidams, ginasi abejingumu, šypsena ir sąmoju. Jei kitaip
pasielgti negali, linkusi partnerio atžvilgiu laikytis priešiškai.

Turi stabilų įgimtą protą, yra įžvalgi ir kritiška, netgi sau. Tarp
medikų pasitaiko daug Tuopų.

Gimusių po šiuo ženklu bruožai: savarankiškumas, politinis, polinkis į
neurasteniją, į svajones ir sintezę, intuicija ir fantazija.

Celtis. Kuplus, galingas nors ir nelabai grakštus, daro solidaus ir
gražaus augalo įspūdį. Be vargo prisitaiko prie visokių sąlygų. Tiesa, taip
pat svajoja apie patogumus, tačiau esant būtinybei gali išmiegoti po atviru
dangumi. Turi gerą sveikatą. Visur jis jaučiasi lyg namie. Dinamiškas,
pasitikintis, priverčia skaitytis su savimi, tuo pat metu pašaipomis labai
jautrus.

Mėgsta pavergti, netikėtai užklupti, būti visų dėmesio centre,
pasiruošęs bet kokiom aukom norėdamas tą pasiekti. Mano, kad būtent jam
priklauso sprendžiamas žodis. Puikiai išsisprendžia sudėtingiausius
klausimus. Neįžvalgus ir lengvai įsivelia į nenumatytas situacijas. Laimė,
sugeba lengvai iš jų išsisukti. Išdidus, savimeilis, tiesmukiškas,
nepataisomas optimistas, dėl to dažnai pasielgia neapgalvotai. Jo natūra
linkusi į ekscesus. Kad ir savarankiškas, linkęs pasiduoti pašalinei
įtakai. Valdomas patyrusios rankos, gali tapti svetimos valios ginklu.
Dvasia ir kūnu pasiduoda paties pasirinktam darbui, todėl tarp Celčių yra
daug didvyrių, bet daug ir kankinių.

Gali būti paveiktas kitų įtakos, bet ir pats sugeba paveikti kitus.
Labai atkaklus ir laiko save neklystančiu.

Jautrus, juslus – gali prisirišti ir mylėti visam laikui. Kitkas jam
tik malonaus laiko praleidimo būdas. Inteligentiškas. Nepaprastai greitai
apsvarsto ir priima sprendimus. Dažnai pastebimas artistiškumas, ypač
muzikos srityje. Puikiai jaučia ritmą. Mėgsta nuotykius, judrų ir įvairų
dalykinį gyvenimą.

Gimusių po Celčio ženklu bruožai: impulsyvumas, optimizmas,
inteligencija; turi dedukcijos sugebėjimą.

Pušis. Elegantiškas siluetas, graži, įspūdinga. Moka pabrėžti savo
pranašumą. Mėgsta savo namus, vertingus daiktus, gražų interjerą. Dažnai tą
mielą būstą, be kurio ji negalėtų tobulėti, sukuria pati sau.mėgsta
kartoti, kad ji žino, ko nori, kad nepakanka jai to, ką duoda pats
gyvenimas. Sugeba planuoti ir pajungti sąlygas savo poreikiams.

Narsi, pasipriešinimą pasitinka su pakelta galva ir neleidžia nesėkmei
savęs nugalėti. Dėl drąsos ir sugebėjimo rizikuoti visada žengia priekyje.

Su kitais bendrauja nuoširdžiai, maloniai, tačiau nėra dosni. Sava
gerovė ir patogumai jai labiausiai rūpi. Nors pasitaiko, kad užsimena apie
kitų sėkmes su užuojauta draugiškose pokalbiuose. Jos silpnoji pusė –
meilė. Aistringa ir impulsyvi – lengvai susižavi, o po to jau būna per
vėlu.

Turi skvarbų protą ir nuoseklų mąstymą, tad yra gera organizatorė.
Nesunkiai sutelkia reikiamas pastangas užsibrėžtam tikslui pasiekti. Iš bet
kokių nemalonių situacijų sugeba išsisukti garbingai. Pušies ženklas
nepaprastai palankus moterims.

Gimusių po Pušies ženklu bruožai: estetiškas protas, organizaciniai
sugebėjimai, polinkis analizei.

Karklas. Poetiško melancholiško grožio Karklas traukia akį. Jauti, kad
jo ir siela paslaptinga. Jis pilnas nesuvokiamų norų, kurių kartais ir pats
negali nusakyti.

Labai jautrus, mėgsta saulės šilumą, būti prie vandens. Reaguoja į
visus kvapus ir skonius. Kaip niekas išnaudoja akimirkos džiaugsmus ir
neatsisako nė vieno iš jų. Veiklus ir ryžtingas, gerai žino ko nori.
Niekada niekam nieko neprimeta, kadangi gerbia kitus ir neturi noro
įsakinėti.

Į jo melancholiškas sentencijas apie besiartinantį rudenį ir greit
bėgantį gyvenimą nereikia labai rimtai žiūrėti ir manyti, kad tai pesimizmo
pasireiškimas. Karklas – labai sunkus partneris, kadangi neturi sugebėjimo
greitai adaptuotis ir nemėgsta kompromisų.

Jo bejėgiškumas dažnai tik taktika. Retkarčiais, tik pramogai, o
kartai asmeniškais sumetimais, jis puikiai suvaidina silpną būtybę. Be
gyvenime sugeba save kuo puikiausiai apginti.

Greičiau romantiškas, negu sentimentalus. Mėgsta aistringą malonumą,
suteikdamas jam poetišką atspalvį. Karklas nemėgsta kasdieniškų, bespalvių
pojūčių. Jis turi artistiškų sugebėjimų, intuiciją ir turtingą vaizduotę.
Kartais tampa įžvalgiu psichologu ir gali įspėti svetimas mintis ir norus.
Galėtų gyventi visiškai ramiai, jeigu ne trauka į meilės kančias. Tačiau
nedera rimtai žiūrėti į jo skundus: jausmai, nepaspalvinti kančiomis, jo
nevertinami.

Gimusių po Karklo ženklu bruožai: intuicija, turtinga vaizduotė.

Liepa. Neregėtai patraukli ir sugeba tuo naudotis. Gali kiekvienam
apsukti galvą. Svajoja apie stabilų, aprūpintą, pilną patogumų gyvenimą ir
dažnai nesusimąsto, kad tai neturi jai didelės reikšmės. Ji lengvai
prisitaiko prie bet kokių sąlygų. Jai pakanka turėti palapinę, kad
susidarytų namų jaukumo atmosferą. Iš pažiūros rami ir net šiek tiek
bevalė, tyli, baukšti, taigi nerūpestinga ir pesimistiška, Liepa dažnai
žengia per gyvenimą su nuoboduliu akyse. Tai jos pagrindinis priešas.
Trūksta ištvermės.

Neatspari pataikavimams.pilna prieštaravimų, labai sunkiai
iššifruojama. Tačiau neabejotinai simpatiška. Bendrauti su ja labai lengva
ir malonu, lieka psichinio humoro jausmas. Liepa kantriai išklauso
pašnekovą, pagarbiai elgiasi su savo artimu, nesistengia jam nurodinėti. Ją
visi myli net tuomet, kai nelabai tegalima ja pasitikėti.

Turi praktišką protą, polinkį technikai, išradinga ir tiksli. Jei
gyvenimo kelyje susitiks giminingą sielą, santuokinė meilė gali sugrąžinti
jai pusiausvyrą, išlaisvinti iš prieštaravimų. ori. Jei pavyduliauja,
dažniausiai be priežasties.gimusių po Liepos ženklu bruožai:
komunikabilumas, įžvalgumas, realizmas, organizaciniai gabumai.

Lazdynas. Dažnai silpnas, neišvaizdus. Neapsunkina kitų savuoju „Aš“.
Tačiau, susipažinus su juo iš arčiau, neįmanoma nepasiduoti iš jo
sklindančiam spinduliavimui, nepastebėti jo originalaus proto.

Lazdynas prisitaiko prie visokiausių gyvenimo sąlygų ir viską
supranta. Jo išvaizda turi beveik magišką poveikį. Jei nori, gali patikti,
priverčia save pamilti. Moka būti išmintingas, kantrus, bet gali būti ir
pavojingas, kenksmingas. Jo žavesys ir paslaptingumas priklauso nuo jo
momentinės nuotaikos arba kaprizo. Be galo geras arba išradingai piktas –
toks lazdynas, ir ne be priežasties žmonės, gimusius po šiuo ženklu,
viduramžiais apkaltindavo raganavimu. Suartėjęs su kuo nors jis padarys
viską, kad palengvintų jam gyvenimą. Tačiau būk atsargus, jei neišsikovosi
jo simpatijos.

Nežiūrint jo paprastos išvaizdos ir santūrumo, niekada nepraeina
nepastebėtas. Savo pažiūromis originalus, į nieką nepanašus, gyvenimą
traktuoja kitaip, negu visi.

Net tuomet, kai jis myli, šalia jo neramu. Sugeba atspėti pačias
slapčiausias mintis, pateikti netikėčiausius pasiūlymus. Visiškai be
pusiausvyros, gali būti labai iniciatyvus, o gali viską palikti ir plaukti
pasroviui. Puikiai tą suvokia.

Meilėje gali būti mylimiausiu arba labiausiai kenčiančiu partneriu.
Labai greit keičia nuotaiką. Jei nebijai rizikos, bendrauk su juo. Bus
labai įdomu.

Įvaldo įvairiausias žinias, mokosi ir suvokia viską nepaprastai
greitai ir lengvai. Tačiau tik nuo jo priklauso, ar pritaikys visas savo
žinias naudingai.

Gimusių po Lazdyno ženklu bruožai: polinkis į sintezę, intuiciją,
fantaziją.

Šermukšnis. Už trapios išvaizdos slepiasi stipri natūra. Mielas,
žavingas ir tokios lengvos eisenos, kad jį galima atpažinti iš tolo.
Šypsena beveik nepalieka veido ne tiek dėl linksmumo, kiek dėl
savikontrolės. Mėgsta pabrėžti savo pranašumą, mėgsta gerai rengtis. Turi
gerą skonį.

Greitai pripranta prie pasikeitusios aplinkos. Mielai teikia
artimiesiems džiaugsmą, netgi nuskriausdamas save. Ne egoistas, bet šiek
tiek egocentriškas. Savarankiškas, tačiau kartais leidžiasi būti
priklausomas. Didelis atsakomybės jausmas kartais verčia jį už viską
jaustis kaltu (kaltės kompleksas). Kontaktai su juo sunkūs, o savitarpio
santykiai sudėtingi. Jam stokoja paprastumo.

Jį išskiria jautrumas išoriniams poveikiams, meilė grožiui, lojalumas
ir nuoširdumas. Juo visada galima pasitikėti. Kartais būna naivus ir
eksploatuojamas. Mylėdamas duoda daug, bet daug ir reikalauja. Nuolatos
tikrina jausmus. Jo negalima apgaudinėti, apvilti, jis neatleis.

Jo asmeninis gyvenimas turtingas. Pilnas rūpesčių dėl rytojaus.
Šermukšnis labai protingas, tačiau prisitaiko, kad savo planų nerealizuoja
dėl kasdieninių rūpesčių, į kuriuos būna įklimpęs.

Gimusių po Šermukšnio ženklu bruožai: proto jautrumas, fantazija,
polinkis į sintezę, intuicija, vaizduotė.

Klevas. Tvarkingas, mažumėlę koketiškas. Dažnai būna ten, kur
labiausiai įdomu. Seka madas. Nepriskirdamas prie paprastų. Trykšta
energija ir guvumu, nepavargstantis. Nemėgsta užsisėdėti namuose, mielai
susipažįsta su naujais žmonėmis. Sugeba sužadinti žmonėms atvirumą. Tačiau
nereikia baimintis, jei jam ką nors išpasakojai, – jis niekada nesmerkia
kitų poelgio ir neišplepa paslapčių.

Paprastai pilnas planų, dažnai ekstravagantiškų, nepaprastų. Mėgsta
visokiausias naujoves, entuziastingai gina nauja idėjas, tačiau pats retai
realizuoja savo projektus, nors tai nekliudo jam patirti pasitenkinimą dėl
savo plačių užmačių. Šiek tiek ciniškas. Nebijo visuomenės nuomonės.
Priešingai, jam patinka, kai apie jį kalbama.

Mylėdamas jis eina nuostabiais ir nenumatomais keliais. Gali rasti
laimę, jei sutiks partnerį analogiško mąstymo ir skonio. Turi šviesų ir
skaidrų protą, kurį papildo vaizduotė ir intuicija. Vienu žodžiu,
charakteris įvairiapusiškas.

Gimusių po Klevo ženklu bruožai: guvus būdas, humoro jausmas,
dedukcija, analitinis protas.

Riešutmedis. Natūralumas jo akyse nėra privalumas. Stengiasi būti
stilingas, subtilių ir įmantrių manierų, nors iš tiesų yra tiesiog drovus.
Dažnai būna kaprizingas, agresyvus, egoistiškas. Tačiau jis taip pat
svetingas, mandagus, turi drąsių sumanymų.

Gali būti tiek lojalus ir ištikimas, tiek ir nepastovus. Niekada
nežinoma, kaip jis pasielgs vienu ar kitu atveju ir kaip su juo elgtis.

Be jokio pagrindo dovanoja ir atsiima savo draugiškumą ir meilę.
Kartais pats linkęs kentėti ir su malonumu verčia kentėti kitus. Jis
būtinai apsunkina situaciją, trokšdamas būti išimtinas, pavydus ir
meilus.jeigu myli jį arba su juo draugauji, nuolatos lauk netikėtumų.
Užvaldo tuos, kurie nesugeba atsispirti jo įtakai.

Gyvenime sugeba būti dideliu strategu. Įvertina savo ketinimų
pasekmes, ryžtasi net klastingiems veiksmams, nesusilaiko dėl sąžinės
graužaties.

Siekia, kad gyvenime nebūtų kasdieniškas. Nebijo rizikos, nesistengia
įtikti, nepripažįsta kompromisų, nevaikšto pramintais keliais. Turi daug
draugų ir daug priešų. Pasitikti tik pats savimi. Rūpinasi savo
nepriklausomybe. Kartais tai asmuo, kurio neįmanoma nepastebėti ir su
kuriuo prisieina skaitytis.

Gimusių po Riešutmedžio ženklu bruožai: ryžtingumas, įžvalgumas,
organizaciniai gabumai.

Jazminas. Judrus, guvus ir draugingas, traukia prie savęs laisvais ir
protingais pašnekesiais, nejučiom tampa dėmesio centru.

Paprastai iš jo ir laukiama nevaržomos aplinkos sukūrimo. Dedasi esąs
santūrus, linksmas ir be gyvenimiškų problemų. Tik patys artimieji žino,
koks jis i tiesų jautrus ir greitai nusiviliantis. Todėl, nors ir stengiasi
tai nuslėpti, Jazminas iš prigimties pesimistas.

Tai, kas kitiems sukelia tik nepasitikėjimą, jam darosi apmąstymo
objektu ir verčia toliaregiškai pasielgti. Puikiausiai supranta, kaip
reikalinga diplomatija ir sugebėjimas organizuoti harmoningus santykius su
kitais. Deja, šiems privalumams jis leidžia pasireikšti savo paties
namuose. Čia jis nori nepriklausomybės. Nemėgsta jaustis suvaržytas,
nekenčia apribojimų, pareigos jį apsunkina, nors vykdo jas kuo
sąžiningiausiai.

Gyvenimas santuokoje Jazminui nelengvas. Juo labiau,kad jis linkęs
nusivilti, susikurti klaidingą nuomonę. Myli vaikus ir gerai su jais
jaučiasi. Daug nesitikėdamas iš gyvenimo, su vaikais jis sieja dideles
viltis. Sudėtingiausius klausimus moka jiems išaiškinti paprastai, aiškiai
ir protingai.

Nėra materialistas, bet dažnai neblogai uždirba. Nebijo darbo, jo
inteligentiškumą ir minties guvumą aukštai vertina viršininkai.

Gimusių po Jazmino ženklu bruožai: kritinis protas, su fantazija
susieta intuicija.

Kaštonas. Gražus, traukia akį, bet nesistengia pavergti aplinkinių
savo patrauklumu. Mėgsta plačią erdvę, yra labai gyvybingas. Turi įgimtą
teisingumo pajautą, prieš bet kokį nukrypimą nuo jo instinktyviai
protestuoja. Gina savo tisą bet kokiomis priemonėmis, be tankių ir
diplomatinių vingrybių, tuo dažnai priešiškai nuteikia žmones. Nelankstumas
bendraujant su kitais verčia jį dažnai keisti užsiėmimą, patirti daug
nusivylimų, kurių nuosėdos ilgam išlieka, kadangi Kaštonas labai pagaulus
ir jautrus.

Užsispyręs. Sugeba būti apdairus ir įžvalgus, todėl paprastai neturi
materialinių problemų. Griežtai laikosi moralės taisyklių, net
puritoniškai. Kartais sukelia neprisitaikėlio gyvenime įspūdį, tačiau tai
tik pasitikėjimo savimi ir kitais stokos pasekmė.

Kaštonas labai nesukalbamas, neieško tarpusavio sutarimo ir dažnai
naudojasi nesąžiningo žmogaus garbe. Gal tai susieta su jo pomėgiu
šokiruoti kitus. Reikalauja daug meilės, tačiau pats gali rimtai mylėti tik
vieną kartą ir dėl to jam sunku susirasti laimę. Meilės poreikis ir tuo pat
metu baimė, kad jo nepamilo, apsunkina santykius su partneriu. Tie jo
kompleksai dažnai aplinkiniams nesuprantami.

Guvaus proto, mąsto konkrečiai, remdamasis stebėjimais. Talentingas,
pasižymi tikslių sprendimų ir svajonių bei filosofinių apmąstymų darna.
Daug kuo priklauso nuo aplinkos. Išvysto savo sugebėjimus tik tuomet, kai
jam pritaria artimieji.

Gimusių po Kaštono ženklu bruožai: drąsa, realizmas, įžvalgumas ir
skvarbumas, organizaciniai gabumai.

Uosis. Tai puikus galingas medis. Maloniai atrodo, stotingas,
elegantiškas, plastiškas. Patinka pats sau. Bet gyventi šalia jo nelengva.
Labai reiklus. Siekia, kad kitas juo rūpintųsi, galvotų ir gyventų taip,
kaip jam labiausiai patinka, darytų tai, ko jam labiausiai norisi. O
kadangi Uosis savarankiškas ir mėgta būti nepriklausomas, ne visiems tai
priimtina.

Juokiasi iš gyvenimo sunkumų, lyg neturėtų valios juos įveikti. Bet
Uosis labai gerai žino, ko nori, ir dar geriau – ko nenori. Yra savimyla.

Savo laimės siekia taip egoistiškai, kad gali sutrypti pakeliui į
tikslą visa, kas jam kliudo. Egoistas, bet ne šykštuolis. Dosnus, dalinasi
viskuo.

Kaprizingasis Uosis, ruošdamasis sukurti šeimą, būna apdairus,
pastovus, įžvalgus. Tiesą sakant, jam sekasi, jis sugeba gerai pasirinkti
pasverdamas visus už ir prieš. Jo santuoka tai santuoka ir pagal
apskaičiavimą. Organizuoti šeimyninį gyvenimą jam irgi dažnai pavyksta. Jo
mąstymas pagrįstas intuicija. Originalus ir pilnas fantazijos. Kaip ir
Šermukšnis, Karklas ir Riešutmedis, Uosis nepaprastai įžvalgus. Kartais
mėgsta vaidinti pranašą ir, kai pranašystės išsipildo, jo proto ir
įžvalgumo šlovė dar labiau sustiprėja.

Uosis visada šiek tiek žaidžia su likimu. Tačiau tas medis patikimas.

Gimusių po Uosio ženklu bruožai: inteligentiškumas, sintezės siekimas,
intuicija, fantazija.

Skroblas. Gražus medis, kol jaunas, nors be ypatingo patrauklumo.
Skroblas atlaidžiai žiūri į jį supantį pasaulį. Tai esteto tipas. Jo dėmesį
greičiau patraukia forma, negu turinys. Asmeniniame gyvenime jį visu pirma
domina asmeninis pranašumas.

Iš prigimties drausmingas ir paklusnus. Mėgsta išsiskirti, svajoja
apie nuopelnus, bodisi, kai nejaučia susižavėjimo iš kitų. Labiau jam
patinka paklusti nusistovėjusiai tvarkai, negu rodyti iniciatyvą. Priimti
sprendimus jam kliudo suklydimo baimė, bet kai apsisprendžia, tai su visa
atsakomybe ir teisingumo jausmu. Nemėgsta nukrypti nuo įprastų taisyklių.

Meilėje labai doras. Mielas ir malonus partneris. Bet, jei prireiks
rinktis meilę ar pareigą, dažniausiai pasirinks antrą.

Gimusių po Skroblo ženklu bruožai: intelektualumas, intuicija,
fantazija.

Figmedis. Delikatus, išraiškingų bruožų. Nepasižymi grožiu, bet ir
nebūtina nepastebėtas. Turi kompleksų,ne visur jaučiasi gerai. Jam reikia
gyvenimo erdvės ir šilumos. Vyksta nepalankiose sąlygose. Neatsparus
sunkumams. Iš kartėlio džiūsta, jo apsauginė sistema silpnėja.

Didžiai vertina šeimą. Patiria būtinybę pastoviai bendrauti su savo
artimaisiais, net jeigu jie to nesugeba įvertinti ir pateisinti jo
lūkesčių. Trokšta pastovumo, nors pats per daug kur nelabai pastovus.

Emocingas ir atlaidus. Už tai kartais pelno dvasinę ramybę ir
džiaugsmą, kad atsispiria pagundoms. Nors ir nepastovus (dažniau mintyse),
stengiasi tiksliai vykdyti kasdienę priedermę. Juo galima pasitikėt, nors
šiaip tingus. Impulsyvus ir pilnas gerų norų, tačiau gyvenimas praeina be
perstojo kovojant su savo silpnybėmis.

Figmedis realistas ir visuomet būna dalykiškas ir veiklus. Tai tikras
lobis savo artimiesiems. Jis atneša gerų vaisių. Pasodink jį savo sode,
gerai prižiūrėk ir nepasigailėsi. Jis iš tų, su kuriais verta tuoktis.
Tačiau nelauk stebuklo, jis nepriklauso romantikams. Paprastus jausmus
vertina aukščiau negu „kažkokias fantazijas“. Tas, kas neturi kompleksų, su
juo gerai sutaria. Tačiau nepamirškime: Figmedis greitai įsižeidžia.

Gimusių po Figmedžio ženklu bruožai: impulsyvus, praktiškas protas,
pastabumas, realizmas, organizaciniai gabumai.

Ąžuolas. Gyvastingas, tvirtas ir gražus. Judesiai iškilnūs, orūs.
Žadina žmonėse pagarbą savo solidžia išvaizda. Absoliučiai sveikas, tas jam
labai svarbu, nes nepakelia nusilpimo ir ligų, o pamatęs kraują gali
apalpti.

Labai drąsus, tačiau kiek perdėtos didybės. Nenori būti palaikytas
bailiu ir į aštrias situacijas reaguoja šiurkščiau negu derėtų.
Susitvardantis ir valingas, neturi įpročio atsisakyti anksčiau priimto
sprendimo ir pasiekia savo tikslą. Tačiau jo nenuolaidumas turi blogąją
pusę: Ąžuolas pasiektų dar daugiau, jei sugebėtų nors mažumėlę būti
diplomatiškesnis.

Nepripažįsta jokių apribojimų, ir jo veiksmai dažnai persipina su
savivale. Šiaip jis gerbia kitų nuomonę ir savarankiškumą. Nuoširdus ir
svetingas, ištikimas draugams, tačiau ne visada toks, kai ieško meilės. Tai
nepastovi būtybė, pasinerianti į eilines pramogas. Santuokoje palaipsniui
suartėja.

Šiaip tvirtai stovėdamas ant kojų, lyg įaugęs į savo aplinką, Ąžuolas
nesiekia permainų ir su nepasitenkinimu priima kitų sukeltąsias. Jis –
konservatorius. Nors protarpiais nesavanaudiškai elgiasi, visada primena
apie savo naudą ir visą dėmesį sukaupia asmeninėms problemoms. Svetimas
gyvenimas jo nedomina.

Jį traukia konkreti veikla, mąsto jis aiškiai ir dalykiškai, yra
veiklos žmogus, turintis intuiciją. Savo artimuosius jis materialiai
aprūpina.

Gimusių po Ąžuolo ženklu bruožai: ryžtingumas, poelgių tikslumas,
praktiškas protas, realizmas, įžvalgumas, organizaciniai gabumai.

Beržas. Lankstus ir aristokratiškas, mielas bendrai gyvenant.
Naudojasi sėkme, nepiktnaudžiauja niekieno nuoširdumu, sugeba būti
delikatus ir santūrus, neperša savo simpatijos ir nuotaikos, nieko
nereikalauja ir nieko nesigaili.

Puritoniškai kuklus, bet visada elegantiškas, be jokio moralizavimo.
Įkūnytas saikas ir kantrybė, nepakenčia tik vulgarumo. Mieliau gyventų
kaime, tačiau pripranta bet kur, kad tik turėtų galimybę ramiai dirbti.
Dirbti moka ir mėgsta.

Jo kuklus ir delikatus charakteris sąlygoja ramią meilę. Romantiškas,
bet ir stiprių aistrų nesibaido. Lojalus ir ištikimas, moka namie sukurti
jaukią ir lamingą atmosferą. Pasitaiko, kad susituokia neapdairiai. Tačiau
niekada nesigili savo pasirinkimo.

Labiausiai išskirtinas Beržo bruožas – inteligencija. Jo vaizduotės
jėga ir išradingumas išties neturi ribų. Imasi darbo tiktai kūrybiškai.
Mokėjimas kūrybiškai mąstyti ir įgyvendinti savo sumanymus, atveria prieš
jį visas duris.

Gali reikštis bet kurioje vietoje, tačiau daugiausiai pasiekia meno
srityje. Mažai bendrauja – tai jo vienintelis trūkumas. Aukštuomenė, ryšiai
su įtakingais žmonėmis jo nevilioja. Beržas dažnai būna laimingas. Jam tiek
mažai reikia iš gyvenimo – pakanka artimos širdies ir geros bibliotekos.

Gimusių po Beržo ženklu bruožai: mistiškas būdas, sintezė, intuicija,
fantazija.

Alyvmedis. Nedidelis, nei gražus, nei bjaurus, šiek tiek turintis
atšiaurumo. Dažnai jį kamuoja reumatas, todėl labai mėgsta saulę ir kenčia
dėl jos stokos. Santūrus, ramus, visiškai neagresyvus vien todėl, kad
nenori apsunkinti sau gyvenimą. Niekada nesikiša į kitų reikalus.

Alyvmedis toks delikatus, kad jį lengva apkaltinti abejingumu,nors iš
tiesų taip nėra. Priešingai, esant būtinybei kiekvienas į jį gali kreiptis
pagalbos.

Bet kokioje situacijose šypsosi. Dalinasi dėl to, kad moka
susivaldyti, bet visų pirma dėl to, kad esant beprasmiška gadinti nervų
sistemą. Sugeba perduoti aplinkiniams savo ramybę ir rimtį.

Nors Alyvmedis geras ir nuoširdus, turi pakankamai nuovokos ir sveiko
proto, kad neleistų eksploatuoti savo gerumo. Turi įgimtą teisingumo
jausmą. Supranta kitą, moka įsijausti į jo padėtį. Todėl yra mylimas ir
vertinamas. Bendrauja santūriai.

Meilėje Alyvmedis stengiasi nepavyduliauti, gerbia partnerio
savarankiškumą, net jei tenka dėl to tyliai kentėti ar atsisakyti meilės.
Tačiau tai nereiškia, kad jis silpnas ir nuolankus. Tiesiog Alyvmedžiui
svarbiausia, kad jis silpnas ir nuolankus. Tiesiog Alyvmedžiui svarbiausia
ramybė.

Pasižymi inteligencija, daug laiko skiria apmąstymams, mėgsta
skaityti, mokytis ir plėsti savo akiratį. Nors ir nesiekdamas to, atkreipia
į save dėmesį ir kartais tampa įžymybe. Priklauso prie tokių žmonių, kurie
teikia aplinkiniams ramybę ir laimę, palieka po savęs gerą vardą.

Gimusių po Alyvmedžio ženklu bruožai: sprendimų teisingumas,
analitinis protas, dedukcija ir refleksija.

Bukas. Grakštus ir gražus. Priklauso tiems, kurie išgyvena iki gilios
senatvės, išlaikydami visa, kas būdinga jaunystei. Jam pavyksta išsaugoti
lieknumą, vikrumą ir judesių lankstumą. Visada išpuoselėtas, nevengia
pakoketuoti.

Jei papuola į palankias sąlygas, jam sekasi bet kokioje srityje.
Vikrus ir išradingas. Pilna jo galva įvairiausių planų, kuriuos moka
sėkmingi realizuoti. Neleidžia išmušti savęs iš kelio. Neblogai organizuoja
savo gyvenimą.

Paprastai jis viską apskaičiuoja ir neklysdamas veda savo biudžetą.
Nelabai mėgsta dalintis savo nuosavybe, bet kartais būna labai dosnus.

Bukas turi daug gerų savybių, visuomet pasveria visus už ir prieš,
nepasikliauja atsitiktinumu. Myli be fantazijos. Stengiasi turėti vaikų,
pavyzdingai tvarkyti namus, gerai praleisti atostogas. Brandžiame amžiuje
gali leistis į kokį nuotykį, bet labiau dėl noro pasirodyti, kad jis dar
jaunas, patrauklus ir žvalus.

Inteligentiškas, turi organizacinių gabumų ir sveiko proto. Ryškus
materialistas. Visų pirma siekia turto, o po to, jei įmanoma, laimės.

Gimusių po Buko ženklu bruožai: susimąstymas, tikslumas, organizacijai
gabumai, realizmas.

Gėlių horoskopas

Gencijonas sausio 1 – sausio 10

Dagys sausio 11 – sausio 20

Šlamutis sausio 21 – sausio 31

Amalas vasario 1 – vasario 10

Kosmėja vasario 11 – vasario 19

Mimoza vasario 20 – vasario 29

Aguona kovo 1 – kovo 10

Lelija kovo 11 – kovo 20

Vėdrynas kovo 21 – kovo 31

Snaputis balandžio 1 – balandžio 10

Hortenzija balandžio 11 – balandžio 20

Jurginas balandžio 21 – balandžio 30

Pakalnutė gegužės 1 – gegužės 10

Puriena gegužės 11 – gegužės 21

Chrizantema gegužės 22 – gegužės 31

Varpelis birželio 1 – birželio 11

Saulutė birželio 12 – birželio 21

Tulpė birželio 22 – liepos 1

Vandens lelija liepos 2 – liepos 12

Našlaitė liepos 13 – liepos 23

Erškėtrožė liepos 24 – rugpjūčio 2

Saulėgrąža rugpjūčio 3 – rugpjūčio 12

Rožė rugpjūčio 13 – rugpjūčio 23

Knifofija rugpjūčio 24 – rugsėjo 2

Gvazdikas rugsėjo 3 – rugsėjo 12

Astras rugsėjo 13 – rugsėjo 22

Viržis rugsėjo 23 – spalio 3

Kamelija spalio 4 – spalio 13

Alyva spalio 14 – spalio 23

Frezija spalio 24 – lapkričio 2

Orchidėja lapkričio 3 – lapkričio 12

Bijūnas lapkričio 13 – lapkričio 22

Kardelis lapkričio 23 – gruodžio2

Pienė gruodžio 3 – gruodžio 12

Lotosas gruodžio 13 – gruodžio 22

Debesylas gruodžio 23 – gruodžio 31

Gencijonas. Tai žmogus, kuris vaikystėje dažnai sirgo ir lėčiau
vystėsi už savo bendraamžius. Ilgainiui šie požymiai dingsta. Per kantrybę
ir darbštumą gali daug pasiekti. Patraukia švelnumu, be to, yra taupus,
visada yra susitaupęs sunkiai dienai.

Dagys. Atrodo, kad aistra jam gali sukelti tik darbas. Tačiau sielos
gilumoje Dagys svajoja apie beprotišką meilę, apie partnerį, kurio jam visi
pavydės. Bet Dagys bijo suklysti, o kadangi pasižymi savitvarda, tai savo
jautrią sielą atskiria stora siena, kad žmonės nesužinotų jo svajonės.

Šlamutis. Visi mėgsta Šlamutį, nes jis linksmas, optimistiškas,
sąmojingas. Tačiau jis nepasiekiamas. Per didelius reikalavimus kelia
žmonėms.

Amalas. Amalas yra smalsus, nuolatos ieško naujų nuotykių. Mėgsta būti
apsuptas garbintojų, gyventi dideliuose miestuose. Bėga nuo vienatvės ir
kaimo. Turi didelių reikalavimų kitiems, bet stokoj nuoseklumo, todėl
partneriai juo nusivilia.

Kosmėja. Skraido padebesiais. Kosmėja moterį galima pažinti iš lengvos
eisenos, dažniausiai aukštakulniais bateliais. Vyrai svajoja apie tolimus
idealus, bet nieko nedaro, kad tas svajones realizuoti. Išsirenka teoriją,
kurią sunku įgyvendinti. Ignoruoja šiurkščią tikrovę ir realizmą. Turi
savyje kažko, kas traukia žmones.

Mimoza. Mimoza yra nepastovus, neryžtingo būdo. Neturi nuoseklaus
požiūrio ir nuomonės. Niekada nesiekia jokio tikslo. Laikas neturi jai
jokios reikšmės. Nerūpi valdžia, padėtis, turtas. Mimozai svarbiausia –
jausmai.

Aguona. Išskirtinis Aguonos požymis – akys. Žydros, rudos ar žalios jo
tarsi padengtos vualiu ir todėl žmonėms atrodo, kad Aguona nepasiekiama
klubuose. Iš esmės Aguona yra flegmatiška, pasyvi, bet nuostabios širdies.

Lelija. Bendraujant su Lelija reikia būti atsargiam, nes ją lengvą
užgauti ar įsižeisti. Lelija neapkenčia įkyrių klausimų. Nemėgsta ir
vienareikšmiškai atsakinėti. Visada pasitelkia žodžius: galbūt, tikriausiai

Vėdrynas. Išradingas, lengvai daro sprendimus, niekada jais abejoja.
Gero būdo, tačiau niūrus jo jumoro jausmas labai kenkia žibutėms ir Vandens
lelijoms. Iš prigimties nepiktas, tik didelis egocentrikas. Gali pamiršti
visus ir viską, kai horizonte pamato žavingą grobį.

Snaputis. Jo nedomina ir nejaudina apkalbos. Per daug užsiėmęs savimi,
kad domėtųsi kitais. Snapučiai visi žmonės vienodi. Lengvai prisitaiko prie
draugijos, netgi labai rinktinės. Pasitikėjimas savimi, optimizmas ir
nuolatinis ieškojimas naujų užduočių ir tikslų traukia žmones prie
Snapučio. Tai liečia ir meilę.

Hortenzija. Galima pavydėti kiekvienam, kad draugauja su Hortenzija.
Ja galima pasitikėti visose situacijose, net ir apvilta Hortenzija lieka
geraširdė. Ji savotiškai taupi. Hortenzija kiekvienam linki važinėti
Mersedesu, kol ji pati važinėja Rolls – Roysu.

Jurginas. Jurginas – realistas ir tvirtai vaikšo, jausdamas žemę po
kojomis. Teatrališkas elgesys jam svetimas. Jurginu galima pasikliauti
visose situacijose. Jėgų ir kantrybės tikslui pasiekti Jurginas semiasi iš
namų ir šeimos židinio. Pinigai ir valdžia jam turi tik tiek reikšmės, kiek
leidžia pasijusti nepriklausomam.

Pakalnutė. Jeigu kas ketina pasikviesti Pakalnutę pietums, tegu
pasirenka prabangiausią restoraną. Pakalnutę galima užkariauti puikia gėlių
puokšte, ji tokiam dėmesiui labai jautri. Pakalnutė mano esanti labai
prisirišusi prie gamtos. Jos santuoka turėtų būti balandžio arba gegužės
mėnesiais.

Puriena. Vargas tam, kas stengsis paveikti purieną ir priversti ją
pakeisti savo požiūrį ar nuomonę. Purienai reikia daug laiko, kad
susidarytų savo požiūrį, sprendimą kokia nors tema, bet ta nuomonė būna
tvirta. Puriena žmonių atžvilgiu nusiteikusi draugiškai ir taikiai tol, kol
kas nors neužmina ant kojos.

Chrizantema. Atsitiktinis flirtas nieko nereiškia. Chrizantemos
mieliau kalba apie meilę, negu iš tikrųjų leidžiasi į jos paslapčių
džiungles. Iš jos galima laukti visko, tik ne pastovumo. Chrizantema
amžinai ieško idealaus partnerio.

Varpelis. Jo gyvenimui reikia mažų paslapčių. Nemėgsta žmonėms
atskleisti savo kortų. Jį lydi sėkmė visose srityse – ir finansinėje, ir
intelektualioje. Varpelis mėgsta diskusijas, jam pirmiausia rūpi įgyti
patirties, o ne ieškoti teisybės.

Saulutė. Saulutė sugebės puikiai pasinaudoti situacija. Neklysdama
jaučia kas jai naudinga. Saulutę labai vertina vadovai ir kiti žmonės,
kuriuos ji vienaip ar kitaip reprezentuoja. Ji sugeba labai greitai
sutvarkyti netgi gana sunkius reikalus. Dėl šių priežasčių jos nemėgsta
priešininkai. Meilėje labai dažnai keičia partnerius.

Tulpė. Jeigu turi pažįstamų Tulpių, tai puikiai žinai, kokie pokyčiai
jose vyksta. Kartais jos atviros ir nuoširdžiuos, o po akimirkos jau
nepasiekiamos ir uždaros. Tulpės gali daugel dienų tylėti, o paskui – būti
laimingos ir šypsotis, net pulti kam nors ant kaklo. Nusivylimų meilėje
Tulpė gali išvengti, tik blaiviai vertindama gyvenimą.

Vandens lelija. Lelija neeina į tikslą paprastu keliu. Siekti tikslo
jai trukdo tūkstančiai smulkmenų. Jai reikia daug laiko, kad apsispręstų ir
susikoncentruotų į grobį, bet kai ji pasiekia, lengvai iš savo rankų
neišleidžia. Jeigu Lelija sako jums, kokia ji vargšė, tai dar nereiškia,
kad tai tiesa. Iš tikrųjų ji gali turėti gana apvalią sumelę sunkiai
dienai.

Našlaitė. Našlaitė nepakenčia rizikos. Kiekvienas jos žingsnis daug
kartų apgalvotas. Našlaitės mieliau mokosi iš kito klaidų, pačios
nelinkusios išmėginti to, ko nežino. Tai kolekcionierių būdas, jos
sentimentalios. Krauna albumus su fotografijomis, rašo atsiminimus apie
svarbesnius savo gyvenimo įvykius. Meilėje harmoningos.

Erškėtrožė. Erškėtrožė mėgsta leisti pinigus savo malonumui, nors
neišleidžia daugiau negu turi. Visada randa būdą pripildyti piniginę. Yra
azartiško būdo ir mėgsta riziką. Erškėtrožė labai išradinga ir mėgstama.
Kiekvienoje draugijoje. Jai patinka būti paikinamai. Meilės nuotykiai
visada vainikuojami pergale.

Saulėgrąža. Saulėgrąžą lengva atpažinti iš jos energingų judesių.,
kuriais ji iliustruoja savo dramatiškus pasakojimus. Yra išdidi, kalba
pakiliai. Būna daug žmonių, kuriems imponuoja jos pasitikėjimas savimi.
Turi sunkumų rinkdamasi partnerį. Partnerius atbaido savo iškalba.
Finansinė padėtis bloga.

Rožė. Didelė savimyla. Dievina komplimentus ir pagyrimus. Tam, kuris
pastebėjo jos protą ir gerumą, ji pasiryžusi padaryti viską. Tai
vienintelis būdas Rožei „suminkštini“, kai yra nepasiekiama. Neįmanoma ko
nors iš jos reikalauti. Tai iš karto sukelia jos pasipriešinimą. Meilėje
tai sunkus partneris, nes per daug reiklus.

Knifofija. Ideali viešnia per pobūvius, nes gerai moka linksminti
svečius ir užglostyti kylančius konfliktus. Kartais pavaduoja šeimininką ir
tai atlieka puikiai. Nemėgsta finansinių rūpesčių. Meilėje jai palankūs
šiltieji mėnesiai.

Gvazdikas. Jis yra geras partneris pokalbiuose, nors ir kartoja
žinomas tiesas. Gana tiesmukiškas ir neslepia savo minčių, kalba visai
atvirai. Stebisi, jeigu kas nors dėl to įsižeidžia. Jeigu kas nori įtikinti
Gvazdiką, kad jis pats turi ydų, Gvazdikas tokių pastabų negirdi.

Astras. Žodis meilė turi Astrui ypatingą reikšmę. Jis visiškai
pasišvenčia partneriui, šeimai, draugams, visiems, kurie yra silpni ir
reikalauja pagalbos. Didžiausia malonumą jam teikia darbas ir pareigų
vykdymas. Dėl šios priežasties jį kartais paliek partneris, kuris jaučiasi
užmirštas.

Viržis. Viržis dažnai engia kitus. Valgo ir geria su malonumu vienas.
Yra didelis smaližius. Jeigu baiminasi prarasti partnerį arba negali
atvirai kalbėti apie savo reikalus, pradeda valgyti. Viržis yra
diskretiškas, niekada neperskaitys svetimo laiško. Jo nejaudina apkalbos.

Kamelija. Labiausiai vertina vidinę harmoniją ir ramybę. Mėgsta ramią
muziką. Darbe sukuria draugišką atmosferą. Kamelija nemėgsta būti viena.
Jai reikia aplinkui žmonių, kad gerai jaustųsi. Ji kupina švelnaus
erotizmo.

Alyva. Tai kilnios dvasios, pavyzdingų manierų žmogus. Kas kreipiasi į
alyvą mandagiu tonu, tas jau yra pralaimėjęs. Alyva ilgai atsimena, kas ją
įžeidžia. Nemėgsta būti dideliuose pobūviuose. Geriau renkasi ramybę ir
gerą knygą. Jos sielai reikia intelektualaus peno. Yra gimusių
diplomatijai. Mielai ir labai taktiškai padeda kitiems.

Frezija. Frezija kaip uola ugnyje – nepajudinama. Sugeba atrodyti
abejinga net gi tada, kai žemė svyla po kojomis. Bet tai tik fasadas.
Viduje verda kaip vulkanas. Vargas artimiesiems, kai staiga tas vulkanas
išsiveržia. Kai pykčio priepuoliai praeina, Frezija stengiasi taisyti
klaidas, kurias padarė.

Orchidėja. Yra užsispyrusi ir ambicinga, bet to neparodo. Sugeba
kantriai laukti, kol atsiras proga greitai atakai. Orchidėja sugeba
padaryti viską, ko nori. Gali peržvelgti žmonių kiaurai ir suprasti jo
tikrus kėslus. Pati žmonėms lieka paslaptinga. Jai sekasi meilėje.

Bijūnas. Bijūnas garsus ištikimybe. Visada esti ten, kur reikalingas.
Mielai pasišvenčia kitiems. Būna idealus gydytojas ar medicinos sesuo.
Negalima būti abejingam šalia Bijūno. Reikia arba juo žavėtis, arba jo
nepakęsti. Bijūnas skitas karštai meilei.

Kardelis. Kardelis nesugeba išlaikyti jokios paslapties. Turi apie
viską kalbėti. Tai yra jo natūra. Dažnai perdeda, kalbėdamas apie planus
ateičiai. Kardeliui reikia tikslo, kurį jis turi matyti, kad aktyvus. Ir
tai turi būti nepaprastas tikslas.

Pienė. Pienė nesugeba meluoti, yra ir atvira. Kai bando meluoti, iš
karto rausta. Galva pilna idėjų. Praėjusios dienos rūpesčiai, reikalai jai
jau neturi reikšmės. Turi nemažai žinių iš ūkio ir politikos. Pamiršta
įprastinius reikalus, pavyzdžiui, kur padėjo ratelius nuo mašinos.

Lotosas. Tikras Lotosas negali ramiai nusėdėti. Visada juda, viskas
jam skubu. Mėgsta keliones po pasaulį. Netesi draugiškų sutarčių. Bet vis
tiek yra žavus žmogus, kuriam atleidžiamas bet koks netaktas. Turi sunkumų
meilėje.

Debesylas. Labai pastovus. Mielai imasi atsakomybės už svarbius
reiklus. Nemėgsta daug kalbėti. Daug rečiau negu kiti žmonės pasiduoda
pavydui, tinguliui, neapykantai.

Tavo spalva

Beveik kiekvienas žmogus turi savo mėgstamą spalvą: asmenybės „raktas“
yra ne tik tai, kokias spalvas žmogus mėgsta, bet ir kiek tų spalvų.
Solidus ir rimtas žmogus pirmenybę atiduoda vienai kuriai spalvai ir dar
turi vieną ar dvi mėgstamas. To, kuris tvirtina, kad mėgsta visas spalvas,
asmenybė dar nesusiformavusi. Kas mėgsta tik vienintelę spalvą – yra
konservatyvus, jam stinga fantazijos.

Oranžinė. Vyriškiai renkasi šią spalvą, yra blogi kandidatai į vyrus
nors jie linksmi ir draugiški. Beje, tą patį galima pasakyti ir apie
moteris – jos blogos žmonos ir nevykusios šeimininkės.

Raudona. Žmonės, kurie mėgsta šią spalvą, visuomenėje veikia kaip
katalizatoriai: be paliovos imasi įvairios veiklos, rizikuoja, nepaiso
etiketo. Jie originalūs ir impulsyvūs, aistringi ir myli, ir nekenčia.
Neturi duomenų dideliai karjerai, nebent jei sutinka žmogų, kuris juos
truputį „prislopina“. Jie turi ieškoti „mėlinųjų“ ir „žaliųjų“ draugijos,
žmonių kurie padėtų jiem nusileisti ant žemės. O „raudonųjų“ pora –
tikriausiai „sprogstamas mišinys“

Geltona. „Geltonieji“ linkę filosofuoti, yra idealistai, pasižymi
aukšta visuomene savimone, bet labai praktiški.

Žalia. „Žalieji“ kantriai, žingsnis po žingsnio kopia karjeros
laiptais. Yra labai praktiški.

Mėlyna. Tai mėgstama konservatorių spalva. „Mėlynieji“ vertina kitų
kūrybinius gabumus ir sugeba juo realizuoti savo veikloje. Nepasiduoda
emocijoms.

Pilka. Moterys kurios mėgsta šią spalvą – būna geriausios žmonos:
ramios linkusios nusileisti. Tai idealas vyrui, kuris svajoja apie
mylinčią, ramią moterį.

Ruda. Moterys, kurios mėgsta rudą spalvą, irgi nuostabios žmonos:
taupios, darbščios, idealios partnerės „mėlyniesiems“ vyrams.

Juoda. Šią spalvą retai kas mėgsta. Beveik visose pasaulio kultūrose
ji siejama su gedulu, liūdesiu, tamsa ir naktimi. Kas pasirenka juodą
spalvą, nori atrodyti rafinuotas, truputį geresnis už kitus, kiek
mįslingesnis ir paslaptingas.

Violetinė. Violetinės spalvos mėgėjai yra kandūs, sąmojingi, turi
puikų humoro jausmą. Jie labai inteligentiški, nors ne visada subtilūs.
Nors būdami paviršutiniški, per pobūvius yra labai draugiški.

Apie spalvas. Mėgstamiausios politikų spalvos – mėlyna ir pilka.

Apie žmogaus charakterį nemažai ir tai, kokias spalvas jis mėgsta –
„šaltas“ ar „šiltas“. „Šiltas“ spalvas mėgsta jausmingi, impulsyvūs,
lengvai su supančiu pasauliu konfliktuojantys žmonės. Aplinkiniams jie
nuolat kelia rūpesčių, visur ieško priekabių, kritikuoja. Mėgstantys
„šaltas“ spalvas geriau sekasi egzaminai ir testai dar ir todėl, kad jie
ramesni ir geriau prisitaiko prie „žaidimo“ taisyklių. Žmonės, turintys
kūrybinių sugebėjimų, yra inteligentiški, per testus jie pastebi daugybę
aspektų, kurie juos išblaško ir kurių nepastebi jų labiau „žemiški“
kolegos.

Skaičius – paslaptingas likimo ženklas

„Visus dalykus galima išreikšti skaičiais“, – tokia paprasta formule
graikų mokslininkas ir filosofas Pitagoras (580 – 497 prieš m. e.) yra
apibendrinę savo ilgalaikius tyrinėjimus Egipto išminčių būvimo vietose.
Mitologijos tyrinėtojai nurodo, kad skaičiai naudojami kaip kodavimo
sistema kosminėms tiesoms perduoti. Už kiekvieno skaičiaus slypi paslaptis,
skaičiais galima užšifruoti pasaulio esmę.

Skaičius – tai visų matomų ir nematomų reiškinių karkasas.

Astrologija taip pat tuo remiasi. Likimą lemiantys gyvybės ritmai
erdvės – laiko koordinačių sistemoje yra galimi išreikšti harmonijos ir
disharmonijos skaičiais, skaičiais, sukeliant įtampą ir atpalaidavimą. Jie
nusako periodiškumą, vaizduoja charakterio bruožus. Kiekvienas tonas ir
garsas, visiškai apibrėžia aukštą dvasinę oktavą nesąmoningai veikia žmogų.
Raidės arba garso simboliai, kaip ir skaičiai turi savyje „slaptą kodą“.
Nėra sunku prisiminti pavyzdį, kai pavardės pakeitimas ištekant ar dėl kitų
priežasčių sukėlė ir likimo bei gyvenimo aplinkybių pasikeitimą.

Iš to seka, kad vardas ir jo savininkas susieti ir vienas kitą veikia.

Pasinaudodami lentele Jūs galite apskaičiuoti savo vardo skaitmeninę
reikšmę. Kiekviena raidė reiškia joje atitinkamą skaičių. Kiekvienas vardas
sudėties būdu gali būti išreikštas vienu skaičiumi, kuris ir laikomas
žmogaus esmė išraiška.

A – 1 E – 6 J – 2 O – 7 T – 3

B – 2 F – 7 K – 3 P – 8 U – 4

C – 3 G – 8 L – 4 R – 9 V – 5

Č – 4 H – 9 M – 5 S – 1 Z – 6

D – 5 I – 1 N – 6 Š – 2 Ž – 7

Pvz.: 1 + 6 + 3 + 1 + 6 + 1 + 1 = 19
vardas

1 + 5 + 1 + 6 + 1 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1 = 24
pavardė

19 + 24 = 43 = 4 + 3 = 7 suma

Savo gimimo data, kaip ir bet kokia kita, laisvai pasirinkta taip pat
gali būti prilyginta pagrindiniam skaičiui, gautam kryžminiu sumavimu. Toks
paprastas skaičiavimas koncentruota forma kaip ir astrologinė analizė
leidžia pažinti save, lyginti charakterius, nustatyti, kokie žmonės
tarpusavyje dera ir kokie – ne. Kiekvienam skaičiui atitinka tam tikra
planeta, kurios platus įvairių formų poveikis gali būti nustatytas skaičių
magiškumu.

Skaičius 1: SAULĖ. Visų skaičių šaltinis – visko kas gyva pradžia. Į
bet kokio skaičiaus sudėtį įeina skaičius 1; bet pats skaičius nedalus, juo
remiasi visatos vienybė. Saulės žmonės – lyderiai pagal prigimtį, stiprios
asmenybės, kurios niekada nelieka šešėlyje. Tai įsijaučiantys, impulsyvūs,
veiklos žmonės. Jei jūs esate to skaičiaus įtakoje, tai neužsidarykite savo
pojūčiuose, neapribokite savęs tik asmenine pajauta, nes imsite
konfliktuoti su aplinkiniu pasauliu. Jūs visada pasieksite puikių
rezultatų. Jums būdinga kilniadvasiškumas, orumas, siekimas sukurti ką nors
nauja, fizinė ir dvasinė stiprybė, autoritetas, valdžios siekimas,
iniciatyvumas, atsakingumo jausmas, besąlygiškas teisingumas, praktiškumas.
Jums klostosi hormoningi santykiai su žmonėmis iš pirmos, atros, ketvirtos,
septintos grupių.

Skaičius 2: MĖNULIS. Mėnulio žmonės išsiskiria emocionalumu, atvirumu.
Jie lengvai prisitaiko prie aplinkinių ir aplinkybių, dažnas turi meninių
gabumų. Pasiekia savo tikslą, aplenkdami kliūtis, intuityviai naudodamiesi
palankiomis galimybėmis. Susvyravus nuotaikai, nesąmoningai ieško
stipresnio žmogaus, kad patikimi palaikytų. Tiri namisėdos, nusiteikę
šeimyniniam gyvenimui, ištikimi, jautrūs, niekada nerizikuoja. Jie –
intravertai, todėl, nors ir draugiški, dažnai būna užsidarę savo
sudėtiniame gyvenime, turtingos fantazijos vidiniame gyvenime. Charakterio
bruožai: atsakingumo jausmas, siekimas veikti savarankiškai. Vykdydami savo
sumanymus jie visada diplomatiški ir įtaigūs aplinkai. Jiems gerai
susiklosto santykiai su pirmuoju tipu.

Skaičius 3: JUPITERIS. Jupiterio žmonės iš esmės optimistai, jie
geranoriški aplinkiniams ir sau; įvaldę gilias savo prigimties žinias,
dovanoja aplinkiniams meilę ir tikisi pagarbos. Nesiblaško dėl smulkmenų,
vengia sudėtingų situacijų harmoniją. Pasiekti jiems padeda pozityvus
nusiteikimas. Šio skaičiaus žmonės už viską jaučia atsakomybę, siekia
tobulėti, yra idealistai. Neryžtingi, ieško pripažinimo. Veikdami atvirai,
stengiasi išgauti sau naudos. Mėgsta keliones, nesavanaudiškai padeda
vargšams. Turi ryškų polinkį į meną. Gerai dera su trečiu, šeštu ir devintu
tipu.

Skaičius 4: URANAS. Tai labai savotiški, užsispyrę žmonės, kurie
niekada negyvena pagal visų priimtas taisykles, eina savo pasirinktu keliu.
Jie siekia socialinių reformų, mėgindami atmesti praeitį. Humaniški,
nepriklausomos dvasios, gyvena nestandartiškai, siekia įsigyti kuo daugiau
draugų, domisi dvasiniu gyvenimu, myli gamtą. Nors Urano žmonės išsiskiria
savarankiškumu, yra neužsidarę ir ne vieniši, orientuotis į kompaniją: net
išsiskyrę jie palaiko draugiškus santykius su buvusiu partneriu. To tipo
žmonės judrūs, labai sąžiningai dirba, nervingi, turi gerą atmintį ir
puikius organizatorinius gabumus. Gerai sutaria su pirmo, antro ir septinto
tipo žmonėmis.

Skaičius 5: MERKURIJUS. Merkurijaus tipo žmonės turi labai guvų ir
miklų protą. Jie visur rodo iniciatyvą, visur greitai suranda racionalų
grūdą, dažnai siekia išmėginti jėgas retose profesijose. Jiems svetima
bukinanti rutina. Jų rankose viskas verda, jie veržlūs, buklūs, daro
išvadas, dirba. Mokėjimas reikšti mintis jiems turi ypatingą reikšmę. Juos
užvaldo žinių troškulys. Nors yra kritiški, išradingi, nepasisekus tuoj
nukabina nosį. Tie žmonės mėgstami ir populiarūs. Nelabai praktiški, bet
nepasotinamai žingeidūs visoms gyvenimo apraiškoms, žavingi, niekada
nepraranda individualumo. Jie suranda bendrą kalbą su panašiais į save,
tačiau iš esmės neblogai sugyvena su visais kitų tipų žmonėmis.

Skaičius 6: VENERA. Šio tipo žmonės spinduliuoja jausmingumą, jie visų
mylimi. Jų žavesys padeda apeiti gyvenime povandeninius rifus. Kadangi
viskas jiems lengvai pasiekiama, jie turi būti ypač dėmesingi naudodami
pinigus, nes priešingu atveju rizikuoja patirti didelių nuostolių. Tačiau
keista, – pas juos beveik visada pakankamai lėšų. Dažnai susituokia su
pasiturinčiu partneriu. Jiems patinka visam kas gražu, jie linksmo būdo,
labai išvaizdūs, per daug dėmesio teikia išorei. Žengia į koją su laiku,
draugingi, turi gabumų menui. Sėkmingai dirba tose sferose, kur tenka daug
bendrauti su žmonėmis, turi teisingumo pojūtį. Jei prieš akis yra koks nors
tikslas, tuomet darbštūs, bet mieliau visa siela atsiduoda gyvenimo
džiaugsmams. Ypač gerai dera su trečiuoju, šeštuoju ir devintuoju tipais.
Gerbtini ir taikūs.

Skaičius 7: NEPTŪNAS. Kadangi ši planeta susieta su Mėnuliu, tai ir
Neptūno žmonės harmoningi su antro tipo žmonėmis. Dažniausiai jie
filosofiškai ir religingai nusiteikę, pasižymi nuolaidžiu charakteriu.
Finansinė padėtis paprastai jiems susiklosto nestabiliai, nes jų rankose
tirpsta it sniegas. Jiems iškyla nuostabios mintys, tačiau retai kada
sumanymą įvykdo iki pabaigos. Linkę azartinius žaidimus. Tai subtilios,
labai jautrios natūros, gailestingi ir jautriai reaguoja į aplinką. Sunkiai
priima sprendimus. Dažniausiai fiziškai silpni, gležno sudėjimo, nepakenčia
barnių ir konfliktų. Visų dažniausiai dirba socialinėse tarnybose neretai
muzikalūs, visa širdimi atjaučia visus kenčiančius.

Skaičius 8: SATURNAS. Saturno žmonės jautrūs, dažnai lieka nesuprasti
savo aplinkoje ir kenčia nuo vienatvės. Po išorinio šaltumo ir vienišumo
kiautu slepia dvasinės šilumos troškimą, tačiau nemoka to padaryti. Jie
nevertina nieko, kas paviršutiniška, mėgsta tvarką ir materialinę gerovę.
Viską jie pasiekia patys ir nelengvai. Jų gyvenimo būdas pasižymi
pastovumu. Dažnai antroje gyvenimo pusėje pasiturintys. To tipo žmonėms
charakteringas atkaklumas, blaivus požiūris į daiktus. Jie laikosi
taisyklių ir įstatymų. Tai pragmatikai, išmintingi, atsargūs, punktualūs ir
metodiški, labai darbštūs ir atkaklūs siekdami savo tikslo. Retai kada
tampa pavaldinias. Saturno tipo žmonės nusiteikę gyventi pasiturimai, jie
turi būti ne abejotinai tikri rytdiena, tačiau yra linkę į melancholiją.
Absoliučiai ištikimi, jai visada galima pasitikėti. Visų geriausiai randa
bendrą kalbą su antro tipo žmonėmis ir simpatizuoja septinto tipo žmonėmis.

Skaičius 9: MARSAS. Marso žmonės pasiryžę kariaute viską užkariauti.
Prieštaravimų jie nepakenčia, tik dar labiau jiems priešinasi. Jie narsūs,
stiprios valios ir dėl tų savybių daug ką pasilieka. Tačiau jų veiklai
neigiamos įtakos turi impulsyvumas, neracionalus jėgų panaudojimas. Meilėje
ir partnerystėje jiems dažnai iškyla problemų dėl pernelyg didelės
savimeilės. Turėdami gerus organizatorinius gabumus, jie neištveria
pavaldinio būsenos. Jei jie tikslingai naudotų savo jėgas ir sugebėjimus,
nueitų netoli. Taigi juos išskiria iniciatyvumas i veiklumas, energija ir
pasitikėjimas tik savo jėgomis. Jie – vadovai, nesileidžiantys savęs
pranokti ir beatodairiški. Suranda tarpusavio supratimą su trečio, šešto ir
devinto tipo žmonėmis.