UAB Romeda apskaita

UAB “Romeda” Forma BŽ
BENDRASIS ŽURNALAS
2003 m.gruodžio mėn.

Patvirtinta

LR Finansų ministerijos

1994 02 28 raštu Nr.17
Data Dok.
Nr. Turinys P.P Debetas Kreditas Suma
1 2 3 4 5 6 7
2003.12.01 1 Skolon įsigita medžiagų 2011 443 2.238,00
2003.12.03 2 Už grynus pinigus įsigitas kompiuteris 123 272 2.010,00
2003.12.04 3 Klientams atlikti darbai, klientai apmokės per 10 d. 2411 500 960,00
2003.12.04 4 Darbams atlikti sunaudota medžiagų 6003 2011 660,00
2003.12.05 5 Sumokėta skola tiekėjams 443 272 1.620,00
2003.12.08 6 Sumokėta už reklamą vietiniame laikraštyje 61 272 81,00
2003.12.10 7 Klientams atlikti darbai, klientai apmokėjo grynais 272 2411 2.760,00
2003.12.10 8 Darbams atlikti sunaudota medžiagų 6003 2011 1.800,00
2003.12.14 9 Klientai apmokėjo gruodžio 4 d. sąsk.-faktūrą 272 2411 960,00
2003.12.20 10 Sumokėta skola tiekėjams 443 272 2.238,00
2003.12.24 11 Paimta iš banko trumpalaikė paskola 271 4012 15.000,00
2003.12.30 12 Sumokėta Elektros tinklams 61 271 159,00
2003.12.30 13 Sumokėta Telekomui 61 271 111,60
2003.12.30 14 Sumokėta Šilumos tinklams 61 271 216,00
2003.12.31 15 Sumokėtas darbuotojams atlyginimas 4461 271 4.620,00
2003.12.31 16 Sumokėta Sodrai 4463 271 1.410,00

Iš viso: 36.843,60

DIDŽIOSIOS KNYGOS SĄSKAITOS

123 Įranga (kompiuteriai)

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.03 Įsigitas kompiuteris 2.010,00

Apyvarta 2.010,00 0,00 2.010,00
2003.12.31 Likutis

2.010,00

2011 Žaliavos

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.01 Likutis 1.380,00
2003.12.01 Skolon įsigita medžiagų 2.238,00
2003.12.04 Darbams atlikti sunaudota medžiagų 660,00
2003.12.10 Darbams sunaudota medžiagų 1.800,00

Apyvarta 2.238,00 2.460,00 222,00
2003.12.31 Likutis 1.158,00

2411 Pirkėjai

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.01 Likutis 840,00
2003.12.04 Klientams atlikti darbai, apmokės per 10 d. 960,00
2003.12.10 Klientams atlikti darbai, apmokėjo grynais 2.760,00
2003.12.14 Klientai apmokėjo gruodžio 4 d. sąsk.-faktūrą 960,00

Apyvarta 960,00 3.720,00 2.760,00
2003.12.31 Likutis 1.920,00

271 Atsiskaitomoji sąskaita banke

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.24 Gauta iš banko trumpalaikė paskola 15.000,00
2003.12.30 Sumokėta Elektros tinklams 159,00
2003.12.30 Sumokėta Telekomui 111,60
2003.12.30 Sumokėta Šilumos tinklams 216,00
2003.12.31 Sumokėta darbuotojams atlyginimai 4.620,00
2003.12.31 Sumokėta Sodrai 1.410,00

Apyvarta 15.000,00 6.516,60 8.483,40
2003.12.31 Likutis 8.483,40

272 Kasa

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.01 Likutis 9.000,00
2003.12.03 Sumokėta už kompiuterį 2.010,00
2003.12.05 Sumokėta skola tiekėjams 1.620,00
2003.12.08 Sumokėta už reklamą vietiniame laikraštyje 81,00
2003.12.10 Klientai apmokėjo už atliktus darbus 2.760,00
2003.12.14 Klientai apmokėjo pagal gruodžio 4 d. s.-faktūrą 960,00
2003.12.20 Sumokėta skola tiekėjams 2

2
2.238,00

Apyvarta 3.720,00 5.949,00 2.229,00
2003.12.31 Likutis 6.771,00

301 Akcinis kapitalas

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.01 Likutis 7.800,00
2003.12.31 Likutis 7.800,00

4012 Finansinės skolos kredito įstaigoms

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.01 Likutis 1.800,00
2003.12.24 Paimta iš banko trumpalaikė paskola 15.000,00

Apyvarta 0,00 15.000,00 15.000,00
2003.12.31 Likutis 16.800,00

443 Skola tiekėjams

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.01 Likutis 1.620,00
2003.12.01 Skolon įsigita medžiagų 2.238,00
2003.12.05 Sumokėta skola tiekėjams 1.620,00
2003.12.20 Sumokėta skola tiekėjams 2.238,00

Apyvarta 3.858,00 2.238,00 1.620,00
2003.12.31 Likutis 0,00 0,00

4461 Mokėtini atlyginimai

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.31 Sumokėtas darbuotojams atlyginimas 4.620,00

Apyvarta 4.620,00 0,00 4.620,00
2003.12.31 Likutis 4.620,00 0,00

4463 Mokėtinas socialinis draudimas

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.31 Sumokėtas socialinis draudimas 1.410,00Apyvarta 1.410,00 0,00 1.410,00
2003.12.31 Likutis 1.410,00

500 Pardavimai

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.10 Klientams atlikti darbai, apmokės per 10 d. 960,00

Apyvarta 0,00 960,00 960,00
2003.12.31 Likutis 960,00

6003 Tiesioginės gamybos išlaidos

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.04 Darbams atlikti sunaudota medžiagų 660,00
2003.12.10 Darbams atlikti sunaudota medžiagų 1.800,00

Apyvarta 2.460,00 0,00 2.460,00
2003.12.31 Likutis 2.460,00

61 Veiklos sąnaudos

Data Turinys Debetas Kreditas Likutis

Debetas Kreditas
2003.12.08 Sumokėta už reklamą vietiniame laikraštyje 81,00
2003.12.30 Sumokėta Elektros tinklams 159,00
2003.12.30 Sumokėta telekomui 111,60
2003.12.30 Sumokėta Šilumos tinklams 216,00

Apyvarta 567,60 0,00 567,60
2003.12.31 Likutis 567,60

BANDOMASIS BALANSAS
2003 m. gruodžio mėn.

Sąskai-tos
Nr. Sąskaitos pavadinimas Pradinis likutis Apyvarta Galutinis likutis

Debetas Kreditas Debetas Kreditas Debetas Kreditas
123 Įranga (kompiuteris) 2.010,00 2.010,00
2011 Žaliavos 1.380,00 222,00 1.158,00
2411 Pirkėjai 840,00 2.760,00 1.920,00
271 Atsiskaitomoji sąskaita 8.483,40 8.483,40
272 Kasa 9.000,00 2.229,00 6.771,00
301 Akcinis kapitalas 7.800,00 7.800,00
4012 Finansinės skolos kredito įstaigoms 1.800,00 15.000,00 16.800,00
443 Skola tiekėjams 1.620,00 1.620,00
4461 Mokėtini atlyginimai 4.620,00 4.620,00
4463 Mokėtinas socialinis draudimas 1.410,00 1.410,00
500 Pardavimai 960,00 960,00
6003 Tiesioginės gamybos išlaidos 2.460,00 2.460,00
61 Veiklos sąnaudos 567,60 567,60

Iš viso: 11.220,00 11.220,00 21.171,00 21.171,00 27.480,00 27.480,00