ROMO SAVICKO INDIVIDUALIOS ĮMONĖS OZAS KOMERCINĖS VEIKLOS PERSPEKTYVOS

Įvadas 3
Santrauka……………………………………………………………………………………………..4
1.Siūlomo projekto esmė
1.1.Verslo idėja 4
1.2.Pagrindiniai tikslai 5
1.3. Produktas 5-6
2.Įmonės charakteristika
2.1. Nuosavybės forma 6
2.2. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius akcininkus ……………………………………………..6
2.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga………………………………………………………………………………6-7
2.4. Vietovėa, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas 7
3. Rikodara
3.1. Rinkos apžvalga 7-8
3.2. Šakos plėtros tendencijos 8
3.3. Vartotojai 9
3.4. Konkurentai……………………………………………………………………………………………………………..9-
4. Marketingo planas
4.1. Tikslai ir uždaviniai…………………………………………………………………………………………………..11
4.2. Kainų politika ir kainos………………………………………………………………………………………….11-12
4.3. Realizavimo metodai ir kanalai 12
4.4. Rėmimas ir reklama…………………………………………………………………………………………………12-4.5. Naujos produkcijos pardavimo prognozės………………………………………………………………..14-15
5.Gamybinis planas
5.1. Gamybinės patalpos…………………………………………………………………………………………………..16
5.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas………………………………………………………………………….17
5.3. Gamybiniai pajėgumai………………………………………………………………………………………………..17
5.4. Įrangimai 17-18
5.8. Gamybos išlaidos…………………………………………………………………………………………………18-19
5.9. Projekto įgivendinimo grafikas…………………………………………………………………………………..20
6.Valdymo personolas ir darbuotojai
6.1. Darbuotojai 20
6.2. Darbo užmokestis 20
6.3. Organizacinė stuktūra………………………………………………………………………………………………..21
7.Rizikos įvertinimas
7.1.Rizika susijusi su išoriniais veiksniais 23
7.2.Galimas rizikos mažinimas 23
8. Finansinis planas 25
8.1. Pajamų, išlaidų planas 26
8.2. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas 27
8.3. Pelno (nuostolio) ataskaita 28
8.4. Piniginių srautų prognozės 29
8.5. Balansinis pelnas 30
8.6. Investicijos ekonominis vertinimas 31
Naudota literatūra 41

SANTRAUKA

Šiuo investiciniu projektu tikimasi gauti 3 metų laikotarpiui 250000 Lt. paskolą iš banko, kuri butų panaudota Individualios Romo Savicko įmonės OZAS naujos degalinės Panevėžyje statybai.
Įmonė OZAS užsiima mažmenine prekyba maisto produktais įmonei Panevėžyje priklauso dvi parduotuvės.
Šiais metais įmonės savininkas nusprendė praplėsti įmonės veiklą ir atidaryti dujų bei skysto kuro degalinę.
Užsiimti šiuo verslu įmonę paskatino šios priežastys
1. Statistikos departamento duomenimis, kas ketvirtas Lietuvos gyventojas turi įsigijęs automobilį. Šis skaičius pastoviai didėja.
2. Šiuo metu didžioji dalis automobilių naudoja benziną ar pigesnį dizelinį kurą. Šios kuro rūšys yra apmokestinamos akcizu, o dėl nestabilaus ABMažeikių nafta darbo, OPEC narių pakeltos pasaulinės naftos kainos bei padidinto akcizo mokesčio. Benzino bei dyzelinio kuro kainos išaugo daugiau nei 100.
Dėl padidėjusių kuro kainų, daugumos automobilių savininkų ir transportą naudojančių įmonių pradėjo naudoti alternatyvų kurą  dujas. Šio kuro kainos rinkoje yra daug žemesnės, o jų sunaudojama nedaug daugiau už benziną ar dyzelinį kurą.
Dujas naudojančių automobilių skaičiaus augimo tendencija 1999 metų pabaigoje pristabdė tai, kad nebuvo sudarytos ilgalaikės tiekimo sutartys, todėl rinkoje atsirado dujų trūkumasautomatiškai pakilo jų mažmeninė kaina, nebuvo aišku, kada dujas apmokestins akcizu ir kaip tai įtakos mažmeninę dujų kainą.
3. Ateityje automobilių, naudojančių dujas kaip kurą, skaičius turėtų didėti ir dėl tos priežasties, kad dujos mažiau teršia aplinką nei kiti degalai. Padidėjus taršos mokesčiams, tikėtina, kad dujų ir kitų alternativių kuro šaltinių paklausa išaugs.
4. Panevėžyje yra įsikūrusios 8 dujų užpildymo degalinės. Iš jų vakarinėje miesto dalyje  2, šiaurinėje  2. Vienai degalinei vidutiniškai tenka virš 4000 privačių savininkų automobilių.
Degalinę OZASplanuojama statyti Pušaloto g. ir Pramonės g. sankryžoje. Tai labai palanki vieta vystyti šitą verslą šalia mašinų turgus, nutiestas kelias iki greitkelio Via Baltica, didelis miestiečių važiuojančių į sodus, srautas. Todėl degalinei yra perspektyvų sulaukti gana daug klientų. Vienintelis trūkumas, kad šalia, Pramonės g. besibaigiančios akligatviu yra IĮAukštaitijos dujos dujų degalinė.
Projektą ketinama įgyvendinti dviem etapais
1. Dujų degalinės statybanutiesiant komunikacijos, kurios bus naudojamos ir skysto kuro degalinei. Ją planuojama atidaryti per 4 mėnesius.
2. Skysto kuro degalinės atidarymas. Šis projektas bus įgyvendintas per 2 mėnesius nuo dujų degalinės atidarymo.

Investicinio projekto įgyvendinimui reikalinga 798173Lt.be PVM. Didžiąją dalį lėšų projekto įgyvendinimui skiria įmonės savininko tam bus panaudotas įmonės pelnas bei savininko piniginiai ir turtiniai įnašai  548173Lt. arba 68,7. Įmonės savininkas veiklos eigoje iš gauto pelno išėmimų nedarys.
Likusią dalį lėšų įmonė tikisi gauti paskolos forma iš banko. Pageidaujamos kreditavimo sąlygos
1. Paskolos suma 250000Lt 2. Kreditavimo terminas 3 metai
3. Metinė palūkanų norma 8 

Taip pat pageidaujama, kad paskolos grąžinimas būtų atidėtas 1 metams, o vėliau paskola būyų išmokama lygiomis dalimis kiekvieną ketvirtį.
Užstatu bankui yra siūlomas įmonės savininkui priklausantis nekilnojamasis turtas mechaninės dirbtuvės su administraciniu pastatu Paliūniškio gyvenvietėje. Šio pastato bendra suma yra 70 didesnė už norimą pasiskolinti sumą.
Įgyvendinus projektą iš dujų degalinės veiklos per tris metus įmonė iš šios veiklos planuoja gauti 3910425Lt. pajamų bei 245108Lt. grynojo pelno.

ĮVADAS

Šiuo metu Lietuvoje daugelis žmonių gali pradėti dirbti sau, kurti savo verslą. Kasdien įsteigiama dešimtys įmonių, atkuriama piliečių visuomenė, kurią bandė sunaikinti absurdiškas režimas, tyčiojęsis iš paprasčiausių ekonomikos dėsnių ir teisės.
Kurti verslą nelengvas dalykas, reikalaujantis esminių permainų žmonių sąmonėje, kruopštaus pasirengimo, pasyrižimo įveikti daug sunkumų.
Kokius klausimus turėtų iškelti sau būsimasis verslininkas, prieš pradėdamas kurti įmonę
Pirmiausia jis turėtų išsiaiškinti, kokios paskatos jį verčia veikti siekimas būti sąvarankišką, būtinybė susikurti sau naują darbo vietą, noras parodyti savo sugebėjimus, sukurti ką nors naują…Bet iš tikrųjų labiausiai veikti skatina tam tikras vidinis maištas, nesantarvė su esama padėtimi, pastangos įgyvendinti savo idėją, noras padaryti geriau už kitus. Kaip tik tai suteikia įmonės kūrėjui nepaprastą dvasios pakilimą, verčiantį priimti netikėčiausius sprendimus, dirbti nepaisant laiko, nepalankių aplinkybių, rizikuojant prarasti turtą, sekinant save.
Kurdamas įmonę, būsimasis verslininkas įgyvendina ne tik savo asmenines paskatas, bet kartu atlieka ir garbingą visuomeninę misiją – tenkina visuomenės narių tam tikrų prekių, paslaugų poreikius arba pateikia naują būdą tuos poreikius tenkinti..
Licencinės įmonės savo veiklą pradeda įsigijusios licenciją, t.y. leidimą panaudoti gamybiniams arba komerciniams tikslams teisiškai apsaugotą išradimą, prekės ženklą ar gamybos paslaptį. Licenciją įsigijusi įmonė įsipareigoja savo veiklą tvarkyti taip, tarsi ji būtų tam tikros didelės įmonių grandinės dalis. Įsigyjant licenciją, galima gerokai sutrumpinti pasirengimo veiklai trukmę, sumažinti darbo, medžiagų, o kartu ir finansų sąnaudas, riziką.

1.SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ

1.1. Verslo idėja

Individualios Romo Savicko įmonės OZAS tikslas teikti rinkai paklausias paslaugas bei produktus, kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius, pritraukiant didesnį vartotojų skaičių, didinti įmonės pelną.
Esama veikla. Šiuo metu įmonei OZAS priklauso dvi parduotuvės Rožių g. 74 bei Liepų al. 10. Šiose parduotuvėse įmonė prekiauja maisto produktais bei alkoholiniais gėrimais iki 22. Parduotuves aptarnauja 17 darbuotojų.
Šiais metais įmonės savininkas nusprendė praplėsti parduotuvės Rožių g. 74 patalpas. Tai leistų praplėsti prekių asortimentą bei užsiimti stipresnių alkoholinių gėrimų prekyba. Taip pat klientų patogumui planuojama įrengti 12 vietų mašinų stovėjimo aikštelę. Bus nupirktas dabar nuomojamos parduotuvės pastatas. Šių tikslų įgyvendinimui planuojama skirti 168000 Lt. iš savininko nuosavų santaupų bei įmonės pelno.
Planuojama veikla. OZAS šiais metais nusprendė užsiimti dujų ir suskystintų degalų mažmenine prekyba. Šiam tikslui bus statoma dujų ir suskystinto kuro degalinės kompleksas su parduotuve. Degalinė dirbs ištisą parą.
Degalinėje planuojama sumontuoti 2 dujų bei 2 * 2 galima bus pilti iš abiejų kolonėlės pusių skysto kuro kolonėles, leisiančias vienu metu aptarnauti 6 klientus.
Šiuo metu vyksta dujų degalinės projektavimo darbai. Juos pabaigus bei gavus reikiamus leidimus, dujų degalinę planuojama sumontuoti ir paruošti darbui per 4 mėnesius. Kadangi kartu bus tiesiamos ir visos komunikacijos, reikalingos skysto kuro degalinei, jos atidarymui nereikės daug lėšų ir montavimo darbai vyks daug greičiau.

Darbo grafikas

1 lentelė

Darbo grafikas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Užsisakyti benzino

Patikrint kolonėles

Užsisakyt maisto produktų

1.2.Pagrindiniai tikslai

Artimiausi įmonės tikslai

1. Praplėsti esamą veiklą ir per metus padidinti įmonės pelną 25000 Lt.
2. Per keturis šių metų mėnesius įrengti dujų degalinę ir pradėti veiklą šiam tikslui gauti 250000 Lt. paskolą
3. Per 2-3 mėnesius nuo dujų degalinės atidarymo, sumontuoti skysto kuro degalų išpilstymo įrangą ir pradėti šią veiklą.

1.3. Produktas

1.3.1. Esami produktai. Įmonė mažmeninėse parduotuvėse klientams teikia maisto produktus bei alkoholinius gėrimus. Maisto produktai tenkina pagrindinius pirkėjų poreikius – fiziologinius, ši prekių grupė sudaro apie 90 visų pardavimų.
Alkoholio ir tabako prekybai reikalinga įsigyti licencijas, kainuojančios atitinkamai – 800 Lt.alkoholiui iki 22.
Įmonės administratorius, kartu su personalu, seka pasikeitimus maisto produktų rinkoje ir atsižvelgdami į klientų poreikius, papildo prekių asortimentą. Šiais metais praplėtus parduotuvės patalpas ketinama papildyti ne tik alkoholio, bet ir maisto prekių asortimentą, patiekiant klientams didesnį pasirinkimą naujų paklausių prekių. Stipriųjų alkoholinių gėrimų prekybai reikės įsigyti licenciją, kuri kainuoja 7000 Lt.
1.3.2. Planuojami pateikti produktai. Pastačius degalinę siekiant pritraukti daugiau klientų planuojama pateikti naujus produktus suskystintas dujas automobiliams bei papildomas degalinės paslaugas, skirtas užtikrinti kuo didesnį klientų servisą.
1.3.2.1. Dujos naudojamos automobilių kurui, tenkina vartotojų poreikį važinėti automobiliais, kurie naudotų pigų, neteršiantį aplinkos kurą. Šiuos poreikius vartotojas patenkina patenkinęs pagrindinius – fiziologinius ir užtikrinančius saugumą. Dažniausiai šie poreikiai yra susiję su darbu ar laisvalaikiu.
Automobilių kurui skirtos dujos – trumpalaikis produktas. Vidutiniškai vienas automobilis 100 km sunaudoja 1-2 l daugiau dujų, nei sunaudotų benzino. Vidutiniškai vienas automobilis sunaudoja 10-14 l  100 km priklausomai nuo variklio tūrio.
Dujas naudojantys varikliai dažniausiai būna įdiegti į lengvuosius automobilius, retesniais atvejais – į sunkvežimius. Įmonės degalinė galės aptarnauti ir lengvuosius, ir sunkiasvorius.
Norint užsiimti šia veikla reikės įsigyti licenciją. Licencijos mokestis – 3000 Lt. per metus.
1.3.2.2. Planuojama prekiauti benzinu bei dyzeliniu kuru, taip pat įkurti parduotuvę, bei prekiauti dujomis, skirtomis buitiniams tikslams.
Degalinėje planuoojama prekiauti 3 rūšių bešviniu kuru A-92A-95A-98 bei dyzeliniu kuru , kurį šiuo metu naudoja dauguma Lietuvos automobilių. Šis kuras nors ir kelis kartus brangesnis, tačiau išlieka pagrindiniu dėl sekančių priežasčių geriau tenkina konforto poreikius, nereikia rūpintis įsidėti papildomos įrangos kaip dujoms, tuo pačiu nereikia papildomai išleisti pinigų.
Šiais degalais įmonė ketina prekiauti dėl keleto priežasčių
a jei staiga padidėtų dujų kaina
b jei atsirastų dujų stygius rinkoje
c tai papildomos pajamos, garantuojančios, kad į projektą investuotos lėšos atsipirks. Pagrindinė priežastis – įmonės paslaugos bus orentuotos į automobilio sąvininkų poreikių tenkinimą, taigi degalinėje jie turi gauti pilną servisą, nepriklausomai nuo to ar jų automobilis naudoja dujas ar kitą kurą.
Benzino bei dyzelinio kuro prekybai bus reikalinga įsigyti licenciją. Ji šiuo metu kainuoja – 3000 Lt. metams kiekvienai produkto, kuriuo bus prekiaujama rūšiai ir markei.
Degalinės parduotuvėje be išvardintų pagrindinių produktų, kuriais ji prekiaus, siekiant, kad klientai gautą pilną servisą, planuojama atidaryti ir mažmeninę parduotuvę. Parduotuvėje planuojama prekiauti stichinės paklausos prekėmis dažniausiai keičiamomis automobilių detalėmis ir aksesuarais taip pat ir kitais produktais, kurių gali prireikti vairuotojui ar keleiviams gaiviaisiais gėrimais ir alumi, maisto produktais.
Dujos, naudojamos buitiniams tikslams, netiesiogiai užtikrina vartotojų fiziologinius poreikius maisto ruošimui, tiesiogiai – šilumai. Dujas maisto ruošimui naudoja didžioji Lietuvos gyventojų dalis, paslaugos bus orentuotos į gyventojus, prie kurių gyvenamųjų vietų nėra nutiesti dujotiekiai. Šia veikla įmonės savininkas nusprendė užsiimti po to, kai buvo atliktos rinkos tyrimas, kurio metu paaiškėjo, kad apie 10 dujų degalinės klientų čia keičiasi ir dujų balionus.
Dujų balionai – standartiniai, todėl nebūna problemų su jų pakeitimu. Balionai yra ilgaamžiai, jie turi būti patikrinti kas 5 metai. Užpildytus balionus įmonės darbuotojai keis į tuščius, klientui atvažiavus į degalinę.
Šiai veiklai reikia gauti licenciją iš LR ūkio ministerijos, licencija išduodama 1 metų laikotarpiui, mokesčio nėra. Be to įmonė privalės nuo kiekvieno baliono mokėti 1,90 Lt. avarinei tarnybai, kuri tikrins balionus ir priims atsakomybę, įvykus nelaimingus atsitikimus.

2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

2.1. Nuosavybės forma

Degalinė bus pastatyta 20 arų žemės sklype, kurio paskirtis – degalinės statybai. Sklypas bus perkamas iš fizinio asmens, šiuo metu yra sutarta pirkimo kaina – 40000 Lt.

2.2. Žinios apie verslininką ir partnerius, pagrindinius partnerius

R. Savickas yra baigęs Vilniaus universisetą, turi įsigijęs verslo vadybos specialybę. Jis dirba vienas ir jam gerai sekasi. Turi dvi maisto parduotuves ir žada savo verslą išplėsti. R. Savickas nori praplėsti savo parduotuvių asortimentą ir pasistatyti dujų degalinę.

2.3. Veiklos apžvalga

Degalų kolonėlės veiklai pagrindinę įtaką daro šios aplinkos politinė-teisinė, ekonominė, konkurencinė, technologinė bei gamtos apsaugos.
2.3.1. Politinė-teisinė aplinka šiuo metu yra ganėtinai palanki įmonės vystomai veiklai. Tai nulemia šios priežastys dujos dabar apmokestinamos akcizu, tačiau akcizo įvedimas nepadidino mažmeninės dujų kainos daugiau kaip 30.
Veiklai vystyti įmonei reikės gauti licenciją, tai padaryti nebus sunku, nes
* sklypas, kuriame numatyta statyti degalinę, miesto plane yra numatyta būtent šiai veiklai
* įrangą tieks ir montažo darbus atliks žinomos šioje srityje įmonės, užtikrinusios gerą vardą.
Neigiamą įtaką daro tai, kad mažmeninė prekyba kuru yra valstybės neskatinama veikla, todėl įmonė negalės pasinaudoti mokesčių lengvatomis.
2.3.2. Ekonominė aplinka šiuo metu taip pat yra palanki įmonės veiklai vystyti. Mažėjant gyventojų pajamoms, dauguma įmonių, norėdamos išlikti rinkoje, priverstos mažinti kaštus – vieni jų – transportavimo. O tai padaryti, siekiant, kad nenukentėtų klientai, lengviausiai galima naudojant alternatyvų kurą – patogiausia dujas. Mažėjančios gyventojų pajamos taip pat priverčia juos taupyti kuro sąskaita – mažiau važinėti arba naudoti alternatyvų kurą – dujas.
2.3.3. Konkurencinė aplinka. Mieste šiuo metu veikia 8 dujų degalinės, kurios bus konkurentės mūsų steigiamai įmonei. Naujų degalinių atidaryti nesiruošiama. Todėl mums steigti įmonę gana palanku ypač, kad ji bus daugeliu požiurių modernesnė už esančias modernesnė įranga, greitesnis ir geresnis aptarnavimo lygis ir pan. Tad atsižvelgiant į stiprią konkurenciją, finansinės prognozės bus atliekamos pesimistiniu veiklos variantu.
2.3.4. Gamtos apsaugos aplinka. Vis didesnis dėmesys visame pasaulyje ir tuo pačiu Lietuvoje skiriamas gamtos apsaugai. Dujos, kuriomis prekiaus įmonė, praktiškai neteršia aplinkos, skirtingai nei benzinas ar dyzelinis kuras. Kad nuodingos medžiagos nepatektų į aplinką bus imamasi apsisaugojimo priemonių, kurios sumažins riziką.
Degalinė bus sumontuota pagal paskutinius gamtosauginius reikalavimus, siekiant kuo mažiau teršti aplinką.
2.3.5. Technologinė aplinka yra pakankamai palanki įmonės planuojamai veiklai vystyti įmonės ketinama sumontuoti degalinė ne tik atitiks visus Lietuvoje keliamus reikalavimus, bet joje bus sumontuota nauja Europos Sąjungos šalyse naudojama įranga, kuri leis greitai ir kokybiškai aptarnauti klientus, atsiskaitymams panaudoti kreditines korteles ir pan. Šiuo metu mieste yra tik viena panašaus pobūdžio degalinė. Nepalankios priežastys – automobilių gamintojai diegia naujoves nauji automobiliai vis mažiau sunaudoja benzino, didelė tikimybė, kad ateityje bus įdiegta elektra ar saulės energija varomų automobilių serijinė gamyba. Nors naujoves pirmiausia pasiekia išsivysčiusios šalys, kur yra aukštas pragyvenimo lygis, tačiau laikui bėgant, anksčiau ar vėliau naujovės pasieks ir Lietuvą.

2.4. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas

OZAS degalinė bus pastatyta Pašaloto bei Pramonės gatvių sankryžoje. Vieta tokio pobūdžio veiklai yra labai gerai parinkta – šalia automobilių turgus, automobilių techninės apžiūros centras, kelios stambios pramonės įmonės su dideliu personalu, garažų masyvas, kelias nutiestas iki aplinkelio Via Baltica, jis taip pat veda ik miestiečių kolektyvinių sodų. Visa tai užtikrina labai didelį automobilių ir tuo pačiu potencialių klientų srautą.
Degalinė bus pastatyta 20 arų žemės sklype, kurio paskirtis – degalinės statybai. Sklypas bus perkamas iš fizinio asmens, šiuo metu yra sutarta pirkimo kaina – 40000 Lt.
Degalinės – parduotuvės komplekso statybos bei apdailos darbus vykdys UAB Alsena. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami numatomi darbai su preliminariomis kainomis.

Numatomų darbų išlaidos

1 lentelė
NUMATOMI DARBAI KAINA Lt.
1. Darbai be darbo užmokesčio
1.1. Numatomų darbų paruošimas 1090
1.2. Kai kurių požeminių komunikacijų perkėlimas pagal elektros tinklų, AB Lietuvos telekomas sąmatas. 5450
1.3. Požeminių, slėgiminių ir skystos frakcijos naftos produktų rezervuarų pastatymo paruošimo darbai 5450
1.4. Paruošiamieji darbai požeminiam vamzdynų tinklui 5995
1.5. Paruošiamieji darbai požeminiam elektros ir valdymo sistemos tinklui 4360
1.6. Komunikacijos (fekalijos, vandentiekis, naftos gaudymo sistema, telekomunikacijos, elektros įvadas) 21800
1.7. Pastato pamatai 120 m2 4905
1.8. Grindys 6540
1.9. Pastato sienos 4360
1.10. Pastato stogas 9810
1.11. Stoginės pamatai 2180
1.12. Kolonos 6540
1.13. Stogas 8175
VISO 86655
2. Apdaila ir pastato dizainas 170130
3. Darbas 30 77035
VISO (be grindinio) 333820
4. Grindinys su darbu, paruošimu ir medžiagomis 153010
VISO 486830

Šioje lentelėje pateiktų duomenų kaina pateikta jau su PVM mokesčiu, atsižvelgiant į dabartniu metu rinkoje esamas kainas.
Viso statybos darbų kainos yra preliminariai skaičiuotas vidurkis. Nesant tam tikriems projektiniams paskaičiavimams, požeminių komunikacijų perkėlimo ar apsaugojimo sąmatos, techninės priežiūros reikalavimams, gamtos apsaugos reikalavimams, priešgaisrinės apsaugos reikalavimams bendra statybos kaina gali padidėti 10 – 15.
Parduotuvės taip pat įsikūrusios geografiškai patogioje vietoje sąlyginai aplinkinių rajonų gyventojų tankumas, nedidelis konkurentų skaičius.
Kaip minėta, šiais metais įmonė be investicijų į degalinę, planuoja už 118000 Lt. (šiuo metu jos yrs nuomojamos) parduotuvės Rožių g. 74 patalpas ir jas praplėsti, šalia parduotuvės įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Darbų statybinė vertė – 20000 Lt., aikštelės įrengimas – 50000 Lt. (Pateiktos kainos yra prieš tai pasidomėjus panašaus projektavimo parduotuvės, statybos, aikštelės paruošimo kainomis).

3. RINKODARA

3.1. Rinkos apžvalga

Bendrovės paslaugos daugiausiai yra ir bus orentuotos į Panevėžio miesto gyventojus.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2003 01 01 gyveno – 133666 gyventojai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos Lietuvoje 2003 metų 1 pusmetyje, palyginti su tuo pačiu 2002 metų laikotarpiu , išaugo 8 ir sudarė 443 Lt. vienam žmogui per mėnesį. Realios pajamos tuo pat metu didėjant vartojimo kainoms, padidėjo tik 5. Miestų gyventojai disponavo 487 Lt. vienam asmeniui per mėnesį.
Sumokėjus mokesčius, vidutinis atlyginimas visame ūkyje 2003 metais buvo 765 Lt. per metus jis išaugo 11,4.
Panevėžyje, dėl didelio nedarbo lygio – jis šiai dienai sudaro 11, realios gyventojų pajamos yra daug mažesnės.
Statistikos departamento duomenimis apytiksliai keturiems gyventojams teko 1 automobilis. Mieste šis skaičius yra didesnis už vidutinį.
Panevėžys – penktas pagal dydį Lietuvos miestas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis mieste gyvena 133666 gyventojai. Panevėžio rajone gyventojų skaičius daug mažesnis – čia gyvena 41702 gyventojai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis vidutinės disponuojamos namų ūkio pajamos Lietuvoje 2003 metų 1 pusmetyje sudarė 422,70 Lt. vienam žmogui per mėnesį. Vidutinis bruto užmokestis 2003 metais buvo 1123 Lt.
Nors Panevėžio mieste realios gyventojų pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra aukščiau už Lietuvos vidurkį, tačiau nemaža dalis gyventojų gauna mažesnes nei vidutines. Tai nulemia didelis nedarbo lygis – šiai dienai Panevėžio mieste jis sudaro virš 15, bei didelis socialiai remtinų asmenų skaičius Didžiąją gyventojų dalį sudaro asmenys, kuriems jau virš 50 metų.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis didžioji Lietuvos gyventojų dalis save laiko vidutiniokais pajamų atžvilgiu – sudaro 71,9 visų namų ūkių, antroje vietoje – gaunančiais mažas pajamas – 24,1, pasiturinčiais save laiko – 1,8, apie 2,2 visų namų ūkių laiko save visiškais vargšais.
Statistikos departamento duomenimis vidutinės vieno namų ūkio nario išlaidos sudarė 422,70 Lt. pajamos tuo tarpu tik – 419,30 Lt.. Didžioji dalis namų ūkio išlaidų teko maisto produktams ir būstui bei komunaliniams patarnavimams. Transportui buvo skiriama apie 33,4 Lt. per mėnesį arba 7,9 visų išlaidų. Statistikos departamento duomenimis kas ketvirtas Lietuvos gyventojas turi įsigijęs automobilį. Didžioji automobilių dalis susikoncentravusi miestuose ne išimtis ir Panevėžys.

3.2. Šakos plėtros tendencijos

Dujų, naudojamų automobiliams, realizacija yra tiesiogiai susijusi su šalies ekonomine padėtimi. Iki 1998 metų dujas kaip kurą naudojo tik nedidelė dalis automobilių. 1998 metais prasidėjus Rusijos krizei, nemaža dalis įmonių , kurių verslas tiesiogiai susijęs su prekių transportavimu vietinėje rinkoje, siekdamos sumažinti kuro sąnaudas, savo aautomobiliuose sumontavo dujų įrangą ši tendencija buvo pastebėta ir fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su važinėjimu – t.y. įmonės agentai ir vadybininkai tarpe. Staigus dujų paklausos šuolis paskatino ir dujų kolonėlių atsidarymą. 1999 metais ir toliau blogėjant ekonominei padėčiai, dujas naudojančių skaičius dar išaugo mieste įsikūrė dar 3 dujų kolonėlės. Dujas naudojančių automobilių skaičiaus augimą buvo labai pristabdžiusi tais pačiais metais susiklosčiusi situacija kai Rusijos Federacija sumažino dujų importą tuo metu mažmeninės dujų kainos išaugo net iki 100, o ir rinkoje jos pasirodydavo su pertrūkiais. Situacija dar pablogėjo, kai šalies valdžios organai nusprendė apmokestinti dujas akcizu. Tačiau šiuo metu abi problemos yra išspręstos – dujų tiekimas normalizavosi. Dujų kaina gali kilti tik iki 1,30 Lt. už 1 l. Todėl, kaip rodo dujų įrangą montuojančių įmonių pateikti duomenys, dujas naudojančių automobilių skaičius vėl pradėjo augti.
Taigi susiklosčiusi situacija rinkoje yra labai palanki OZAS dujų kolonėlės statybai.

3.3. Vartotojai

Romo Savicko firmos OZAS klientus kaip ir konkurentus galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes parduotuvių klientai ir degalinės klientai.
3.3.1. Parduotuvės klientai. Didžiąją parduotuvės klientų dalį sudaro aplinkinių gyvenamųjų namų gyventojai, gaunantys vidutines ir mažesnes nei vidutines pajamas (didesnes pajamas gaunantys važiuoja apsipirkti į didžiuosius prekybos centrus). Vidutiniškai per mėnesį abi parduotuvės realizuoja įvairios produkcijos už 192000Lt. Rožių g. 74 parduotuvėje pradėjus prekiauti stipriaisiais alkoholiniais gėrimais, parduotuvės apyvarta turėtų vidutiniškai išaugti 1000 – 1500 Lt. per parą (panašaus dydžio parduotuvės duomenimis) arba apie 30.
3.3.2. Degalinės klientai. Dėl savo geografinės padėties įmonė degalinės klientus – fiziniu asmenis galima suskirstyti į tris grupes
a) automobilių turgaus lankytojai ir prekeiviai. Pramonės g. gale įsikūręs automobilių turgus yra pats didžiausias visame regione, todėl pritraukia daug pirkėjų ne tik iš Panevėžio miesto ir rajono, bet ir iš visos apskrities, dažnai čia lankosi ir kitų apskričių gyventojai
b) šalia degalinės yra įsikūręs garažų masyvas, čia yra įsikūrusi ir viena didžiausių dujų įrangą montuojančių įmonių Panevėžyje. Todėl didelė tikimybė, kad garažų savininkai bei įmonės montuojančios dujų įrangą, klientai dėl patogumo rinksis būtent OZAS degalinę
c) šalia degalinės yra nutiestas kelias iki greitkelio Via Baltica. Šis kelias veda ir iki kelių sodų bendrijų, o tai savo ruožtu užtikrina didelį mašinų srautą. Įmonės degalinė turėtų pritraukti didelę dalį į sodus važiuojančių miestiečių, kadangi ji ne tik galės užsipilti degalų, bet ir apsipirkti degalinės parduotuvėje, pasikeisti dujų balionus.

3.4. Konkurentai

Įmonės OZAS rūšinius konkurentus galima suskirstyti į esamos veiklos konkurentus bei planuojamos veiklos konkurentus.
3.4.1. Rūšiniai esamos veiklos konkurentai. Įmonių, užsiimančių mažmenine prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais, skaičius mieste yra labai didelis. Didžiausią rinkos dalį šiuo metu užima prekybos centrai Maxima, Media, Iki bei Vikonda.
Įmonės parduotuvėms didžiausią konkurenciją sudaro netoli esančios parduotuvės.
Parduotuvės Rožių g. 74 pagrindinis konkurentas – parduotuvė esanti Smėlynės g. gale bei parduotuvė Rožių g. pradžioje. Parduotuvė Smėlynės g. yra panašaus dydžio, čia skirtingai nei įmonės parduotuvėje prekiaujama ir stipriaisiais alkoholiniais gėrimais.
Įmonės privalumai prieš šią parduotuvę mažesnės mėsos ir daugumos kitų maisto produktų kainos (kadangi įmonės savininkė yra ir ŽŪK Evertos maistas užsiimančios mėsos produktų gamyba – savininkė, parduotuvei taikomos pačios palankiausios sąlygos), geresnė aptarnavimo kultūra.
Parduotuvė Rožių g. pradžioje yra daug mažesnė, čia prekiaujama tik silpnaisiais alkoholiniais gėrimais. Kadangi parduotuvė įsakūrusi iadividualiame name, jai nėra vietos plėstis. Čia nėra vietos ir automobiliams pasistatyti.
Parduotuvės Liepų al. 10. Konkurentų skaičius yra didesnis – netoli yra parduotuvė Viešnagė, prekybos centras Panevėžio bičiulis, prekybos centras Iki. Pagrindinė konkurencingumo išlaikymo priemonė išlieka mažesnės mėsos ir kitų maisto produktų kainos.
3.4.2. Rūšiniai planuojamos veiklos konkurentai. Šiuo metu Panevėžyje veikia 8 dujas realizuojančios degalinės anksčiau minėtos UAB Advena bei UAB Kovaras dujų degalinės, firmos Aukštaitijos dujos, Šveikausko įmonės, UAB Dūmtakio dujos, UAB Berigda bei UAB Lukoil – Baltija (pastaroji turi dvi) dujų degalinės.
3.4.2.1. UAB Advena degalinė įsikūrusi Smėlynės g. Vieta labai palanki verslui vystyti, kadangi čia mašinų srautas, vykstančių į Biržus ar Latvijos Respubliką, labai didelis. Vietos reklama praktiškai nevykdoma. Degalinėje pastatytos dvi išpilstymo kolonėlės, sujungtos su operstorine. Ši degalinė daugiausiai aptarnauja fizinius asmenis.
3.4.2.2. Firmos Aukštaitijos dujos degalinė, įsikūrusi Pramonės g. Ši vieta yra ganėtinai gera veiklai vystyti – šalia automobilių turgus, nutiestas kelias veda į Bernatonių sodų bendriją. Tačiau degalinė yra įsikūrusi pačiame Pramonės g. gale, kuris baigiasi akligatviu, todėl klientai turi specialiai važiuoti iki degalinės ir grįžti atgal. Ši degalinė yra pirmoji įsikūrusi mieste, todėl gerai žinoma. Kadangi degalinė visiškai kontroliuojama įmonės, kuri priklauso valstybei, ji yra nelanksti, negali negali greitai reaguoti į rinkos pokyčius, praktiškai neskiria lėšų savo produkcijos rėmimui. Esant deficitiniam biudžetui, tikimybė, kad bus investuojama į veiklos plėtimą ar geresnio įvaizdžio formavimą, yra labai maža. Šios investicijos būtų daromos tik tuo atveju, jei degalinė būtų privatizuojama. Praktiškai visi degalinės klientai – fiziniai asmenys. Degalinė dirba visą parą.
3.4.2.3. UAB Kovaras degalinė, esanti Klaipėdos g. Geografiniu požiūriu vieta ganėtinai patogi verslui vystyti – didelės vykstančių į Šiaulius ir kitas Vakarinės Lietuvos vietoves, skaičius, šalia naujas gyvenamasis rajonas. Tačiau degalinė yra įsikūrusi kairėje kelio pusėje, todėl klientams patogu čia užsukti tik tuo atveju, jei jie atvyksta į miestą, kitais atvejais klientams tenka specialiai daryti lanką.
Kadangi neskiriama lėšų degalinės vietos reklamai, degalinę pastebėti nežinančiam labai sunku. Dėl šių priežasčių dauguma šios degalinės klientų yra įmonės, su kuriomis Kovaras yra sudaręs sutartis.
3.4.2.4. Šveikausko įmonės degalinė įsikūrusi J. Biliūno g. Vieta nėra labai gera verslui vystyti – nedidelis automobilių srautas, aplinkinis gyvenamasis rajonas yra senas, todėl čia automobilius turinčių žmonių nėra daug. Tačiau ši degalinė, kaip ir UAB Kovaras yra pasirašiusi sutartis su keliomis taksi firmomis, kurioms taikomos nuolaidos, jie ir sudaro didžiają pirkėjų dalį.
3.4.2.5. UAB Dūmtakio dujos degalinė, įsikūrusi Paliūniškio g. Šios degalinės geografinė padėtis nėra labai gera, tačiau dėl gautinai didelio automobilių sruoto ir šalia esančio prekybos centro Viskas mūsų namams, degalinė pritraukia nemažai fizinių asmenų, dalis klientų – įmonės su kuriomis sudariusi sutartis.
3.4.2.6. Šalia UAB Dūmtakio dujos, Smėlynės g. yra įsikūrusi degalinė Berigda. Degalinė daugiausiai prekiauja skystu kuru, prekyba dujomis – tik papildoma veikla. Dėl nemažo automobilių srauto, degalinėje dujas užsipila ganėtinai daug fizinių asmenų.
3.4.2.7. UAB Lukoil – Baltija mieste turi dvi degalines, Ramygalos g. bei Pramonės – Janonio g. sankryžoje. Degalinės buvo statytos skysto kuro prekybai, tačiau išaugus suskystintų dujų paklausai, šalia degalinių buvo pristatytos ir kolonėlės dujų išpilstymui. Abėjose degalinėse įrengtos parduotuvės. Strategiškai geresnėje geografinėje padėtyje yra degalinė Ramygalos g., kadangi čia didelis automobilių, iš vykstančių iš miesto į Vilnių, Kauną ir kitus Lietuvos miestus skaičius. Degalinėse daug dėmesio skirta vietos reklamai. Lukoil – Baltija stambieji klientai yra aptarnaujami su šios įmonės debitorinėmis kortelėmis, jiems pilant bet kokio tipo degalus yra taikomos nuolaidos.
Iš visų minėtų kolonėlių daugiausiai konkurencinės įtakos naujajai kolonėlei OZAS turės firmos Aukštaitijos dujos bei Lukoil – Baltija degalinė, esančios Pramonės g. Iki firmos Aukštaitijos dujos kolonėlės bus tik 400 m, o iki Lukoil – Baltija- 2 km.
Įmonės pranašumai prieš Aukštaitijos dujos kolonėlę

1. Degalinė bus įkurta geografiškai geresnėje vietoje – klientams nereikės specialiai sukti iš kelio, be to jie kolonėlę OZAS pastebės iš karto
2. Veiks ne tik dujų kolonėlė, bet ir parduotuvė, skystų degalų kolonėlė
3. Įdiegta įranga leis aptarnauti klientus, kurie naudojasi Visa, Master Card, Globus, Autocard bei kitų firmų kreditinėmis ar debitinėmis kortelėmis.
4. OZAS sudarys ilgalaikes sutartis su įmonėmis, pagal kurias šioms bus išduodamos įmonės debitorinės kortelės, su kuriomis jų darbuotojai galės pigiau įsipilti degalų.
5. Didelis dėmesys bus skiriamas paslaugų rėmimui.

Su Lukoil – Baltija įmonė konkuruos geresne geografine vieta, taikydama didesnes nuolaidas įmonėms, kurios naudosis debitorinėmis kortelėmis.

4. MARKETINGO PLANAS
4.1. Tikslai ir uždaviniai
Rinkodara suprantama kaip veiklos metodų ir priemonių visuma, kurie įgalina tirti vartotojų poreikius ir paklausą, formuoti anksčiau neatskleistus poreikius, sėkmingai skatinti pirkti tam tikras gėrybes ir paslaugas, ir pardavinėti jas pirkėjo pageidaujamoje vietoje ir laiku. Visi su tuo susiję būdai ir priemonės sudaro integruotą procesą ar “žingsnį” seką, kurie dėl orientacijos į galutinio pirkėjo poreikius užtikrina įmonei efektyvią veiklą.
R. Savicko įmonės ,,Ozas‘‘ pagrindinis tikslas įmonės pelnas ir klientų poreikiai. Įmonė sieks kuo kokybiškiau patenkinti vartotojų poreikius, jų palankumo ir geranoriškumo. Atidaryta dujų degalinė teiks šias paslaugas:
• Dujų balionų pakeitimas;
• Dujų įpilimas;
• Benzino tiekimas;
• Maisto produktų tiekimas.

Tikslai:
1. Sukurti ir išlaikyti naujas, pastovias darbo vietas;
2. Įsigyti nuolatinių klientų;
3. Didinti pelną
4. Atsižvelgiant į didėjančius kliento poreikius gerinti aptarnavimo ir paslaugų kokybę.Įmonė kelia tokius tikslus, kurie butų suprantami, aiškūs, suformuoti paprastai, kad kiekvienas įmonės darbuotojas aiškiai suprastų, ko įmonė siekia, be to tiksliai turi būti pasiekiami ir skatinantys įmonę vykdyti savo misiją.

4.2. Kainų politika ir kainos

Kaina – svarbiausias elementas, nulemiantis pirkėjų apsisprendimą pirkti.

Parduotuvėse parduodamų maisto produktų ir alkoholinių gėrimų kainos yra nustatytos remiantis
a) kaina turi atitikti rinkoje esančių klientų galimybes
b) siekiant pritraukti kuo daugiau klientų kai kurių produktų kainos nustatytos žemesnės nei konkurentų
c) produktų kaina turi padengti įmonės išlaidas bei atnešti pelno.

Šiuo metu Panevėžio rinkoje dujoms, realizuojamoms fiziniams asmenims ar įmonėms su kuriomis nėra sudarytos sutartys, yra taikoma 1,10 Lt. kaina. Įmonė OZAS neketina su konkurentais konkuruoti kaina, todėl ji bus tokia pat kaip ir konkurentų.
Dujų ir kitų produktų kainos didėja dėl infliacijos, kadangi įmonė orentuosis į konkurentų taikomas kainas, dujų išpilstymo kaina bus padidinama tuo pačiu metu kai tai padarys konkurentai.
Kitiems produktams, kuriuos įmonė ketina pateikti rinkai, kaina bus nustatoma atsižvelgiant
a) konkurentų taikomos kainos, palaikant jas mažesnes
b) kaina turi padengti ne tik įmonės išlaidas, bet ir atnešti pelną, taip padengiant investicijas.

4.3. Realizavimo metodai ir kanalai

Gamintojas

Gamintojas

1 pav. Parduotuvių ir degalinės prekių pateikimo kanalai

Šiuo metu esančius parduotuvės klientus prekės pasiekia abejais kanalais įmonė stengiasi bendrauti tiesiogiai su gamintojais, todėl didžio dalis prekių vartotojus pasiekia vieno lygio kanalu, tik nedidelė dalis prekių , pagamintų Lietuvoje , vartotojus pasiekia dviejų lygių kanalu.
Dujų degalinės klientusproduktai pasieks dviejų lygių ir ilgesniais pateikimo kanalais. Jei įmonė prekiaus AB Mažeikių nafta pagaminta nafta – bus naudojamas dviejų lygių pateikimo kanalas, kitais atvejais bus prekiaujama Rusijoje išgautomis ar pagamintomis dujomis, kurios bus perkamos iš AB Lietuvos dujos arba iš kitų didmenine prekyba suskystintomis dujomis prekiaujančių įmonių – tokių kaip UAB Advena. Tiekėjas bus pasirinktas pirmiausiai atsižvelgiant į kainą, antras svarbus punktas – dujų tiekimo pastovumas.

4.4. Rėmimas

Romo Savicko įmonė OZAS, siekdama išsikovoti savo padėtį rinkoje, didelį dėmesį šiuo metu skiria ir skirs ateityje savo paslaugų rėmimui.
Degalinės paslaugų rėmimui bus naudojamos šios rėmimo formos

1. Vietos reklama, naudojama sukurti gerą įvaizdį apie degalinę bei klientų pritraukimui
2. Kadangi rinkoje yra vienoda dujų kaina, bendrovė jos nemažins, bet taikys kiekybinę nuolaidų sistemą. Nuolaidas planuojama teiktifiziniams ir juridiniams asmenims
3. Degalinei įsikūrus bus naudojami reklaminiai skelbimai spaudoje, nurodant degalinės pavadinimą, vietą ir kokiomis nuolaidomis čia galės pasinaudoti pirkėjai. Šiam tikslui ketinama skirti 400 Lt. per mėnesį.
4. Atsidarius degalinei, siekiant pritraukti kuo daugiau klientų, bus rengiama akcija – kad pirmieji 300 klientų, atvažiavę į degalinę gaus 10 nuolaidą ir kiekvienas jų bus pavaišintasnemokamais užkandžiais ar panašiai. Apie šią akciją visuomenę planuojama informuoti pasinaudojus žiniasklaida, bei išplatinus skelbimus mašinų turguje.

4.5. Naujos produkcijos pardavimo prognozės

2004m. 1 lentelė
Produkcija Kaina
Lt, l Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa
Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt Viso l Lt Viso l Lt

95 2,30 8957 20601 10878 25019,40 12822 29490,60
92 2,15 9821 21115,20 10997 23643,60 12443 26752,40
98 2,00 8745 17490 11910 23720 12560 25120
Dujos 1,20 10024 12028,80 11055 13266 12945 15534
Maisto produktai 7176 9564 15119
Kaina su PVM
78411 95213 112016
Kaina be PVM 64297 78075 91853

Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt

10878 25019,40 12822 29490,60 12822 29490,60 12822 29490,60 12822 29490,60
10997 23643,60 12443 26752,40 12443 26752,40 12443 26752,40 12443 26752,40
11910 23720 12560 25120 12560 25120 12560 25120 12560 25120
11055 13266 12945 15534 12945 15534 12945 15534 12945 15534
9564 15119 15119 15119 15119
95213 112016 112016 112016 112016
78075 91853 91853 91853 91853

14.

2005m. 2 lentelė

Produkcija
Kaina
Lt, l I Ket.
II Ket. III Ket. IV Ket.
Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt

95 2,30 38466 88471,80 38466 88471,80 38466 88471,80 38466 88471,80
92 2,15 37329 80257,35 37329 80257,35 37329 80257,35 37329 80257,35
98 2,00 37680 75360 37680 75360 37680 75360 37680 75360
Dujos 1,20 38835 46602 38835 46602 38835 46602 38835 46602
Maisto produktai 45356,85 45356,85 45356,85 45356,85
Kaina su PVM 336048 336048 336048 336048
Kaina be PVM 275559 275559 275559 275559

2006m. 3 lentelė

Produkcija
Kaina
Lt, l I Ket. II Ket. III Ket. IV Ket.
Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt Viso
l Lt

95 2,30 38466 88471,80 38466 88471,80 38466 88471,80 38466 88471,80
92 2,15 37329 80257,35 37329 80257,35 37329 80257,35 37329 80257,35
98 2,00 37680 75360 37680 75360 37680 75360 37680 75360
Dujos 1,20 38835 46602 38835 46602 38835 46602 38835 46602
Maisto produktai 45356,85 45356,85 45356,85 45356,85
Kaina su PVM 336048 336048 336048 336048
Kaina be PVM 275559 275559 275559 275559

5. Gamybinis planas

5.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo paskaičiavimas

1 lentelė
PRADINĖ VERTĖ Lt. NAUDOJIMO METAI METINĖ NUSIDĖVĖJIMO SUMA NUSIDĖVĖJIMAS PER MĖN. LIKUTINĖ VERTĖ Lt
Esamas turtas
Transporto priemonės 27197 3 8159 680 19038
Kitas materialus turtas 17726 5 3191 266 14535
Naujai įsigyjamas turtas
Pastatai ir statiniai 571890 10 51470 4289 520420
Įranga ir inventorius 375266 5 67548 5629 307718
VISO 992079 130368 10864 861711

5.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas

Įmonė ,,Ozas‘‘ turi tiekėjus kas jai tieks pigiau dujas ir benziną.Turi pasistačiusi pastatą ir įsigijusi įrengimus. Įmonė dujas ir benziną perparduos brangiau. Dujų degalinėje taip pat bus galima įsigyti maisto produktų ir bus galima pasikeisti dujų balionus. Prie dujų įpilimą dirbs atskiras žmogus.

5.3. Gamybiniai pajėgumai

Įmonė ,,Ozas‘‘ dirbs visą parą. Todėl yra paskirtos trys darbo pamainos. Bus naktinė, dieninė ir vakarinė. Taip įmonė gaus didesnį pelną, nes konkurentai naktimis nedirbs.

5.4. Įranga

5.4.1. Degalinės įranga. Degalinės įrangą planuojama pirkti iš trijų bendrovių UAB Pilartis, UAB Universalios valdymo sistemos ir UAB PTI Technologijos.
UAB Pilartis teikia visą įrangą, reikalingą dujų kolonėlės įrengimui ir ją sumontuoja.
Iš UAB Pilartis degalinei bus perkama

1. Suskystintų dujų išpilstymo kolonėlė DPC 050 LE ID (Nuovo Pignone, Italija) su elektroniniu valdymu 2 vienetai
2. Požeminiai suskystintų dujų rezervuarai 9,8 m3 2 vienetai
3. Siurblys SKC4 08 su varikliu ir rėmu 1 vienetas
4. Vamzdyno apsauginiai vožtuvai, perpylimo vožtuvas, filtras, rėmas, vamzsdynas, uždaromoji armatūra.

Bendra modulio kaina 90000Lt. su PVM. Montavimas – 10000 – 15000 Lt. su PVM (projekte numatyta 15000 Lt.).
Šią įrangą UAB Pilartis pagamina ir sumontuoja 4 – 5 savaičių bėgyje.
UAB PTI Technologijos teikia visą įrangą, reikalingą skysto kuro kolonėlės statybai.
Iš šios bendrovės bus perkama

1. Kuro išdavimo kolonėlės Scheidt  Bachmann Vokietija. Vokietijoje šios kompanijos kolonėlės sumontuotos daugiau kaip 60 degalinių, Lietuvoje – AB Ventus nafta degalinėje Kaune, Nikoil degalinėje Vilniuje ir dar virš 30 kompleksinių degalinių.
Siūloma degalų išpilstymo kolonėlė sertifikuota Lietuvoje, su elektroniniu valdymu, turi reikalingas mechanines ir elektronines apsaugas, su šalčiu atspariomis žarrnomis iki -35C ir automatiniais ZVA pistoletais. Išdavimo tikslumas geresnis nei 0,25. Užpylimo greitis – 40 l  min.
OZAS ketina įsigyti dvi kolonėlės modulius MZ 6108 skirtas išpilstyti keturiems produktams, kiekviename iš modulių po 2 pistoletus. Modulių kaina – 65092 DEM (šių metų 01. d. oficialus DM kursas 1 DM kursas 1 DM  1, Lt., investiciniame projekte numatyta – 2 Lt.  1 DM) arba 130184 Lt. Papildomai bus sumontuota 2 garų grąžinimo sistemos GRD 10 8 * VK (pagal gamtos apsaugos reikalavimus, šią sistemą privalės sumontuoti visos degalinės), kurių kaina – 18110 DEM arba 36220 Lt. Kainos be PVM ir be montažo darbų bei montažui sunaudojamos instaliacinės medžiagos (investiciniame plane numatyta, kad pastarosios išlaidos sudarys 10000 Lt. be PVM). Viso kuro išdavimo kolonėlė kainuos 208157 Lt. su PVM.

Moduliai Garų grąžinimo sistema Kt. išlaidos Bendra suma PVM
130184 Lt. + 36220 Lt. + 10000 Lt.  176404 Lt. * 18  31753 Lt.

176404 + 31753  208157 Lt.

2. Automatizuota rezervuarų stebėjimų sistema Hetronic(Šveicarija) bei lygio matavimo sistema Optilevel – HLS. Tai aukščiausios kokybės ir tikslumo tarpiniai davikliai nereikalaujantys jokio aptarnavimo, neturintys jokių slankiojančių dalių, jokios elektronokos talpoje, visa elektronika aškelta virš talpos. Prijungus prie valdymo sistemos galima matyti ir atspausdinti informaciją apie esamą kuro kiekį, temperatūrą, vandens kiekį apatiniuose rezervuaro lygiuose. Lygio matavimo tikslumas 1 mm.
OZAS planuoja įsigyti 4 vienetus HLS 3010 tipo zondus, kurių ilgis 3400 mm, kaina be PVM 9360 DEM – 18720 Lt., ryšio interfrisą – kaina 360 DEM be PVM – 720 Lt., 4 vienetus zondų maitinimo šaltinių – jų vieneto kaina – 230 DEM be PVM – 460 Lt. Instaliacijos darbai – 40000 Lt.
Viso šios investicijos sudarytos 65158 Lt. su PVM.

UAB Universalios valdumo sistemos suprojektuos ir sumontuos universalią kasos sistemą UVS- FB – V2.0. Ši sistema orientuota į veiklą, kur reikalingos didelės prekių nomenklatūros, prekių judėjimo, kompensacijų, atsiskaitymo įvairių modifikacijų mokėjimo kortelėmis kompiuterinė apskaita, ryšys su sandėlio, menedžmento arba buhalterinėmis kompiuterinėmis programomis. Įdiegus šią sistemą galima bus kontroliuoti kuro atsargas, ji apjungs kasos aparatą su benzino ir dujų kolonėlėmis, su šia sistema klientai galės atsiskaityti ne tik įvairiomis kreditinėmis kortelėmis, bet ji taipogi leis valdyti ir įmonės planuojamų išleisti debitinių kortelių duomenis, be to ir parduotuvės darbą. Sistema su pristatymu, montavimu, darbuotojų apmokymu, programos aprūpinimu ir registravimu kainuos 29500 Lt. su PVM.
Apibendrinant dujų bei skysto kuro kolonėlės įranga kainuos 407814 Lt. su PVM..
Ji vienu metu galės aptarnauti du automobilius, kurie pilsis suskystintas dujas ir 4 – kurie pilsis kito tipo kurą.
Ateityje įmonės savininkė yra numačiusi kolonėlėje sumontuoti kameras, apsaugos sistemą (šiuo metu tokia apsaugos sistema sumontuota vienoje iš įmonės parduotuvių).
5.4.2. Parduotuvių įranga. Kadangi planuojama praplėsti parduotuvę Rožių g. 74 bei atidaryti naują kartu su dujų kolonėle, šioms parduotuvėms bus papildomai reikalinga įsigyti baldų, stelažų ir kito inventoriaus už 35000 Lt.

5.5. Transportas

Įmonei šiuo metu priklauso du lengvieji automobilaii. Kadangi reikiamas žaliavas atveža tiekėjai, investicinio projekto vykdymo metu, nenumatoma įsigyti. Jei sutriktų tiekimas, įmonė planuoja pati užsiimti didmenine prekyba dujomis, tuo atveju būtų perkamas dujovežis.

5.6. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai
2 lentelė
Trumpalaikis turtas Mato Reikalinga Turime Pirksime
Vnt Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma
Dujos l 3000 1,20 3600 2548 1,20 3057,60 4215 1,20 5058
Benzinas l 5090 2,30 11707 4581 2,30 10536,3 5674 2,30 13050,2
Maisto produktai vnt 2512 2341 2862
Iš viso: 17819 15934,90 20970,20

5.7. Gamybos išlaidos

5.7.1. Kintami kaštai – suskystintų dujų pirkimo kaina. Šiuo metu

Dujų pirkimo kainos

3 lentelė
TIEKĖJAI KAINA UŽ 1 tonąLt. KAINA UŽ 1 lLt.

AB Lietuvos kuras 1011,75 0,595
AB Advena 1060
0,624

Kainos pateiktos be PVM mokesčio. 1 t dujų  1700 l.
Kadangi įmonė planuoja pasirašyti kuro tiekimo sutartis su įmonėmis, jai bus reikalingas pastovus ir užtikrintas dujų tiekimas (rezervuose planuojama laikyti 19,6 m3). Šiuo atžvilgiu AB Lietuvos dujos yra daug patrauklesnis partneris, t.y. 0,595 Lt. už 1 l (be PVM).
Taip pat prie kintamų kaštų galima priskirti ir išlaidas rėmimui (tame skaičiuje numatoma ir dėl nuolaidų įmonės patiriami netekimai), kurios apytiksliai sudarys 7 skaičiuojant nuo degalinės apyvartos.
Parduotuvių kintami kaštai turėtų sumažėti dėl prekybos stipriaisiais alkoholiniais gėrimais, kuriems taikomas iki 20 antkainis, todėl skaičiuojant pagal pesimistinį variantą, investiciniame plane numatyta, kad jos turėtų sudaryti 87 visų pajamų iš šios veiklos.

5.7.2. Pastovūs kaštai. Jie paremti planuojamos sumontuoti įrangos eksploatacinėmis išlaidomis, darbo užmokesčio. Pastovūs kaštai pateikti lentelėje

Pastovūs kaštai
4 lentelė
STRAIPSNIAI DIENOS MĖNESIAI KAINA TARIFAS IŠLAIDŲ SUMA
1. Elektros energijos sąnaudos 200 kw 6000 kw 0,30 1800
2. Darbo užmokestis 880 Lt. 6 5280
3. Sodra 272,80 Lt. 6 1636,80
4. Transporto išlaidos kuro atsivežimui 15 kartų 275 Lt. 4125 Lt. 4125
5. Licencijos mokestis 250 Lt. 250
6. Meteriologija  priežiūra 1500 Lt. 1500
7. Nenumatytos išlaidos 1500 Lt. 1500
VISO 16691,80

Pastovūs kaštai skaičiuojami maksimaliai imant galimas išleisti sumas, padidintus tarifus. Transporto išlaidos kuro atsivežimui skaičiuotas jeo būtų naudojamas įmonės transportas, kuris piltųsi degalus mažmenine kaina kitose degalinėse. Faktiškau transportavimo išlaidos padidės labai nedaug, kadangi į dujų jų atsivežimas įeina įsigijimo kaina, kai perkama iš didmenininko. Taigi faktiniai degalinės pastovūs degalinės kaštai sudaro – 12442,80 Lt.
Numatoma, kad pastovūs degalinės ir kitų veiklų kaštai augs kiekvienais metais po 4 (daugiausiai tam turės įtakos infliacija).

5.8. Projekto įgyvemdinimo laikotarpis

5 lentelė
NUMATOMI DARBAI DABARTINIU METU 1 MĖN. 2 MĖN. 3 MĖN. 4 MĖN.
Degalinės projektavimo darbai
Nulinio ciklo darbai, požeminių komunikacijų perkėlimas, gamtosauginių reikalavimų užtikrinimo priemonių įdiegimas, komunikacijųelektros, lietaus, ir fekalinė kanalizacija ir pan. išvedžiojimas, vietos rezervuarams paruošimas.
Operatorinės bei parduotuvės pastato statyba, užsakoma pagaminti dujų išpilstymo įranga.
Kolonėlės apdailos darbai dujų išpilstymo įrangos montavimas, paruošiamieji darbai, vamzdynų užklojimas danga.
Licencijos gavimas
Dujų kolonėlės atidarymas

6. VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI

6.1.Darbuotojai

Šiuo metu individualioji Romo Savicko įmonėje OZAS dirba 19 darbuotojų. Iš jų 2 – administracijos, 17 – funkcinių.
Įmonės veiklai vadovauja administratorius Valdas Urbonas. Jis atsakingas už įmonės valdymą, personalo parinkimą ir atlieka kitas su valdymu susijusias funkcijas.
Įmonės administratoriui tiesiogiai pavaldžios buhalterė ir dvi parduotuvių vedėjos.
Buhalterė tvarko įmonės ūkinę buhalterinę apskaitą.
Parduotuvių vedėjos atsakingos už parduotuvių veiklą, tvarko parduotuvių apskaitą, informuoja įmonės administratoriui apie pasikeitimus rinkoje, parduotuvės klientų norus. Rožių g. 74 parduotuvės vedėjai pavaldžios 7 pardavėjos, tiek pat pardavėjų pavaldžios Liepų al. 10 parduotuvės vedėjai. Abejoms vedėjoms pavaldus vairuotojas – ekspeditorius, kuris rūpinasi prekių tiekimu.
Naujoje įmonės degalinėje dirbs 6 operatoriai – pardavėjai, dirbsiantys trejomis pamainomis. Degalinės personalas bus tiesiogiai pavaldus įmonės direktoriui.

6.2. Darbo užmokestis

Esamam personalui įmonės savininkas yra paskyręs 430 Lt. atlyginimus. Degalinės personalui, dėl padidinto darbo krūvio bei atsakomybės, bus paskirtas 880 Lt. atlyginimas.
Planuojama, kad personalo atlyginimai bus koreguojami. Darbuotojų skatinimui bus išmokamos vienkartinės premijos už kiekvieną įmonę, kuri darbuotojų pagalba taps pastoviu OZAS klientu ir kuriai bus išplatintos debitorinės kortelės.
Įmonės savininkas sau atlyginimo neskiria, o pasiima dalį uždirbto pelno. Verslo plane numatyta, kad projekto įgyvendinimo metu, savininkas išėmimų nedarys.

6.3. Organizacinė struktūra

Parduotuvės organizacinė struktūra

Administratorius
V. Urbonas

Buhalterė
Dvi parduotuvių vedėjos

Vairuotojas –
ekspeditorius 7
pardavėjos

Degalinės organizacinė stuktūra

Direktorius operatoriai

Darbo užmokesčio sąnaudos

1 lentelė
PAREIGOS IR PAREIGYBĖS
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTISLt. BENDRAS MĖN. UŽMOKESTIS METINIS DARBO UŽMOKESTIS ĮSKAITIMAI SOC. DRAUDIMUI
PER MĖN. PER METUS

Esami darbuotojai
Administratorius 1 430 430 5160 133 1600
Buhalterė 1 430 430 5160 133 1600
Parduotuvių vedėjos 2 430 860 10320 268 3198
Vairuotojas-tiekėjas 1 430 430 5160 133 1600
Pardavėjos 14 430 6020 72240 1866 22394
Viso 19 8170 98040 2533 30392
Planuojami darbuotojai
Kolonėlės darbuotojai 6 880 5280 42240 1637 13094
Viso 6 5280 42240 1637 13094
VISO SĄNAUDŲ
Darbo užmokesčiui 13450 140280
Soc. draudimui (31) 4170 43487
VISO 25 17620 183767

7. RIZIKOS ĮVERTINIMAS

7.1. Rizika susijusi su išoriniais veiksniais

Rizika yra nuolatinė, bet kurios žmogaus veiklos, taip pat ir ekonominės bei finansinės, dalis. Rizika skatina ūkinę bei finansinę veiklą, o įmonės paprastai kartais būna linkusios labiau rizikuoti, o kartais stengiasi elgtis atsargiai.
Apibūdinimas
* rizika – tai kintamumas, susijęs su laukiamomis pajamomis ar pelno srautu
* rizika – tai pavojus, nuostolių ir netekimų galimybė
* rizika – tai pavojus, kad firma patirs nuostolių dėl papildomų sąnaudų arba gaus mažiau pajamų negu tikėjosi.

Ūkinių bei finansinių situacijų negalima visiškai kontroliuoti, nes jos priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui
1. Stichinės nelaimės (potvyniai, žemės drebėjimai, audra, nuošliaužos).
2. Aplinkos bei politikos poveikis (kariniai konfliktai, pilietiniai neramumai, įstatymų bei taisyklių pasikeitimas, įvairūs netikėti draudimai ir pan.).
3. Ekonominė bei finansinė aplinka (infliacija, veiklos produkto paklausa, valiutų kursų svyravimai, finansinių įsipareigojimų nevykdymas, tiekėjų ir klientų arba konkurentų galimybės, jų veiksmai ir pan.)
4. Veiklos strategija (nepakankamai detalūs projektai, projektai su klaidomis, praleidimais ir pan.)
5. Organizaciniai veiksniai (darbuotojų kompetencija ir produktyvumas, darbo ginčai ir streikai, nekokybiškas darbas, traumos, vagystės ir pan.).

7.2. Galimos rizikos mažinimas

Galima išskirti šiuos rizikos mažinimo būdus
1. Diversifikacija – tai lėšų, skirtų investicijoms, paskirstymo tarp įvairių tarpisavyje susijusių objektų.
2. Informacijos prieinamumo išplėtimas – dėl informuotumo didėjimo atsiranda didesnė galimybė realiau prognozuoti laukiamus rezultatus ir tuo mažinti riziką.
3. Limitavimas – tai reiškia, kad atsižvelgiant į ūkininkaujančio subjekto potencialą nustatomos išlaidų, pelno, pajamų ir kitos ribinės normos.
4. Draudimas – tai konkretaus galimo nuostolio draudimo poliso įsigijimas, kas leidžia patyrus nuostolius gauti pajamų..

Degalinė – parduotuvė OZAS mažins riziką pasinaudodama antruoju rizikos mažinimo būdu. Norėdama kuo daugiau gauti pajamų ir kuo mažiau išlaidų savininkė įmonę reklamuos visais įmanomais būdais, kad kuo daugiau apie ją sužinotų klientai. Įmonės reklamai per metus bus skiriama apie 50000 Lt. Savininko nuomone tokios sumos tūrėtų užtekti įmonės reklamai, kad nebūtų rizikuojama investuotomis lėšomis į verslą.

8. FINANSINIS PLANAS

8.1. Paskolos padengimo planas
Paskola reikalinga 3 (trijų) metų laikotarpiui
Metinių palūkanų norma – 8 
1 lentelė
MĖNESIAIS PASKOLOS GRĄŽINIMAS PALŪKANOS PASKOLOS LIKUTIS
1 metai
4 62500 20000 250000
5 62500 20000 250000
6 62500 20000 250000
7 62500 20000 250000
8 62500 20000 250000
9 62500 20000 250000
10 62500 20000 250000
11 62500 20000 250000
12 62500 20000 250000
2 lentelė
2 metai
1 62500 15000 187500
2 62500 15000 187500
3 62500 15000 187500
4 62500 15000 187500
5 62500 15000 187500
6 62500 15000 187500
7 62500 15000 187500
8 62500 15000 187500
9 62500 15000 187500
10 62500 15000 187500
11 62500 15000 187500
12 62500 15000 187500
3 lentelė
3 metai
1 62500 1000 125000
2 62500 1000 125000
3 62500 1000 125000
4 62500 1000 125000
5 62500 1000 125000
6 62500 1000 125000
7 62500 1000 125000
8 62500 1000 125000
9 62500 1000 125000
10 62500 1000 125000
11 62500 1000 125000
12 62500 1000 125000
4 lentelė
4 metai

1 62500 5000 62500
2 62500 5000 62500
3 62500 5000 62500
VISO 250000 41000

8.2. Įnvesticijų poreikis

5 lentelė
FINANSŲ POREIKIS
SUMA Lt.
Investicijos į dujų degalinę
Sklypo pirkimas 40000
Žemės darbai, statybos darbai, kumunikacijos 333820
Grindinys su darbu, paruošimu ir medžiagomis 153010
UAB Pilartis dujų išpilstymo įranga 105000
UAB Universalios valdymo sistemos automatinės valdymo sistemos 29500
UAB PTI Technologijos įranga 273314
Viso 934644
Investicijos į parduotuvių veiklą
Pastato pirkimas ir remontas 138000
Aikštelės įrengimas 50000
Įranga ir inventorius 35000
Viso 223000
VISO 1157644

Investicijos finansuojamos iš nuosavų ir skolintų (paskolos) lėšų

6 lentelė
Straipsniai Lt Straipsniai Lt
Investicijų poreikis Investicijų finansavimas
Įrengimams įsigyti 442814 Paskola 250000
Pastatų rekonstukcijai ir veiklai apdrausti 341010 Nuosavos lėšos 548173
Apyvartiniam kapitalui formuoti 14349
Iš viso: 798173 Iš viso: 798173

8.3. Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 1 metais
2004m 7 lentelė
STRAIPSNIAI 1 MĖN. 2 MĖN. 3 MĖN. 4 MĖN. 5 MĖN. 6 MĖN. 7 MĖN. 8 MĖN. 9 MĖN. 10 MĖN. 11 MĖN. 12 MĖN. VISO
1. Realizacijos įplaukos:
Pajamos iš dujų degalinės 0 0 0 0 64297 78075 91853 78075 91853 91853 91853 91853 679713
Pajamos iš parduotuvių veiklos 222575 222575 222575 244832 244832 244832 244832 244832 244832 244832 244832 244832 2871214
Viso 222575 222575 222575 244832 309129 322907 336685 322907 336685 336685 336685 336685 3550927
2. Tiesioginės išlaidos 11303 11303 11303 11303 19820 19820 19820 19820 19820 19820 19820 19820 203772
Socialinis draudimas 2533 2533 2533 2533 4170 4170 4170 4170 4170 4170 4170 4170 43487
Atlyginimai 8170 8170 8170 8170 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 140280
Komunalinės ir energetinės išlaidos 600 600 600 600 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 20000
3. Bendras pelnas 211272 211272 211272 233529 289309 303087 316865 303087 316865 316865 316865 316865 3347153
Bendro pelno marža 94,92 94,92 94,92 95,38 93,59 93,86 94,11 93,86 94,11 94,11 94,11 94,11 1132
4. Pridėtinės išlaidos: 6418 6418 6418 71779 89226 90123 91017 90123 91017 91018 91019 91019 815595
Palūkanos bankui 0 0 0 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 562500
Nuoma 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 8507
Kelių mokestis 668 668 668 734 927 969 1010 969 1010 1010 1010 1010 10653
Administracinės išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 202 202 2406
Telefonas 445 445 445 490 618 646 673 646 673 673 673 673 7102
Nusidėvėjimas 946 946 946 946 10864 10864 10864 10864 10864 10864 10864 10864 90695
Reklama 50 50 50 50 3858 4685 5511 4685 5511 5511 5511 5511 40983
Transporto išlaidos 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 2000
Licencija alkoholiui ir tabakui 3000 3000 3000 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 58500
Licencija dujų kolonėlei 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2250
Kitos išlaidos 300 300 300 300 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 30000
5. Apmokestinamasis pelnas 204854 204854 204854 161750 200083 212964 225848 212964 225848 225847 225846 225846 2531558
6. Pelno mokestis 30728.1 30728.1 30728.1 24262.5 30012.45 31944.6 33877.2 31944.6 33877.2 33877.05 33876.9 33876.9 379733.70
7. Likutinis pelnas 174125.9 174125.9 174125.9 137487.5 170070.55 181019.4 191970.8 181019.4 191970.8 191969.95 191969.1 191969.1 2151824.3
8. Akumuliuotas likutinis pelnas
Lūžio taškas

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita 2-3 metais
8 lentelė
STRAIPSNIAI I ketv. ll ketv. lll ketv.. lV ketv.. 2 Metus l ketv.. 1l ketv. 1ll ketv. 1V ketv. 3 Metus
Pajamos
Pajamos iš dujų degalinės 283827 283826 283826 283826 1135304 292341 292341 292341 292341 1169363
Pajamos iš parduotuvių veiklos 756531 756532 756532 756532 3026126 779227 779227 779227 779227 3116910
Viso 1040358 1040358 1040358 1040358 4161430 1071568 1071568 1071568 1071568 4286273
Kaštai
Dujų įsigijimo kaštai 56292 56292 56292 168877 168877 1