DARBO VIETŲ APTARNAVIMO SISTEMŲ GERINIMAS

UTENOS KOLEGIJAVERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETASEKONOMIKOS KATEDRABUHALTERINĖS APSKAITOS INDIVIDUALIOSIOS STUDIJOS

DARBO VIETŲ APTARNAVIMO SISTEMŲ GERINIMASUAB „AJONDA“ ĮMONĖJEDARBO ORGANIZAVIMO, NORMAVIMO IR APMOKĖJIMO MODULIOSAVARANKIŠKAS DARBAS

UTENA 2007

TURINYS

ĮŽANGA 3UAB “AJONDA” VEIKLA 4UAB „AJONDA“ TECHNOLOGIJOS 7PRODUKCIJOS CECHO MEISTRO DARBO VIETOS ANALIZĖ 8ERGONOMINIS DARBO VIETOS TYRIMAS 9DARBO ORGANIZAVIMO TOBULINIMO PROJEKTAS MEISTRO DARBO VIETOJE 11IŠVADOS 12LITERATŪRA 13

ĮVADAS

Įmonė užsiima gamybine – komercine veikla, kuri užfiksuota įmonės įstatuose. Svarbiausios veiklos rūšys: produkcijos iš medienos gamyba ir eksportavimas, nekondicinės medienos ir įvairių medienos atraižų pardavimas Lietuvoje.Gamybos procesas prasideda žaliavų, medžiagų, pusgaminių pateikimu darbo vietoms ir baigiasi gatavo gaminio patekimu į sandėlį. Bendras gamybos procesas – tai sudėtingos struktūros visuma, kurią nagrinėjant sisteminiu požiūriu, tenka išskirti keletą tarpusavyje sąveikaujančių posistemių arba proceso rūšių. Priklausomai nuo paskirties bendrame gamybos procese, išskiriamos šios trys procesų rūšys: pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Pagrindiniai procesai – tai procesai, kurių metu keičiamos įvairios darbo objektų savybės: forma ir matmenys, vidinė struktūra, fizinės bei cheminės savybės, išvaizda arba atskirų darbo objektų padėtis vienas kito atžvilgiu. Pagrindinių procesų tiesioginis rezultatas – gatavi gaminiai, patarnavimai. Pagalbiniai procesai sudaro sąlygas normaliai, be sutrikimų vykti pagrindiniams procesams. Tai nerealizuojama produkcija, naudojama įmonės vidaus reikmėms. Aptarnavimo procesai padeda nenutrūkstamai vykti pagrindiniams ir pagalbiniams procesams, juos aptarnauja.1998 metais išaugus medinių sodo namelių paklausai, ypač Vokietijoje, gudresni verslininkai pradėjo dairytis pigios darbo jėgos ir taip pat, svarbiausia, pigios medienos. Pirmiausia jie pradėjo žvalgybą mūsų kaimyninėje Rusijoje, viskas tiko – darbo jėga labai pigi, mediena pigi, tačiau jie vis dėlto pabūgo ten investuoti dėl nepalankių įstatymų užsieniečiams. Tada jie atkreipė dėmesį į Lietuvą. Įstatymai pakenčiami, darbo jėga nėra brangi, Rusija ir Baltarusija šalia. Ir 1998 metais buvo įkurta medienos perdirbimo ir apdorojimo gamykla Joniškio kaime, Molėtų rajone. Šiuo metų joje dirba apie 500 darbuotojų, kurie pagamina ir kasdien eksportuoja produkcijos už 500 000 litų.

Šiame savarankiškame darbe nagrinėsime darbo vietą produkcijos cecho meistro, jo pareigybinės instrukcijas, darbo principus, sąlygas kuriuose jis dirba.

UAB “AJONDA” VEIKLA

Ši įmonė įsikūrė 1998 m. Joniškio km., iširusios bendrovės patalpose. UAB ”Ajonda” veikla – medienos apdorojimas, perdirbimas, produkcijos iš medienos, gamyba . Ką tik įsikūrusioje įmonėje dirbo 112 darbuotojų, lygiaverčių konkurentų beveik nebuvo, todėl įmonės veikla buvo labai pelninga. Tai nulėmė įmonės plėtimąsi. Šiuo metu įmonėje dirba beveik 500 darbuotojų (prezidentas, generalinis direktorius, gamybos direktorius, eksporto direktorius, finansų direktorius, 3 cechų vadovai (žaliavos, produkcijos ir stalių), 3 eksporto vadybininkai, 4 buhalteriai, IT specialistas, statybos darbų vadovas, vyr. energetikas, 4 elektrikai, vyr. mechanikas, 4 mechanikai, darbų saugos vadovas, tiekimo skyriaus viršininkas, 1 personalo darbuotojas, 2 sandėlininkai, 1 vyr. meistras, 8 pamainų meistrai, 27 kontrolieriai, 4 vairuotojai, 10 pakrovėjo vairuotojų, 300 medienos apdirbėjų, 30 pagalbinių darbininkų ir 4 valytojai.). Visi administracijos darbuotojai yra jauni, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Ši įmonė kaip ir daugelis kitų turi labai daug konkurentų (jie bus išvardyti vėliau), todėl autorius šioje darbo dalyje atliks įmonių, konkuruojančių tarpusavyje analizę. Konkurentai rinkoje bus tiriami keturiais etapais.Pagrindiniai UAB „Ajonda” vartotojai užsienyje – vokiečiai, ten įkurta 50 prekybos aikštelių. Toliau pagal dydį seka Danija, ten įkurta 2 prekybos aikštelės, Švedijoje įkurtą 2 prekybos aikštelės, Ispanijoje 4 prekybos aikštelės.Tyrimai buvo atlikti tyrimai ir kitose Europos šalyse tačiau ten pavyzdžiui Norvegijoje labai dideli kokybės reikalavimai, didelė konkurencija. Kitos šalys buvo atmestos dėl atstumų, ekonominių lygių ir t. t.. UAB „Ajonda“ kainas nustato centriniai rūmai, kurie įsikūrę miestelyje Wiefelstede, Vokietijoje. Įmonės rinkose būdingas sezoniškumas. Ypač produkcijos paklausa išauga pavasarį, kada visi vartotojai pasirengę ką nors įsigyti vasaros poilsiui sode, ar kur kitur.Kiekvienų metų pabaigoje įmonė išleidžia metinę ataskaitą, kurią pateikia savo klientams bei visuomenei, kalendorius.

Į UAB “Ajonda” parduodamos produkcijos kainą įeina mokestis už gamtos išteklių naudojimą, kelių mokestis, vieno produkcijos vieneto savikaina, pridėtinės transportavimo išlaidos, pelnas, pelno mokestis 29%, grynas pelnas ir t. t.Nuolaidos UAB “Ajonda” daro tik rudenį, arba pasirodžius ryškesniam konkurentui. UAB „Ajonda“ produkcijos kaina kiekvienoje rinkoje ryškiai skiriasi. Jos netgi skiriasi tarp pačių prekybos aikštelių pačioje šalyje. Jos priklauso nuo daugelio veiksnių. Veiksnių autorius dėl laiko stokos nepajėgus išvardinti.UAB “Ajonda” Vokietijoje produkciją realizuoja 100% antkainiu. Danijoje – 56% antkainiu. Ispanijoje 89% antkainiu.Įmonė pirmiausiai atlieka paieškas savo šalies plotuose, po to ir už jos ribų pvz., tuoj produkcija bus pradėta eksportuoti Bavarijoje, kad galėtų pradėti veiklą. Po to, pradedama žvalgyba, kur tikimasi rasti rinką.Maksimalios produkcijos gavybos stadijoje įmonė yra tada, kai pagaminamos produkcijos kiekis užtikrina įmonės sėkmingą gyvavimą, kai nereikia ieškoti papildomų pajamų.Šiuo metu UAB “Ajonda” pagal produkcijos gamybą ir jos realizavimą yra maksimalioje stadijoje. Todėl, kad įmonė galėtų tęsti pelningą veiklą, turi ieškoti papildomų būdų. Tokių kaip asortimento išplėtimas, taip pat nuolatinių rinkų paieška. Nes žinoma kad šiuo metu tarp įvairių tokio pobūdžio įmonių vyksta arši konkurencinė kova. Įmonė turi pasiūlyti kažką tokio ko negali pasiūlyti jos konkurentai. Todėl įmonė turi nuolat stebėti konkurentus juos analizuoti, įvertinti jų privalumus ir trūkumus.

UAB „AJONDA“ TECHNOLOGIJOS

Viena iš svarbiausių UAB „Ajonda“ pranašumų – modernios technologijos, kurios kiekvienais metais vis gerėja ir tobulėja. Anksčiau įmonė dėl pasenusios technologijos galimybių negalėjo atlikti itin tikslių (mikrono), pjovimo, obliavimo, skersavimo, ir t. t. darbų. Kitas svarbus pranašumas – žaliavos ištekliai. Šiuo metu UAB “Ajonda” dirba 500 darbuotojai, iš jų 32 su aukštuoju, 10 su aukštesniuoju išsilavinimu. Jei bendrovės darbuotojams trūksta kvalifikacijos numatomiems darbams atlikti, samdo papildomus darbuotojus arba, jei yra galimybė, siunčia stažuotis į užsienį.

Dar vienas pranašumas – medienos gaunamos iš Sibiro, kokybė. Ši žaliava tarkime kad ir pušis, augusi atšiauriomis sąlygomis, todėl ji yra patvaresnė. Kitas pranašumas žaliavos Tiko importavimas tiesiai iš Indonezijos. Ši medienos rūšis yra labai vertinama, kadangi ji yra tvirtesnė už ąžuolą. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad ji netgi skęsta vandenyje, taigi galima įsivaizduoti koksai medienos tankis.Pagrindinis trūkumas, su kuriuo susiduria UAB “Ajonda”, transportavimo kaštai ir su jais susijusios papildomos išlaidos. Galimybės – tai palankios sąlygos organizacijos aplinkoje. Turima UAB “Ajonda” techninė įranga kaip autorius minėjo atitinka europinius standartus, tačiau įmonė neapsiriboja esama padėtimi ir nuolat stengiasi įsigyti būtiną pažangiausią techniką, idant užtikrinti pelningą įmonės veiklą.UAB “Ajonda” pasiryžusi įtvirtinti ir išplėsti tiek rinkos paieškas – žvalgybos darbų bei darbų susijusių su gamybos kaštų mažinimu, apimtis. Konkurentai – tai didžiausia UAB “Ajonda” grėsmė. Autoriaus pradžioje minėtos įmonės kol kas realios grėsmės nekelia, nes jos yra dar tik įvedimo stadijoje, arba ne tokios galingos pagaminamos produkcijos kiekio atžvilgiu, tačiau ateityje UAB “Ajonda” susidurs su šiomis įmonėmis kaip su konkurentėmis.

PRODUKCIJOS CECHO MEISTRO DARBO VIETOS ANALIZĖ

Šiame kontroliniame darbe nagrinėsime darbo vietą produkcijos cecho meistro, jo pareigybinės instrukcijas, darbo principus, sąlygas kuriuose jis dirba. Meistras yra tiesioginis darbo kolektyvo viršininkas, gamybos ir darbo organizatorius, darbininkų vadovas. Meistro pagrindinės darbo užduotys yra planų įvykdymas mažiausiai panaudojus materialinių, darbo ir finansinių resursų, gamybinės kiekybės ir produkcijos kokybės padidėjimas, taip pat suburti gerą darbininkų kolektyvą, atsakomybės jausmą už pavestą darbą. Meistras turi būti aktyvus mechaninio progreso ceche vadovas, būti sąžiningas, darbštus, aktyvus, iniciatyvus, rūpintis jaunų darbininkų auklėjimu.

Panagrinėkime produkcijos cecho meistro pareigas, kurios liečia jo produktyvų darbą. Į produkcijos cecho meistro pareigos:1. Aprūpinti darbininkus žaliava ir pagalbinėmis medžiagomis, tikrinti darbo kokybę.2. Supažindinti darbininkus su darbo instrukcijomis, informuoti darbininkus apie kiekybinę ir kokybinę plano vykdymo eigą.3. Užtikrinti pastebėtų defektų šalinimą, užtikrinant kokybišką operacijų atlikimą.4. Mokyti darbininkus pagalbinių – antrinių operacijų.5. Kartu su produkcijos kontrolieriais vykdyti kokybinę gaminių kontrolę.6. Pildyti gamybinius – kontrolinius dokumentus (pamainos žurnalą, darbų saugos žurnalą, gamybos plano vykdymo žiniaraščius, faktinio žaliavų sunaudojimo ir produkcijos pridavimo į sandėlius žiniaraščius).7. Informuoti gamybos baro viršininką apie pagrindinius gamybos rezultatus pamainos pabaigoje.

ERGONOMINIS DARBO VIETOS TYRIMAS

Nors meistro darbas pagrinde susijęs su judėjimu ceche, jam vis tik tenka padirbėti ir už rašomojo stalo, todėl atkreipsime dėmesį į darbo vietos planavimą.Meistro darbo vieta susideda iš stalo ir kėdės, kurie privalo atitikti žmogaus antropometrinius duomenis, tam kad sudarytų sąlygas produktyviam darbui, judesių laisvei, iki minimumo sumažintų nuovargį, būtų geras apšvietimas ir estetinis darbo vietos vaizdas.Langai neturėtu patekt į dirbančiojo akiratį jie turėtų būti išdėstyti dešinėje dirbančiojo pusėje, kad saulės šviesa netrukdytų darbui kabinete.Darbo stalas turi būti pakankamai toli nuo šildymo prietaisų, kad nesijustų diskomforto nuo šiluminių spindulių.Stalo paviršius medinis, lygus, kanceliariniai reikmenys, organizacinė technika turi turėti griežtai apibrėžtą vietą, darbo stalas turi būti neapkrautas.Stalčių ir lentynų išmatavimai turi atitikti segtuvų ir popierių išmatavimus.Kėdė:-kadangi meistras didesniąją darbo dienos dalį praleidžia judėdamas ceche, savaime suprantama kad jam reikia ir pailsėti. Kėdė turi būti patogiDarbuotojo psichinių apkrovų faktoriai:a) Faktoriai veikiantys regos organus. Meistro darbui reikalingas geras technologinės terpės apšvietimas. Meistro darbo vietoje dirbant su dokumentais naudojamas kombinuotasis apšvietimas, t.y. vietinio ir bendro apšvietimo derinys. Šis apšvietimo tipas naudojamas tamsiu paros metu, dieną naudojama natūrali šviesa kuri yra malonesnė darbuotojui. Dirbant technologiniame bare meistrui pakanka bendro apšvietimo. Vykdant personalo mokymus, atliekant tikslumo reikalaujančias operacijas naudojamas papildomas apšvietimas.

b) Klausos organus veikiantys faktoriai. Didelę laiko dalį meistrui tenka praleisti betarpiškai bendraujant su personalu, todėl aplinkos triukšmingumas turi labai didele reikšmę. Triukšmas turi atitikti nustatytas normas. Pernelyg didelis triukšmas ne tik kenkia sveikatai, bet neigiamai atsiliepia darbo našumui bei psichologiniam klimatui darbo vietoje.Gamybos baro ir darbo vietos mikroklimatas:a. Gamybos baro ir darbo vietos mikroklimatas apibrėžia oro temperatūra, drėgnumą, judėjimo greitį bei aplinkoje esančių daiktų ir paviršių temperatūrą.b. Optimalios mikroklimato sąlygos sudaromos tuomet, kai: mikroklimato sąlygos leidžia ilgai ir sistemingai dirbti žmogui nepažeidžiant jo termoreguliacinės pusiausvyros, užtikrinant maksimalų darbo našumą.c. Darbo metodai.

Meistro tarnybinių pareigų vykdymas:1. Išsamiai susipažinti su gamybos planu.2. Betarpiškas bendravimas su pamainos darbininkais.3. Kruopštus darbas su dokumentais ir dokumentacija.4. Visapusiška darbo kokybės ir produkcijos kontrolė.Pasiūlymai darbo sąlygų gerinimuiAprašant mikroklimatą gamybinėje bazėje buvo minėta kad oro temperatūra ir drėgnumas neatitinka normų. Nepakankamai aukšta temperatūra darbo vietoje kliudo meistrui produktyviai atlikti savo pareigas. Siūloma pakeisti oro kondicionavimo ir šildymo sistemas. Taupydami darbo sąlygų sąskaita pastebime brokuotos produkcijos padidėjimą bei darbo našumo smukimą.Stebint estetinį patalpų vaizdą pastebėjome ištrupėjusius sienų dažus, dėl to kenčia darbuotojo emocinė būklė. Siūloma perdažyti sienas naujai.Taip pat būtina koreguoti darbo ir poilsio rėžimus, padidinant nepertraukiamojo darbo proceso fazes.Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai darbų vykdytojams (darbininkams): aukštesnysis specialusis išsilavinimas ir darbo stažas įmonėje.

DARBO ORGANIZAVIMO TOBULINIMO PROJEKTAS MEISTRO DARBO VIETOJE

Šiame punkte pagrindžiami pakeitimai ir pasiūlymai skirti racionaliam darbuotojo galimybių ir sugebėjimų panaudojimui darbe.1. Visų pirma laikantis darbotvarkes bei darbo ir poilsio rėžimų sudaromos sąlygos nepertraukiamam gamybos ciklui. Dėl to pakyla darbo našumas ir kokybė.

2. Naudojant šviesių atspalvių dažus cecho bei buitinių patalpų sienų , grindų dažymui, grindų dangos padengimu antivibracine garso izoliacine danga, turėtų sumažėti darbuotojo nuovargis, dingti vangumas, pagerėti emocinė būklė. Tai turėtų teigiamai paveikti bendrą cecho darbinę atmosferą3. Privalu pagerinti šildymo sistemą, ventiliacijos-kondicionavimo sistemas. Žaliavos paruošimo ceche ypač žiemos laikotarpyje vykstant intensyviam darbininkų judėjimui aukštesne temperatūra teigiamai atsilieptų darbininkų savijautai, dėl ko pakiltų darbo našumas. 4. Griežtai laikantis gamybos plano bei pareigybinių instrukcijų, t.y. atlaisvinus meistrą nuo tiesiogiai jam nepriklausančių darbų, meistras galėtų daugiau laiko skirti mažiau patyrusių darbuotojų mokymams bei konsultacijoms. Visi šie pakeitimai įgalintų šį kolektyvą kokybiškai ir produktyviai susidoroti su sudėtingomis gamybos užduotimis, kadangi gamybos baro darbuotojų darbo drausmė bei našumas ir kokybiniai rodikliai priklauso nuo meistro vadovavimo kokybės

IŠVADOS

Pasiūlymai darbo sąlygų gerinimuiAprašant mikroklimatą gamybinėje bazėje buvo pastebėta, kad oro temperatūra ir drėgnumas neatitinka normų. Nepakankamai aukšta temperatūra darbo vietoje kliudo meistrui produktyviai atlikti savo pareigas. Siūloma pakeisti oro kondicionavimo ir šildymo sistemas. Taupydami darbo sąlygų sąskaita pastebime brokuotos produkcijos padidėjimą bei darbo našumo smukimą.Stebint estetinį patalpų vaizdą pastebėjome ištrupėjusius sienų dažus, dėl to kenčia darbuotojo emocinė būklė. Siūloma perdažyti sienas naujai.Taip pat būtina koreguoti darbo ir poilsio rėžimus, padidinant nepertraukiamojo darbo proceso fazes.Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai darbų vykdytojams (darbininkams): aukštesnysis specialusis išsilavinimas ir darbo stažas įmonėje.

LITERATŪRA

1. Stočkus S., Gamybinės organizacijos personalo ugdymo principai. Ekonomika ir Vadyba – 99, K – 19992. Įmonės turimi šaltiniai