smurtaujantys vaikai

Smurtaujantys vaikai

Apie smurtaujančius vaikus galima išgirsti visur. Apie tai šnekama mokykloje, draugų rate, namuose su šeima. Smurtas – labai didelė Lietuvos problema. Ją reikia kažkaip spręsti. Dėl ko smurtauja vaikai? Manau, kad pirmoji priežastis – tai draugai. Labai dažnai smurtauti verčia draugai ir jų daroma įtaka. Norint įsiteikti draugams ir pritapti prie jų, griebiamasi įvairių priemonių – rūkymo, alkoholizmo ir, žinoma, smurto. Smurtaujama ir dėl to, kad vaikai turi per daug laisvo laiko, todėl įsivaizduoja ir prisigalvoja įvairiausių nesąmonių. Tėvai jų neprižiūri, neskiria savo atžaloms tiek laiko, kiek turėtų. Antra smurtavimo priežastis – tai noras būti viršesniems už kitus vaikus. Smurtaujantys vaikai dažnai savo „kietumą“ bando įrodyti puldami mažesnius ir silpnesnius už save, dažnai ir savo bendraamžius, o kartais net vyresnius. Šių laikų jaunimas nepaiso jokių moralės principų, pagarbos ar amžiaus skirtumų. Jeigu jiems kas nepatinka, tuoj susišaukia savo „gaurukę“ ir puola aiškintis santykius. Tokie žmonės yra labai agresyvūs, pikti, mėgsta pasijuokti iš kitų nelaimių, nepasisekimų. O kai jiems patiems kas nepasiseka, kaltina pasaulį, aplinkui esančius nekaltus žmones. Jie patys nesuvokia, kad dėl nelaimių, kurios ištinka juos, yra kalti patys. Dėl nepasisekimų jiems kyla agresija, pyktis, pagieža ir nori išsilieti, todėl išsilieja ant pirmo sutikto žmogaus ar vaiko. Tačiau būna ir tokių atvejų, kad dėl užsipuolimo kalta pati auka. Ji gali pasakyti ar padaryti ką nors, kas gali iššaukti smurtaujančio vaiko agresiją. Smurtaujančiais vaikais turėtų labiau domėtis ir rūpintis vyriausybė. Galėtų steigti daugiau jaunimo centrų, kad juose šie vaikai galėtų šnekėtis su psichologais, tarpusavyje, galėtų užsiimti mėgstama veikla. Juose taip pat galėtų mokyti, kaip konfliktus spręsti be kumščių. Baudžiant smurtaujančius vaikus prie gero tikrai neprives. Jie dar labiau pradės pykti, didės jų agresija. Tokias problemas reikia spręsti šnekantis ir aiškinantis, kodėl vaikas smurtauja, kodėl elgiasi vienaip, o ne kitaip. Reiktų šiais klausimais ir patirtimi dalintis su kitomis šalimis. Gal jos yra atradę būdus, kaip sumažinti smurtavimą. Keičiantis patirtimi būtų pradėta spręsti ir mažinti smurtavimą.

Manau, kad smurtavimą galima sumažinti, tik reikia rasti tinkamus sprendimo būdus ir priemones.