Ergonomiška darbo aplinka

ĮVADAS

Racionalus biurų, laboratorijų ar kitų patalpų apšvietimas yra labai svarbus darbo ir poilsio komforto faktorius. Šviesa veikia ne tik žmogaus regos organus, bet ir bendrą jo psichinę būseną, darbingumą. Pagal šviesos kilmę skiriami trys apšvietimo būdai: natūralus apšvietimas (dangaus skliauto tiesioginė arba atspindėta šviesa, apšviečianti patalpas), dirbtinis apšvietimas (elektrotechninių įrenginių darbo patalpose skleidžiama šviesa) ir mišrus apšvietimas (suderintas natūralus ir dirbtinis apšvietimas). Dirbtinam apšvietimui naudojami šviesos šaltiniai skiriami į dvi grupes: kaitinamąsias lempas ir dujinio išlydžio lempas. Vienos iš dujinio išlydžio le empų yra liuminescencinės lempos. Jos skirtos administracinėms ir gamybinėms patalpoms apšviesti. Šioms lempoms priskiriamos ir OSRAM DULUX EL kompaktinės ekonomiškos lempos, kuriomis galima pakeisti standartines kaitinamąsias lempas. Projektuojant gamybinių, administracinių ar kitos paskirties apšvietimo sistemą pagal HN 98:2000 parenkamas apšvietos lygis. Žinant apšvietos lygį bei pasirinkus konkretų šviestuvo, tuo pačiu ir šviesos šaltinio tipą, nustatomas bendras šviestuvų skaičius bei sudaroma jų išdėstymo schema. Apytikriam šviestuvų skaičiaus nustatymui galima pasinaudoti GLAMOX firmos rekomendacijoms.

PATALPŲ APRAŠYMAS

UAB „Naujas rūbas“ užsiima didmenine ir mažmenine rūbų pr rekyba. Ši įmonė yra įsikūrusi pirmajame ir antrajame pastato aukštuose. Pabandysime suprojektuoti antrojo aukšto patalpų apšvietimą. Antrajame pastato aukšte yra prekybos agentų (priede pažymėtas Nr.1), buhalterijos (priede pažymėtas Nr.2) kabinetai ir pagrindinis įėjimas į darbo kabinetus (priede pažymėtas Nr.3).
Pirmosios prekybos agentų pa

atalpos (1) ilgis yra 6,60m, plotis – 6,50m, tai sudaro 42,90m2. Patalpos aukštis yra 2,50m. yra du dideli erdvūs langai, kurie pasižymi ne tik garso, bet ir nuo apdailos medžiagų atspindinčio koeficientų. Sienos turi matinę šviesiai melsvą spalvą, lubos – baltą. Apšvietimui yra pasirinkti DLT S 625 418 BW tipo šviestuvai, kurių viena sudaro 4 po 18W liuminescencines dienos šviesos lempas, nes natūraliausiai spalvos atrodo liuminescencinėje šviesoje, kurių spektras artimas dienos šviesos spektrui ir nevargina ragenos.
Antrosios buhalterijos patalpos (2) ilgis yra 4,50m, plotis – 6,50m, tai sudaro 29,25m2. Kaip pirmojoje patalpoje, taip ir antrojoje lubų aukštis yra 2,50m. Yra vienas erdvus langas, kuris pasižymi garso ir šilumos izoliacijos rodikliais. Patalpos sienos turi matinę šviesiai žalią spalvą, lubos – baltą. Apšvietimui taip pat pasirinkti DLT S 625 418 BW tipo šviestuvai.

DARBO VIETŲ AP PRAŠYMAS

Įmonėje darbuotojai praleidžia jau dabar nemažai laiko – nuo keleto valandų per savaitę iki ištisų darbo dienų kompiuterių aplinkoje. Dirbančiam prie kompiuterio žmogui daro įtaką daug įvairiausių veiksnių. Jei krūvis yra per didelis, o dirbančiojo pajėgumas – per mažas, atsiranda neigiamas poveikis, t.y. jaučiami įvairūs sveikatos ir funkcijų sutrikimai. Dirbant prie kompiuterio skiriamas papildomas krūvis akims, krūvis atramos aparatui ir psichinis krūvis.
Prekybos agentų kabinete (1) yra keturios kompiuterizuotos darbo vietos, viena didelė spinta, kurios viena dalis skirta dokumentams, kita – darbuotojų reikmėms susidėti. Ši

i spinta yra šalia durų, todėl darbuotojams labai patogų tik atėjus į darbą pasidėti savo daiktus ir iš kart pasiimti reikiamus dokumentus. Taip pat yra minkštoji dalis, kuri reikalinga bendraujant su klientais, pristatant jiems asortimentą. Buhalterijos kabinete (2) yra keturios kompiuterizuotos vietos ir dvi spintos (abi yra šalia durų), viena skirta dokumentams, o kita – darbuotojų reikmėms sudėti. Vienoje ir kitoje patalpoje darbo vietos suprojektuotos ir įrengtos taip, kad galėtų laisvai prie jų prieiti, turėtų pakankamai erdvės darbo ir kitiems judesiams atlikti bei kūno padėčiai keisti. Į visą tai yra atkreiptas dėmesys ir atlikta pagal darbų su kompiuteriais saugos ir sveikatos reikalavimus (HN 32:1998). Ši higienos norma nustato dirbančiųjų su videoterminalais darbo ir poilsio režimo, saugos ir sveikatos reikalavimus.
Normose (HN 32:1998) išdėstyti pagrindiniai reikalavimai, keliami monitoriui, klaviatūrai, darbo stalui ir darbo kėdei bei jų tarpusavio padėties nustatymui. Šios įmonės darbdavys stengiasi, kad visi šie reikalavimai būtų įvykdyti. Monitoriai yra 17´´(43cm), ekranai yra stabilus ir nemirga, monitorių ekranai yra lengvai pasukami ir darbuotojai gali juos pasisukti, kaip jiems patogiau. Atstumai nuo vieno monitoriaus ekrano iki kito monitoriaus užpakalinio paviršiaus yra ne mažiau kaip 2m, atstumai tarp monitorių šoninių paviršių – ne mažesni kaip 1,2 metrai.
Darbuotojai klaviatūrą gali nusistatyti taip, kaip jiems patogiau. Darbuotojų rankos ir plaštakos yra atremtos, ta
aip išvengia plaštakų ir rankų nuovargio.
Darbo stalai yra nemaži. Čia patogiai išdėstyti monitoriai, klaviatūros, pelės, lieka vietos ir dokumentams. Darbo kėdės yra stabilios ir leidžia darbuotojams lengvai judėti, turi kėlimo ir sukimo mechanizmus, leidžiančius keisti kėdžių aukštį bei atlošo kampą.

PATALPŲ APŠVIETIMO APSKAIČIAVIMAS

Ir pirmojoje, ir antrojoje patalpose yra mišrus apšvietimas. Atliekant darbus naudojama dirbtinė šviesa, kuri susilieja su šonine natūralia šviesa per langą. Patalpose yra šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis, kurios skleidžia išsklaidytą šviesą.
Ir vienoje patalpoje, ir kitoje yra įrengtos dvi darbo vietos šalia lango. Krentanti šviesa pro langą sudaro papildomą apšvietimą, kiek ir patalpai, ir dirbantiems prie lango. Norint išvengti blyksnių atspindžio displėjaus ekrane, ir vienas, ir kitas kompiuteriai yra pasukti šonu į langą. Natūralų šviesos srautą darbuotojai reguliuoja su įrengtomis žaliuzėmis, taip apsaugo akis nuo per didelio šviesos skaisčio.
Remiantis HN 32:1998 reikalavimais natūralios ir dirbtinės šviesos šaltiniai išdėstyti taip, kad nevargintų akių, būtų išvengta blyksnių atspindžio displėjaus ekrane, ir, kad nemažintų darbuotojo darbingumo. Darbo patalpų paviršių apšviestumas priklauso nuo tokių faktorių: nuo apšvietimo sistemos, šviesos šaltinių rūšies, nuo regimojo darbo pobūdžio tikslumo, mažiausiai įžiūrimo objekto matmens, įžiūrimojo objekto bei fono kontrasto.
Fonas, kuriame yra įžiūrimas objektas, laikomas: šviesiu, kai jo atspindžio koeficientas yra didesnis kaip 0,4; vidutiniu – nuo 0,2 iki 0,4 ir tamsiu, kada atspindžio ko

oeficientas yra mažesnis nei 0,2. Pagal HN 32:1998 apšvieta ant darbo paviršių turi būti ne mažesnė kaip 300lx ir ne didesnė kaip 500lx, o ant monitoriaus ekrano – ne mažiau kaip 100lx ir ne daugiau 250lx. Kompiuterizuotų darbų vietų bendram apšvietimui panaudoti pakabinami šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis, kurios skleidžia išsklaidytą šviesą, kurios ~25% nukreipta aukštyn, ~75%– žemyn. Šviestuvai įmontuoti abiejose dirbančiojo pusėse, taip apsisaugoma nuo tiesioginio bei atspindėto akinimo. Visi šie rodmenys atitinka HN 32:1998 reikalavimus.
Pasinaudojant dirbtinės, natūralios ir mišrios apšvietos mažiausios ribinės vertės lentele – pasirenkame apšvietimo dydį (liuksais). Kadangi tiek vienoje, tiek kitoje patalpoje yra dirbama su kompiuteriais, tai pagal HN 32:1998 reikalavimus, apšvieta ant darbo paviršiaus turi būti ne mažesnis nei 300lx ir ne didesnis kaip 500lx.
Norint apskaičiuoti reikalingą patalpos apšvietimą, turime žinoti patalpos plotą, šviestuvo tipą ir vieno šviestuvo apšviečiamą plotą. Šviestuvų skaičius nustatomas dalijant patalpos plotą iš vieno pasirinkto tipo šviestuvo apšviečiamo ploto.
Dabar pamėginsime apskaičiuoti prekybos agentų kabineto (1) šviestuvų kiekį. Patalpos plotas yra 42,90 m2, renkamės DLT S 625 418 BW šviestuvo tipą, vienas šio tipo šviestuvas, esantis 500lx apšvietos, apšvies 4,9m2 plotą (pagal GLAMOX firmos rekomendaciją). Dabar galime apskaičiuoti šviestuvų kiekį: 42,90 / 4,9 = 8,75. Rastas skaičius yra artimas 9, todėl šioje patalpoje yra 9 šviestuvai.
Buhalterijos patalpos (2) plotas yra 29,25m2, renkamės taip pat DLT S 625 418 BW šviestuvo tipą, norint gauti 500lx apšvietą, lentelės (pagal GLAMOX firmos rekomendaciją) 500lx grafoje turime skaičių 4,9m2. Taip pat ir šioje patalpoje galime apskaičiuoti šviestuvų kiekį: 29,25 / 4,9 = 5,69. Šis skaičius artimas skaičiui 6 , todėl šiai patalpai bus reikalingi 6 šviestuvai.
Sužinotas šviestuvų kiekis pagal pasirinktą šviestuvo tipą, kuris yra panaudotas darbo vietos apšvietimui. Teisingas apskaičiavimas ir šviestuvų tipo parinkimas užtikrins ne tik tolygų šviesos srauto pasiskirstymą, bet ir išvengs akinančio poveikio darbuotojams, bei blyksnių atspindžio displėjaus ekrane.

PRIEDAS NR.1

PRIEDAS NR.2
PAAIŠKINIMAI:

Leave a Comment