TCP ryšio inicijavimo tyrimas

TCP ryšio inicijavimo tyrimas

DARBO TIKSLAS: ištirti TCP tarpusavio ryšio inicijavimo procesą panaudojant „Wireshark“ programinį paketą (http://www.wireshark.org/).

DARBO EIGA:

Startuokite programinį paketą „Wireshark“, pasirinkite aktyviąją tinklo plokštę (kurią naudodami jungiatės prie kompiuterinio tinklo) ir spauskite mygtuką „Start“.

2 pav. „WIRESHARK“ programinio paketo paleidimas.

Paleiskite savo kompiuteryje naršyklę ir surinkite pasirinktos svetainės adresą.

Svetainės pavadinimas: www.ktk.lt
Svetainės IP adresas: 194.135.87.15

Sustabdykite „Wireshark“ programinį paketą.

3 pav. „WIRESHARK“ programinio paketo paleidimas.

 

Programiniame pakete „Wireshark“ nustatykite „tcp.port == 80“ filtrą ir paspauskite mygtuką „Apply”.

4 pav. Filtro nustatymas.

Suraskite kliento siunčiamą ryšio užmezgimo paketą su įrašytu sinchronizacijos požymiu [SYN]. Išskirkite pagrindinius paketo duomenis. Source (šaltinio adresas) – tai Jūsų kompiuterio adresas. Destination (gavėjas) – tai svetainės, kurios pavadinimą surinkote naršyklėje, IP adresas.

5 pav. „WIRESHARK“ programinio paketo sąsaja.

 

6 pav. „WIRESHARK“ programinio paketo informacinė sąsajos skiltis.

 

Užpildykite lentelė bei įkelkite ekrano vaizdą, kuriame ši informacija yra matoma ir (Paste) pagalba.

Kelintas tai yra kadras? 976
Koks yra šio kadro ilgis? 66
Šaltinio IP adresas 192.168.128.58
Šaltinio TCP prievado (Port) numeris 49345
Gavėjo IP adresas 194.135.87.15
Gavėjo TCP prievado (Port) numeris 80
TCP SYN segmento sekos numeris (Sequence

number)

0
Antraštės požymio (Flags) tipas 0x002
Lango dydis (Window size) 8192

 

Suraskite serverio atsakomąjį paketą su įrašytu sinchronizacijos požymiu [SYN,ACK]. Išskirkite pagrindinius paketo duomenis ir užpildykite lentelę. Atkreipkite dėmesį į šaltinio ir gavėjo IP adresus ir TCP prievado (Port) numerį.

Kelintas tai yra kadras? 979
Koks yra šio kadro ilgis? 62
Šaltinio IP adresas 194.135.87.15
Šaltinio TCP prievado (Port) numeris 80
Gavėjo IP adresas 192.168.128.58
Gavėjo TCP prievado (Port) numeris 49345
TCP SYN segmento sekos numeris (Sequence

number)

0
Antraštės požymio (Flags) tipas 0x012
Lango dydis (Window size) 14600

 

Suraskite kliento paketą, patvirtinanti serverio atsakymą [ACK]. Išskirkite pagrindinius paketo duomenis ir užpildykite lentelė. Atkreipkite dėmesį į šaltinio ir gavėjo IP adresus ir TCP prievado (Port) numerį.

 

Kelintas tai yra kadras? 982
Koks yra šio kadro ilgis? 54
Šaltinio IP adresas 192.168.128.58
Šaltinio TCP prievado (Port) numeris 80
Gavėjo IP adresas 194.135.87.15
Gavėjo TCP prievado (Port) numeris 80
TCP SYN segmento sekos numeris (Sequence

number)

1
Antraštės požymio (Flags) tipas 0x010
Lango dydis (Window size) 258

 

Padarykite išvadas.

Darydamas šį praktinį darbą išsiaiškinome TCP tarpusavio ryšį su programa Wireshark, taip pat kokio ilgio kadrai yra nusiunčiami.