Iš ko žmogus juokiasi?

2360 0

Iš ko žmogus juokiasi?

Juokas yra žmogaus fizinis veiksmas, kuriuo yra išreiškiamas pasitenkinimo jausmas. Tai svarbu, nes be juoko individo gyvenimas būtų nuobodus, liūdnas. Žinoma, ne visada yra juokiamasi iš daugumai žmonių priimtinų situacijų. Kartais yra juokiamasi iš absurdiško kitų žmonių elgesio arba net yra pajuokiamos tam tikros žmonių ydos. Taigi kyla klausimas, iš ko, konkrečiai, žmogus juokiasi?

Visų pirma yra juokiamasi iš kitų žmonių poelgių. Pašiepdami kitų žmonių poelgius ar ydas galime suvokti daug rimtesnes problemas. Tokį faktą paremtų ir ekspresionistinės pooetikos novelių autorius, įvedęs į lietuvių literatūros tradiciją miesto problematiką Jurgis Savickis. Šis autorius sukūrė novelę „Jono Graužos nuotykiai“, kurioje yra juokiamasi iš pagrindinio veikėjo Jono Graužos atsainaus gyvenimo būdo. Pagrindinis novelės veikėjas gyvena lengvabūdišką gyvenimą ir rūpinasi tik savo poreikiais, kurie yra nuolatiniai pasilinksminimai, buvimai su moterimis. Šiame kūrinyje pasakotojas išlieka neutralus taip leisdamas skaitytojui pačiam nuspręsti ar verta teisti Jono Graužos poelgius, bet tai nepakeičia fakto, kad pasakotojas pateikia Graužos aprašymą kaip lengvabūdžio žmogaus („Kuri, žinoma, savo žirklėmis ir saavo fasonu būtų jį iškirpusi kaip kokį žmogeliuką iš nudėvėto popierio.“) žodžiai „iš nudėvėto popierio“ parodo pasakotojo nuomonę, kad Jonas Grauža nėra vertas kažko geresnio už nudėvėtą popierių. Taip pat pasakotojas pateikia, kad Jonas Grauža ne tik propaguoja atsainų gyvenimo bū

ūdą, bet ir atskleidžia, kad jis nesirūpina savo provincijoje sukurta šeima – žmona, dviem vaikais. Tai parodo žmogaus egoizmą, kuris aiškiai yra pašiepiamas novelėje. Taigi atsainus požiūris į gyvenimą yra išjuokiamas net lietuvių literatūroje.

Antra, yra juokiamasi absurdiškų situacijų. Kaip žinoma, ne visų žmonių humoras yra vienodas. Humoro formų yra įvairių, tokių kaip: komizmas, sarkazmas. Dėl šios priežasties nėra nuostabu, kad individai juokiasi iš skirtingų dalykų ir skirtingų situacijų. Vienas iš labiausiai išsiskiriančių lietuvių autorių dėl kitokio požiūrio į juoką yra Balys Sruoga. Būtent šis Lietuvos poetas, dramaturgas sukūrė autobiografinį romaną „Dievų miškas“, kuriame aiškiai yra ironizuojama Štuthofo koncentracijos stovyklos aplinka. Romane yra epizodas, kai romano pagrindinis veikėjas Balys Sruoga yra paprašomas pakeisti spygliuotos tvoros aprašymą, nes parašymas, kad tvora yra surūdijusi netiko koncentracijos sttovyklos viršenybei, dėl šios p

. . .

Apibendrindama galiu teigti, kad į juoką lietuvių literatūroje yra žvelgiama daugiau kaip į pašaipą ir, kad žmogus juokiasi iš kitų individų atsainaus požiūrio į gyvenimą bei iš jį supančios aplinkos.

Join the Conversation

×
×