BIUDŽETO VYKDYMO IR PASKIRSTYMO PROGRAMINIU PRINCIPU ANALIZĖ

ĮVADAS

Programinis biudžetas – tai biudžeto planavimo sistema, apjungianti resursus su nauda, kuri bus gauta panaudojus tuos resursus, tokiu būdu gaunant socialinį-ekonominį efektą.
Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų reikalavimų. Šie reikalavimai yra išdėstyti biudžeto sanda