I pasaulinis karas

I Pasaulinis karas

1914 06 28 Sarajeve serbas studentas G.Principas nušovė Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinį erchercogą Franzą Ferdinandą. 1914 07 28 Austrija-Vengriją paskelbė karą Serbijai. Iki 1914 08 04 į pasaulinį karą įsitraukė ir didžiosios valstybės “Lietuvos Rytas” 1999 12 24

1914 0

Žydai iki valstybės susikūrimo

Musulmonai

Daug anksčiau negu 1948 metais, musulmonų valstybės sukūrimas kėlė triukšmą Palestinoje.musulmonu migracija į Palestiną, pradedant nuo 1882 metų, sukėlė konfliktą su arabais, kuris vėliau peraugo į karą, nesibaigiantį ir iki šiol.

1880 metais apie 24 tūkstančiai musulmonų gyveno Bag