Vilniaus gynybinė bastėja

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
ISTORIJOS KATEDRA

Ieva Emilija Švabauskaitė,
I kurso studentė

VILNIAUS GYNYBINĖS SIENOS
BASTĖJOS TYRINEJIMAI

Referatas

Mokslinis darbo vadovas
Dakt. Klaidas Perminas

Klaip