AGRONOMIJOS PAGRINDŲ DALYKO MOKOMOSIOS PRAKTIKOS ATASKAITA

AGRONOMIJOS PAGRINDŲ DALYKO MOKOMOSIOS PRAKTIKOS ATASKAITA

ĮVADAS

(Parašyti ką nors)…

Ataskaitos tikslas – pagilinti agronomijos pagrindų dalyko praktinių gebėjimų žinias.Uždaviniai:1. Sudaryti rotacijos schemą pagal duotą pasėlių struktūrą.2. Parinkti ir įvertinti pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbų sistemą.3. Sudaryti tręšimo planą duotai sėjomainai.4. Sudaryti pasėlių priežiūros darbų sistemą.

ĮVADAS

Pasėlių rotacija

Laukiniai augalai auga bendrijomis. Maisto, vandens, šilumos ir erdvės jiems reikia nevienodai, jie net vieni kitus papildo. Ilgašakniai augalai auga greta trumpašaknių, daugiau azoto vartojantys – šalia azotą kaupiančių, šviesą mėgstantys – šalia paunksniu besitenkinančių.Šiose natūraliose bendrijose beveik nepastebimas dirvos nuovargis, ligų ar kenkėjų antplūdis, dėl kurių labai susilpnėtų ar sustotų bendrijos augalų augimas.Rotacija – laikas, per kurį vienas augalas pereina visus sėjomainos laikus.

Tikslas – sudaryti rotacijos schemą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti sėjomainą panaudojant terminus priešsėlis, pagrindinė kultūra, posėlis.2. įvertinti priešsėlių teigiamas ir neigiamas savybes.

1. Sėjomainos schemos sudarymas

Lauko augalai arba jų grupės

Javai Kaupiamieji Linai Rapsai Daugiametėsžolės Vienmetės žolės30 45 10 15

Žieminiai kviečiai + įsėlis 30 %Daugiametės žolės І n. m. 15 %Daugiametės žolės ІІ n. m Žieminiai rapsai 10 %Bulvės 20 %Pūdymas 25 %

1.1 Sėjomainos rotacijos narių kaita1.1.1 lentelėEilės Nr. Priešsėlis Pagrindinė kultūra Pasėlis123456 PūdymasŽieminiai kviečiai + įsėlisDaugiametės žolės 1 n. mDaugiametės žolės 2 n. mŽieminiai rapsaiBulvės Žieminiai kviečiai + įsėlisDaugiametės žolės 1 n. mDaugiametės žolės 2 n. mŽieminiai rapsaiBulvėsPūdymas Daugiametės žolės 1 n. mDaugiametės žolės 2 n .mŽieminiai rapsaiBulvėsPūdymasŽieminiai kviečiai + įsėlis

1.2 Priešsėlio vertinimas

1.2.1 lentelėPriešsėlis Pagrindinis augalas Parinkto priešsėlio Teigiamossavybės Neigiamos savybėsPūdymas Žieminiai kviečiai + įsėlis Laukas apvalomas nuo piktžolių, laukas patręšiamas žaliosiomis arba organinėmis trąšomis. NėraŽieminiai kviečiai + įsėlis Daugiametės žolės 1 n. m Nėra Paima daug maisto medžiagų, plinta piktžolės.Daugiametės žolės 1 n. m Daugiametės žolės 2 n. m Palieka daug organinių liekanų, gausina dirvoje azotą. Išretėjusiose daugiametėse žolėse išplinta varputis.Daugiametės žolės 2 n. m Žieminiai rapsai Palieka daug organinių liekanų, gausina dirvoje azotą. Išretėjusiose daugiametėse žolėse išplinta varputis.Žieminiai rapsai Bulvės Stelbina piktžoles Sanaudoja daug maisto medžiagųBulvės Pūdymas Gausiai tręšiami Suplauna dirvą

IŠVADOS: 1. Sudaryta 6 augalų sėjomaina. 2. Sudaryta pasėlių rotacijos schema iš dalies atitinka sėjomainai keliaus reikalavimu, nes priešsėliai turi daugiau neigiamų savybių nei teigiamų. Šią sėjomaina reikėtų tikslinti.

Žemės dirbimo sistemų sudarymas duotai sėjomainaiĮVADASŽemės dirbimas – mašinų ir padargų darbinių dalių mechaninio poveikio būdai, siekiant sudaryti palankiausias sąlygas kultūriniams augalams auginti, o šių padargų panaudojimo tvarka – žemės dirbimo sistema. Giliam žemės dirbimui naudojami plūgai, o paviršiniam purenimui – kultivatoriai, akėčios, valkės, lėkštės, frezeriai, puri žemė suspaudžiama volais.Pagrindinio (rudeninio) žemės dirbimo būdu skutamos (arba neskutamos ražienos) ir giliai ariama. Žemės dirbimo darbai priklauso nuo augintų augalų ir dirvožemio ypatumų.Priešsėjinio dirbimo metu, ruošiant žemę ankstyvosios sėjos augalams, ji purenama akėčiomis arba kultivatoriais ir tuoj pat sėjama.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 577 žodžiai iš 1148 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?