Marsas ir Venera (II)

Praeitoje dalyje išsiaiškinome, kad vyrai ir moterys myli kitaip. Taipogi, jie nori būti mylimi taip, kaip patys supranta meilę, tačiau partneris supranta kitaip – kyla problemos. Taipogi pateikėme šešias meilės rūšis.

Šioje dalyje norime pateikti dar šešias meilės rūšis, t.y. tris moteriškos meilės bei tiek pat vyriškosios meilės. Taip pat sudėsime galutinius taškus, kodėl meilė kartais ima blėsti. Laikas išsiaiškinti kas yra kas. Visiems laikams!

Jai reikia atsidavimo, jam – gerėjimosi

Kai vyras teikia pirmenybę moters poreikiams ir aukote aukojasi, visais įmanomais būdais stengdamasis jai įtikti ir kuo geriau ją aprūpinti, patenkinamas ketvirtasis pirminis moters meilės poreikis. Moteris tiesiog švyti, jausdamasi vienintele ir išskirtine. Vyras ima laikyti savo moterį svarbesne už darbą, mokslą ar pomėgius. Žinodama esanti svarbiausia jo gyvenime, moteris neabejotinai pradeda juo gėrėtis.

Kaip moteris nori jausti vyro atsidavimą, taip vyrui būtinas moters gėrėjimasis jo asmeniu. Gėrėtis vyru – vadinasi, stebėtis, žavėtis juo, jam pritarti. Vyras jaučiasi esąs vertas pasigėrėjimo, kai ją labiau žavi jo charakterio savybės ar sugebėjimai. Kai vyras jaučia, kad juo žavimasi, jis būna pakankamai atsidavęs moteriai ir garbina ją.

Jai reikia patikinimo, jam – palankumo

Kai vyras nesiginčija su moterimi dėl jos jausmų ar norų, o pripažįsta jų teisėtumą ir pagrįstumą, moteris jaučiasi mylima. Vyras patikina moterį turint teisę elgtis taip, kaip ji nori. Kai vyras išmoks parodyti moteriai pasižymintis ta tolerancijos savybe, ji tikrai patenkins jo pirminį palankumo poreikį.

Giliai širdyje kiekvienas vyras savo moteriai nori būti didvyris ar nenugalimas riteris spindinčiais šarvais. Signalas, rodantis, kad jis išlaikė skirtus išbandymus, yra jos palankumas. Moters palankumas vyrui visų pirma yra jos pasitenkinimo juo ir jo elgesiu išraiška. Palankus požiūris padeda įžvelgti jo elgesio teigiamybes. Jausdamas jo palankumą, jis lengviau patikins jos jausmus esant teisėtus ir pamatuotus.

Jai reikia garantijų, jam – padrąsinimo

Kai vyras nuolat kartoja ir parodo jai, kad ja rūpinasi, ją supranta, gerbia, yra jai atsidavęs ir pasiryžęs patikinti ją esant teisią, jos pirminis garantijų poreikis yra patenkinamas. Garantijos moteriai sako, kad ji ir toliau yra mylima.

Vyras dažnai klaidingai mano, kad, patenkinusi pirmus penkis meilės poreikius, moteris daugiau nieko netrokšta, nes ir taip jaučiasi saugi ir laiminga. Tai netiesa. Jis neturi pamiršti kartkarčiais jai garantuoti savo jausmų tikrumą. Taip patenkins šeštąjį pirminį jos meilės poreikį.

Panašiai ir vyrui reikia moters padrąsinimo. Jam moters padrąsinimas suteikia pasitikėjimo savimi, padeda išreikšti savo charakterį ir realizuoti galimybes. Kai moters laikysena reiškia pasitikėjimą, pripažinimą, įvertinimą, gėrėjimąsi ir palankumą, tai vyrui suteikia jėgų ir padrąsina jį parodyti viską, ką jis gali. Padrąsintas jis stengiasi suteikt moteriai garantijas, kad tikrai ją myli ir gerbia.

Kai meilė blėsta

Meilė dažnai išblėsta dėl to, kad žmonės instinktyviai duoda tai, ką nori gauti patys. Kadangi moters pirminiai poreikiai yra būti suprastai, rūpimai ir t.t., tai ji ir savo vyrui duoda tai, ko pati trokšta.

Vyras moters rūpestingumą vertina kaip nepasitikėjimą jo jėgomis. Pirminis vyro poreikis yra pasitikėjimas juo, o ne rūpinimasis. Moteriai sunku suprasti, kodėl jis neįvertina jos rūpestingumo ir tinkamai į tai neatsako. Jis, žinoma, jai skiria visai kitos rūšies meilę, negu ji laukia. Taigi juos įsuka nesėkmių ratas, ir jie veltui bando patenkinti vienas kito poreikius.

Beta skųsdamasi pasakoja: “Kiek aš galiu jam aukotis ir nieko už tai negauti? Artūras neįvertina to, ką dėl jo darau. Aš jį myliu, o jis manęs – ne.” Artūras šitaip skundžiasi: “Jai blogai viskas, ką aš darau. Nebežinau, kaip bus toliau. Jau viską išbandžiau, o ji manęs vis tiek nemyli. Aš ją labiau myliu, bet tai nieko nepadeda.”

Beta ir Artūras vedę aštuonerius metus. Jie įpuolė į nusiminimą, nes nesijautė mylimi. Paradoksalu, bet jie abu skundėsi, jog daugiau duoda, negu gauna. Beta buvo įsitikinusi, kad daugiau duoda ji, o Artūras manė, kad jis. Iš tiesų jie abu “duodavo”, bet nė vienas negaudavo to, ko jam reikėjo.

Jie mylėjo vienas kitą, bet jų meilė negalėjo įveikti partnerio norų nesupratimo sienos. Beta davė tai, ką pati norėjo gauti, taip pat elgėsi ir Artūras. Galiausiai jie visiškai išseko.

Daugelis žmonių išsiskiria, kai santykiai pasidaro pernelyg įtempti. Supratus partnerio pirminius norus, bendravimas palengvėja. Ne duodami daugiau, bet duodami tai, ko reikia, jūs niekada neišseksite. Dvylika skirtingų meilės rūšių paaiškina, kodėl kartais mūsų meilė išblėsta. Kad patenkintumėte savo partnerį, jūs turite išmokt mylėti taip, kaip jam ar jai pirmiausia reikia.

Straipsnis parašytas remiantis J. Gray knyga “Vyrai kilę iš Marso, moterys – iš Veneros”.

Jurgita Skaisgirytė