Kodėl moterys nori būti tobulos?

Paprastai moterys nuo ankstyvos vaikystės išmoksta būti priklausomos nuo kitų pripažinimo. Jos mano, kad bus mylimos tik tuo atveju, jei bus tobulos ir kiekviename žingsnyje pasieks laimėjimų.

Daugumą jų augino motinos ir senelės, savo gyvenimą praleidusios namie, besirūpindamos šeima ir vaikų auklėjimu. Modelio, kaip suderinti darbą ir namų šeimininkės veiklą, jos nesukūrė. Mergaitės savo namuose išmoko tik to, ką turi daryti „tobula“ namų šeimininkė. Dabar suaugusios, nors ir puikiai žino, kad neįmanoma vienu metu būti tobula namų šeimininke ir idealia darbuotoja, jos vis tiek reikalauja iš savęs tobulumo.

Šią vidinę – dažniausiai nesąmoningą – nuostatą paprastai stiprina partnerio bei visuomenės reikalavimai ir lūkesčiai. Visuomenė nepripažįsta nei moters įdėto triūso auklėjant vaikus, nei dorai neįvertina jos darbinės veiklos. Visuomenė taip pat netoleruoja moters, sąmoningai pasirinkusios karjerą, o ne vaikų auginimą

Moterys vaikystėje išmokomos pirmiausia atsižvelgti į kitų poreikius ir atsižadėti savų. Vėliau jos nedrįsta pasakyti „ne“, kai iš jų per daug reikalaujama.

Už šio moters tobulybės siekio slypi pastangos išvengti neigiamų emocijų, daugiausia įvairių baimių. Tai:

* Atstūmimo baimė: „Jei nebūsiu tobula, kitas manęs nemylės.“

* Konfliktų baimė: „Jei nebūsiu tobula, kils nepasitenkinimas.“ * Klaidų baimė: „Jei nebūsiu tobula, patirsiu nuostolių, būsiu paniekinta ir negalėsiu pati savęs pakęsti.“

* Menkavertiškumo kompleksas: „Jei nebūsiu tobula, kiti pastebės, kad su manimi kažkas negerai.“

* Per stiprus atsakomybės jausmas: „Jei nebūsiu tobula, tai kitiems bus blogai.“

Kokiose srityse moterys reikalauja iš savęs tobulybės?

* Seksualumas: jos reikalauja iš savęs išspausti kuo daugiau geismo, patirti orgazmą ir patenkinti partnerį.

* Kūnas ir išvaizda: jos reikalauja iš savęs gražaus, nepriekaištingo, jaunatviško kūno, tobulo veido.

* Namai, buitis: jos reikalauja iš savęs būti tobula šeimininke, valytoja, virėja, skalbėja, plovėja.

* Vaikų auklėjimas: jos reikalauja iš savęs, išauginti idealius vaikus, kad jie būtų sveiki, gerai mokytųsi, pavyzdingai elgtųsi, turėtų draugų, hobį ir visapusiškų interesų.

* Profesija: jos reikalauja iš savęs dirbti kruopščiau ir geriau už kolegas vyrus, įsigyti prestižinę specialybę,kuri užtikrintų visuomenės pripažinimą.

* Intelektas: jos reikalauja iš savęs viską žinoti ir išmanyti, galėti kalbėtis bet kokia tema.

* Kvalifikacijos kėlimas ir savi

interesai: jos reikalauja iš savęs šviestis, mokytis

, atskleisti papildomų talentų.

* Socialinė kompetencija: jos reikalauja iš savęs suprasti ir užjausti kitus, visada visiems padėti.

Iš tikrųjų beveik nėra tokių sričių, kur nebūtų galima pastebėti moters pastangų būti tobula.

Šie reikalavimai visada atitinka formulę: „Aš turiu… padaryti arba būti, kitaip negalėsiu savęs pripažinti, man bus negerai ir mane gali paniekinti kiti.“