Kodėl moterų oda jautresnė, o vyrai mėgsta futbolą?

Vis populiaresnis būdas įvertinti vyrų ir moterų smegenų, o drauge ir psichikos, skirtumus – smegenų skenavimas. Jį nupasakoti labai lengva, bet įgyvendinti sunku. Smegenų skenavimas – tai nustatymas, kurie smegenų centrai aktyviau veikia sprendžiant tam tikro tipo užduotis. Kaip rašo Alanas ir Barbara Pease’ai, nuo paskutinio XX amžiaus dešimtmečio sukaupta vis daugiau duomenų, kurie neginčijamai įrodo, jog gimdami mes atsinešame tai, ką galima pavadinti „bazinėmis” smegenų programomis: tai, kad šimtus tūkstančių metų vyras medžiojo, o moteris visų pirma rūpinosi vaikais, iki šiol daro įtaką mūsų mintims, suvokimui, jausmams ir elgesiui.

Lyčių skirtumų evoliucija

Visa tai lengva suprasti, jei įsivaizduosime ilgą žmonijos civilizacijos kelią. Kažkada labai seniai nebuvo nei prijaukintų naminių gyvūnų, nei daržo ar sodo, todėl vyras ryte išeidavo į medžioklę. O moteris saugodavo vaikus ir rinkdavo šakneles bei vaisius. Nesugebėjusieji medžioti, t. y. orientuotis erdvėje, kad grįžtų namo, tiksliai įvertinti atstumus, kad pataikytų į grobį, pasidalyti užduotis su medžioklės bendrais, – nepaliko palikuonių. Neįstengdavusios vienu metu rinkti maistą, pastebėti menkus pokyčius artimoje aplinkoje, pavyzdžiui, šliaužiančią gyvatę, įvertinti vaisių tinkamumą, saugoti vaikus moterys – nepaliko palikuonių. Suprantama, gyvenimas pasikeitė. Dabar einama ne į medžioklę, bet į darbą, kaunamasi ne dėl gentainių gyvybės su į olą bandančiu įsiveržti liūtu, o su viršininku dėl didesnio atlyginimo, bet paveldėtos savybės niekur nedingo. Kūnas prisitaikė senovėje svarbioms užduotims, smegenys padarė tą patį. Keletas pavyzdžių tai paaiškins. Įsivaizduokite pirmykštę gentį, nakvojančią oloje. Ją gali užpulti plėšrūnai. Kur turėtų miegoti gynėjas? Suprantama, prie angos. Smagus psichologo Josepho Lernerio tyrimas patvirtina, kad ir mūsų laikais apie 70 procentų vyrų bendroje sutuoktinių lovoje pasirenka tą pusę, kuri arčiau durų. Kartais vyrai apšaukiami nejautriais, storaodžiais. Tenka sutikti, jog tokie jie ir yra. Vejantis grobį tekdavo brautis pro dygliuotus krūmus. Todėl šiandieną moterų oda švelnesnė ir jautresnė.

Lyčių regėjimo skirtumai

Akys – smegenų dalis, iškelta į kūno paviršių. Vyrų ir moterų gyvenimas bei pareigos šimtus tūkstančių metų tiek skyrėsi, kad tai negalėjo nepaveikti jų smegenų. Medžiojančiam vyrui reikėjo akimis pagauti taikinį ir jo nepaleisti. Dažnai taikinys buvo toli. Todėl jo regėjimas evoliucionavo, tapo panašus j regėjimą pro binoklį. Jis aiškiai ir ryškiai mato daiktus, kurie yra tiesiai prieš jį, ir tiksliai įvertina atstumą. Be to, ir dieną, ir naktį medžiojantis vyras geriau nei moteris mato prieblandoje. Moteris rinko vaisius ir saugojo vaikus nuo gyvačių bei kitų pavojų. Jeigu ji neatitraukdama žvilgsnio žiūrėtų tik į kūdikį, nieko kita negalėtų veikti. Todėl moters regėjimas apima platesnį matymo lauką nei vyro. Šios iš protėvių paveldėtos savybės neišnyko ir tebeesti šiandien. Vyras lengvai pastebi kitame kvartale esančią aludę, tačiau neranda spintoje kaklaraiščio. Moterys, kaip rodo autoavarijų statistika, rečiau nei vyrai tampa autoįvykio kaltininkėmis, kai mašinos susiduria šonais (nes jos geriau maco periferiją), bet dažniau užkliūva už garažo vartų (nes sunkiau nustato atstumą ir nepastebi to, kas yra tiesiai prieš jas).

Orientacijos erdvėje skirtumai

Visuose kompiuterinių žaidimų salonuose pilna berniukų, tobulinančių savo gebėjimą orientuotis erdvėje. Šie žaidimai jiems įdomūs ir malonūs. Jais domisi tik viena kita mergaitė. Vyrams itin patinka žaidimai, kuriuose reikia pataikyti į taikinį, todėl futbolininkai, krepšininkai ir tenisininkai tampa puikiai apmokamais tautiniais didvyriais. Pasitaręs su psichologais, anglų verslininkas Envinas Simpsas ėmėsi reklamuoti žemėlapį, kurio vienas lapas buvo įprastas – šiaurė viršuje, o kitame – šiaurė žemėlapio apačioje. Reklama teigė, kad pirmasis žemėlapis skirtas keliaujantiesiems į Anglijos šiaurę, o antrasis – į pietus. Vyrai nesuprato, kam reikalingi du žemėlapiai, kodėl jo negalima paprasčiausiai apversti. Daugiau nei 15 tūkstančių moterų žemėlapius įsigijo, nes manė, jog jie padės geriau orientuotis vairuojant.

pshichologas dr. Gediminas Navaitis
2007 Gruodžio 05 d.