Verslo planas

TURINYS

DARBO ANOTACIJA 4

ĮVADAS 5

1.APRAŠYMO DALIS 6

1.1Paslaugos apibūdinimas 6

1.1.1.Vežimo rūšys 6

1.1.2.Maršrutai 6

1.1.3.Transporto priemonės charakteristika 7

1.1.4.Vežamo krovinio charakteristika 8

1.1.5.Paslaugos konkurencinis pranašumas 8

1.1.6.Paslaugos atitikimas standartams 8

1.1.7.Artimiausi paslaugos tobulinimo darbai 8

1.2.Įmonės charakteristika 9

1.2.1.Įmonės tipas, jos privalumai ir trūkumai 9

1.2.2.Įmonės dydis ir valdymo struktūra 10

1.2.3. Vadovo charakteristika 10

1.3.Rinkodaros planas 11

1.3.1. Paslaugos vartotojai 11

1.3.2. Įmonės konkurentai 11

2.SKAIČIAVIMO DALIS 12

2.1.Transporto įmonės paslaugų organizavimas 12

2.1.1. Įmonės išsidėstymas 12

2.1.2. Laiko sąnaudų suvestinės sudarymas 12

2.2.Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas 13

2.2.1.Techninių eksploatacinių rodiklių maršrutuose skaičiavimas 13

2.2.2.Transporto įmonės gamybinės programos skaičiavimas 13

3.EKONOMINIO PAGRINDIMO DALIS 15

3.1.Transporto įmonės darbuotojų skaičiaus nustatymas 15

3.1.1. Įmonės personalas 15

3.1.2. Darbo užmokestis 15

3.1.3. Vairuotojų darbo organizavimas 16

3.2.Finansinis planas 16

3.2.1. Palūkanų mokėjimas 17

3.2.2. Pajamos (įplaukos) 17

3.2.3. Tiesioginės (kintamos) išlaidos 17

3.2.4. Bendras pelnas 20

3.2.5. Bendrojo pelno marža 20

3.2.6. Pastovios (fiksuotos) išlaidos 20

3.2.7. Atsipirkimo, lūžio taškas 22

3.2.8. Minimalios mėnesinės pajamos 23

3.2.9. Grynas pelnas 23

3.3.Rizikos įvertinimas 23

3.4.Ateities numatymas, perspektyvos 23

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 24

NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 25

DARBO ANOTACIJA

Šio darbo tema: transporto įmonės verslo planas.

Darbo duomenys:

Vežimų rūšis – tarptautiniai krovinių vežimai

Įstatinis kapitalas – 190 tūkst. Eur

Sąrašinis transporto priemonių skaičius – 2 vnt.

Maršrutų skaičius – 1: Vilnius-Roma-Vilnius;

Skaičiavimo dalyje bus apskaičiuoti įmonės veiklos rodikliai: techniniai eksploataciniai rodikliai maršrutuose ir transporto įmonės gamybinė programa.

Ekonominio pagrindimo dalyje bus aprašytas įmonės personalas, apskaičiuotas darbo užmokestis, aprašytas vairuotojų darbo organizavimas. Finansiniame plane bus apskaičiuotos pajamos, tiesioginės kintamos išlaidos, bendras pelnas, bendrojo pelno marža, pastovios fiksuotos išlaidos, atsipirkimo lūžio taškas, minimalios mėnesinės pajamos ir grynas pelnas.

Šio darbo tikslas yra sukurti įmonę, apskaičiuoti rodiklius, pagal juos įvertinti riziką ir numatyti ateities perspektyvas.

ĮVADAS

Transportas tai ūkio šaka, apimanti krovinių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transporto ir logistikos sektorius yra vienas perspektyviausių ir sparčiausiai augančių rinkoje. Kasdien mus pasiekiančių prekių ir paslaugų srautai priklauso nuo šių verslo sričių specialistų. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir prekės pasiektų vartotoją per atitinkamą laiką už mažiausią kainą.Transporto įmonės darbuotojo pagrindinis uždavinys – parinkti tinkamą transporto rūšį, atkreipiant dėmesį į kiekvienos transporto rūšies privalumus ir trūkumus. Taip pat mokėti sudaryti perspektyvius planus, kurių tikslas – garantuoti didžiausią operacijų ekonomiškumą konkrečiomis sąlygomis.

Šio darbo tikslas: parengti verslo planą. Darbo tikslui pasiekti, bus laikomasi šių uždavinių:

Apibūdinti paslaugą;

Pateikti įmonės charakteristika;

Pateikti įmonės valdymo struktūrą;

Pateikti rinkodaros planą;

Atlikti skaičiavimo skyriaus skaičiavimus;

Transporto įmonės darbuotojų skaičiaus nustatymas;

Parengti finansinį planą;

Įverinti riziką;

Ateities numatymas, perspektyvos;

Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Šiame darbe apžvelgiama įmonės ir paslaugų charakteristika, bus atlikti įmonės veiklos rodiklių skaičiavimai, parengtas rinkodaros ir finansinis planas, bus įvertinta rizika ir numatytos ateities perspektyvos.

APRAŠYMO DALIS

Paslaugos apibūdinimas

Vežimo rūšys

Tarptautinis krovinių vežimas.

Tarptautinis vežimas – transporto priemonės kelionė, kai:

išvykimo ir atvykimo vietos yra skirtingose valstybėse narėse, tranzitu kertant arba nekertant vienos ar kelių valstybių narių ar šalių, kurios nėra Europos Bendrijos narės, teritorijas;

transporto priemonės kelionė iš vienos valstybės narės į šalį, kuri nėra Europos Bendrijos narė, arba atvirkščiai, tranzitu kertant arba nekertant vienos ar kelių valstybių narių ar šalių, kurios nėra Europos Bendrijos narės, teritorijas;

transporto priemonės kelionė tarp šalių, kurios nėra Europos Bendrijos narės, tranzitu kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas.

Tarptautiniai krovinių vežimai atliekami naudojant Europos Bendrijos leidimą, Europos Bendrijos leidimo kopiją ir dvišalius arba Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimus (ETMK leidimai).

Maršrutai

1. Vilnius-Roma-Vilnius, atstumas 4525 km. Maršrutas su pilnai išnaudojama atgaline rida. Autovežis pasikrauna Vilniuje, atvažiuoja į Romą išsikrauna ir vėl pasikrauna, ir atvažiuoja į Vilnių išsikrauti.

1 pav. Maršrutas Vilnius-Roma-Vilnius

Transporto priemonės charakteristika

1 lentelė

Automobilio techniniai rodikliai

Iveco Stralis, 2012m.
Tipas: Autovežis
Euro standartas: Euro 5
Kuro tipas: Dyzelinas
Galia kW: 369
Pavarų dėžė: Mechaninė
Nuosavas svoris kg: 10300
Ašių skaičius: 2 ašys

Vežamo krovinio charakteristika

Įmonė veža automobilius, krovinio klasė priklausys nuo atomobilio svorio.

Paslaugos konkurencinis pranašumas

Nors įmonė dar jauna, tačiau turi pastovius užsakovus, kuriems nuolat reikia gabenti automobilius įmonės siūlomais maršrutais. Todėl įmonė gaus pastovias pajamas ir vėliau bus galimybė plėsti savo įmonę, bei kurti naujas darbo vietas ir papildomai gabenti automobilius kitais maršrutais.Įmonėje dirba kvalifikuoti vadybininkai, tai garantuoja greita ir sklandų darbą. Taip pat dirba patyrę vairuotojai, kurie saugiai ir per nustatytą laiką atvež užsakytą automobilį į galutinį punktą.

Paslaugos atitikimas standartams

Teikiamos paslaugos atitinka ES standartus, įmonė turi vieną automobilį Euro 5 standarto. Aukšta darbuotojų kvalifikacija.

Artimiausi paslaugos tobulinimo darbai

Planuojama įsigyti transporto priemonę ir atidaryti dar vieną maršrutą Italijoje.

Įmonės charakteristika

Įmonės tipas, jos privalumai ir trūkumai

Įmonės tipas – uždaroji akcinė bendrovė. Ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas siekti pelno savo pasirinkimu vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. Privalomi valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas − bendrovės vadovas. Akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, jei įstatymuose nenumatyta kitaip. Akcinių bendrovių ribotos turtinės atskomybės įmonės. Jų įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.

Uždarosios akcinės bendrovės privalumai

1. Gali būti keletas uždarosios akcinės bendrovės steigėjų, bet ne daugiau kaip 250 akcininkų.

2. Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, t.y. uždaroji akcinė bendrovė, kreditoriams atsako tik įmonės turtu. Akcininkų asmeninis turtas yra atskirtas nuo įmonės turto, todėl uždarosios akcinės bendrovės kreditoriai negali reikalauti akcininkų atsakyti asmeniniu turtu. Uždarosios bendrovės akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

3. Perleidžiant (parduodant) akcijas gali keistis savininkai.

4. Galimybė dalį nepaskirstyto pelno (jei toks yra) gauti dividendų pavidalu (proporcingai turimų akcijų skaičiui).

5. Uždarosios akcinės bendrovės turto savininkai turi tiek įtakos, kiek jiems priklauso bendrovės turto (akcijų).Svarbiausius sprendimus, tarp jų ir formuojant valdymo organus, akcininkai priima balsuodami, o kiekvieno jųbalsų skaičius priklauso nuo turimų akcijų skaičiaus.

Uždarosios akcinės bendrovės trūkumai

1. Sudėtingas steigimo procesas.

2. Veiklai pradėti reikia suformuoti ne mažesnį kaip 10 000 Eur įstatinį kapitalą. Atsižvelgiant į tai, kad uždarojoje akcinėje bendrovėje gali būti iki 250 akcininkų, kiekvieno akcininko įnešama suma proporcingai mažėja, didėjant akcininkų skaičiui.

3. Griežtai kontroliuojami uždarosios akcinės bendrovės pinigų srautai. Akcininkai dividendus gali išsimokėti tik pasibaigus mokestiniams metams ir tik tada, jei uždaroji akcinė bendrovė gavo pelno ar mažina įstatinį kapitalą bei turi laisvų lėšų.

4. Jei įmonės vadovas nėra uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, jo sprendimų laisvė yra ribota ir tiesiogiai priklauso nuo akcininkų sprendimų.

5. Sudėtinga buhalterinė apskaita ir finansinės atskaitomybės rengimas.

6. Uždarosios akcinės bendrovės akcijų platinimą griežtai riboja įstatymas, taip susiaurindamas jos potencialius lėšų(kapitalo) šaltinius.

7. Savininkai negali naudotis bendrovės pelnu, kol jis nepaskirstytas.

8. Sudėtinga likvidavimo procedūra.

Įmonės dydis ir valdymo struktūra

Įmonės dydis – maža, dirba 1 darbuotojai: direktorius, finansininkas, vadybininkas ir 2 vairuotojai. .(žr. 2pav.)

2 pav. Valdymo struktūra

Vadovo charakteristika

Įmonės vadovė Erika Jarašiūtė, 25 metų. Užsienio kalbos: anglų, ispanų ir rusų. Turi pakankamai vadovavimo patirties, kadangi karjerą pradėjo nuo vadybininko asistento darbo ir palaipsniui kilo karjeros laiptais per visus vadovavimo etapus. Darbo patirtis 5 metai.

Rinkodaros planas

Paslaugos vartotojai

Įmonės vartotojai bus juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems reikės pervežti bet kokį automobilį iki 3,5t.

Įmonės konkurentai

2 lentelė

Konkurentai

Konkuruojančiosįmonėspavadinimas Teikiamospaslaugos 1 km pervežimo kaina
1. UAB “ Vektura” Tarptautinis automobilių pervežimas 3.15Eur
2. UAB “Iksfera” Tarptautinis automobilių pervežimas 3.20Eur
3. UAB “Toras” Tarptautinis automobilių pervežimas 3.10Eur

SKAIČIAVIMO DALIS

Transporto įmonės paslaugų organizavimas

Įmonės išsidėstymas

Transporto įmonė įsikūrusi – Metalo gatvė 7, Vilnius.(žr. 3pav.)

3 pav.Įmonės vieta žemėlapyje

Laiko sąnaudų suvestinės sudarymas

3 lentelė

Vilnius-Varšuva-Vilnius kelionės suvestinė

Turinys Trukmė (d.)
Dokumentų tvarkymas, važiavimas per Lietuvos teritorija, sienos kirtimas, kelionė iki Romos 3dienos
Krovinio iškrovimas ir pakrovimas, dokumentų tvarkymas, sienos kirtimas, važiavimas iki Vilniaus. 3dienos
Iš viso: 6 dienos

Įmonės veiklos rodiklių skaičiavimas

Techninių eksploatacinių rodiklių maršrutuose skaičiavimas

4 lentelė

Maršrutas: Vilnius-Roma-Vilnius

Eil.

Nr.

Pavadinimas Formulė
1. Važiuočių skaičius per mėnesį

2. Metinis važiuočių skaičius
3. Išleidimo į liniją koeficientas
4. Ridos išnaudojimo koeficientas
5. Metinė automobilio rida
6. Metinė automobilio rida su kroviniu
7. Krovinių apyvarta
8. Vežimo apimtis

Lm – į vieną pusę (2262,5km)

Transporto įmonės gamybinės programos skaičiavimas

5 lentelė

Gamybinės programos rodikliai

Rodiklio pavadinimas Sąlyginis žymėjimas Žymėjimas Maršrutas
1. Važiuočių skaičius per mėnesį Zmėn vnt 6
2. Važiuočių skaičius per metus Zm vnt 72
3. Išleidimo į liniją koeficientas 1
4. Ridos išnaudojimo koeficientas 0,5
5. Metinė automobilio rida L km 325800
6. Metinė automobilio rida su kroviniu Lk km 325800
7. Krovinių apyvarta Ptkm tkm 2606400
8. Vežimų apimtis Q t 1152

EKONOMINIO PAGRINDIMO DALIS Transporto įmonės darbuotojų skaičiaus nustatymas

Įmonės personalas

5 lentelė

Įmonės darbuotojai

Darbuotojo kategorija Amžius Išsilavinimas Patirtis
1. Direktorė 25 Aukštasis/Magistras 5 metai vadybinio darbo patirtis UAB „Pietų kryptys“
2. Finansininkė 32 Aukštasis/Magistras 6 metus dirbo finansininkę transporto įmonėje UAB „ Girteka“
3. Vadybininkas 27 Aukštasis/bakalauras 3 metai darbo patirtis transporto logistikos įmonėje UAB „ Vekturas“, 3 metai UAB “GPA Logistika”
4. Vairuotojas 40 Technikumas 10 metų vairuotojo darbo patirtis gabenant krovinius Lietuvoje, 7 metai krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais
5. Vairuotojas 38 Vidurinis 8 metai krovinių gabenimas ES šalyse

Darbo užmokestis

6 lentelė

Darbo užmokestis

Darbuotojas Vienetinis DU Metinis DU Atsiskaitymai Soc. Draudimui Išlaidos
1. Direktorė 4500 Eur 54000 Eur 16729,20 Eur 70729,20 Eur
2. Finansininkė 2700 Eur 32400 Eur 10037,52 Eur 42437,52 Eur
3. Vadybininkas 2000 Eur 24000 Eur 7435,20 Eur 31435,20 Eur
4. Vairuotojas 2000 Eur 24000 Eur 7435,20 Eur 31435,20 Eur
5. Vairuotojas 1800 Eur 21600 Eur 6691,68 Eur 28291,68 Eur

Soc. Draudimui 30,98% nuo metinio užmokesčio.

Vairuotojų darbo organizavimas

Vairuotojų darbo ir poilsio režimą reglamentuoja AETR konvencija (nurodo kiek gali vairuoti per nustatytą laiko tarpą). Darbo laiką kontroliuoja tachografai.

Vairavimo trukmė:

1. Kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9val.

2. Du kartus per savaitę vairavimo trukmę galima prailginti iki 10 val.

3. Kas savaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 val.

4. Bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 val.

Pertraukos:

Po 4,5 val. Vairuotojas turi daryti ne trumpesnę kaip 45 min. pertrauką.

45 min. pertrauką galima pakeisti dviejomis pertraukomis, kurių viena būtų ne trumpesnė kaip 15 min, kita ne trumpesnė kaip 30 min.

Pertraukos metu vairuotojas negali vairuoti arba dirbti kito darbo.

Finansinis planas

Finansiniame plane lentelėje parodyti projekto išlaidos ir finansavimo šaltiniai.

7 lentelė

Projekto išlaidos ir finansavimo šaltiniai

Projekto išlaidos Suma tūkst. Eur Finansavimo šaltiniai Suma tūkst. Eur
1. Ilgalaikiam turtui įsigyti 265 000 Eur 1. Įstatinis kapitalas 190 000 Eur
2. Trumpalaikiui turtui įsigyti 20 000 Eur 2. Banko paskola 95 000 Eur
3. Kitos išlaidos —–
Iš viso: 285 000 Eur Iš viso: 285 000 Eur

Palūkanų mokėjimas

8 lentelė

Palūkanos

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Iš viso
Palūkanų % 1% 1% 1% 1% 4%
Palūkanų dydis 950 Eur 950 Eur 950 Eur 950 Eur 3800 Eur

Pajamos (įplaukos)

– 3,00 Eur

Tiesioginės (kintamos) išlaidos

Išlaidos degalams

H – degalų norma 100km

L – bendra automobilio rida

– degalų norma 100tkm (dyzeliniams varikliams – 1,3 litro)

– krovinių apyvarta, tkm

– degalų sunaudojimas žiemos metu

– 1,25%

– 1 litro degalų kaina 1,10eur

Išlaidos tepalams ir eksploatacinėms medžiagoms

– išlaidų tepalams ir kitoms eksploatacinėms medžiagoms procentas (dyzeliniams – 7%)

Išlaidos padangų nusidėvėjimui atstatyti

– padangų kiekis

– padangų komplektų skaičius vienam automobiliui (vnt.)

– išlaidos padangų nusidėvėjimui atstatyti

– padangų nusidėvėjimo norma 1000 km ridos

– padangų kaina, 600Eur

Išlaidos riedmenų techniniam aptarnavimui ir remontui

– išlaidos riedmenų techniniam aptarnavimui ir remontui

Riedmenų amortizaciniai atskaitymai

– riedmenų amortizaciniai atskaitymai

– automobilio kaina (80 000Eur)

Kitos kintamos išlaidos

9 lentelė

Tiesioginės (kintamos) išlaidos

Išlaidų pavadinimas Sąlyginis žymėjimas Reikšmė, Eur
1.Išlaidos degalams 415450,05 Eur
2.Išlaidos tepalams ir eksploatacinėms medžiagoms 29081,50 Eur
3.Išlaidos padangų nusidėvėjimui atstatyti 9148 Eur
4.Išlaidos riedmenų techniniam aptarnavimui ir remontui 76563 Eur
5.Riedmenų amortizaciniai atskaitymai 78192 Eur
6.Kitos kintamos išlaidos 6084,35 Eur
Iš viso: 614518,9 Eur

Bendras pelnas

Bendrojo pelno marža

Pastovios (fiksuotos) išlaidos

Ilgalaiko turto amortizacija

Vt – turto vertė= 85 000Eur

Amortizacijos norma (1,5 – 3,5%)

Mokestis į valstybės biudžetą

Mokestis į valstybes biudžetą sudaro 15% nuo bendrojo pelno

– bendras pelnas= 362881,1Eur

Administracijos valdymo personalo DU ir atskaitymai soc.draudimui

Palūkanos už banko paskolą metines

Paskolos grąžinimas per metus

Išlaidos reklamai

1000Eur per metus

Išlaidos patalpų apšildymui

Šildymo mokestis 1 mėn. – 300Eur

Šildymo mėnesių skaičius – 5mėn

Išlaidos elektros energijai

kW per 1 mėn. – 100kW

Kaina už 1kW – 0,474Eur

Ryšio paslaugos

Išlaidos per mėnesį – 700Eur

Kitos išlaidos

Kitos išlaidos sudaro 1% nuo išlaidų sumos

10 lentelė

Pastovios (fiksuotos) išlaidos

Atsipirkimo, lūžio taškas

Eur

– suma fiksuotų išlaidų

– bendro pelno marža

Minimalios mėnesinės pajamos

Grynas pelnas

– įplaukos/pajamos.

Rizikos įvertinimas

Rizikos faktoriai:

Nepakankama verslo organizavimo patirtis.

Nepakankami finansiniai ištekliai

Dėl šių faktorių įmonė ne taip sparčiai plečiasi, kadangi trūksta finansinių išteklių ir taip pat gan maža vadovo patirtis verslo organizavimo srityje.

Ateities numatymas, perspektyvos

Per artimiausius 4 metus įmonė planuoja:

1. Padidinti dirbančiųjų skaičių iki 8 žmonių

2. Įsigyti dar 3 transporto priemonęs

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Šiame darbe buvo sukurtas verslo planas UAB „Vežuvežu“. Įmonė buvo maža, dirbo 5 darbuotojai: direktorius, finansininkė, vadybininkas ir 2 vairuotojai. UAB „Vežuvežu“ turėjo 2 transporto priemones ir dirbo vienu tarptautiniu automobilių vežimo maršrutu – Vilnius-Roma.

Pagal gamybinės programos rodiklius matome, kad per mėnesį būtų atlikti 6 reisai, per metus – 72 reisai; metinė automobilių rida sudaro – 325800 km, su kroviniu – 325800 km.; vežimų apimtis sudaro 1152 t.; krovinių apyvarta – 2606400 tkm.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis įmonėje sudaro –2400 Eur.

Pagal finansinį planą pajamas sudaro – 977400 Eur, tiesioginės (kintamos) išlaidos – 614518,9 Eur, bendras pelnas – Eur, bendrojo pelno marža – 37, pastovios (fiksuotos) išlaidos –192073,27 Eur, atsipirkimo (lūžio) taškas – 5 Eur ,minimalios mėnesinės pajamos – 43260 Eur, grynas pelnas –

Tačiau,dėl mažos vadovo patirties verslo organizavimo srityje ir dėl nepakankamų finansinių išteklių, įmonė dar negauna tiek pelno kiek buvo planuota steigiant įmonę.

Per artimiausius 4 metus įmonė planuoja padidinti darbuotojų skaičių iki 8 žmonių ir įsigyti dar 3 transporto priemones.

NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1. Transporto logistika; mokomoji (metodinė)priemonė/ Štaraitė Eugenija