strateginis planas

AB “Klaipedos kartonas” organizacinių vadymo struktūrų analizė

ĮVADAS
Strateginis planavimas- tai valdymo ciklo funkcija.Ją įgyvendinant apibrėžiami organizacijos tikslai ir nustatomi veiksniai bei priemonės tiems tikslams įgyvendinti.(1)

Kalbant apie strateginį valdymą ir strateginį planavimą su Lietuvos įmonių vadovais, kartais tenka išgirsti tokių minčių: „Mes kartą jau kūrėme veiklos misijas ir vizijas, bet tai tik teoriniai šūkiai“; „Lietuvoje klesti ne moksliniais valdymo metodais besiremiančios, o patikimą „priedangą“ nusipirkusios įmonės“; „Situacija rinkoje greitai keičiasi, todėl imtis ilgalaikio planavimo nėra prasmės“. Be abejo, labai svarbu sugebėti operatyviai reeaguoti į besikeičiančią situaciją rinkoje arba netikėtus konkurentų veiksmus, o strateginis planas, net kruopščiausiai apgalvotas ir pagrįstas tyrimais bei analize, nė visada gali padėti. Tačiau jau senovės vikingai teigė, kad gerų jūreivių vadovaujamas laivas plaukia ten, kur jie nukreipia bures, o ne ten, kur neša vėjas. Taigi ir versle galima arba leistis blaškomam permainingų konkurencijos ir klientų elgsenos vėjų, arba laiku pasirinkti įmonei naudingiausią verslo plėtros kryptį, geriausiai atitinkančią jau įgytą įmonės kompetenciją bei palankias rinkoje atsirandančias galimybes, kitaip tariant, kryptingomis paastangomis kurti verslo ateitį.
Pradedant bet kokią veiklą ar ją vystant būtinas aplinkos tyrimas ir prognozavimas, kad būtų galima išsiaiškinti įmonės privalumus ir trūkumus veiklos galimybes ir numatyti galimus konjuktūros pokyčius, nes pagrindinia kiekvienos verslo įmonės tikslai yra gauti pelną ir di

idinti įmonės vertę rinkoje. Natūralu, kad čia nuolat kyla bent keli esminiai klausimai: kuriuos kelius rinktis, kad investicijos tikrai atsipirktų? Kaip verslo plėtros metodus tinkamai suderinti tarpusavyje, kad jie garantuotų ne vienadienę sėkmę, o ilgalaikį progresą ir padėtų nuolat stiprinti įmonės pozicijas rinkoje? Kaip sukurti išskirtinius produktų privalumus ir įmonės išskirtinumą, kurie padėtų pritraukti klientus ir palaikyti jų lojalumą stiprėjančioje konkurencinėje kovoje? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus padeda atsakyti sėkmingiausiai veikiančių pasaulio bendrovių taikomi klasikiniai ir naujausiais tyrimais pagrįsti strateginio valdymo modeliai bei priemonės.

Šiame darbe aš apžvelgsiu akcinės bendrovės “ Ober- Hause“ išorinę ir vidinę aplinką, įvertinsiu įmonės būklę rinkoje, atliksiu SWOT analizę ir ją remtiant pasirinksiu „Ober-Hause“ strateginį planą, o taip pat pateiksiu kai kurias prognozes.

Tyrimo objektas: Nekilnojamojo turto bendrovės &##8221;Ober-Haus” silpnybės ir stiprybės.
Darbo tikslas: Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti nekilnojamosios bendrovės „Ober-Hause“ būklę.Parengti strateginį planą.

Darbo uždaviniai:
I. Surinkti ir išanalizuoti strateginio planavimo teorinią ir metodologinią medžiagą;
II. Apibrėžti „Ober-Hause“ viziją, misiją ir tikslus.
III. Ištirti bendrovės vidinę ir išorinę aplinką,bendrovės galimybes ir galimos grėsmes. Ir pateikti savo nuomonę kaip jas įgyvendinti ir jų išvengti.;
IV. Išrinkti tinkamą strategiją.

Tyrimo metodai:
Planavimo pasirinkti metodai:
1. Firmos tikslų nustatymas.
2. SWOT analizė.
3. Priemonių ir veiksmų nustatymas.
Prognozavimo pasirinkti metodai:
• Kokybinis:
 Natūralios aplinkos šaltinių analizavimas;
 Informacijos parengimas ir surinkimas žuodžių ir intrneto pagalba.
 Išvadų suformuliavimas-procesas.
• Kiekybiniai:
 Elektroninis laiškas

Darbo struktūra:

Savo darbe aš tirsiu:
o Bendrovės veikos charakteristiką, ti

ikslai, viziją ir misiją;
o Organizacinę aplinką;
o PEST analizę;
o Klijentų analizę;
o Konkurentų analizę;
o Firmos analizė;
o SWOT analizę;
Ir po šių elementų tirimo pasiringsiu tinkamą strategiją ir išvados.

1. ĮMONĖS VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA

Ober-Haus” yra didžiausia nekilnojamojo turto bendrovė, dirbanti Baltijos šalyse ir Lenkijoje nuo 1994 metų. Daugiau nei trisdešimtyje įmonės biurų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje dirba virš 300 nekilnojamojo turto ekspertų. Ober-Haus” planuoja dirbti Ukrainoje.

Bendrovė užsiima nekilnojamojo turto ir įmonių valdymu, tarpininkavimu nekilnojamojo turto srityje ir teikia visas su nekilnojamojo turto sandėriais susijusias paslaugas. Šiuo metu tai sparčiausiai auganti nekilnojamojo turto agentūra.
Bendrovė teikia ne tik visas nekilnojamojo turto agentūrų tipines, bet ir finansines paslaugas: klientams padeda išspręsti skolų uždelsimo problemas savininkams neprarandant nekilnojamojo turto, tarpininkauja klientams susigrąžinant turtą iš skolininkų, konsultuoja ir siūlo nekilnojamojo turto valdymo sprendimus. Pagrindinės bendrovės rinkos yra ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.

Ši įmonė yra ir bus viena aktyviausių visuominės dalyvių. Bendrovė „Ober-Hause“ žinoma kaip patikima verslo partnerė, valstybinių ir privačių institucijų konsultantė, įvairių socialinių, kultūrinių, švietimo projektų rėmėja, ir svarbiausia – moderni bei atvira kompanija.(3)

Apie „Ober-Hause“ daug informacijos yra laikraščiuose, internete, bet šitų duomenų neužtenka tyrimui atlikti, todėl aš parašiau elektroninę laišką vienam iš„Ober-Hause“ vadybininkui-konsultantui Valantinui Gediminui. Laiške aš paprašiau tiksliau apibūdinti „Ober-Hause“ teikiamas paslaugas ir gavau tokį atsakymą: „Mūsų ekspertai padės Jums at

tlikti visas su būsto įsigijimu susijusias procedūras. Aprodys namus, kurių galbūt nebūtumėte pamatęs, padės išvengti brangiai kainuojančių klaidų. Ekspertai, žinantys įstatymus, pasistengs, kad turtas būtų parduotas saugiai, o darbas vyktų sklandžiai. Mūsų ekspertai bendradarbiauja su bankais bei išperkamosios nuomos bendrovėmis, kad padėtų klientui gauti papildomų finansų būstui įsigyti. Svarbiausia, kad profesionalūs mūsų nekilnojamojo turto ekspertai atstovauja tik klientų interesams.

Ekspertai yra gerai susipažinę su siūlomomis patalpomis ir jų kainomis, todėl gali padėti Jums surasti reikalingas patalpas greitai ir už prieinamą kainą. Jie atstovauja klientams derybų metu ir.padeda spręsti kilusius ginčus. Profesionalūs ekspertai gerai žino įstatymus ir stengiasi, kad sandėris būtų saugus. Jei ieškote patalpų verslui ir reikia pagalbos, kreipkitės į “Ober-Haus”.

“Ober-Haus” gali padėti Jums gauti finansavimą norimam būstui įsigyti. Svarbiausia tai, kad ši paslauga yra nemokama – Jūs neprivalėsite pirkti būsto tarpininkaujant “Ober-Haus”.
“Ober-Haus” finansavimo specialistai glaudžiai bendradarbiauja su didžiausiais šalies bankais ir išperkamosios nuomos bendrovėmis. Jie padės Jums ir Jūsų šeimai išsirinkti geriausią būsto įsigijimo finansavimo variantą, užpildys paraišką būstui įsigyti, padės paruošti visus reikiamus dokumentus ir užtikrins sklandų veiksmų planą iki Jūsų sutarties su banku sudarymo.(12)

2. METODOLOGINĖ DALIS
Pasaulyje susiformavo trys svarbiausios strateginio mąstymo kryptys, akcentuojančios skirtingus strategijos formavimo aspektus. Pirmoji iš jų, ir seniausia, pabrėžia planavimą: numačiusi plėtros kryptis verslo įmonė privalo sukurti pl

laną, kuriame bus numatyta, kaip ji sieks užsibrėžtų tikslų.
Antrasis požiūris į pirmąją vietą iškelia verslo organizacijos pozicionavimo rinkoje svarbą: būtina aiškiai suvokti, kokiame verslo kontekste veikia bendrovė, įvertinti palankius bei negatyvius faktorius, ir pagal visa tai modeliuoti žingsnius tikslų įgyvendinimo link.
Trečioji mokykla svarbiausia sėkmingos veiklos sąlyga laiko kompetenciją ir vadinamosios „neperimamos patirties” kaupimą. Šiuo atveju itin akcentuojama darbuotojų ir jų žinių vertė, įdirbis ir kompetencija tam tikroje sferoje, nes tai verslo organizacijai padeda išsikovoti išskirtines pozicijas rinkoje. Teoriją pritaikyti versle dažnai sudėtinga
Turima patirtis rodo, kad Lietuvoje, o ir kitose šalyse, daugiausia problemų kyla kai teorines žinias tenka pritaikyti praktiškai.
Organizacijos strategija kuriama surinkus iš padalinių ir kitų šaltinių informaciją apie klientų lūkesčius, konkurencinę situaciją ( makroaplinka, šakinė aplinka, veiklos rezultatai), galimas rinkos kitimo tendencijas, vidinius padalinių išteklius bei jų vystymo galimybes. Aš manau, jog strateginis planavimas yra naudingas ir tuo, kad visi dirbantieji – nuo aukščiausio lygio vadovų iki eilinių darbuotojų – aiškiau suvokia jiems keliamus reikalavimus ir konkrečių darbų prasmę, lengviau pasirenka veiklos prioritetus ir efektyviau naudoja išteklius, su entuziazmu siekdami verslo tikslų.
Skiriamos trys strateginio valdymo proceso stadijos: strateginė analizė, strategijos formavimas, strategijos įgyvendinimas. Ryšius tarp šių stadijų nevienodai traktuoja skirtingos strateginio valdymo metodologijos ir teorijos.
2.1.Bendrosios įmonės plėtros ir vystymo strategijos pasirinkimo metodologinės prielaidos.
Atsižvelgiant į įmonės išorinę ir vidinę aplinką, mes galime nuodugniai išanalizuoti vystymosi ir plėtros prielaidas. Pirmiausia reikėtų pasitelkti specialistų pagalbą, taip yra pravedamas įmonės vidinis auditas. Būtina atsižvelgti į vartotoju poreikius, produkto įvertinimą, galimybes, problemas, išorinius faktorius, kurie veikia produktus, rinką, bandyti išsiaiškinti firmos padėti, jos galimybes praplėsti savo apyvartą, padidinti pelningumą.
Formaliai firmos aplinką galima nagrinėti plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Pirmoju atveju norečiau pasakyti kad, įmonės aplinkai priklauso visi išoriniai objektai,kitaip tariant visas išorinis pasaulis. O siaurąja prasme aplinką sudaro tie išoriniai objektai, veiksniai kurie įtakuoja įmonės veiklai ir jos rezultatams. Vadybos literatūroje skiriami dvi įmonės aplinkos lygiai:
 Makroaplinka- veiksniai , kurie veikia visų ekonomikos ūkio subjektus. Makroaplinkai priklauso politiniai teisiniai, ekonominiai, socialiniai kultūriniai ir technologiniai veiksniai;(1)
 Mikroaplinka – veiksniai, būdingi konkrečiai ekonomikos šakai, kurioje veikia įmonė. Šakinė aplinka- tai konkurentai, tikejai, klientai ir kiti rinkos komponentai bei veiksniai.(1)
Bet nemažiau svarbus būdas –¬¬ išanalizuoti firmos finansinę buklę. Nežinodami firmos finansinės buklės, mes negalime rizikuoti gaminti naują prekę arba didinti gamybą, o tai yra svarbiausia priežastis dėl kurios įmonė negalėtų plėstis.
Taip pat labai sbarbu atkreipti dėmesiį į darbo jėgos išteklius. Nes be kvalifikuotų darbuotojų įmonė nepasieks norimų rezultatų.
2.2. Paslaugų ir rinkos vystymo strategijų parinkomo metodika
„Pasirinkti strategiją įmonei kartais gali padėti atliktą Bostono konsultacinės grupės analizės metodika“.(2)Bostono CG matricoje pavaizduoti du veiksniai, kurie apibrėžia produkto ( paslaugos) strateginę poziciją rinkoje:
Tai santykinė rinkos dalis, kuri užsiemia įmonė.
Ir rinkos augimo tempus – produkto realizacijos rinkoje augimo tempas.Kombinuojant minėtus veisnius, skiriami keturi produktų ( paslaugų) tipai:
• Pinigų karvės-kai tyrimos įmonės produkto (paslaugos) užimama rinkos jau yra
• didelė ir augimo galimybės išnaudotos.
• Žvaigždės- produktai (paslaugos), kuriems firma turi didelį santykinę rinkos dalį ir kurie priklauso greito augimo rinkoms. Plėtimasis greito augimo rinkoje sukelia didelių investicijų poreikį ir produktas (paslauga) šiuo atveju yra piniginių įplaukų nauduotojas.
• Klaustukai-kai tyrimos įmonės produktas (paslauga) užima mažą rinkos dalį, tačiau yra spėjama, kad jo pirkimas ateityje padidės.Į šį laukelį dažniausiai patenka ka tik sukurti produktai (paslaugos).
• Šunys- kai produkto (paslaugos) užimama rinkos dalis maža ir mažos augimo galimybės. (2)
Paveikslėlis 1 Bostono CG matrica

2.3.Analizės etapas strateginio planavimo procese

SWOT analizė
Šis teorinis instrumentas beveik visada būtinas, jeigu organizacija siekia nustatyti savo koordinates verslo erdvėje. Atliekant šį tyrimą apibrėžiamos įmonės stipriosios ir silpnosios ypatybės, palankios ir negatyvios rinkos tendencijos. Kitaip tariant, išsiaiškinama, kur įmonė yra ir kuria kryptim ji ketina eiti.
SWOT analizę sukūrė P. Lourensas ir Dž. Loršas kaip plačiai taikomą analizės metodika. SWOT (SSGG) santrumpa iššifruojama anglų (atitinkamai – lietvių) kalba taip: S – Strenghts – Stiprybės; W – Weaknesses – Silpnybės; O – Opportunities – Galimybės; T – Threats – Grėsmės.
SWOT analizės išvadas ir siūlymai gali būti formuluojami remiantis tokiu loginiu modeliu:
SW
OT Stiprybės S Silpnybės W
Galimybes O OS strateginiai siūlymai: Kaip panaudoti įmonės vidines stipriąsias savybes, siekiant pasinaudoti palankiomis išorinės aplinkos sąlygomis ir galimybėmis. WO strateginiai siūlymai: Kaip neutralizuoti įmonės silpnąsias puses, pasinaudojant išorinės aplinkos palankiomis sąlygomis ir galimybėmis.
Grėsmės T ST strateginiai siūlymai: Kaip panaudoti įmonės vidinius pranašumus išorinėms grėsmėms išvengti. WT strateginiai siūlymai: Kaip sustiprinti silpnąsias įmonės vidaus vietas, kad per jas išorinės grėsmės nesužlugdytų įmonės.
lentelė 1 Swot analizės loginis modelis

2.4. Strategijos ir jų parenkimo metodikos
Prieš strategijos parinkimu iš tam tikros alternatyvų aibės, yra atliekamas pirminis alternatyvų atrinkimas, kuris apsiriboja tik keliais vertinimo kriterijais.
Geriausia alternatyva yra ta, kuri labiausiai atitinka įmonės misiją ir tikslus.Taip pat geriausia strategija yra atrenkama įmonės dalininkams, taip pat žiūrimą i kitus veiksnius ( konkurentai, klientai, rinkos aplinka).
Norečiau pateikti šiuolaikinių strategijų aibė(1):
 Riboto augimo strategija –šią alternatyvą renkasi įmonės, kurie jau susiformavę, užėmę pakankamą rinkos dalį. Su šiu verslu ar gaminiu įmonė uždirba daug pajamų, tolisniam jo vystymui nebėra didelių perspektyvų,investiciju jau nebereikia.
 Intensyvaus augimo strategija- renkasi modernizuotis, teikti naujas paslaugas.Kai rinka dar nepilnai prisotina gaminių, arba atradus naujas ruinkas užsienije.
 Mažinimas- pagrindinis šuos startegijos bruožas yra tas, kad iškeliami tikslai yra mažesni negu buvo ptaeitije.kartais ją tenka siūlyti kaip paskutinį šansą išlikti.Ją galima taikyti kai įmonė reorganizuojasi, modernizuojasi, pereina į naujesnį kokybės lygmenį.Šuos strategijos variantai: likvidacija, atsisakymas nereikalingo, sumažinimas ir perorientavimas.
 Derinimas-taikomas didelėse įmonėse, kur gaminama daug gaminių, įmonė gali likviduoti kai kurios filialus.

Sėkmingas įmonės strategijų įgyvendinimas priklauso nuo specialistų sprendimų priėmimo. Pirmiausia reikia siekti realumo, vengti formalumo, stengtis atlikti įmonės strategijos tikslus.

2.5. Sprendimo priėmimo proceso etapai(2)
 Situacijos analizė ir problemos formulavimas – suformuluojama problema, identifikuojama situacija, nustatomi nukrypimai nuo norimos būklės.
 Alternatyvos parinkimas – suformuluojamos galimos sprendimo alternatyvos.
 Alternatyvų analizė – kiekviena alternatyva įvertinama pagal sprendimo efektyvumo kriterijus.
 Alternatyvų atranka – alternatyvų optimalumas, parengiamas planas.
 Alternatyvos diegimas – nustatomi terminai,atsakingi vygdytojai,užduotis.

Etapo pavadinimas Sprendimas
Situacijos analizė ir problemos formulavimas Suformuluojama problema, identifikuojama situacija, nustatomi nukrypimai nuo norimos būklės
Alternatyvos parinkimas Suformuluojamos galimos sprendimo alternatyvos
Alternatyvų analizė Kiekviena alternatyva įvertinama pagal sprendimo efektyvumo kriterijus
Alternatyvų atranka Įvertinamas alternatyvų optimalumas; parengiamas planas
Alternatyvos diegimas Nustatomi terminai, atsakingi vykdytojai, užduotys
lentelė 2 Alternatyvų vertinimas ir strategijos parinkimas

2.6. Strateginio plano įgyvendinimo etapai
Pasak A. Vasiliausko, strategijos įgyvendinamumo problemas gali turėti įtaką renkantis strategijos alternatyvą. Startegijas alternatyvos, kurias sunku įgyvendinti, yra nepriimtinos.
Pradedant įgyvebdinti strateginį planą, yra numatimi taktiniai veiksniai. Todėl prieš įgalinio strategijos tikslų apibendrinimo reikia įvertinti šuos sritys:
 Vidinės įgyvendimumo problemaos;
 Išorinės įgyvendimumo problemos;
 Personalo įsipareigolimo strategijai problemos.(1)
Vidines įgyvendinamumo problemas kelia vidiniai apribojimas, kurie gali dar labiau apsukinti pasitinktos strategijos įgyvendinimą.Dalykininėje strateginio valdymo literatūroje rekomenduojama įvairių kalusymų naudojimas:“Kokių problemų ir apribojimų gali sukelti valstybiniai mokesčiai?.Ar pakankamai informuoti vadybininkai ir darbuotojai apie strateginius pokyčius?ir kiti. Tam kad išnagrinėti šitos problemos, reikia dar karta atkreipti dėmesį į SWOT analizės rezultatus, ir įvertinti įmonės galimybės.Išorinės įgyvendinamumo problemos gali būti nagrinėjamos naudojant PEST analizės rezultatus.

2.7. Organizacijos vizijos ir misijos formulavimas

Organizacijos strategijos tikslinė orientacija yra išplėtojama trimis skirtingos detalizacijos ir konkretizacijos lygiais: vizijos, misijos ir tikslų. Kuriant fimros strategines alternatyvas, svarbu yra turėti perspektyvos, kurioje teks veikti firmai, viziją.
Vizija traktuojama kaip sąmoningai apibendrintas supratimas ir suvokimas, kodėl, kur ir kaip firma ir jos konkurentai konkuruos ateityje. Firmos sąmoningos vizijos tikslingumą sąlygoja šios svarbiausios priežastys:
 Daugelis firmų konkuruoja tarpusavyje dėl vietos rinkoje ir išteklių. Jos turi tam tikrų išeinančių už artimiausios ateities ribų ambicijų, kurias tikslinga atspindėti vizijoje tam, kad galima būtų nuodugniau pagrįsti savo strateginius sprendimus.
 Strateginės alternatyvos, kurios gali būti tobulinamos naujos vizijos pagrindu, teigiamai skatina tolesnį firmos misijos ir tikslų formulavimą.
 Nustatyti naujas strategines galimybes naujoms plėtros sritims, kurios išeina už jau egzistuojančios rinkos ribų ir firmos disponuojamų išteklių.
 Ne palikti už akiračio, dėl paprastų rinkos ir išteklių kelerių metų plėtojimo sprendimų, visą spektrą nauju galimybių, kurias atveria informacinės technologijas, biogenetika, aplinkosauga, gyvenimo būdo pokyčiai ir t.t.
 Vizija nėra griežtai įpareigojanti kaip misija ir tikslai, o vienodai daro įtaką firmos vadovybei ir žemesnių lygių vadybininkams.

Parengiant firmos vizijos formuluotę reikia vadovautis tam tikrais kriterijais, be kurių vizija būtų fantastinio pobudžio, neturinti ryšio su firmos situacija:
 Numatymas. Kokia fantazija ir realybė atspindima vizijos formuluotėje? Koks apimamas laikotarpis?
 Platumas. Kaip plačiai vizija apima pokyčius, kurie gali įvykti šakoje? Kaip plačiai vizijoje atspindimos jėgos, sukeliančios šiuos pokyčius?
 Konsensusas. Ar firmoje egzistuoja kensensusas dėl ateities vizijos?
 Unikalumas. Ar yra ateities unikalumo elementų vizijos formuluotėje? Ar nustebins vizijos formuluotė firmos konkurentus?
Kai vertinama firmos vizijos formuluotė, svarbiausi laikomi du aspektai. Pirmuoju aspektu analizuojamos bazines kompetencijos, kad būtų išaiškinta, ar firma turi išsiskiriančių tarp konkurentų technologijų ir žmonių įgūdžių bei žinių, kad galėtų įgyvendinti savo viziją. Antruoju aspektu analizuojamos rinkos galimybės, kai įvertinama, ką tokia vizija reikš rinkos plėtimui ir kaip firma galės pasinauduoti naujomis galimybėmis rinkoje.

Misijos formuluotė trumpai aprašo pagrindines veiklos firmojee kryptis, kai perspektyva yra vidutinės trukmės, ir trumpai reziumuoja jas pagrindžiančias argumentaciją ir vertybes. Formuluotės paskirtis – pateikti visiems dalininkams glaustą informaciją apie tai, dėl ko firma veikia ir kur ji yra vedama. Todėl misijos formuluotės turinys turi būti išreikštas tokia kalba, kad ją galėtų suprasti visi dalininkai ir kiekvienas jų susietų formuluotę su jam būdingomis aplinkybėmis.
Yra skirtingų požiūrių dėl misijos formuluotės formos, turinio, ilgio ir kitų aspektų, Vieni rekomenduoja, kad misijos formuluotė būtų trumpa ir glausta, kiti, atvikščiai, propaguota santykiškiai ilgas ir išsamias formuluotes. Kiekvienai firmai misijos formuluotė yra unikali, kadangi pačios firmos skiriasi veikla, nuosavybe, ištekliais, aplinka ir kitais aspektais. Vieningai apibrėžtų reikalavimų, kokie elementai turi įeiti į misijos formuluotę, nėra, tačiau svarbiausiais elementais laikytini šie:
 Klientai. Kas yra firmos klientai? Kokių klientų laukiama ateityje? Kokius klientų poreikius siekia tenkinti firma?
 Veiklos pobūdis. Kokia produkciją (paslaugas) gamina firma? Kokia produkcija (paslaugos) bus gaminama ateityje? Kokia naudą klientams duos firmos produkcija (paslaugos)?
 Konkurenciniai pranašumai. Kokiose veiklos srityse firma stengsis įgyti pranašumą prieš savo konkurentus? Kokios aplinkybės (veiklos organizavimas, technologijas, kokybė, operatyvumas ir t.t.) išskiria firmą tarp jos konkurentų?
 Svarbiausieji tikslai. Tikslai greta misijos yra atskira fimros tikslinės orientacijos dais.
 Pagrindinės etinės vertybės.

Misijos suformulavimas apima du etapus:
 Neišbaigtų pagrindinių idėjų pasiūlymą. Šias idėjas reikia pateikti firmos vadovams, vadybininkams, darbuotojams, kad jie būtų supažindinti su siūlomomis mintimis ir būtų gauti jų vertinimai. Toks visuotinis darbuotojų dalyvavimas yra gana svarbus, kadangi svarbiausius strateginius sprendimus priima vadovai, o juos įgyvendina visi arba bent daugelis darbuotojų ir jie turi gerai suprasti strateginių sprendimų esmę.
 Misijos formuluotės teksto kūrimą. Šiame etape priimami galutiniai sprendimas dėl misijos formuluotės turinio, apimties, konteksto.

(Aleksandras Vasiliauskas “ Prognozavimas ir strateginis valdymas” : “Paskaitų konspektas studentams “, Kaunas 2000)

3. NEKILNAMOJO TURTO BENDROVĖS „OBER-HAUSE“ STRATEGINIS PLANAS 2006-2009 m.
Bendrovė užsiima nekilnojamojo turto ir įmonių valdymu, tarpininkavimu nekilnojamojo turto srityje ir teikia visas su nekilnojamojo turto sandėriais susijusias paslaugas. Šiuo metu tai sparčiausiai auganti nekilnojamojo turto agentūra. Nors bendrovė „Ober-Hause“ yra viena iš stabiliausių bendrovių ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Lenkijoje ir Estijoje, bendrovė vistiek planuojama plėsti.
3.1. Dabartinių ir potancialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė

3.1.1. Organizacinės aplinkos analizė
Ober-Haus” yra didžiausia nekilnojamojo turto bendrovė, sudaryta iš filialų. Tai Lietuvos , Lenkijos, Latvijos ir Estijos filialai. Visi filialai tarpusavyje susirišti, nes turi bendrą vadybos pirmininką (Paulis R. Oberscheideris) ir vykdantį direktoriu Pabaltijos regione ( Morrisas). Bet ir kiekviename biure yra vadybininkas, pvz.: Lietuvos filialo vadybininkas -Vytas Zabilius, Latvijos- Girts Grinbergs, o Estijos- H. Leppsalu. Be to norėčiau pabrėžti ir tą faktą,kad kiekviename regione „Ober-Haus“ turi po kelioliką mažų filialų- ne tik sostenyje bet ir kituose šalies miestuose. Apibendrinant pateiktus duomenis, galima pasakyti,kad bendrovė „Ober-Hause“ sukurta OS Teritoriniu principu (pav.2)

Paveikslėlis 2 „Ober-Hause“ valdymo struktūra
3.1.2 Makroaplinkos analizė
Makroaplinkos analizėje naudojamą analizės techniką-PEST analizė, kuri apima keturis makroaplinkos aspektus: politinį teisinį, ekonominį, socialinį kultūrinį, technologinį.
Aš pabandysiu išanalizuoti visus makroaplinkos aspektus atskirai.
Politinis teisinis aspektas:
Politinė aplinka gali turėti didelės įtakos firmos, įmonės ar organizacijos komercinėje ūkinėje veikloje. Karas, įvairūs neramumai, padėties nestabilumas, kova dėl valdžios bei kaimyninių šalių priešiškumas, be abejo, atsilieps neigiamai kiekvienos veiklos kūrime ir valdyme.
Kalbant apie tarptautinę politinę situacija noriečiau dar karta akcentouti tą faktą,kad „Ober-Hause“ tai , galima sakyti tarpnacionalinė nekilnojamojo turto bendrovė, be to bendrovė planuoja dirbti Ukrainoje. “Ten labai svarbi politikų įtaka. tie, kurie pakliūva į politikos viršūnę, valdo verslą. Kol kas sunku prognozuoti, ar politinė situacija Ukrainoje išliks stabili”, – spėliojo bendrovės vadovas Vytas Zabilius(8). Del to galima sakyti, kad „Ober-Hause“aktyviai dalyvauja tarptautinėje rinkoje, o tiksliai sakant Pabaltijos rinkoje.
Vidinė politinė šalies situacija
Pasak bendrovės vadybiniką „ Profesionalūs „Ober-Hause“ ekspertai gerai žino įstatymus ir stengiasi, kad sandėris būtų saugus. Be to bendrovės kapitale nedalivauja valstybės investicijos, tai reiškia valstybė negali stipriai įtakuoti bendrovės strateginiams sprendiniams. Valstybės įtaka netiesiogini ( pvz. Bendri įstatymai, galimybės gayti naudibgų valstybinių užsakymų, išteklių krizė gali lemti kainų lygį).
Ekonominis aspektas:
Lietuvos busto rinka pritraukia kiek mūsų šalies,tiek ir užsenio pirkejus ir investuotojus. Po 15 nepriklausomybės metų Lietuva tapo stabili, vystančia ES ir NATO nare. Išvadoje norėčiau nurodyti Finansų ministerijos prognozę, kuri rodo,jog šiais metais Lietuvoje gali būti pastatyta apie 7 tūkst. naujų butų.
Praėjusiais metais Lietuvos nekilnojamojo turto rinka augo sparčiausiai per pastaruosius keletą metų. Statistikos duomenimis, Vilniuje per metus butai pabrango apie 55 proc., Kaune – apie 25 proc., Klaipėdoje – apie 65 proc., skaičiuojant 1 kv. metro kainas. Vilniuje labiausiai pernai brango nauji butai (apie 65 proc.), taip pat – renovuoti butai senuose namuose (apie 55 proc.) ir nerenovuoti (apie 45 proc.). Situaciją, susiklosčiusią Lietuvos nekilnojamojo turto rinkoje, didžiąja dalimi paaiškina ekonominiai veiksniai: viso ūkio ir gyventojų pajamų augimas, žemos paskolų palūkanų normos, gyventojų disponuojamų pajamų kitimąs ( 3pav.)
Paveikslėlis 3 disponojamų pajamų keitimas 2003-2004mm.

Socialinis kultūrinis aspektas:
Masiškas jaunimo išvykimas į Europos šalis- tai vienas iš pačių svarbiausių socialinių faktorių. Statistika teigia, jog iki 2006¬ m. Sausio1d. 15,8 tūk. Lietuvių paliko savo tevynę.Lietuvos populiacija = 3,4mln, ir su kiekvienu metu ji mažėja po 22 tūks..Ir tai vyksta ne tik dėl migracijos, bet ir dėl sumažėjusio gymstamumo ir padidėjusio mirtingumo.
Dar vienas aspektas-išsilavinimas. Statistika rodo, jog 20-29 metų jaunimas turi žymesnioji už savo tevų išsilavinimą. Tai reiškia, kad Lietuvos rinkui nepakanka tikrujų specialistų.
Bet Lietuvoje yra labai saugi gamtos aplinka. Be to Lietuva egzistuoja labai patogoje turistinių ir geografinio požiūrio vietoje. Manau, bent šitas faktas daro įtaką busto paklausai,nes labai daug užsienečių invistuoja savo pinigus į bustą ir sklypus Lietuvoje, ypač Pajūrio regione.

Technologinis aspektas:
„Ober-Hause“ tikslas- stiprinti didžiausios regione nekilnojamojo turto bendrovės pozicijas, teikiant savo klientams aukščiausios kokybės nekilnojamojo turto paslaugas. Siekdami šio tikslo, savo biuruose „Ober-Hause“ įdarbina tik kvalifikuotus nekilnojamojo turto ekspertus, nes klientų pasitikėjimą galima laimėti tik siūlant profesionalias paslaugas visame regione – nuo Talino Estijoje iki Krokuvos Lenkijoje.

3.1.3. Mikroaplinkos analizė

Galima nagrinėti daugybę aplinkos strateginės analizės problemų ir aspektų, bet svarbiausi sėkmės veiksniai tie, kurie nulemia firmos sėkmę rinkoje.
Kapitalo, darbo ir laiko ištekliai yra visuomet riboti, todėl jų reikia panauduoti tikslinga tose firmos veiklos srityse, kurios yra svarbiausios, jei reikia užtikrinti tai, kas firmoje yra vertinama kaip „sėkmė“. Kad nustatyti svarbiausius sėkm Kas yra „Ober-haus“ kliintus? Paklausa nekilnojamasiui bustui didėja, tai „Ober-Hause‘ ir kitų nekilnojamosio busto bėndrovių klientai yra juridiniai ir fiziniai asmeniai, o taip pat ir kompanijos, įmonės. Lentelėje aš norėčiau pateikti „Ober-Hause“ įmonių- klientų sarašą:

TELE 2
Philips
Litesco
FinPro (Suomijos Prekybos rūmai)
Neste
Vilniaus Prekyba
Ozo Arena
Akropolis
Forum Palace
Seesam
IVAX Pharmaceutical
DnB Lizingas
Lidl
UAB Hanner
SEB Vilniaus Bankas
Olympic Gym
Masterfoods
Rubekon Grupė
Minolta
KRKA ir kiti

Taip pat yra labai daug klientų ir Latvijoje, ir Lenkijopje ir Estijoje.
Kas yra „Ober-Hause“ konkurentai?Ką klientui gali pateikti analizuojama įmonė, o negali jos konkurentai? Ką klientui gali pateikti konkutentai, o negali analizuojama įmonė? Šis aspektas yra kaip žvilgsnis į savo konkurentus, palyginimas. Kaip minejau Lietuvoje paklausa butui didėja. Kiekviena diena spaudoje mes matome ivairių nekilnamojo busto agentūrų skelbimus. Daug iš šių agentūrų taip pat yra labai žynomi eiliniui klientui. Bet tarp jų yra labai mažai tarptautinių ir didesnių už „Ober-Haus“. Aišku, kiti agenturos bendradarbiauja su užsienio šalimis ir klientais.
Į kokius aspektus atsižvelgia klientai darant pasirinkymą? Visu pirma kokybė ir darbo patirtys. Kartu su „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto rinkoje jau daug metu dirba tokios agentūros kaip „Naujas bustas“, „Vestus“, „Statybų linija“. Ir, aišku paslaugų kaina taip pat vadina ne paskutinį vaidmenį šiame procese. Bet, busto perkymas, tai ne paprastas buitinės technikos, ar aprangos perkymas,tai ilgas sudetingas juridinis, finansinis procesas.Todėl pasirinkti geriausia, pateikiamiausią specialistą-taprininką daug svarbiau negu išleisti pora šimtų litų daugiau.
Visos Lietuvos nekilnojamojo turto agentūros teikia vienodas paslaugas (pardavimas, nuoma, informacija). „Ober-Haus“ teikia ne tik visas nekilnojamojo turto agentūrų tipines paslaugos, bet ir finansines paslaugas. Remiant šiu faktu galima padaryti išvadą, kad “Ober-Hause’ sėkmingai kovoja su konkurentais,ir žinoma kaip didžiausia nekilnmojamo turto bendrovė.
Aldija Mabilta Veikmė Hanner Vėtrūna
Termionas Laiko linija MG Valtu Junesta Selvaag Lietuva
Vestus Naujas bustas Sklypas Grumina Hakonlita
Lentelė 3” Ober-Hause“ konkurentų sąrašas
Be to norečiau pabriežti ir tą faktą, jog naujoms arba mažesniems įmonėms labai sunku ir brangu įeiti i nekilnojamojo turto rinką. Tuomet ,kai seni dalyviai jau esus ryžtingai užsitikrinę savo pozicijas rinkoje.

Ir paskutinio sėkmės veiksnio analizė, kurios aspektas- pačios „Ober-Hause“ bendrovės žvilgsnis į savo išteklinį potancialą ir žvilgsnis į savo klientų ir konkurentų akimi.
Šiandien jau niekam nekyla abejonių, kad džiaugtis gerais veiklos rezultatais ir nuolat juos gerinti gali tik tuos įmonės, kurių kiekvienas darbuotojas visas jėgas atiduoda prioritetiniams įmonės tikslams siekti ir verslo strategijai įgyvendinti. Apie „Ober-Hausa“ galyma pasakyti, jog tai bendrovė dirbanti paslaugų sferoje. Reiškia svarbiausi ištekliai,yai kvalifikuoti darbuotojai. Kaip aš jau minejau, „“Ober-Hause“- tai ne tik viena iš didžiausių, bet viena iš patraukliausių kompanijų tarp savo konkurentų.. Tokį išvadą aš padariau atsižvialgiant į paskelbtus Lietuvos nekilnojamojo turto kompanijų 2005-ųj3ų metinius rezultatus: „UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamasis turtas užima pirmą vietą pagal atliktų vertinimų ir pardavimų skaičių. Per praėjusius 2005-uosius metus, kompanija iš viso atliko 3200 vertinimų, iš jų 2560 nekilnojamojo ir 640 kilnojamojo turto vertinimus. Daugiau nei 85% „Ober-Haus“ atliekamų visų turto vertinimų sudaro gyvenamosios paskirties patalpų vertinimas, kuriuos užsako fiziniai asmenys, norintys gauti paskolą turtui įsigyti. Likusieji – tai komercinio nekilnojamojo turto – žemės sklypų, prekybos centrų, gamybinės paskirties bei biuro patalpų vertinimai.
Didžioji dalis bankų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje priima „Ober-Haus“ atliktas turto vertinimo ataskaitas. “Ober-Hause” bendrovės nekilnojamojo turto specialistai turto vertinimo ataskaitas paruošia pagal vietos ir tarptautinius reikalavimus. Visais atvejais, vertintojo kvalifikaciją bei licenciją vertinti turtą turtintis vertintojas patikrina turto vertinimo ataskaitą ir savo parašu patvirtina realią turto vertę.”

3.2. „Ober-Hause“ užimama rinkos dalys ir augimo tempai.Bendrosios strategijos numatymas
Apibendrinant pateiktus PEST ir šakinės aplinkos analizių duomenys matyti, kad nekilnojamojo turto bendrovė “Ober-Hause” gerai įsitvirtino savo pozicijas, kaip Pabaltijos rinkoje,taip ir Lietuvoje. “Ober-hause” –tai bendrovė gebanti konkuruoti, būti patraukli klientams ir investuotojams ir sugebanti plėstis, nes bendrovės produktas dabar ir ateityje bus reikalingas, turės paklausą tarp Lietuvos ir užsienių pirkėjų.
( santikynė rinkos dalis) Mano darbe tyrima bendrovė “Ober-Hause” nekilnojamojo turto rinkoje užsiemia tvirtą santykinę rinkos dalį.”Ober-Hause” turi dideles galimybes manevruoti rinkoje.
Nekilnojamojo busto rinka auga, reikalauja naujų investorių. Atsirado nauji klientai. Reiškia augimo galimybė dar yra ir bus. (rinkos augimo tempai).
Manyčiau, jog “Ober-Hause” PEST ir šakinės aplinkos analizes gauti rezultatai duoda pagrindą pavadinti šį nekilnojamojo turto bendrovę “žvaigždėmi”.

3.3. SWOT analizės išvados ir siulymai
Akivaizdu, kad kiekvienos firmos SWOT analizė yra unikali, 4 lentelėje aš pateiksiu bendriausio pobūdžio veiksnius, kurie susiję su „Ober-Hause“.

Stiprybės Silpnybės
• Tvitras prekubos ženklas
• Išplėtusis tinklas
• Aukšta aptarnavymo kokybė • Aukštų kainų stereotipas
• Disciplinos ir tvarkos trūkumas darbo vietos sferoje

Galimybės Gresmės
• Plėstimas į Ukrainos ir Bulgarijos rinkus
• Kitokio įvaizdžio formotavimas
• Euro įvedimas • Konkurencija Baltijos šalyse
• Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas
Lentelė 4 «Ober-Hause“ SWOT analizė

Stiprybės
Bendrovė „Ober-Hause“ buvo įkurta 1994m. Ir dabar pasiekė puikių rezultatų Baltijos ir Lenkijos nekilnojamojo turto rinkose. Dauguma kompanijos klientų įvertino siūlomų paslaugų aukštą kokybę. Remiantis „Ober-Hause“ 2005 rezultatais, galima sakyti, kad bendrovė tapo lydirė nekilnojamojo turto rinkoje. „Ober-Hause“ taip pat išmanusi apie savo prekybos ženklo prisipažinimo tarp klientų., kaip Lietuvoje, taip ir užsienyje.
Tvirtas prekybos ženklas
Prekybos ženklas-tai labai svarbi pranašybė , todėl kad klientai labiau linkę vartuoti populiarų autoritetiškų kompanijų prekias ir paslaugas. „Ober-Hause“ gali vartuoti savo vardą sponsuojant įvairus įvykius, pvz. Sporto varžybos. Dabar bendrovei reikia įsitikinti, kad vardas „Ober-Hause“ egzistuoja žmonių mintyse.
Išplėtusis tinklas

Per pastorosius metus „Ober-Hause“ visada plėtojasi ir vysto savo paslaugas. Bendrovė užsiemė pozicijas Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Pasak Klaipėdos filialo vadybininko G. Valantino, bendrovė ruošiasi atidaryti savo filialą Ukrainoje, o po to dar ir Bulgarijoje.(8)
Tam kad padaryti įmonės tinklą stipresnį, „Oner-Hause“ turi galvoti ne tik apie savo rinkos dalies plėtojimosi užsienyje, bet taip pat vystyti savo pozicijas jau esančioje zonoje. Pvz. Įkurti dar daugiau filialų Lietuvos, Lenkijos,Estijos ir Latvijos miestuose.
Aukšta aptarnavymo kokybė
Tam kad patenkinti klientų norus, „Ober-hause“ siūlo platų paslaugų pasirinkimą. Bendrovė dirba komercinio ir gyvenamojo busto sferoje. Kompanijos ekspertai padės parduoti, pirkti ir išnomuoti patalpą. Be to „Ober-Hause“ teikia finansavimo paslaugas. Dauguma klientų jau įvertino aukštą aptarnavimo kokybę.
Tam kad išlaikyti aptarnavimo kokybę tame pačiame lygyje, manyčiau, bendrovė turi investuoti daugiau į personalo darbo sąlygų gerinimo veiksnius, nes pagrindiniai bendrovės ištekliai tai- darbuotojai: agentai, ekspertai. Tuo galima pasiekti tokiais būdais kaip: apmokymas, kvalifikacijos išsivystymas.
Silpnybės
Aukštų kainų stereotipas
Tarp paprastų žmonių egzistuoja steriotipas, kad didilės įmonės ne tik siūlo aukštos kokybės paslaugos, bet ir prašo už savo paslaugas labai brangiai. Ir dažnai šis stiriotipas priveda prie klientų praradimo.Kaip sako V. Liutkus, „Ober-Hause“ kainos neišsiskiria nuo konkurentų kainų. Realiai jos vienodos. Ir kai klientas moka galutinę sandėrio kainą, įmonė gauna tik tam tikra nustatytą procentinę dalį.
Manau, geriausias būdas kovoti su tokiu stereotipu tai- leisti žmonėms iš anksto žinoti apie kainų sistemą. Tai galima padaryti dviejų metodų pagalba: 1) – paleisant reklamos kompanija, kuri prisimins apie bendrovės profesionalumą ir vidutinę paslaugų kainą. Lozungas „ Aukščiausia kokybė už priimtiną kainą“ gali tapti reklamos lozungu.2)- Paslaugų kainos gali būti nurodytos bendrovės interneto tinklalapyje. Potenciali klientai galės palyginti „Ober-Haus“ kainas su kitų agentūrų kainomis.
Disciplinos ir tvarkos trūkumas darbo vietos sferoje

Rašydama elektroninę laišką Klaipėdos filialo vadybininkui Valantinui, paprašiau įvardinti kelioliką įmonės silpnybių. Ir keista, jis nurodo į tokią silpnybę, kaip disciplinos ir tvarkos trūkumą darbo vietos sferoje.“ Kartais darbuotojų išvaizda gali kladinti klientus. Dar labiau, darbo vietose nėra pakankamai gerų, efektyvių taisyklių. Bet tai nereiškia, kad įmonėje vyriauja netvarka ir nėra koncentratijos.“(12) Bet šita silpna vieta gali atvesti prie tvarkos ir koncentracijos visiško praradimo.
Aš norėčiau pasiūlyti tokį šios problemos sprendymą: sukūrti bendros įmonės taisykles ir priversti darbuotojus tas taisykles laikytis. Tai gali būti uniforma. Tokiu atvėju kompanijos vaizdas taps rimtiesnis.
Galimybės
Plėstimas į Ukrainos ir Bulgarijos rinkus

Kai kurie iš Rytų ir Centrinės Europos šalių dabar potanciali investicijoms. Pvz. Bulgarija ir Ukraina turi stabilę politinę ir ekonominę padėtį. Nekilnojamojo turto kainos yra žemos. Tai reiškia, kad nekilnomojo turto rinką galima pavadinti stabilę ir investicijos bus pelningos.
Turint tokį žinomą prekybos ženklą, kaip „Ober-Hause“, labai lengvai įeiti į užsienio rinką.
Galimybė įeiti į Ukrainos ir Bulgarijos nekilnamojo turto rinkas egzistuoja tol, kol tuos rinkos dar užsipildytos . Tai labai gera galimybė lyderystės siekimui.
Kitokio įvaizdžio formatavimas

„Ober-hause“ turi žinomą prekybos ženklą, bet nėra labai žinoma tarp klientų, kurie nėra suinteresuoti nekilnojamu turtu. Aš pabandžiau surasti „Ober-Hause“ tinklalapį interneto paieškos sistemoje Yachoo ( tai pasaulinė paieškos sistema), Ir „Ober-haus“ tinklalapio nebuvo tarp pirmųjų 10. Žinoma, labai sunku būti tarp pirmųjų visame pasaulyje, bet įmanoma siekti ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Ir dar katra norėčiau pabrėžti, jog aukštų kainų steriotipo sunaikinimas reikalauja kitokio įvaizdžio formavimo.
Patarčiau daugiau lėšų skitri reklamai. Tai gali būti ne tik komercinė reklama, bet ir straipsniai spaudoje, TV laidos, remėjai.. Visi minėti veiksniai visumoje galės pritraukti naujus klientus, investuotojus ir turimą poziciją rinkoje išsaugoti.
Euro įvedimas
Euro įvedimas iškvies masinę paniką dėl kainų pakilimo, ir kainų krytimo po įvedimo. Šis faktas skatina žmonės būti aktyviems nekilnomojamo turto rinkoje. 2005m. kainos pakėlė apie 30-50%. Žmonės stengiasi parduoti bustą prieš tai, kai kainos vėl mažės. Iš kitos pusės, žmonės skuba pirkti bustą, kol kainos dar nepasiekė kulminacinio lygio. Pagal paskutinius ekonomikos duomenis, Lietuvoje Euro bus įvestas 2009m.(11) Reiškia dabartinė situacija- tai auksinis laikotarpis nekilnomojo turto sferoje.
Gresmės
Konkurencija Baltijos šalyse
Konkurencija nekilnojamojo turto sferoje lemia padidėjusį klientų paradimą. Pasak Forum Palace (Vilnius) generalinio direktorio L.Rimkaus,, kuris buvo naudojęs „Ober-Hause“ įvertinimo paslaugas, pati svarbiausia kompanijos grėsmė tai-konkurencija, esanti Lietuvos rinkoje. Bet, tiesa sakant. „Ober-hause“ kol kas yra pirmoje vietoje tarp įmonių gebančių sekmingai kokuruoti. Tokios nekilnamojo tirto agentūros kaip „Aidila“(6) ir „Viestus“ irgi pakankamai stiprus, bet nusileidžia prieš „Ober-Hause“.
Tam kad užtikrinti savo turimą poziciją rinkoje, „ober-Hause“ turi išsaugoti savo kokybę ir siūlyti naujas unikalias paslaugas, kurie pritrauks klientus. Tai pat neduoti pastoviems klientams išeiti pas konkurentus.
Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas
Pasak G. Valantino, viena iš problemų, kurią bendrovė reglamentuoja ir kurią taps dar labiau jaučiama ateityje tai- kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Tai problematiška ir dėl to, kad šį grėsmė yra aktuali visoms organizacijoms. Tokį įšvadą padariau,atsižvialgiant į emigracijos lygį. Reiškia ateityje kompanijos kovos dėl darbo jėgos. Jau dabar „Ober-Hause“ sunkoka rasti kvalifikuotų darbuotojų. Nes labai mažai universitetų ir kolegijų rengia specialistus, gebančius dirbti nekilnomojo turto sferoje. Dėl to organizacijai neretai teka įdarbinti „pusiau-kvalifikuotą“ darbuotojus.
Tam kad sumažinti darbo jėgos trūkumus, bendrovė turi teikti savo darbuotojams galimybę studijuoti, tobulinti bazinę kompetenciją, stengti nepaleisti jau turinčius darbuotojus-teikti socialinę ir finansinę stabilumą, mokėti premijas ir teikti ne tik pinigines, bet ir kitos išraiškos.
3.4. Strategijos pasirinkimas
Apibendrinat visus šiame darbe pateiktus duomenis ir žvelgiant į atliktą tyrimą kaip visumą, patarčiau „Ober-Hause“ strategijai pasirinkti intensyviaus augimo strategija. Todėl kad, visu pirma visos kitos strategijos neatitinka „Ober-Hause“ tikslams , ir iš kitos pusės,kaip parodė Bostono CG matricos rezultatas, įmonei, kuri pateko į žvaigždės lauką vadybos vadovėlio autorius Aleksandras Vasiliauskas siūlo intensyviaus augimo strategiją. Aš sutinku su Aleksandru Vasiliuausku, bet nereikia užmiršti ir apie kitus įmonei įtakuojančius sėkmės veiksnius. Nes intensyviaus augimo strategijoje pagrindinis akcentas daromas į įmonės rinkos dalies plėtojimą , vystymą ir į veiklos aspektą. Strateginis planas tūri apimti ir tokius funkcinius stratėgijius, kaip:
Personalo strategija:
Įmonės prestižę, įvaizdį ir populiarumą lemia ne tik teikiamų prekių asortimentas, jų kokybė, bet ir aptarnavimo lygis, t.y žmonių dirbančių šioje sferoje elgesys ir maneros. Todėl labai svarbu vadovui pasirenkant naują personalo darbotoją atsižvelgti į busimo darbuotojo išsilavinimą, stažą, sugebėjimus, charakterio būdo bruožus ir kt.
Finansų strategija:
Firmos strategijai kurti ir įgyvendinti reikia finansinių išteklių tyrimams ir projektavimo darbams, technologinei įrangai įsigyti, rinkodaros išlaidoms ir t.t. Svarbu yra tai, kad investuojama į strateginius projektus ir priemones yra dabar, o tai atsiperka tik iš vėliau gaunamo firmos veiklos pelno. Todėl pagrindinė finansinių išteklių strateginės analizės užduotis yra nagrinėti ryšius tarp firmos turimų strategijos finansavimo išteklių ir pelno kapitalui, investuotam į strateginius projektus ir priemones. Svarbu taip pat išsiaiškinti prioritetus tarp finansinių firmos tikslų, kurie dažniausiai yra trumpalaikiai, ir bendresnės prigimties strateginių firmos tikslų.
3.5. Strategijos įgyvendinimas
Atsižvelgiant į PEST analizę galiu padaryti išvadą, kad „Ober-Hause“ klientų reakcija į bendrovės naujas iniciatyvas gali būti palanki tik tuo atveju, jei neturės papildomų nuostolių dėl paslaugų kainų, kokybės. Personalo įsipareigojimų strategijai problemas iškyla tuomet, kai strategija nesuprantoma ir neišaiškinta žemesnio lygio personalui.Tam kad išvengti nesupratumo, strategija turi būti „nuleidžiama“ žemyn ir paaiškinima, kaip kiekvienas padalinys ir atskiras darbuotojas turi prisidėti prie jos įgyvendinimo (žr. 1 priedą)
3.6. „Ober-Hause“ misija, vizija ir tikslai
Misija
„Ober-Haus“ siekia, kad bendrovę ir klientus sietų ilgalaikė partnerystė, o profesinės veiklos principai taptų rinkos norma. Taip veikdami kompanija sukuria stiprius saitus su visuomene, kurioje gyvena ir dirba bei nustato naujus vietinės rinkos standartus. Tai įpareigoja “Ober-Hause” ir toliau plėsti savo veiklos geografines ribas bei gerinti paslaugų kompleksą.(3)
Vizija
• “Ober-Haus”- tarptautinė nekilnojamojo turto bendrovė, vykdanti veiklą Vidurio ir Rytų Europoje.
• “Ober-Hause”- sąžininga ir verta pasitikėjimo bendrovė.
• “Ober-Hause” neturi tobulėjimo ribų.
• “Ober-Hause” stengiasi būti geriausia.

Tikslai
Stiprinti didžiausios regione nekilnojamojo turto bendrovės pozicijas, teikiant savo klientams aukščiausios kokybės nekilnojamojo turto paslaugas. Užtikrinti, kad kiekvienoje šalyje, kurioje veikia „Ober-Haus“ biuras, klientui būtų suteiktos aukščiausio lygio nekilnojamojo turto paslaugos. Turimos pozicijos rinkoje išsaugojimas. Paslaugų kokybės gerinimas.(3

IŠVADOS

Mano manymu ,man pavyko išnagrinėti šio kursinio darbo temos iškeltas problemas. Kad išgaučiau kuo daugiau informacijos pasinaudojau vadybos literatūros šaltiniais, kurių sąrašą pateiksiu kursinio darbo pabaigoje. Apibendrinat pateiktus teorinius ir praktinius duomenis, ir įžvengiant i SWOT ir PEST analizės rezultatus, patarčiau tokius strateginius tikslus, kaip:
1. Nuolat užtikrinti geriausius veiklos finansinius rodiklius bei rinkos dalies augimą.
2. Didinti savo verslo potencialą tarpLietuvos, Estijos, Lenkojos ir Latvijos konkurentų.
3. Pritraukti, tobulinti ir išlaikyti talentingiausius žmonės. Įtraukti daugiau specialistų.
4. Spręsti visuomenei rūpimus klausimus, tokius kaip infliacijos lygio pakelimas, euro įvedimas.
5. Veikla grindžiama teisingumo, garbingumo, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo dvasia.
6. Nuolatinis tobulėjimas ir nepralenkiamų rezultatų siekimas.
7. Dirbantieji-nuo auksčiausio lygio vadovų iki eilinių darbuotojų aiškiai suvokia jiems keliamus reikalavimus.
8. Nuolat analizuoti bendrovės padėtį nekilnomojo turto rinkoje ir modeliuoti būsimus veiksmus. Nes aklas prisirišimas prie sukurto strateginio plano yra kalida.Daugiau lėšų skirti reklamai, rėmimai ir prekybos ženklo populiarumui.
9. Savo veiklos ir rinkos augimas ir plėtimas į Ukrainos ir Bulgarijos rinkus.turimos pozicijos išsaugojimas.
10. Lyderistės Pabaltijos šalyse siekimas.
11. 2006-2009 laikotarpio efektivūs pasinaudojimas.
12. Leisti žinuoti apie paslaugų kainų sistemą . tai galima padaryti interneto ir reklamos pagalba.
13. Bendros personalo taisyklės, kurie padaris bemdrovės vaizda rimtiesnį.
14. Bendrovės vadovai turi įgyvendinti strategiją shemiškai.(įgyvendinimo schema-2priedas)
LITERATŪROS SĄRAŠAS:
Knygos
1. Aleksandras vasilsiauskas „Firmų strateginis valdymas“.-Vilnius 2001
2. Kazys Lukaševičius, Bronislovas Martinkus “ Verslo vadyba”-Kaunas 2002
Interneto informacija
3. www.ober-hause.lt
4. www.namail.lt
5. http://www.namai.lt/lt/straipsniai?sidž=40
6. www.aidila.lt
7. www.std.lt
8. http://www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=8703150
9. http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=8866766&categoryID=11&ndate=1140732000
10. http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=8663273&categoryID=11&ndate=1138744800
11. http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=8666317&categoryID=11&ndate=1138744800
Elektroninis pranešimas
12. Elektroninis laiškas Klaipėdos „Ober-Hause“ filialo vadybininkui Gediminui Valantui

Leave a Comment