Specializuotų programų kūrimo verslo planas

Turinys

Santrauka 2
Veiklos aprašymas 3
Verslo idėja 3
Verslo tikslai 4
Įmonės charakteristika 4
Paslaugos charakteristika 5
Rinkos tyrimas 5
Tendencijos rinkoje 5
Tendencijų potencialioje rinkoje išaiškinimas 6
Prekės (paslaugos) vartotojai 7
Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė 8
Konkurentai 9
Marketingas 9
Gamybinė veikla 11
Valdymas ir personalas 13
Rizika 15
Finansai 16
Paslaugos savikainos skaičiavimas 17
Nenuostolingumo lūžio taškas 18
Ekonominiai rodikliai 19
Balansas 21
Literatūra 22
Priedai 23Santrauka
Steigiamos UAB „Aisvita“ pagrindinis tikslas yra tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas. Šia savo veikla įmonė taip prisijungs prie įmonių kompiuterizavimo proceso, bei darbuotojų ir darbdavių darbo kokybės gerinimo, bei darbo sąnaudų mažinimo.
UAB „Aisvita“ sieks įgyvendinti šiuos tikslus:
 Įsitvirtinti rinkoje – užimti 4 % rinkos;
 Įgyti prestižą vartotojų tarpe;
 Pritraukti pr rofesionalius programuotojus;
 Antraisiais veiklos metais padidinti pelną 10%;
 Plėsti paslaugų asortimentą, sukuriant naujas paslaugas kaip duomenų bazių kūrimas, kursų rengimas;
 Plėsti įmonės veiklą – įsteigti UAB „Aisvita“ filialus ir kituose miestuose;
 Maksimalus teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas.
UAB „Aisvita“ yra kuriama Alytaus mieste, Verslo centre, Naujoji g. 3. Steigiamoje įmonėje dirbs 5 darbuotojai – direktorė, buhalterė ir trys programuotojai. Prognozuojama, jog įmonė per pirmuosius metus suteiks 52 paslaugas ir gaus 104793 Lt grynojo pelno.
Įmonei įkurti reikės 50000 Lt, iš jų 30000 Lt – banko paskola, o 20000 – savininko kapitalas.

Atlikus ekonominių rodiklių palyginimo analizę, UAB „Aisvita“ be endrojo pelningumo ekonominio rodiklio skirtumas, palyginus 2005 m. ir 2009 m. yra tik apie 1%, tai reiškia, jog praėjus penkeriems įmonės veiklos metams UAB „Aisvita“ dirbs pelningai. Palyginus 2005 m. ir 2009 m. grynojo pelno rodiklius, matyti, kad įmonės veiklos efektyvumas išlieka stabilus (skirtumas tik 0,

,93%). UAB „Aisvita“ visos veiklos efektyvumas ir po penkerių metų išliks gana aukštas (apie 39%).Veiklos aprašymas
Verslo idėja
Dvidešimt pirmajame amžiuje visuomenė vystosi labai sparčiai: vis greičiau atnaujinama technika ir technologijos, ne mažesniu tempu gausėja ir informacijos. Didelės apimties informacijos apdorojimas neįsivaizduojamas be kompiuterio ir atitinkamų informacinių technologijų. Taip pat ir įmonėje neįsivaizduojamas darbas be kompiuterio. Tačiau nors ir informacinėms technologijos sparčiai žengiant į priekį, vis dar esama įmonių, kuriose kompiuterio resursai išnaudojami minimaliai. Daugelio įmonių darbui neužtenka jau sukurtų vien standartinių programų, tad iškyla poreikis įsigyti programą, skirtą būtent tam tikrai įmonei.

Taigi, tikslas ir yra sukurti įmonę, kurios pagrindinė veikla būtų, pagal įmonės veiklos sritį, specializuotų programų kūrimas. Šios programos įmonėms turi labai didelę naudą:
 sumažinamos laiko sąnaudos;
 palengvinamas darbas įmonės darbuotojams;
 sumažėja klaidų tikimybė;
 gerėja da arbo kokybė;
 greičiau randama ir pateikiama informacija klientui, vadovui ir kitiems skyriams.
Programuotojai taip pat ir apmokins užsakovus dirbti su jau sukurta programa, bei teiks paslaugas ir ateityje esant poreikiui atnaujinti programas ar spręsti problemas iškilusias dėl programos eksploatavimo.
Idėja įsteigti įmonę, teikiančią specializuotų programų kūrimo paslaugas, kilo ir dėl to, kad, kaip bebūtų keista, Alytaus mieste nėra nei vienos įmonės užsiimančia šia veikla. Yra tik keletas asmenų, užsiimančių programų kūrimu, bet jie veikia vieni savarankiškai, nėra įsteigę įmonės. UAB „Aisvita“ stengsis šiuos pr
rogramuotojus pritraukti, pasiūlydama patrauklias darbo sąlygas. Alytuje yra įmonių, kurios prekiauja programine, bet ši programinė įranga yra pritaikyta masiniam naudojimui, tai visiems gerai žinomos Microsoft korporacijos produktai (Windows OS, MS Office ir kt.), o UAB „Aisvita“ programuotojai kurs programas skirtas konkrečiai įmonei, pritaikytą būtent užsakovų įmonės poreikių tenkinimui ir tikslų įgyvendinimui. Atlikus turto grąžos ekonominio rodiklio analizę matyti, jog įmonės turtas naudojamas maksimaliai efektyviai. 2009 m. jis padidėjo net 27%.Verslo tikslai
UAB „Aisvita“ pagrindinis tikslas – tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas.
UAB „Aisvita“ sieks įgyvendinti šiuos tikslus:
 Įsitvirtinti rinkoje – užimti 4 % rinkos;
 Įgyti prestižą vartotojų tarpe;
 Pritraukti profesionalius programuotojus;
 Antraisiais veiklos metais padidinti pelną 10%;
 Plėsti paslaugų asortimentą, sukuriant naujas paslaugas kaip duomenų bazių kūrimas, kursų rengimas;
 Plėsti įmonės veiklą – įsteigti UAB „Aisvita“ filialus ir kituose miestuose;
 Pažangiausių technologijų diegimas tuo užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.Įmonės charakteristika
Steigiama UAB „Aisvita“, kuri teiks specializuotų programų kūrimo bei jų aptarnavimo paslaugas. UAB „Aisvita“ tikslas yra tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas.
Įmonė kuriama Naujoji g. 3, Alytuje, Verslo centre. UAB „Aisvita“ nuomosis 50 m2 ploto patalpas, nuomos mokesti 7 Lt už kvadratinį metrą (kaina su PVM). Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis pateikta 9 priede. Šiame Verslo centre įsikūrusi telekomunikacijų įm
monė „Omnitel“, statybų įmonė „Skirnuva“, UAB „Inida“ prekiaujanti kompiuteriais ir jų priedais, restoranas ir kt. Kaip matyti tarp šių įmonių mums konkurentų ar varžovų nėra tik būsimi klientai, nes nei viena iš šių įmonių neužsiima programų kūrimu. Taigi UAB „Aisvita“ įsikūrusi miesto centre, šalia yra didžiulė automobilių stovėjimo aikštelė, tad atvykstantiems klientams automobiliu tikrai neiškils jokių parkavimo problemų.
UAB „Aisvita“ skirs 5100 Lt patalpų remontui. Numatomi remonto darbai ir jų detalizuotos išlaidos pateiktos 1 priede. Įmonės įsikūrimo vietos planas pateiktas 10 priede.Paslaugos charakteristika
UAB „Aisvita“ teiks programų kūrimo paslaugas. Įmonė naudojanti specializuotą programą, sukurtą būtent pagal jos pageidavimus, turi labai didelę naudą:
 sumažinamos laiko sąnaudos;
 palengvėja darbas įmonės darbuotojams;
 sumažėja klaidų tikimybė;
 gerėja darbo kokybė;
 greičiau randama ir pateikiama informacija klientui, vadovui ir kitiems skyriams.
UAB „Aisvita“ programuotojai kuria programas pasitelkdami naujausią Delphi programinę įrangą. Šia programine įranga sukurtos programos lengvai įdiegiamos bet kokiame kompiuteryje, kuriame yra Windows operacinė sistema (ją ir naudoja įmonės).
UAB „Aisvita“ programuotojai, kurdami programas nuolat palaiko ryšį su užsakovais tikslindami programos panaudojimo galimybes, paskirtį. Atsižvelgiama į užsakovo pageidaujamą programos dizainą bei valdymą, tuo siekiant sukurti kokybiškiausią ir funkcionaliausią produktą užsakovui. Sukūrus programą, toliau su įmone tęsiamas bendradarbiavimas ir nemokamai teikiamos tokios paslaugos kaip programos diegimas, atsakingo asmens apmokymas naudotis programa.
11 priede pateikiamas galimas produkto variantas. Tai programos pr
radinis langas, kuris skirtas kliento užsakymo įvedimui ir komercinio pasiūlymo pateikimui. Tai vienas elementarus pavyzdys iš daugelio galimų, kuris sutaupo darbuotojų laiko ir pastangų skaičiuojant gaminio kainą ir rengiant komercinį pasiūlymą.Rinkos tyrimas
Tendencijos rinkoje
Užtikrinant savo veiklos sėkmę, būtina detaliai išanalizuoti rinką, tikslinga išsiaiškinti tendencijas potencialioje rinkoje, kaip rinką veikia aplinkos veiksniai.

Kiekvieną įmonę, įmonę veikia išoriniai (makro) aplinkos veiksniai, kurių kaita nepriklauso nuo įmonės veikos, bet gali turėti didelę įtaką įmonės sėkmingam darbui. Pagrindiniai išorinės aplinkos veiksniai:
 Ekonominiai veiksniai;
 Politinei – teisiniai veiksniai;
 Socialiniai – kultūriniai veiksniai;
 Technologiniai veiksniai.Tendencijų potencialioje rinkoje išaiškinimas
Aplinkos Kriterijai Situacija
Politinė Politinės situacija Politinė situacija verslo steigimui ir plėtojimui Lietuvoje yra palanki. Priimami smulkiam verslui palankūs įstatymai (pvz. Pelno mokestis 13%).

Darbo įstatymų stabilumas Darbo įstatymai yra stabilūs ir palankūs ir įmonei ir darbuotojams. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare įstatymai suvienodinti su kitomis Europos Sąjungos narėmis. Vyriausybių kaita neturi įtakos įstatymų stabilumui.

Verslininkystės laisvė Ūkio vystymo politikoje jau nuo pirmųjų nepriklausomybės metų ypač SVV plėtrai skiriamas didelis dėmesys. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės iki 2015 metų strategijos parengimas rodo, jog viena iš sudėtinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos krypčių yra SVV plėtra.
Ekonominė Ekonominis augimas Lietuvoje pastaraisiais metais BVP didėjo itin sparčiai (apie 7 %). Tam įtakos turėjo konstruktyvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominė politika, ūkio augimas, pagerėjusi šių įmonių vadyba. Visa tai rodo bendrą Lietuvos ekonominės situacijos gerėjimą ir tai turi įtakos UAB „Aisvita“ klientų gausai.

Kainų stabilumas Šiuo metu rinkoje kainų pastovumas nėra stabilus reiškinys (infliacija apie 3 %). Nuolat kinta elektros energijos bei kuro kainos, atsižvelgiant į tai ir verslininkai priversti kelti savo produkcijos savikainą.

Darbo jėgos situacija UAB „Aisvita“ reikalingi kompetentingi ir profesionalūs programuotojai, kurių darbo rinkoje nėra taip jau daug, nes ši informacinių technologijų sritis yra pakankamai nauja rinkoje, tad nėra daug potencialios darbo jėgos. Be to, yra didelis „protų nutekėjimas“ į užsienio šalis, tačiau UAB „Aisvita“ stengsis geromis darbo sąlygomis pritraukti programuotojus.
Socialinė – kultūrinė – demografinė

Gyventojų gyvenimo lygis Nors ir po truputį, bet Lietuvoje gerėjo gyventojų gyvenimo lygis, didėja minimali alga, socialinės garantijos, tai be abejo įtakos turėjo pastaraisiais metais sparčiai augantis BVP.

Gyventojų migracijos tendencija Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, kaip bebūtų gaila dar daugiau išaugo išvykstančių į užsienį specialistų, taip pat ir programuotojų skaičius. Galima tikėtis, jog tik gerėjant Lietuvos ekonominiai padėčiai, sumažės migracija.
Technologinė

Gamybos technologijos Sparčiai tobulėja ir vystosi informacinės technologijos tad UAB „Aisvita“ taip pat stengsis neatsilikti nuo naujovių ir įdiegti jas savo įmonėje, kad užtikrintų kuriamo produkto kokybę.Prekės (paslaugos) vartotojai
UAB „Aisvita“ paslaugos potencialūs vartotojai yra mažos, vidutinės, o taip pat ir stambios įmonės. Konkurencingos įmonės, siekiančios vartotojų pripažinimo, kokybės bei pelno, siekia modernizuoti įmonės darbą, grindžiant jį informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemonių platesniu naudojimu. Daugeliu atvejų įmonėms nepakanka jau sukurtų standartinės, masiniam naudojimui skirtos programinės įrangos resursų, o kaip tik UAB „Aisvita“ ir kuria būtent tik konkrečiai įmonei pritaikytą specializuotą programinę įrangą, kuri skirta įmonės darbo laiko sąnaudų mažinimui, kokybės gerinimui, žymiai palengvinamas įmonės darbuotojų darbas, tad jie dar gali būti naudingi ir kitose srityse, taip pat sumažėja darbuotojų daromų klaidų tikimybė, dėl kurių dažnai įmonės patiria nuostolių.

Alytaus mieste yra apie 1000 įsikūrusių stambių, mažių bei vidutinių įmonių. Kad sėkmingai dirbtų ir gautų įmonės savininkės norimą pelną UAB „Aisvita“ per metus turi sukurti apie 52 programas. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, kai Alytaus mieste yra apie 1000 potencialių įmonių, iš jų apie 60 % naudoja tik standartines programas, tai apie 600 įmonių gali būti UAB „Aisvita“ klientais. UAB „Aisvita“ turi intensyviai dirbti apie 12 m., kad galėtų patenkinti šių vartotojų poreikius. Be to, gerėjant ekonominėm, verslo sąlygom, numatomas naujų įmonių steigimasis, ar jau esamų plėtra, tad „UAB Aisvita“ veikla plėsis ir ateityje. UAB „Aisvita“ taip pat sieks pripažinimo ne tik Alytuje, bet ir kituose miestuose, tad paslaugos vartotojų sulig kiekviena diena tik daugės.Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė
Siekiant sėkmės, būtina sujungti ir suderinti išorės ir vidaus veiksnių analizės rezultatus ir suvokti veiksnių tarpusavio ryšius. Vidaus veiksnių analizė naudojama organizacijos pranašumams ir trūkumams nustatyti. Ji rodo, kurios galimybės bei grėsmės, nustatytos remiantis išorės veiksnių analize, yra svarbios organizacijai.

Pagrindinis organizacijos vidinės būklės įvertinimo būdas yra PTGG analizė. Pagrįstas organizacijos pranašumų ir trūkumų derinimas su esamomis grėsmėmis yra strategijos formulavimo pagrindas.

Vidinė analizė
Pranašumai Trūkumai
 Kvalifikuotas naujovių diegimas;
 Nepriklausomybė nuo stipraus konkurentų spaudimo (Alytuje dar nėra susikūrusi tokio tipo įmonė, programų kūrimu užsiima tik pavieniai asmenys);

 Patirties stoka rinkos ekonomikoje;
 Per siauras paslaugų asortimentas
 Investicijų stoka, įmonės plėtojimuisi kituose miestuose.

Išorinė analizė
Galimybės Grėsmės
 Paslaugų asortimento išplėtimas (teikt naujas paslaugas, kaip duomenų bazių kūrimas ar kursų rengimas);
 Spartesnė rinkos plėtotė;
 Pavienių asmenų – programuotojų pritraukimas geromis darbo sąlygomis;
 Papildomų pirkėjų grupių aptarnavimas;  Sulėtėjusi rinkos plėtotė;
 Konkurentų su mažesniais kaštais įėjimas į rinką;
 Stiprėjanti klientų derėjimosi galia;
 Klientų poreikių ir skonių pokyčiai;
 Didėjant energetinėm kainom bei kuro kainom galimas savikainos didėjimasKonkurentai
Šiuo metu Alytuje nėra įsikūrusios įmonės, kuri teiktų programų kūrimo bei jų aptarnavimo ir eksploatavimo paslaugas. Įmonės užsiimančios kompiuterių ir jų priedų prekyba, prekiauja ir standartine programine įranga skirta masiniam naudojimui, pvz. programinės įrangos giganto pripažinto visame pasaulyje Microsoft produkcija, t.y. operacinėmis sistemomis Windows, MS Office, taip pat kita programine įranga. Bet nėra įmonės, kuri kurtų programinę įrangą skirtą konkrečiai įmonei, pagal tos įmonės specifinius reikalavimus.
UAB „Aisvita“ potencialūs konkurentai, tai pavieniai asmenys – programuotojai, užsiimantys šia veikla. Tačiau šie pavieniai asmenys nepajėgs aptarnauti visų potencialių klientų. Jie paprastai nerengia jokios reklaminės kampanijos ir apie juos dauguma nežino, tad jie daugiausia veikia pažįstamų ar bičiulių rate. Nieks negali užtikrini šių programuotojų produkto patikimumo ir kokybės.
Taip pat UAB „Aisvita“ konkurentai yra kituose miestuose įsikūrusios įmonės, pvz. Kaune programų kūrimo paslaugas teikianti Sonex Co.

UAB „Aisvita“ sieks nukonkuruoti pavienius programuotojus, pasitelkdama profesionalius programuotojus, išmanančius savo darbą. Taip įmonė numato kiekvieną mėnesį skirti 1600 Lt reklamai ir rėmimui, tad visi potencialūs klientai netruks sužinoti apie UAB „Aisvita“ gyvavimą ir sėkmingą veiklą. Be to, įmonė yra įsikūrusi visiems puikiai žinomame Verslo centre, Naujoji g. 3, kuriame bet kuriuo darbo dienos metu galės apsilankyti, konsultuotis su programuotojais ar direktore dėl programos kūrimo ypatybių. O, jeigu klientai neturi galimybių ar dėl laiko stokos negali atvykti į UAB „Aisvita“ ofisą, tai patys programuotojai gali atvykti pas klientus ir aptarti programos kūrimo eigos procesus. Kiekvienam darbuotojui transporto išlaidom UAB „Aisvita“ skiria 100 Lt per mėnesį.

Žinoma visada išlieka naujų konkurentų grėsmė, bet UAB „Aisvita“ darbuotojai ir direktorius, siekia įsitvirtinti rinkoje pasižymėdami darbo kokybe, bei prieinamom kainom kiekvienam klientui.Marketingas
UAB „Aisvita“ rengdama marketingo strategiją vadovausis paslaugos tobulinimo ir pardavimų skatinimo koncepcijomis. Marketingo tikslai yra šie:
 Per metus padidinti paslaugų teikimo apyvartą 20%;
 Pasiekti ne mažesnį kaip 10% pelningumą;
 Patenkinti 4% programų kūrimo rinkos poreikių.
Paslaugos tobulinimo koncepcija yra neatsiejamai susijusi su nuolatiniu paslaugos kokybės bei pagrindinių charakteristikų tobulinimu. Kadangi mūsų paslaugos ištekliai yra mūsų darbuotojų žinios, t.y. tik darbuotojų įgytomis kompetencijos, jų susiformavusia patirtimi ir atsidavimu darbui bus sukurtas kokybiškas produktas. UAB „Aisvita“ daug dėmesio skirs darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, jų žinių bei kompetencijų tobulinimui, kad mūsų programuotojai, sukūrę produktą galėtų visapusiškai patenkinti laukiamus vartotojų poreikius.

Pardavimų skatinimo koncepcija neatsiejama nuo produktų realizavimo. UAB „Aisvita“ taip pat daug dėmesio skirs šiai sričiai. Naujai įsikūrusiai įmonei yra labai sunki darbo pradžia, įsiliejimas į rinką, juk potencialūs klientai dar nieko nežino apie tokio tipo veikiančią įmonę. Tad pardavimų skatinimo koncepcija yra skirta tam, kad apie įmonės veiklą sužinotų būsimi klientai. Reklama yra viena iš komunikacijos formų su būsimais klientais. Pasitelkiant reklamą klientai bus informuojami apie UAB „Aisvita“ teikiamas paslaugas, jų paskirtį, kainą, pateikimo būdus vietą ir laiką. Taigi įmonės tikslas pasitelkiant tokias masines informavimo priemones, kuriuos suformuotų teisingą įmonės įvaizdį, bei tinkamą paslaugų pristatymą, to pasėkoje sudominant bei pritraukiant būsimus klientus. Vartotojams sudominti, informuoti, pritraukti ir įtikinti UAB „Aisvita“ pasitelks masines informavimo priemones, t.y. spaudą, televiziją, bei radiją. UAB „Aisvita“ reklama bus pateikiama:
 Reklamos laikraštyje „Alio Alytus“, kuris pateikiamas du kartus per savaitę Pietų Lietuvai (125 Lt per mėnesį);
 Dienraštyje „Alytaus naujienos“ (175 Lt per mėnesį);
 Reklama per Alytaus radijo stotį „FM-99“ (400 Lt per mėnesį);
 Rašytinė informacija per Alytaus vietinę televiziją ARTV (600 Lt per mėnesį);
 Bukletai, lankstinukai bus platinami įmonėms visame Alytuje (300 Lt per mėnesį).
Taip pat ateityje UAB „Aisvita“ pasitelkusi taip pat ir savo programuotojų žinias sukurs informacinė internetinę svetainę apie savo įmonės veiklą bei teikiamas paslaugas, jų kainą, atlikimo terminus ir kt. klientus dominančią informaciją.
Visa reklaminė kampanija tolimesnėje įmonės veikloje priklausys nuo suteiktų paslaugų apimties, finansinių išteklių, nuo gaunamo pelno. Pradžioje įmonė reklamai skirs 1600 Lt per mėnesį, atsižvelgiant į įmonės gaunamą pelną ši suma priklausomai nuo pelno gali kisti didėti arba net ir mažėti.
Reklamos efektyvumas, sudominant naujus vartotojus yra akivaizdus, nes palyginus pirmųjų (2005 m. pelnas – 104793,24 Lt, 52 klientai) ir penktųjų (2009 m. pelnas – 13283,16 Lt – 60 klientų) įmonės veiklos metų pelną, UAB „Aisvita“ pelningumas išaugo 12%.

3 pav. Paslaugos realizavimo schema
UAB „Aisvita“ paslaugų teikimo tikslas – suteikti užsakovui kokybiškiausias paslaugas patogiu laiku, pageidaujamoje vietoje bei prieinama kaina. UAB „Aisvita“ užtikrina greitą ir visapusišką vartotojų poreikių tenkinimą. Visas teikiamas paslaugas kuria trys programuotojai, o taip pat ir direktorė. Mūsų pagrindinė žalia yra darbuotojų sugebėjimai, bei žinios, kurių dėka ir sukuriamas produktas. UAB „Aisvita“ ofisas įsikūręs puikiai visiems žinomame Alytaus verslo centre, Naujoje g. 3, čia ir bus atliekamas visas paslaugos kūrimo procesas. Jeigu užsakovai negalėtų atvykti į įmonės ofisą, mūsų darbuotojai klientui pageidavus atvyks pas juos. Suteikus įmonėms paslaugą, t.y. sukūrus klientui programą, tuo ryšys su juo nenutrūksta, nes UAB „Aisvita“ įsipareigoja, jeigu to pageidauja klientas, apmokyti darbuotojus naudotis šia programa, bei atsako ir privalo ištaisyki kilusius nesklandumus, jeigu tokie bus, susijusius su programos naudojimu.Gamybinė veikla
UAB „Aisvita“ įsikurs Alytuje, Naujoji g. 3, visiems puikiai žinomame Verslo centre. 50 m2 patalpos bus nuomojamos po 7 Lt už kvadratinį metrą, tai viso mėnesio patalpų nuoma kainuos 350 Lt. Patalpas išsinuomosime penkeriems metams (žr. 9 priedas – Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis).

4 pav. Patalpų schema

1 – Rūbų spinta;

2 – Minkštasuolis klientams;

3 – Stalas;

4 – Spausdintuvas;

5 – Darbuotojo kėdė;

6 – Kompiuteris;

7 – Telefonas;

8 – Kėdės klientams;

9 – Dokumentų spinta;

10 – Darbo stalas;

11 – Fakso aparatas;

Kad patalpos atitiktų visus apsaugos numatytus reikalavimus, jose bus atliekami remonto darbai. Šiam tikslui įmonė skiria 5100 Lt. (žr. 1 priedas – Išlaidos skirtos patalpų remontui). Patalpų grindys bus ištiesiamos laminuotomis grindimis, kurių 1 m2 kaina 22 Lt. (su PVM), tai gi iš viso grindys kainuos 1100 Lt. Sienos bus dažomos Palete dažais, tam skiriama 1400 Lt. Elektros instaliacijai sutvarkyti skiriama 1000 Lt, be to dar yra skiriama 600 Lt nenumatytoms išlaidoms susijusioms su remonto darbais. Šiuos darbus planuojama atlikti per mėnesį. Visos išvardintos prekės remontui bus perkamos Alytuje, prekybos centre „Senukai“. Darbams atlikti bus samdomi du darbininkai, kuriems mokamas 1000 Lt atlyginimas.

Kabinetams įrengti reikalingi baldai bus perkami, baldų prekyba užsiimančia UAB „Marius“. Baldams yra skiriama 7600 Lt. Direktorės kabinetui reikės darbo stalo – 500 Lt, 2 kėdžių klientams – 120 Lt, darbo kėdės direktorei – 200 Lt, rūbų spintos – 400 lt. Buhalterės kabinetui – darbo stalo – 500 Lt, 2 kėdžių klientams – 120 Lt, darbo kėdės buhalteriai – 200 Lt, dokumentų spintos – 500 lt. Trijų programuotojų darbo vietoms įrengti reikės – 3 darbo stalų –3 x 500 Lt, 6 kėdžių klientams – 360 Lt, programuotojų darbo kėdžių – 3 x 200 Lt ir rūbų spintos – 400 lt. Klientams taip pat bus parengtas laukiamasis, kuriame reikės minkštasuolio ir staliuko – 2000 Lt. Iš viso baldams bus skiriama 7600 Lt. Detalus patalpų planas ir visų baldų bei darbo priemonių išdėstymas pavaizduotas 4 paveikslėlyje.

Darbo priemonės, t.y. 5 kompiuteriai (5 x 3000 Lt), du „HP DeskJet“ spausdintuvai (2 x 600 Lt), fakso aparatas (300 Lt), ir 5 telefonai (5 x 200 Lt), bus perkami iš kompiuterių technine ir programine įranga prekiaujančios Sonex CO salono, įsikūrusiame Alytuje, Vilniaus g. 10. Taip pat ir programinę įrangą – MS Windows XP Pro with SP2 OEM (470 Lt.), MS Office XP Pro EN OEM (1045 Lt.), Delphi Enterprise (9001 Lt.) įsigysime Sonex CO salone. Darbo priemonėm UAB „Aisvita“ iš viso skiria 28016 Lt. Taip pat dar bus įvesta Interneto paslauga, kurią teiks UAB „Infoseka“. Interneto įvedimo mokestis – 200 Lt.Valdymas ir personalas
Įmonės valdymas yra atsakingas ir sudėtingas procesas, nes nuo jo priklauso įmonės sėkminga veikla taip pat ir darbuotojų motyvacija darbui. Yra keturios pagrindinės valdymo funkcijos – tai planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Kadangi įmonė yra maža šias funkcijas turės vykdyti įmonės savininkė. UAB „Aisvita“ dirbs penki darbuotojai – trys programuotojai, buhalterė ir įmonės savininkė. Įmonė nėra didelė, tad ir jos valdymas daugeliu atveju yra paprastesnis, jau vien dėl to, kad įmonės savininkas yra vienas asmuo ir tai jau sumažina valdymo konfliktų ir nesutarimų tikimybę. Tačiau nors ir įmonė nėra didelė vis tiek būtina suformuoti aiškią įmonės valdymo struktūrą. UAB „Aisvita“ atveju pati tinkamiausia valdymo struktūra yra linijinė, tai reiškia, jog yra palaikomas tiesioginis darbuotojų ryšys su direktore, tad šiuo atveju bus žymiai efektyvesnis kontrolės procesas.

UAB „Aisvita“ direktorė yra atsakinga už visas keturias valdymo funkcijas (planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę), įmonės ir klientų sutarčių sudarymą, personalo parinkimą, įmonės reklamą ir ryšius. Nors tiesiogiai įmonėje kuria produktą programuotojai, bet ir direktorė yra atsakinga už darbuotojų darbo kokybę. Įmonės vadovė taip pat atsakinga ir už darbuotojų motyvaciją darbui, jų teigiamą, o taip pat ir neigiamą skatinimą.

Buhalterės pagrindinės pareigos yra vykdyti įmonėje buhalterinę apskaitą, kas mėnesį pateikti savininkui pelno (nuostolio) ataskaitą, sekti, kaip kito išlaidos, pajamos, grynas pelnas, mokesčių mokėjimas. Taip pat buhalterė ir derektorė yra atsakingos už sąskaitų tvarkymą banke.

UAB „Aisvita“ dirbantys trys programuotojai yra tiesiogiai atsakingi už savo sukurtos programos kokybę, jos atitikimą klientų reikalavimams, laiko terminų išlaikymą. Įgiegus programą įmonėje programuotojas yra atsakingas už jos priežiūrą. Visi darbuotojai dirba 8 val. per dieną, 5 dienas per savaitę (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas). Darbuotojams taikoma laikinė darbo užmokesčio forma.
UAB „Aisvita“ darbuotojai:
 UAB „Aisvita“ direktorė – Aistė Ručytė, 21 m., aukštąjį neuniversitetinį programuotojos išsilavinimą įgijo Alytaus kolegijoje. Vadovavimo darbo patirties neturi. Mokamas atlyginimas – 1500 Lt (valandos įkainis – 8,9 Lt);
 Buhalterė – Vida Liubinienė, 45 m., aukštąjį finansininkės išsilavinimą įgijo Vilniaus universitete, darbo patirtis 20 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt (valandos įkainis – 5,9 Lt);
 Programuotojas – Tomas Sakalauskas, 30 m. aukštąjį programuotojo išsilavinimą įgijo Kauno technikos universitete, darbo patirtis 6 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt (valandos įkainis – 5,9 Lt);
 Programuotoja – Kristina Saladinskienė, 35 m. aukštąjį programuotojos išsilavinimą įgijo Kauno technikos universitete, darbo patirtis 10 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt (valandos įkainis – 5,9 Lt);
 Programuotojas – Vytautas Baranauskas, 27 m. aukštąjį neuniversitetinį programuotojo išsilavinimą įgijo Vilniaus kolegijoje, darbo patirtis 4 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt (valandos įkainis – 5,9 Lt);
Atsižvelgiant į tai, jog įmonės pelningumas kasmet didėja (palygus 2004 m. ir 2009 m. pelną, gautas 12% grynojo pelno padidėjimas), UAB „Aisvita“ visiems penkiems darbuotojams kiekvienais metais padidins atlyginimus 10%.

5 pav. Įmonės organizacinė struktūra

Geriausias stilius vadovauti įmonei yra demokratinis. Vadovas ir jo darbuotojai turi veikti kaip komanda t.y. suvokti, kad veiksmai turi būti suderinti, nes siekiama bendro tikslo – vartotojų poreikių tenkinimo, produktų kokybės, o to pasekoje gauti pelną. Vadovas turi suprasti, kad darbininkas yra toks pat žmogus kaip ir jis, o žmonės kartais klysta, tačiau ne visos klaidos yra atleidžiamos, tačiau nėra padėties be išeities. Įmonės darbuotojai savo ruožtu turi suprasti, kad jei ką nors padaro neteisingai, vadovas turi teisę juos perspėti ar pasakyti, kas jam nepatinka, juk kiekviena veikla reikalauja kontrolės.Rizika
Visuomet egzistuoja rizika, kad kas nors gali nepasisekti. Ne išimtis ir įmonės kūrime bei jos veiklos procese. Ypač tokioms ne didelėms įmonės, kaip kuriamos UAB „Aisvita“ rizikos faktoriai yra netgi didesni. Tačiau sugebant numatyti ir įvertinti tikėtiną riziką, galima jos ir išvengti. Įmonę veiks vidiniai ir išoriniai aplinkos veiksniai, kurie ne visada yra priklausomi nuo įmonės ar jos vadovo. UAB „Aisvita“ pagrindiniai rizikos faktoriai:
 Užsakymų stygius. Šis rizikos faktorius turėtų didelę įtaką visiems įmonės darbuotojams ir įmonės veiklai, nes tai žymiai sumažintų pajamas bei pelną. Tačiau UAB „Aisvita“ kaip įmanydama stengsis išvengti šios rizikos, pasitelkdama į pagalbą reklamą ir įtikindama vartotojus, jog UAB „Aisvita“ yra teisingas jų pasirinkimas;
 Darbuotojų stygius. Nors UAB „Aisvita“ nėra didelė įmonė, joje dirba tik 4 darbuotojai ir direktorė, tačiau egzistuoja tikimybė, jog bus neišvengtas kvalifikuotų ir kompetentingų darbuotojų stygiaus, bet UAB „Aisvita“ geromis darbo sąlygomis bei darbuotojų skatinimo programa pasistengs pritraukti profesionalius darbuotojus;
 Finansinės problemos ir finansinė krizė taip pat gali neaplenkti įmonės, tada įmonė pasistengs įgyvendinti savo marketingo strategijos tikslu, kad ai neatsitiktų;
 Stichinės ir kitos nelaimės. Šias nelaimes ypač sunku numatyti ir taip pat sunku nuo jų ir apsisaugoti. Tačiau įmonė žinodama jog egzistuoja tokia rizika yra apdraudusi savo įmonės turtą;
 Didėjanti konkurentų įtaka veiklai. Šiai rizikai alternatyva būtų plėsti paslaugų asortimentą ir taip pritraukti potencialius vartotojus.Finansai
UAB „Aisvita“ finansinė padėtis yra aktuali ne tik įmonės direktoriai ir jos darbuotojams, bet ir investuotojams, šiuo atveju bankui, nes įmonė savo veiklai pradėti tikisi banko paskolos. Įmonės reali finansinė padėtis atspindi jos veikos efektyvumą, gamybos apimtis, užimamą rinkos dalį bei populiarumą vartotojų tarpe.

Lėšų poreikis
Lėšų šaltiniai Suma, Lt
Nuosavos lėšos 20000
Paskola (9% palūkanos) 30000
Iš viso: 50000

Paskolos grąžinimo grafikas

2005 m. 2006 m. 2007 m.
Suteikta paskola 30000 Lt
Paskolos gražinimas 10000 Lt 10000 Lt 10000 lt
Palūkanos (9 %) 2700 Lt 1800 Lt 900 Lt
Paskolos likutis 30000 Lt 20000 lt 10000 lt
Iš viso: 12700 Lt 18000 Lt 10900 Lt

Žinant įmonės kapitala, bei prognozuojamą pelną galima apskaičiuoti įmonės atsipirkimo laiką:

K – kapitalas

P – įmonės pelnas

Apskaičiavę įmonės atsipirkimo laiką matome, kad pagal prognozę įmonė turėtų atsipirkti pirmaisiais veiklos metais (tiksliau po 5 veiklos mėnesių), tai reiškia, jog jau antraisiais veiklos metais įmonė dirbs pelningai.Paslaugos savikainos skaičiavimas
Turinys Lt
Tiesioginės išlaidos
Programuotojų atlyginimai 3000
Soc. draudimas 930
Reklama 1600
Transporto išlaidos 400
Amortizacinės sąnaudos 557,25
Iš viso: 6487,25

Veiklos sąnaudos
Direktorės atlyginimas 1500
Soc. draudimas 465
Buhalterės atlyginimas 1000
Soc. draudimas 310
Patalpų nuoma 350
Telefono išlaidos 400
Elektros energija 138
Šildymo išlaidos 409
Vanduo buitiniams reikalams 50
Turto draudimas 100 (Turtas įvertintas 50000 Lt, draudimo įmoka 0,24% nuo šios sumos)
Kanceliarinės prekės 100
Iš viso: 4822
Iš viso išlaidų: 11309,25

Komercinė kaina = savikaina * pelno %
Įmonės gaunamas pelnas už sukurtą programą 80% (2262 Lt)
Komercinė kaina = 2828 + (2828 * 80 %) = 5090 Lt
Gaminių (paslaugų) pardavimų prognozės, pelno (nuostolio) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos labiausiai tikėtina, optimistinė ir pesimistinė prognozės pateiktos atitinkamai 3, 4, 5 prieduose.Nenuostolingumo lūžio taškas
Nenuostolingumo taško analizė rodo, kokios reikia pardavimo apimties, kad verslas būtų pelningas.
Pastovios sąnaudos: Lt

Patalpų nuoma 350

Paskolos palūkanos 225

Direktorės atlyginimas 1500

Buhalterės atlyginimas 1000

Turto draudimas 9

Kanceliarinės prekės 100

Transporto išlaidos 400

Reklama 1600

Turto nusidėvėjimas 557,25
Iš viso: 5741,25
Kintamos sąnaudos:

Energetinės ir komunalinės sąnaudos 1088

Programuotojų atlyginimai 3000
Iš viso: 4088

Q – nenuostolingumo taškas
FC – pastovios išlaidos
K – vieneto kaina
VC – kintamos išlaidos produkcijos vienetui

pav. UAB „Aisvita“ pelningumo grafikas
Atlikus nenuostolingumo taško analizę, pateiktame grafike matyti, jog UAB „Aisvita“ per mėnesį turi sukurti sukurti ne mažiau kai 6 programas, kad gautų norimą pelną. Jei bus sukurta mažiau programų, t.y. jei sukurs mažiau nei 6 programas – patirs nuostolį.Ekonominiai rodikliai
Bendrasis padengimo koeficientas – tai įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių skolų santykis. Jis rodo, kiek trumpalaikis turtas kompensuoja trumpalaikius įsipareigojimus. UAB „Aisvita“ bendrasis padengimo koeficientas lygus 2,72 t.y. daugiau negu 1 ir tai reiškia, kad įmonė turi trumpalaikio turto daugiau negu trumpalaikių įsipareigojimų, todėl gali įvykdyti trumpalaikius įsiskolinimus ar įsipareigojimus.

Bendrasis pelningumas – įmonės bendrojo pelno ir viso pardavimo santykis procentais. Šis rodiklis nusako, kuri pardavimo dalis yra bendrasis pelnas, t.y. atspindi įmonės pardavimo efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė tuo, pelningiau parduodama.

Palyginus UAB „Aisvita“ 2005 m. ir 2009 veiklos metų bendrojo pelningumo ekonominius rodiklius, matyti, jog įmonės pardavimo efektyvumas pakito tik apie 1,06%. Tai reiškia, jog praėjus penkeriems įmonės veiklos metams UAB „Aisvita“ dirbs pelningai.

Grynasis pelningumas – grynojo pelno ir viso pardavimo santykis procentais. Jis rodo, kuri pardavimo dalis yra grynasis pelnas, t.y. atspindi įmonės visos veiklos efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo pelningiau dirba įmonė.

Palyginus 2005 m. ir 2009 m. grynojo pelno rodiklius, matyti kad įmonės veiklos efektyvumas išlieka stabilus (skirtumas tik 0,93%). UAB „Aisvita“ visos veiklos efektyvumas ir po penkerių metų išliks gana aukštas (apie 39%).

Turto grąža – įmonės grynojo pelno ir viso turto santykis procentais. Jis rodo, kiek litų grynojo pelno tenka vienam turto litui, ir atspindi viso įmonės turto naudojimo efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo efektyviau naudojamas įmonės turtas.

Palyginus 2005 m. ir 2009 m. turto grąžos rodiklius, matyti, jog įmonės turtas naudojamas maksimaliai efektyviai. 2009 m. jis padidėjo net 27%.

Nuosavybės grąža – įmonės grynojo pelno ir savininkų nuosavybės santykis procentais. Jis rodo, kiek litų grynojo pelno tenka vienam savininkų nuosavybės litui.

Skolos – nuosavybės koeficientas – visų įmonės skolų ir savininkų nuosavybės santykis. Jis rodo nuosavų ir skolintų lėšų santykį. Įvairiose pramonės šakose jis skirtingas. Be to, priklauso ir nuo įmonės vadovavimo strategijos. Jei vadovai labiau linkę rizikuoti, skolų bus sąlygiškai daugiau ir atvirkščiai. Nėra tokios proporcijos, kuri būtų laikoma optimalia, tačiau, žinoma, negerai, jei įmonės skolos daugiau negu keletą kartų viršys nuosavas lėšas. Tuomet sunku tikėtis gauti kreditą ar rasti investuotoją.Balansas
Balansas rodo, kokiu turtu disponuoja įmonė ir kam jis priklauso. Ataskaitą sudaro trys pagrindinės dalys: turtas, kuriuo disponuoja įmonė ataskaitos sudarymo metu, savininkų nuosavybė, bei skolintoji nuosavybė (įmonės įsipareigojimai) tuo pačiu laiko momentu. Tiek apskaitinėje lygybėje, tiek ir šioje ataskaitoje bendra turto suma visada turi būti lygi savininkų ir skolintosios nuosavybių bendrai sumai.

Turtas Nuosavybė
Ilgalaikis turtas:

Baldai 7600 Lt Nuosavas kapitalas 20000 Lt

5 kompiuteriai 15000 Lt Ilgalaikė paskola 30000 Lt

2 spausdintuvai 1200 Lt

Fakso aparatas 300 Lt

5 telefonai 1000 Lt

Programinė įranga 10516 Lt
Trumpalaikis turtas:

Grynieji pinigai 14384 Lt
Iš viso: 50000 Lt Iš viso: 50000 LtLiteratūra
1. A. Jovaiša. Kaip parengti verslo planą. V.: Pačiolis, 1996
2. G. Kalčinskas, G. Černius. Įmonių apskaitos pagrindai. V.: Pačiolis, 1997
3. G. Smalenskas. Finansai. V.: Homo Liber, 2002
4. P. Wilson. Mažos įmonės finansinis valdymas. V.: Alma Litera, 1997
5. G. Deveikis, G. Juškauskas, R. Mitkevičius. Finansinė ir menedžmento apskaita. Užduočių sprendimai. V.: Pačiolis, 1997
6. A. Lesevičienė. Verslo plano rekomendacijos. A.: Alytaus kolegija, 2004Priedai
1 priedas

Išlaidos patalpų remontui

Numatyti darbai Išlaidos
Laminuotos grindys 1100 Lt
Sienų dažymas 1400 Lt
Apšvietimo įrengimas 1000 Lt
Užmokestis už paslaugas 1000 Lt
Nenumatytos išlaidos 600 Lt
Iš viso: 5100 Lt

2 priedas

Įmonės steigimo išlaidos

Priemonės, skirtos įmonės darbui Išlaidos Lt
Remonto darbai (detaliau remonto darbų išlaidos pateiktos 2 priede) 5100 Lt
Baldai:

5 darbo stalai 5 x 500 Lt

2 rūbų spintos 2 x 400 Lt

Įv. Dokumentų spinta 500 Lt

5 kėdės darbuotojams 5 x 200 Lt

10 kėdžių klientam 10 x 60 Lt

Stalas ir minkštasuolis klientų laukiamajam 2000 Lt

Žaliuzės 200 Lt
Iš viso baldams: 7600 Lt
Darbo priemonės:

5 kompiuteriai 5 x 3000 Lt

2 spausdintuvai 2 x 600 Lt

1 Fakso aparatas 300 Lt

5 telefonai 5 x 200 Lt
Iš viso darbo priemonėms: 17500 Lt
Programinė įranga:

MS Windows XP Pro with SP2 OEM 470 Lt.

Delphi Enterprise 9001 Lt.

MS Office XP Pro EN OEM 1045 Lt.

Interneto įvedimas 200 Lt
Iš viso programinei įrangai: 10716 Lt
Išlaidos susijusios su įmonės registravimu, įmonės vardo registravimu, buhalterinių dokumentų pirkimas 1000 Lt
Nenumatytos išlaidos 2000 Lt
Iš viso įmonės steigimui reikės: 43916 Lt

3 priedas

Gaminių (paslaugų) pardavimo prognozė 2005 m. (Labiausiai tikėtina prognozė)

Produktas (paslauga) Komercinė savikaina Pelnas Kaina, Lt Mėnesiai Per metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Suteiktų paslaugų kiekis
Programų kūrimas 2828 2262 5090 3 4 3 5 6 4 5 6 3 4 6 3 52

Savikaina 8484 11312 8484 14140 16968 11312 14140 16968 8484 11312 16968 8484 147056

Pelnas 6786 9048 6786 11310 13572 9048 11310 13572 6786 9048 13572 6786 117624
Iš viso (Lt): 15270 20360 15270 25450 30540 20360 25450 30540 15270 20360 30540 15270 264680

Pelno (nuostolio) ataskaita 2005 m. (Labiausiai tikėtina prognozė)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Per metus
Pardavimas ir paslaugos 15270 20360 15270 25450 30540 20360 25450 30540 15270 20360 30540 15270 264680
Suteiktų paslaugų savikaina 5656 11312 8484 14140 16968 11312 14140 16968 8484 11312 16968 8484 144228
Bendrasis pelnas iki apmokestinimo 9614 9048 6786 11310 13572 9048 11310 13572 6786 9048 13572 6786 120452
Pelno mokestis (13%) 1249,82 1176,24 882,18 1470,3 1764,36 1176,24 1470,3 1764,36 882,18 1176,24 1764,36 882,18 15658,76
Grynasis pelnas 8364,18 7871,76 5903,82 9839,70 11807,64 7871,76 9839,70 11807,64 5903,82 7871,76 11807,64 5903,82 104793,24

Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 13 procentų mokesčio tarifą (Pelno mokesčio įstatymas IX-675, 5 straipsnis).

Pinigų srautų ataskaita. 1 metai (Labiausiai tikėtina prognozė)

Pradžios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 m.
Piniginės įplaukos

Pardavimai 15270 20360 15270 25450 30540 20360 25450 30540 15270 20360 30540 15270 264680

Savininko kapitalas 20000

Paskola 30000
Iš viso įplaukų: 50000 15270 20360 15270 25450 30540 20360 25450 30540 15270 20360 30540 15270 264680
Išlaidos

Darbo apmokėjimui 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 66000

Soc. Draudimui 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 1705 20460

Ilgalaikio turto įsigijimas 35616

Turto draudimui 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

Šildymui 409 409 559 40 130 470 470 2487

Elektros energijai 138 140 136 130 120 120 125 120 129 130 136 138 1562

Šiltam/šaltam vandeniui 50 48 52 40 50 50 45 30 49 45 40 49 548

Ryšiams 400 312 321 259 239 286 307 329 294 304 267 297 3615

Nuoma 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200

Patalpų remontas 5000 .

Kanceliarijos prekėms 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200

Įmonės registravimo mokestis 120

Reklama 880 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200

Mokamas PVM 2748,6 3664,8 2748,6 4581 5497,2 3664,8 4581 5497,2 2748,6 3664,8 5497,2 2748,6 47642,4

Palūkanos 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700

Paskolos gražinimas 10000
Visi mokėjimai 41616 13325,6 14153,8 13396,6 14630 15486,2 13700,8 14638 15556,2 12800,6 13853,8 15990,2 13282,6 180814,4
Grynasis pinigų srautas 8384 1944,4 6206,2 1873,4 10820 15053,8 6659,2 10812 14983,8 2469,4 6506,2 14549,8 1987,4 83865,6
Likutis laikotarpio pradžiai 8384 16768 18712,4 24918,6 26792 37612 52665,8 59325 70137 85120,8 87590,2 94096,4 108646,2 682384,4
Pridėjus įplaukas 58384 32038 39072,4 40188,6 52242 68152 73025,8 84775 100677 100390,8 107950,2 124636,4 123916,2 947064,4
Pinigų likutis laikotarpio pabaigai 16768 18712,4 24918,6 26792 37612 52665,8 59325 70137 85120,8 87590,2 94096,4 108646,2 110633,6 776250

Gaminių (paslaugų) pardavimo prognozė 2006-2009 m. (Labiausiai tikėtina prognozė)

Produktas (paslauga) Komercinė savikaina Pelnas Kaina, Lt Metai

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Suteiktų paslaugų kiekis
Programų kūrimas 2828 2262 5090 51 54 55 60

Savikaina 144228 152712 155540 169680

Pelnas 115362 122148 124410 135720
Iš viso (Lt): 259590 274860 279950 305400

Pelno (nuostolio) ataskaita 2006-2009 m. (Labiausiai tikėtina prognozė)

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Pardavimas ir paslaugos 259590 274860 279950 305400
Suteiktų paslaugų savikaina 144228 152712 155540 169680
Bendrasis pelnas iki apmokestinimo 115362 122148 124410 135720
Pelno mokestis (13%) 14997,06 15879,24 16173,3 17643,6
Grynasis pelnas 100364,94 106268,76 108236,70 118076,40

Pinigų srautų ataskaita. 2006-2009 m. (Labiausiai tikėtina prognozė)

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Piniginės įplaukos

Pardavimai 259590 274860 279950 290130

Savininko kapitalas

Paskola
Iš viso įplaukų: 259590 274860 279950 290130
Išlaidos

Darbo apmokėjimui 72600 79860 87846 96630,6

Soc. Draudimui 22506 24756,6 27232,26 29955,49

Ilgalaikio turto įsigijimas

Turto draudimui 1200 1200 1200 1200

Šildymui 2294 2243 2138 2243

Elektros energijai 1213 1304 1213 1328

Šiltam/šaltam vandeniui 562 540 510 541

Ryšiams 4150 4025 4152 4089

Nuoma 4200 4200 4200 4200

Patalpų remontas

Kanceliarijos prekėms 1200 1000 980 1100

Įmonės registravimo mokestis

Reklama 19200 19200 19200 19200

Mokamas PVM 46726,2 49474,8 50391 52223,4

Palūkanos 1800 900

Paskolos gražinimas 10000 10000
Visi mokėjimai 187651,2 198703,4 199062,26 212710,486
Grynasis pinigų srautas 71938,8 76156,6 80887,74 77419,51
Likutis laikotarpio pradžiai 776250 848188,8 924345,4 1005233,1
Pridėjus įplaukas 1035840 1123049 1204295,4 1295363,1
Pinigų likutis laikotarpio pabaigai 848188,8 924345,4 1005233,1 1082652,61

4 priedas

Gaminių (paslaugų) pardavimo prognozė 2006-2009 m. (Optimistinė prognozė)

Produktas (paslauga) Komercinė savikaina Pelnas Kaina, Lt Metai

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Suteiktų paslaugų kiekis
Programų kūrimas 2828 2262 5090 62 60 59 65

Savikaina 175336 169680 166852 183820

Pelnas 140244 135720 133458 147030
Iš viso (Lt): 315580 305400 300310 330850

Pelno (nuostolio) ataskaita 2006-2009 m. (Optimistinė prognozė)

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Pardavimas ir paslaugos 315580 305400 300310 330850
Suteiktų paslaugų savikaina 175336 169680 166852 183820
Bendrasis pelnas iki apmokestinimo 140244 135720 133458 147030
Pelno mokestis (13%) 18231,72 17643,6 17349,54 19113,9
Grynasis pelnas 122012,28 118076,40 116108,46 127916,10

Pinigų srautų ataskaita. 2006-2009 m. (Optimisti.nė prognozė)

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Piniginės įplaukos

Pardavimai 315580 305400 300310 330850

Savininko kapitalas

Paskola
Iš viso įplaukų: 315580 305400 300310 330850
Išlaidos

Darbo apmokėjimui 72600 79860 87846 96630,6

Soc. Draudimui 22506 24756,6 27232,26 29955,49

Ilgalaikio turto įsigijimas

Turto draudimui 1200 1200 1200 1200

Šildymui 2294 2243 2138 2243

Elektros energijai 1213 1304 1213 1328

Šiltam/šaltam vandeniui 562 540 510 541

Ryšiams 4150 4025 4152 4089

Nuoma 4200 4200 4200 4200

Patalpų remontas

Kanceliarijos prekėms 1200 1000 980 1100

Įmonės registravimo mokestis

Reklama 19200 19200 19200 19200

Mokamas PVM 56804,4 54972 54055,8 59553

Palūkanos 1800 900

Paskolos gražinimas 10000 10000
Visi mokėjimai 197729,4 204200,6 202727,06 220040,086
Grynasis pinigų srautas 117850,6 101199,4 97582,94 110809,914
Likutis laikotarpio pradžiai 776250 894100,6 995300 1092882,9
Pridėjus įplaukas 1091830 1199501 1295610 1423732,9
Pinigų likutis laikotarpio pabaigai 894100,6 995300 1092882,9 1203692,81

5 priedas

Gaminių (paslaugų) pardavimo prognozė 2006-2009 m. (Pesimistinė prognozė)

Produktas (paslauga) Komercinė savikaina Pelnas Kaina, Lt Metai

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Suteiktų paslaugų kiekis
Programų kūrimas 2828 2262 5090 34 40 38 39

Savikaina 96152 113120 107464 110292

Pelnas 76908 90480 85956 88218
Iš viso (Lt): 173060 203600 193420 198510

Pelno (nuostolio) ataskaita 2006-2009 m. (Pesimistinė prognozė)

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Pardavimas ir paslaugos 173060 203600 193420 198510
Suteiktų paslaugų savikaina 96152 113120 107464 110292
Bendrasis pelnas iki apmokestinimo 76908 90480 85956 88218
Pelno mokestis (13%) 9998,04 11762,4 11174,28 11468,34
Grynasis pelnas 66909,96 78717,60 74781,72 76749,66

Pinigų srautų ataskaita. 2006-2009 m. (Pesimistinė prognozė)

2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Piniginės įplaukos

Pardavimai 173060 203600 193420 198510

Savininko kapitalas

Paskola
Iš viso įplaukų: 173060 203600 193420 198510
Išlaidos

Darbo apmokėjimui 72600 79860 87846 96630,6

Soc. Draudimui 22506 24756,6 27232,26 29955,49

Ilgalaikio turto įsigijimas

Turto draudimui 1200 1200 1200 1200

Šildymui 2294 2243 2138 2243

Elektros energijai 1213 1304 1213 1328

Šiltam/šaltam vandeniui 562 540 510 541

Ryšiams 4150 4025 4152 4089

Nuoma 4200 4200 4200 4200

Patalpų remontas

Kanceliarijos prekėms 1200 1000 980 1100

Įmonės registravimo mokestis

Reklama 19200 19200 19200 19200

Mokamas PVM 31150,8 36648 34815,6 35731,8

Palūkanos 1800 900

Paskolos gražinimas 10000 10000
Visi mokėjimai 172075,8 185876,6 183486,86 196218,886
Grynasis pinigų srautas 984,2 17723,4 9933,14 2291,114
Likutis laikotarpio pradžiai 776249,8 777234 794957,4 804890,54
Pridėjus įplaukas 949309,8 980834 988377,4 1003400,54
Pinigų likutis laikotarpio pabaigai 777234 794957,4 804890,54 807181,654

6 priedas

Ilgalaikio turto vardinis sąrašas ir nusidėvėjimo skaičiavimas

Eil. Nr. Ilgalaikio turto pavadinimas Įsigijimo vertė Nusidėvėjimo laikas metais Nusidėvėjimas mėnesiui Nusidėvėjimas vienam ketvirčiui Nusidėvėjimas metams
1 Darbo stalas 500 7 5,95 17,86 71,43
2 Kėdės klientams (10) 600 7 7,14 21,43 85,71
3 Darbo kėdės (5) 1000 7 11,90 35,71 142,86
4 Rūbų spinta 400 7 4,76 14,29 57,14
5 Buhalterinis stalas 500 7 5,95 17,86 71,43
6 Buhalterinė spinta 500 7 5,95 17,86 71,43
7 Programuotojų darbo stalai (3) 1500 7 17,86 53,57 214,29
8 Rūbų spinta 400 7 4,76 14,29 57,14
9 Minkštasuolis ir staliukas 2000 7 23,81 71,43 285,71
10 Žaliuzės 200 3 5,56 16,67 66,67
11 Kompiuteriai (5) 15000 3 416,66 1249,98 4999,92
12 Spausdintuvai HP DeskJet (2) 1200 6 16,67 50,00 200,00
13 Fakso aparata.s 300 5 5,00 15,00 60,00
14 Telefono aparatai (5) 1000 5 16,67 50,00 200,00
15 Programinė įranga MS Windows XP Pro 470 3 13,05 39,15 156,6
16 Programinė įranga MS Office XP Pro 1045 3 29,02 87,06 348,24
17 Programinė įranga Delphi Enterprise 9001 3 250,02 750,05 3000,24

Iš viso: 35616 557,25 1671,75 6687,01

7 priedas

Detalizuota darbo užmokesčio suvestinė pagal priskaitymo elementus (Lt)

Turinys 2005 m. sausio mėn. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Darbo užm. sąn. Soc. dr. sąn. Darbo užm. sąn. Soc. dr. sąn. Darbo užm. sąn. Soc. dr. sąn. Darbo užm. sąn. Soc. dr. sąn. Darbo užm. sąn. Soc. dr. sąn. Darbo užm. sąn. Soc. dr. sąn.
Bendrosios – administracinės sąn.

Direktorius 1500 465 18000 5580 19800 6138 21780 6751,8 23958 7426,98 26353,8 8169,68
Buhalterė 1000 310 12000 3720 13200 4092 14520 4501,2 15972 4951,32 17569,2 5446,45
Iš viso: 2500 775 30000 9300 33000 10230 36300 11253 39930 12378,3 43923 13616,13

Tiesioginės paslaugų sąnaudos

Programuotojas 1000 310 12000 3720 13200 4092 14520 4501,2 15972 4951,32 17569,2 5446,45
Programuotojas 1000 310 12000 3720 13200 4092 14520 4501,2 15972 4951,32 17569,2 5446,45
Programuotojas 1000 310 12000 3720 13200 4092 14520 4501,2 15972 4951,32 17569,2 5446,45
Iš viso: 3000 930 36000 11160 39600 12276 43560 13503,6 47916 14853,96 52707,6 16339,36
Iš viso sąnaudų: 5500 1705 66000 20460 72600 22506 79860 24756,6 87846 27232,26 96630,6 29955,49

8 priedas

Ūkinės veiklos suvestinė

Turinys Sausio mėn. Vasario mėn. Kovo mėn. I ketv. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
Veiklos sąnaudos
Pardavimų sąnaudos 4330 4330 4330 12990 51960 56676 61863,6 67569,96 73846,96
Transporto išlaidos 400 400 400 1200 4800 4800 4800 4800 4800
Programuotojų darbo užmok. sąn. 3000 3000 3000 9000 36000 39600 43560 47916 52707,6
Programuotojų soc. draudimo sąn. 930 930 930 2790 11160 12276 13503,6 14853,96 16339,36
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 7085,25 6999,25 7184,25 21268,75 89703 92741 96235 100075,3 105052,1
Darbo užmokesčio sąnaudos 2500 2500 2500 7500 30000 33000 36300 39930 43923
Socialinio draudimo sąnaudos 775 775 775 2325 9300 10230 11253 12378,3 13616,13
Nuoma 350 350 350 1050 12600 12600 12600 12600 12600
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 557,25 557,25 557,25 1671,75 6687,00 6687,00 6687,00 6687,00 6687,00
Reklama 1600 1600 1600 4800 19200 19200 19200 19200 19200
Elektros energijos sąnaudos 138 140 136 414 1712 1814 1910 1710 1689
Apšildymas 500 500 650 1650 2860 2680 2780 2789 2847
Ryšių paslaugos 400 312 321 1033 4164 4250 4125 4301 4010
Mokėtinų palūkanų suma 225 225 255 705 2700 1800 900
Internetas 40 40 40 120 480 480 480 480 480
Iš viso veiklos sąnaudų: 11415,25 11329,25 11514,25 34258,75 141663 149417 158098,6 167645,3 178899,1
Kitos išlaidos
Patalpų rekonstrukcijos darbai 5100
Darbo priemonės 28016
Banko paskola 30000

9 priedas
NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. 1542
Alytus

Mes, šios sutarties šalys:
Alytaus savivaldybė, turinti buveinę adresu Naujoji g. 3, Alytus atstovaujama notaro Romo Petraičio, asmens kodas 3540215031, pagal įstatus, (toliau nuomotojas)
ir
Aistė Ručytė, asmens kodas 48304010328, registruota adresu Topolių g. 8 – 26, Alytus, (toliau nuomininkas)
sudarėme šią sutartį.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi nuomotojas perduoda nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti 50 m2 (penkiasdešimties kvadratinių metrų) bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Naujojoj g. 3, Alytus (toliau nuomojamos patalpos), pažymėtas techninės inventorizacinės apskaitos byloje indeksais 8 -233 14141, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.
1.2. Nuomininkas moka nuomotojui mėnesinį nuo.mos mokestį po 7 Lt už 1 m2. Bendroji suma už viso ploto nuomą per vieną kalendorinį mėnesį sudaro 350 Lt (su PVM).
1.3. Nuomininkas kiekvieną mėnesį moka nuomotojui nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius.
1.4. Šalys susitaria, kad patalpos nuomininkui išnuomojamos iki 2009 m. gruodžio 20 d.

2. MOKĖJIMŲ IR ATSISKAITYMŲ PAGAL SUTARTĮ TVARKA

2.1. Nuomininkas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 1 dienos, sumoka nuomotojui 350 Lt dydžio mėnesinį nuomos mokestį.
2.2. Nuomininkas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 1 dienos, apmoka nuomotojui nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius už praėjusį mėnesį.
2.3. Pasibaigus šios sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, nuomininkas sumoka visas nuomotojui pagal šią sutartį mokėtinas sumas per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties termino pasibaigimo ar sutarties nutraukimo dienos.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pagal šią sutartį nuomotojas įsipareigoja:
3.1.1. per dvi darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti nuomininkui šios sutarties 1.1 punkte nurodytas nuomojamas patalpas. Nuomojamos patalpos perduodamos dalyvaujant abiem šalims ar jų įgaliotiems atstovams, kurie sudaro ir pasirašo nuomojamų patalpų perdavimo–priėmimo aktą;
3.1.2. pasibaigus nuomos sutarties terminui arba nutraukus šią sutartį, priimti iš nuomininko nuomojamas patalpas sudarant perdavimo–priėmimo aktą;
3.1.3. pranešti nuomininkui apie pastato, kuriame yra patalpos, ar jo dalies pardavimą, kitokį perdavimą, įkeitimą, kitokį nuosavybės teisių suvaržymą. Gavęs tokį pranešimą nuomininkas, atsiskaitęs pagal šią sutartį, turi teisę ją nutraukti, nesilaikydamas sutarties 4.1 punkte nurodytų terminų ar sutarties 4.3 punkte nurodytų sąlygų.
3.2. Pagal šią sutartį nuomininkas įsipareigoja:
3.2.1. laikytis nuomojamose patalpose ir visoje nuomotojo teritorijoje vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės saugos darbe, aplinkos apsaugos taisyklių, taip pat higienos bei sanitarinių normų. Nuomininkas atsako už šių taisyklių bei normų nesilaikymo pasekmes ir atlygina dėl to atsiradusią žalą;
3.2.2. be nuomotojo raštiško sutikimo nepernuomoti nuomojamų patalpų ar jų dalies. Nuomotojo atsisakymas duoti sutikimą nuomininkui pernuomoti nuomojamas patalpas turi būti motyvuotas;
3.2.3. be nuomotojo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, neįkeisti nuomos teisės ar kitaip jos nesuvaržyti;
3.2.4. be nuomotojo raštiško leidimo neperplanuoti ir nepertvarkyti nuomojamų patalpų ar jų dalies;
3.2.5. visiškai atlyginti nuomotojui nuostolius, susijusius su nuomojamoms patalpoms padaryta žala dėl nuomininko kaltės;
3.2.6. ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo raštu pranešti nuomotojui apie paliekamas nuomojamas patalpas;
3.2.7. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per dvi darbo dienas perduoti nuomotojui nuomojamas patalpas, remiantis perdavimo–priėmimo aktu su visais jose padarytais pertvarkymais, kurie negali būti atskiriami nuo patalpų nepakenkiant jų būklei;
3.2.8. laiku mokėti nuomotojui nuomą už naudojimąsi nuomojamomis patalpomis ir komunalinių bei kitų paslaugų mokesčius.

4. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

4.1. Kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį raštu įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius.
4.2. Pasibaigus nuomos sutarties terminui ar nutraukus nuomos sutartį, nuomininkas turi teisę pasiimti nuomojamų patalpų pagerinimus, jeigu juos galima atskirti nepadarant žalos nuomojamoms patalpoms.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties 1.4 punkte nurodyto termino pabaigos.
5.2. Sutarties šalys įgyja teisinę atsakomybę nuo jos pasirašymo dienos. Nuomininkas turi teisę savo lėšomis įregistruoti šią sutartį Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėj.e. Tik įregistruota Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis.
5.3. Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir nuomotojas tam neprieštarauja, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.

6. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Nuomotojas

Alytaus savivaldybė
A.V. (parašas)
Nuomininkas

Aistė Ručytė

(parašas)

10 priedas

UAB „Aisvita“ vieta Alytaus mieste

11 priedas

Galimas produkto pavyzdys

Leave a Comment