Polietileninių maišelių gamybos technologija UAB „Nipva“

Turinys

Turinys 2
1. Įvadas 3
2.Įmonės gamybos apžvalga 4
2.1 Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai 4
2.2 Produkcijos nomenklatūra, naudojamos žaliavos bei jų tiekėjai, pagrindiniai konkurentai, vartotojai 4
3.Polietileninių maišelių gamybos technologija 6
3.1 Gamybos tipas, gamybos fazės 6
3.2 Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai 7
3.3Procesų ir operacijų aprašymas 7
3.4 Technologinė gamybos schema 11
4. Išvados ir pasiūlymai 12
Literatūra 131. Įvadas
Savo darbe įgyvendindama pagrindinį tikslą nagrinėjau gamybos technologiją įmonėje. Tam tikslui pasiekti šiame darbe apibūdinau mano pasirinktos įmonės įkūrimą, statusą, veiklos pobūdį bei vystymąsi. Taip pat atskleidžiau pagrindinius įmonės naudojamų žaliavų tiekėjus, konkurentus bei pirkėjus. Tačiau svarbiausiu savo darbo uždaviniu laikau įmonės gamybos technologijos aprašymą, kurią atskleidžiau naagrinėdama objektą, jo aktualumą, gamybos tipą bei gamybos fazes. Aptariau, kokie įrengimai, prietaisai bei įrankiai yra reikalingi aprašomame gamybos procese. Šiame darbe aprašiau pasirinktos technologijos procesus ir operacijas, technologinės schemos pagalba nurodžiau, kaip pasikeitė žaliava atlikus operacijas.

Gamybos technologijai aprašyti pasirinkau uždarąją akcinę bendrovę „Nipva“, kuri yra įsikūrusi Panevėžyje. Ši įmonė įregistruota 1997 metų rugpjūčio 26d. Įmonės įregistravimo numeris yra AB 97-12, o jos kodas 6868039. UAB „Nipva“ pasižymi įvairiapuse veikla: gamina plastmasės gaminius prekėms įpakuoti ir kitus plastmasės gaminius, užsiima didmenine prekyba pagal suutartis, veža krovinius keliais, turi restoranus, barus, viešbučius ir motelius su restoranu, išnuomoja nekilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės teise, kosmetikos kabinetų ir salonų veikla, pirčių, saunų, soliariumų veikla, masažo kabinetų veikla. Įmonėje yra šie skyriai: administracijos, gamybos, viešbutis, restoranas. Įmonėje dirba 26

6 darbuotojai.

Kadangi UAB „Nipva“ veikla yra gana įvairiapusė, tai šią įmonę galima priskirti tiek plastmasių, tiek maisto pramonei. Beje, ši įmonė dar ir teikia paslaugas. Kadangi savo darbe aprašiau polietileninių maišelių gamybos technologiją, tai didžiausią dėmesį skyriau plastmasių pramonei, nes šiuo metu būtų sunku rasti pramonės šaką, kurioje nebūtų naudojamos plastmasės.

Plastinėmis masėmis, arba plastmasėmis, dabartiniu metu vadinama didelė grupė medžiagų,kurios pilnai ar tam tikra dalimi susideda iš polimerų ir tam tikroje perdirbimo stadijoje pasidaro plastiškos. Plastmasių pramonės šaka atsirado 1843 m., , XIX amžiuje ir pirmaisiais XX amžiaus dešimtmečiais plastmasės išimtinai tebuvo naudojamos lengvojoje pramonėje daugiausia kaip natūralių medžiagų ir iš dalies metalų pakaitalai, o XX amžiuje trečiajame dešimtmetyje jas imta naudoti kaip naujos savarankiškos medžiagos. Dabar plastmasės naudojamos beveik visose pramonės šaakose. Savo darbe, nagrinėdama pasirinktą gamybos technologiją, apimu ne visą plastmasės pramonę, o tik jos dalį – polietileno gaminių, o tiksliau polietileninių maišelių, gamybą. Žvelgiant į plastmasių pramonę, polietilenas (etileno polimeras) buvo pradėtas gaminti 1940 m. Kadangi polietilenas nepralaidus vandeniui ir nehidroskopiškas, jis naudojamas, gaminant plėveles įpakavimui ir maisto bei farmacinei tarai. Polietileno maišeliai naudojami kaip tara mėsai, šviežiai ir sūdytai žuviai, kiaušinio melanžui ir kitiems maisto produktams.

Būtent šiame darbe ir bandžiau parodyti, kaip iš naudojamų žaliavų – polietileno granulių – gaunamas galutinis produktas – polietileno ma
aišeliai – , kuris naudojamas kitose pramonės šakose. Aprašydama šios gamybos procesus, atskleidžiau technologijų reikšmę įmonės veikloje. Technologijos yra labai svarbios UAB „Nipva“ ne tik gamybos skyriuje (be jų neįsivaizduojamas nė vienas polietileno maišelių gamybos procesas bei operacija), bet ir restorano veikloje (pavyzdžiui, naudojant lavos akmenų grilį, patiekalai gaminami be riebalų). Darbe be praktikos aprašymo apie polietileno maišelių gamybos technologiją UAB „Nipva“ yra ir teorinis darbo pagrindas, kurį formavau remdamasi literatūros sąraše pateiktais šaltiniais.2.Įmonės gamybos apžvalga
2.1 Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai
Uždaroji akcinė bendrovė „Nipva“ yra įsikūrusi Panevėžyje (UAB „Nipva“ adresas yra Smėlynės g. 104, Panevėžys). Ši įmonė įregistruota 1997 metų rugpjūčio 26d. Įmonės įregistravimo numeris yra AB 97 – 12, o jos kodas 6868039.

UAB „Nipva” užsiima gana įvairiapuse veikla: plastmasės gaminių prekėms įpakuoti ir kitų plastmasinių gaminių gamyba, didmeninė prekyba pagal sutartis, krovinių vežimas keliais, restoranai, barai, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas, kosmetikos kabinetų ir salonų veikla, pirčių, saunų, soliariumų veikla, masažo kabinetų veikla, viešbučiai ir moteliai su restoranu. Įmonėje yra šie skyriai: administracijos, gamybos, viešbutis ir restoranas.
Įmonė iš pradžių buvo įregistruota kaip individuali įmonė. Tuomet ji teturėjo gamybos ir administracijos skyrius. Įmonė plėtėsi įkurdama naujus skyrius, įsigydama viešbutį ir restoraną bei plėsdama jau turimus skyrius. 1997 metų rugpjūčio 26 d. ši įmonė buvo įregistruota kaip uždaroji akcinė be
endrovė „Nipva“. Ateityje įmonė ruošiasi dar labiau plėsti gamybos skyrių, panaudodama naujesnę įrangą, kurią ruošiasi įsigyti penkių metų bėgyje. Taip įmonė pasiektų geresnių pardavimo rezultatų (geresnė gaminių kokybė bei didesni jų kiekiai).2.2 Produkcijos nomenklatūra, naudojamos žaliavos bei jų tiekėjai, pagrindiniai konkurentai, vartotojai
Kadangi UAB „Nipva“ užsiima įvairiapuse veikla, tai ir jos naudojami ištekliai yra labai įvairūs:
o Restorano bei viešbučio veikloje įmonė naudoja šiuos išteklius: maisto produktus, alkoholį, tabaką ir kt.
o Gamybos skyriuje įmonė naudoja polietileno granules, lipnią juostelę, spaudos formas, įvairius lipdukus ir kt.
Naudojamų žaliavų įvairovė įtakoja platų tiekėjų ratą. Restorano bei viešbučio skyriuose įmonės veikloje naudojamas žaliavas tiekia tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonės. Lietuvos tiekėjai prekes pristato patys, o užsienio įmonių prekes – importuotojai. Iš Lietuvos įmonių UAB „Nipva“ perka greitai gendančias prekes (žuvį, mėsą, pieno produktus, cukrų, duonos gaminius, miltus ir kt.).

Gamybos skyriuje, palyginus su restorano veikla, tiekėjų skaičius yra žymiai mažesnis. Įmonė turi apie 10 pagrindinių tiekėjų, kuriuos renkasi atsižvelgdama į tiekiamų medžiagų kainas, žaliavos rūšį, kokybę, atsiskaitymo formą (UAB „Nipva“ labiau renkasi tuos tiekėjus, kuriems reikėtų atsiskaityti ne iš karto, kadangi perkamų medžiagų kiekiai yra dideli ir mokama suma už šias medžiagas taip pat yra pakankamai didelė). Žaliava gaminama ne Lietuvoje, o Rusijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Olandijoje, Belgijoje. Tačiau žaliavas UAB „Nipva“ įs
sigyja ne tiesiogiai iš gamintojų, o per importuotojus.

Restorano veikloje įmonė turi nemažai konkurentų. Tai visos įmonės Panevėžyje, turinčios kavines, barus, restoranus, tačiau prie lygiaverčių konkurentų priskiriami tik trys tolygūs restoranai, iš kurių UAB „Nipva“ konkurencijos nelabai jaučia. Gamybos skyriuje konkurencija šiek tiek jaučiama, nes UAB „Nipva“ turi daugiau konkurentų negu restorano veikloje. Beje, konkurenciją padidina dar ir tai, kad rinka yra užpildyta įmonių, kurios kaip ir UAB „Nipva“ gamina plastmasės gaminius prekėms įpakuoti ir kitus plastmasinius gaminius. Tačiau visos šios įmonės yra pasiskirsčiusios sferomis ir viena į kitos klientų ratą nelenda. UAB „Nipva“ stengiasi praplėsti savo klientų ratą,nesiskverbiant į konkurentų. Būna, kad konkurentai dempinguojant „vagia“ klientus iš UAB „Nipva“, tačiau šie klientai po kiek laiko vėl grįžta. Visi konkurentai yra Lietuvos įmonės, nes užsienio šalims neapsimoka importuoti. Beje, užsienio gaminiai (polietileniniai maišeliai) yra prastesnės kokybės nei Lietuvos ir prekės žymiai vėliau yra pristatomos pirkėjams nei Lietuvos įmonių. Pagrindinės įmonės – konkurentės yra: UAB „Tauras“, kuri taip pat yra įsikūrusi Panevėžyje, UAB „Gerove“, UAB „Volunta Pak“, UAB „Umaras“ ir daugelis kitų, panašia veikla užsiimančių įmonių.

Šiuolaikinės įmonės sėkmę rinkoje lemia vartotojai, tai žmonės, perkantys įmonės prekes ar paslaugas arba jų neperkantys. Prekės ir paslaugos, kurios netenkina vartotojų poreikių, yra neperkamos ir išstumiamos iš rinkos. Gamybos skyriaus pirkėjai yra įvairių pramonės šakų įmonės: maisto, tekstilės, durpių, chemijos, apdirbamoji, medicinos įrangos gaminių ir kitų veiklos sričių įmonės, naudojančios pakuotę. Daugiausia (didžiausiais kiekiais) perka tekstilės pramonės šakos įmonės ir įmonės, gaminančios medicininę įrangą. Šiuo metu iš UAB „Nipva“ mažiausiai perka durpių pramonės įmonės ryšium su tuo, kad jų ekonominė padėtis šiuo metu yra sunki (neparduoda savo produkcijos) ir atsiskaitymo procesai su šiomis įmonėmis yra sudėtingi. UAB „Nipva“ rinką plečia vis didesniais kiekiais parduodama polietileninius maišelius maisto pramonės įmonėms (naudojami šaldytiems vaisiams, pusfabrikačiams ir t.t). Gamybos skyriaus gaminius – polietileninius maišelius – perka ne tik Lietuvis įmonės, bet jie taip pat eksportuojami į Latviją bei Estiją.3.Polietileninių maišelių gamybos technologija
3.1 Gamybos tipas, gamybos fazės
Iš visų aukščiau minėtų UAB „Nipva“ teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aš pasirinkau polietileninių maišelių gamybos technologiją dėl to, kad polietileninių maišelių gamyba UAB „Nipva“ ra pagrindinis jos pelno šaltinis. Be to, ši įmonė didžiausią dėmesį savo veikloje skiria polietileninių maišelių gamybai. UAB „Nipva“ priskiriama serijiniam gamybos tipui. Serijinės gamybos įmonėje produkcijos nomenklatūra siauresnė negu vienetinėje gamyboje. Tie patys gaminiai programoje tam tikru periodiškumu kartojasi. Tam tikras vienodų dirbinių kiekis, pradedamas gaminti vienu metu, pereinantis kartu visus gamybos procesus ir kartu baigiamas gaminti, vadinamas partija. Visai dirbinių partijai tik vieną kartą reikia atlikti paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, o tai gerokai sutrumpina apdirbimo trukmę. Serijinė gamyba yra tarpinė tarp vietinės ir masinės gamybos. Gamyba didelėmis serijomis labai artima masinei, mažomis serijomis – vienetinei.
Polietileninių maišelių gamyboje galime išskirti tokias gamybos fazes:
 Granulių lydimas ir perdirbimas į polietileno plėvelę;
 Polietilenas suvyniojamas į ruloną;
 Maišelių karpymas;
 Pakavimas.
Be šių pagrindinių etapų maišelių gamyboje dar galima išskirti ir kitus, ne tokius svarbius gamybos procesus: dvigubos siūlės dėjimas, nuolydį, nuogulų dėjimas, skylučių mušimas, fleksografinės spaudos dėjimas ir kt.3.2 Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai
Technologija – būdas žaliavoms, medžiagoms ar informacijai paversti pageidaujamu rezultatu. Technologijos yra labai svarbios UAB „Nipva“ visuose gamybos skyriuose. Be jų neįsivaizduojamas nė vienas polietileno maišelių gamybos procesas bei operacija. Gamybos skyriuje naudojama daug įvairių skirtingos paskirties įrenginių. Mano manymu, vienas svarbiausių iš jų yra ekstruderis, kurio pagalba iš granulių gaunama polietileninė plėvelė. Automatizuotai polietilenas susukamas į ruloną. Maišelių karpymo staklėmis (pusiau automatizuotomis, nes visa tai daroma pusiau rankiniu būdu) plėvelė yra sukarpoma į maišelius. Papildomiems polietileninių plėvelių priedams atlikti naudojami kiti įrenginiai. Pavyzdžiui, dedant nuogulas, jo dedamos tuo pačiu metu, kai plėvelė karpoma, tik pritvirtinamas papildomas įrenginys prie maišelių karpymo staklių. Skylutes po karpymo muša taip pat automatiškai štampavimo būdu. Norint uždėti fleksografinę spaudą, reikia turėti fleksografinės spaudos formą, kurią UAB „Nipva“ užsako Vilniuje. Ji dedama prieš sukarpant plėvelę dažymo staklėmis. Įmonė naudoja ir kitus įrenginius, prietaisus bei įrankius. Tai labai svarbu, norint padidinti gamybos apimtis, suteikiant geresnę kokybę.
Net šios įmonės penkmečio strateginiams planams daugiausiai priklauso veiklos numatymas, susiėjęs su gamybos skyriumi. Norėdama pasiekti geresnių pardavimo rezultatų, įmonė penkių metų bėgyje ruošiasi įsirengti gamybos skyrių su naujesne įranga. To priežastimi yra tai, jog didžiausią pelną įmonė ir gauna, parduodama gaminius iš plastmasės. Beje, visur kitur (restoranuose, baruose, viešbutyje, motelyje, kosmetikos kabinetuose bei salonuose, pirtyse, saunose, soliariumuose, masažo kabinetuose) yra nauja brangi įranga. Tad viską investuoti ruošiamasi į skyrių, užsiimantį plastmasinių gaminių gamyba. Taip būtų pasiektas geresnių gaminių pardavimas bei didesni jų kiekiai.3.3Procesų ir operacijų aprašymas
Polietileninių maišelių gamyboje yra nemažai procesų. Šiame poskyryje bandysiu juos detaliau panagrinėti, pagal žemiau pateiktą schemą.

0 – polietileno granuliavimas
1 – Polietileninės plėvelės gamyba
2 – plėvelės susukimas į ruloną, plėvelės parametrų kontrolė
3 – fleksografinė spauda
4 – polietileninės plėvelės karpymas
5 – nuolydų, nuožulų dėjimas
6 – skylučių mušimas
7 – dviguba siūlė
8 – maišelių pakavimas
Aukščiau pateiktą schemą galima paaiškinti taip: darbai, esantys vienoje tiesėje (1, 2, 3, 4, 7, 8) vyksta vienas po kito nuosekliai. Darbai, esantys vertikaliai šios grandinės, vyksta kartu su tam tikrais darbais ( 5 ir 6 darbai atliekami tuo pačiu metu kaip ir darbas 4). Darbai, pažymėti punktyrine linija yra nebūtini, jie atliekami klientui (užsakovui) pageidaujant. Pagal aukščiau pateiktą schemą aprašysiu joje pateiktus procesus. Nors 0 numeriu pažymėtos operacijos UAB „Nipva“ neatlieka, nes ji perka granules iš kitų įmonių – tiekėjų, bet šis procesas yra neatsiejama polietileninių maišelių gamybos technologijos dalis. Tad ir šią operaciją trumpai apibūdinau.
0) Prieš darant gaminius ekstruzijos metodu, polietilenas granuliuojamas, t.y. paverčiamas granulėmis – maždaug 3 mm dydžio dalelėmis. Polietileno ir kitų termoplastų granuliacija atliekama sraigtinėmis mašinomis. Naudojami trys granuliacijos būdai.
Vienas iš tokių būdų yra toks, kai iš sraigtinės mašinos polietilenas išeina juostos pavidalu, kuri atšaldoma, drėkinant vandeniu. Atšaldyta juosta pradžioje pjaustoma išilgai į lygiagrečias pynes. Pjaustant šias pynes skersai, gaunamos granulės. Būtent tokiu būdu ir gaunamos polietileno granulės, kurias UAB „Nipva“ įsigyja polietileninių plėvelių (o iš jos gaminami polietileniniai maišeliai) gamybai.
1) Polietileno plėvelės gaunamos ekstruzijos būdu. Pagrindinės sraigtinės mašinos darbinė dalis, vadinama ekstruderiu, yra plieninė sraigė, kurios paviršius paprastai būna nutrintas. Judant sraigei medžiaga spaudžiama, sumažėjus žingsniui arba kanalo gyliui. Plastmasių ekstruzijai paprastai naudojamos sraigės, kurių skersmuo nuo 38 iki 150 mm.
Polietileninių dirbinių gamybai paprastai naudojamos mašinos su viena sraigte. Viena iš tipinių sraigtinių mašinų, naudojamų plėvelių ekstruzijai, yra tokios konstrukcijos (žiūrėti į pav., esantį žemiau).

2) Polietilenui nuėjus nuo traukiančių velenėlių, jo kraštai apipjaunami, ir jis suvyniojamas į ruloną. Gaminamos plėvelės storis kontroliuojamas periodiškai arba nepertraukiamai. Periodinė kontrolė atliekama, matuojant išpjautų iš rulono pavyzdžių storį su ciferblatiniais indikatoriais arba kitais mikrometriniais įtaisais.
3) UAB „Nipva“, klientams (užsakovams) pageidaujant, gali ant plėvelių uždėti fleksografinę spaudą. Šiam procesui atlikti reikalinga klišė – fleksografinės spaudos forma -, kuri užsakoma kitoje firmoje, esančioje Vilniuje. Fleksografinė spauda dedama prieš sukarpant polietileninę plėvelę dažymo staklėmis.
4) Prieš sukarpant polietileninę plėvelę, plėvelės rulonas užmaunamas ant strypo. Plėvelė perkišama per maišelių karpymo stakles, kurios yra pusiau automatinės, nes jas rankiniu būdu valdo žmogus. Taip polietileninė plėvelė yra sukarpoma į nustatyto formato maišelius.
5) Tuo pačiu metu, kai polietileninė plėvelė yra karpoma, klientui (užsakovui) pageidaujant, gali būti dedamos nuolydos ar nuožulos. Nuolydai reikalingi pakaboms, todėl dažniausiai tokių maišelių pageidauja tekstilės pramonės įmonės. Šiai operacijai atlikti reikalingi papildomi įrenginiai. Jie yra pritvirtinami prie maišelių karpymo staklių, ir karpant automatiškai daro nuožulas ar nuolydžius.
6) Gana dažnai įmonės, užsisakančios polietileninius maišelius iš UAB „Nipva“ pageidauja, kad maišeliai būtų su skylutėmis (kad galėtų patekti oras). Pats užsakovas numato, kiek, kur jis pageidauja skylučių. Šis procesas atliekamas po polietileninės plėvelės karpymo.
7) Sunkesniems gaminiams ir skysčiams daroma dviguba siūlė, kad užtvirtintų polietileninį maiš.elį. Šis procesas atliekamas klientui pageidaujant už papildomą įkainį. Šis procesas atliekamas po karpymo specialiomis automatinėmis staklėmis įkaitinimo (lydymo) būdu.
8) Paruošti maišeliai yra supakuojami kliento pageidaujamais kiekiais, užsandarinami, užklijuojamos etiketės (jas UAB „Nipva“ užsako spaustuvėje) ir pristatomi užsakovui.
UAB „Nipva“ gaminami polietileniniai maišeliai tarpusavyje skiriasi savo storiu, išmatavimais bei žaliavos rūšimi. Storis yra matuojamas mikronais (14 – 200 mikronų). Storiausius polietileninius maišelius užsako durpių pramonės įmonės, o ploniausius – tekstilės pramonės įmonės. Polietileniniai maišeliai, gaminami UAB „Nipva“ skiriasi pagal rūšį. Žaliava gali būti slidi, skaidri ir permatoma. Tai priklauso nuo to, ką užsakovas fasuos, nuo skiriamos sumos. UAB „Nipva“ savo klientus pritraukia polietileninių plėvelių išmatavimų įvairove (virš 700 rūšių). UAB „Nipva“ gamina polietileninius maišelius turėdama Higienos ir Panevėžio visuomenės sveikatos centro leidimą.3.4 Technologinė gamybos schema
Gamybos skyriuje plastmasės gaminių prekėms įpakuoti ir kitų plastmasinių gaminių gamybos struktūra atrodytų taip:

Aukščiau pavaizduota schema tik dalinai atvaizduoja polietileno maišelių gamybos struktūrą. Ji atspindi tik pagrindinius procesus polietileninių maišelių gamyboje. Gaminant šiuos gaminius atliekama dar ir kitų papildomų darbų:
 Kontrolę vykdo presuotojai – darbininkai tuo pačiu gamybos procesu, kai plėvelė yra karpoma;
 Etikečių klijavimas;
 Nuožulos dėjimas;
 Skylučių išmušimas;
 Fleksografinės spaudos dėjimas ir kt.4. Išvados ir pasiūlymai
Savo darbe aprašyti gamybos technologiją pasirinkau uždarąją akcinę bendrovę „Nipvą“, įsikūrusią Panevėžyje. Ši įmonė pasižymi įvairiapuse veikla. Šiame darbe ne tik apibūdinau mano pasirinktos įmonės įkūrimą bei statusą, vystymąsi, bet ir atskleidžiau pagrindinius medžiagų tiekėjus, konkurentus bei klientus. Svarbiausiu šio darbo uždaviniu laikau įmonės gamybos technologijos aprašymą. Viso to pagrindu pasirinkau polietileninių maišelių gamybos technologiją.
Polietileninių maišelių reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje yra labai svarbi. Jų dėka prekė pasiekia vartotoją, o gamintojas realizuodamas prekę, išvengia nuostolių. Beje, polietileniniai maišeliai atlieka prekės reklaminį vaidmenį.
Savo darbe ne tik atskleidžiau polietileninių maišelių svarbą, bet ir remdamasi nubraižyta technologine gamybos schema aprašiau jų gaminimo technologiją UAB „Nipva“, nurodydama, kaip pakito žaliava ar medžiaga atlikus operacijas. Polietileninių maišelių gamybos technologija yra pakankamai sudėtinga, didelę reikšmę joje atlieka UAB „Nipva“ naudojami įrengimai, prietaisai bei įrankiai. Tad galiu teigti, kad didelę reikšmę gaminiui turi naudojamos technologijos.
Išnagrinėjusi pasirinktos įmonės polietileninių maišelių gamybos technologiją, galėčiau pateikti tokius pasiūlymus:
 Kadangi polietileninių maišelių gamyba yra pagrindinis UAB „Nipva“ pelno šaltinis, tai ši įmonė ir turėtų plėstis būtent šioje srityje;
 Geresnių rezultatų įmonė galėtų pasiekti plėsdama gamybos skyrių, panaudodama naujesnę įrangą, kurią, beje, ir ruošiasi įsigyti penkerių metų bėgyje. Taip ji pagerintų polietileninių maišelių kokybę, padidintų jų kiekius – pasiektų geresnių pardavimo rezultatų;
 Įmonė plėsti gamybos skyrių galėtų ir padidindama darbuotojų skaičių, nes šiuo metu gamybos skyriuje tedirba 4 darbuotojai: 3 presuotojai – darbininkai bei pakuotoja;
 Gamybos apimtis UAB „Nipva“ padidintų, jei plėstų rinką užsienyje. Dabar ji eksportuoja tik į Latviją ir Estiją;
 Didelę įtaką polietileninių maišelių gamybos apimčiai padarytų ir vykdydama aktyvesnę rėmimo politiką (reklama, pardavimų skatinimas, populiarinimas);
 Įmonė galėtų tobulinti gaminius, panaudodama mokslo ir technikos srities pasiekimus.Literatūra
1. E. Bracichinas. Plastmasių technologija. Vilnius: Mintis, 1996.
2. I. Bučiūnienė. Pardavimo valdymas. Kaunas: Technologija,2002.
3. Lietuvos TSR vietinės pramonės ministerija. Tara. Reklama. Vilnius: Eksperimentinis taros ir įpakavimo konstravimo biuras, 1966.
4. UAB “Nipva” darbuotojai.

Leave a Comment