Marketinginis tyrimas

Marketinginis tyrimas

Prekė – arbata (šios prekių grupės eksporto, importo ir gamybos analizė).
1. Eksportas.

Metai Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
2001 255,1 6917,6 27,12
2002 230,6 6433,7 27,90
2003 186,9 4681,3 25,05

2001 metais iš Lietuvos buvo eksportuota 255,1 tonų arbatos produkcijos už 6917600 litų. 2002
metais eksportuojamas arbatos kiekis sumažėjo 9,6%, o eksporto vertė sumažėjo 7% lyginant su
2001 metais. Kaina už kilogramą arbatos sumažėjo 0,78 lito.
2003 metais kiekis sumažėjo 26%, o vertė 32% lyginant su 2001 metais. Lyginant 2002 metų
rodiklius su 2003 metų rodikliais galima pasakyti jog kiekis sumažėjo 19%, o vertė sumažėjo 27,2%.
2003 metais eksporto kainos smuktelėjo žemyn 2,85 lt. lyginant su 2002 metais. Galime pastebėti jog
per šį tiriamą laikotarpį arbatos eksportas turėjo tendensiją mažėti (kiekis 68,2 tonomis, o vertė sumažėjo
2236300 litais).

2. Eksportas pagal šalis (2001 m.)

Šalys Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
Latvija 71,7 2102 29,32
Rusija 66,9 2068,9 30,93
JAV 66,6 1333,2 20,02
Estija 36,5 1231,8 33,75
Kitos 13,4 181,7 13,56

2001 metais arbatos eksportas buvo didžiausias į Latviją (kiekis 2102 tonos), o eksporto vertė sudarė
(2102000 litų). Antrojoje pozicijoje įsitvirtino Rusija (kiekis 66,9 tonos; vertė 2068900 litų). JAV buvo
trečioje vietoje pagal eksportą (kiekis 66,6 tonos; vertė 1333200 litų). Lietuvos eksportas į Estiją buvo
ketvirtoje pozicijoje (36,5 tonos; vertė 1231800 litų) ir išsiskyrė aukščiausia kaina už kilogramą (33,75 lt).
Eksportas į kitas šalis buvo ne itin naudingas dėl žemų kainų (13,56 lt. už kilogramą). Į jas eksportavo
13,4 tonų arbatos kiekį, kuris sudarė 181700 litų.

3. Eksportas pagal šalis (2002 m.)

Šalys Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
Latvija 100,5 2430,8 24,19
Rusija 39,3 1256,3 31,97
JAV 41,5 994,8 23,97
Estija 33 1328,4 40,25
Kitos 16,3 423,4 25,98

2002 metais eksportas į Latviją padidėjo (kiekis 28,8 tonomis; vertė 28800 litų) nors kaina už kilogramą
buvo 5,13 lt. mažesnė lyginant su 2001 metais. Antroje pozicijoje atsirado JAV nors lyginant su 2001
metais į šią šalį eksporto kiekis sumažėjo 25,1 tonomis, o vertė 338400 litais, bet kaina už kilogramą
išaugo 3,95 litais. Į Rusiją eksportas taip pat sumažėjo (kiekis 27,6 tonomis; vertė 812600 litų), bet išaugo
kaina už kilogramą arbatos 1,04 lito. Estija importavo iš Lietuvos (kiekis 3,5 tonomis) mažiau nei praėjusiais
metais, bet Lietuvos eksporto vertė į Estiją padidėjo 96600 litų, nes išaugo kaina už kilogramą 6,5 lito
lyginant su 2001 metais. Į kitas šalis eksportas taip pat padidėjo (kiekis 2,9 tonomis; vertė 241700 litų), bet
žymų piniginės išraiškos padidėjimą lėmė kainos (pakilo 12,42 lt.) už kilogramą arbatos, lyginant su
praėjusiais metais.

4. Eksportas pagal šalis (2003 m.)

Šalys Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
Latvija 84,5 1874,1 22,18
Rusija 19,6 573,6 29,27
JAV 27,7 559 20,18
Estija 35,6 1200,7 33,73
Kitos 19,5 473,9 24,30

2003 metais eksportas sumažėjo į Latviją (kiekis16 tonų; vertė 556700 litų), Rusiją (kiekis 19,7 tonų;
vertė 682700 litų), JAV (kiekis 13,8 tonų; vertė 435800 litų) lyginant su 2002 metais. Taip pat sumažėjo
ir kainos už kilogramą: į Latviją 2,01 lito, į Rusiją 2,7 lito ir į JAV 3,79 lito. Į Estiją ir kitas šalis eksporto
kiekis padidėjo atitinkamai 2,6 ir 3,2 tonomis, bet į Estiją eksporto vertė sumažėjo 127700 litų (kaina už
kilogramą arbatos sumažėjo 6,53 lito), o į kitas šalis eksporto vertė išaugo 50500 litų (kaina už prekės
kilogramą sumažėjo 1,67 lito). Lygindami 2003 metų ir 2001 metų rodiklius, matome jog eksportuojamas
kiekis, vertė ir kaina už kilogramą sumažėjo į Rusiją (47,3 tonomis; 1495300 litų; 1,66 lito), į Estiją
(0,9 tonos; 31100 litų; 2 centais už kilogramą). Latvija importavo iš Lietuvos daugiau nei 2001 metais
(12,8 tonomis), bet eksporto vertė sumažėjo 227900 litų, o ir kaina už kilogramą nukrito 7,14 litais. Į JAV
eksporto kiekis ir vertė atitinkamai smuktelėjo 38,9 tonomis ir 774200 litų, nors kilogramo kaina padidėjo
16 centų. Į kitas šalis eksportas išaugo (kiekis 6,1 tonomis; vertė 292200 litų; arbatos kilogramo kaina
10,74 lito).

5. Importas.

Metai Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
2001 1374,9 26624,8 19,36
2002 1299,6 23169,8 17,83
2003 1204,9 19555,7 16,23

2001 metais į Lietuvą buvo importuota 1374,9 tonų arbatos produkcijos už 26624800 litų. 2002 metais
impotuojamas arbatos kiekis sumažėjo 5,5% (75,3 tonomis), o importo vertė sumažėjo 13% (3455000 lt.)
lyginant su 2001 metais. Taip pat sumažėjo ir kaina už kilogramą arbatos 1,5 lito. 2003 metais importas
sumažėjo: kiekis 12,4% (170 tonų), vertė 26,5% (7069100 lt.), kaina 3,2 lito už kilogramą lyginant su
2001 metais. Palyginus 2002 – 2003 metų rodiklius matome jog sumažėjo kiekis 7,3% ir vertė 15,6%.
2003 metais eksporto kainos smuktelėjo žemyn 0,95 lt. lyginant su 2002 metais. Galime pastebėti jog
per šį tiriamą laikotarpį arbatos importas turėjo tendensiją mažėti (kiekis 170 tonų, o vertė sumažėjo
7069100 litais).

6. Importas pagal šalis (2001 m.)

Šalys Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
Šri Lanka 704,8 14555,7 20,65
Lenkija 213,5 3446,7 16,14
Kinija 140,1 1957,2 13,97
Indija 74,7 1019,5 13,65
Kitos 241,8 5645,7 23,35

2001 metais arbatos importas buvo didžiausias iš Šri Lankos (kiekis 704,8 tonos), o importo vertė sudarė
(14555700 litų). Antrojoje pozicijoje įsitvirtino Lenkija (kiekis 213,5 tonų; vertė 2068900 litų). Kinija buvo
trečioje vietoje pagal importą (kiekis 140,1 tonų; vertė 1957200 litų). Lietuvos importas iš Indijos buvo
ketvirtoje pozicijoje (74,7 tonos; vertė 1019500 litų) ir išsiskyrė žemiausia kaina už kilogramą (13,65 lt).
Importas iš kitų šalių sudarė nemažą dalį (kiekis 18%; vertė 21%) viso importo. Iš kitų šalių buvo pirktas
241,8 tonų arbatos kiekis, kuris sudarė 5645700 litų. Importas iš kitų šalių išsiskyrė aukščiausia kaina,
kurią teko Lietuvos importuotojams mokėti, už prekės kilogramą (23,35 lito).

7. Importas pagal šalis (2002 m.)

Šalys Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
Šri Lanka 572,7 11678,8 20,39
Lenkija 302,4 4551,4 15,05
Kinija 151,9 2039,6 13,43
Indija 72,9 793,9 10,89
Kitos 199,7 4106,1 20,56

2002 metais importas iš Šri Lankos sumažėjo (kiekis 132,1 tonomis; vertė 2876900 litų), o taip pat atpigo
kaina už kilogramą arbatos 0,26 lt. lyginant su 2001 metais. Antroje pozicijoje išliko Lenkija lyginant su
2001 metais iš šios šalies importuotas kiekis padidėjo 88,9 tonomis, o vertė 1104700 litais, bet kaina už
kilogramą sumažėjo 1,09 lito. Importas iš Kinijos taip pat išaugo (kiekis 11,8 tonos; vertė 82400 litų), bet
krito kaina už kilogramą arbatos 0,54 lito.Indija eksportavo į Lietuvą (kiekis 1,8 tona) mažiau nei praėjusiais
metais, o taip pat sumažėjo ir importo vertė 225600 litų, nes krito kaina už kilogramą arbatos 2,76 lito
lyginant su 2001 metais.Iš kitų šalių importas sumažėjo (kiekis 42,1 tonomis; vertė 1539600 litų), o taip pat
smuktelėjo kainos (2,79 lito) už kilogramą arbatos, lyginant su praėjusiais metais.

8. Importas pagal šalis (2003 m.)

Šalys Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
Šri Lanka 510,3 9100,2 17,83
Kinija 173,5 2919,2 16,83
Vietnamas 71,4 449,6 6,30
Indija 60,1 733,3 12,20
Kitos 389,6 6353,4 16,31

2003 metais importas sumažėjo iš Šri Lankos (kiekis 62,4 tonomis; vertė 2578600 litų), Indijos (kiekis
12,8 tonų; vertė 60600 litų) lyginant su 2002 metais. Importas iš Vietnamo išaugo ir įsitvirtino trečioje
pozicijoje išstumdamas importą iš Lenkijos. Importas iš Kinijos ir kitų šalių atitinkamai padidėjo (kiekis
21,6 ir 189,9 tonomis; vertė 879600 ir 2247300 litų). Kainos už kilogramą arbatos išaugo importuojant iš
Kinijos (3,40 lito), Indijos (1,31 lito), o smuktelėjo iš Šri Lankos (2,56 lito) ir kitų šalių (4,25 lito). Pigiausias
importas 2003 metais buvo iš Vietnamo (6,30 litai už kilogramą). Palygindami 2003 metų ir 2001 metų
rodiklius matome jog importas mažėjo iš Šri Lankos (kiekis 194,5 tonomis, vertė 5455500 litų), iš Kinijos
(kiekis 40 tonų; vertė 527500 litų), iš Indijos (kiekis 14,6 tonų; vertė 286200 lt). Iš kitų šalių buvo importuota
daugiau (147,8 tonomis; vertė 707700 litų). Kaina už kilogramą nukrito importo iš Šri Lankos (2,82 lito), iš
Indijos (1,45 lito), iš kitų šalių (7,04 lito), o padidėjo iš Kinijos (0,68 lito).

9. Gamyba.

Metai Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt)
2001 24 1192,7
2002 57,5 1480,3
2003 43 2379,1

2001 metais Lietuvoje buvo pagaminta 24 tonos arbatos produkcijos už 1192700 litų. 2002 metais
pagamintas arbatos kiekis padidėjo139,6% (33,5 tonomis), o gamybos vertė išaugo 24,1% (287600 lt.)
lyginant su 2001 metais. 2003 metais pagaminta daugiau arbatos produkcijos nei 2001 metais: kiekis
išaugo 79,2% (19 tonų), vertė 99,5% (1186400 lt.). Palyginus 2002 – 2003 metų rodiklius matome jog
kiekis sumažėjo 25,2% (14,5 tonomis) ir vertė išaugo 60,7% (898800 litų). Galime manyti jog 2003 metais
Lietuvoje pakilo arbatos kainos ir ryšium su tuo sumažėjusi paklausa įtakojo gaminti mažesnį kiekį arbatos
(nei 2002 metais buvo gaminama).

10. Pardavimas.

Metai Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt) Kaina litais už kg.
2001 21,7 1079 49,72
2002 45,9 1183 25,77
2003 42,8 2369 55,35

2001 metais Lietuvoje pagamintos arbatos buvo parduota 24 tonos už 1192700 litų. 2002 metais
parduotas arbatos kiekis padidėjo 111,5% (24,2 tonomis), o pardavimų vertė išaugo 9,6% (104000 lt.)
lyginant su 2001 metais. 2003 metais parduota daugiau arbatos produkcijos nei 2001 metais: kiekis
išaugo 97,2% (21,1 tonų), vertė 119,5% (1290000 lt.). Palyginus 2002 – 2003 metų rodiklius matome jog
pardavimo kiekis sumažėjo 6,75% (3,1 tonomis) ir vertė išaugo 100,25% (1186000 litų). Darome išvadą,
kad 2003 metais Lietuvoje pakilo arbatos kainos.

11. Rinkos potencialas.

Metai Kiekis (t) Vertė (tūkst. Lt)
2001 1143,8 20899,9
2002 1126,5 18216,4
2003 1061 17253,5

2001 -2003 metais Lietuvoje rinkos potencialas mažėjo ir natūriniais, ir vertės vienetais. 2001 metais
rinkos potencialas Lietuvoje buvo (natūriniais vienetais 1143,8 tonų; vertės vienetais 20899900 litų).
Lyginant 2001 metus su 2002 metais rinkos potencialas sumažėjo natūriniais vienetais 1,51% (17,3 tonų),
o vertės vienetais 12,84% (2683500 litų). 2003 metais rinkos potencialas natūriniais vnt. sumažėjo 7,24%
(82,8 tonomis), o vertės vnt. 17,45% (3646400 litų) palyginus su 2001-ais. 2003 metais rinkos potencialas
natūriniais vienetais sumažėjo 5,8 % (65,5 tonomis), vertės vienetais 5,3% (962900 litų) lyginant su 2002
metais. Išvada: vertinant eksporto, importo bei gamybos apimčių mažėjimą (2003 metais) galime spėti dėl
kokios priežasties mažėjo rinkos potencialas. Galbūt tai galėjo įtakoti sumažėjusi paklausa, galbūt kainų
pokyčiai, galbūt nauji pakaitalai, o gal atsirado stipresni konkurentai.
A