Kirpyklos veiklos planas

T U R I N Y S

ĮVADAS........................

.................2

1.

Santrauka.......................

.................3
2.Įmonės

aprašymas.....................

...............4
3.Siūlomo projekto

esmė......................

...........5
4.Paslaugos teikimo

planas....................

...........5
5.Organizacinis

planas....................

............7
6.Rinkodara.......................

.................7
7.Rizikos

faktoriai....................

................8
8.

Finansai......................

..................9

8.1. Sąnaudų

analizė.....................

........12

8.2 Labiausiai tikėtinas

variantas...................

.13

8.3 Pesimistinis

variantas...................

.....14

8.4 Optimistinis

variantas...................

......15

8.5 Finansinės

išvados.....................

.......17
I Š V A D O

S.......................

................18
L I T E R A T Ū R

A.......................

..............20
P R I E D A I

Priedas Nr.1 Lūžio taško radimas labiausiai tikėtinu

variantu.......21

Į V A D A S

Kirpėjų menas vystėsi kartu su žmogumi. Visą žmonijos evoliuciją
galėtume suskirstyti į periodus ir kiekvienu iš jų plaukai turėjo savitą
reikšmę. Tai lėmė visuomeninio gyvenimo kaita, ekonominės sąlygos,
socialinė žmonių diferenciacija, bendras kultūros lygis, nacionalinės
tradicijos ir t. t.

Kintant visuomenei, kito ir klientų poreikai. Išvysčius
chemijos pramonę, sukūrus naujų cheminių ppreparatų plaukams garbanoti ir
dažyti, reikia ir kvalifikuotų kirpėjų. Šiuo metu, pagal atliktus tyrimus
bei oficialius statistinius duomenis, Lietuvoje kirpyklų yra apie 670. Vien
Klaipėdoje, kur naujoji kirpykla ir bus steigiama, yra per 95. Tačiau
naujai steigiamos kirpyklos pagrindinis akcentas, kuris ją išskirs iš kitų
kirpyklų, bus naujos idėjos, mintys, naujausia mada, jos staigmenos.
Kalbėdamas apie mada, kirpėjas visada turi galvoje madingą bruožą, madingą
siluetą, kurie, be abejonės, charakteringi detalių skirtumu.

Taigi šio mano darbo tikslas – išsiaiškinti, ar naujai
steigiamos kirpyklos idėja gali būti pelningai vystoma Klaipėdos mieste. Ar
ji bus pahjėgi koonkuruoti su jau veikiančiomis kirpyklomis ir salonais ir
kokios būtų numatomos kirpyklos perspektyvos sėkmingai pradėjus verslą.

Šiame darbe aš stengsiuos apžvelgti ekonominę aplinką Lietuvos
rinkoje, esamus bei būsimus įmonės konkurentus, rizikos tendencijas ir jos
įtaką kirpyklos veiklos efektyvumui.

Šis verslo planas parengtas remiantis patirtimi, statistiniais
duomenimis be

ei rinkos apžvalga.

1. SANTRAUKA

Verslo planas sumanytas įvertinus Klaipėdos kaip atviro
perspektyvaus miesto esmą padėtį. Kirpykla bus steigiama nuosavose
patalpose, trijų kambarių bute. Butas yra strategiškai geroje vietoje: prie
pagrindinės gatvės, pirmame namo aukšte. Įrengtas karšto ir šalto vandens
tiekimas, kanalizacija.

Kirpykla teiks moterų ir vyrų visas kirpimo, dažymo,
modeliavimo, konsultavimo, manikiūro paslaugas. Bus aptarnaujami ir vaikai.
Todėl šios kirpyklos potencialūs klientai – visi asmenys, nepriklausomai
nuo lyties, amžiaus, išsilavinimo, užsiėmimo ir būdo.

Bus samdomi aštuoni darbuotojai, dirbantys pagal verslo
liudijimą, kurie mokės nustatytą, fiksuotą vienos dienos mokestį. Jie dirbs
dvejomis pamainomis.

Vienas iš pagrindinių įmonės pradinių uždavinių – tai išsikovoti
vietą jau pakankamai užimtoje rinkoje. Todėl dėl darbo kirpykloje yra
susitarta su profesionaliomis kirpėjomis, kurios turi savo nuolatinius
klientus. Kadangi kirpyklų rinkoje konkurencija labai didelė, tai įmonė
kiek galima stengsis labiau suderinti kainas. Pastoviems klientams bus
įteikiamos kirpyklos klientų kortelės, kuurios suteiks 10 procentų nuolaidą
darant šventines šukuosenas. Kirpykloje klientai bus vaišinami kava ar
arbata. Kad būtų išlaikomi esami klientai ir priviliota naujų, meistrai
turės kelti savo kvalifikaciją rengiamuose kirpėjų seminaruose ar
kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Kad įrengtos patalpos atitiktų kuo aukštesnius Vakarų Europos
keliamus reikalavimus bei kad būtų kuo patogesnės ir malonesnės klientams,
kirpykloje bus atliekamas remontas.

Remontui atlikti bus imamas 30,0 tūkst. Lt ilgalaikė paskola 4
metams su 8 procentų metinėmis palūkanomis. Paskola bus gražinama praėjus
ketverčiui po paskolos paėmimo ir gražinama lygiomis dalimis kas mėnesį. Be
to bus panaudota 20,0 tūkst. Lt santaupų.

Investavimo ka

aštai:

• Ilgalaikiam turtui įsigyti:

– Baldai ir kita reikalinga įranga – 25,0

tūkst. Lt;

• Trumpalaikiam turtui įsigyti:

– Atsargos – 2,0

tūkst. Lt;

– Statybos ir remonto darbai –

23,0 tūkst. Lt;

Viso: 50,0 tūkst.

Lt;

Verslo plane yra paskaičiuoti jo gyvybingumo rodikliai trimis
variantais: labiausiai tikėtinu, pesimistiniu ir optimistiniu.

2. ĮMONĖS APRAŠYMAS

Vardo Pavardaičio kirpykla, kodas – xxxxxxxxx, rejestro nr.YPXX-
XX, registravimo data – 2005-00-00, Valstybinės įmonės registrų centro
įmonės filialas. Adresas – I. Simonaitytės g., LT – 5800, Klaipėda.
Telefonas –

Kirpyklos registruota veikla – plaukų kirpimas, dažymas,
manikiūro paslaugos ir kita.

Kirpyklos savininkė – Vardas Pavardaitis. Gimė 1960 m.
Klaipėdoje. 2005 m. baigė darbo rinkos mokymo ir menedžmento institute,
įmonės darbo organizatoriaus – vadybininko kursus. Ji bus pagrindinis
asmuo, koordinuojamtis įmonės veiklą, atliekantis valdymo funkciją ir kt.

Kirpykla teiks vyrų, moterų, jaunimo bei vaikų visas kirpimo,
dažymo, modeliavimo, konsultavimo, manikiūro paslaugas. Todėl šios
kirpyklos potencialūs klientai – visi asmenys, nepriklausomai nuo lyties,
amžiaus, išsilavinimo, užsiėmimo, būdo.

Bus samdomi 8 darbuotojai ( pagal verslo liudijimą), kurie mokės
nustatytą, fiksuotą vienos dienos mokestį. Jie dirbs dviem pamainom. Iš jų
bus 6 kirpėjos, kurios atliks kirpimo, modeliavimo, dažymo paslaugas ir
konsultavimą. Viena iš jų atliks dar vieną, šiais laikais vis labiau
populiarėjančią – kasų pynimo paslaugą. Tai bus taip pat vienas iš
kirpyklos išskirtinumų, nes tik nedaugelis kirpėjų sutinka klientui
pageidaujant supinti daug ilgalaikių smulkių kasyčių ar realiai pakeisti
stilių. Dirbs 2 manikiūrininkės, kurios atliks manikiūro, pedikiūro,
antakių korekcijos paslaugas.

Kirpyklų šiais laikais labai daugėja, tai lemia ir didėjančią
konkurenciją.

Kirpykla-pastatas, kuriame yra būtinos patalpos:

– klientams priimti;

– klientams aptarnauti;

– kirpėjų kosmetikos, įrankių ir kt. sandėliai;

– pagalbinės patalpos.

Kad visios pa

atalpos būtų įrengtos pagal techninius, sanitarinius,
higieninius reikalavimus, juose turi būti šiuolaikiška moderni technika,
taikoma pažangi technologija.

Šiuolaikinis klientas yra labai reiklus: jis renkasi ne tik
kirpėją, bet ir kirpyklą. Todėl svarbu, ir kokius įrankius, kokią kosmetiką
vartos kirpėjas, teikdamas paslaugas.

Šiuo metu kirpyklos turi būti įrengtos taip, kad atitiktų visus
estetinius, techninius ir higienos reikalavimus. Jos turi atrodyti
šiuolaikiškai, įranga ir prietaisai sustatyti taip, kad būtų patogu ir
saugu.

Todėl kirpykloje bus atlikti statybos ir remonto darbai, kuriuos
atliks UAB „XXX“ už 23,0 tūkst. Lt., nes kirpyklas galima atidaryti tik
gavus tam tikrų komisijų leidimą. O sanitarinė inspekcija draudžia įrengti
kirpyklas gyvenamųjų namų pirmuosiuose aukštuose, kur nėra atskiro įėjimo.
Todėl UAB „XXX“ ir įrengs šį atskirą kirpyklai reikalingą įėjimą.

3. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ

Šis projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos
miestas gana sparčiai vystosi, plečiasi gyventojų skaičiumi, atvyksta vis
daugiau turistų, plečiasi uostas, atplaukia daugiau laivų. O tuo pačiu
daugėja ir kirpyklos paslaugų reikalaujančių klientų. Todėl pagal visus
naujausius standartus įrengta kirpykla, taip pat su nauja technika, nauja
kosmetika, naujomis idėjomis – bus gana rimtas konkurentas visoms jau
veikiančioms kirpykloms Klaipėdoje.

4. PASLAUGOS TEIKIMO PLANAS

Kirpyklos turi būti suplanuotos, o jų įrenginiai ir prietaisai
sumontuoti ir sustatyti, kad būtų kuo patogiau lankytojams ir darbuotojams.

Kirpykloje bus kelios taip vadinamos gamybinės patalpų grupės.
Pirmajai gamybinių patalpų grupei priklausys tos patalpos, kuriose bus
aptarnaujami lankytojai. Tai darbo salonai, plaukų dažymo ir plovimo
kambarys, plaukų džiovinimo vi

ieta bei pedikiūro ir manikiūro kabinetas.
Patalpos, kuriose bus aptarnaujami klientai, sudarys apie 50-60 % bendro
kirpyklos ploto.

Šios patalpos bus dažomos šviesiai. Grindų paviršius lygus, kad
būtų patogu valyti ir dezinfekuoti. Patalpa plaukams plauti bus atskirta
specialia 1,5 metro aukščio statoma sienele, o džiovinami plaukai bus darbo
salone.

Antrajai grupei priklauso patalpos lankytojams priimti:
laukiamieji, prieškambaris ir drabužinė. Šios patalpos užims apie 20% viso
kirpyklos ploto. Laukiamajame bus pastatyti patogūs baldai, iškabintos
lankytojų aptarnavimo taisyklės, plakatai su naujausių šukuosenų
pavyzdžiais, ant staliukų išdėlioti nauji laikraščiai, madingų šukuosenų
katalogai.

Visos kirpyklos sandėliai priklausys trečiajai patalpų grupei.
Juose laikomos parfumerijos ir kosmetikos priemonės ir kitos darbui
reikalingos medžiagos. Švarūs ir nešvarūs skalbiniai bus laikomi atskirai:
švarūs – specialiose lentynose, o nešvarūs (neplaukuoti) – dėžėse su
dangčiais.

Kirpėjai vilkės patogiais ir madingais darbo drabužiais, avės
patogią avalynę, o taip pat vienas iš svarbesnių dalykų, tai – būti
maloniems ir šypsotis.

5. ORGANIZACINIS PLANAS

Kirpyklos savininkei Vardei Pavardaitei priklauso visas
kapitalas, kuris yra 200,0 tūkst. Lt. Taigi ji yra vienintelė įmonės
savininkė, kuriai kirpėjos mokės fiksuotą vienos dienos mokestį.

Bus samdomi 8 darbuotojai (su verslo liudijimais), kurie dirbs
dviem pamainomis. Iš jų 6 kirpėjos ir 2 manikiūrininkės. Jeigu sėkmingai
bus vystomas verslas, po dviejų veiklos metų bus stengiamasi plėsti
kirpyklą kartu papildant ir teikiamų paslaugų kiekį, ir persiorganizuoti į
grožio saloną. Tada darbuotojų skaičius gali būti didinamas iki 16.

Kirpėjas privalo sudominti klientą mados naujovėmis, nes jam
mada suteikia galimybę visaip ją interpretuoti, pagal šukuosenos paskirtį,
stilių ir proporcijas, koreguojant veido bruožus. Todėl jam yra itin svarbu
sekti madą, nuolatos kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose kirpimo bei
šukuosenų darymo seminaruose. Tam kirpykla skirs itin daug dėmesio.

Viena iš 6 kirpėjų bus specialiai apmokyta profesionaliam
kasyčių pynimui. Nes šiam darui atlikti, nors ir kaip kiekvienam kitam,
reikia labai daug kruopštumo, atidumo ir kantrybės. Šios paslaugos teikimu
užsiima tik viena kirpykla ir tik viena kirpėja visoje Klaipėdoje. Ši mada
yra vis labiau pamėgstama jaunimo tarpe, todėl šios paslaugos paklausa per
artimiausius 2 metus turėtų būti dar labiau padidėti, todėl tarp jaunimo
populiarių mados tendencijų reklamai ir šukuosenų darymui skirsime ypatingą
dėmesį. Taip pat bus siūloma nauja paslauga – kliento stiliaus koliažas.
Tai stiliaus formavimo paslauga, kuri populiarėja tarp jaunesnio amžiaus
klientų. Šiuo metu vienas iš būsimų darbuotojų mokosi stiliaus mokykloje.

6. RINKODARA

Kirpykla atliko išsamų rinkos tyrimą Klaipėdos mieste. Numatomi
galimi klientai grupuojami taip:

• Klaipėdos miesto gyventojai, t.y. vietiniai gyventojai – iki

90% rinkos;

• Klaipėdos miesto svečiai, turistai ir panašiai, t.y.

nevietiniai gyventojai – iki 10%.

Klaipėdos mieste yra apie 95 kirpyklos. Imant bendrą skaičių su
salonais, jų būtų apie 100. Todėl kirpyklos populiarumui bei sėkmingam
gyvavimui yra itin svarbu darbo kokybė. Todėl sėkmingam kirpyklos
konkuravimui su jau veikiančiomis kirpyklomis bei grožio salonais yra
sugebėjimas išlaikyti esamus klientus bei taip pat naujų klientų paieška,
kas sudarytų 80 ir 20% atitinkamai. Todėl būsimi pastovūs klientai, kuriuos
atsives pagal verslo liudijimą dirbsiančios kirpėjos, yra itin svarbus
pradinis pagrindas tolimesniai kirpyklos sėkmingai veiklai.

Brangstant medžiagoms, žaliavoms bei kitai reikalingai
kosmetikai, automatiškai brangsta ir paslaugos kaina. Tačiau artimiausiems
2 metams paslaugų kainų kilimas nėra prognozuojamas. Tačiau pagrindinė
kirpyklos kainų politika vykdoma remiantis šiomis nuostatomis:

• Atsižvelgiant į rinkos pasiūlą bei paklausą;

• Išlaikant pakankamą pelningumą ir apyvartumą;

• Operatyviau įvertinant mokesčių įtaką kirpyklos veiklai;

• Reaguojant į konkuruojančių kirpyklų elgseną rinkoje;

• Itin lanksčiai taikant nuolaidų sistemą;

• Nuolat atnaujinant paslaugoms atlikti reikalingus

pagrindinius įrankius.

Komunikacijos ir nuolaidų sistema taip pat vienas iš svarbesnių
kirpyklos akcentų. Pastoviems klientams bus įteikiamos nuolaidų kortelės,
kurios leis pasidaryti šventines šukuosenas su 10% nuolaida. Moksleiviams
bei studentams, pateikus specialius pažymėjimus, taip pat bus taikomos
nuolaidos.

Planuojant taktiką rinkoje bus analizuojami gerai pagalvojant ir
organizuojant vidinę kirpyklos paslaugų sistemą, nuosekliai analizuojant
klientų poreikius, sekti naujausią madą, spalvų harmonijas, kosmetiką ir
pan.

Atlikusi apklausą ir patyrinėjusi rinką, priėjau tokias išvadas:

➢ Per 2 metus paslaugų poreikis išaugo iki 50%

➢ Klientų netenkina darbas su prastomis medžiagomis

➢ Pakito klientų amžius, jis jaunėja (nuo 15 m. merginos ir

jaunuoliai bent kartą per mėnesį apsilanko salonuose).

Aptarnaujančio personalo patalpos (pagalbiniai kambariai)
priklausys ketvirtajai grupei. Tai kambariukas su individualiomis
spintomis, kuriose kiekvienas darbuotojas atskirai kabina savo drabužius,
preparatus, įrankius bio prietaisus. Šis kambariukas bus ir poilsio
kampelis darbuotojams.

Graži gamybinė aplinka teigiamai veikia žmogų ir sukuria gerą
darbo nuotaiką. Tam didžiulės reikšmės turi ir aplinkinių daiktų spalva: ji
arba vargina, arba mažina nuovargį, sudaro šiltumo, šaltumo, ramybės,
erdvės, gaivumo arba kitokį įspūdį.

Žinant, kokią reikšmę turi kirpyklų interjero spalva, gamybines
patalpas, dėka specialistų patarimo, bus dažomos šviesiai, jaukumo
teikiančia spalva. Labai svarbu ir fonas, ant kurio bus išdėstomi įrankiai
bei prietaisai. Todėl staliukų ir spintelių paviršius kirpykloje bus taip
pat šviesus.

Be gražių apdailos medžiagų, kirpykloje būtini augalai. Todėl jų
kirpykloje taip pat bus gana namažai. Jie slopina triukšmą darbo salone,
gerai veikia žmogaus organizmą, grynina orą. Augalų lapai iš patalpų
sugeria anglies dioksidą, o išskiria deguonį. Tačiau dekoratyviniai augalai
kirpyklose ne visada gerai auga. Į tai atsižvelgiant, kirpykloje bus
įrengtas oro kondicionierius.

Kirpyklos interjeras taip pat bus puošiamas ir meno darbais –
jie taip pat suteikia patalpai jaukumo.

Kad kirpykloje būtų išlaikoma 18-20 °C temperatūra, bus įrengta
ventiliacija temperatūrai palaikyti vasaros laikotarpiu. Kitu metų laiku,
kai oras atvės, bus įjungiama šildymo sistema.

Apšvietimas taip pat labai svarbu kirpėjo darbo kokybei ir
našumui. Kad kirpėjai galėtų tinkamai parinkti spalvą ir atspalvį (dažydami
plaukus), šviesa turi būti gana stipri, bet išsklaidyta. Todėl kirpyklos
darbo saloną bus stengiamasi apšviesti kuo vienuodžiau. Geriausia natūralus
apšvietimas, todėl kirpyklos darbo salono langų plotas bus ne mažesnis kaip
penktadalis patalpos ploto. Bus įrengtas ir dirbtinis apšvietimas, nes
rudenį ir žiemą vien natūralios šviesos neužtenka. Be bendro natūralaus ir
dirbtinio apšvietimo, bus įrengtas ir vietinis – kiekvienos darbo vietos
apšvietimas. Tam bus naudojami sieniniai šviestuvai, kurie bus įtaisyti 180-
200 cm atstumu nuo grindų.

Kadangi į orą (tvarkant plaukus) išsiskiria nemažai šilumos ir
drėgmės, o naudojant preparatus – daug dujų, kirpykloje bus įrengta
tiekiamoji ventiliacija.

Taigi labai svarbu teisingai paruošti darbo vietą tinkamai
priimti ir aptarnauti klientą, o tam turi būti geros buitinės patalpos,
įrengimai, kokybiški, modernūs įrankiai, priemonės, profesionali kosmetika,
aukšta aptarnavimo kultūra, nepriekaištinga švara ir graži aplinka.

7. RIZIKOS FAKTORIAI

Rizikos veiksniai kirpėjo darbo vietoje pagrindiniai yra šie:

• Elektros srovė. Paveikus elektros srovei, netenkama sąmonės,

sutrinka arba nutrūksta širdies veikla bei kvėpavimas, o

kartais gali ištikti ir staigi mirtis.

• Statinis elektros krūvis. Tai ilgalaikis poveikis į

periferinę nervų sistemą.

• Netvarkingi šakutės lizdai, kištukai, elektros instaliacija.

• Lekiančios apdorojamos medžiagos ar instrumentai, jų dalys.

• Krintantys daiktai.

• Netvarkingi įrenginiai, įrankiai, netvarkinga darbo vieta,

slidžios grindys, laiptai.

• Nepakankamas darbo vietos apšvietimas.

Sveikatai kenkia:

• Dulkės.

• Kenksmingos medžiagos, garai, dujos, aerozoliai.

• Triukšmas.

• Vibracija.

• Chemikalai.

• Per kraują plintančios ligos.

• Netaisyklinga stovėsena darbo metu.

Visi šie rizikos veiksniai kirpėjų darbo vietose, saugos
priemonės išvardyti profesinėse ir darbo vietų instrukcijose.

Pagal nustatytas normas, kirpėjas privalės turėti:

• Medvilninį darbo rūbų kostiumą (2 kompl.) – dėvima 12 mėn.

• Gumines pirštines – mūvima iki susidėvėjimo.

• Neperšlampamą prijuostę – nešiojama 12 mėn.

Rinkos neužtikrintumas – rinka ir jos dalyviai nuolat keičiasi,
todėl didžiausią grėsmę kelia naujų įmonių šioje srityje kūrimasis.

Paslaugų neužtikrintumai – nors turima įranga, kosmetika bus
nauja, tačiau jeigu ja nebus tinkamai pasinaudojama, gali labai pakenkti
kirpyklos įvaizdžiui, ko pasekoje, gali labai sumažėti klientų ratas.

Vyriausybiniai nurodymai – kiekvienas verslas, kad ir koks
stabilus jaučiasi, gali susidurti su daugybe rizikos faktorių, kylančių iš
aukščiausių valdymo organų, t.y. vyriausybės:

• Nerimą kelia ekonominės valstybės būklė, vis besikeičianti

mokesčių sistema gali sudaryti barjerus sėkmingam verslo

vystymui.

• Verslo įmonės tyko spragos teisinėje ir mokesčių sistemose.

Žinoma, geriausia būsimos įmonės galimybės ir rizikos
įvertinimas atsispindi SWOT analizėje:

SWOT analizė (SSGG)

|STIPRI ĮMONĖ |SILPNA ĮMONĖ |
|Maža organizacinė struktūra |Nežinomas įmonės vardas |
|Vadovo praktinė patirtis |Įdirbio trūkumas |
|Aukšta darbo kokybė |Silpni buhalterinės apskaitos |
|Lanksti kainų sistema |įgūdžiai |
|Naujų paslaugų plėtimas |Darbuotojų kaita |
|Pastovūs klientai | |
|GALIMYBĖS |GRĖSMĖS |
|Rinkos plėtra |Konkurentų atsiradimas |
|Vartotojų poreikių augimas |Infliacija |
|Įmonės veiklos rūšių plėtra |Mokesčių didėjimas |
|Įmonės darbuotojų kvalifikacijos |Mokesčių brangimas |
|kėlimas |Įstatymų kaita |

Rizikos mažinimo būdai

• Dirbama tik su kokybiškomis medžiagomis

• Darbuotojų atranka, užtikrinant darbo kokybę

• Nuolatinis vadybos ir finansinių įgūdžių lavinimas

• Racionalus įmonės lėšų naudojimas

• Gero įmonės vardo kūrimas ir reklama

• Naujų klientų ieškojimas

• Darbo sąlygų gerinimas, išvengiant darbuotojų kaitos.

8. FINANSAI

Rengiant šią finansinę dalį, buvo pasinaudota kelių analogiškų
kirpyklų duomenimis, ir kai kuriais kirpėjų pastebėjimais bei realiais
daviniais.

Nauja technologija bei įranga, atliktas patalpų remontas leidžia
iki minimumo sumažinti rizikos laipsnį, bei visas sąnaudas, smarkiai
įtakojančias paslaugų savikainą.

Visame verslo projekte nuosavos lėšos sudaro 200,0 tūkst.Lt

Ilgalaikė paskola, pagrindui statybos ir remonto darbams
atlikti, yra paimama visa iš karto 2005 metų rugsėjo 1 d. 4 metams.
Grąžinimo atidėjimas – I ketvirtis. Palūkanų norma – 8%.

Paskolos padengimo schema, tūkst. Lt
| |2005 metai|2006 metai|2007 metai|2008 metai|2009 metai|
|Paskolos grąžinimas|3,75 |7,50 |7,50 |7,50 |3,75 |
|Palūkanų mokėjimai |1,74 |1,83 |1,23 |0,63 |0,08 |
|Sausis |- |0,18 |0,13 |0,08 |0,03 |
|Vasaris |- |0,17 |0,12 |0,07 |0,02 |
|Kovas |- |0,17 |0,12 |0,07 |0,02 |
|Balandis |0,20 |0,16 |0,11 |0,06 |0,01 |
|Gegužė |0,20 |0,16 |0,11 |0,06 |0,01 |
|Birželis |0,20 |0,15 |0,10 |0,05 |- |
|Liepa |0,20 |0,15 |0,10 |0,05 |- |
|Rugpjūtis |0,20 |0,15 |0,10 |0,05 |- |
|Rugsėjis |0,19 |0,14 |0,09 |0,04 |- |
|Spalis |0,19 |0,14 |0,09 |0,04 |- |
|Lapkritis |0,18 |0,13 |0,08 |0,03 |- |
|Gruodis |0,18 |0,13 |0,08 |0,03 |- |
|Iš viso: |5,49 |9,33 |8,73 |8,13 |3,83 |
|Paskolos likutis |26,25 |18,75 |11,25 |3,75 |- |

Kadangi patalpos yra tuščios, reikalinga nupirkti baldus patalpų
apstatymui bei kita reikalingą įrangą, be kurios kirpykla negalėtų veikti.

|Eil. Nr.|Pavadinimas |Vienetų |Kaina, |Suma, |
| | |skaičius |tūkst. Lt |tūkst. Lt |
| |Baldai, komplektas |1 |3,50 |3,50 |
| |Baldų komplektas 4 darbo |4 |1,20 |4,80 |
| |vietoms (3 kirpėjos ir 1 | | | |
| |manikiūrininkė) | | | |
| |Šviestuvai |4 |0,20 |0,80 |
| |Įrankiai |30 |0,25 |7,36 |
| |Tiekiamoji ventiliacija |1 |2,00 |2,00 |
| |Stalas |2 |0,20 |0,40 |
| |Spinta |4 |0,20 |0,80 |
| |Lentynos dažams sudėti |4 |0,11 |0,44 |
| |Augalai |10 |0,05 |0,50 |
| |Apranga |8 |0,10 |0,80 |
| |Raštinės reikmenys |10 |0,02 |0,20 |
| |Reklaminė iškaba |1 |1,30 |1,30 |
| |Žaliuzės |3 |0,30 |0,90 |
| |Kriauklė bei kiti įrengimai |3 |0,40 |1,2 |
| | | |VISO: |25,00 |

Šis įsigytas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas bus nudėvimas
pagal sekančius normatyvus:

|Eil.Nr. |Pavadinimas |Pradinė |Nusidėv.|Per 1 |Per metus|
| | |kaina |metais |mėnesį |tūkst. Lt|
| |Baldai, komplektas |3,50 |5 |0,06 |0,70 |
| |Baldų komplektas 4 darbo |4,80 |5 |0,08 |0,96 |
| |vietoms | | | | |
| |Šviestuvai |0,80 |2 |0,03 |0,40 |
| |Įrankiai |7,36 |1 |0,61 |7,36 |
| |Tiekiamoji ventiliacija |2,00 |3 |0,06 |0,67 |
| |Stalas |0,40 |3 |0,01 |0,12 |
| |Spinta |0,80 |3 |0,02 |0,24 |
| |Lentynos dažams sudėti |0,44 |3 |0,01 |0,12 |
| |Augalai |0,50 |1 |0,04 |0,50 |
| |Apranga |0,80 |1 |0,06 |0,80 |
| |Raštinės reikmenys |0,20 |1 |0,02 |0,20 |
| |Reklaminė iškaba |1,30 |2 |0,05 |0,60 |
| |Žaliuzės |0,90 |2 |0,04 |0,45 |
| |Kriauklė bei kiti įrengimai|1,20 |3 |0,03 |0,36 |
| |VISO: | | |1,12 |13,48 |
| |Patalpų nusidėvėjimas |50,00 |20 |0,21 |2,52 |

8.1. Sąnaudų analizė

Kirpyklos planuojamos sąnaudos, tūkst. Lt

|Išlaidų pavadinimas | |2005- |2006 metai| |
| |1 mėnuo |ketvirtis |pusmetis |metinis |
|Nusidėvėjimas |0,60 |1,80 |3,60 |7,20 |
|Žaliavos, medžiagos |2,00 |2,50 |3,00 |6,00 |
|Energetinės bei komunal. |0,40 |1,20 |2,40 |4,80 |
|sąnaud. | | | | |
|Nurašymas |0,73 |2,19 |4,38 |8,76 |
|Kitos išlaidos |0,20 |0,60 |1,20 |2,40 |
|Remontas |0,96 |2,88 |5,76 |11,52 |
|Patento mokestis |0,08 |0,24 |0,48 |0,96 |
|Visos išlaidos: |4,97 |11,41 |20,82 |41,64 |

Lentelėje matome, jog kirpykla nusidėvėjimo sąnaudas stengsis
išlaikyti pastovias, t.y. didesnio turto ji per 2 veiklos metus įsigyti
neplanuoja.

Medžiagas, be kurių paslaugų atlikimas pasidarytų neįmanomas,
planuoja užsipirkti pirmąjį mėnesį. Vėliau medžiagos bus tik priperkamos
papildomai, priklausomai nuo to, kokios susinaudos labiausiai.

Enegetinėms bei komunalinėms sąnaudoms mėnesiui yra paimamas
vidurkis vasaros ir žiemos laikotarpio, kadangi vasarą elektros reikia
mažiau, o žiemą daugiau. Taigi vidurkis susidaro apie 0,4 tūkst. Lt per
mėnesį.

Kitas išlaidas sudaro reklama – 0,13 tūkst. Lt per mėnesį ir
prenumerata įvairių žurnalų, susijusių su kirpykla bei grožiu – 0,07 tūkst.
Lt per mėnesį.

Kadangi remonto išlaidos neviršija 50% patalpų turto kainos, bus
nurašoma į sąnaudas per 2 metus po 0,96 tūkst. Lt per mėnesį.

Verslo liudijimo kaina metams sudaro 0,96 tūkst Lt. Įsigijus
liudijimą, pajamų bei kelių mokesčio mokėti nebereikia.

Taigi kaip matyti iš išlaidų prognozių, pastovios išlaidos
sudaro – 18 tūkst. Lt ir kintamos sąnaudos – 23,64 tūkst. Lt per metus.

Išanalizuosime numatomą kirpyklos pelną, jo rodiklius bei pinigų
srautus trimis variantais: labiausiai tikėtinu, pesimistiniu ir
optimistiniu.

8.2. Labiausiai tikėtinas variantas

Numatoma, kad patentininkas mokės 80 Lt fiksuotą vienos darbo
dienos mokestį (4 patentininkai ir vidurkis 26 darbo dienos per mėnesį).
Paskaičiavimai atlikti imant pilnus metus, nors veiklą kirpykla pradeda tik
spalio 2 dieną 2005 metų, kadangi prognozuojamos kirpyklos pajamos bei
sąnaudos per 2005 ir 2006 metus yra planuojamos apytiksliai vienodos.

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita, tūkst. Lt

| |1 mėnuo |ketvirtis |pusmetis |metinis |
|Pajamos |8,32 |24,96 |49,92 |99,84 |
|Paslaugų savikaina |1,50 |4,50 |9,00 |18,00 |
|Bendrasis pelnas |6,32 |20,46 |40,92 |81,84 |
|Veiklos sąnaudos |1,97 |5,91 |11,82 |23,64 |
|Veiklos pelnas |4,35 |14,55 |29,10 |58,20 |
|Palūkanų sąnaudos |0,12 |0,36 |0,72 |1,44 |
|(vidurkis) | | | | |
|Pelnas prieš apmokestinimą|4,23 |14,19 |28,38 |56,76 |
| |4,23 |14,19 |28,84 |56,76 |

Prognozuojama pinigų srautų ataskaita tūkst. Lt

| |2005-2006 metais |
|Grynasis pelnas |56,76 |
|Nusidėvėjimo sąnaudos |16,00 |
|Sumokėtos palūkanos |-1,44 |
|Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos |71,32 |
|Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pirkimas |-50,00 |
|Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos |-50,00 |
|Banko paskola |30,00 |
|Nuosavos lėšos |20,00 |
|Paskolos grąžinimas |-7,50 |
|Sumokėtos palūkanos |-1,44 |
|Grynieji pinigai iš finansinės veiklos |41,06 |
|Pinigai laikotarpio pradžioje |0 |
|Pinigai laikotarpio pabaigoje |62,38 |

Bendrojo pelningumo rodiklis, kuris yra lygus bendrojo pelno ir
įplaukų santykiui lygi 81,84 / 99,84*100%=81.97%;

Lūžio taškas, kuris yra lygus pridėtinių išlaidų bendrojo
pelningumo santykiui labiausiai tikėtinu variantu bus lygus 23,64 /
81,97%*100% = 28.84 tūkst. Lt per metus. Per mėnesį 2,40 tūkst. Lt
(žr.priedą Nr.2).

8.3. Pesimistinis variantas

Numatoma, kad patentininkas mokės 60 Lt fiksuotą vienos darbo
dienos mokestį (4 patentininkai ir vidurkis 26 darbo dienos per mėnesį).
Paskaičiavimai taip pat atlikti imant pilnus metus, nors veiklą kirpykla
pradeda tik spalio 2 dieną 2005 metų, kadangi prognozuojamos kirpyklos
pajamos bei sąnaudos per 2005 ir 2006 metus yra planuojamos apytiksliai
vienodos.

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita tūkst. Lt

| |1 mėnuo |ketvirtis |pusmetis |metinis |
|Pajamos |6,24 |18,72 |37,44 |74,88 |
|Paslaugų savikaina |1,50 |4,50 |9,00 |18,00 |
|Bendrasis pelnas |4,74 |14,22 |28,44 |56,88 |
|Veiklos sąnaudos |1,97 |5,91 |11,82 |23,64 |
|Veiklos pelnas |2,77 |8,31 |16,62 |33,24 |
|Palūkanų sąnaudos (vidurkis) |0,12 |0,36 |0,72 |1,44 |
|Pelnas prieš apmokestinimą |2,65 |7,95 |15,90 |31,80 |
|Grynasis pelnas |2,65 |7,95 |15,90 |31,80 |

Prognozuojama pinigų srautų ataskaita tūkst. Lt

| |2005-2006 metais |
|Grynasis pelnas |31,80 |
|Nusidėvėjimo sąnaudos |16,00 |
|Sumokėtos palūkanos |-1,44 |
|Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos |46,36 |
|Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pirkimas |-50,00 |
|Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos |-50,00 |
|Banko paskola |30,00 |
|Nuosavos lėšos |20,00 |
|Paskolos grąžinimas |-7,50 |
|Sumokėtos palūkanos |-1,44 |
|Grynieji pinigai iš finansinės veiklos |41,06 |
|Pinigai laikotarpio pradžioje |0 |
|Pinigai laikotarpio pabaigoje |37,42 |

Bendrojo pelningumo rodiklis, kuris yra lygus bendrojo pelno ir
įplaukų santykiui lygi 56,88 / 74,88*100%=75.96%;

Lūžio taškas, kuris yra lygus pridėtinių išlaidų bendrojo
pelningumo santykiui labiausiai tikėtinu variantu bus lygus 23,64 /
75,96%*100% = 31,12 tūkst. Lt per metus. Per mėnesį 2,59 tūkst. Lt.

8.4. Optimistinis variantas

Numatoma, kad patentininkas mokės 100 Lt fiksuotą vienos darbo
dienos mokestį ( 4 patentininkai ir vidurkis 26 darbo dienos per mėnesį).
Paskaičiavimai taip pat atlikti imant pilnus metus, nors veiklą kirpykla
pradeda tik spalio 2 dieną 2005 metų.

Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita tūkst. Lt

| |1 mėnuo |ketvirtis |pusmetis |metinis |
|Pajamos |10,40 |31,20 |62,40 |124,80 |
|Paslaugų savikaina |1,50 |4,50 |9,00 |18,00 |
|Bendrasis pelnas |8,90 |26,70 |53,40 |106,80 |
|Veiklos sąnaudos |1,97 |5,91 |11,82 |23,64 |
|Veiklos pelnas |6,93 |20,79 |41,58 |83,16 |
|Palūkanų sąnaudos (vidurkis) |0,12 |0,36 |0,72 |1,44 |
|Pelnas prieš apmokestinimą |6,81 |20,43 |40,86 |81,72 |
|Grynasis pelnas |6,81 |20,43 |40,86 |81,72 |

Prognozuojama pinigų srautų ataskaita tūkst. Lt

| |2005-2006 metais |
|Grynasis pelnas |81,72 |
|Nusidėvėjimo sąnaudos |16,00 |
|Sumokėtos palūkanos |-1,44 |
|Grynieji pinigų srautai iš įmonės veiklos |96,28 |
|Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pirkimas |-50,00 |
|Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos |-50,00 |
|Banko paskola |30,00 |
|Nuosavos lėšos |20,00 |
|Paskolos grąžinimas |-7,50 |
|Sumokėtos palūkanos |-1,44 |
|Grynieji pinigai iš finansinės veiklos |41,06 |
|Pinigai laikotarpio pradžioje |0 |
|Pinigai laikotarpio pabaigoje |87,34 |

Bendrojo pelningumo rodiklis, kuris yra lygus bendrojo pelno ir
įplaukų santykiui lygi 106,80 / 124,80*100%=85,58%;

Lūžio taškas, kuris yra lygus pridėtinių išlaidų bendrojo
pelningumo santykiui labiausiai tikėtinu variantu bus lygus 23,64 /
85,58%*100% = 27,62 tūkst. Lt per metus. Per mėnesį 2,30 tūkst. Lt.

8.5. Finansinės išvados

Kirpyklos aukštas pelningumo lygis (75,96% pesimistiniu variantu
ir 85,58% optimistiniu variantu) rodo, kad kirpyklos yra itin geros
galimybės vykdyti efektyvią veiklą. Jeigu tokie rezultatai sektų 2006
metais, tai yra neabejotina, kad 2007 metais kirpykla turi labai geras
galimybes plėsti verslą, klientams pasiūlyti vis daugiau paslaugų ir įkurti
grožio saloną.

Lūžio taškas, kuris dar gali būti vadinamas nenuostolingumo
taškas – t.y. apyvartos dydis pereinant iš nuostolių į pelną. Iki šio taško
verslas yra nuostolingas, o po jo – pelningas. Vadinasi, pasiekus
nenuostolingumo tašką 2,40 tūkst. Lt mėnesinį realizacijos lygį (mūsų
atveju verslo liudijimo) pagal labiausiai tikėtiną variantą, tolesnis
realizacijos didėjimas pradeda duoti pelną, nes bendrojo pelningumo
rodiklis viršija pridėtines išlaidas.

IŠVADOS

Klientai puikiai išmano, kas yra patogu, kas gražu, madinga.
Būti gražiam ir tą grožį palaikyti padeda kirpyklose, grožio salonuose
dirbantys kirpėjai. Todėl sėkmingai atlikus rinkos tyrimus, juos
išanalizavus ir teisingai pastebėjus, kas sparčiai vystantis Klaipėdos
miestui, gali pritrūkti kirpyklų, kuriose dirba profesionalūs kirpėjai.
Todėl naujosios kirpyklos, kuri atlieka visas kirpimo, dažymo, modeliavimo,
konsultavimo, manikiūro paslaugas atidarymas, kurioje taip pat dirba tik
profesionalūs kirpėjai, Klaipėdos mieste yra labai teisingas.

Investavus į šį verslo projektą 50,0 tūkst. Lt ir teisingai
panaudojus šias investicijas (tobulai, pagal visus reikalavimus padaryti
statybos ir remonto darbai už 23,0 tūkst. Lt, geros įrangos, naujausios
kosmetikos įsigyjimas, profesionalios kirpėjos, joms suteiktos geros darbo
sąlygos, geras patalpų interjeras, aukšta darbo kultūra) – tai tik
nedaugelis iš visų kirpyklai būdingų teigiamų bruožų, kurie kirpyklai duoda
56,76 tūkst. Lt grynojo pelno (pgal labiausiai tikėtiną variantą). Esant
palyginti nemažai konkurencijai, kaip naujai įsteigtai įmonei, per
pirmuosius veiklos metus šie rezultatai yra labai geri.

Ir kaip matome iš atliktų paskaičiavimų pagal atskirus
variantus, šis verslas yra sėkmingas ir turi labai geras perspektyvas 2007
metais plėsti verslą, vartotojams pasiūlyti daugiau paslaugų, jas dar
labiau tobulinant, ir atidaryti grožio saloną.

LITERATŪRA

1. Apalaitienė A., Jasūdienė L. Įmonės veiklos planavimas. Kaunas

„Technologija“, 2002.

2. Garškienė A. Verslo rizika., 1997.

3. Jakučiūvienė – Kubertavičienė R. Piešimas kirpėjams ir kosmetikėms.

Vilnius „Agora“, 1998.

4. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą. Leid. Pačiolis, 2001.

5. Kirpėjo menas. Vilnius „Žuvėdra“, 2000.

6. Kvedaraitė V. Firmos finansinė veiklos analizė. Vilnius, 1994.

7. Kvedaraitė V. Pelningumo analizė ir prognozavimas. Vilnius, 1996.

8. Vakarų Lietuva 2020. Klaipėdos apskrities bendrasis planas. Klaipėda,

2001.

9. www.imones.lt

10. www.std.lt

LŪŽIO TAŠKO GAVIMAS (tikėtinu variantu) – priedas Nr.1

Tūkst.Lt

56,76

28,84

(pusmetis)

8,32

50 000Lt Laikas (m.)

2005 2006

Leave a Comment