Internetinės svetainės plano parengimas (VB svetainė)

Turinys

Įvadas . . . . . . . . . . . 31. Įmonės charakteristika . . . . . . . . 42. Įmonės svetainės tikslai . . . . . . . . 63. Vartotojų identifikavimas . . . . . . . 64. Svetainės turinio sukūrimas . . . . . . . 75. Reklama . . . . . . . . . . 96. Biudžetas . . . . . . . . . . 10Literatūra . . . . . . . . . . 12

ĮVADAS

Šiandien internetas – viena svarbiausių marketingo priemonių, kuris turi išskirtinių bruožų, lyginant su tradicinėmis marketingo priemonėmis. Interneto galimybės yra beribės, naujos ir neįprastos, ir nepilnai panaudojamos. Interneto kaip vienos marketingo priemonės realizavimas yra interneto svetainės sukūrimas. Vienas iš svarbiausių svetainės kūrimo etapų yra projekto parengimas. Tai projekto tikslų, resursų bei kūrybinio potencialo planavimas, taip pat darbų tvarkaraščio sudarymas. Kuo daugiau smulkmenų bei galimų klaidų numatysite šiame etape, tuo lengviau bus įgyvendinti projektą. Pagrindiniai interneto svetainės kūrimo projekto etapai: projekto tikslų nustatymas; numatyti pagrindinį būsimų lankytojų segmentą; informacijos turinio kūrimas, atsižvelgiant į pagrindinį būsimų lankytojų segmentą ; svetainės dizaino kūrimas; svetainės reklamavimas; svetainės įvaizdžio kūrimo būdai. Svetainės kūrimo projektas neapsiriboja vien tik šiais išvardintais etapais. Taip pat būtina pasirinkti serverį, kuriame bus patalpinta svetainė. Labai svarbu sukurti tinkamą svetainės vardą. Svetainės informacija turi būti nuolat atnaujinama ir papildoma.

1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Vilniaus bankas – vienas pirmųjų komercinių bankų Lietuvoje, įkurtas 1990 metų kovo mėn. 2 d. 1991 m. lapkritį bankas tapo tarptautinės mokėjimo kortelių asociacijos Visa International nariu, 1993 m. gruodį išduota pirmoji Lietuvoje Visa Classic kortelė. Tų pačių metų gruodį bankas įsijungė į pasaulinę tarpbankinę sistemą S.W.I.F.T. 1994 m. tarptautinė audito kompanija Arthur Andersen pateikė pirmąją išvadą apie banko 1993 metų veiklą. Tų pačių metų pabaigoje banko filialų skaičius išaugo iki 12. 1995 metais įsteigti du banko padaliniai, teikiantys naujas paslaugas Lietuvoje: Finansų maklerio departamentas ir Lizingo kompanija. Be to, gautos pirmosios stambios ilgalaikio kredito linijos iš Pasaulio banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei pradėta pirmoji Lietuvoje bankų dvynių programa su Olandijos ABN AMRO banku, finansuojama Europos Sąjungos PHARE programos lėšomis.

1995 m. pabaigoje banko kapitalas išaugo iki 42 mln. Lt (tuo metu Lietuvoje kilo bankų krizė), kai į Vilniaus banką investavo tarptautiniai investiciniai fondai. 1996 m. rugpjūtį akcinis kapitalas padidėjo iki 102 mln. Lt, sėkmingai išplatinus 60 mln. Lt akcijų emisiją Liuksemburgo vertybinių popierių biržoje. 1996 m. spalio mėnesį bankų reitingų agentūra suteikė bankui pirmąjį tarptautinį reitingą. 1998 m. liepą tarptautinė agentūra Thomson BankWatch suteikė aukštesnį banko ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingą BB+. 2000-ųjų metų pradžioje agentūra padidino emitento reitingą nuo IC-B iki IC-A/B bei patvirtino aukščiausio įvertinimo trumpalaikį reitingą LC-1 ir ilgalaikių skolininko įsipareigojimų reitingą BB+, kuris tebėra ribojamas bendrojo Lietuvos reitingo. Reitingų agentūra Standard & Poor_s 1999 m. suteikė ir 2000-ųjų metų pradžioje patvirtino viešosios informacijos reitingą BB(pi).2001 m. gegužės mėn. tarptautinė reitingų agentūra Fitch suteikė VB paramos reitingą 3, padidino kredito reitingą ilgalaikėms paskoloms užsienio valiuta nuo BB+ iki BBB-, o reitingą trumpalaikėms paskoloms užsienio valiuta padidino nuo B iki F3. Prognozė abiems reitingams – stabili. Ilgalaikio skolinimosi vietos valiuta reitingas BBB+. 1998 m. kovą pasirašyta strateginio bendradarbiavimo sutartis tarp trijų Baltijos šalių bankų: Eesti Uhispank, Latvijas Unibanka ir Vilniaus banko. Gruodį bankas išleido tikslinę akcijų emisiją, kurią pasirašė strateginis investuotojas – Švedijos Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), investavęs 220,8 mln. Lt ir įsigijęs 32% banko akcijų, tapo strateginiu banko partneriu. VB akcinis kapitalas padidėjo nuo 102 mln. iki 150 mln. Lt. Šiandien SEB yra pagrindinis banko akcininkas, valdantis 98 proc. akcinio kapitalo.1998 m. bankas įsigijo 70% FMĮ Vilfima, kuri perorganizuota į dukterinę įmonę UAB VB Vilfima, o tų pačių metų birželį įkurta banko dukterinė įmonė VB Gyvybės draudimas, teikianti naują Lietuvoje draudimo paslaugą – investicinį gyvybės draudimą. AB Vilniaus banko grupę dabar sudaro Vilniaus bankas bei penkios jo dukterinės bendrovės: UAB VB Lizingas, UAB VB Vilfima, UAB VB Rizikos kapitalo valdymas, UAB VB Gyvybės draudimas ir UAB VB Investicijų valdymas. 1999 metais Vilniaus bankas įsigijo antrą pagal dydį Lietuvos privatų banką bei pagrindinį savo konkurentą – banką Hermis. Po susijungimo Vilniaus bankas tapo didžiausiu Lietuvos banku, kuris šiandien pagal turtą užima 39,4 proc. bankų rinkos (2001 m. rugsėjo 30 d.), per 42 proc. paskolų rinkos, beveik 40 proc. visų indėlių, 50 proc. mokėjimo kortelių, 83 proc. internetinės bankininkystės bei 39 proc. lizingo rinkų.
2001 m. gruodžio 31 d. VB grupės grynasis pelnas (pagal TAS) sudarė 95,2 mln. litų (15,8% daugiau negu 2000 metų pabaigoje), visas turtas buvo 6,2 mlrd. Lt. (11,8% daugiau negu 2000 m.), pelnas tenkantis vienai akcijai buvo 6,16 Lt, nuosavybės grąža – 15,06%, turto grąža – 1,70%. Bankas išlaikė absoliutaus lyderio pozicijas Lietuvos atsiskaitymo kortelių rinkoje (48,4% rinkos), VB Interneto paslaugų vartotojų skaičius metų pabaigoje peržengė 50 tūkst (per metus padidėjo 4,5 karto). Antrinės banko įmonės VB Lizingas veiklos apimtys 2001 metais padidėjo du kartus, pasirašytų sutarčių skaičius taip pat padvigubėjo. Finansiniai banko ir grupės duomenys nuo 1993 metų rengiami pagal TAS, iki 2001 m. buvo audituojami tarptautinės audito kompanijos Arthur Andersen, o 2001 metais – PriceWaterhouseCoopers. Šią bendrovę banko akcininkai patvirtino ir 2002 m. VB grupės veiklos auditoriumi. 2001 m. gruodžio 31 d. VB grupėje dirbo 1.905 darbuotojai, Vilniaus banke – 1.783. Šiandien Vilniaus bankas – tai pirmaujantis universalus Lietuvos bankas, teikiantis daugelį bankinių produktų ir paslaugų tiek verslo, tiek individualiems klientams. Banko klientai – daugiau kaip 54 tūkst. įmonių ir 275,7 tūkst. privačių asmenų. Vilniaus bankas turi platų paslaugų ir produktų pardavimų tinklą, kurį sudaro 18 filialų, Pinigų tvarkymo ir saugos filialas, 40 klientų aptarnavimo skyrių, esančių pagrindiniuose Lietuvos miestuose, 164 Lietuvos pašto skyriai, 184 bankomatai ir 4.487 POS terminalai visoje šalyje.

2. ĮMONĖS SVETAINĖS TIKSLAI

Prieš pradedant kurti svetainę, svarbu nustatyti kuriamos svetainės tikslus. Ko siekia Vilniaus bankas kurdamas svetainę:1. sukurti solidesnį, profesionalų šiuolaikišką firmos įvaizdį;2. reklamuoti produktus ir paslaugas; 3. atsakyti į klausimus apie produktus ir paslaugas; 4. naudoti elekroninį paštą ne tik kaip ryšio, bet ir kaip rinkodaros priemonę; 5. reklamuotis mažesniais kaštais, pasiekiant daugiau rinkų;6. parduoti produktu ir paslaugas – e-bankininkystė.

3. VARTOTOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

Interneto auditorija plati. Be abejo, svetainės tinklapius lankys ne visi interneto naršytojai. Tačiau būtina, kad svetainė suburtų savo nuolatinius lankytojus:1. reikia atlikti interneto potencialių vartotojų analizę.

2. kryptingai numatyti savo kuriamos svetainės potencialių lankytojų pagrindinį segmentą. 3. sudaryti potencialios svetainės auditorijos charakteristiką. Tokiu būdu, bet kuriame svetainės kūrimo etape, ar tai bus turinio ruošimas ar svetainės dizaino projektavimas, reiktų atsižvelgti į pagrindinio lankytojų segmento charakteristikas.Vilniaus bankas kurdamas savo internetinę svetainę tikisi, kad jos pagrindiniais lankytojais bus:1. Juridiniai asmenys2. Fiziniai asmenys.Kad svetainė atitiktų visus Vilniaus bankas reikalavimus ir lūkesčius, buvo paskelbtas konkursas svetainės “kūrėjui ir vystytojui” taigi, jau daugiau nei metus Vilniaus bankas svetaine rūpinasi UAB “Neosymmetria ( http://www.neosymmetria.com/).4. SVETAINĖS TURINIO SUKŪRIMAS

Interneto lankytojai labiausiai vertina informaciją, jiems reikalingą informaciją. Svetainės turinys turi atitikti šiuos kriterijus:1. įgyvendinti nustatytus svetainės kūrimo projekte tikslus;2. atitikti pagrindinio lankytojų segmento charakteristikas;3. turinys turi būti unikalus, kad pritraukti auditoriją;4. informacija turi būti nuolat atnaujinama ir tobulinama, kad išlaikyti lankytojų susidomėjimą. 5. informacija turi būti objektyvi ir teisinga. 6. turinyje neturėtų būti per daug įkyrios reklamos.Vilniaus bankas svetainės turinys: pirmajame puslapyje talpinamas firmos logotipas.

Šis logotipas neturėtų būti per didelis. Toliau labai patogiai padarytos nuorodos į tolesnius puslapius:

Labai patogiai išdėstytos nuorodos į dukterine įmones:

Pirmame puslapyje yra patalpintos naujausios žinios ir svarbūs skelbinai.Kas svarbu puslapio lankytojams – tai , kad jie gali pasižiūrėti banko siūlomos paslaugos VB-Internetas demo versiją:

Svetainė atrodo šitaip:Bendrai svetainės medis atrodo šitaip:Apie VB Trumpai apie VB Istorija Vadovybė Organizacinė struktūra Tinklas Filialai Grynųjų pinigų išdavimo vietos Finansinės ataskaitos Bankai korespondentai NaujienosPrivatiems klientams Sąskaitos ir indėliai Kaip atsidaryti sąskaitas Banko sąskaita Indėlių sąskaitų rūšys Terminuotasis indėlis Terminuotas kaupiamasis indėlis Kaupiamasis indėlis Sąlyginio deponavimo indėlis

Indėlių palūkanų normos

Mokėjimo kortelės Visa Electron Visa Electron/Statoil Extra Visa Classic Visa Gold VB banko kortelė Eurocard-MasterCard Standart Maestro American Express Kortelių deriniai Grynųjų pinigų išmokėjimas (bankomatų tinklas) Atmintinė Mėnesio ataskaitos e.paštu Prašymas išduoti mokėjimo kortelę (korteles) Atsiskaitymai Pinigų pervedimai Vietiniai pervedimai Tarptautiniai pervedimai

Tiesioginis debetas Kreditai Būsto kreditas Kreditas pirkti būstą Kreditas statyti ir rekonstruoti būstą Kreditas remontuoti būstą Būsto kredito paraiška

Lengvatinis būsto kreditas Vartojimo kreditas Vartojimo kredito paraiška

Paslaugų įkainiai Seifai Individualaus naudojimo seifai Savitarnos seifai E.bankininkystė VB Internetas Demo versija Prašymas

VB Linija Prašymas

VB Linija 1528 Prašymas

Valiutų kursai Grynieji pinigai

Pinigai pavedimu

Valiutos Oficialių LB valiutų kursų istorija

Valiutų skaičiuoklė Vertybiniai popieriai Kaip tapti investuotoju Kur investuoti Įmonių akcijos LR taupymo lakštai LR Vyriausybės vertybiniai popieriai LR euroobligacijos Įmonių obligacijos NSEL 30 indekso fondas SEB fondai Kur kreiptis Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis Įkainiai

VP apskaita ir saugojimas VP sąskaita VP sąskaitos išrašai, ataskaitos, pažymos VP operacijos VP saugojimas VP įkeitimas Įkainiai Kur kreiptis

Naudingos nuorodos VB Asmeninis bankas Lizingas Gyvybės draudimas Investicijų valdymasVerslo klientams Sąskaitos ir indėliai Kaip atsidaryti sąskaitas Banko sąskaita Indėlių sąskaitų rūšys Terminuotasis indėlis Terminuotas kaupiamasis indėlis Sąlyginio deponavimo indėlis Vienos nakties

Inėlių palūkanų normos Mokėjimo kortelės Visa Business VB banko kortelė Eurocard-MasterCard Business American Express Corporate Kortelių išdavimo ir naudojimo taisyklės Atmintinė Grynųjų pinigų išmokėjimas (bankomatų tinklas) Atsiskaitymai Pinigų pervedimai Vietiniai pervedimai Tarptautiniai pervedimai

Tiesioginis debetas Sąlyginiai mokėjimai Čekiai Akredityvai Dokumentai inkaso ir vekseliai užsienio valiuta Vekseliai litais, mokėtini Lietuvoje Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai Faktoringas

Faktoringo samprata Tarptautinis faktoringas Faktoringo įkainiai Kreditai Kreditai verslui Seifai Individualaus naudojimo seifai Savitarnos seifai E.bankininkystė VB Internetas Demo versija Prašymas

VB Telebankas Valiutos Oficialių LB valiutų kursų istorija

Valiutų skaičiuoklė Vertybiniai popieriai Kaip tapti investuotoju Kur investuoti Įmonių akcijos LR Vyriausybės vertybiniai popieriai LR euroobligacijos Įmonių obligacijos NSEL 30 indekso fondas SEB fondai Kur kreiptis Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis Įkainiai

VP apskaita ir saugojimas VP sąskaita VP sąskaitos išrašai, ataskaitos, pažymos VP operacijos VP saugojimas VP įkeitimas Paslaugos emitentams Įkainiai Kur kreiptis

Naudingos nuorodos Lizingas Gyvybės draudimas Investicijų valdymas Rizikos kapitalas Verslo konsultacijos E.bankininkystė VB Internetas Elektroninis slaptažodžių generatorius Demo versija Prašymas VB Telebankas Partner Proxy VB Linija Prašymas VB Linija 1528 Prašymas Įkainiai ir palūkanos Privatiems klientams Banko sąskaitos Kreditai Tarptautiniai pinigų pervedimai Vietiniai pinigų pervedimai Lėšų įskaitymas į sąskaitą Valiutų pirkimas ir pardavimas Kasos operacijos Čekiai Seifai Mokėjimo kortelės Indėlių palūkanų normos Verslo klientams Banko sąskaitos Kreditai ir faktoringas Tarptautiniai pinigų pervedimai Vietiniai pinigų pervedimai Lėšų įskaitymas į sąskaitą Valiutų pirkimas ir pardavimas Kasos operacijos Seifai Čekiai Akredityvai Dokumentiniai inkaso ir vekseliai užsienio valiuta Vekseliai litais, mokėtini Lietuvoje Sąlyginiai mokėjimai Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai Vekseliai Mokėjimo kortelės Indėlių palūkanų normosApžvalgosIždas Iždo informaciją rasite www.vbfin.lt

Kiekviename puslapyje numatyta galimybė grįžti į pagrindinį svetainės puslapį, išdėstytas svetainės nuorodų žemėlapis, nurodytas kontaktinis adresas.Siekiant efektyvaus svetainės vystymo, aktualu numatyti jau kūrimo procese išskirtinius dizaino bruožus, nukreiptus svetainės lankomumo didinimui. 1. Išskirtinė, bet nesikeičianti nuorodos spalva (pakitusi nuorodos spalva gali suklaidinti lankytoją, kad jis jau yra čia lankęsis); 2. Teksto šriftas įprasto dydžio šriftas – tai sudarys išsamaus ir lengvai skaitomo teksto įspūdį.

3. Visuose svetainės puslapiuose navigacijos meniu bus sukurtas pastovios formos, dydžio ir išdėstytas pastovioje puslapių vietoje. Svetainė internete adresuota viso pasaulio vartotojams. Čia svarbu nepamiršti, kad nors pripažinta pasaulio kalba yra anglų, verta kreiptis į pirkėją jo gimtąją kalba, taip formuojant teigiamą įspūdį.

5. REKLAMA

Kiekvienas elektroninės prekybos ir paslaugų įmonės svetainės puslapis paprastai turi nemažai priemonių, tam tikrų elementų, skatinančių potencialų pirkėją įsigyti prekę ar paslaugą svetainėje. Daugumoje atvejų, skatinimo elementai – tai įvairios nuorodos, aiškiais ir ryškiais užrašais: “Akcija” ir pan. Kadangi tai yra finansnės įmonės puslapis, tolesniuose puslapiuose stengiamasi nedėti įvairiaspalvių reklamų, kad neatkreiptų klientų dėmesio. Svetainė reklamuojama tiek internetinėmis, tiek ir tradicinėmis priemonėmis. Prie internetinių priemonių priskiriama:1. Svetainės registravimas tokiose interneto paieškos svetainėse kaip ‘Yahoo!’, ‘AltaVista’, ‘Lycos’, ‘Excite’ ar ‘Infoseek’, Lietuvoje – ‘Omnitel’, ‘Search.lt’2. Reklama kitose internetiniuose puslapiuose. 2. Dalyvavimas reklaminių užsklandėlių (angl. banner) pasikeitimo programose, kai programos dalyviai kas tam tikrą laiko tarpą kiekvienas savo svetainėse talpina kitų dalyvių reklamines užsklandėles. 3. Svetainės adreso spausdinimas ant vizitinių kortelių;4. Svetainės adreso įtraukimas į visas galimas brošiūras;5. Reklama ant automobilių, plakatai ir t.t.;6. Įvairūs pranešimai spaudai.Svarbus yra ir puslapio aprašymas (description). Aprašyme turi būti glaustai, tiksliai aprašyta svetainė. Aprašyme turi būti ne daugiau 200 simbolių. Paieškos sistemose, jei vartotojo užklausa sutampa su Vilniaus bankas puslapio raktažodžiais, tai paieškos sistema į rezultatus įtrauks ir mūsų puslapį. Ir vartotojui pateiks tokią informaciją: puslapio antraštė (title), kuri bus ir nuoroda (link) į puslapį ir jo aprašymas (description). Taigi glaustas ir informatyvus svetainės aprašymas patrauks daugelio vartotojų dėmesį.Šiandieną internetą galime vadinti kompiuterine hipertekstinė aplinka, kuri pasižymi unikaliomis reklamos galimybėmis. Reklaminis skydelis (banner) – tai GIF arba JPG formato paveikslėlis, talpinantis nuorodą į reklamuojamą tinklalapį.

Vilniaus bankas savo svetainę pastoviai atnaujina, paskutinį kartą reklama buvo atnaujinta 2002 metų birželio 10 dieną. Svetainę prižiūri ir atnaujina UAB “Neosymmetria”. Pasak jų “Tai jau trečias Interneto projektas, kurį AB Vilniaus bankas užsakymu, įgyvendina mūsų įmonė. 2002 m. pradžioje Interneto vartotojams buvo pristatyta Vilniaus banko Interneto svetainė, 2000 m. Neosymmetria, kartu su Hewlett Packard, įdiegė atsiskaitymų per Internetą sistemą – VB Internetas. Naujasis projektas – tai specializuotas, informacinis leidinys, skirtas banko klientams bei finansų specialistams, jame gausu finansinės statistinės bei palyginamosios medžiagos.”Reklamos tikslais, pirmiausia vertėtų sukurti standartinio dydžio spalvotą reklaminę užsklandėlę ir dalyvauti nemokamoje reklaminių užsklandėlių pasikeitimo programoje ‘www.banner.lt’, kurios dalyviai nemokamai leidžia rodyti savo svetainėse kitų dalyvių reklamines užsklandėles. Šioje programoje jau dalyvauja 50 interneto svetainių. Be to, papildomai už užmokestį vienai savaitei per mėnesį vertėtų dėti reklamines užsklandėles į vieną populiariausių interneto svetainių www.lrytas.lt, į kurios pagrindinį puslapį per savaitę užsuka 115000 lankytojų, o kaina savaitei siekia 1875 Lt gerai matomoje svetainės vietoje. Be internetinės reklamos, tikslinga naudoti ir reklamą populiariausiame Lietuvoje laikraštyje Lietuvos Rytas, taip kuriant įvaizdį ne tik dabartinių potencialių klientų sąmonėje, bet ir orientuojantis į rytojaus potencialius klientus visoje Lietuvoje. Siūlytume duoti Vienos skilties 46×400 mm reklamą “Verslo Žiniose”. Tokio dydžio reklaminis skelbimas kainuotų 1600Lt. Laikraštis leidžiamas apie 69-86 tūkst. egzempliorių, priklausomai nuo dienos. Nors pastaruoju metu reklaminiai skydeliai ir negerbtini, tačiau tinkamos pamainos jiems kolei kas nerasta – reklaminiai skydeliai “dirba” kaip įvaizdžio reklama ir padeda privilioti lankytojus į tinklalapį.Kai svetainė tampa pakankamai populiari, kyla kitas rėmimo uždavinys – kaip išlaikyti klientą, priversti jį ateiti dar ir dar. Taigi svarbu išsaugoti susidomėjimą svetaine nuolat atnaujinant informaciją, be to svarbu sukurti labai patogią paieškos, užklausų svetainėje sistemą, taip įgyjant lankytojų palankumą dėl patogumo. Daug klientų galima prarasti būtent dėl šios priežasties. Jei klientas verčiamas spaudinėti įvairias nuorodas, klaidžioti svetainės labirintais, kad ką nors išsiaiškintų ar įsigytų, didelė tikimybė, kad jis bus prarastas ir atvirkščiai, patogumas skatina lojalumą.
6. BIUDŽETAS

Svetainių kūrimo ir palaikymo kainos gali būti labai įvairios. Paprastai jos skaičiuojamos pagrindu imant tam tikros kvalifikacijos darbuotojo valandinį įkainį ir valandų, skirtų projektui įgyvendinti, skaičių. Kainos nustatomos atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes:1. Firmos, vykdančios projektą, patirtį: paprastai kuo didesnė patirtis, tuo didesnis įkainis.2. Firmos dydį: didesnė kompanija, didesnės pridėtinės išlaidos, aukštesni įkainiai.3. Firmos norą gauti projektą: ar įkainiai gali būti sumažinti, ar bus pasiūlyta papildomų paslaugų, jei firmai “labai reikia” Jūsų projekto.4. Projekto apimtį: kuo daugiau puslapių ir paslaugų, tuo didesni įkainiai.5. Projekto atlikimo terminus.Prieš susitinkant su svetainės kūrėjais – programuotojais, reikalinga:1. Išanalizuoti savo firmos galimybes, planus.2. Aiškiai išreikšti tikslus ir apibrėžti rezultatus, kurių tikimės iš interneto svatainės.3. Numatyti, kokia informacija bus mūsų svetainėje, pabandyti nupiešti svetainės žemėlapį.4. Paruošti svetainės puslapių tekstus.5. Surinkti dokumentus ir vaizdines priemones, kurias planuojame talpinti svetainėje.6. Suderinti projekto vykdymo etapus.Remiantis UAB “Neosymmetria” orientaciniais įkainiais, mūsų firmos svetainės sukūrimo ir palaikymo suma, būtų 1 lentelė. 1 lentelė

Pavadinimas Orientacinis įkainis (Lt)Dizainas: svetainės struktūros, stiliaus, dizaino bei titulinio puslapio sukūrimas 2500Programavimas: Elektroninio pašto konferencijos sukūrimasPaslaugų katalogo (DB iki 20 laukų) sukūrimasKiti programavimo darbai (SQL, PHP, JavaScript, Perl, Delfi), pvz., kainų skaičiuoklė 8001400(10h x 90Lt.)Užsienio kalba: www svetainės techninis sutvarkymas užsienio kalba, t.y. maketavimas, programavimas, metatagai, registravimas į paieškos sistemas 50 % visų darbų įkainioPalaikymas: Vardo srities registravimas Lietuvos domenų administracijoje (www.vardas.lt)Virtualaus serverio (svetainės) palaikymas (10 Mb disko kvota)Pašto dėžutės palaikymas 150(12mėn.x60 Lt.)40Registravimas į paieškos sistemas:Svetainės optimizavimas paieškos mašinomsMetatag’ų programavimasRegistravimas lietuviškame internete, įregistravimo kontrolėRegistravimas į užsienio paieškos sistemas. 500460180299

LITERATŪRA

1. Čepulkauskaitė I. Skaitmeninis pasaulis Lietuvoje: interneto vartotojų demografija // Naujoji komunikacija.– 2000, Nr. 18, p .40-422. www.chambers.lt3. www.nkm.lt4. Korčanovas S. Priimamasis tinkle // Vadovo pasaulis.- 2002 Nr. 2. – 28 p.5. www.lrs.lt6. www.std.lt7. www.lrytas.lt/reklamoskainos, 8. www.vz.lt9. www.vb.lt10. www.neosymmetria.com