DARBAS PRAKTINIO MOKYMO FIRMOJE MOKOMOJI PRAKTIKA

UTENOS KOLEGIJA
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
TECHNOLOGIJŲ KATEDRA
SIUVINIŲ TECHNOLOGIJOS NEAKIVAIZDINIŲ
STUDIJŲ PROGRAMA

DARBAS PRAKTINIO MOKYMO FIRMOJE MOKOMOJI PRAKTIKA
SIUVINIŲ TECHNOLOGIJOS SPECIALYBĖS STUDENTAMS

Atlikėja

2005-04-20

Vadovas

Lėktorė

R.Serbentienė

2005-

UTENA, 2005

TURINYS

TURINYS 2
ĮVADAS 3
ĮMONĖS ISTORIJA 3
ĮMONĖS MOKOMI MOKESČIAI 4
INFORMACIJOS APDOROJIMAS KOMPIUTERIU ĮMONĖJE 4
ĮMONĖS RŪŠIS 5
NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS 7
VALDYMO SCHEMA 9
GAMYBOS SKYRIAUS DARBO APRAŠYMAS 10
PASIRINKTO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 13
GAMYBOS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 13
TECHNOLOGO PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 15
MEISTRO PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 17
KOKYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBINIAI NUOSTATAI 18
BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ 20
PAREIGOS 20
BAIGIAMIEJI NUOSTATAI 20
PASIRINKTAS PREKIŲ GRUPES APRAŠYMAS 21
INFORMACINIO REKLAMINIO BUKLETO RENGIMAS 28
IŠVADOS 29
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 30
PRIEDAI 31

ĮVADAS

Darbas praktinio mokymo firmoje mokomosios praktikos tikslai:
1. Susipažinti su naujausia kanceliarijos technika, jos įdiegimu į įmonė.
2. Suprasti įvairios veiklos galimybes ir pagal sugebėjimus attlikti atitinkamą darbą.
3. Suprasti rūpestingo, organizuoto darbo svarbą.
4. Suvokti atitinkamų skyrių svarbą įmonės veikloje.
5. Mokėti rengti atitinkamų skyrių darbo aprašymus.
6. Mokėti parengti atitinkamo skyriaus pareigybinius nuostatus.
7. Taikyti vidaus ir užsienio prekybos taisykles.
8. Mokėti formuoti asortimento politiką.
9. Mokėti formuoti nuomonę apie firmą, jos prekę/ paslaugą, ir pristatyti prekę.
10. Mokėti racionaliai panaudoti reklamos ir paradavimo reikalavimus.
11. Mokėti rengti bei propaguoti įmonės reklaminę medžiagą.
12. Įgyti praktinius užsienio kalbos įgūdžius
13. Mokėti pritaikyti specializuotas kompiuterines programas.
Savarankiško darbo užduotis:
Parengti savarankišką darbą, kurio sudėtinės dalys:
1. N įmonės* valdymo schema.
2. N įmonės* pasirinkto skyriaus (marketingo, finansų ir kt.) darbo aprašymas.
3. N įmonės* paasirinkto skyriaus darbuotojų pareigybiniai nuostatai.
4. N įmonės* pasirinktos prekių grupes aprašymas.
5. Parengti informacinį reklaminį bukletą lietuvių ir užsienio kalbomis apie N įmonės* (galima pasirinkti praktinio mokymo firmą), siūlomą produkciją, prekes, paslaugas.
N įmonė* – bet kurią studento pasirinktą įmonę, kurioje jis atlieka tyrimą.

Prieš at

tliekant pasirinktos įmonės tyrimą, labai svarbu yra apibrėžti, ką reiškia įmonė. Kiekviena įmonė yra organizacija. O tai reiškia, kad ji yra socialinė grupė, nes suburia žmones ir organizuoja jų darbą, gaminanti ar teikianti paslaugas ir paskirstanti uždirbtas pajamas, atvira aplinkai, tai yra bendraujanti su kitomis įmonėmis, savivaldybe, bankais, ir pan.; turi tikslus veikti, išgyventi, didinti pelnus ir t. t. Pagal bendrus bruožus galima apibrėžti, kas yra įmonė. Įmonė – tai ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija (Bagdonas, Kazlauskiene, 2000)

Mano pasirinkta įmonė yra Danijos ir Lietuvos kapitalo UAB „Engel Dali“filialas, nes tai įmonė, kuri žvelgia į ateitį ir bando rasti kelius į naujas rinkas, kurdama naujus produktus, yra verta pagarbos ir išskirtinio dėmesio. Įmonės gaminiai išsiskiria kokybe ir originaliu dizainu.

ĮMONĖS ISTORIJA

Uždaroji akcinė bendrovė F. Enngel įsteigė 1927 m. Carl J. Engel, kai naujovė, atsparūs karščiui darbo darbužiai buvo tik pradėti gaminti Danijoje. Idėja atėjo, kai jis aplankė Jungtinės (Amerikos) Valstijas kur jis pamatė statybininkus dėvinčius medvilninius darbo drabužius (džinsus). Iš ilgos kelionės jis į Danija atvežė pora kombinezonu, pagal tuos kombinezonus ir buvo pasiūta pirma F. Engel produkcija. Nuo tada ir buvo įkurta įmonė su pavadinimu „F.Engel“.
1964 m. F. Engel įžengė į mados industriją ir išplėtė viriškų kelnių produkciją su prekiniu ženklu IN-CA. Šioje kelnių kolekcijoje buvo la

abai didelis dydžių asortimentas, todėl ji turėjo pasisekimą. Vėliau buvo išrutuliuota produkcija su prekiniu ženklu easy line, ir 1990 m. išplėtė produkciją su SUNWILL ženklų. Ganėtinai neseniai pradėjo gaminti naują JOHN‘S kolekciją. Ši kolekcija skirta moderniems vyrams, kurie nori visa laika atrodyti madingai. Produkcija kuri skirta darbininkams buvo gaminama su ženklu WORKZONE. Carl‘o Engel‘so aistra medžioti paskatino 1985 m. sukurti drabužių kolekciją kuri skirta medžiotojams, ši kolekcija gaminama su ženklu Deerhunter. Taigi produkcija F. Engel padalyta į trys ryškius ir nepriklausomus sektorius: specdrabužiai, vyriški drabužiai ir laisvalaikio drabužiai.

Šiandien Danijoje šioje bendrovėje dirba apie 160 darbuotoju. be to F. Engel produkcija gaminama Lietuvoje. Buvo įsteigta UAB „Engel Dali“ Utenoje, kur šiuo metu dirba apie 170 siuvėju. Prieš penkis metus bendrovės valdybos sprendimu Zarasuose buvo įsteigtas uždarosios akcinės bendrovės „Engel Dali“ filialas. Apie 130 darbuotojų Zarasų „Engel Dali„ siuvykloje gamina viriškus drabužius ir drabužius skirtus laisvalaikiui. Danijos-Lietuvos UAB “Engel Dali“ gaminiai pernai sudarė apie 15 procentų viso eksporto. Šioje įmonėje gamybos apimtys didėja, nes įrengtos naujos siuvimo linijos. „Engel Dali“ steigėjai stengiasi neprarasti ir išlaikyti savo padėtį pasaulio rinkoje aktyviai ieško klientus visoje Europoje.
ĮMONĖS MOKOMI MOKESČIAI

UAB “Engel Dali” moka šiuos mokesčius:
1. pelno mokestis;
2. nekilnojamojo turto mokestis;
3. privalomo sveikatos draudimo mokestis;
4. valstybinis socialinis draudimas;
5. draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių lygų.

ĮMONĖS INFORMACIJOS APDOROJIMAS KO

OMPIUTERIU

. UAB “Engel Dali”fil. naudojamos organizacinės technikos sąrašas:
1 lentelė

Eil Nr. Pavadinimas Kiekis
1. Kompiuteris 6
2. Spausdintuvas ( rašalinis) 2
3. Spausdintuvas (lazerinis) 1
4. Skeneris 1
5. Telefonas faksas 2
6. Telefonas 2
7. Dauginimo aparatas 1
8. Dokumentų naikinimo aparatas 1

Kompiuterio techninė įranga:
1. sisteminis blokas skirtas informacijos apdorojimui ir saugojimui;
2. monitorius skirtas apdorotai informacijai atvaizduoti ekrane;
3. klaviatūra skirta tekstiniai informacijai įvesti, valdyti kompiuterį;
4. pelė skirta informacijai “vesti, valdyti kompiuterį, žymeklio valdymui monitoriaus ekrane.
Perkant šiais laikais kompiuterį geriausiai atkreipti dėmesį į šiuos kompiuterio parametrus:
 procesorius. Geriausiai laikomi kompanijos Intel procesoriai;
 kietas diskas. Galima pasirinkti 40, 60 ,80 GB;
 RAM atmintis. 32 Mb – namų kompiuteriui, 64 MB – biuro kompiuteriui, 128 MB darbo stočiai;
 vaizdo plokštė.

Kompiuteris ir visi jo įrenginiai yra valdomi programomis. Tik programos leidžia atlikti konkrečius darbus su kompiuteriu. Programos nulemia kam ir kur gali būti naudojamas kompiuteris. Programinę įrangą galimą suskirstyti į sisteminę ir kaitomąją. Sisteminė programinė įranga skirta valdyti kompiuterio aparatūrai, spręsti pačius bendruosius informacijos apdorojimo uždavinius, kurti taikomąją programinę įrangą. Taikomoji programinė įranga skirta spręsti konkretiems uždaviniams.
Įmonėje instaliuotos tokios programos:
 Microsoft Office;
 Microsoft Word;
 Microsoft Excel;
 Internet exsplorer;
 Power Point;
 Stekas – apskaita
ĮMONĖS RŪŠIS

Įmonės su užsienio kilmės kapitalu.
Užsienio investicijos. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas yra suderintas su Europos Sąjungos direktyvomis ir nustato investavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, investuotojų teises ir investicijų apsaugos priemones visų rūšių investicijoms.
Užsienio investicijos tai užsienio valstybių piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais aktais nustatyta tvarka materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą.
Investuotojai tai Li

ietuvos Respublika ir užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar pasitikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą.
Investicijų įstatymas įtvirtina nuostatą, kad Lietuva yra atvira investicijoms iš visų užsienio valstybių bei visų investuotojų. Lietuvos ir užsienio investuotojams užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos. Investuotojų teises ir teisėtus interesus gina Lietuvos Respublikos įstatymai.
Investuotojai gali investuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka šiais būdais:
 steigdami ūkio subjektą, įsigydami Lietuvos Respublikos įregistruoto ūkio subjekto kapitalą arba jo dalį;
 įsigydamas visų rūšių vertybinius popierius;
 sukurdami, įsigydami ilgalaikį turtą arba jo vertę;
 skolindami lėšas ar kitą turtą ūkio subjektams, kuriuose investuotojui priklauso kapitalo dalis, suteikianti jam galimybę kontroliuoti arba daryti įtaką ūkio subjektams;
 vykdydami koncesijų bei išperkamosios nuomos sutartis.
Užsienio investuotojas piniginį įnašą į formuojamojo ūko subjekto kapitalą gali įnešti tiek užsienio, tiek Lietuvos nacionaline valiuta.
Užsienio investicijos neleidžiamos į šias ūkines komercines veiklas:
 valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimo;
 loterijų organizavimo.
Investuojant į steigiamą ūkio subjektą, kurio veikla pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą ir kitus tą veiklos sritį reglamentuojančius įstatymus yra licencijuojama, šis subjektas savo veiklai privalo įsigyti licenciją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Investuotojas turi teisę įsigyti nuosavybės visų rūšių nekilnojamąjį turtą. Valstybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus investuotojas gali išsinuomoti.
Įmonių, į kurias yra investuotas užsienio kapitalas, apmokestinimo sąlygos negali būti blogesnės, negu taikomos Lietuvos juridinėms ir fizinėms asmenims.
Investuotojas turi teisę jam nuosavybės teise priklausantį pelną, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka sumokėjęs mokesčius, konvertuoti į užsienio valiutą ir pervesti į užsienį be apribojimų.
Įmonių, į kurias investuotas užsienio kilmės kapitalas, steigimas.

Įmonės, į kurias investuotas užsienio kilmės kapitalas, registruojamos Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje.
Visų šalių įmonės, norėdamos steigti įmonės Lietuvoje privalo legalizuoti savo dokumentus, t.y. atlikti tokią procedūrą, po kurios įmonės iš užsienio valstybės dokumentai įgyja juridinę galią LR. Dokumentų legalizavimas atliekamas vadovaujantis Užsienio reikalų ministerijos 1997 m. liepos 21 d. Įsakymu Nr. 39. Dokumentai, kurie patvirtinti Hagos konvencijoje numatyta pažyma, galioja LR be papildomo LR užsienio reikalų ministerijos ar konsulinės įstaigos legalizavimo.
UAB “Engel Dali” yra uždaroji akcinė bendrovė su užsienio kapitalu. Įmonės kapitalo padalintas į akcijas ir akcininkų skaičius negali būti didesnis negu 50 žmonių. Šios įmonės rūšies privalumas yra tas, kad jos turtinė atsakomybė yra ribota: nariai atsako tik ta turto dalimi, kurią jie įnešė įsigydami akcijas. UAB “Engel Dali” filialas neturi mažosios įmonės statusą, nes įmonėje dirba daugiau negu 100 darbuotojų. Jei įmonė turėtų šį statusą, tuomet mokėtų mažesnius mokesčius.
NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

Tiesioginio poveikio sritį sudaro tiekėjai, medžiagos, kapitalas, darbo ištekliai, įstatymai, valstybinės įstaigos, vartotojai ir konkurentai. Medžiagų tiekėjai labiausiai diktuoja savo sąlygas dėl kainų. Dėl to įmonei tikslinga turėti kelis tiekėjus. Įmonė pasirašiusi ilgalaikes tiekimo sutartis, dėl ko yra galimybė rinktis tinkamiausias tiekimo sąlygas ir operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius. Įmonė dirba su įvairių gamintojų importuojamomis medžiagomis.
STANDARTAS 100 OEKO-TEX:
Šios produkcijos sudėtyje nėra formaldehidų, toksinų, todėl šios medžiagos kokybiškos.

OUTLAST®:
Gamyboje, drabužiu apšiltinimui naudojama serija medžiagų su bendru pavadinimu Outlast®. Kuriant šią medžiagą buvo sukurtos termojautrios mikro kapsulės. Kai kūno temperatūra didėja , jie sugeria nereikalinga šilumą į sudėtį, kuri kapsulėse paverčiama į tirštą skystį. Jeigu kūno temperatūra mažėja, Outlast atšąla, ir grįžta į pradinę formą atiduodant šilumą. Dėka temperatūros reguliavimo drabužiai yra lengvi.

MATCHFORM:
Jau daug metu ši firma gamina audinius, kurie pritaikyti darbiniams rūbams. Engel specdrabužių modelių medžiaga pagaminta pagal naują MATCHFORM sistemą. Kurios gamintojai tiriant darbo procesą atsižvelgia į dėvėjimo laisvę, siuvimą, ir medžiagos patvarumą.

FE-TEX MEMBRANE CLOTHING:
FE-TEX membraninė medžiaga, kurią naudoją firma F. Engel. Ši medžiaga atspari vandeniui, bet leidžia išgaruoti prakaitui. Tokios charakteristikos gaunamos dėka naudojama lazerine technika: membraninėje medžiagoje pradeginamos mikro skilutės, kurių dydis ne didesnis už vandens molekulę. Garo molekulės yra šiek tiek mažesnio dydžio ir todėl laisvai praeina per medžiaga.

STANCORD+:
Produktai Stancord+ pažymėti ženklu EC-Flower nėra kenksmingi aplinkai – jie ekologiškai švarūs, pagaminti pagal Europos standartus. Būtent todėl firminis ženklas yra Europos gėlė.

STANCORD:
Medvilnė 65% poliesteris 35%, 300 g/m2. Medžiagos iš serijos STANDART 100 Oeko-Tex kurias naudoja F. Engel.

COMFORT:
100% medvilnė, 360 g/m2. Medžiagos iš serijos STANDART 100 Oeko-Tex kurios naudojamos labai dideliame asortimente produkcijos F.Engel.

MEDVILNĖ:
100% Iš anksto plauta medvilnė, 400 g/m2 (12 unc.)

ALASKA:
Tai dviejų rūšių medžiagos kurios skirtos žiemai. Tai paltinis audinys, kuris apsaugo ne tik nuo vėjo, bet ir nuo vandens,100 % poliesterio. Pamušalas pagamintas iš 100% nailono.

THERMAL:
Iš šios medžiagos gaminami apatiniai drabužiai. Pagaminta iš 100%poliesterio.

THERMAL QUILT:
Turi dvi rūšis: Pamušalas: 100% nailonas su poliesteriu 80 g/m2. Tai pat viršutinė medžiaga kurios sudėtis yra: 100 % poliesteris su atspariu sluoksniu (100 g/m2).

EN 471 FLUORESCENT, STANDARD:

85% medvilnė 15%poliesteris, 270 g/m2. Ši medžiaga padengta specialiu sluoksniu, kuris apsaugo nuo vandens ir purvo, todėl audinys tampa patvaresnis.

PILE:

Pagamintas iš 80% akrilo ir 20% poliesterio, naudojamas kaip apsauga nuo karščio.

PROBAN:

75% poliesteris, medvilnė 25%, 310 g/m2, apdirbtas chemikalu, dėka to apsaugo nuo ugnies. Iš šios medžiagos dažniausiai siūnami specdrabužiai suvirintojams.

NOMEX III:

Nomex/Anti-static, 99% NOMEX ir1% Bekinox (metalas), 265 g/m2, audinys apsaugo nuo ugnies.

MEGATEC:

Speciali all-round apsauganti medžiaga su antiseptinėmis savybėmis. Apsauganti nuo rūgšties ir ugnies. Audinio sudėtyje yra 75% medvilnės,24% poliesteris ir 1% antstatinės medžiagos, 250 g/m2.
VALDYMO SCHEMA

Organizacijos veiklos rezultatai labai priklauso nuo organizacinės valdymo struktūros, atskirų padalinių tarnybų organizavimo, pavaldinių skaičiaus, valdymo struktūros, vadovų darbo stiliaus, elgesio ir pan. Visais atvejais, kokia struktūra bebūtų, iškyla jos valdymo būtinybė, valdymo funkcijos ir metodai. Kad darbas būtų efektyvus yra atliekamas darbo pasidalijimas – horizontalus: cechai, skyriai, barai, darbo vietos ir vertikalus, pagal pavaldumą: generalinis direktorius, tarnybų direktoriai, cechų viršininkai, meistrai, darbų vykdytojai ir atlikėjai. Kad būtų lengviau susigaudyti didesnėje organizacijoje braižomos organizacijos schemas. Tokia organizacijos schema vadinama organigrama. Paprastai sudarant tokią schemą, pradedama nuo vadovybės, tai yra nuo organizacijos viršaus. Po to pavaizduojami atskiri skyriai ir jų veikla, kuri atliekama tuose skyriuose. Organigrama reikalinga, norint teisingai įvertinti atskiras veiklos rūšis, kadangi organizacijoje turi būti aišku, kieno kokie uždaviniai ir kas už tai atsako. Pakuotojas dirba vadovaujamas šefo arba padalinio vadovo. Ir tuomet tampa aišku, kad šis vadovas atsako už tos veiklos organizavimą, kurią atlieka pakuotojas. Iš savo pusės pakavimo skyriaus vadovui vadovauja gamybos šefas, kuriam taip pat vadovauja įmonės vadovas.

1 pav. UAB „Engel Dali“ valdymo schema
GAMYBOS SKYRIAUS DARBO APRAŠYMAS
Pagrindiniai gamybos strategijos elementai
Pagrindiniai gamybos strategijos elementai yra dėmesys paprastiems sprendimams, medžiagos ir žaliavos, energija, valdymo personalas. Tarptautinėje konkurencijoje išryškėja tokie gamybos strategijos principai:
1. Gaminti laiku.
2. Visuotinė kokybė.
3. Kompleksinis gamybos aptarnavimas, t.y. įrengimai aptarnaujami bei prižiūrimi ir tobulinami tie, kurie gali ir nesugesti ateityje.

Gaminio projektavimą nulemia vartotojo poreikiai. Analizuojant tuos poreikius prisilaikoma
tokių kriterijų:
1.Gaminio kaina.
2.Naudojimo ekonomiškumas.
3.Kokybė, patikimumas ir ilgaamžiškumas.
5.Naudojimo universalumas.
6. Dydžiai.
Norint gauti tokias gaminio charakteristikas, tenka ieškoti daug sprendimų variantų ir pasirinkti geriausius. Lemiamą vaidmenį vaidina:
1.Gamybos procesai ir operacijos.
2.Komplektuojančios detalės ir elementai.
3.Apdirbimo būdai.
4.Procesų mechanizavimo ir automatizavimo lygis.
5.Dirbančiųjų kvalifikacija.

Gamybos proceso organizavimo forma

Gamybos proceso organizavimo forma priklauso nuo to, kaip apdorojamasis produktas perduodamas iš vienos darbo vietos į kitą. Plačiausiai paplitusios dvi formos: pertraukinė(cechinė), srovinė. Srovinėje gamyboje darbo objektas tam tikra tvarka nenutrūkstamai perkeliamas iš vienos darbo vietos į kitą. Srovinė gamyba skirstoma pagal darbo vietų specializacijos laipsnį ir gamybos apimtis į masinę ir serijinę. Siuvimo įmonėje gamybos procesas vyksta serijiniu būdu. Nes įmonėje produkcijos nomenklatūra siaura ir dažniai keičiama. Gaminiai leidžiami partijomis arba vienu laiku gaminamos kelios kolekcijos.
Gamybos valdymo ir gamybos sistema

Automatikos ir informatikos pažanga iš pagrindų pakeitė gamybos valdymo sampratą. Pakito požiūris į visas gamybos proceso dalis: mašimų veikimą; kokybės kontrolę; žaliavų ir medžiagų bei gatavų produktų sandėliavimą ir nebaigtą gamybą; produkto sampratą; gamybos specializaciją ir kooperaciją; gamybos valdymo sistemas.
Gamybos operacijų funkcija apima tuos veiksmus, kurių rezultatas yra gatavi gaminiai arba paslaugos. Terminai operacija ir gamyba vienas kitą pakeičia. Gamyba suprantama kaip operacijų kompleksas. Kalbant apie operaciją ji suprantama kaip atskiros technologijos etapas, pvz.: apdirbimo operacija, surinkimo, kontrolės ir kt. Operacijos. Kiekvienai operacijai nustatomas laikas per kuri apdorojama vieno gaminio detale. Tam kad gamybos procesas nenutruktu, derinamas žmonių kiekis ant kiekvienos operacijos. Pvz. Pirmos operacijos nustatytas laikas yra 3 min., antros operacijos laikas 6 min., tai pirmai operacijai padaryti skiriamas vienas darbuotojas, o antrai – du darbuotojai.

Organizacijos gamybos sistema paprastai vadinama operacine sistema, kuri susideda iš visos eilės posistemių, pvz.: planavimo, organizavimo, aprūpinimo, perdirbimo, kontrolės, valdymo ir kt.
Valdymo organizacija galima suskirstyti į kelias grupes:
1.Organizacijos strateginio valdymo padaliniai, numatantys ilgalaikę perspektyvą.
2.Operatyvinio gamybos valdymo padaliniai, kuriantys operatyvinius, t.y. trumpam laiko tarpui ( mėnesiui, pusmečiui ) planus.
3.Kontrolės padaliniai, kontroliuojantys operacijos eigą, funkcijas.
Operacinėje sistemoje dirba daugiau žmonių, negu kurioje nors kitoje organizacijos veiklos srityje, ir nuo jų labiausiai priklauso operacinės sistemos sėkmė arba nesėkmė. Norint, kad jų darbas būtų sėkmingas, reikia apibrėžti sistemos rezultatyvumo, darbo kokybės sampratą, o operacijų rezultatai yra pasiekto efekto santykis su visomis padarytomis išlaidomis rinkoje veikiančiomis kainomis. Čia turi įtakos gaminamų gaminių paklausa, jų kokybė, gamybos lankstumas ir kt. Veiksniai. Visus minėtus padalinius ir posistemes veikia rinkos kainos žaliavoms ir medžiagoms, energijai, darbo jėgai ir pan. Todėl kuriant gamybos valdymo operacijų sistemas, prisilaikoma kompleksinio tyrimų pobūdžio. Visi organizacijos padaliniai susieti vieni su kitais begale ryšių ir galutinis rezultatas labai nuo jų priklauso. Todėl visi klausimai sprendžiami kompleksiškai. Kompleksiškumas rodo, kad valdymo personalo uždaviniai yra įvairiapusiški, kartais ir prieštaringi.
UAB „Engel Dali“ gaminius išleidžia pagal „F. Engel“ vadovų užsakymus. Produkcija gaminama pagal procentinę dydžių-ūgių skalę. Jei užsakymas yra didelis, jis atliekamas dalimis. Minimali užsakymo dalis, išleidžiama visiškai įvykdant procentinės skalės reikalavimus ir numatytus terminus, vadinama serija (partija). „ F. Engel“ vadovai nurodo : modelių numerius, kiekvieno modelio gaminių kiekį atitinkamam laikotarpiui, medžiagų artikulus ir spalvas, dydžius, ūgius, pilnumas pagal procentinę skalę. Remiantis tokiais užsakymais, sudaromas serijinio sukirpimo grafikas ir modelių paleidimo į gamybą planas.
Zarasų „Engel Dali „ įmonėje dirba du pagrindiniai gamybos padaliniai – medžiagų paruošimo ir sukirpimo cechas, siuvimo cechas. Tai pat šiluminio apdirbimo ir pakavimo skyriai.
Medžiagų paruošimo ir sukirpimo ceche iš medžiagų pagal lekalus gaminami kirpiniai. Pagrindinis medžiagų paruošimo uždavinys – kuo racionaliau ant medžiagos išdėstyti lekalus. Siekiant uždavinio apskaičiuojamas tarplekalinis plotas, norma kreidutei, klojiniui, techninė norma. Ant medžiagų lekalai dėstomi, atsižvelgiant į medžiagos paviršiaus charakteristiką, metmenų kryptį, leistinus nukrypimus. Pagrindinis medžiagų sukirpimo uždavinys – kokybiškai pagaminti kirpinius. Kirpiniai numeruojami ir gabenami į siuvimo cechą.
Siuvimo ceche yra atliekamas pagrindinis darbas, čia iš atskiru detaliu susiuvamas gaminis. Darbo eigoje gaminiai rūšiuojami pagal dydžius. Tam kad būtu patogiau dirbti gaminiai dedami ant specialiu vežimėliu po 15 – 30 gaminių, kur pažymėtas modelių numeris, medžiagų artikulas, siūlų spalva, dydis ir kiekis. Po atlikimo paskutinės operacijos – siūlu nukirpimo gaminiai liginami ir pakuojami.
Vienas iš svarbiausiu gamybos proceso dalių yra kokybės kontrolę. Kokybė – tai objekto savybių, kurios apibrėžia jo tinkamumą ir keliamų reikalavimų atitiktį, visuma, trumpiau: kokybė – tai savybės, būtinos tikslui pasiekt.

1 pav. Kokybės samprata

Iš patirties yra žinoma, kad prisiminimai apie blogą gaminio kokybę lieka gerokai ilgiau nei džiaugsmas sumokėjus už prekę mažą kainą.
Kokybės valdymas įmonėje apima:
1. kokybės sampratos ir reikalavimų formulavimą, kokybės objektų nustatymą,
2. kokybės kūrimą,
3. kokybės analizę ir vertinimą.
Kokybės valdyme turi dalyvauti visi įmonės darbuotojai. Meistras, dirbantis siuvimo linijoje, negali pats taisyti defektų – jis visuomet turi būti linijoje. Kontroliuoti galima vaikščiojant nuo vienos darbo vietos prie kitos. Kokybės kontrolės funkcijos gali būti paskirtos žmonėms, kurie patys nemoka siūti, bet sugeba įvertinti gaminio visumą – gaminys turi atrodyti nepriekaištingai.
Kokybės kontrolė siuvimo įmonėje atliekama:
1. Gavus žaliavas iš tiekėjų;
2. Gamybos procece:
1. konstrukcija(lekalai),
2. išklotinės,
3. kirpiniai,
4. pasiuvimas,
5. lyginimas;

3. Galutinė kontrolė.
Be pagrindinių ir pagalbinių cechų, į įmonės gamybos struktūrą įeina ūkiai: sandėlių ūkis, kurį sudaro įvairių tipų ir įvairios paskirties sandėliai (audinių, kirpinių, siūlų); transporto ūkis; remonto dirbtuvė.
Visi šie gamybos struktūros padaliniai sąveikauja: vieni kitiems teikia medžiagas, detales, ir atlieka įvairius patarnavimus; juos sieja gamybos srautai.
PASIRINKTO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGYBINIAI NUOSTATAI

GAMYBOS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.BENDROJI DALIS

1. Reikalavimai: aukštas išsilavinimas, 2 metai analogiško darbo patirtis

2. Gamybos vedėjas turi nuolatos kelti kvalifikaciją, būti diplomatišku, savarankišku, sąžiningu, komunikabiliu, mandagiu, nepriekaištingos išvaizdos, sugebėti išklausyti kito asmens nuomonę, tiksliai orientuotis situacijoje, teisingai vertinti įmonės darbuotojų veiklą ir vengti konfliktinių situacijų, mokėti bendrauti su įmonės darbuotojais ir veiklos partneriais.

3. Gamybos vedėjas pavaldus LIETUVOS IR DANIJOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Engel Dali“ direktoriui.

4. Gamybos vedėjas turi žinoti:

4.1. LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, nukreiptus pagrindinių ekonominių bei socialinių klausimų sprendimui įmonėje;

4.2. darbo organizavimo pagrindus;

4.3. techninius, ekonominius bei socialinius įmonės vystymosi klausimus;

4.3. įmonės gamybinius pajėgumus, techninę būklę;

4.4. Įmonės paslaugų, produkcijos gamybos technologiją, specifiką;

4.5. gamybinių – ūkinių veiklos planų sudarymo tvarką;

4.6. materialinių vertybių apskaitos ir nurašymo normatyvus;

4.7. raštvedybą;

4.8. vadybos ir konsultavimo pagrindus;

4.9. gamtos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos, higienos bei sanitarijos normas bei taisykles.

5. Gamybos vedėjas turi mokėti: lietuvių kalbą, užsienio kalbą, bendrauti su žmonėm, dirbti organizacine technika.

6. Gamybos vedėjas darbe privalo vadovautis:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais;

6.2. įmonės įstatais;

6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;

6.4. įmonės direktoriaus įsakymais;

6.5. darbo tvarkos taisyklėmis;

6.6. šiais pareiginiais nuostatais.

II.GAMYBOS VADOVO PAREIGOS

7. Organizuoti ritmingą gamybos darbą.

8. Teikti gamybines ataskaitas motininei įmonei.

9. Priimti ir atleisti gamybos darbuotojus.

10. Pavaduoti direktorių jam nesant.

11. Vadovauti įmonės aprūpinimui žaliavomis, medžiagomis, visomis reikiamomis materialinėmis vertybėmis.

12. Užtikrinti sutarčių įvykdymą laiku, produkcijos kokybės organizavimą.

13. Organizuoti ir kontroliuoti pagamintos produkcijos realizavimą laiku.

14. Spręsti visus klausimus pagal suteiktas jam teises, pavesti ir kontroliuoti atskirų gamybinių – ūkinių funkcijų vykdymą kitiems įmonės darbuotojams.

15. Domėtis gamybos modernizavimu, atnaujinimu, naujų techninių priemonių įdiegimu.

16. Užtikrinti įmonės nepertraukiamą veiklą.

17. Siekti geresnių įmonės veiklos rezultatų.

31. Laikytis etikos reikalavimų.

33. Griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo.

34. Kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas tiesioginės pareigom atlikti.

35. Dalintis darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi su bendradarbiais, padėti vienas kitam.

36. Laikytis įmonėje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų.
III. GAMYBOS VEDĖJO TEISĖS

37. Teisė būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje.

38. Teisė ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus.

39. Sustabdyti darbus, kai:

39.1. sugedus darbo priemonei ar, kai dėl avarinės būklės gali susidaryti arba susidarė sąlygos nelaimingiems atsitikimams įvykti;

39.2. dėl technologinių ar darbo procesų pažeidimų darbo aplinka tampa pavojinga sveikatai ar gyvybei;

40. Reikalauti, kad pavaldūs darbuotojai laiku ir kokybiškai vykdytų jiems duotus nurodymus.

41. Informuoti direktorių apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka jo kompetencijos.

42. Dalyvauti pasitarimuose įmonės veiklos klausimais, teikti pasiūlymus darbo kokybei pagerinti.
IV.GAMYBOS VEDĖJAS ATSAKO

43. Taip pat gamybos vadovas asmeniškai atsako: už tai, kad ne laiku ir nekokybiškai buvo vykdomi dokumentai įmonės direktoriaus pavedimu, ne pagal atitinkamas taisykles, darbuotojai pasinaudojo informacija asmeniniais tikslais.

44.Už įmonės ritmingą darbą.

45. Už jam pavaldžių darbuotojų atliekamų darbų kokybę ir atlikimą laiku.

46. Už šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą.

47. Už teisingą darbo laiko naudojimą.

48. Už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, higieną bei sanitariją įmonėje.

49. Gamybos vedėjas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant įmonėje.
TECHNOLOGO PAREIGYBINIAI NUOSTATAI

I.BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Reikalavimai: aukštesnysis išsilavinimas, 1 metų analogiško darbo patirtis

2. Technologas turi nuolatos kelti kvalifikaciją, būti diplomatišku, savarankišku, sąžiningu, komunikabiliu, mandagiu, nepriekaištingos išvaizdos, sugebėti išklausyti kito asmens nuomonę, tiksliai orientuotis situacijoje, teisingai vertinti įmonės darbuotojų veiklą ir vengti konfliktinių situacijų, mokėti bendrauti su įmonės darbuotojais ir veiklos partneriais.

3. Technologas pavaldus LIETUVOS IR DANIJOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Engel Dali“ gamybos vadovui.

4. Technologas turi žinoti:

4.1. LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimus, nutarimus bei sprendimus, nukreiptus pagrindinių ekonominių bei socialinių klausimų sprendimui įmonėje;

4.2. darbo organizavimo pagrindus;

4.3. techninės organizavimo pagrindus;

4.3. siuvimo technologiją;

4.4. darbo tvarkos taisykles;

4.5. gamtos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos, higienos bei sanitarijos normas bei taisykles.

5. Technologas turi mokėti: lietuvių kalbą, užsienio kalbą, bendrauti su žmonėm, dirbti organizacine technika.

6. Technologas darbe privalo vadovautis:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais;

6.2. įmonės įstatais;

6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;

6.4. įmonės direktoriaus įsakymais;

6.5. darbo tvarkos taisyklėmis;

6.6. šiais pareiginiais nuostatais.

II.TECHNOLOGO PAREIGOS

7. Sudaryti gaminių technologinius aprašymus.

8. Normuoti siuvėjų darbą.

9. Apmokyti naujus siuvėjus.

10. Įsisavinti naujų modelių siuvimo technologiją ir perduoti į gamybą.

11. Pavaduoti gamybos vadovą.

12. Laikytis siuvimo technologijos reikalavimų.

13. Aprūpinti įmonę reikalinga technine dokumentacija.

14. Analizuoti ir tobulinti galiojančius technologinius procesus, kelti darbo našumą.

15. Siekti, kad darbuotojai laikytųsi galiojančių technologinių procesų.

16. Dalyvauti, rengti ir įgyvendinti kokybės gerinimo priemones.

17. Užtikrinti įmonės nepertraukiamą veiklą.

18. Tinkamai ir laiku atlikti įmonės vadovų užduotis ir pavedimus.

Laikytis etikos reikalavimų.

19. Griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo.

20. Kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas tiesioginės pareigom atlikti.

21. Dalintis darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi su bendradarbiais, padėti vienas kitam.

22. Laikytis įmonėje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų.

23. Laikytis etikos reikalavimų.

III.TEISĖS

24. Įgyvendinti visas reikiamas priemones įmonės pelningam ir ritmingam darbui užtikrinti.

25. Teisė būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje.

26. Teisė ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus.

IV.ATSAKOMYBĖ

27. Už jam pavestų užduočių vykdymą.

28. Už šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą.

29. Už teisingą darbo laiko naudojimą.

30. Už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, higieną bei sanitariją įmonėje.

MEISTRO PAREIGYBINIAI NUOSTATAI

I.BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Meistras vadovauja įmonės cecho pamainos gamybinei ūkinei veiklai, organizuoja gamybinių užduočių vykdymą, žaliavų, medžiagų, visų rūšių energijos racionalų naudojimą, kontroliuoja darbo ir technologinę drausmę.

2. Meistru gali dirbti asmuo su aukštesniuoju išsilavinimu ir turintis gamybinio bei organizacinio darbo patyrimą.

3. Meistrą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį įmonės vadovas.

4. Meistras pavaldus įmonės vadovui.

5. Kai meistras komandiruotėje arba kai jo nėra darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas specialistas, pagal įmonės nustatytą darbuotojų tarpusavio pakeičiamumą.

6. Meistras privalo žinoti:

6.1. cecho ūkinės finansinės veiklos, darbo organizavimo ir kitus norminius bei metodinius dokumentus;

6.2. cecho darbo perspektyvą, ūkininkavimo sąlygas;

6.3. ceche gaminamos produkcijos techninius reikalavimus;

1.6.4. gamybos technologiją;

6.5. cecho įrengimus ir jų eksploatavimo bei priežiūros taisykles;

6.6. galiojančias darbo užmokesčio formas ir jo apskaičiavimo tvarką;

6.7. ekonomikos pagrindus;

6.8. darbo, gamybos ir valdymo organizavimą;

6.9. darbo įstatymus, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir darbo higienos normas, taisykles, instrukcijas, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo nuostatus;

6.10. cecho darbui reikalingas žaliavas, medžiagas, energijos poreikius;

6.11. gaminamos produkcijos technines sąlygas, ekologinius reikalavimus, žaliavų, medžiagų, produkcijos standartus;

6.12. gamybos atsargų sudarymo normatyvus;

6.13. broko atsiradimo priežastis ir jo šalinimo būdus;

6.14. naudojamų medžiagų, gaminių higienines ir gaisrines savybes;

6.15. bendravimo psichologijos pagrindus.

7. Meistras privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį techninės gamybinės veiklos srityje.

8. Meistras vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais gamybos klausimus, įmonės įstatais, įmonės vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
II. MEISTRO PAREIGOS

9. Vadovauti paskirto cecho pamainos dirbantiesiems ir paskirstyti darbus pagal patvirtintus darbuotojų pareiginius nuostatus.

10. Organizuoti ritmingą pamainos gamybinių užduočių vykdymą, aukštą gaminių kokybę ir nustatytą nomenklatūrą.

11. Siekti aukšto darbo našumo.

12. Organizuoti įrengimų pilną apkrovimą.

13. Organizuoti racionalų medžiagų, žaliavų ir visų rūšių energijos naudojimą.

14. Organizuoti nustatytais terminais ir kokybišką techninį gamybos paruošimą.

15. Kontroliuoti technologinius procesus ir nedelsiant šalinti atsiradusius pažeidimus.

16. Kontroliuoti produkcijos (darbų) kokybę ir nedelsiant šalinti broko priežastis.

17. Organizuoti gedimų, įvykusių darbo metu, šalinimą.

18. Organizuoti ir kontroliuoti technologinių įrengimų ir kitų darbo priemonių teisingą eksploatavimą.

19. Informuoti darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.

20. Kontroliuoti darbo drausmę ir tvarką pamainoje.

21. Ruošti visus pirminius apskaitos dokumentus, privalomus pamainai, ir nustatytais terminais pateikti ataskaitai.

22. Organizuoti nebaigtos gamybos inventorizaciją. Kontroliuoti, kad gamybos ruošinių kiekis darbo vietose ir sandėliuose atitiktų pagal normas paskaičiuotam produkcijos kiekiui.

23. Teikti pasiūlymus, svarstant bei sudarant perspektyvinius planus įmonės gaminių asortimento atnaujinimui, gamybos paruošimui, aprūpinimui žaliavomis, medžiagomis, finansais.

24. Siekti geresnių rezultatų gamyboje, skatinti laisvą, protingą riziką darbe ir saugoti firmos vardą.
III. MEISTRO TEISĖS

25. Teikti pasiūlymus cecho pamainos gamybos organizavimo ir tobulinimo klausimais.

26. Sustabdyti cecho pamainos gamybos procesą, jeigu naudojama nekokybiška žaliava.

27. Perspėti bei sudrausminti cecho pamainos darbuotojus, neekonomiškai naudojančius materialines vertybes.

28. Atstovauti įmonę savo kompetencijos ribose valstybės valdymo institucijose, pasitarimuose, derybose.
IV. MEISTRO ATSAKOMYBĖ

29.1. Meistras atsako už cecho pamainos darbo organizavimą, savalaikį gamybos užduočių vykdymą, darbų kokybę;

29.2. gamybinių paslapčių išsaugojimą, gerą psichologinį klimatą cecho pamainoje.

30. Už šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą.

31. Už teisingą darbo laiko naudojimą.

32. . Už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, higieną bei sanitariją įmonėje.

KOKYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBINIAI NUOSTATAI

I.BENDRIEJI NUOSTATAI

1.Kokybės kontrolierius turi turėti aukštesnįjį išsilavinimą, 1 metų analogiško darbo patirtį.

2. Kokybės kontrolierius turi nuolatos kelti kvalifikaciją, būti diplomatišku, savarankišku, sąžiningu, komunikabiliu, mandagiu, nepriekaištingos išvaizdos, sugebėti išklausyti kito asmens nuomonę, tiksliai orientuotis situacijoje, teisingai vertinti įmonės darbuotojų veiklą ir vengti konfliktinių situacijų, mokėti bendrauti su įmonės darbuotojais ir veiklos partneriais.

3. Kokybės kontrolierius pavaldus LIETUVOS IR DANIJOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Engel Dali“ gamybos vadovui.

4. Kokybės kontrolierius turi žinoti:

4.1. kokybės reikalavimus įmonėje;

4.2. siuvimo darbų technologiją;

4.3. siuvimo operacijų atlikimo tvarką;

4.3. skirtingo asortimento siuvinių kokybės reikalavimus;

4.4. kolektyvinio darbo pagrindus, kaip paskirstyti darbus ir nuosekliai pasiūti gaminį;

4.5. darbo tvarkos taisykles;

4.6. gamtos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos, higienos bei sanitarijos normas bei taisykles.

5. Kokybės kontrolierius turi mokėti: lietuvių kalbą, paskirstyti darbus pavaldiems darbuotojams, bendrauti su žmonėm, organizuoti cecho darbą.

6. Kokybės kontrolierius darbe privalo vadovautis:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais;

6.2. įmonės įstatais;

6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;

6.4. įmonės direktoriaus įsakymais;

6.5. aukštesniųjų vadovų nurodymais;

6.6. darbo tvarkos taisyklėmis;

6.7. šiais pareiginiais nuostatais.
.

II. KOKYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGOS

8. Laikų ir kokybiškai atlikti pavestą darbą.

9. Tikrinti kokybę siuvimo proceso metų.

10. Atlikti galutinį gaminio įvertinimą.

11. Nustatyti broko atsiradimo priežastis, vesti broko apskaitą.

12. Organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą.

13. Užtikrinti įmonės nepertraukiamą veiklą.

14. Tinkamai ir laiku atlikti įmonės vadovų užduotis ir pavedimus.

Laikytis etikos reikalavimų.

15. Griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo.

16. Kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas tiesioginės pareigom atlikti.

17. Dalintis darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi su bendradarbiais, padėti vienas kitam.

18. Laikytis įmonėje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų.

19. Laikytis etikos reikalavimų.

III.TEISĖS

20. Įgyvendinti visas reikiamas priemones įmonės pelningam ir ritmingam darbui užtikrinti.

21. Teisė būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje.

22. Teisė ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus.

23. Dalyvauti pasitarimuose įmonės veiklos klausimais, teikti pasiūlymus darbo kokybei pagerinti.
IV.ATSAKOMYBĖ

24. Už jam pavestų užduočių vykdymą.

25. Už kokybės reikalavimus įmonėje.

26. Už darbo drausmę.

27. Už žalą, padarytą dėl savo kaltės ar neatsargumo.

28. Už šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą.

29. Už teisingą darbo laiko naudojimą.

30. Už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, higieną bei sanitariją įmonėje.

BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ
PAREIGOS

1. Įmonės darbuotojai privalo:

1.1. darbuotojai darbo metu būti tvarkingai apsirengę, susišukavę;

1.2.vilkėti darbo rūbais visą darbo laiką;

1.3.bendrauti su interesantais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiam ir atidžiam ir išsiaiškinus interesanto tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetentingas spręsti interesanto problemą, jis turi nurodyti kas tai galėtų padaryti;

1.4.saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, įmonės darbų saugos instrukcijų reikalavimus;

1.5.ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau tiesioginiam vadovui ar įmonės vadovui;

1.6.tinkamai atlikti pavestą darbą;

1.7.saugoti komercines įmonės paslaptis.

2. Įmonės darbuotojams draudžiama:

2.1.darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų;

3. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

4. Pasirodymas darbe neblaiviam arba darbo metu vartojimas alkoholinių gėrimų – ypatingas darbo drausmės pažeidimas.

Darbuotojas, kuris darbe yra neblaivus ir kuriam apie tai surašytas aktas bei nušalintas nuo darbo, atleidžiamas iš darbo pagal LR Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnį 9 punktą, jei jis per 2 val. nepateikia darbdaviui medicinos įstaigos išduoto akto, paneigiančio darbuotojų surašytų aktą.
BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įmonės darbuotojams.

2. Visi darbuotojai turi būti supažindindami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai matomoje vietoje.

3. Nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka, darbuotojai turi apie tai pranešti raštu įmonės vadovui.

PASIRINKTAS PREKIŲ GRUPES APRAŠYMAS

Asortimentas – tai prekių ar paslaugų rinkinis, sudarytas pagal tam tikrus požymius. Prekės pavadinimas (artikulas) – antrasis asortimento vienetas – susidaro sujungus kelis giminingus prekių pavidalus. Dažniausiai to paties artikulo prekės turi vienodą kainą. Prekės pavadinimas reiškia jų tokią pat paskirtį ir tenkina konkretų vartotojo poreikį. Sujungę tokios pat paskirties skirtingų artikulų (pavadinimų) prekes, gausime prekių grupę. Kai kada prekių grupė yra vadinama prekių linija. Asortimento plotis priklauso nuo turimų prekių grupių. Kuo daugiau prekių grupių, tuo platesnis asortimentas. Derhunter prekių asortimentas yra platus ir gilus nors specializuotose parduotuvėse jis nėra toks gilus.( 1 lentelė). Aprašymui pasirinkau vaikiškų drabužių grupę.

1 lentelė

Deerhunter prekių asortimentas

Švarkai, žaketai, striukės ir kelnes
● Su mikro pluoštais ● Mikro zamšas ● Cordura® ● Outlast® ● V.O.X.● Tactel® ● Medvilninei kostiumai ● Oilfinish

Drabužiai moterims
●Wolf serija ● York serija

Liemenes
● Medžioklinės liemenėles & žaketai ● Liemenes

Gaminiai iš vilnos
●Fleece Polartec® ● Vilninės striukės ir kelnes ● Gaminiai iš vilnos

Marškiniai
● Paprasti ● Kamufliažiniai ● Languoti marškiniai

Trumparankoviai marškiniai
● Paprasti ● Kamufliažiniai

Drabužiai vaikams
● Vaikiški drabužiai žalios spalvos ● Kamufliažai vaikams
Aksesuarai
● Drabužiai nuo lietaus ● Galvos apdangalai ● Pirštinės ● Apatiniai drabužiai ● Kojines ● Blauzdės ● Dirgai ● Rankines ● Padėklas

Kamufliažai
● Drabužiai nuo lietaus ● Aksesuarai ● Komplektai ● trumparankoviai marškiniai ● Lengvi ● Su apsauginiu sluoksniu
Drabužiai laisvalaikiui
● Velvetines kelnes ● Sachara ● Trikotažiniai drabužiai ● Trumparankoviai marškinei ir Polo-marškinei

Apsaugantis drabužiai medžioklei
C-YOU

Vaikų drabužiai žalios spalvos

Wolf serijos komplektas su Deer-tex® membrana
Modelis : 2027-31
Dydis: 104-176
Spalva: Žalia ir Advantage®Max-4 HD
Medžiagos:
• Mikro pluoštai
• Deer-tex® membrana
• Vilnonis įdėklas viršutinėje pusėje striukės
Striukės detaliai:
• 2 vidines kišenes
• 1 napoleono kišenė
• 2prėkines uždėtines kišenes su antkišeniais
• 1 vidine kišenė
• 2 stiprus užtrauktukai
• Prisegamas kapišonas
Kelnių detaliai:
• 2 kišenės su nukirptu šonelių
• 1 užpakalinė kišenė
• 1 šoninė kišenė
• Elastingas juosmuo
Wolf serijos komplektas

Vilnonė striukė su kapišonu
Modelis : 5228
Dydis: 104-176
Spalva: Žalia, apsauginė Advantage Timber®
Medžiagos:
• Poliesteris
Details:
• 2 kišenės su antkišeniais
• 2 prakirptinė kišenės
• Kapišonas
• Spaustukai priekyje ir ant rankogaliu

Vaikiška vilnonė striukė

Pumos striukė
Modelis : 5209-31
Dydis: 104-176
Spalva: Žalia

Medžiagos:
• Mikro pluoštai
• Poliesteris
• Termo vilnonė medžiaga
• Deer-Tex® membrana
• Pamušalas
Detalės:
• Atsisegamas kapišonas su užtrauktuku
• Metaliniai užtrauktukai
• 4 priekines prakirptines kišenes su užtrauktuku
• Raištukai ant juosmens
• Atšvaistės ant rankovių ir nugaroje
• •

Pumos striukė
Pumos kelnės

Modelis : 3209-31
Dydis: 104-176
Spalva: Žalia

Medžiagos:
• Mikro pluoštai
• Poliesteris
• Deer-Tex® membrana
• Pamušalas
Detalės:
• Juosmens linijoje galima reguluoti platuma
• Metalinis užtrauktukas
• 2 priekines kišenes su nukirptu šoneliu
• 2 šonines kišenes su antkišeniais
• 2 užpakalines kišenes
• Atšvaitas
• Ant keliu klostes

Pumos kelnės
Dingo striukė

Modelis : 5210-31
Dydis : 104-176
Spalva: Žalia

Medžiagos:
• Mikro pluoštai
• Poliesteris
• Deer-Tex® membrana

Detalės:
• Specialus pamušalas
• 2 prakirptines kišenės su metaliniais užtrauktukais
• 2 priekinės kišenės su antkišeniais

Dingo striukė
Dingo kelnės

Modelis : 3210-31
Dydis: 104-176
Spalva: Žalia

Medžiagos:
• Mikro pluoštai
• Poliesteris
• Deer-Tex® membrana
• Pamušalas
Detalės:
• Juosmens linijoje galima reguluoti platuma
• 2 kišenės su nukirptu šoneliu
• 1 šonine kišenė su antkišeniu
• 2 užpakalines kišenes
• Klostės ant kelių
• Silikoniniai spaustukai

Dingo kelnės

Kristijono moleskininės kelnės

Modelis : 379-100-31
Dydis: 104-176
Spalva : Žalia

Medžiagos:
• Moleskinas
• Teflon®

Detalės:
• 2 priekinės kišenės su nukirptu šoneliu
• 2 užpakalinės kišenės
• Juosmens linijoje galima reguluoti platuma
• 1Šoninė kišenė su antkišeniu

Christian trousers Pop-up

Kristiano Cordura® kelnės

Modelis : 379-830-31
Dydis : 104-176
Spalva: Žalia

Medžiagos:
• Cordura®/medvilnė
• Teflonas

Detalės:
• 2 priekines kišenės su kirptu šoneliu
• Elastingas juosmuo
• 2 užpakalinės kišenės
• Šonine kišenė su antkišeniu

Kristiano kelnės

Kristiano vilnonis striukė
Modeisl : 578-410-31
Size : 104-176
Spalva: Žalia ir apsauginė Advantage Timber®

Medžiagos:
• Vilna
• Teflon®

Detalės:
• Su pamušalu
• 2 kirptinės kišenės su užtrauktukais

Kristiano vilnonė striukė
Kristiano striukė

Modelis : 579-600-31
Dydis : 104-176
Spalva: Žalia

Medžiagos:
• Pūkinio pluošto audinys
• Cordura® papildymas

Detalės:
• 2 uždėtinės kišenės
• 2 uždėtinės kišenės su užtrauktukais
• Ryškios spalvos apykaklė

Kristiano striukė

Kamufliažai vaikams
Komplektas iš serijos Wolf su Deer-tex®

Modelis : 2027-31
Didis: 104-176
Spalva: Žalia ir apsauginė Advantage®Max-4 HD

Medžiagos:
• Mikro pluoštai
• Deer-tex®membrana
• Striukėja vilnonis pamušalas, viršutiniu detaliu pusėje
Striukės detalės:
• 2 prakirptinės kišenės
• 1 napoleono kišenė
• 2 priekines uždėtines kišenės su antkišeniais
• 1 vidinė kišenė su užtrauktuku
• Kapišonas su raišteliu
Kelniu detalės:
• 2 priekines kišenės su kirptu šoneliu
• 1 nugarinės kišenės
• 1 uždėtine kišenė su antkišeniu
• Elastingas juosmuo

Komplektas iš serijos Wolf

Vilnonė striukė su kapišonu

Modelis : 5228
Dydis: 104-176
Spalva:Žalia , apsauginė Advantage Timber®

Medžiagos:
• Poliesteris
Detalės:
• 2 kirptinės kišenės
• 2 priekines kišenės su
• Kapišonas
• Spaustukai priekyje ir ant rankogaliu

Vilnonė striukė
Kristiano kelnės

Modelis : 379-810-28
Dydis: 104-176
Spalva: apsauginė Advantage Timber®

Medžiagos:
• Poliesteris/medvilnė
• Teflon®

Detales:
• 2 uždėtinės kišenės
• Elastingas juosmuo
• 2 kišenės ant klubu
• 1 šoninė kišenė su antkišeniu

Kristiano kelnės

Kristiano vilnonė striukė

Modelis : 578-410-28/31
Dydis: 104-176
Spalva: apsauginė Advantage Timber® ir žalia

Medžiagos:
• Vilna
• Teflon®

Detales:
• Su vilnoniu pamušalu
• 2 uždėtines kišenės su pamušalu

Kristiano vilnonė striukė

INFORMACINIO REKLAMINIO BUKLETO RENGIMAS

Spausdinta reklama – tai vienas pagrindinių reklamos tipų. Ji orientuota į regimąjį suvokimą. Reklama galima suskirstyti į du pogrupius:
1. proginiai reklaminiai leidiniai,
2. reklaminiai kataloginiai – informaciniai leidiniai.
Reklaminiai kataloginiai-informaciniai leidiniai reklamuoja konkrečias prekes arba paslaugas. Tai katalogai, prospektai, bukletai, plakatai, lapeliai, informaciniai biuleteniai.
Šios praktinės ataskaitos vienas iš uždaviniu sukurti įmonės reklamini bukletą.
Bukletas – skirtingai nei katalogas ar prospektas ne subrošiūruotas, o daug kartų sulankstytas (į „armonikėlę“) leidinys. Gali būti įvairaus dydžio. Spausdinamas ant ypatingai gero ir brangaus popieriaus. Bukletas apipavidalinimu labai panašus į prospektą, tačiau ir bukletams ir prospektams keliami labai dideli reikalavimai, nes jie priklauso prestižinėms reklamos priemonėms. Dažnai bukletai skiriami firmos jubiliejams, aprašant jos pasiekimus, paslaugas ar produkciją, pateikiant fotografijas, paveikslus, būdingus geriausioms prekėms.
Paruošiau 2 bukletus rusų ir anglų kalba ( žr. priedas). Kaina šių prekių nesudomintu pirkėjus, nes šios įmonės prekės gaminamos eksportui ir jie nėra pigus. Todėl prekių kainas bukletuose nerašiau.
IŠVADOS

Ruošiant ši darbą susipažinau su įmonės vidine aplinka, su įmonės organigrama. Supratau kiek svarbu yra gerai organizuoti darbą, nes nuo to priklauso visa darbo kokybė, prekės kaina, perkamumas. Engel Dali nuolat daug dėmesio skiria gamybos plėtrai bei tobulinimui. Bendrovės vadovybė mano, jog norint išlikti konkurencingiems rinkoje ir pasiūlyti jai aukštesnės kokybės produktus, reikia nuolat gerinti gamybos efektyvumą bei atnaujinti asortimentą, todėl bendrovės vadovai neįsivaizduoja ateities be inovacijų ir investicijų į gamybą.
Susipažinau su prekių politika, su F.Engel prekių asortimentu. Rengiant reklaminį – informacinį bukletą, susipažinau su prekės reklama, pabandžiau sukurti firmos įvaizdį, pristatyti jos prekę.

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

1. Bagdonas E., Kazlauskienė E. Verslo pradmenys. – Kaunas: Technologija, 2002.
2. Urbanskienė R., Viržintas R., Demonstracinė reklama. – Vilnius, 1997.
3. Nuosavas F.Engel interneto tinklalapis. http://www.f-engel.com/ . Prieiga per internetą 2005-03-24.
4. F. Engel produkcijos internetinis tinklalapis. http://www.fe.dk/ . Prieiga per internetą 2005-03-24.
5. А. Смирнов, Н. Дергачев, А. Кудряшов.Deerhunter – охотник на оленей и не только. http://www.tiger-gun.ru/publications/12.html. Prieiga prie internetą: 2005-03-24.

PRIEDAI

Leave a Comment