AB “Alita”, AB “Anykščių vynas” ir AB “Stumbras” akcijų kursų kitimo tyrimas

Įvadas

Investicijos apibrėžiamos kaip finansinių, materialių ar nematerialių išteklių sąnaudos, investuojamos materialiam, nematerialiam ar finansiniam turtui įsigyti, siekiant gauti tam tikrą ekonominį ar neekonominį efektą (Norvaišienė R., 2004). Vienas iš turbūt populiariausių investavimo instrumentų yra akcijos.
Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines ir neturtines teises. Investuotojams patrauklios jų savybės yra tos, kad jos suteikia investuotojui teisę ne tik į įmonės pelno dalį, bet ir gali būti stabilaus kapitalo prieaugio gavimo priemonė (Norvaišienė R., 20004).
Šitame darbe aš ir pabandysiu analizuoti šios rūšies vertybinius popierius, atliksiu jų kitimo, pelningumo tyrimus.
Tyrimą atliksiu analizuodama AB “Alita”, AB “Anykščių vynas” ir AB “Stumbras” paprastąsias vardines akcijas. Visos šios įmonės specializuojasi alkoholinių gėrimų gamyboje.
Taigi šio darbo tikslas – ištirti ir įvertinti AB “Alita”, AB “Anykščių vynas” ir AB “Stumbras” akcijas ir jų kursų kitimą. Tyrimas bus atliekamas tokiais etapais:
ü pateikiama nagrinėjamos įmonės trumpa charakteristika, ypač akcentuojant įvykius, kurie galėjo turėti įtakos akcijų kursų kitimui;
ü parodoma akcijų kursų dinamika savaitės ir mėnesio trukmės laaikotarpiais, sudarant atitinkamas diagramas;
ü įvertinamas akcijų pelningumas.
Atsižvelgiant į darbo tikslą ir tyrimo etapus, visas darbas sudarytas iš keturių skyrių. Pirmieji trys – atskirų įmonių akcijų kursų tyrimai, ketvirtasis – bendras visų įmonių akcijų palyginimas.

1. AB “Alita” akcijų kurso tyrimas
Šiame skyriuje atliekamas AB “Alita” akcijų kurso ty

yrimas. Kaip numatyta įvade, pagal darbo tikslą tyrimas susideda iš trijų dalių.

1.1. AB “Alita” charakteristika
AB “Alita” įkurta 1963 metais. Šios įmonės veikla – šampanizuoto vyno ir kitų alkoholinių gėrimų gamyba ir realizavimas. Įmonėje gaminamas natūralios fermentacijos putojantis vynuogių vynas, gazuoti vyno gėrimai, alkoholiniai kokteiliai, sidras, vaisių vynas, stiprieji gėrimai – degtinė, trauktinė, tautinis stiprusis grūdų gėrimas “Samanė”, brendis “Alita”, konjakas “Alita”, išpilstomi škotiški viskiai. AB „Alita“ taip pat gamina koncentruotas obuolių sultis bei obuolių aromatą.
Įmonės įstatinis kapitalas yra 73 088 135 Lt. Iki 2004m. sausio 6 d. 83,77 procentai akcijų priklausė valstybės turto fondui, tačiau nuo šios dienos nuosavybės teisę įgijo UAB “Invinus”. AB “Alita” bendras akcininkų skaičius yra 685.
AB “Alita”, praėjusiais metais pasiekusi 107,2 mln. litų apyvartą ir uždirbusi 9,201 mln. litų grynojo pelno, šiems metams suplanavo kiek kuklesnius rezultatus.
Planas suudarytas atsižvelgiant į laukiamą konkurencijos rinkoje padidėjimą. “Alitos” prognozėmis, šiais metais jos apyvarta, palyginti su pernykšte, gali būti mažesnė apytiksliai 12,8 proc. ir sudaryti 93,5 mln. litų. Grynasis bendrovės pelnas gali sumažėti 34,8 proc. iki 6 mln. litų. Praėjusius metus palyginti su 2002-aisiais, “Alitos” apyvarta padidėjo 16,3 proc. o pelnas – 2,9 karto.
Kaip minėta anksčiau, šių metų sausį kontrolinį “Alitos” 83,77 proc. akcijų paketą privatizavo įmonės vadovų įkurta UAB “Invinus”. Jau tuomet buvo paskelbti planai, kad artimiausiais metais “Alita” dividendų nesirengia mokėti, jų akcininkai neturėtų tikėtis ir už praėjusius me

etus. Per maždaug mėnesį trukusio oficialaus pasiūlymo smulkiesiems akcininkams laikotarpį už 1 lito nominalo akciją 0,95 lito kainą siūliusi “Invinus” sulaukė atgarsio – jai parduodama 4,6 proc. smulkiųjų bendrasavininkių turimų “Alitos” akcijų. Įskaitant ir kitus “Invinus” sandorius Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje, vadovų įmonei kontrolinį “Alitos” akcijų paketą pavyko padidinti iki apytiksliai 92,03 proc.
“Alita” nekeis savo statuso ir nebus reorganizuojama į UAB, ji toliau liks biržos Einamojo sąrašo emitente.

1.2. AB “Alita” akcijų kurso kitimas
AB “Alita” yra išleidusi paprastųjų vardinių akcijų emisiją už 73,088 mln. litų. Išsamesni šios emisijos duomenys pateikti 1.2.1 lentelėje.
1.2.1 lentelė
Emisijos duomenys
VP pavadinimas, rūšis ir klasė Alita PVA
Emitento pavadinimas AB “Alita”
Nominali vertė, Lt 1.00
Emisijos dydis, vnt. 73 088 135
Nominali visų išleistų VP vertė, Lt 73 088 135
Pirmosios prekybos data 1998-05-25
Prekiavimo požymis Prekiaujama
Paskutinė VP kaina, Lt 1.02
Paskutinės prekybos data 2004-03-25
Emisijos dalis įstatiniame kapitale 100.00%
Prekybos sąrašas Einamasis
Dividendai, Lt/akcijaiuž 2002 metusuž 2001 metusuž 2000 metusuž 1999 metusuž 1998 metusuž 1997 metus 0,02990,0650,070,070,070,07

Matome, kad vienos akcijos nominali vertė yra 1 litas. Pagal paskutinės prekybos datą, akcijos kaina šiuo matu yra 1,02 Lt. Akcininkams svarbus rodiklis – dividendai – 2002 metais buvo 2,99 ct. už akciją, 2001m. – 6,5ct., o keturis metus prieš tai akcininkams buvo mokama po 7ct. už akciją.
Pirmiausiai analizuosiu akcijų kurso kitimą savaitės trukmės laikotarpiais. Šie duomenys pateikti 1.2.2 lentelėje.

1.2.2 lentelė
AB “Alita” akcijų kurso kitimas savaitės trukmės laikotarpiais
Eil.Nr. Data Kaina, Lt

Atidarymo Max Min Uždarymo
1 2003 04 01-2003 04 04 0,90 0,91 0,90 0,91
2 2003 04 07-2003 04 11 0,91 0,95 0,91 0,93
3 2003 04 14-2003 04 18 0,93 0,93 0,92 0,93
4 2003 04 21-2003 04 25 0,93 0,94 0,93 0,94
5 2003 04 28-2003 05 02 0,94 0,94 0,94 0,94
6 2003 05 05-2003 05 09 0,94 1,22 0,93 1,22
7 2003 05 12-2003 05 16 1,22 1,30 1,05 1,05
8 2003 05 19-2003 05 23 1,05 1,05 1,02 1,04
9 2003 05 26-2003 05 30 1,04 1,06 1,02 1,05
10 2003 06 02-2003 06 06 1,05 1,05 1,03 1,05
11 2003 06 09-2003 06 13 1,05 1,07 1,05 1,07
12 2003 06 16-2003 06 20 1,07 1,06 1,00 1,00
13 2003 06 23-2003 06 27 1,00 1,16 1,02 1,16
14 2003 06 30- 2003 07 04 1,20 1,35 1,17 1,32
15 2003 07 07-2003 07 11 1,32 1,40 1,30 1,38
16 2003 07 14-2003 07 18 1,38 1,37 1,31 1,31
17 2003 07 21-2003 07 25 1,31 1,35 1,32 1,33
18 2003 07 28- 2003 08 01 1,33 1,37 1,33 1,35
19 2003 08 04-2003 08 08 1,35 1,35 1,31 1,32
20 2003 08 11-2003 08 15 1,32 1,33 1,31 1,32
21 2003 08 18-2003 08 22 1,32 1,33 1,31 1,31
22 2003 08 25-2003 08 29 1,31 1,32 1,21 1,25
23 2003 09 01-2003 09 05 1,25 1,28 1,21 1,26
24 2003 09 08-2003 09 12 1,26 1,26 1,20 1,20
25 2003 09 15-2003 09 19 1,20 1,23 1,09 1,23
26 2003 09 22-2003 09 26 1,23 1,20 1,05 1,15
27 2003 09 29-2003 10 03 1,15 1,16 1,13 1,15
28 2003 10 06-2003 10 10 1,15 1,15 1,08 1,15
29 2003 10 13-2003 10 17 1,15 1,13 0,91 0,96
30 2003 10 20- 2003 10 24 0,96 1,04 0,91 0,91
31 2003 10 27-2003 10 31 0,91 0,92 0,90 0,91
32 2003 11 03-2003 11 07 0,91 0,97 0,91 0,97
33 2003 11 10-2003 11 14 0,97 0,99 0,97 0,98
34 2003 11 17-2003 11 21 0,98 0,98 0,97 0,98
35 2003 11 24-2003 11 28 0,98 0,98 0,96 0,98
36 2003 12 01-2003 12 05 0,98 0,97 0,96 0,97
37 2003 12 08-2003 12 12 0,97 0,99 0,96 0,99
38 2003 12 15-2003 12 19 0,99 0,99 0,96 0,97
39 2003 12 22-2003 12 24 0,97 0,99 0,96 0,98
40 2003 12 29-2004 01 02 0,98 0,99 0,98 0,98
41 2004 01 05-2004 01 09 0,98 1,00 0,97 0,97
42 2004 01 12-2004 01 16 0,97 0,98 0,96 0,96
43 2004 01 19-2004 01 23 0,96 0,96 0,92 0,94
44 2004 01 26-2004 01 30 0,94 0,95 0,94 0,95
45 2004 02 02-2004 02 06 0,95 0,97 0,94 0,95
46 2004 02 09-2004 02 13 0,95 0,96 0,95 0,95
47 2004 02 17-2004 02 20 0,95 0,96 0,95 0,95
48 2004 02 23-2004 02 27 0,95 1,00 0,95 0,95
49 2004 03 01-2004 03 05 0,95 0,99 0,94 0,97
50 2004 03 08-2004 03 12 0,97 0,98 0,95 0,97
51 2004 03 15-2004 03 19 0,97 1,06 0,96 1,06
52 2004 03 22-2004 03 25 1,06 1,08 1,00 1,02
Atliekant techninę akcijų analizę yra naudojama keletas analizės metodų: grafikai, indikatoriai ir kt. Savo darbe naudosiu japoniškų žvakių diagramą. Tokia di

iagrama sudaroma remiantis kaina prekybos atidarymo ir uždarymo momentais, maksimalia ir minimalia kaina. Jeigu kaina uždarymo momentu aukštesnė nei atidarymo momentu, tarp jų braižomas baltas stačiakampis, jei atidarymo kaina aukštesnė nei uždarymo, braižomas juodas stačiakampis (Norvaišienė R., 2004). Diagrama, gauta pagal 1.2.2 lentelės duomenis, pateikta prieduose 1 paveikslas.
Prieduose taip pat pateikiamas grafikas, kuris atspindi akcijų kurso svyravimus (2 paveikslas).
Iš 1 ir 2 paveikslų matome, kad nuo 2003 m. balandžio 1 d. akcijų kaina nežymiai kilo. Ypač ji šoktelėjo šeštą savaitę – nuo 0,94 Lt iki 1,22 Lt. Tačiau septintą savaitę akcijos kursas vėl krito iki 1,05 Lt. Be žymių svyravimų jis išliko toks iki dvyliktos savaitės, t.y. birželio vidurio, tačiau birželio gale kaina išaugo iki 1,38 Lt/akciją. Vėliau iki spalio pabaigos kaina nežymiai krito ir spalio 20-24 dienomis pasiekė savo šio laikotarpio minimumą – 0,91 Lt. Tačiau vėl pradėjo nežymiai kilti ir be didelių svyravimų iki 2004m. kovo 19d. pasiekė 1,06 Lt. Už akciją. Iš anksčiau pateiktos charakteristikos žinome, kad šių metų sausio mėnesį AB “Alita” buvo privatizuota, tačiau kaip matome iš akcijų kainų dinamikos, sausio mėnesį jokių žymių akcijos kainų lygio pasikeitimų nėra.
Kadangi 1 paveikslas be akcijos kainų lygio kitimo parodo ir papildomą informaciją, t.y. kokia kaina buvo prekybos atidarymo ir uždarymo momentais. Matome, kad daugeliu atveju atidarymo kaina buvo žemesnė nei uždarymo, kadangi baltų st
tačiakampių yra daugiau.
Toliau atliksiu akcijų kurso kitimo tyrimą mėnesio trukmės laikotarpiais. 1.2.3 lentelėje pateiktos AB “Alita” akcijų kainų kaita kas mėnesį.
1.2.3 lentelė
AB “Alita” akcijų kurso kitimas mėnesio trukmės laikotarpiais
Eil. Nr. Data Kaina

Atidarymo Max Min Uždarymo
1 2003 04 01- 2003 04 30 0,90 0,95 0,90 0,94
2 2003 05 02- 2003 05 30 0,94 1,30 0,93 1,05
3 2003 06 02- 2003 06 30 1,05 1,25 1,00 1,25
4 2003 07 01- 2003 07 31 1,25 1,40 1,23 1,35
5 2003 08 01- 2003 08 29 1,35 1,36 1,21 1,25
6 2003 09 01- 2003 09 30 1,25 1,28 1,05 1,15
7 2003 10 01- 2003 10 31 1,15 1,15 0,90 0,91
8 2003 11 03- 2003 11 28 0,91 0,99 0,91 0,98
9 2003 12 01- 2003 12 31 0,98 0,99 0,96 0,98
10 2004 01 02- 2004 01 30 0,98 1,00 0,92 0,95
11 2004 02 02- 2004 02 27 0,95 1,00 0,94 0,95
12 2004 03 01- 2004 03 25 0,95 1,08 0,94 1,02

Vaizdumo dėlei pateikiama japoniškų žvakių diagrama (1.2.1 paveikslas)

1.2.1 pav. Akcijų kurso kitimo diagrama mėnesio trukmės laikotarpiais
Matome, kad kainos kitimo tendencija išlieka ta pati. 2003m. liepos mėnesį kaina pasiekia šio laikotarpio maksimumą, toliau vėl mažėja, kol spalio mėnesį pasiekia mažiausią laikotarpio kainos lygį. Nuo lapkričio mėnesio vėl pradeda didėti kol 2004m. kovą pasiekia 1,02 Lt/akciją. Iš paveikslo taip pat matome, kad šešis mėnesius atidarymo momento kaina buvo didesnė nei uždarymo momento ir šešis – mažesnė.

1.3. AB “Alita” akcijų pelningumo tyrimas
Vertinant įvairių investicinių instrumentų pelningumą, pasitelkiami keli rodikliai. Šiame tyrime aš paskaičiuosiu pelningumą per laikotarpį.
Investicinio instrumento pelningumas per laikotarpį (HPR) apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
HPR= Kapitalo prieaugis/Pradinės investicijos*100 (1)

Kapitalo prieaugis = Akcijos vertė laikotarpio pabaigoje-Akcijos vertė laikotarpio pradžioje

Taigi AB “Alita” akcijų pelningumas per atskirus mėnesius pateiktas 1.3.1 lentelėje.

1.3.1 lentelė
AB “Alita” akcijų pelningumas
Laikotarpis Akcijos vertė laik. pr. Akcijos vertė laik. pab. Kapitalo prieaugis HPR, proc.
2003 balandis 0,90 0,94 0,04 4,44
2003 gegužė 0,94 1,05 0,11 11,70
2003 birželis 1,05 1,25 0,2 19,05
2003 liepa 1,25 1,35 0,1 8,00
2003 rugpjūtis 1,35 1,25 -0,1 -7,41
2003 rugsėjis 1,25 1,15 -0,1 -8,00
2003 spalis 1,15 0,91 -0,24 -20,87
2003 lapkritis 0,91 0,98 0,07 7,69
2003 gruodis 0,98 0,98 0 0,00
2004 sausis 0,98 0,95 -0,03 -3,06
2004 vasaris 0,95 0,95 0 0,00
2004 kovas 0,95 1,02 0,07 7,37

Kad būtų patogiau analizuoti, pelningumo per laikotarpį rodiklio dinamiką pavaizduosiu grafiku (1.3.1 paveikslas).

1.3.1 pav. Akcijų pelningumo pokyčiai
Iš paveikslo aiškiai matyti, kad akcijos pelningumas per laikotarpį – labai nepastovus dydis. Jei 2003 m. balandį, gegužę ir birželį jis kyla nuo 4,44 iki 19,05 procentų, tai iki spalio mėnesio krenta ir spalį pasiekia –20,87 proc. Kaip prisimename iš kainų dinamiką rodančių grafikų, spalio mėnesį “Alitos” akcijų kainos buvo nukritusios iki minimumo, tad ir pelningumas tuo laiku pasiekė laikotarpio minimumą. Lapkričio mėnesį jis vėl žymiai šoktelėjo iki 7,69 proc., tolia du mėnesius krito, 2004m. vasarį vėl kilo, o paskutinio laikotarpio – kovo – akcijos pelningumas yra 7,37 procentai.

2. AB “Anykščių vynas” akcijų kurso tyrimas
Šiame skyriuje atliekamas AB “Anykščių vynas” akcijų kurso tyrimas.

2.1. AB “Anykščių vynas” charakteristika
Akcinė bendrovė “Anykščių vynas” yra moderni, šiuolaikiška įmonė, gaminanti aukštos kokybės gėrimus: vyną, sidrą, likerius, trauktines, degtinę, brendį, viskį, kokteilius.
“Anykščių vyno” įstatinis kapitalas – 49,081 mln. litų. Preliminariais neaudituotais duomenimis, įmonė 2003m. patyrė 6,656 tūkst. litų nuostolį – 99,9 proc. mažesnį negu užpernai, kai nuostolis sudarė net 4,554 mln. litų. Pernai jos apyvarta padidėjo 4,7 proc. iki 44,01 mln. litų. Tikimasi, kad šiemet pavyks išlaikyti nesumažėjusią apyvartą ir galbūt uždirbti pelno.
Šiuo metu kaip tik vyksta “Anykščių vyno” privatizavimo procesas. Kontroliniam 72,93 proc. bendrovės akcijų paketui, kurio nominali vertė siekia 35,8 mln. litų, nustatyta minimali 8 mln. litų kaina – 2 mln. litų mažesnė negu per privatizavimo konkursą, vykusį pernai. Prognozuojama, kad esant intensyviai konkurencijai dėl privatizuojamo “Anykščių vyno” kontrolinio akcijų paketo, jo kaina gali pakilti iki apytiksliai 12-15 mln. Litų.
Valstybės turto fondo duomenimis, gautos šešios paraiškos privatizuoti “Anykščių vyno” bendrovę. Viešo konkurso dokumentų rinkinius buvo įsigiję šeši potencialūs pirkėjai, tarp jų – koncernas “MG Baltic”, valdantis AB “Stumbrą” ir AB “Alita”. Tačiau paskutiniais duomenimis, koncernas paraiškos nusprendė neteikti.

Pernai Lietuvoje alkoholio gamybos lydere tapusi bendrovė “Alita” kitos analogiško profilio įmonės – “Anykščių vyno” – galimą privatizavimą vertina kaip pozicijų sustiprinimą, tačiau ne naujo rinkos monopolisto sukūrimą. Remdamasi savo pačios tyrimais, Alytaus “Alita” prognozuoja, jog abi kartu įmonės užimtų apie 7 proc. visos alkoholio rinkos Lietuvoje: 4,9 proc. silpnųjų alkoholinių gėrimų ir 29,4 proc. stipriųjų segmentuose.

2.2. AB “Anykščių vynas” akcijų kurso kitimas
AB “Anykščių vynas” yra išleidusi paprastųjų vardinių akcijų emisiją už 49,080 mln. litų. Išsamesni šios emisijos duomenys pateikti 2.2.1 lentelėje.
2.2.1 lentelė
Emisijos duomenys
VP pavadinimas, rūšis ir klasė Anykščių vynas PVA
Emitento pavadinimas AB “Anykščių vynas”
Nominali vertė, Lt 1.00
Emisijos dydis, vnt. 49 080 535
Nominali visų išleistų VP vertė, Lt 49 080 535
Pirmosios prekybos data 1995-07-10
Prekiavimo požymis Prekiaujama
Paskutinė VP kaina, Lt 0.55
Paskutinės prekybos data 2004-03-25
Emisijos dalis įstatiniame kapitale 100.00%
Prekybos sąrašas Einamasis
Dividendai, Lt/akcijaiuž 2002 metusuž 2001 metusuž 2000 metusuž 1999 metusuž 1998 metusuž 1997 metus 0,000,000,000,070,070,07

Matome, kad vienos akcijos nominali vertė taip pat yra 1 litas. Pagal paskutinės prekybos datą, akcijos kaina šiuo metu yra 0,55 Lt. Akcininkams svarbus rodiklis – dividendai – pastaraisiais trimis metais nebuvo mokami. Tačiau prieš tai tris metus jie gavo po 7 ct. už akciją.
Pirmiausiai analizuosiu akcijų kurso kitimą savaitės trukmės laikotarpiais. Šie duomenys pateikti 2.2.2 lentelėje.

2.2.2 lentelė
AB “Anykščių vynas” akcijų kurso kitimas savaitės trukmės laikotarpiais
Eil.Nr. Data Kaina, Lt

Atidarymo Max Min Uždarymo
1 2003 04 01-2003 04 04 0,40 0,40 0,40 0,40
2 2003 04 07-2003 04 11 0,40 0,40 0,40 0,40
3 2003 04 14-2003 04 18 0,40 0,40 0,39 0,39
4 2003 04 21-2003 04 25 0,39 0,39 0,39 0,39
5 2003 04 28-2003 05 02 0,39 0,39 0,39 0,39
6 2003 05 05-2003 05 09 0,39 0,39 0,36 0,38
7 2003 05 12-2003 05 16 0,38 0,40 0,37 0,38
8 2003 05 19-2003 05 23 0,38 0,39 0,38 0,39
9 2003 05 26-2003 05 30 0,39 0,40 0,36 0,36
10 2003 06 02-2003 06 06 0,36 0,39 0,36 0,39
11 2003 06 09-2003 06 13 0,39 0,41 0,38 0,41
12 2003 06 16-2003 06 20 0,41 0,41 0,38 0,38
13 2003 06 23-2003 06 27 0,38 0,41 0,40 0,40
14 2003 06 30- 2003 07 04 0,40 0,42 0,41 0,41
15 2003 07 07-2003 07 11 0,41 0,53 0,40 0,51
16 2003 07 14-2003 07 18 0,51 0,52 0,50 0,51
17 2003 07 21-2003 07 25 0,51 0,52 0,51 0,51
18 2003 07 28- 2003 08 01 0,51 0,52 0,51 0,51
19 2003 08 04-2003 08 08 0,51 0,52 0,51 0,52
20 2003 08 11-2003 08 15 0,52 0,52 0,50 0,51
21 2003 08 18-2003 08 22 0,51 0,52 0,51 0,52
22 2003 08 25-2003 08 29 0,52 0,51 0,50 0,51
23 2003 09 01-2003 09 05 0,51 0,51 0,50 0,51
24 2003 09 08-2003 09 12 0,51 0,51 0,50 0,50
25 2003 09 15-2003 09 19 0,50 0,52 0,50 0,52
26 2003 09 22-2003 09 26 0,52 0,53 0,52 0,52
27 2003 09 29-2003 10 03 0,52 0,51 0,47 0,49
28 2003 10 06-2003 10 10 0,49 0,53 0,49 0,53
29 2003 10 13-2003 10 17 0,53 0,53 0,51 0,51
30 2003 10 20- 2003 10 24 0,51 0,50 0,36 0,36
31 2003 10 27-2003 10 31 0,36 0,35 0,25 0,28
32 2003 11 03-2003 11 07 0,28 0,30 0,28 0,30
33 2003 11 10-2003 11 14 0,30 0,31 0,30 0,31
34 2003 11 17-2003 11 21 0,31 0,31 0,28 0,30
35 2003 11 24-2003 11 28 0,30 0,29 0,28 0,29
36 2003 12 01-2003 12 05 0,29 0,29 0,28 0,28
37 2003 12 08-2003 12 12 0,28 0,29 0,26 0,28
38 2003 12 15-2003 12 19 0,28 0,28 0,28 0,28
39 2003 12 22-2003 12 24 0,28 0,29 0,27 0,27
40 2003 12 29-2004 01 02 0,27 0,28 0,27 0,28
41 2004 01 05-2004 01 09 0,28 0,28 0,28 0,28
42 2004 01 12-2004 01 16 0,28 0,30 0,29 0,29
43 2004 01 19-2004 01 23 0,29 0,31 0,29 0,30
44 2004 01 26-2004 01 30 0,30 0,30 0,30 0,30
45 2004 02 02-2004 02 06 0,30 0,33 0,30 0,33
46 2004 02 09-2004 02 13 0,33 0,33 0,32 0,33
47 2004 02 17-2004 02 20 0,33 0,43 0,34 0,41
48 2004 02 23-2004 02 27 0,41 0,41 0,39 0,40
49 2004 03 01-2004 03 05 0,40 0,42 0,40 0,44
50 2004 03 08-2004 03 12 0,44 0,48 0,44 0,47
51 2004 03 15-2004 03 19 0,47 0,62 0,47 0,62
52 2004 03 22-2004 03 25 0,62 0,63 0,54 0,55

Kaip ir analizuojant pirmosios įmonės akcijų kurso kitimus, taip ir dabar nubraižysiu japoniškų žvakių diagramą ir grafiką, kuris bendrai atspindėtu kainų dinamiką. Abu paveikslai pateikti prieduose (3 ir 4 paveikslai).
Iš paveikslų matome, kad nuo 2003m. kovo aštuonias savaites kaina nežymiai krito – nuo 0,40 Lt iki 0,38 Lt. Gegužės pabaigoje kaina nukrito iki 0,36 Lt, tačiau vėl pradėjo kilti ir liepos viduryje pasiekė 0,51 Lt už akciją. Sekančias keturiolika savaičių kaina žymiai nešokinėja – kinta 0,49-0,52 Lt ribose. Žymus kritimas pastebimas 30-31 savaitėmis, t.y. paskutinėmis spalio savaitėmis, kai kaina nukrenta iki 0,28 Lt. Toliau iki 2004m. vasario mėnesio kana be didelių pakitimų “sukasi” apie 0,30 Lt. Beje, tame laikotarpyje ji pasiekia savo laikotarpio minimumą – 0,27 Lt už akciją ir tai įvyksta gruodžio 22-24 dienomis. Po to akcijos kaina vėl kyla ir iki kovo vidurio ji yra 0,62 Lt. Galbūt šis kainos padidėjimas susijęs su vykstančiu įmonės privatizavimu, galbūt investuotojai tikisi geresnių laikų ateityje.
Toliau atliksiu akcijų kurso kitimo tyrimą mėnesio trukmės laikotarpiais. 2.2.3 lentelėje pateiktos AB “Anykščių vynas” akcijų kainų kaita kas mėnesį.
2.2.3 lentelė
AB “Anykščių vynas” akcijų kurso kitimas mėnesio trukmės laikotarpiais
Eil. Nr. Data Kaina

Atidarymo Max Min Uždarymo
1 2003 04 01- 2003 04 30 0,40 0,40 0,39 0,39
2 2003 05 02- 2003 05 30 0,39 0,40 0,36 0,36
3 2003 06 02- 2003 06 30 0,36 0,41 0,36 0,41
4 2003 07 01- 2003 07 31 0,41 0,53 0,40 0,51
5 2003 08 01- 2003 08 29 0,51 0,52 0,50 0,51
6 2003 09 01- 2003 09 30 0,51 0,53 0,47 0,49
7 2003 10 01- 2003 10 31 0,49 0,53 0,25 0,28
8 2003 11 03- 2003 11 28 0,28 0,31 0,28 0,29
9 2003 12 01- 2003 12 31 0,29 0,29 0,26 0,28
10 2004 01 02- 2004 01 30 0,28 0,31 0,27 0,30
11 2004 02 02- 2004 02 27 0,30 0,43 0,30 0,40
12 2004 03 01- 2004 03 25 0,40 0,63 0,40 0,55

Kad būtų lengviau analizuoti, 2.2.3 lentelės duomenis pateiksiu diagrama.

2.2.1 pav. Akcijų kurso kitimo diagrama mėnesio trukmės laikotarpiais
Vėlgi matome tą pačią kainos kitimo tendenciją. Galime pastebėti, kad kainų lygis smarkiai pakito liepos, spalio, vasario ir kovo mėnesiais. Kitais mėnesiais uždarymo ir atidarymo momentų kainos kito nežymiai.

2.3. AB “Anykščių vynas” akcijų pelningumo tyrimas
Akcijos pelningumas per laikotarpį apskaičiuojamas pagal anksčiau minėtą ir aprašytą (1) formulę. 2.3.1 lentelėje pateikiamas apskaičiuotas šis rodiklis.
2.3.1 lentelė
Akcijų pelningumo skaičiavimas
Laikotarpis Akcijos vertė laik. pr. Akcijos vertė laik. pab. Kapitalo prieaugis HPR, proc.
2003 balandis 0,40 0,39 -0,01 -2,50
2003 gegužė 0,39 0,36 -0,03 -7,69
2003 birželis 0,36 0,41 0,05 13,89
2003 liepa 0,41 0,51 0,1 24,39
2003 rugpjūtis 0,51 0,51 0 0,00
2003 rugsėjis 0,51 0,49 -0,02 -3,92
2003 spalis 0,49 0,28 -0,21 -42,86
2003 lapkritis 0,28 0,29 0,01 3,57
2003 gruodis 0,29 0,28 -0,01 -3,45
2004 sausis 0,28 0,30 0,02 7,14
2004 vasaris 0,30 0,40 0,1 33,33
2004 kovas 0,40 0,55 0,15 37,50

Kad būtu akivaizdžiau analizuoti, pelningumo per laikotarpį rodiklio reikšmės atskirais laikotarpiais pateikiamos grafike (2.3.1 paveikslas).

2.3.1 pav. AB “Anykščių vynas” akcijų pelningumo pokyčiai
Matome, kad šių akcijų pelningumas taip pat labai nepastovus dydis. Tiriamojo laikotarpio pradžioje pelningumas buvo –2,5proc, t.y. akcijos pelno neatnešė, iki liepos mėnesio jis pakilo iki 24,39 proc. Po to vėl palaipsniui mažėjo ir spalio mėnesį pasiekė laikotarpio minimumą –-42,86proc. Tačiau po to vėl pradėjo kilti, o 2004m. mėnesiais pralenkė ankstesnių laikotarpių pelningumus, galbūt dėl tos pačios priežasties – privatizavimas. Tiesa, bendras viso laikotarpio pelningumas yra teigiamas dydis.

3. AB “Stumbras” akcijų kurso tyrimas
Šiame skyriuje atliekamas AB “Stumbras” akcijų kurso tyrimas.
3.1. AB “Stumbras” charakteristika
1906 m. savo veiklą pradėjusi “Stumbro” degtinės gamykla užima reikšmingą vietą tarp šiuo metu veikiančių alkoholinių gėrimų gamyklų Lietuvoje. 1975 m. Žemės ūkio ministerijos įsakymu įkurtas Spirito ir likerio gamybinis susivienijimas “Stumbras”. 1990 metais susivienijimas buvo reorganizuotas į Valstybinę bendrovę “Stumbras”, kuri 1995 m. buvo reorganizuota į Specialios paskirties akcinę bendrovę “Stumbras”.
Bendrovė, remdamasi įvairiais vyriausybės nutarimais bei akcininkų susirinkimų sprendimais pastoviai didino kapitalą, kuris šiuo metu yra 118 640 396Lt. 2003 metų kovą buvo paskelbtas keturių valstybei priklausančių alkoholio bendrovių, tarp jų ir “Stumbro”, privatizavimo konkursas. 2003 metų rudenį koncerno “MG Baltic” antrinė įmonė “Mineraliniai vandenys” buvo pripažinta “Stumbro” privatizavimo konkurso nugalėtoja, o tų pačių metų spalio 27-ąją. “Mineralinių vandenų” bendrovė sėkmingai perėmė įmonės valdymą. Šiuo metu “MG Baltic” koncernui priklausantys “Mineraliniai vandenys” valdo 99,27 proc. “Stumbro” akcijų.
Didžiausia Lietuvos alkoholio gamybos bendrovė “Stumbras” pernai uždirbo 11,477 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, arba 28,3 proc. mažiau nei 2002 metais (16,011 mln. litų), tačiau 1,5 mln. litų daugiau nei planavo metų pradžioje.
Naujausiais duomenimis (2004 03 24, ELTA), didžiausia Lietuvos alkoholio gamybos bendrovė “Stumbras” išleidžia naują 12,12 mln. litų akcijų emisiją, kuri bus išplatinta ta pačia nominalia kaina. Nauja emisija papildomais akcininkų įnašais padidins “Stumbro” įstatinį kapitalą nuo 118,64 mln. iki 130,76 mln. litų. Tai pagrindinio įmonės savininko – UAB “Mineraliniai vandenys” investicija į privatizuotą bendrovę.

3.2. AB “Stumbras” akcijų kurso kitimas
AB “Stumbras” paskutinė paprastųjų vardinių akcijų emisija buvo išleista už 26,660 mln. litų. Išsamesni šios emisijos duomenys pateikti 3.2.1 lentelėje.
3.2.1 lentelė
Emisijos duomenys
VP pavadinimas, rūšis ir klasė Stumbras PVA
Emitento pavadinimas AB “Stumbras”
Nominali vertė, Lt 4.00
Emisijos dydis, vnt. 29 660 099
Nominali visų išleistų VP vertė, Lt 118 640 396
Pirmosios prekybos data 1996-09-30
Prekiavimo požymis Prekiaujama
Paskutinė VP kaina, Lt 5.50
Paskutinės prekybos data 2004-03-25
Emisijos dalis įstatiniame kapitale 100.00%
Prekybos sąrašas Einamasis
Dividendai, Lt/akcijaiuž 2002 metusuž 2001 metusuž 2000 metusuž 1999 metusuž 1998 metusuž 1997 metus 0,280,210,210,210,210,14

Matome, kad vienos akcijos nominali vertė, skirtingai nei ankstesniuose dviejuose įmonėse, yra 4 litai. Pagal paskutinės prekybos datą, akcijos kaina šiuo metu yra 5,50 Lt. Akcininkams svarbus rodiklis – dividendai – 2002 metais buvo mokami 28 ct. už akciją, 1998-2001m. – po 21ct., 1997m. – 14 ct. už akciją.
3.2.2 lentelė
AB “Stumbras” akcijų kurso kitimas savaitės trukmės laikotarpiais
Eil.Nr. Data Kaina, Lt

Atidarymo Max Min Uždarymo
1 2003 04 01-2003 04 04 4,86 4,88 4,85 4,88
2 2003 04 07-2003 04 11 4,88 4,90 4,65 4,65
3 2003 04 14-2003 04 18 4,65 4,71 4,65 4,65
4 2003 04 21-2003 04 25 4,65 4,80 4,67 4,78
5 2003 04 28-2003 05 02 4,78 4,78 4,75 4,78
6 2003 05 05-2003 05 09 4,78 5,15 4,73 5,15
7 2003 05 12-2003 05 16 5,15 5,40 5,10 5,39
8 2003 05 19-2003 05 23 5,39 5,35 5,24 5,35
9 2003 05 26-2003 05 30 5,35 5,50 5,30 5,30
10 2003 06 02-2003 06 06 5,30 5,39 5,30 5,35
11 2003 06 09-2003 06 13 5,35 5,35 5,30 5,33
12 2003 06 16-2003 06 20 5,33 5,35 5,30 5,33
13 2003 06 23-2003 06 27 5,33 5,45 5,35 5,45
14 2003 06 30- 2003 07 04 5,45 5,45 5,35 5,35
15 2003 07 07-2003 07 11 5,35 5,40 5,35 5,35
16 2003 07 14-2003 07 18 5,35 5,36 5,35 5,35
17 2003 07 21-2003 07 25 5,35 5,40 5,35 5,40
18 2003 07 28- 2003 08 01 5,40 5,45 5,40 5,45
19 2003 08 04-2003 08 08 5,45 5,49 5,45 5,45
20 2003 08 11-2003 08 15 5,45 5,48 5,45 5,48
21 2003 08 18-2003 08 22 5,48 5,50 5,48 5,50
22 2003 08 25-2003 08 29 5,50 5,53 5,50 5,50
23 2003 09 01-2003 09 05 5,50 5,53 5,50 5,53
24 2003 09 08-2003 09 12 5,53 5,52 5,49 5,49
25 2003 09 15-2003 09 19 5,49 5,49 5,45 5,45
26 2003 09 22-2003 09 26 5,45 5,49 5,41 5,41
27 2003 09 29-2003 10 03 5,41 5,41 5,40 5,40
28 2003 10 06-2003 10 10 5,40 5,39 5,30 5,30
29 2003 10 13-2003 10 17 5,30 5,32 5,30 5,30
30 2003 10 20- 2003 10 24 5,30 5,36 5,35 5,35
31 2003 10 27-2003 10 31 5,35 5,42 5,35 5,35
32 2003 11 03-2003 11 07 5,35 5,44 5,35 5,42
33 2003 11 10-2003 11 14 5,42 5,43 5,42 5,43
34 2003 11 17-2003 11 21 5,43 5,45 5,43 5,45
35 2003 11 24-2003 11 28 5,45 5,45 5,45 5,45
36 2003 12 01-2003 12 05 5,45 5,45 5,44 5,44
37 2003 12 08-2003 12 12 5,44 5,44 5,41 5,41
38 2003 12 15-2003 12 19 5,41 5,42 5,41 5,42
39 2003 12 22-2003 12 24 5,42 5,49 5,43 5,43
40 2003 12 29-2004 01 02 5,43 5,48 5,43 5,46
41 2004 01 05-2004 01 09 5,46 5,55 5,50 5,55
42 2004 01 12-2004 01 16 5,55 5,55 5,55 5,55
43 2004 01 19-2004 01 23 5,55 5,55 5,49 5,49
44 2004 01 26-2004 01 30 5,49 5,50 5,49 5,50
45 2004 02 02-2004 02 06 5,50 5,50 5,50 5,50
46 2004 02 09-2004 02 13 5,50 5,50 4,55 4,55
47 2004 02 17-2004 02 20 4,55 4,55 4,55 4,55
48 2004 02 23-2004 02 27 4,55 5,00 4,50 4,50
49 2004 03 01-2004 03 05 4,50 5,00 4,50 5,00
50 2004 03 08-2004 03 12 5,00 5,00 5,00 5,00
51 2004 03 15-2004 03 19 5,00 5,20 5,00 5,16
52 2004 03 22-2004 03 25 5,16 5,50 5,16 5,50

Kaip ir analizuojant pirmosios ir antrosios įmonių akcijų kurso kitimus, taip ir dabar nubraižysiu japoniškų žvakių diagramą ir grafiką, kuris bendrai atspindėtu kainų dinamiką. Abu paveikslai pateikti prieduose (5 ir 6 paveikslai).
Iš paveikslų matyti, kad AB “Stumbras” akcijų kursas, turbūt pastoviausias iš visų trijų anksčiau analizuotų įmonių. Tiriamojo laikotarpio pradžioje, t.y. 2003m. balandžio mėn. akcijos kaina nuo 4,88 Lt nukrito iki 4,65 Lt, tačiau vėliau pradėjo kilti ir gegužės viduryje pasiekė 5,39 Lt už akciją. Ir iki 2004m. vasario kaina žymiai nesikeitė – svyravo apie 5,4 Lt. Tačiau vasario 9-13 d. kaina nukrito visu litu – nuo 5,5 iki 4,5. Tiesa, paskutinės tendencijos yra tokios, kad kaina kyla, ir paskutinę tiriamojo laikotarpio dieną ji buvo 5,50 Lt/akciją.
Iš japoniškų žvakių diagramos matome, kad nuo 2003m. gegužės iki 2004m. vasario galo kainų lygis atidarymo ir uždarymo momentais žymiai nesiskyrė. Tiesa, žymūs pakeitimai matosi periodo pradžioje ir pabaigoje – 2004m. vasario 9-13 dienomis per vieną prekybos sesiją kainų lygsi pasikeitė visu litu.
Toliau atliksiu akcijų kurso kitimo tyrimą mėnesio trukmės laikotarpiais. 3.2.3 lentelėje pateiktos AB “Stumbras” akcijų kainų kaita kas mėnesį.
3.2.3 lentelė
AB “Stumbras” akcijų kurso kitimas mėnesio trukmės laikotarpiais
Eil. Nr. Data Kaina

Atidarymo Max Min Uždarymo
1 2003 04 01- 2003 04 30 4,86 4,90 4,65 4,75
2 2003 05 02- 2003 05 30 4,75 5,40 4,73 5,30
3 2003 06 02- 2003 06 30 5,30 5,45 5,30 5,45
4 2003 07 01- 2003 07 31 5,45 5,43 5,35 5,42
5 2003 08 01- 2003 08 29 5,42 5,51 5,42 5,50
6 2003 09 01- 2003 09 30 5,50 5,53 5,41 5,41
7 2003 10 01- 2003 10 31 5,41 5,42 5,30 5,35
8 2003 11 03- 2003 11 28 5,35 5,45 5,40 5,45
9 2003 12 01- 2003 12 31 5,45 5,49 5,41 5,48
10 2004 01 02- 2004 01 30 5,43 5,55 5,46 5,50
11 2004 02 02- 2004 02 27 5,50 5,50 4,50 4,50
12 2004 03 01- 2004 03 25 4,50 5,50 4,50 5,50

Kad būtų galima susidaryti geresnį vaizdą apie akcijų pokyčius mėnesio trukmės laikotarpiais 3.2.3 lentelės duomenis pavaizduosiu japoniškų žvakių diagrama (3.2.1 paveikslas).

3.2.1 pav. Akcijų kurso kitimo diagrama mėnesio trukmės laikotarpiais
Matome, kad kainų lygis per mėnesį labiausiai pakito 2003m. gegužę bei 2004m. vasario-kovo mėnesiais. Kitais analizuojamo laikotarpio mėnesiais kainų lygis išliko gana stabilus.

3.3. AB “Stumbras”” akcijų pelningumo tyrimas
Akcijos pelningumas per laikotarpį apskaičiuojamas pagal 1.3. skyriuje aprašytą (1) formulę. 3.3.1 lentelėje pateikiamas apskaičiuotas šis rodiklis.
3.3.1 lentelė
Akcijų pelningumo skaičiavimas
Laikotarpis Akcijos vertė laik. pr. Akcijos vertė laik. pab. Kapitalo prieaugis HPR, proc.
2003 balandis 4,86 4,75 -0,11 -2,26
2003 gegužė 4,75 5,30 0,55 11,58
2003 birželis 5,30 5,45 0,15 2,83
2003 liepa 5,45 5,42 -0,03 -0,55
2003 rugpjūtis 5,42 5,50 0,08 1,48
2003 rugsėjis 5,50 5,41 -0,09 -1,64
2003 spalis 5,41 5,35 -0,06 -1,11
2003 lapkritis 5,35 5,45 0,1 1,87
2003 gruodis 5,45 5,48 0,03 0,55
2004 sausis 5,43 5,50 0,07 1,29
2004 vasaris 5,50 4,50 -1 -18,18
2004 kovas 4,50 5,50 1 22,22

Kad būtu akivaizdžiau analizuoti, pelningumo per laikotarpį rodiklio reikšmės atskirais laikotarpiais pateikiamos grafike (3.3.1 paveikslas).

3.3.1 pav. AB “Anykščių vynas” akcijų pelningumo pokyčiai
Iš paveikslo matome, kad “Stumbro” akcijos buvo pelningiausios 2003m. gegužės mėnesį, o didžiausią nuostolį atnešė 2004m. vasario mėnesį. Tačiau matome, kad paskutinio laikotarpio pelningumas žymiai viršijo aukščiausią praėjusio laikotarpio lygį ir tikėtina, kad ateityje jis kils. Šitokį kilimą galbūt galima aiškinti kaip privatizavimo proceso pasekmę.

4. AB “Alita”, AB “Anykščių vynas” ir AB” Stumbras” akcijų pelningumų palyginimas
4.1. lentelėje pateikti duomenys iš 1.3.1, 2.3.1 ir 3.3.1 lentelių, kuriose buvo skaičiuojami atskirų įmonių pelningumai per laikotarpį (HPR).
4.1 lentelė
AB “Alita”, AB “Anykščių vynas” ir AB” Stumbras” akcijų HPR palyginimas
Laikotarpis HPR, proc.

“Alita” “Anykščių vynas” “Stumbras”
2003 balandis 4,44 -2,50 -2,26
2003 gegužė 11,70 -7,69 11,58
2003 birželis 19,05 13,89 2,83
2003 liepa 8,00 24,39 -0,55
2003 rugpjūtis -7,41 0,00 1,48
2003 rugsėjis -8,00 -3,92 -1,64
2003 spalis -20,87 -42,86 -1,11
2003 lapkritis 7,69 3,57 1,87
2003 gruodis 0,00 -3,45 0,55
2004 sausis -3,06 7,14 1,29
2004 vasaris 0,00 33,33 -18,18
2004 kovas 7,37 37,50 22,22

Vėlgi kad būtų lengviau lyginti, 4.1 lentelės duomenis pateiksiu grafiku, kuris pateiktas prieduose (7 paveikslas). Iš jo matome, kad didžiausias “Alitos” akcijų pelningumas buvo 2003m. birželio mėnesį ir siekė 19,05 proc. “Anykščių vyno” akcijų didžiausias pelningumas buvo 2004m. kovą ir siekė 37,5 procentus. AB “Stumbras” akcijų didžiausias pelningumas buvo taip pat 2004m. kovo mėn. ir siekė 22,22 procentus. Žemiausias pelningumas “Alitos” akcijoms buvo 2003m. spalį, “Anykščių vyno” – taip pat spalį, “Stumbro” – 2004m. vasario mėnesį.
Iš 7 paveikslo kreivių matome, kad AB “Stumbras” akcijų pelningumas buvo mažiausiai kintantis, didesni šuoliai buvo tik tiriamojo periodo pabaigoje.
Taip pat galime pastebėti, kad “Alitos” akcijos pelną atnešė šešiais mėnesiais, du mėnesius jų pelningumas buvo lygus 0, ir keturis mėnesius nešė nuostolius. “Anykščių vyno” akcijos pelningos buvo taip pat šešis mėnesius, vieną mėnesį pelningumas buvo lygus nuliui ir penkis mėnesius “davė” nuostolius. “Stumbro “akcijų pelningumas buvo teigiamas septynis mėnesius, vieną mėnesį neatnešė nei pelno nei nuostolių ir 5 mėnesius pelningumas buvo neigiamas.

Išvados
Šiame darbe buvo nagrinėjamos trijų akcinių bendrovių – AB “Alita”, AB “Anykščių vynas” ir AB “Stumbras” – kurių pagrindinė veiklos sritis yra alkoholinių gėrimų gamyba, parastosios vardinės akcijos. Buvo tiriamas akcijų kursas 2003 m. balandžio-2004 m. kovo mėnesiais. Atlikus tyrimą galima padaryti tokias išvadas:
ü Visos trys bendrovės susijusios su privatizavimu – AB “Stumbras” buvo privatizuotas 2003 m. spalį, šiuo metu vyksta derybos dėl “Anykščių vyno” privatizavimo, o “Alita” yra potencialus “Anykščių vyno” privatizuotojas. Manau, kad šis procesas gali būti susijęs su akcijų kainų kitimu.
ü “Alitos” ir “Anykščių vyno” akcijų nominali vertė yra po 1 litą, tuo tarpu “Stumbro” – 4 litai.
ü Šiuo metu aukščiausią kainą, lyginant su nominalia verte, turi “Stumbro” akcijos – 5,50 Lt. “Alitos” akcijos kaina paskutinę tiriamojo laikotarpio dieną buvo 1,02Lt, tuo tarpu “Anykščių vyno” dabartinė rinkos kaina yra žemesnė nei nominali akcijos vertė ir siekia 0,55 Lt/akciją.
ü AB “Alita” akcijų kainos per tiriamąjį laikotarpį 24 savaites iš 52 viršijo savo nominalią vertę; AB “Anykščių vynas” akcijos per analizuojamą laikotarpį nebuvo pakilusios iki nominalios akcijos vertės lygio, aukščiausiai pakilusi kaina buvo 0,62Lt.; “Stumbro” akcijos visą laiką viršijo savo nominalią vertę mažiausiai 0,50 Lt., didžiausias viršijimas buvo net 1,5 Lt virš nominalios akcijos vertės.
ü 2002m. dividendus mokėjo “Alita” (0,0299Lt) ir “Stumbras” (0,28Lt).
ü Paskutinę tiriamojo laikotarpio prekybos dieną AB “Stumbras” akcijos kursas turėjo kilimo tendenciją, tuo tarpu kitų dviejų bendrovių kursai turėjo kritimo tendenciją.

Literatūra
1. Norvaišienė R. Įmonės investicijų valdymas., Kaunas, “Technologija”, 2004;
2. www.nse.lt
3. www.finesta.lt

Leave a Comment