Viešbu?io veiklos analiz?

?VADAS……………………………………………………………………………………………………………………….3
1. NORMINIAI DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS VIEBU?IO VEIKL?…..4
2. VIEBU?IO APRAYMAS IR TEIKIAMOS PASLAUGOS…………………………………..6
2.1. Kambariai…………………………………………………………………………………………………………..6
2.2. Konferencij? sal?s……………………………………………………………………………………………….7
2.3. Kavin? baras…………………………………………………………………………………………………….7
3. AUTORI? NUOMON? APIE PASLAUG? TEIKIM?……………………………………………..8
4. APKLAUSOS ANALIZ?…………………………………………………………………………………………11
IVADOS IR PASI?LYMAI……………………………………………………………………………………….15
LITERAT?RA……………………………………………………………………………………………………………16