S.Nėries Eilėraščio “Dainuok,širdie,gyvenimą” analizė

Eilėraščio “Dainuok,širdie,gyvenimą” analizė
1943m.Maskvoje buvo išleistas S.Nėries eilėraščių rinkinys ‘Dainuok,širdie,gyvenimą’.Mano manymu,šiuose eilėraščiuose yra išsakyta tai,kas yra svarbu žmogui,kasdien žiūrinčiam mirčiai į akis.
Pagrindinis viso rinkinio eilėraštis yra ‘Dainuok,širdie,gyve