Pastatų šildymas

TURINYS

1.Atitvaros šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas 3
1.1.Per sienas 3
1.2.Per stogą 4
1.3.Per grindis 5
1.4.Per langus 6
1.5.Per duris 6
2.Namo savitieji šilumos nuostoliai 7
3.Šilumos nuostoliai vėdinamam orui šildyti 11
4.Radiatorių skaičiavimas patalpoms šildyti 12
5.Slėgio nuostolių skaičiavimas 12
6.Šildymo sistemos parinkimas 25
Brėžinys “Radiatorių išdėstymo planas” 26
Brėžinys “Šildymo prietaisų išdėstymo schema” 27
PRIEDAS 1 28
PRIEDAS 2 29
PRIEDAS 3 30
PRIEDAS 4 31
PRIEDAS 5 32

1.ATITVAROS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTŲ SKAIČIAVIMAS
1.1.PER SIENAS

1.1.pav.sienos atitvaros schema
Skaičiuojame pastato išorinės sienos šiluminę varžą:
Eil. Nr. Sienų dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)
1. Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,13
2. Gipso kartono plokštė R1 0,020 0,500 0,04
3. Keraminių plytų mūras R2 0,240 0,600 0,40
4. Akmens vata Paroc IL R3 0,100 0,036 2,78
5. Apdailinių skeltų plytų mūras R4 0,050 0,250 0,20
6. Išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse – – 0,04
7. Sienos visuminė šiluminė va arža Rt 0,410 – 3,59
Atitvaros sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:
Ri = di/dsi
Sienos šiluminė varža apskaičiuojama:
Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + .. + Rse (m2 K/W)
Sienos šilumos perdavimo koeficientas
Ut = 1/Rt W/(m2 K)
U = 1 / 3,59 = 0,26 W/(m2 K)
Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį:
0,26=0,26

1.2.PER STOGĄ

1.2.pav.stogo atitvaros schema
Skaičiuojame pastato stogo šiluminę varžą:
Eil. Nr. Stogo dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)
1. Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,10
2. Gelžbetoninė plokštė R1 0,22 0,2 1,10
3. Išlyginamasis sluoksnis R2 0,04 0,3 0,13
4. Akmens vata Paroc Rob 5 (PDP) R3 0,04 0,036 1,10
5. Hidroizoliacija (ruberoidas) R4 0,01 0,17 0,06
6. Išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse – – 0,04
7. Stogo visuminė šiluminė varža Rt 0,45 – 2,53
Stogo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:
Ri = di/dsi
Stogo šiluminė varža apskaičiuojama:
Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + .. + Rse (m m2 K/W)
Stogo šilumos perdavimo koeficientas:
Ut = 1/Rt W/(m2 K)
U = 1 / 2,53 = 0,18 W/(m2 K)
Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį :
0,18=0,18

1.3.PER GRINDIS

1.3.pav.grindų atitvaros schema
Skaičiuojame pastato grindų šiluminę varžą:
U = U0 + 2/B’
U0 – pagrindinis šilumos perdavimo koeficientas per grindis ant grunto, W/(m2K)
 – kraštų įtakos parametras grindims ant grunto, W/

/(m K)
B’ – grindų ant grunto būdingasis matmuo
A – grindų ant grunto plotas m2
P – grindų perimetras, m
B’ = A/(0,5xP)
Kadangi grindys ir pamatai per pastato perimetrą papildomai neapšiltinti, tai  = 0, o U = U0
Apskaičiuoju pastato grindų plotą tarp ašių 1-2 A = 6×24 = 144 m2
Apskaičiuoju pastato sienų perimetrą: P = 2×6+2×24=12+48=60 m
Buitinių patalpų B’ = 144/(0,5×60) = 144/30 = 4,8 m

Eil. Nr. Grindų dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)
1 2 3 4 5 6
1. Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,10
2. Keraminės plytelės R1 0,03 0,60 0,05
3. Išlyginamasis sluoksnis R2 0,04 0,67 0,06
4. Akmens vata Paroc VL R3 0,10 0,034 2,94
5. Betono pasluoksnis R4 0,08 1,88 0,11
6. Grindų visuminė šiluminė varža Rt 0,25 – 3,26

Grindų sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:
Ri = di/dsi
Grindų šiluminė varža apskaičiuojama:
Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + .. + Rse (m2 K/W)
Grindų šilumos perdavimo koeficientas parenkame iš lentelės, žinodami B’ ir Rt reikšmes
(gruntas – žvyras, ds = 2,0 W/(m K):
U0 = 0,29 W/(m2 K)
Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį :
0,29<0,4

1.4.PER LANGUS

Šilumos perdavimo per langus koeficientas priklauso nuo šių veiksnių: rė ėmų ir įstiklinamų plotų santykio; lango perimetro santykio su plotu; stiklų ir oro tarpų tarp stiklų kiekio lange, atstumo tarp jų, stiklų storio ir jų skaidrumo šviesai ir šilumai, nuo to, kuo pripildyta uždaroji ertmė tarp stiklų, nuo rėmo įstatymo į staktas ir jų įstatymo į atitvaras konstrukcijos.
Parenku trijų stiklų paketą iš paprastojo stiklo (εn = 0,8), stiklų storis ir atstumas tarp stiklų 4-9-4-9-4, uždaroji ertmė pripildyta argono dujomis. Iš lentelės randu UG = 2,1 W/(m2ּK). Iš lentelės randu projektinę langų šilumos perdavimo koeficiento vertę, laikydama, kad rė

ėmo plotas užima 20% lango ploto. Lango rėmai – mediniai: UF = 1,8 W/(m2ּK).
Ul = = = 1,9 W/(m2 ּ K)
Išvada. Apskaičiuoti šilumos perdavimo koeficientai atitinka norminius: 1,9=1,9

1.5.PER DURIS

Skaičiuojame pastato išorinių durų šiluminę varžą:
Eil. Nr. Durų dalys Simbolis Sluoksnio storis d (m) Medžiagos šilumos laidumo koeficientas ds W/(mxK) Sluoksnio šiluminė varža R (m2K/W)
1. Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,13
2. Du sluoksniai dailylenčių R1 2×0,015 0,180 2×0,083
3. Plėvelė dėl oro infiltracijos R2 0,0016 0,04 0,04
4. Puskietė mineralinė vata R3 0,03 0,046 0,65
5. Išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse – – 0,04
6. Durų visuminė šiluminė varža Rt 0,047 – 1,03

Durų sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:
Ri = di/dsi
Durų šiluminė varža apskaičiuojama:
Rt = Rsi + R1 + R2 + R3 + .. + Rse (m2 K/W)
Durų šilumos perdavimo koeficientas:
Ut = 1/Rt W/(m2 K) Ut = 1 / 1,03 = 0,97 W/(m2 K)
Išvada. Apskaičiuotas šilumos perdavimo koeficientas atitinka norminį:
0,97<1,9

2.NAMO SAVITIEJI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

Turiu apskaičiuotus visų atitvarų (stogo, grindų ir sienų, langų) šilumos perdavimo koeficientus. Pagal brėžinius turiu atitvarų plotą. Todėl galiu apskaičiuoti savituosius šilumos nuostolius HT per angas, sienas ir denginį.

Atitvaros pavadinimas Atitvaros matmenys ir kiekiai Atitvaros plotas A, m2 Šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2ּK) Savitieji šilumos nuostoliai H=UּA, W/K

Ilgis, m Aukštis (plotis), m Kiekis, vnt.
1 2 3 4 5 6 7
1 patalpa
Langas ašyje E-E 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Langas ašyje 1-1 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Siena ašyje E-E (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87
Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87
Grindys 6,15 6,15 1 37,8225 0,29 10,96
Stogas 6,15 6,15 1 37,8225 0,39 14,75
2 patalpa
Langas ašyje E-E 1,50 1,70 1 2,55 1,95 4,97
Siena ašyje E-E (atmetus angą) – – 1 4,45 0,28 1,24
Grindys 2,80 6,15 1 17,22 0,29 4,99
Stogas 2,80 6,15 1 17,22 0,39 6,71
3 patalpa
Langas ašyje E-E 1,50 1,70 1 2,55 1,95 4,97
Siena ašyje E-E (atmetus angą) – – 1 4,45 0,28 1,24
Grindys 2,80 6,15 1 17,22 0,29 4,99
Stogas 2,80 6,15 1 17,22 0,39 6,71
4 patalpa
Langas ašyje E-E 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Siena ašyje E-E (atmetus angą) – – 1 9,4 0,28 2,63
Grindys 5,80 6,15 1 35,67 0,29 10,34
Stogas 5,80 6,15 1 35,67 0,39 13,91
5 patalpa
Langas ašyje E-E 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Siena ašyje E-E (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87
Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87
Grindys 6,15 6,15 1 37,8225 0,29 10,96
Stogas 6,15 6,15 1 37,8225 0,39 14,75
6 patalpa
Langas ašyje 1-1 1,50 1,70 1 2,55 1,95 4,97
Durys ašyje 1-1 1,50 2,00 1 3,00 0,97 2,91
Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,10 1,95 9,94
Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 8,95 0,28 2,50
Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 9,40 0,28 2,63
Grindys x x 1 95,74 0,29 27,76
Stogas x x 1 95,74 0,39 37,33
7 patalpa
Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92
Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93
8 patalpa
1 2 3 4 5 6 7
Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92
Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,931
9 patalpa
Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92
Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93
10 patalpa
Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92
Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93
11 patalpa
Grindys 4,05 3,60 1 14,58 0,29 4,22
Stogas 4,05 3,60 1 14,58 0,39 5,68
12 patalpa
Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92
Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93
13 patalpa
Grindys 2,80 3,60 1 10,08 0,29 2,92
Stogas 2,80 3,60 1 10,08 0,39 3,93
14 patalpa
Grindys 4,30 3,60 1 15,48 0,29 4,48
Stogas 4,30 3,60 1 15,48 0,39 6,03
15 patalpa

br />Grindys 1,30 3,60 1 4,68 0,29 1,35
Stogas 1,30 3,60 1 4,68 0,39 1,82
16 patalpa
Langas ašyje 1-1 1,50 1,70 3 7,65 1,95 14,91
Durys ašyje 1-1 1,50 2,00 1 3,0 1,95 5,85
Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,10 1,95 9,94
Langas ašyje A-A 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 19,35 0,28 5,41
Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 9,40 0,28 2,63
Siena ašyje A-A (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87
Siena ašyje 1-1 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87
Grindys x x 1 117,4125 0,29 34,04
Stogas x x 1 117,4125 0,39 45,79
17 patalpa
Langas ašyje A-A 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Siena ašyje A-A (atmetus angą) x x 1 9,4 0,28 2,63
Grindys 5,80 6,15 1 35,67 0,29 10,34
Stogas 5,80 6,15 1 35,67 0,39 13,91
18 patalpa
Langas ašyje A-A 1,50 1,70 4 10,2 1,95 19,89
Siena ašyje A-A (atmetus angą) x x 1 19,675 0,28 5,50
Langas ašyje 5-5 1,50 1,70 2 5,1 1,95 9,94
Siena ašyje 5-5 (atmetus angą) x x 1 10,275 0,28 2,87
Grindys 11,95 6,15 1 73,49 0,29 21,31
Stogas 11,95 6,15 1 73,49 0,39 28,66

4.Projektinės patalpų šildymo galios
Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas.
n-priklauso nuo atitvaros kontakto su lauko oru
ki – priklauso nuo atitvaros padėties, vėjo, šildymo prietaisų, lauko durų.
at = H x  x n(1+ki)
Skaičiuoju šilumos nuostolius šalčiausią penkiadienį:

Atitvaros pavadinimas Savitieji šilumos nuostoliai H=UּA, W/K n  1+ki 
W
1 2 3 4 5 6
1 patalpa
Siena ašyje E-E (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29
Siena ašyje 1-1 (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29
Grindys 10,968 1 42 1,02 469,86
Stogas 14,751 1 42 1,02 631,93
Iš viso: 51,363 X X X 2200,39
2 patalpa
Siena ašyje E-E (su anga) 6,219 1 42 1,02 266,42
Grindys 4,994 1 42 1,02 213,94
Stogas 6,716 1 42 1,02 287,71
Iš viso: 17,929 X X X 768,07
3 patalpa
Siena ašyje E-E (su anga) 6,219 1 42 1,02 266,42
Grindys 4,994 1 42 1,02 213,94
Stogas 6,716 1 42 1,02 287,71
Iš viso: 17,929 X X X 768,07
4 patalpa
Siena ašyje E-E (su anga) 12,577 1 42 1,02 538,79
Grindys 10,344 1 42 1,02 443,13
Stogas 13,911 1 42 1,02 595,94
Iš viso: 36,832 X X X 1577,88
5 patalpa
Siena ašyje E-E (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29
Siena ašyje 5-5 (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29
Grindys 10,968 1 42 1,02 469,86
Stogas 14,751 1 42 1,02 631,93
Iš viso: 51,363 X X X 2200,39
6 patalpa
Siena ašyje 1-1 (su anga) 10,389 1 42 1,02 445,06
Siena ašyje 5-5 (su anga) 12,577 1 42 1,02 538,79
Grindys 27,764 1 42 1,02 1189,41
Stogas 37,338 1 42 1,02 1599,56
Iš viso: 88,068 X X X 3772,83
7 patalpa
Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22
Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40
Iš viso: 6,854 X X X 293,62
8 patalpa
Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22
Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40
Iš viso: 6,854 X X X 293,62
9 patalpa
Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22
Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40
Iš viso: 6,854 X X X 293,62
1 2 3 4 5 6
10 patalpa
Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22
Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40
Iš viso: 6,854 X X X 293,62
11 patalpa
Grindys 4,228 1 42 1,02 181,12
Stogas 5,686 1 42 1,02 243,58
Iš viso: 9,914 X X X 424,71
12 patalpa
Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22
Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40
Iš viso: 6,854 X X X 293,62
13 patalpa
Grindys 2,923 1 42 1,02 125,22
Stogas 3,931 1 42 1,02 168,40
Iš viso: 6,854 X X X 293,62
14 patalpa
Grindys 4,489 1 42 1,02 192,30
Stogas 6,037 1 42 1,02 258,62
Iš viso: 10,526 X X X 450,93
15 patalpa
Grindys 1,357 1 42 1,02 58,13
Stogas 1,825 1 42 1,02 78,18
Iš viso: 3,182 X X X 136,31
16 patalpa
Siena ašyje 1-1 (su anga) 26,151 1 42 1,02 1120,30
Siena ašyje 5-5 (su anga) 12,577 1 42 1,02 538,79
Siena ašyje A-A (su anga) 12,822 1 42 1,02 549,29
Grindys 34,049 1 42 1,02 1458,65
Stogas 45,791 1 42 1,02 1961,68
Iš viso: 131,39 X X X 5628,74
17 patalpa
Siena ašyje A-A (su anga) 12,577 1 42 1,02 538,79
Grindys 10,344 1 42 1,02 443,13
Stogas 13,911 1 42 1,02 595,94
Iš viso: 36,832 X X X 1577,88
18 patalpa
Siena ašyje A-A (su anga) 25,399 1 42 1,02 1088,09
Siena ašyje 5-5 (anga) 12,822 1 42 1,02 549,29
Grindys 21,312 1 42 1,02 913,00
Stogas 28,661 1 42 1,02 1227,83
Iš viso: 88,194 X X X 3778,23

3.ŠILUMOS NUOSTOLIAI VĖDINAMAM ORUI ŠILDYTI

Skaičiuoju šilumos nuostolius, reikalingus sušildyti vėdinant į patalpą įtekėjusiam šaltam lauko orui.
vv = 0,335 x Lv x (v – iš)
Lv – oro kiekis vėdinimui
v – vidutinė skaičiuojamojo mėnesio vidaus oro temperatūra, 0C
iš – vidutinė skaičiuojamojo mėnesio la

auko oro temperatūra, 0C
Lv (voniai) = 54 m3/h
Lv (tualetui) = 36 m3/h
Lvi (kitoms patalpoms) = 1,8 • Ai

Patalpa A, m2 Lv vi, W (0,335•LV•42) at; W I, W
(vi+at)
1 patalpa (klientų aptarnavimo patalpa) 37,82 68,08 957,90 2200,39 3158,29
2 patalpa (buhalterija) 17,22 30,99 436,11 768,07 1204,19
3 patalpa (sekretorės kabinetas) 17,22 30,99 436,11 768,07 1204,19
4 patalpa (direktoriaus kabinetas) 35,67 64,20 903,37 1577,88 2481,26
5 patalpa (posėdžių salė) 37,82 68,08 957,88 2200,39 3158,27
6 patalpa (koridorius, laukiamieji) 95,74 172,33 2424,68 3772,83 6197,51
7 patalpa (tualetas) 10,08 36,00 506,52 293,62 800,14
8 patalpa (katilinė) 10,08 18,14 255,28 293,62 548,91
9 patalpa (archyvo patalpa) 10,08 18,14 255,28 293,62 548,91
10 patalpa (sandėlis) 10,08 18,14 255,28 293,62 548,91
11 patalpa (vyrų persirengimo patalpa) 14,58 26,24 369,25 424,71 793,96
12 patalpa (dušas, tualetas) 10,08 18,14 1266,30 293,62 255,29
13 patalpa (dušas, tualetas) 10,08 18,14 1266,30 293,62 255,29
14 patalpa (moterų persirengimo patalpa) 15,48 27,86 392,04 450,93 842,98
15 patalpa (valytojos įrankių patalpa) 4,68 8,42 118,52 136,31 254,84
16 patalpa (foje, koridorius) 117,41 211,34 2973,55 5628,74 8602,30
17 patalpa (poilsio patalpa) 35,67 64,20 903,37 1577,88 2481,26
18 patalpa (posėdžių salė) 73,49 132,28 1861,20 3778,23 5639,43
Iš viso: 563,29 x 16539,01 25046,22 41585,24

5.Projektinių patalpų šildymo galių skaičiavimas:
šš = iš • = 41585,247 • = 51339,81 kW
iš – pastato šildymo galia
šš – projektinė pastato šildymo galia
3 – katilo naudingumo koeficientas
4 – šilumos tiekimo naudingumo koeficientas
6.Šilumos sąnaudos per šildymo sezoną:
Q = šš • • t • 24 = 51339,81 • • 221 • 24 = 131614,74
t – šildymo sezono trukmė
qw = = = 233653 = 233,653
qw – šiluma, sunaudota bet kuriam patalpos m2.

Šilumos kaina per mėnesį:

• t1 • c
Q – šilumos sąnaudos per šildymo sezoną
qw – šiluma, sunaudota bet kuriam patalpos m2
t1 – dienų skaičius per mėnesį
c – 1 kW šilumos kaina

• 30 • 0,06 = 1013,92 Lt

4.RADIATORIŲ SKAIČIAVIMAS PATALPOMS ŠILDYTI

Pastato šildymui naudojami plieniniai radiatoriai De Longhi, pagaminti Italijoje, pirkti iš UAB “Vilpra”.
De Longi
t1 = 900C
t2 = 700C
t3 = 200C
Radiatoriai bus kiekvienoje patalpoje, išskyrus 8, 12,13 patalpas (8 patalpa nešildoma, 12,13 – įrengtas grindinis šildymas).
Prie kiekvieno radiatoriaus yra reguliuojamasis ventilis RTDN.

Patalpos Nr. Patalpos temperatūra
0C Patalpos Φi (kW) Radiatoriaus išmatavimai Radiatoriaus galia Pastabos
1 20 3,158 11x500x700 4×0,795=3,180
2 20 1,204 11x500x1100 1×1,250=1,250
3 20 1,204 11x500x1100 1×1,250=1,250
4 20 2,481 11x500x1100 2×1,250=2,500
5 20 3,158 22x500x1600 4×0,795=3,180
6 20 6,197 22x500x1000 3×2,014=6,042
7 20 0,800 11x500x700 1×0,795=0,795
8 20 0,549 – – Nešildoma patalpa
9 20 0,549 11x500x500 1×0,568=0,568
10 20 0,549 11x500x500 1×0,568=0,568
11 20 0,794 11x500x700 1×0,795=0,795
12 22 0,255 – – Grindinis šildymas
13 22 0,255 – – Grindinis šildymas
14 20 0,843 11x500x700 1×0,795=0,795
15 20 0,255 11x500x400 1×0,568=0,568
16 20 8,602 11x500x1100 7×1,250=8,750
17 20 2,481 11x500x1100 2×1,250=2,500
18 20 5,639 11x500x800 6×0,909=5,454

5.SLĖGIO NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMAS

Ruožas 01 (pirmas skaičius reiškia kolektorių, antras skaičius – radiatoriaus numerį iki kurio skaičiuojamas atstumas) žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 16,2 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G01 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP1 = 6,96 · 2 · 16,2 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1280,504 Pa
Ruožas 02 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 20,6 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G02 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP2 = 6,96 · 2 · 20,6 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1341,752 Pa
Ruožas 03 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 19,07 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G03 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP3 = 6,96 · 2 · 19,07 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1320,45 Pa
Ruožas 04 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 18,37 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G04 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP4 = 6,96 · 2 · 18,37 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1310,71 Pa
Ruožas 05 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 14,48 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G05 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP5 = 13,54 · 2 · 14,48 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1437,118 Pa
Ruožas 06 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 11,45 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G06 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 2 · 2 = 4
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP6 = 13,54· 2 · 11,45 + (4+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1345,066 Pa
Ruožas 07 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 14,55 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G07 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 5 · 2 = 10
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP7 = 13,54· 2 · 14,55 + (10+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1459,014 Pa
Ruožas 08 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 16,05 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G08 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 5 · 2 = 10
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP8 = 13,54 · 2 · 16,05 + (10+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1499,63 Pa
Ruožas 09 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 21,13 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G09 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 5 · 2 = 10
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP9 = 6,96 · 2 · 21,13 + (10+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1359,13 Pa
Ruožas 010 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 21,86 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G10 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 5 · 2 = 10
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP10 = 6,96 · 2 · 21,86 + (10+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1369,29 Pa
Ruožas 011 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 121,95 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G11 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 6 · 2 = 12
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP11 = 6,96 · 2 · 21,95+ (12+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1380,54 Pa

Ruožas 012 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 19,05 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G12 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 6,96 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP12 = 6,96 · 2 · 19,05+ (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1385,18 Pa
Ruožas 013 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 15,77 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G13 = = = 86,602 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.25×3,5, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 10 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP13 = 10 · 2 · 15,77 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1370 Pa
Ruožas 014 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 14,63 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G14 = = = 86,602 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.25×3,5, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 10 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP14 = 10 · 2 · 14,63 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1348 Pa
Ruožas 015 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 14,2 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G15 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP15 = 13,54 · 2 · 14,2 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1439,54 Pa
Ruožas 016 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 17,1 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G16 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP16 = 13,54 · 2 · 17,1 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1518,07 Pa
Ruožas 017 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 20,2 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G17 = = = 39,087 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 8,08 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP17 = 8,08 · 2 · 20,2 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1381,43 Pa
Ruožas 018 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 23,08 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G18 = = = 39,087 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 8,08 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 68
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP18 = 8,08 · 2 · 23,08 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1427,97 Pa
Ruožas 019 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 23,18 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G19 = = = 39,087 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 8,08 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP19 = 8,08 · 2 · 23,18 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1419,59 Pa
Ruožas 020 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 21,89 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G20 = = = 39,087 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 8,08 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP20 = 8,08 · 2 · 21,89+ (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1398,74 Pa
Ruožas 021 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 17,16 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G21 = = = 39,087 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 8,08 Pa/m; V = 0,16 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP21 = 8,08 · 2 · 17,16 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1322,31 Pa
Ruožas 022 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 17,67 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G22 = = = 39,087 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 8,08 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 5 · 2 = 10
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP22 = 8,08· 2 · 17,67 + (10+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1350,55 Pa
Ruožas 023 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 12,81 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G23 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP23 = 13,54· 2 · 12,81 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1391,89 Pa
Ruožas 024 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 14,12 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G24 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP24 = 13,54 · 2 · 14,12 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1427,37 Pa
Ruožas 025 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 23,47 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G25 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.25×3,5, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 4 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 5 · 2 = 10
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP25 = 4 · 2 · 23,47 + (10+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1263 Pa
Ruožas 026 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 22,58 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G26 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.25×3,5, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 4 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 5 · 2 = 10
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP26 = 4 · 2 · 22,58+ (10+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1256 Pa
Ruožas 027 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 20,12 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G27 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.25×3,5, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 4 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP27 = 4 · 2 · 20,12 + (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1216 Pa
Ruožas 028 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 17,24 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G28 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2 su termostatiniu ventiliu, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP28 = 13,54 · 2 · 17,24+ (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1521,86 Pa
Ruožas 029 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 11,8 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G29 = = = 53,75 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.18×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 13,54 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 4 · 2 = 8
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP30 = 13,54· 2 · 11,8+ (8+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1374,544 Pa
Ruožas 030 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 10,88 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G30 = = = 86,602 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.25×3,5, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 10 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP30 = 10 · 2 · 10,88 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1263 Pa
Ruožas 031 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 4,25 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G31 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.14×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 33 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP31 = 33 · 2 · 4,25 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1325 Pa
Ruožas 032 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 2,03 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G32 = = = 24,424 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.14×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 18,9 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP32 = 18,9 · 2 · 2,03 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1121,7 Pa
Ruožas 033 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 5,03 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G33 = = = 24,424 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.14×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 18,9 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP33 = 18,9 · 2 · 5,03 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1235,13 Pa
Ruožas 034 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 8,64 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G34 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.14×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 18,9 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP34 = 6,96 · 2 · 8,64 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1165,27 Pa
Ruožas 035 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 3,46 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G35 = = = 34,185 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.14×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 33 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP35 = 33 · 2 · 3,46+ (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1283,36 Pa
Ruožas 036 žiūrėti brėžinį Nr.2
Atstumas nuo kolektoriaus iki radiatoriaus yra 6,56 m
Temperatūrinis režimas 90/70/20
Skaičiuoju šilumos nuostolius:
G36 = = = 24,424 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai PF skersm.14×2, termostatinis ventilis RTD-K Zpr = 1000.
Iš lentelių imame duomenis:
R = 18,9 Pa/m; V = 0,1 m/s; Z = 5 Pa
Vietinių kliūčių koeficientai:
1) 4 posūkiai 900 kampu ξ1 = 3 · 2 = 6
2) Susiaurėjimai: 1 susiaurėjimas, 1 praplatėjimas ξ2 = 0,5 +1 = 1,5
3) Radiatorių ξ3 = 1,5
Tuomet:
ΔP36 = 18,9 · 2 · 6,56 + (6+1,5+1,5) · 5 + 1000 = 1292,97 Pa

Ruožas 037 žiūrėti brėžinį Nr.2
12 patalpoje yra šildomos grindys.
Grindų schema:
1.Keraminės plytelės 30 mm
2.Išlyginamasis sluoksnis 40 mm
3.Akmens vata Paroc VL 100 mm
4.Betono pasluoksnis 80 mm
Šilumos nuostoliai 12 patalpoje 1560 W.
Vidutinė patalpos temperatūra 220C
Kambario plotas 10,08 m2
Dangos Rw 0,05 m2 K/W.
Skaičiuoju grindų šiluminį efektyvumą:
g = = 25,33 W/m2
Pasirenkame vandens temperatūras:
 paduodamo vandens temperatūra 400C
 grįžtamojo vandens temperatūra 300C.
Pagal grindų šiluminį efektyvumą g pasirenkame:
 spiralės žingsnį b = 0,2 m
 grindų paviršiaus temperatūrą tf = 26,6 0C.
Skaičiuojame spiralės ilgį:
lw = = 50,4 m
Skaičiuojame ilgį nuo kolektoriaus iki spiralės:
l = 50,4 + 2 · 1,828 = 54,06 m
Skaičiuojame vandens pratekėjimą pro spiralę:
G37 = = = 21,95 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai skersm. 18×2
Iš lentelių imame duomenis:
R = 3,06 Pa/m; V = 0,04 m/s; Z = 0,8 Pa
Skaičiuojame slėgio nuostolius:
ΔP37 = 54,06 · 3,06 + (6+1,5+1,5) · 0,8 + 1000 = 1172,62 Pa

Ruožas 038 žiūrėti brėžinį Nr.2
12 patalpoje yra šildomos grindys.
Grindų schema:
1.Keraminės plytelės 30 mm
2.Išlyginamasis sluoksnis 40 mm
3.Akmens vata Paroc VL 100 mm
4.Betono pasluoksnis 80 mm
Šilumos nuostoliai 12 patalpoje 1560 W.
Vidutinė patalpos temperatūra 220C
Kambario plotas 10,08 m2
Dangos Rw 0,05 m2 K/W.
Skaičiuoju grindų šiluminį efektyvumą:
g = = 25,33 W/m2
Pasirenkame vandens temperatūras:
 paduodamo vandens temperatūra 400C
 grįžtamojo vandens temperatūra 300C.
Pagal grindų šiluminį efektyvumą g pasirenkame:
 spiralės žingsnį b = 0,2 m
 grindų paviršiaus temperatūrą tf = 26,6 0C.
Skaičiuojame spiralės ilgį:
lw = = 50,4 m
Skaičiuojame ilgį nuo kolektoriaus iki spiralės:
l = 50,4 + 2 · 2,14 = 54,68 m
Skaičiuojame vandens pratekėjimą pro spiralę:
G38 = = = 21,95 kg/h
Vamzdžiai polietileniniai skersm. 18×2
Iš lentelių imame duomenis:
R = 3,06 Pa/m; V = 0,04 m/s; Z = 0,8 Pa
Skaičiuojame slėgio nuostolius:
ΔP38 = 54,68 · 3,06 + (6+1,5+1,5) · 0,8 + 1000 = 1174,52 Pa

Radiatoriaus Nr. Slėgio nuostoliai kPa
1 3
1 1,280
2 1,342
3 1,320
4 1,311
5 1,437
6 1,345
7 1,459
8 1,450
9 1,359
10 1,369
11 1,380
12 1,385
13 1,370
14 1,348
15 1,439
16 1,518
17 1,381
18 1,428
19 1,420
20 1,399
21 1,322
22 1,351
23 1,392
24 1,427
25 1,263
26 1,256
27 1,216
28 1,522
29 1,374
30 1,263
31 1,325
32 1,122
33 1,235
34 1,165
35 1,283
36 1,293

6. ŠILDYMO SISTEMOS PARINKIMAS

Pagal paskaičiuotus šilumos nuostolius parenkame šildymo katilą.
Parenku čekišką katilą “Viadrus G-27” septynių sekcijų, kurio minimali galia 42 kW; nominali 49,5 kW (dviejų pakopų); su elektroniniu uždegimu, skirtas kūrenti gamtinėmis dujomis.

Leave a Comment