g/b

Turinys :

1.KONSTRUKCIJOS ELEMENTŲ PARINKIMAS………………………………………………………..32. SIJŲ IR KOLONŲ APKROVOS………………………………………………………………………………. 42.1. Sijos natinė apkrova…………………………………………………………………………………….42.2. Sijos kintamos apkrovos……………………………………………………………………………….62.2.1. Sniego apkrova…………………………………………………………………………………………62.2.2. Pakabinamųjų kranų apkrovos……………………………………………………………………62.3.Kolonų nuolatinė apkrova……………………………………………………………………………..72.4.Kintamos kolonos apkrovos……………………………………………………………………………92.4.1. Sniego apkrova…………………………………………………………………………………………92.4.2. Pakabinamųjų kranų apkrovos………………………………………………………………….11Įrąžos,kai veikia 2kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje……………………………12Įrąžoms,kai veikia du kranai A-B tarpatramio dešinėjepusėje………………………13Kai veikia keturi kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje…………………………….13Kai veikia keturi kranai abiejuose vidurinės kolonos pusėse……………………….14Hoizontali apkrova…………………………………………………………………………………152.4.3. Vėjo apkrovos………………………………………………………………………………………….162.5. Kolonų įrąžų suvestinė ir deriniai…………………………………………………………………173. SIJOS PROJEKTAVIMAS……………………………………………………………………………………….194. KRAŠTINĖS KOLONOS PROJEKTAVIMAS…………………………………………………………..205. PAMATŲ PROJEKTAVIMAS…………………………………………………………………………………245.1. Pamatas po A ašies kolona…………………………………………………………………………..245.2. Matmenys…………………………………………………………………………………………………..245.3. Armavimas…………………………………………………………………………………………………28Armatūros skerspjūvio plotas…………………………………………………………………..29Pakolonio stiprumas……………………………………………………………………………….29Pamato stiprumas…………………………………………………………………………………..30Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………….32Priedas1……………………………………………………………………………………………………………………..331.KONSTRUKCIJOS ELEMENTŲ PARINKIMASPastatą laikantys griaučiai yra dviejų tarpatramių rėmas, kurį sudaro įtemptojo gelžbetonio dvišlaitės sijos ir surenkamos paprastojo gelžbetonio kolonos, standžiai įtvirtintos pamatuose. Rėmų žingsnis – 6m. 1.1 pav. Pastato skersinis pjūvis

Pamatai projektuojami monolitiniai po kiekviena kolona atskirai su lizdais kolonoms įtvirtinti. Pamatų viršus yra 0,15 m. žemiau grindų lygio. Pamatai įleidžiami į žemę ne mažiau kaip 0,5 m., o išoriniai – ne mažiau kaip įšalo gylis.Sienos –kabančios, iš akytojo betono plokščių. Plokščių storis –24 cm; plotis –90, 120, 180 cm; svoris 2,0 kPa. Parapetinės plokštės viršus turi išsikišti virš stogo dangos ne mažiau kaip 25 cm. Tarp kolonos krašto ir sienos plokščių paliekamas 3 cm tarpas. Apatinės sienų ir langų juostos remiasi į pamatų siją, kurios svoris yra 10 kN. Kitos sienų juostos atremtos į specialias metalines atramas, privirintas prie kolonų įdėtinių detalių. Siena ties sieninių plokščių sandūromis įtvirtinta prie kolonų skersine kryptimi lanksčiais ryšiais.

1.2 pav. stogo sijos ir kolonos sandūros vaizdas iš galo (a) ir iš šono (b)Kolonos skerspjūvio matmenys, atsižvelgiant į taikomą sijos ir kolonos sujungimo mazgą, turi būti ir Kolonų liaunis , kai pastatas yra dviejų tarpatramių, kolonų skaičiuojamasis ilgis ; čia h1 yra kolonos aukštis, imant nuo pamato viršaus. Šiuo atveju . Skaičiuojamasis ilgis . Kraštinės kolonos skerspjūvio aukštis rekomenduojamas , o vidurinės kolonos . Kolonų skerspjūvio matmenys imami kartotini 50 mm.

Kolonų matmenys parenku: kraštinių kolonų 45 cm, vidurinių 5040 cm. Kolonų liaunumas . Vidurinės kolonos daromos su galvenomis sijoms atremti, imant h =60 cm.Stogo sijos aukštis gale –110 cm, tarpatramio viduryje –197cm, svoris –122,7 kN.2. SIJŲ IR KOLONŲ APKROVOS2.1. Sijos nuolatinė apkrova

Pastato, kuriame bus taikomos projektuojamos sijos, atsakingumo klasė yra II. Todėl visos apkrovos yra mažinamos, dauginant jas iš patikimumo koeficiento .Stogo dangos konstrukcija yra pateikta 1.1. paveiksle. Gelžbetoninės briaunuotos stogo plokštės matmenys plane yra m, o svorio jėga yra 18,3 kN. Pačios sijos svorio jėga yra apskaičiuojama automatizuotai ir čia neįvertinama.

1 lentelė. Stogo apkrovos skaičiavimas

Nr. Konstrukcija ir apkrovos skaičiavimas Norminė apkrova kN/m2 Apkrovos patikimumo koeficientas Skaičiuojamoji apkrova kN/m21. 3 sluoksniai ruberoido ant mastikos 0,100 1,3 0,132 Akmens vatos plokštės γ=200kg/m , h=35,0cm 0,700 1,3 0,913 Gelžbetoninės stogo plokštės apkrova (6×1,5) 2,033 1,1 2,2364 Stogo plokščių sandūrų užpildymas 0,165 1,3 0,215 Ventiliacijos kabantieji vamzdynai ir kt. 0,700 1,2 0,84 VISO 3,698 4,326 Suminė apkrova (įvertinus n=0,95) 3,513 4,110

Stogo apkrova perduodama sijai plokščių briaunomis. Todėl krūviai G1n yra sukoncentruoti ir išdėstyti kas 1.5 m ( 2.3 pav.).

čia – kolonų žingsnis; – stogo plokštės plotis.Apskaičiuojamas galimas krano ilgis :

Parenku 8,4 m ilgio kraną. Krano keliamoji galia , tai krano kelio sijos šifras gali būti I 36M. Sijos tiesinio metro svoris . Kelio sijų svorio jėgos taip pat yra sukoncentruotos:

2.1. pav. Kranų išdėstymas pastato tarpatramyje 2.2. Sijos kintamos apkrovos2.2.1.Sniego apkrovaSniego apkrova .

Sniego krūviai yra išdėstyti taip pat kaip ir krūviai .2.2.2.Pakabinamųjų kranų apkrovosKranų darbo rėžimo grupė yra 3K [2]. Projektavimo normose [2] yra nurodyta, kad skaičiuojant gegnines sijas, vertikalioji apkrova nuo pakabinamojo transporto yra įvertinama ne daugiau kaip nuo keturių kranų ir imamas derinio koeficientas . 2.2. pav. Kranų išdėstymas, esant didžiausiam jų poveikiui stogo sijai (a);

kranų kelio spaudimo į stogo siją infliuentė (b)

Pavojingiausia sijai kranų išdėstymo schema pateikta 2.2 paveiksle. Kranas turi keturis vežimėlius. Krano keliamoji galia: .

Maksimalus vieno vežimėlio krūvis, perduodamas krano sijai: . Krano svoris: .Kai du krano vežimėliai vieną kelio siją spaudžia maksimaliais krūviais , tai kiti du minimaliomis jėgomis

Kadangi (žr. 2.2 pav.), galima parašyti, kad ; ; ; .Projektuojamai sijai perduodami kranų krūviai:

Kranų krūviai yra išdėstyti taip pat kaip ir krūviai ( 2.3. paveikslas). 2.3 pav. Sijos apkrovų išdėstymo schemos2.3. Kolonų nuolatinė apkrovaKolonos yra standžiai įtvirtintos pamatuose ir šarnyriškai sujungtos su stogo sijomis. . Stogo sija sveria 122,7 kN, pokraninė sija sveria 0,579 kN/m. Pastato patikimumo koeficientas .Vienos stogo sijos perduodama kolonai apkrova, imant ir pačios bei kranų bėgių svorį, yra tokia:

Viršutinės sienos juostos svorio jėga yra tokia:

Apkrova nuo sienos, esančios tarp altitudžių 5,70 m ir 10,00 m, pridedama kolonai 5,70 m aukštyje virš grindų lygio. Jos didumas:

Apatinės sienos juostos ir lango virš jos svoris perduodamas tiesiog pamatams.Kolonų svorio jėgos:

Momentai, sukantys pagal laikrodžio rodyklės kryptį imami teigiami. Randami šie dydžiai:

2.4 pav. Nuolatinės apkrovos išdėstymo schema (a);

h a=4,3m;

Reakcija:

Kolonos ašyje įrąžos:

Skaičiuojant antros riinius būvius imam: 301,3+28,8+21,6+40,0=391,7kN;Vidutinis perkrovos koef.

Kolonos B ašyje R , todėl kolonos M ir Q taipat lygus nuliui , o ašinės jėgos:

Perkrovos koef.

2.4. Kintamosios kolonos apkrovos2.4.1. Sniego apkrovaSniego apkrova .

Sniego krūviai yra išdėstyti taip pat kaip ir krūviai ( 2.3. pav.). Stogo sijos atraminės reakcijos

jėgos ekscentricitetas o jėgos- Momentai:

2.5 pav. Rėmo,apkrauto sneigo apkrauto A-B tarpatramyje,skaičiuojamoji schema.

Kolonų atraminės reakcijos:

Rėmas apkrautas nesimetriškaiš. Todėl dėl viepusės sniego apkrovos rėmo viršus pasislenka per u. Šiam poslinkiui rasti skaiciojami rėmo standumo rodikliai. Kolonų skerspjūvių inercijos momentai:

Randame: . Tiesiniai kolonų standumai

Reakcijos kolonų viršuje :

Skaiciuodami imame 10 kartų didesnes reikšmes,

Visam rėmui Jėgų ,veikiancių rigelį ,suma , tai rėmo viršaus horizontalus poslinkis

Kolonų atraminės reakcijos dėl apkrovų ir poslinkių yra šios:

Apskaiciuojama kolonų įražas:

Kolonos įrąžos B-C tarpatramyje surašamos pagal įrąžų reikšmes dėl sniego apkrovos A-Btarpatramyje tik su priešingais ženklais, t.y.:

Kolonos B ašies įrąžos:2.4.2. Pakabinamųjų kranų apkrovosPavojingiausia sijai kranų išdėstymo schema pateikta 2.2 paveiksle. Kranas turi keturis vežimėlius. Maksimalus vieno vežimėlio krūvis, perduodamas krano sijai: . Krano svoris .Kai du krano vežimėliai vieną kelio siją spaudžia maksimaliais krūviais , tai kiti du minimaliomis jėgomis

Kadangi (žr. 2.2 pav.), galima parašyti, kad ; ; ; .Kranų kelio sijos perduodamos jėgos stogo sijai nuo keturių kranų. Kai imama keturių kranų apkrova, apkrovų derinio koeficientas  =0,7.

= kN; = kN.

2.6 pav. Kolonų apkrovų skaičiavimo schemos, veikiantdviem (a) ir keturiems (b) kranams tarpatramyje

Kolonų apkrovos veikiant dviem kranams:

Kolonų apkrovos veikiant keturiem kranams:

Įrąžos,kai veikia 2 kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje (2.7 pav a,c):

2.7. pav. Schemos A ašies kolonos įrąžoms skaičiuoti

Vien nuo apkrovų atsiradusios kolonų viršutinių galų horizontaliosios atraminnės reakcijos:

Rėmo viršaus poslinkis

Kolonų atraminės reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių:

Apskaiciuojame šias įražas:

Įrąžoms,kai veikia du kranai A-B tarpatramio dešinėje pusėje (2.7 pav b,c):

Tuomet momentai:

Kolonų viršutinių galų atramireakcijos nuo apkrovų:

Rėmo viršaus poslinkis

Kolonų atraminės reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių:

Įražos:

Kai veikia keturi kranai A-B tarpatramio kairėje pusėje:

Tuomet momentai:

Kolonų viršutinių galų atramireakcijos nuo apkrovų:

Rėmo poslinkis:

Kolonų atraminės reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių:

Įražos:

Kai veikia keturi kranai abiejuose vidurinės kolonos pusėse:

2.8. pav. Keturių kranų išdėstymo abiejuose tarpatramiuoseschema (a) ir rėmo skaičiuojamoji schema (b)

Kai veikia keturi kranai,apkrovu derinio koef. ir

Rėmas apkrautas simetriskai , u=0.

Įrąžos:

Hoizontali apkrova stabdant kranus, kai kroviniai keliami lanksčia pakaba, apskaičiuojama pagal formulę:

čia -krano keliamoji galia; -elektrinės gervės svoris, paimtas iš I priedo.

2.9 pav. Rėmo veikiamo horizontaliosios kranų apkrovos skaičiuojamoji schema

Apkrovą perduoda sijai su krano vežimėliai. Vienam vežimėliui tenka jėga . Didžiausia suminė horizontali jėga skersine pastato kryptimi gaunama, kai stabdomos dviejų kranų, esančių skirtinguose keliuose, elektrinės gervės. Ši jėga visam rėmui bus tokia:

Šio apkrovimo atveju:

Reakcijos:

Kolonų įražos:2.4.3. Vėjo apkrovosVėjo apkrova, statmena pastato paviršiui, apskaičiuojama pagal formulę: ;Pastatas statomas užstatytoje vietoje. Pagal vėjo slėgį t.y. I rajonas, vietovės tipas B. Aerodinaminiai koeficientai imami pagal [2] 4 priedą. .

2.10 pav. Vėjo poveikio pastatui schema (a); rėmo veikiamo vėjo apkrovos, skaičiuojamoji schema

.Apskaičiuojamas vėjo slėgis į pastatą:

Vėjo apkrova vienam rėmui:

Kolonų reakcijos nuo vėjo apkrovos:

Rėmo rigelio veikiančių jėgų suma:

Rėmo rigelio poslinkis: Kolonų reakcijos nuo apkrovų ir poslinkių bus šios:

Kolonų įražos:

Absoliutinės A ašies kolonų įrąžų reikšmės lygios C ašies kolonos įrąžų reikšmėms.2.5. Kolonų įrąžų suvestinė ir deriniaiKolonų įrąžų suvestinė:

Apkrovų charakteristikos Įrąžos kolonose tie ašimi A Pjūviai M N QIlgaliake. Nuolatinė

4;6 -38,0 368,7 8,14 1;5 21,5 474,3 8,14 1;5 17,9 395,3 6,78Trum-palaikė.Sniegas

tarpatramyjeA-B 4;6 -2,21 44,1 -0,0385 1;5 -2,60 44,1 -0,0385 1;5 -1,86 31,5 -0,0275 TarpatramyjeB-C 4;6 0 0 0,365 1;5 3,70 0 0,365 1;5 2,64 0 0,261Trum-palaikės,mažossuminėstrrukmės 2kranai prei A. 4 -3,19 63,8 0,423 1 1,103 63,8 0,423 1 1,003 58,0 0,385 Horizontali nuo kranų. 4;6 0 0 0,34 1;5 3,45 0 0,34 1;5 3,14 0 0,309 Vėjas iš kairės į dešinę.

4;6 0 0 -0,516 1;5 33,4 0 7,10 1;5 27,8 0 5,92 Vėjas iš dešinės į kairę. 4;6 0 0 0,194 1;5 -27,0 0 -5,51 1;5 -22,5 0 -4,59

Kolonų įrąžų deriniai:

Derinio Įrąžų reikšmės pjūviuose 4 arba 6 1 arba 5 1 arba 5Nr. Įrąžos 1-ios grupės rib.būviams 2-ios grupės.rib.būviamsDeriniai be mažos suminės trukmės įrąžų1 -38,0 21,5+3,7=25,2 17,9+2,64=20,5

368,7 474,3 395,3

– 8,14+0,365=8,51 6,78+0,261=7,042 -38,0-2,21=-40,2 21,5-2,6=18,9 17,9-1,86=16,0

368,7+44,1=412,8 474,3+44,1=518,4 395,3+31,5=426,8

– 8,14-0,0385=8,10 6,78-0,0275=6,753 -38,0-2,21=-40,2 21,5-2,6=18,9 17,9-1,86=16,0

368,7+44,1=412,8 474,3+44,1=518,4 395,3+31,5=426,8

– 8,14-0,0385=8,10 6,78-0,0275=6,75Deriniai su mažos suminės trukmės įrąžomis4 -38,0 21,5+0,9(3,7+1,103++3,45+33,4)=59,0 17,9+0,9(2,64+1,003++3,14+27,8)=284,2

368,7 474,3+0,963,8=531,7 395,3+0,958,0=447,5

– 8,14+0,9(0,365+0,423++0,34+7,10)=15,5 6,78+0,9(0,261+0,385++0,309+5,92)=13,05 -38,0-0,9(2,21+3,19)== -42,9 21,5-0,9(2,60+3,45+27,0)== -8,25 17,9-0,9(1,86+3,14++22,5)= -6,85

368,7+0,9(44,1+63,8)==465,8 474,3+0,944,1=514,0 395,3+0,931,5=423,7

– 8,14-0,9(0,0385+0,34+5,51)==2,84 6,78-0,9(0,0275++0,309+4,59)=2,356 -38,0-0,9(2,21+3,19)== -42,9 21,5-0,9(2,60-1,103)=20,2 17,9-0,9(1,86-1,003)==17,1

368,7+0,9(44,1+63,8)==465,8 474,3+0,9(44,1+63,8)=571,4 395,3+0,9(31,5+58,0)==475,9

– 8,14-0,9(0,0385-0,423)=8,76 6,78-0,9(0,0275--0,385)=7,103. SIJOS PROJEKTAVIMASSija yra projektuojama automatizuotai panaudojant skaičiavimo kompleksą GBK87. Taikant kompleksą GBK87 apskaičiuojame įtemptojo gelžbetonio, dvišlaitę, dvitėjinio skerspjūvio sijas. Įtemptoji išilginė armatūra dedama tik S zonoje.Skerspjūvio juostos S’ zonoje plotis . Skerspjūvio juostos S zonoje plotis 0,25-0,3m. Imama . Skerspjūvio sienelės plotis 0,06-0,10 m. Imama . Skaičiuojamasis tarpatramio ilgis , sijos ilgis . Atstumas tarp formos atsparų . Pakėlimo kilpos atstumas nuo sijos galo . Viršutinės briaunos nuolydis . Sijos betono klasė B40. Pagal normas sijos išankstinio apgniuždymo metu betono stiprumas . S zonos įtemptosios išilginės armatūros skersmuo d=15 mm. S’ zonos paprastosios armatūros skersmuo d’ =12 mm. Įtemptosios armatūros išansktiniai įtempimai :

čia -įtemptosios armatūros skaičiuojamasis stiprumas esant antrajai ribinių būvių grupei.Pastoviosios apkrovos patikimumo koeficientas (žr. 1 lentelę), trumpalaikių apkrovų patikimumo koeficientas ir [2]. Kai išilginė armatūra yra K-7 klasės, o pleišėtumų reikalavimų kategorija yra trečia, tai ribiniai atsivėrusių plyšių pločiai . Ribinis sijos įlinkis . Pagal kompiuteriu gautus rezultatus skaičiuoju skersinę armatūrą. Skersinių strypų atlaikomos skersinės jėgos intensyvumas kraštiniuose sijos tarpatramių ketvirtadaliuose qsw221,88 kN/m0,222 MN/m. Tų ruožų normaliniuose pjūviuose numatoma dėti po du ( nw2 ) skersinius strypus 10 A III. 3 priede randama reikšmė Rsw290 MPa. Vieno skersinio strypo skerspjūvio plotas Asw10,78510-4 m2. Skersinių strypų žingsnis: Shmin/30,8/30,267 m; S0,5 m ir S RswAsw1nw/qsw2900,78510-42/0,3160,144 m. mama S=0,12 m. Kraštiniuose sijos tarpatramių ketvirtadaliuose skersiniai strypai 10 A III išdėstomi dviejose plokščiuose strypinuose kas 0,12 m. Faktiškas skersinių strypų perimamos skersinės jėgos intensyvumas qswRswAsw1nw/S2900,78510-42/0,12=0,379MN/m> 0,316MN/m.

Likusioje sijos tarpatramio dalyje qsw155,44 kN/m0.0554 MN/m. Imami skersiniai strypai 8 A-III; nw2; Rsw285 MPa; Asw10,50310-4 m2. Skersinių strypų žingsnis: S  3  [ hmin + 0,25 ( lo + e )  i ] / 4 = 3  [ 0,8 + 0,25  ( 20,7 + 0,13 )  0,0833 ] / 4 = 0,925 m; S0.5 m ir S Rsw  Asw1 nw/ qsw2850,50310-42/0,05540,517 m. Imama S=0,5 m. Viduriniuose sijos tarpatramių ketvirtadaliuose skersiniai strypai 8 A III išdėstomi dviejose plokščiuose strypinuose kas 0,5 m. Faktiškas skersinių strypų perimamos skersinės jėgos intensyvumas qswRswAsw1nw/S2850,50310-42/0,5=0,0573MN/m> 0,0554MN/m.4. KRAŠTINĖS KOLONOS PROJEKTAVIMAS .Didžiausias kolonų armatūros kiekis apskaičiuojamas pagal apatinio 1(5) pjūvio įražų derinius, nes šio pjūvio įražos yra didžiausios. Kitų pjūvių armatūros kiekį kiek įmanoma stengiamasi sumažinti .Didžiausios įražos veikia kolonos apačioje ( 1 pjūvyje ) . Imame ašinę jėgą ir momentą :

Šio atveju taikoma skaiciavimui Antruoju skaičiavimo atveju imamas o pavoingiausi yra 4-is ir 6-is įražų deriniai:

Apskaiciuojami įražų momentai tempiamos armatūros centro atžvilgiu :

Santykis

Kolona projektuojama 4-jam įrąžų deriniui atlaikyti,o po to patikrinamas jos stiprumas,veikiant 6-jam deriniui. Kolonos skerspjūvis ilgis 10,15m. Betono B25 klasės stiprumas Betono tamprumo modulis, tariant, kad kolona bus šutinama atmosferiniame slėgyje Apsauginio sluoksnio storis Koloną armuoju A-II klasės armatūra. Jos , armatūros tamprumo modulis Ekscentricitetas Santykis Santykinis gniuždomosios zonos aukštis Koeficientas ,nes

Kolonos liaunumas Ilgalaikes įrąžas sukelia tik nuolatinės apkrovos. Įrąžos Koeficientas ilgalaikei apkrovai įvertinti Santykiai:

Išilginės armatūros armavimo koeficientas . Iš pradžių galima imti Kritiškoji kolonos jėga:

Kolonos įlinkis įvertinamas koeficientu

Skaiciuojamasis jėgos atstumas nuo išilginės armatūros centro yra toks:

Gniuždomosios zonos aukštis Kai ,simetrinės armatūros skerspjūvio plotas skaiciuojamas iš formulės

Parenku konstruktyviai armatūrą, kurios . Parenku armatūra iš 3A20 , kurių Parinktas armavimo koeficientas :

ir ne mažesnis už Esant tokiam armavimui,

Patikriname,ar pakankamas parinktas armavimas ,veikiant 6-jam įrąžų deriniui:

Ekscentricitetas Gniuždomosios zonos aukštis

Koeficientai:

Kritiškoji jėga

Koeficientas Ekscentricitetas Kai kolonos stiprumas:

Kolonos armavimas yra pakankamas .

Tikriname kolonos stiprumą statmena rėmo plokštumai linkme. Koloną veikianti ašinė jėga iš 6-jo derinio Jos ilgalaikė dalis

Atsitiktinis ekscentricitetas imamas lygus didžiausiai iš reikšmių:

imame Liaunumas Santikis Koeficientai:

Santykiai:

Kritiškoji jėga:

Kolonos stiprumas,kai Stiprumas pakankamas.

Kolonos armatūra jungiama į stripyną suvirinant. Pagal 5 priedą imam Bp5 skersinius strypus. Viena kryptimi yra 2Bp5 strypai, jų žingsnis ir Imame .Armatūros sker. ; Atlaikoma jėga kolonos metre:5. PAMATŲ PROJEKTAVIMAS Projektuojame monolitinius pamatus . Pamato pagrindinė armatūra A-II klasės; montažinė – A-I arba Bp-I klasės . Skaičiuojamasis grunto stiprumas R305 kPa0,305 MPa .

5.1. PAMATAS PO A AŠIES KOLONA

Pamato padas įgilintas iki 1,65 altitudės . Pamatų sija ( jos skerspjūvio matmenys : plotis viršuje – 30 cm , apačioje – 20 cm , aukštis – 40 cm , sijos ilgis – 445 cm ) stulpeliais remiasi į pamato pakopą . Tarp pamatų sijos ir sieninės plokštės daromas 3 cm storio hidroizoliacinis sluoksnis .5.2. MATMENYSPamato pado matmenys skaičiuojami pagal II-sios grupės ribinių būvių reikalavimus ( pagrindo deformacijas ). Didžiausios įražos gaunamos veikiant kartu ir mažos suminės trukmės apkrovoms .

5.1 pav. Pamato po kraštine kolona skaičiuojamosios schemos.

Apkrovos nuo apatinės sienos ir langų juostos bei pamatų, sijos svorio:

Pamato pado plotas skaičiuojamas apytikriai, sąlygiškai laikant, kad pamatas yra centriškai gniuždomas:

,

čia – įrengimų ir sandėliuojamų medžiagų apkrova į grindis projektuojamo pamato zonoje. Santikis

Imame ir plotį Tuomet Pamato matmenys turi būti kartotiniai 0,3 m. Be to, dėl veikiančių lenkimo momentų juos reikia dar padidinti. Todėl naujai paimti pado matmenys m. Šiuo atveju Apskaičiuojame įražų reikšmes pamato pado centro 0 atžvilgiu:

Vidutinis slėgis į gruntą, esant atitinkamiems įražų dariniams:

Ekscentricitetai ties pamato padu:

Ekstreminės slėgio į gruntą reikšmės:

Pamato pado matmenys pakankami.Kai pamatas yra palyginti aukštas, tai jį projektuojame su pakoloniu. Pakolonį numatome kiek galima mažesnio skerspjūvio. Didžiausios skaičiuojamosios įražos yra 4-jame ir 6-jame deriniuose:

Iražų N ekscentricitetai kolonose ties pamato viršumi:

Kai abu šie tai pamato lizdo sienelės storis ir o kolonos įgilinimas į pamatą Kolonos armatūra jos apatiniame skerspjūvyje gali būti tempiama. Todėl ši armatūra turi būti įleista į pamatą ilgiu 22,5d=22,50,02=0,45m. Nuo kolonos galo iki armatūros galo turi būti ne mažiau kaip 10 mm. Kolonos įgilinimo dydis imamas kartotinis 50 mm; o Atstumas tarp kolonos ir lizdo krašto pamato viršuje imamas 75 mm. Mažiausi pakolonio skerspjūvio matmenys šie:

Matmenys turi būti kartotiniai 0,3 m. Dėl to Apskaičiuojame reikalingą pamato pakopos aukštį, kad jos nepraspaustų pakolonis. Skaičiuojamųjų apkrovų įražos pamato pado centro atžvilgiu (išskyrus paties pamato bei grunto virš jo svorį ir išskirstytą grindų apkrovą V):

Ekscentricitetas :

Slėgis į gruntą:

Parametras

čia , kai betonas B25 klasės.

Naudingasis pakopos aukštis:

Visas pakopos aukštis Rekomenduojama pakopos aukštį imti ne mažesni kaip todėl ir Patikriname pamato pakopos aukštį pagal 1-jo ir 2-jo derinių įražas, imdami ir

Pamato pado centro atžvilgiu:

Grunto slėgiai:

Parametras

Aukštis

Kai pamato praspaudimo tiesiog pačia kolona tikrinti nereikia. Patikriname, ar pakankamas pakopos aukštis, atsižvelgdami į jos atsparumą skersnėms jėgoms. Pakopa daroma be skersinės armatūros.

Apskaičiuojame grunto slėgį į padą ties pakolonio kraštu, kai santykis :

Skersinės jėgos ties pakolonio kraštu (pamato pakopos ilgio vienete):

Skaičiuojant pagal 2-jį apkrovų dernį, betono stiprumas o pagal 6-jį –

Pamato pakopos aukštis tikrinamas pagal sąlygas: ir čia – skersinė jėga pjūvyje 2-2.Reikiamas pamato pakopos aukštis toks:

Visos gautosios reikšmės nėra didesnės už 0,15 m. Todėl pakopos aukštis yra pakankamas. Kai lizdo dugno stiprumo spaudžiant kolonai tikrinti nereikia.5.3. ARMAVIMASPamato pakopą skaičiuojame kaip gembę , įtvirtintą ties pakoloniu , t.y. l1 linkme jos skaičiuojamasis ilgis l0  l2 0,45m , o b linkme l0  b2 0,3m . Didžiausias lenkimo momentas l1 linkme toks :

Reikiamas armatūros skerspjūvio plotas :

Rekomenduojama tinklo strypų žingsnis  200 mm , t.y. ne mažiau kaip 5 strypai metre. Imame viename pamato pločio ( b1 kryptimi ) metre 514AII strypus , kurių plotas As1 7,69cm2 >6,58cm2 . Strypų skersmuo apatinėje pamato pakopoje turi būti ne mažesnis kaip 10 mm , kai pado ilgis strypų kryptimi yra ne didesnis už 3 m , ir ne mažesnis kaip 12 mm , kai pado ilgis didesnis už 3 m . Lenkimo momentas b1 linkmeArmatūros skerspjūvio plotasImama 510 AII strypus , kurių plotas As2 3,93 cm2 /m .Parenkame lizdo sienelės armatūrą . Esant santykiui b4/h5 0,150/0,550 0,273 < 0,7 , tai lizdo sieneles reikia armuoti skersiniais strypais , kurių skersmuo ne mažesnis kaip 8 mm . Šie strypai jungiami į suvirintus tinklus Ts. Šių tinklų žingsnis turi būti ne didesnis už h5/40,55/4 0,138 m ir 200 mm , todėl tinklų žingsnis 0,120 m . Didžiausias kolonos ties pamato viršumi N jėgos ekscentricitetas :

ir mažesnis už h/2 0,225 m . Tokiu atveju lizdo sienelių skersinė armatūra apskaičiuojama iš jų atsparumo lenkimui įstrižame 5-5 ojūvyje. Ts tinklą sudaro 3 vienos krypties strypai Asw=3Asw1. Įrąžų momentas apie 5 tašką:

Suma Reikiamas vieno strypo skerspjūvio plotas:

Mažiausias galimas yra 8AII strypas , kurio Asw1 = 0,503 cm2 . Šie strypai gali būti ir AI klasės ( Rs = 210 MPa ), nes

Taigi parenkame 58AI .Pakolonio stiprumasNagrinėjame pjūvius ties lizdo dugno ir ties pamato pakopos viršumi.

Įrąžos :M3,4  M1,4 + Q h5 59,0+15,50,5567,5kNm ;N3,4 419,7+0,55251,10,92=431kN.Ekscentricitetas :

Pakolonis gali būti betoninis , Pakolonio liaunumas : ; ir koeficientas   1 .Gniuždomosios zonos centras sutampa su įražos N pridėjimo tašku . Dešiniosios gniuždomosios zonos dalies aukštis x1  y – e0 0,45-0,1570,293 m , o jos statinis momentas visos gniuždomosios zonos centro atžvilgiu (esant x1 0,293 m > b4,1 0,175 m ) .

Iš sąlygos , kad kairės ir dešinės pusių statiniai momentai turi būti lygūs , randame kairiosios gniuždomosios zonos dalies aukštį :

Šiuo atveju turi būti x  x1 + x2 0,293+0,4200,713m < l3 –b4,1 0,9-0,1750,725m. Gniuždomosios zonos plotas :Pamato stiprumasRb  14,50,95113,8 MPa ,čia b5  0,9 – darbo sąlygų koeficientas betoninėms konstrukcijoms ; b7  1,0 – kai monolitinis elementas betonuojamas sluoksniais , ne storesniais kaip 1,5 m .Kai RbAb 13,80,1572.17 MN > N3,4 0,431 MN , pakolonio stiprumas 3-3 pjūvyje yra pakankamas .Įražos 4-4 pjūvyje : M4,4  M1,4+N1,4h1=59,0+15,51,379,2 kNm ;N4,4 531,7+0,921,3251,1560,7 kN .Ekscentricitetas :

Pakolonis gali būti betoninis. Gniuždomosios zonos aukštis x2(y–e04)2(0,45-0,141)= 0,618 m .Plotas Abxb30,6180,900,56 m2. Kai sandauga RbAb13,80,567,73MN>N3,4= 0,431 MN, pakolonio stiprumas 4-4 pjūvyje yra pakankamas .Kitų įražų derinių atžvilgiu pakolonio stiprumo netikriname, nes skaičiuojant pagal 4-jo derinio įražas, gauta didelė stiprumo atsarga .Apskaičiuojame įtempimus, veikiančius pakolonyje. Skerspjūvio 4-4 geometriniai rodikliai :– skerspjūvio plotas A4 0,920,81 m2 ;– atsparumo momentas Skerspjūvio 3-3 geometriniai rodikliai : – skerspjūvio plotas A3  A4 – l5l4 0,81-0,50,55 0,535 m2 ;– atsparumo momentas Įtempimai 3-3 pjūvyje :

Įtempimai 4-4 pjūvyje:

Taigi reikia armuoti pakolonį išilgine armatūra taip, kad mažiau gniuždomoje pakolonio pusėje esančios išilginės armatūros skerspjūvio plotas :

Pakolonio išilginės armatūros skersmuo imamas ne mažesnis kaip 12 mm . Armuojame iš vienos pusės 712AI strypais , kurių As 7.92 cm2 .Literatūros sąrašas

1. A. Jurkša, V. Papinigis. Simetriškų tarpatramio centro atžvilgiu statiškai išsprendžiamų dviatramių racionalių gelžbetoninių sijų ir plokščių projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius: VISI, 1988, -61p.2. P. Pukelis, V Jokūbaitis. Vienaaukščio pramoninio pastato gelžbetoninių kolonų ir pamatų projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius: VISI, 1982, -68p.3. Kaminskas ir kt. Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius: VISI, 1989, -125p.4. V. Jokūbaitis ir kt. Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos. Vilnius: Mokslas, 1992, -295p.5. А. Б. Голышев и др. Проектирование железно бетонных конструкций. Справочное пособте. Киев: Будивельник, 1985, -494с.6. СниП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.- Госстрой СССР. –М.: Стройиздат, 1985. –85c.7. СниП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции.- Госстрой СССР. –М.: Стройиздат, 1985.

Priedas1:

SKP 9/3 gr.stud. Olgos Chabarovos G/B kursinis projektas

PRADINIAI DUOMENYS

1 7 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 318 014 0 0 4 4 4 0 .4000 .2700 .0800 .0000 .0000 20.7000 20.9600 22.0000 1.0000 .0833 40.0000 28.0000 15.0000 12.0000 1233.0000 50.0000 1.1700 1.0000 1.4000 1.1000 .2000 .3000 8.2800 .0000 .0375 .0300 .0250

S ZONAI KELIAMI,PIRMOS PLEISETUMO KATEGORIJOS REIKALAVIMAI S ZONAI KELIAMI,PIRMOS PLEISETUMO KATEGORIJOS REIKALAVIMAI S ZONAI KELIAMI,PIRMOS PLEISETUMO KATEGORIJOS REIKALAVIMAI S ZONOS ISILGINES ARMATUROS KLASE K-7 ARMATURA ITEMPIAMA MECHANINIU BUDU ARMATURA INKARUOJAMA STENDO ATSPAROSE KONSTRUKCIJOS ISANKSTINIS APGNIUZYMAS IVYKDOMAS STAIGA S’ ZONOS ISILGINES ARMATUROS KLASE A-3 STRYPYNAI SUVIRINTI KONSTRUKCIJA EKSPLOATUOJAMA APLINKOJE, KURIOS ORO SANTYKINE DREGME DIDESNE UZ 40% BETONAS KAITINAMAS ATMOSFERINIAME SLEGYJE BETONO KLASE B40.0 BETONO STIPRUMAS KONSTRUKCIJOS ISANKSTINIO APGNIUZDYMO METU RBP=28.0 MPA ISILGINIU BRIAUNU SKAICIUS 1 S ZONOS ISILGINES ARMATUROS SKERSMUO D=15. MM S’ ZONOS ISILGINES ARMATUROS SKERSMUO D=12. MM S ZONOS ISILGINES ARMATUROS ISANKSTINIAI ITEMPIMAI=1233. MPA KONSTRUKCIJOS ILGIS=20.96 M KONSTRUKCIJOS SKAICIUOJAMASIS ILGIS=20.70 M ITEMPIAMU STRYPU ILGIS= 22.00 M PAKELIMO KILPOS ATSTUMAS NUO KONSTRUKCIJOS GALO=1.00 M GNIUZDOMAS ZONOS LENTYNU ITAKA ISTRIZU PJUVIU STIPRUMUI IVERTINAMA ISD=0 I= .0833 DELTA=50.LAIPSN. CELSIJAUS ISKB=0 MPAR1=1 MPAR2=1 MPAR3=0 NPT1=1 NPT2=0 RIBINIS ILGAM LAIKUI ATSIVERUSIU PLYSIU PLOTIS= .20 MM RIBINIS TRUMPAM LAIKUI ATSIVERUSIU PLYSIU PLOTIS= .30 MM KONSTRUKCIJOS RIBINIS ILINKIS 8.28 CM

APKROVOS

NUOLATINES APKROVOS VARIJANTAS APKROVOS KODAS APKROVOS REIKSME APKROVOS KOORDINATE 2 31.62 .60 2 31.62 2.10 2 3.30 3.05 2 31.62 3.60 2 31.62 5.10 2 31.62 6.60 2 31.62 8.10 2 3.30 9.05 2 31.62 9.60 2 31.62 11.10 2 3.30 11.65 2 31.62 12.60 2 31.62 14.10 2 31.62 15.60 2 31.62 17.10 2 3.30 17.65 2 31.62 18.60 2 31.62 20.10

PIRMOS TRUMPALAIKES APKROVOS PIRMAS VARIJANTAS APKROVOS KODAS APKROVOS REIKSME APKROVOS KOORDINATE 2 4.2…8 .60 2 4.28 2.10 2 4.28 3.60 2 4.28 5.10 2 4.28 6.60 2 4.28 8.10 2 4.28 9.60 2 4.28 11.10 2 4.28 12.60 2 4.28 14.10 2 4.28 15.60 2 4.28 17.10 2 4.28 18.60 2 4.28 20.10

ANTROS TRUMPALAIKES APKROVOS PIRMAS VARIJANTAS APKROVOS KODAS APKROVOS REIKSME APKROVOS KOORDINATE 2 24.50 3.05 2 48.50 9.05 2 48.50 11.65 2 24.50 17.65

ANTROS TRUMPALAIKES APKROVOS ANTRAS VARIJANTAS APKROVOS KODAS APKROVOS REIKSME APKROVOS KOORDINATE 2 48.50 3.05 2 24.50 9.05 2 48.50 11.65 2 24.50 17.65

ANTROS TRUMPALAIKES APKROVOS TRECIAS VARIJANTAS

APKROVOS KODAS APKROVOS REIKSME APKROVOS KOORDINATE 2 48.50 3.05 2 24.50 9.05 2 24.50 11.65 2 48.50 17.65

I R A Z U D E R I N I A I

PJUVIO PJUVIO KO- MP(I) MG(I) QP(I) QG(I) MPSER(I) MGSER(I) QPSER(I) QGSER(I) NUMERIS ORDINATE KHM KHM KH KH KHM KHM KH KH 1 .00 .0 .0 383.6 308.6 .0 .0 326.9 227.9 2 .21 79.4 63.9 383.6 308.6 67.7 47.2 326.9 227.9 3 .41 158.8 127.8 383.6 308.6 135.3 94.4 326.9 227.9 4 .62 237.3 190.8 341.2 265.6 202.2 140.9 291.4 196.3 5 .83 308.0 245.7 341.2 265.6 262.6 181.5 291.4 196.3 6 1.03 378.6 300.7 341.2 265.6 322.9 222.2 291.4 196.3 7 1.24 449.2 355.7 341.2 265.6 383.2 262.8 291.4 196.3 8 1.45 519.8 410.7 341.2 265.6 443.5 303.4 291.4 196.3 9 1.66 590.5 465.7 341.2 265.6 503.8 344.1 291.4 196.3 10 1.86 661.1 520.7 341.2 265.6 564.1 384.7 291.4 196.3 11 2.07 731.7 575.7 341.2 265.6 624.5 425.4 291.4 196.3 12 2.28 794.9 623.1 298.8 222.7 678.5 460.4 255.9 164.7 13 2.48 856.7 669.2 298.8 222.7 731.5 494.5 255.9 164.7 14 2.69 918.6 715.2 298.8 222.7 784.5 528.6 255.9 164.7 15 2.90 980.4 761.3 298.8 222.7 837.4 562.7 255.9 164.7 16 3.11 1039.4 807.2 263.8 218.8 887.8 59…6.6 224.3 161.4 17 3.31 1090.5 852.5 263.8 218.8 931.1 630.0 224.3 161.4 18 3.52 1141.7 897.8 263.8 218.8 974.3 663.4 224.3 161.4 19 3.73 1187.4 937.7 221.4 175.8 1013.1 692.8 188.8 129.8 20 3.93 1229.8 974.1 221.4 175.8 1049.0 719.7 188.8 129.8 21 4.14 1272.1 1010.5 221.4 175.8 1085.0 746.6 188.8 129.8 22 4.35 1315.4 1046.8 221.4 175.8 1121.7 773.4 188.8 129.8 23 4.55 1361.2 1083.2 221.4 175.8 1160.8 800.3 188.8 129.8 24 4.76 1407.0 1119.6 221.4 175.8 1199.8 827.2 188.8 129.8 25 4.97 1452.9 1156.0 221.4 175.8 1238.9 854.0 188.8 129.8 26 5.17 1495.5 1189.2 179.0 132.8 1275.4 878.5 153.4 98.2 27 5.38 1532.6 1216.7 179.0 132.8 1307.1 898.8 153.4 98.2 28 5.59 1569.6 1244.2 179.0 132.8 1338.9 919.1 153.4 98.2 29 5.80 1606.7 1271.7 179.0 132.8 1370.6 939.5 153.4 98.2 30 6.00 1643.8 1299.2 179.0 132.8 1402.4 959.8 153.4 98.2 31 6.21 1680.8 1326.7 179.0 132.8 1434.1 980.1 153.4 98.2 32 6.42 1717.9 1354.2 179.0 132.8 1465.8 1000.4 153.4 98.2 33 6.62 1753.9 1380.6 136.7 89.8 1496.7 1020.0 117.9 66.5 34 6.83 1782.2 1399.2 136.7 89.8 1521.1 1033.8 117.9 66.5 35 7.04 1810.5 1417.8 136.7 89.8 1545.6 1047.5 117.9 66.5 36 7.24 1838.8 1436.4 136.7 89.8 1570.0 1061.3 117.9 66.5 37 7.45 1867.1 1455.0 136.7 89.8 1594.4 1075.1 117.9 66.5 38 7.66 1895.4 1473.6 136.7 89.8 1618.8 1088.9 117.9 66.5 39 7.87 1923.6 1492.2 136.7 89.8 1643.2 1102.6 117.9 66.5 40 8.07 1951.9 1510.8 136.7 89.8 1667.6 1116.4 117.9 66.5 41 8.28 1972.6 1521.7 94.3 46.8 1685.6 1124.5 83.4 34.9 42 8.49 1992.1 1531.3 94.3 46.8 1702.7 1131.7 83.4 34.9 43 8.69 2011.6 1541.0 94.3 46.8 1719.7 1138.9 83.4 34.9 44 8.90 2031.1 1550.7 94.3 46.8 1736.8 1146.2 83.4 34.9 45 9.11 2047.6 1560.2 49.3 43.0 1751.1 1153.2 41.7 31.6 46 9.31 2056.4 1569.1 49.3 43.0 1758.5 1159.8 41.7 31.6 47 9.52 … 2065.2 1578.0 49.3 43.0 1765.8 1166.3 41.7 31.6 48 9.73 2068.5 1581.4 7.7 .0 1768.6 1168.8 7.0 .0 49 9.94 2068.5 1581.4 7.7 .0 1768.6 1168.8 7.0 .0 50 10.14 2068.5 1581.4 7.7 .0 1768.6 1168.8 7.0 .0 51 10.35 2068.5 1581.4 7.7 .0 1768.6 1168.8 7.0 .0 52 10.56 2068.5 1581.4 7.7 .0 1768.6 1168.8 7.0 .0 53 10.76 2068.5 1581.4 7.7 .0 1768.6 1168.8 7.0 .0 54 10.97 2068.5 1581.4 7.7 .0 1768.6 1168.8 7.0 .0 55 11.18 2065.2 1578.0 -43.0 -43.0 1765.8 1166.3 -35.9 -31.6 56 11.38 2056.4 1569.1 -43.0 -43.0 1758.5 1159.8 -35.9 -31.6 57 11.59 2047.6 1560.2 -43.0 -43.0 1751.1 1153.2 -35.9 -31.6 58 11.80 2031.1 1550.7 -94.3 -46.8 1736.8 1146.2 -83.4 -34.9 59 12.01 2011.6 1541.0 -94.3 -46.8 1719.7 1138.9 -83.4 -34.9 60 12.21 1992.1 1531.4 -94.3 -46.8 1702.7 1131.7 -83.4 -34.9 61 12.42 1972.6 1521.7 -94.3 -46.8 1685.6 1124.5 -83.4 -34.9 62 12.63 1951.9 1510.8 -136.7 -89.8 1667.6 1116.4 -117.9 -66.5 63 12.83 1923.7 1492.2 -136.7 -89.8 1643.2 1102.6 -117.9 -66.5 64 13.04 1895.4 1473.6 -136.7 -89.8 1618.8 1088.9 -117.9 -66.5 65 13.25 1867.1 1455.0 -136.7 -89.8 1594.4 1075.1 -117.9 -66.5 66 13.45 1838.8 1436.4 -136.7 -89.8 1570.0 1061.3 -117.9 -66.5 67 13.66 1810.5 1417.8 -136.7 -89.8 1545.6 1047.5 -117.9 -66.5 68 13.87 1782.2 1399.2 -136.7 -89.8 1521.1 1033.8 -117.9 -66.5 69 14.08 1753.9 1380.6 -136.7 -89.8 1496.7 1020.0 -117.9 -66.5 70 14.28 1717.9 1354.2 -179.0 -132.8 1465.8 1000.4 -153.4 -98.2 71 14.49 1680.8 1326.7 -179.0 -132.8 1434.1 980.1 -153.4 -98.2 72 14.70 1643.8 1299.2 -179.0 -132.8 1402.4 959.8 -153.4 -98.2 73 14.90 1606.7 1271.7 -179.0 -132.8 1370.6 939.5 -153.4 -98.2 74 15.11 1569.6 1244.2 -179.0 -132.8 1338.9 919.2 -153.4 -98.2 75 15.32 1532.6 1216.7 -179.0 -132.8 1307.1 898.8 -153.4 -98.2 76 15.52 1495.5 1189.2 -179.0 -132.8 1275.4 878.5 -153.4 -98.2 77 15.73 1452.9 1156.0 -221.4 -175.8 … 1238.9 854.0 -188.8 -129.8 78 15.94 1407.0 1119.6 -221.4 -175.8 1199.9 827.2 -188.8 -129.8 79 16.15 1361.2 1083.2 -221.4 -175.8 1160.8 800.3 -188.8 -129.8 80 16.35 1315.4 1046.8 -221.4 -175.8 1121.7 773.4 -188.8 -129.8 81 16.56 1269.5 1010.5 -221.4 -175.8 1082.6 746.6 -188.8 -129.8 82 16.77 1223.7 974.1 -221.4 -175.8 1043.5 719.7 -188.8 -129.8 83 16.97 1177.8 937.7 -221.4 -175.8 1004.4 692.8 -188.8 -129.8 84 17.18 1128.6 897.8 -263.8 -218.8 962.4 663.4 -224.3 -161.4 85 17.39 1074.0 852.5 -263.8 -218.8 916.0 630.0 -224.3 -161.4 86 17.59 1019.4 807.2 -263.8 -218.8 869.6 596.6 -224.3 -161.4 87 17.80 960.5 761.3 -291.9 -222.7 819.3 562.7 -249.7 -164.7 88 18.01 900.0 715.2 -291.9 -222.7 767.6 528.6 -249.7 -164.7 89 18.22 839.6 669.2 -291.9 -222.7 715.9 494.5 -249.7 -164.7 90 18.42 779.2 623.1 -291.9 -222.7 664.3 460.4 -249.7 -164.7 91 18.63 717.5 575.7 -334.3 -265.6 611.5 425.4 -285.1 -196.3 92 18.84 648.3 520.7 -334.3 -265.6 552.5 384.7 -285.1 -196.3 93 19.04 579.1 465.7 -334.3 -265.6 493.5 344.1 -285.1 -196.3 94 19.25 509.9 410.7 -334.3 -265.6 434.4 303.4 -285.1 -196.3 95 19.46 440.7 355.7 -334.3 -265.6 375.4 262.8 -285.1 -196.3 96 19.67 371.5 300.7 -334.3 -265.6 316.4 222.2 -285.1 -196.3 97 19.87 302.3 245.7 -334.3 -265.6 257.4 181.5 -285.1 -196.3 98 20.08 233.0 190.8 -334.3 -265.6 198.3 140.9 -285.1 -196.3 99 20.29 156.0 127.8 -376.7 -308.6 132.7 94.4 -320.6 -227.9 100 20.49 78.0 63.9 -376.7 -308.6 66.4 47.2 -320.6 -227.9 101 20.70 .0 .0 -376.7 -308.6 .0 .0 -320.6 -227.9 MP(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI) SUKELTO LENKIMO MOMENTO PROJEKTINE REIKSME MG(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI IR LABAI TRUMPAI VEIKIANCIAS APKROVAS) SUKELTO LENKIMO MOMENTO PROJEKTINE REIKSME QP(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI) SUKELTOS SKERSINES JEGOS PROJEKTINE REIKSME QG(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI IR LABAI TRUMPAI VEIKIANCIAS APKROVAS) SUKELTOS SKERSINES JEGOS PROJEKTINE REIKSME MPSER(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI) SUKELTO LENKIMO

MOMENTO CHARAKTERINGA REIKSME MGSER(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI IR LABAI TRUMPAI VEIKIANCIAS APKROVAS) SUKELTO LENKIMO MOMENTO CHARAKTERINGA REIKSME QPSER(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI) SUKELTOS SKERSINES JEGOS CHAR…AKTERINGA REIKSME QGSER(I)-VISU APKROVU (ISSKYRUS KONSTRUKCIJOS SVORI IR LABAI TRUMPAI VEIKIANCIAS APKROVAS) SUKELTOS SKERSINES JEGOS CHARAKTERINGA REIKSME

SKAICIAVIMO REZULTATAI SKAICIAVIMAI ATLIKTI SU PROGRAMA *GBK87*

KONSTRUKCIJOS SVORIS =122.70 KH KONSTRUKCIJOS BETONO TURIS = 4.91 M3 MINIMALUS KONSTRUKCIJOS AUKSTIS HMIN=1.10 M MAKSIMALUS KONSTRUKCIJOS AUKSTIS HMAX=1.97 M

KITI KONSTRUKCIJOS SKERSPJUVIO MATMENYS

B= .08 M BF1= .40 M BF= .29 M HF1= .13 M HF= .18 M

VISU PJUVIU, ESANCIU TARP KONSTRUKCIJOS GALO IR PJUVIO 1-1, NUTOLUSIO NUO KONSTRUKCIJOS GALO ATSTUMU Z1= .50 M, SKERSPJU- VIO SIENELES PLOTIS LYGUS .29 M SKERSPJUVIO SIENELES PLOTIS PJUVYJE 2-2, NUTOLUSIAME NUO KONS- TRUKCIJOS GALO ATSTUMU Z2= .70 M, LYGUS .24 M SKERSPJUVIO SIENELES PLOTIS TARP 1-1 IR 2-2 PJUVIU TOLYGIAI MAZEJA SKERSPJUVIO SIENELES PLOTIS PJUVYJE 3-3, NUTOLUSIAME NUO KONS- TRUKCIJOS GALO ATSTUMU Z3=3.52 M, LYGUS .08 M SKERSPJUVIO SIENELES PLOTIS TARP 2-2 IR 3-3 PJUVIU TOLYGIAI MAZEJA SKERSPJUVIO SIENELES PLOTIS KITUOSE NORMALINIUOSE PJUVIUOSE B= .08 M

ARMATUROS ISDESTYMAS

EILES NU- EILES ATSTUMAS NUO ITEMPTOSIOS ARMATU- MERIS KONSTRUKCIJOS SKER- ROS STRYPU SKAICIUS SPJUVIO APATINIO EILEJE SLUOKSNIO, M

1 .0450 5 2 .0850 5 3 .1250 3

EILES NU- EILES ATSTUMAS NUO PAPRASTOSIOS ARMATU- MERIS KONSTRUKCIJOS SKER- ROS STRYPU SKAICIUS SPJUVIO VIRSUTINIO EILEJE SLUOKSNIO, M

1 .0310 6

PJUVIO NR. PJUVIO KOORDINATE, M HCRC/H ACRC1 ACRC ACRC3 I M MM MM MM

2 .21 .00 .00 .00 .00 3 .41 .00 .00 .00 .00 4 .62 .35 .11 .00 .00 5 .83 .44 .15 .00 .00 6 1.03 .49 .17 .00 .00 7 1.24 .48 .16 .00 .00 8 1.45 .49 .15 .00 .00 9 1.66 .48 .14 .00 .00 10 1.86 .47 .13 .00 .00 11 2.07 .46 .12 .00 .00 12 2.28 .45 .11 .00 .00 13 2.48 .44 .10 .00 .00 14 2.69 .42 .09 .00 .00 15 2.90 .41 .09 .00 .00 16 3.11 .41 .08 .00 … .00 17 3.31 .39 .07 .00 .00 18 3.52 .37 .06 .00 .00 19 3.73 .37 .06 .00 .00 20 3.93 .37 .06 .00 .00 21 4.14 .37 .05 .00 .00 22 4.35 .36 .05 .00 .00 23 4.55 .36 .05 .00 .00 24 4.76 .36 .05 .00 .00 25 4.97 .36 .04 .00 .00 26 5.17 .36 .04 .00 .00 27 5.38 .36 .04 .00 .00 28 5.59 .36 .04 .00 .00 29 5.80 .35 .04 .00 .00 30 6.00 .35 .03 .00 .00 31 6.21 .35 .03 .00 .00 32 6.42 .35 .03 .00 .00 33 6.62 .35 .03 .00 .00 34 6.83 .35 .03 .00 .00 35 7.04 .35 .03 .00 .00 36 7.24 .36 .03 .00 .00 37 7.45 .36 .03 .00 .00 38 7.66 .36 .03 .00 .00 39 7.87 .36 .03 .00 .00 40 8.07 .36 .03 .00 .00 41 8.28 .36 .03 .00 .00 42 8.49 .36 .03 .00 .00 43 8.69 .36 .03 .00 .00 44 8.90 .37 .03 .00 .00 45 9.11 .37 .03 .00 .00 46 9.31 .37 .03 .00 .00 47 9.52 .37 .04 .00 .00 48 9.73 .37 .04 .00 .00 49 9.94 .37 .04 .00 .00 50 10.14 .37 .04 … .00 .00 51 10.35 .37 .04 .00 .00 52 10.56 .37 .04 .00 .00 53 10.76 .37 .04 .00 .00 54 10.97 .37 .04 .00 .00 55 11.18 .37 .04 .00 .00 56 11.38 .37 .03 .00 .00 57 11.59 .37 .03 .00 .00 58 11.80 .37 .03 .00 .00 59 12.01 .36 .03 .00 .00 60 12.21 .36 .03 .00 .00 61 12.42 .36 .03 .00 .00 62 12.63 .36 .03 .00 .00 63 12.83 .36 .03 .00 .00 64 13.04 .36 .03 .00 .00 65 13.25 .36 .03 .00 .00 66 13.45 .36 .03 .00 .00 67 13.66 .35 .03 .00 .00 68 13.87 .35 .03 .00 .00 69 14.08 .35 .03 .00 .00 70 14.28 .35 .03 .00 .00 71 14.49 .35 .03 .00 .00 72 14.70 .35 .03 .00 .00 73 14.90 .35 .04 .00 .00 74 15.11 .36 .04 .00 .00 75 15.32 .36 .04 .00 .00 76 15.52 .36 .04 .00 .00 77 15.73 .36 .04 .00 .00 78 15.94 .36 .05 .00 .00 79 16.15 .36 .05 .00 .00 80 16.35 .36 .05 .00 .00 81 16.56 .37 .05 .00 .00 82 16.77 .37 .06 .00 .00 83 16.97 .37 .06 .00 .00 84 17.18 .37 .06 .00 .00 … 85 17.39 .39 .07 .00 .00 86 17.59 .41 .08 .00 .00 87 17.80 .41 .09 .00 .00 88 18.01 .42 .09 .00 .00 89 18.22 .44 .10 .00 .00 90 18.42 .45 .11 .00 .00 91 18.63 .46 .12 .00 .00 92 18.84 .47 .13 .00 .00 93 19.04 .48 .14 .00 .00 94 19.25 .49 .15 .00 .00 95 19.46 .48 .16 .00 .00 96 19.67 .49 .17 .00 .00 97 19.87 .49 .18 .00 .00 98 20.08 .35 .11 .00 .00 99 20.29 .00 .00 .00 .00 100 20.49 .00 .00 .00 .00

HCRC/H -ISANKSTINIO PLYSIO IR SKERSPJUVIO AUKSCIO SANTYKIS ACRC1 – TRUMPAM LAIKUI ATSIVERUSIO S’ ZONOJE ISANKSTINIO PLYSIO PLOTIS ACRC – TRUMPAM LAIKUI ATSIVERUSIO S ZONOJE PLYSIO PLOTIS ACRC3 – ILGAM LAIKUI ATSIVERUSIO S ZONOJE PLYSIO PLOTIS

KONSTRUKCIJOS ILINKIS = 1.34 CM KONSTRUKCIJOS TARPATRAMIO KRASTINIUOSE KETVIRTADALIUOSE ESANCIU SKERSINIU STRYPU ATLAIKOMOS SKERSINES JEGOS INTENSYVUMAS QSW= 221.88 KH/M KONSTRUKCIJOS TARPATRAMIO VIDURINIUOSE KETVIRTADALIUOSE ESANCIU SKERSINIU STRYPU ATLAIKOMOS SKERSINES JEGOS INTENSYVUMAS QSW1= 55.44 KH/M