Stebėjimas

Stebėjimo tikslas Svarbiausias uždavinys yra: stebint išsiaiškinti,kaip žmonės elgiasi įtemptoje situacijoje,kai laiko vairavimo ar teorijos egzaminą.Svarbu pastebėti skirtingos lyties bei amžiaus žmonių emocingumą.Kuo skiriasi jų elgesys?Be to,kokia yra žmonių reakcija į sėkmę (egzamino išlaikymą) bei nesekmę (neišlaikymą).Objektas Žmonės,kurie laiko teorijos ir vairavimo egzaminą.Data Stebėjimo laikas suskirstytas į 2 etapus:1. ETAPAS 2003 10 072. ETAPAS 2003 10 17Terminas Kiekvienas stebėjimas trūko apie 2 valandas.1. Stebėjimas trūko nuo 14:00 iki 16:00val.2. Stebėjimas trūko nuo 12:30 iki 14:30val.Kiekvienas stebėjimas susidėjo iš dviejų dalių.Viena valanda (t.y pirmoji dalis) buvo skirta “laukimo salėje” stebėjimui,o kita (t.y antroji dalis) –aikštelėje.Vieta Visi stebėjimai buvo atlikti vienoje vietoje- Vilniuje,REGITROJE (tai yra vairavimo bei teorijos egzaminų priiminėjimo centras).Tikslesnė vieta- tai didelė,gana nejauki,erdvi patalpa,kitaip dar vadinama laukimo sale,kur žmonės laiko teorijos egzaminą.Beje,ir prie to paties pastato esanti aikštelė,skirta vairavimo egzaminui laikytiStebėjimo užrašai 1.Etapas 2003 10 07 13:50val.1.Dalis “laukimo salė” STEBĖJIMO PRADŽIASalėje sėdi 7 žmonės; 2 moteris,2 jaunos panelės bei 3 vaikinai.Visų,išskyrus tas dvi moteris,amžius gaugmaž yra vienodas – 18-21 metai.Toms moterims yra apie 30 metų.Lieka 10 minučių iki teorijos egzamino pradžios.Toks įtemptas laukimas labiausiai atsispindi ant poros žmonių.Viena mergina yra ypač nerami.Ji visą laiką supa vieną koją,be to neranda patogaus sėdėjimo būdo.Mergina vis sukinėjasi,atrodo,kad jai labia nepatogu.Ji nervingai kažko ieško savo rankinuke,be to čiupinėja to rankinuko dirzelidirželį.Jos emocijas ir jausmus labiausiai atspindi rankų bei kojos judesiai.Kita mergina,kuri sėdi visai netoli manęs,visą laiką sukioja rankoje savo mobilųjį telefoną.Pagaliau toji mergina neištveria ir šoktelėjusi prieina prie stendo,iškabinto ant sienos.Ji vaikšto nuo vieno plakato prie kito,norėdama parodyti,kad jie labia sudomino ją.Iš tikrųjų ji vis žvilgčioja į laikrodį,pakabintą prie pačio įėjimo.Visi kiti žmonės stebi ją labia suinteresuotai.

14:00val.Egzaminuotojas pakviečia žmones,laikančius teorijos egzaminą į klasę.Viena mergaitė taip susijaudino,kad pamiršo savo daiktus ant kėdės,kurioje sėdėjo.Laukiu,kol išeis pirmi žmonės iš laikymo klasės.14:20val. Išeina (galima pasakyti išsktenda) pirmoji mergina>Tai toji,kuri taip nervingai siubavo savo koją.Ji laimingai šypsosi,net juokiasi.Netrūkus ji nusiramina,tikriausiai susigėdo žmonių žvilgsnių.Galima spėti,jog ji išlaikė teoriją. Netrūkus po jos išeina jaunas vaikinas.Jis nerodo jokių emocijų ar kokio susijaudinimo.Vaikinas elgesi labia ramiai.Iš veido išraiškos sunku nuspėti: ar jis išlaikė ar ne?Vaikinas elgiasi nepriekaištingai ramiai bei visiškai nesivaržo į jį nukreiptų žvilgsnių.

2.Dalis “vairavimo aikštelė”15:10val.Vairavimą laiko 30 metų moteris.Visus pratimus atlieka gerai,bet paskutiniame pratime “estakadoj” ji padarė klaidą.Ji net nesustoja estakadoj.Tokia klaida atskleidžia jos stiprų jaudinimąsi.Pro mašinos langelį pastebiu jos veido išraišką po nesekmingo vairavimo: ji šypsosi.Matosi,jog moteris nusitaikiusi optimistiškai,ji neparodo savo neigiamus jausmus.

2 Etapas 2003 10 17 12:30val.1.Dalis “laukimo salė” STEBĖJIMO PRADŽIAIki egzamino pradžios lieka 30 minučių,todėl salėje sėdi dar mažai žmonių.Pro duris įeina jauna mergina.Ji labia pasimeta,apsižvalgo ir pradeda blaškytis į visas puses.Toks jausmas lyg ji kažko ieško ir yra labia susirūpinusi.Mergina greit apžiūri visus sėdinčius ir prieina prie šalia sėdinčios merginos.Ji kažko jos paklausia,o paskui greitai išbėga pro duris.Matosi,kad ji čia pirmą kartą ir nesigaudo kur ir kam čia reikia eiti.Po 5 minučių įeina suirzusi,pyktos veido išraiškos jauna panelė ir pradeda rėkti ant vienos darbuotojos.Ji rėkia darbuotojai,kad toji perduotų vairavimo egzaminuotojui,kad tas neteisus,niekšas ir ji tą būtinai įrodys.Ji elgiasi labia emocingai,vis mojoja rankomis ir nenustovi vietoje.Mergina absoliučiai nekreiia dėmesio į aplinkui stebinčius ją žmones.Baigiusi savo kalbą ji greitai išeina.

13:20val. Iš laikymo klasės išeina mergina su labia patenkinta veido išraiška.Vos tik ji spėja išeit,kaip išsitraukia telefoną ir pradeda skambinti kažkam.pokalbio metu ji nenustoja džiaugsmingai šūkauti bei juoktis.Galima numanyti,kad ji irgi išlaikė teorijos egzaminą.

2.Dalis “vairavimo aikštelė’14:00val.Vairavimą laiko jaunas vaikinas.Visus pratimus jis padaro be klaidų.Kai jis išlipo,matėsi,kad jis iš tikrųjų džiaugiasi,nes jis negalėjo susitvardyti nenusišypsojęs.Be to,vieną kartą jis žaismingai patrinė delnus.Tai galima suprasti kaip: -‘darbas padarytas”.

Rezultatas Visų pirma išsiaiškinau,kad dažniausiai egzaminą laiko jauni žmonės,o pagyvenusių žmonių pasitaiko gana retai.Be to,žmonių reakcija į rezultatus labia priklauso nuo lyties bei amžiaus.Jaunimas dažniausiai reaguoja emocingiau (tai pasireiškia jų kūno judesiais) nei pagyvenę žmonės.Vyresni žmonės yra ramūs bei susikaupę.Be to moteriška giminė yra jautresnė bei emocingesnė nei vyriška giminė.Analizės galimybės formos Mano stebima žmonių grupė suskirstyta pagal kriterijus: lytis,amžius,charakteris.

Charakteris daugelyje atvejų atspindi žmogaus elgesį: pvz. cholerikai visada yra kritiški kitų atžvilgių,bet ne savo.Žmonės savo emocijas dažnai parodo mimika, kūno kalba (gestais),kalbos tonu.