Socialinis darbas

Tėvai
• Informacijos teikimas
• Bendravimas su tėvais
• Psichologinis – pedagoginis tėvų švietimas
• Tėvų ir vaikų bendravimo skatinimas
• Tėvų dalyvavimas renginiuose
• Konsultacijos, pokalbiai
• Vaikų problemų sprendimas
• Diskusija
• Paskaita
• Lankymasis šeimoje
• Anketavimas

Socialinis darbas

Mokytojai

• Mokytojų dalyvavimo kūrybinėje veikloje
skatinimas ir organizavimas
• Komandinės veiklos principų diegimas
• Mokinių ir pedagogų bendravimo
Įgūdžių, įvairių renginių metu tobulinimas
• Pažintinės veiklos už mokyklos ribų organizavimas
• Problemų analizavimas
• Diskusijos
• Bendravimas su mokytojais
• Vaikų ir mokytojų santykių gerinimas
• Seminaras

Mokiniai
GRUPINIS
• Renginio organizavimas
• Konsultacija
• Diskusija
• Paskaita
INDIVIDUALUSIS
• Tiesioginis bendravimas
• Mokinio interesų, charakterio analizavimas
• Šeimos sąlygų, sveikatos būklės analizavimas
• Meninės saviraiškos skatinimas
• Sunkumų ir problemų sprendimas
• Mokinių informacinių interesų koordinavomas
• Socialinės savanoriškos veiklos skatinimas
• Mokinių lankomumo kontroliavimas
• Prevencinių paskaitų orrganizavimas
• Mokinių turiningo laisvalaikio praleidimo organaizavimas
• Gyvenimo įgūdžių formavimas

Įvairios įstaigos

• Informacijų rinkimas
• Projektų organizavimas
• Bendradarbiavimas sprendžiant problemas
• Seminaras
• Konferencija
• Paskaita
• Diskusija
• Pokalbis
• Bendri renginiai

Leave a Comment