Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis vaiko sveikatos priežiūros klausimais

1. Įvadas..............................3
2. Kūdikių ir vaikų sveikatos rūpinimosi įgūdžiai.................4
3. Sveikatos priežiūros apmokymo medžiaga....................4
4. Klausimynas............................4
5. Tėvų įgūdžių patikrinimas, suvaidinant situacijas...............5
6. Sveikatos žinynas..............................6
7. Simptomai ir ligos požymiai..........................6
8. Tėvų elgesio tikrinimo anketa..........................6
9. Sveikatos išrašų lentelė..............................6
10. Tėvų įvertinimas apmokymo metu.......................7
11. Kaip vyksta tėvų įgūdžių patikrinimas, vaidinant situacijas..........7
12. Mokymų dalys..............................8
13. Žinių įvertinimas prieš pradedant mokymus..................8
14. Dalomoji medžiaga..............................8
15. Sveikatos priežiūros įgūdžių formavimas....................9
16. Papildomi užsiėmimai..............................10
17. Mokymų naudingumo įvertinimas.......................11
18. Problemos, su kuriomis dažniausiai susiduriama mokymų metu, ir jų sprendimo būdai..............................11
19. Išvados..............................13

Įvadas

Pranešimai, apie socialinės rizikos šeimų blogą elgesį prieš vaikus, rodo, kad yra stokojama įgūdžių, reikalingų suteikti atitinkamą sveikatos ir medicinos pagalbą, tų šeimų kūdikiams ir vaikams. Šių žinių trrūkumas gali padidinti tikimybę, kad vaikų sveikatos būklė bus neatskleista t.y jie nebus išgydyti, o dar blogiau, kad tai gali peraugti į rimtesnes ligas, komplikacijas. Taigi vaikai, kuriais yra nesirūpinama, tokiu būdu įgauna riziką turėti rimtesnių sveikatos problemų, kurios nepalankiai gali įtakoti jų sveikatą ateityje, sutrikdyti tolesnį sveikatos vystymąsi.

Kūdikių ir vaikų sveikatos rūpinimosi apmokymai buvo pasiūlyti, kad būtų suteikta tėvams tam tikrų įgūdžių, reikalingų atpažinti simptomus ir paruošti vaikus tinkamam gydymui. Šis apmokymas, paruošimas buvo numatytas ne tik socialinės rizikos šeeimoms, kurios atlaidžiai rūpinasi savo vaikais arba visiškai jais nesirūpina, bet ir visiems tėvams bei globėjams. Šie apmokymai buvo pritaikyti ir įvertinti bei toliau tobulinami projekte „Safe Care“ (Bigelow and Lutzker 2000).

Šio referato uždaviniai

Kūdikių ir vaikų sveikatos rūpinimosi įgūdžiai

Penkių ku

ursų paruošiamajame apmokyme, kuris yra toliau aprašomas šiame referate, tėvai yra mokomi atpažinti ir įregistruoti vaikų ligos pirmuosius simptomus, naudotis sveikatos žinynu, nustatant gydymo eigą ir jei prireikia kreiptis pagalbos į gydytoją ar gydyti vaiką namuose. Tėvai taip pat yra mokinami tikrinti pirmuosius ligos požymius ir suteikti papildomą gydymą jei prireikia. Šis apmokymas reikalauja iš tėvų kruopštaus pasiruošimo, dalis tėvų yra mokinami stebėti eilę bendrų gydymo etapų ir po to patiems konsultuoti savo draugus ar šeimos narius, padėti jiems nustatyti ligą bei toliau ją gydyti remiantis sveikatos žinynu. Papildomi įgūdžiai, kuriuos tėvai įgauna per visą mokymo kursą, apima ir tokius dalykus kaip temperatūros matavimas, vaistų priskyrimas ar pulso patikrinimas.
Toliau bendrais bruožais savo referate supažindinsime su šia apmokymo medžiaga bei testais, kuurių pagalba yra įvertinami tėvų sugebėjimai.

Sveikatos priežiūros apmokymo medžiaga

Tėvai, dalyvaujantys šiuose kursuose, gauna tam tikrą sveikatos priežiūros apmokymo medžiagą, kuria jie gali prireikus naudotis ir ateityje. Socialinės rizikos šeimos yra supažindinamos su Sveikatos žinynu, Tėvų elgesio tikrinimo sąrašu ir Sveikatos išrašų lentele. Šia medžiaga tėvai gali pasinaudoti susirgus jų vaikui ir toliau ja naudotis po visų apmokymų.

Klausimynas

Šis klausimynas yra pateikiamas testo forma „taip-ne“. Jis susideda iš 6 variantų o kiekvienas skirtingas variantas dar iš 10 klausimų. Jeigu tėvai surenka 80% arba daugiau pirminiame te

este, papildomi testai tėvams nėra pateikiami iki paskutinės apmokymo pamokos, tačiau jei surenkama mažiau nei 80% pagrindiniame teste, testai yra toliau pateikiami kituose apmokymuos. Šis klausimynas taip pat naudojamas ir tolesniuose stebėjimuose, kursuose.

Tėvų įgūdžių patikrinimas, suvaidinant situacijas

Norint patikrinti tėvų įgūdžius, rūpinantis vaikų sveikata, tėvams yra išdalinamos kortelės, kuriose yra aprašomi įvairūs vaiko ligos simptomai, konkreti liga ar sveikatos būklė.Yra pateikiama 19 atvejų su įvairiom aprašytom ligom ar tam tikrais ligos požymiais. Gavę vieną iš tokių kortelių, tėvai papasakoja konsultantui, kokią jie ligą įtaria ar kaip jie tokiu atveju savo vaiką gydytų bei suvaidina šią situaciją. Yra pasiūlomos 4 kategorijos, kuriomis remiantis jie pasirenka gydymą :

1. Gydymas namie;

2. Skambinti daktarui;

3. Esant kritiškai situacijai ieškoti pagalbos kitur;

4. Bandymas suteikti pirmąją pagalbą namie, po to kviesti gydytoją;

Sveikatos žinynas

Sveikatos žinynas yra sudarytas iš namų medicinos vadovėlio (Fries&Vickery, 1990; Stoppard, 1986) ir susideda iš 5 dalių: “Informacijos naudojimas”, “Planavimas ir prevencija ”, “Vaiko priežiūra namie”, “Gydytojo iškvietimas“, “Pirmoji pagalba“.

Simptomai ir ligos požymiai

Dalis simptomų ir ligos atpažinimo požymiai socialinės rizikos šeimoms pristatomi iš sveikatos žinyno.Yra apibūdinami 35 ligų požymiai bei aprašomas jų gydymas. Pateikta informacija nusako ar sveikatos būklė yra rimta, ar liga turi būti gydoma namie, ar turi būti kviečiamas gydytojas bei ką konkrečiai turi daryti tėvai ar gydytojas gydant vaiką.

Tėvų elgesio tikrinimo anketa

Tėvų el

lgesio tikrinimo anketa susideda iš:

1. kaip tėvai nustato vaiko ligą;

2. koks gydymas taikomas namuose;

3. ar yra skambinama gydytojui;

4. ar yra ieškoma pagalbos esant kritiškai situacijai;
Šis sąrašas yra 25 punktų, kurių pagalba yra analizuojami ir įvertinami tėvų įgūdžiai, rūpinantis savo vaikų sveikata.

Sveikatos išrašų lentelė

Sveikatos įrašų schema yra tokia speciali lentelė, kurioje tėvai užrašo tam tikrą vaiko ligą ir aprašo jos simptomus bei gydymą. Lentelėje paliekama vietos tėvų užrašams papildyti, esant gydymo požymių pasikeitimams, praėjus kuriam tai nors laiko tarpui.

Aprūpinimas sveikatos priežiūros priemonėmis

Tėvai turi turėti ar būti aprūpinti termometru, medicininiu lašintuvu bei šaukšteliu, tepalu, bintu, marle, pirmos pagalbos ryšulėliu, vata. Užsiėmimų metu gali būti naudojamas ir manekenas pvz. temperatūrai pamatuoti, nes gali būti, kad vaikai tam nėra pasiruošę ar tiesiog situacija tam nėra tinkama.

Ligos atpažinimo požymiai, Sveikatos išrašų lentelė bei rekomenduojamų medicinos priemonių sąrašas, kurie yra įtraukti į sveikatos žinyną, buvo patvirtinti 11 gydytojų bei 11 šeimos gydytojų. Šių profesionalų pateikti apmokymų paaiškinimai yra įtraukti į mūsų referate aprašomą tėvų mokymo programą.

Tėvų įvertinimas apmokymo metu
Socialinės rizikos šeimų įgūdžiai, rūpinantis jų vaikais, yra įvertinami 2 būdais: tėvų elgesys yra atestuojamas per stebėjimą, panaudojant Tėvų elgesio sąrašą, bei tėvų įgūdžiai yra įvertinami naudojant klausimyną. Tačiau norint tiksliai įvertinti tėvų įgūdžius, būtina tiesiogiai stebėti tėvų elgesį, kai jie gydo sa

avo vaikus. Įvertinti tėvus pradedama jau po kelių apmokymų.

Kaip vyksta tėvų įgūdžių patikrinimas, vaidinant situacijas

Prieš apmokant tėvus atidžiai rūpintis savo vaikų sveikata, pirmiausia jie atlieka įvairias užduotis, analizuoja, vaidina situacijas. Viena iš tokių situacijų – kai tėvams yra išdalinamos kortelės su tam tikra situacija, reikalaujančia apibūdinti sergančio vaiko ligą. Situacija yra perskaitoma konsultanto arba tėvai susipažįsta savarankiškai. Tuomet tėvų paprašoma įsivaizduoti, kad būtent jų vaikai serga kortelėje aprašyta liga ir papasakoti konsultantui, kaip jie gydytų pastebėtą ligą. Konsultantas taip pat pateikia papildomų klausimų, užuominų tėvams. Norint išsiaiškinti tėvų sugebėjimus atpažinti, gydyti ligą yra pateikiamos mažiausiai trys situacijos.
Kai tėvai išsamiai apibūdina vaiko ligą ir nupasakoja savo elgesį ligos atveju, yra išklausomas konsultanto įvertinimas. Šio apmokymo tikslas yra išsiaiškinti, ką tėvai darytų atsidūrę tam tikroje situacijoje, kaip reaguotų, jei vaiko liga pablogėtų ar pagerėtų, ir tiesiog, kaip ir kada tikrintų ligos požymius. Jeigu kokioje nors vietoje tėvai suklysta atsakinėdami į situacijose pateiktus atvejus, situacija yra tęsiama toliau, kai konsultantas esamą padėtį nukreipia kita linkme pvz.: jeigu mama nurodo, kad ligos atveju kreipsis į gydytoją, nors teisingas atsakymas būtų gydymas namie, tuomet konsultantas suvaidina gydytoją ir pokalbio metu nurodo vaiką gydyti namie ir netgi pataria, kaip gydyti. Mamai nėra pasakoma, kad ji neturėjo šioje situacijoje kreiptis į gydytoją, tačiau neteisingas pasirinkimas, atsakymas žymimas kaip klaida.
Teisingų atsakymų variantai yra pavaizduojami kas savaitę tam tikroje diagramoje. Tėvai vertinami 100% balų sistema ir dažniausiai penktame mokymo etape tėvai surenka puikų įvertinimą t.y 100%. Žinoma pasitaiko atvejų, kai šimtas procentinė dalis yra surenkama ir anksčiau.
Mokymų dalys:
Žinių įvertinimas prieš pradedant mokymus

Tėvų žinių sveikatos priežiūros srityje įvertinimas prieš pradedant mokymus turėtų parodyti, kokie sveikatos priežiūros įgūdžiai jau yra susiformavę ir kokius dar reikia suformuoti. Panašus tėvų įgytų žinių įvertinimas turėtų būti daromas ir prieš kiekvieną užsiėmimą tam, kad būtų galima užtikrinti, jog tėvai iš tiesų formuoja naujus įgūdžius. Patarėjas garsiai perskaito klausimyną, į kurio klausimus reikia atsakyti “taip” arba “ne”. Jei nori, tėvai turi turėti galimybę persiskaityti klausimyną tyliai. Tėvų atsakymai į klausimus parodo spragas tėvų žiniose. Šios spragos turėtų būti panaikintos teorinės mokymų dalies arba situacijų vaidinimo metu.

Dalomoji medžiaga

Per užsiėmimą, prieš pradedant mokymus, tėvams turėtų būti išdalijami segtuvai, kuriuose yra Sveikatos žinynai, Tėvų elgesio tikrinimo anketa ir Sveikatos išrašų lentelė. Patarėjas trumpai apibūdina, kaip reikia naudotis Sveikatos žinynais ir tik parodo Tėvų elgesio anketą ir Sveikatos išrašų lentelę, bet nieko jiems smulkiau apie tai neaiškina, tik paprašo iki kito užsiėmimo perskaityti pirmą Sveikatos žinyno skyrių.

Šios mokymų dalies tikslas yra nustatyti dalomosios medžiagos efektyvumą tėvams be papildomų aiškinimų ir mokymų. Pravedus mokymus su daug šeimų, kurios dalyvavo projekte “Safe Care”, pasirodė, jog savarankiškas dalomosios medžiagos skaitymas nedavė norimo rezultato. Kitaip tariant, mokymas, modeliavimas ir nuolat pasikartojanti praktinė mokymų dalis yra reikalingi, norint pasiekti pastebimą sveikatos priežiūros įgūdžių pagausėjimą.
Sveikatos priežiūros įgūdžių formavimas

Šią mokymų dalį sudaro penki užsiėmimai. Pirmajame iš jų tėvai turėtų būti supažindinti su mokymų programa. Taip pat turėtų būti aptarta Tėvų elgesio anketos pirmoji dalis bei įgytos žinios įtvirtintos praktiškai. Šiame užsiėmime turėtų būti paaiškinta, kaip reikia naudotis Sveikatos žinynais. Per antrą, trečią ir ketvirtą užsiėmimus tėvai yra mokomi pagrindinių vaiko sveikatos priežiūros dalykų: kaip pamatuoti temperatūrą, kaip ir kada tėvai turėtų konsultuotis su šeimos gydytoju, taip pat mokoma pirmosios pagalbos. Per penktąjį užsiėmimą – pakartotinė praktika vaidinant situacijas tol, kol tėvai viską atliks teisingai.

Prieš kiekvieno užsiėmimo pradžią turėtų būti vaidinamos situacijos, kurių pagrindas – praėjusio užsiėmimo medžiaga. Tai turėtų padėti kiekvieną kartą įvertinti tėvų padarytą pažangą. Po kiekvienos situacijos daroma jos analizė. Per pirmąjį mokymų užsiėmimą turėtų būti tėvams paaiškinta, kaip turėtų vykti situacijų vaidinimas ir jų analizė bei kokia jų nauda. Baigus vaidinti, patarėjas dar kartą trumpai peržvelgia situaciją ir pagiria tai, kai buvo atlikta teisingai bei paaiškina kas ir kodėl buvo atlikta neteisingai. Patarėjas paprašo tėvų dar kartą pakartoti tik tuos veiksmus, kuriuos jie atliko neteisingai.

Per antrą, trečią ir ketvirtą susitikimus tėvams suteikiama papildoma galimybė dar kartą atlikti situacijas. Šių situacijų scenarijus turėtų būti toks, kad apimtų kuo daugiau įvairių vaiko sveikatos priežiūros atvejų. Sveikatos žinyno skyriai “Planavimas ir prevencija” ir “Vaiko priežiūra namie” turėtų būti peržiūrėti per antrą ir trečią užsiėmimus. Per ketvirtąjį – “Gydytojo iškvietimas” ir “Pirmoji pagalba”. Sveikatos žinyno skyrius, kuriuose aprašomi tokie specifiniai įgūdžiai, tokie kaip temperatūros matavimas ar vaistų dozavimas, turėtų būti netik teoriškai paaiškinti, bet ir parodyta, kaip visa tai atlikti praktiškai. Tada ir tėvai turėtų kartoti šiuos veiksmus tol, kol viską atliks teisingai. Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje tėvų yra paprašoma perskaityti tam tikrą Sveikatos žinyno skyrių kitam susitikimui. Jei kuris nors iš tėvų to nepadarė prieš užsiėmimą, tai patarėjas turėtų peržiūrėti to skyriaus medžiagą kartu su juo.

Per visus penkis užsiėmimus tėvams yra suteikiama galimybė užduoti klausimus apie mokymų metu pristatomą medžiagą ir papildomai įgyti norimų sveikatos priežiūros įgūdžių. Tėvams taip pat patariama laikyti tokius svarbius įrašus, kaip šeimos gydytojo telefono numeris, Sveikatos žinyne. Per kiekvieną susitikimą tėvai yra padrąsinami naudoti naujai įgytus įgūdžius savo vaikų priežiūroje.

Per paskutinįjį užsiėmimą tėvams yra suteikiama galimybė dar kartą suvaidinti visas situacijas jau aptartas per praėjusius užsiėmimus. Šio užsiėmimo tikslas – kad tėvai visose situacijose elgtųsi teisingai. Jei kuris nors iš tėvų vis dar kurią nors situacijų dalį atlieka neteisingai, patarėjas dar kartą turėtų paaiškinti, kurioje vietoje buvo padaryta klaida ir kaip tai turėtų būti atlikta teisingai. Tais atvejais, kai tėvai daro dar daug klaidų, yra numatomas papildomas užsiėmimas, tam, kad būtų galima pratęsti praktinę mokymų dalį ir jos analizę. Patarėjas turėtų akcentuoti, kad tėvai, kurie ko nors nesupranta ar klysta atlikdami situacijas, neturėtų nerimauti, nes yra daugybė situacijų, su kuriomis susidūręs net daugiausiai patirties turintis tėvas nežinotų, kaip reikia elgtis. Jie mokymų metu turėtų jaustis laisvai ir bet kuriuo užsiėmimo metu turėti galimybę paklausti.

Papildomi užsiėmimai

Tolimesnis stebėjimas ir mokymai turėtų vykti kartą į pusmetį, bet gali būti vedami ir dažniau. Per kiekvieną užsiėmimą konsultantas veda “Gydymo namie” ar “Gydytojo iškvietimo” situaciją arba šių dviejų situacijų derinį.

Trumpas “taip-ne” klausimynas taip pat turėtų būti pateiktas tėvams. Tolimesnio stebėjimo užsiėmimai suteikia galimybę įvertinti ar tėvai neprarado sveikatos priežiūros įgūdžių per praėjusį laikotarpį. Šie užsiėmimai taip pat gali padėti nustatyti kokio tipo užsiėmimų tėvams dar gali prireikti.

Mokymų naudingumo įvertinimas

Per paskutinį šių mokymų užsiėmimą visiems tėvams turėtų būti duodamas klausimynas ir paprašoma įvertinti mokymų naudingumą, kaip jiems patiko ar nepatiko mokymų patarėjas ir ar jie pasiūlytų šią mokymų programą kitiems tėvams. Šis įvertinimas suteiks tėvams dar vieną galimybę peržvelgti mokymus, jų metu gautus teorinius ir praktinius įgūdžius. O patarėjui ši apklausa suteiks daug naudingos informacijos apie tai, kokius pakeitimus reiktų daryti vedant tokio tipo mokymus.

Problemos, su kuriomis dažniausiai susiduriama mokymų metu, ir jų sprendimo būdai

Kartais tėvams nepriimtinas situacijų vaidinimas mokymų metu. Patarėjas šiuo atveju turėtų paaiškinti situacijų vaidinimo svarbą formuojant naujus įgūdžius ir pasiūlyti tėvams patiems aktyviau dalyvauti šių situacijų vaidinime ir jų analizėje.

Kita, vedant tokius sveikatos priežiūros įgūdžių formavimo mokymus, dažnai pastebima problema yra kultūriniai žmonių skirtumai. Kartais skirtingų kultūrų šeimos nevienodai žiūri ir į sveikatos priežiūrą ir gali labiau pasitikėti liaudiškais gydymo būdais, kai vienas iš šeimos narių suserga. Šiuo atveju labai svarbu individualiai įvertinti mokymuose dalyvaujančių tėvų kultūrinius įpročius. Taip pat labai svarbu rasti pusiausvyrą tarp būtiniausių dalykų užtikrinant, kad vaikai gautų pakankamą sveikatos priežiūrą, ir bandymo dirbti su tėvais, atsižvelgiant į jų kultūrinius ypatumus. Konsultacija su atitinkamais sveikatos priežiūros profesionalais, turinčiais daugiau patirties su šiomis kultūrinėmis grupėmis, gali suteikti naudingos informacijos apie tokias šeimas ir jų įpročius bei pasiūlyti sprendimą, kaip reiktų dirbti su tokius skirtumus turinčiais tėvais.

Galiausiai, dėl finansinių sunkumų kai kurioms šeimoms gali būti sunku įsigyti būtiniausias medicinos priemones, tokias kaip tvarsčiai, termometras ir pan. Šeimoms, dalyvavusioms projekte “Safe Care”, buvo išdalinti tokie medicininių priemonių rinkiniai. Jei nėra galimybių tėvams duoti šias priemones, galima bandyti susisiekti su vietinėmis firmomis, kurios galbūt turės lėšų padovanoti ar bent padaryti nuolaidą šioms prekėms.
Be to, būtų gerai, jei būtų pasidomėta, kurios, netoliese esančios klinikos, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios nemokamai arba nebrangiai, galėtų teikti šeimoms tolimesnę sveikatos priežiūrą.

Išvados:

1. Apmokymai suteikia tėvams įgūdžių, rūpinantis savo vaikų sveikata:
• tėvai išmoksta atpažinti ligą;
• naudotis Sveikatos žinynu;
• gydyti vaiką namie, o jei prireikia – kviesti gydytoją;
• atidžiai rūpintis savo vaikų sveikata;

2. Sveikatos priežiūros įgūdžių formavimo mokymus tėvams turėtų sudaryti teorinė ir praktinė mokymų dalys. Teorinėje dalyje turėtų būti aiškiai ir paprastai išdėstyta teorinė medžiaga, o praktinėje turėtų vykti tos medžiagos įtvirtinimas ir naujų praktinių vaikų sveikatos priežiūros įgūdžių formavimas.

3. Pagrindinės problemos, su kuriomis gali būti susidurta mokymų metu yra tokios:
• tėvams nepriimtinas situacijų vaidinimas;
• kultūriniai tėvų skirtumai;
• finansinės tėvų problemos;

Leave a Comment