siuolaikine seima ir siuolaikines seimos vertybes

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

VADYBOS KATEDRA

Toma ČERNAUSKAITĖ

Ekonomika

1 kursas ISEK10

KURSINIS DARBAS

Studentų požiūris į šiuolaikinę šeimą ir šeimos vertybes

Darbo vadovas:

Doc. dr. Jonas JASAITIS

Šiauliai, 2011

TURINYS

ĮVADAS

Šeimatai didžiausias turtas pasaulyje. Kiekvienas augantis jaunuolis šeimą vertinti pradeda tik tuomet, kada laikas palikti jaukų, rūpestingą ir šiltą tėvų meilės apsuptą aplinką. Bet kiekvienas šeima suvokia skirtingai. Man šeima- tai rūpestis, meilė, atvirumas. Šeimoje turi jaustis gerbiamu, reikalingu.

Šeima- tai tokia žmonių grupė, kuri yra siejama giminystės, šilumos, supratimo, rūpestingumo saitais. Šeima neturi būti šalta, ji turi būti dviejų žmonių saitas, kurio siekis eiti kartu, koja kjon gyvenimo keliu, tačiau ne viskas yra „rižinių akinių“ rėmuose.

Mano tikslas- išsiaiškinti šiuolaikinių studentų požiūrį į šiuolaikinę šeimą, bei šeimos vertybes.

Darbo tikslai:

Išnagrinėti literatūrą

Išnagrinėti apklausos duomenis

Apibendrinti duomenis

Parengti išvadas

Darbo tikslas- išsiaiškinti koks yra studentų požiūris į šiuolaikinę šeimą.

Tyrimo metodai- išanalizuoti literatūrą bei išanalizuoti apklausos duomenis.

1. ŠEIMA

1.1 Šeimos kūrimas

Šeimos kūrimo pagrindai- tai vaikystės vaizdai, prisiminimai. Jau nuo vaikystės kiekvienas matėme kokie santykiai yra tarp mūsų šeimos narių, tai padarė mums pamatus, kaip mes turėtume kurti savo šeimas, kokių tradicijų laikytis, kaip bendrauti vienas su kitu. Esu girdėjusi iš senolių, kad kiekvienas savo šeimą kuriasi tokiu scenarijumi, kaip matė vaikystėje savo tėvų elgseną jų šeimoje.

Tačiau šiais laikais šeimos kūrimas tampa banaliu dalyku. Nėra vertinama santuoka, kuri yra šeimos kūrimo pagrindas. Šiais laikais jaunuoliai gyvena kartu, be jokių santuokų, sakydami, kad nori gyventi kartu, prieš įsipareigodami vienas kitam, nes gali būti, kad netinka vienas kitam. Tačiau, koks gali būti pagyvenimas kartu, jei nesi garantuotas, kad tas žmogus yra tas žmogus su kuriuo nori kurti šeimą, tokiu atveju geriau graži draugystė, nei savižudybės dėl nelaimingų meilės santikių.

Taigi šeimos kūrimas prasideda vaikystėje, kada kiekvienas mažylis jau pradeda atsirinkti savo pasamonėje ką turės daryti savo šeimoje. Paauglystėje kiekvienas svajoje, kas per šeima turėtų būti, tik dėja tos svajonės ne visad būna tokios realybėje. Dažniausiai šeimos kūriamos tik priverstiniais atvėjais, vienas iš atvejų merginos pastojimas, kuris būna ne visad laukiamas. Ir šis pagausšjimas dažnai būna priverstinis šeimos kūrimas.

Neveltui sakoma „Gyvenimas žiaurus- mylinčius išskiria, nemylinčius suveda“, dėja nežinau, kasšios prasmingos minties autorius.

Šeimos kūrimas- tai gyvenimo pamokos suprasti kas yra šeima.

1.2 Šeimos stabilumas

„Šeimos stabilumas – ne tik šeimos ir jos narių bendrabuvio testinumas, tačiau pirmiausia kokybiškas šeimos narių sugyvenimas, laiduojantis visų šeimos narių socialinių ir psichologinių poreikių tenkinimą, tiesiogiai veikiantis šeimos narių ekonominį gyvybingumą, integracinius gebėjimus ir adaptyvumą sparčiai kintančiame pasaulyje, o taip pat darantis įtaką visuomenės solidarumui, demokratiškumui, pilietiškumui ir demografiniams procesams (gimstamumui, santuokystei, ištuokoms ir kt.) [1]. Šeimos stabilumas priklauso nuo žmonos ir vyro santykių. Daugumoje šeimų santykiai nėra stabilūs. Nestabilumo priežastys:

Neištikimybė

Nepasitikėjimas

Pamiršimas kodėl pasirinkome vienas kitą

Nepasitenkinimas vienas kito elgesiu, veiksmais

Kasdienybės nepakėlimas

Šeimą stabilią išlaikyti reikia labai didelių pastangų iš abiejų sutuoktinių, nepakanka vieno sutuoktinio pastangų. Stabilumui palaikyti sutuoktiniai turėtų prisiminti dėl kokių priežasčių pasirinko vienas kitą visam gyvenimui, pasitikėti vienas kitu. Nepasiduoti pagundoms, paslaptingoms aistroms, kas jaunų žmonių tarpe yra ganėtinai aktualu. Stabilumui išlaikyti reikia atvirumo, turime išsakyti visas blogybes, kurias matome mūsų kasdienybėje ir priimti kritiką pagarbiai. Šeimos stabilumas susvyruoja kai žmona ir vyras savo kasdieniškoje rūtinoje tampa vergais. Sutuoktiniai šeimoje turėtų būti mylintis, rūpestingi, o darbe žmogus turi būti kategoriškas,pamiršęs savo šeimyninius rūpesčius, būti korektiškas toje aplinkoje, kuri reikalauja atitinkamo bendravimo. Bandykime išvengti tų kalidų, kurias darė mūsų tėvai, taip išvegsime tam tikrų rūpesčių, kurių nenorėtume turėti, kaip mūsų tėvų santuokose.

Šeimos stabilumas tai mažas sraigtelis visame šeimos mechanizme.

2. SUTUOKTINIŲ PAREIGOS, PRIEDERMĖS IR ATSAKOMYBĖ

Santuoka prasideda nuo įžadų visam likusiam gyvenimui. Tai yra savanoriškas pareigų prisiimimas. Mūsų pareiga vygdyti savo įžadus.

„ Santuoka- tai įrodymas sau, kitiems, kad aš noriu ir galiu prisiimti atsakomybę.“ [2, 140p]. Sutinku su šiuo pasakymu, kad tai kaip principingas įrodymas, kad galiu būti atsakinga ne tik už save, savo vyra, bet turint ir už vaikus. Sutuoktiniai privalo būti atsakingi ne tik už save, bet ir už savo šeimą. Tai nereiškia, kad turi būti tik saugos jausmas, tačiau turi būti atsakingas ir už šilumą, jaukumą, supratingumą. Sutuoktinių pareiga viena iš svarbiausių yra – išlaikyti stiprų meilės ryšį tokį, koks jis buvo pačioje santuokos pradžioje.

Žodis pareiga skamba kaip priverstinis dalykas, tarsi tai ką aš turėčiau daryti jei vesčiau ar ištekėčiau, tačiau turėtų būti kitaip. Pareiga turėtų kilti iš kiekvieno mūsų vidaus, kaip noras duoti žmogui viską ką galiu duoti geriausia.

Sutuoktinių priedermė- tai doroniai normatyvai, kuriuos turi bent jau pačius minimaliausius atlikti patys sutuoktiniai, tačiau ne tik, turi juos įdiegti ir savo mažosioms atžaloms.

Sutuoktinių atsakomybė vienas kitą supažindinti su savo tradicijomis, papročiais, kad kiekvienas sutuoktinius būtų pasirengęs periimti tai ir atiduoti savo, kad po to galėtų bendromis tradicijomis, papročiais apšviesti savo šeimą.

3. ŠEIMOS PROBLEMOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE

„Šiandien šeima palaipsniui tampa izoliuota, be stipresnio ryšio su visuomene.“[3]. Didžiausia šių dienų šeimos problema, kad šeimos negali būti materialiai stabilios. Tėvai neturi tinkamų darbų, kai kurie iš vis neturi darbo. Turi valstybės išlaikymą, kurio pragyventi mėnesi nepakanka. Juk bedarbei šeimai reikia išlaikyti ne tik save, du suaugusius žmonės, bet savo mažamečius ar paaugliško amžiaus vaikus, kas esant bedarbiams tikrai yra labai sunku. Todėl dabar dauguma jaunų šeimų stengiasi kuo vėliaus sulaukti šeimos pagausėjimo, vestuvių, nes yra suvokiama, kad reikia ne tik vienas kitu rūpintis ir išlaikyti, bet kad reiks ir dar mažą būtybę išnešioti, suteikti pačias geriausias salygas gyventi, išsikavinti. Čia ir iškyla klausimas- o už kokius pinigus mes tai darysime? Todėl dauguma jaunų panelių mąstysena yra pasikeitusi. Jos galvoja rasti turtingą vyruką ir laimingai gyventi, bet jos nesuvokia, kad tai nėra išsigelbėjimas. Jos teparodo savo asmenybės silnumą, parodo kokios jos palaužiamos yra gyvenimo kliūčių.

Dažnai pasitaikanti šeimos problema yra vieno iš santuokinių neištikimybė. Neištikimybė pasitaiko tais atvejais, kai šeimojenėra nieko tokio kas tave priverstu užsimiršti. Neištikimi sutuoktiniai iško supratimo, šilumos, kito žmogaus draugyjoje. Esant tokiai situacijai, kenčia ne tik sutuoktiniai, bet ir vaikai. Štai kodėl reiktų nepamiršti artumo jausmo šeimoje.

Šeimoje kyla šios problemos;

Tėvų užimtuvas

Materialinė padėtis

Paleistuvystė

Priklausomybė

Didžiausios problemos šeimoje yra priklausomybė alkoholiui ir narkotikams. Tai yra populiaru ne tik suaugusiųjų tarpe, bet ir paauglių.

„Gyvenimas su visomis neteisybėmis ir iškrypimais žaloja žmogų, žaloja ir visą tautą.“[3], tad „Nesidrovėkime būti atviri ir neslėpkime nuo aplinkinių, jog mes vadovaujamės Dekalogu ir teikiame pirmenybę amžinosioms vertybėms, o ne beverčiams reklamos blizgučiams. Tauta be Dievo neturi ateities.“[3].

4. KAIP ŠEIMĄ VEIKIA EMIGRACIJA?

Šiandien emigracija nėra naujiena, tačiau emigracija šeimoje yra baisus dalykas. Mano pačios artimas žmogus yra išvykęs į svečią šalį, kad užsidirbtų, o vaikutis paliktas Lietuvoje augti be tikrųjų tėvų. Baisiaus dalykas, kad vaikai po ilgesnio laiko sunkiai beatpažįsta savo tėvus. Daug skausmo sukelia emigracija šeimoms, jei negali migruoti visi kartu. „Lietuvą nebegrįžta. Dažniausiai dirbti išvažiuoja jauni žmonės, tarp jų ir turintys šeimas. Vieno iš sutuoktinio migracija neigiamai veikia šeimos stabilumą, sulaiko jaunimą nuo tolesnio šeimos ugdymo, vaikų gimdymo, lemia skyrybų daugėjimą.”[4]. Todėl negalime tikėtis pagerėjimo nei Lietuvoje, kada net gimstamumas yra žlugdomas dėl darbo stygiaus.

Emigracija-žvelgiant mano jaunomis akimis yra didžiulė žala ne tik šeimom, bet visiems tiems žmonėms, kurie taip elgiasi.

5. VERTYBĖS

Vertybė – kas tai? Daugumai tai tokie dalykai, kurie gali tau duoti gėrio, naudos. „Pagal A. Giddensą, vertybės yra abstrakčios idėjos, pagal kurias individai ar jų grupės sprendžia apie tai, kas yra priimtina, teisinga, gera ar bloga, o normos- tai apibrėžti principai ir taisyklės, kurių žmonės srengiasi laikyti.“[2, 9-10p.]. Mūsų visuomenė yra banali, einama bandos jausmu. Jei daugumai atrodo, kad tam tikri veiksmai yra tinkami, vadinasi visi turi tai pripažinti. Visuomenė yra pamiršusi tikrąsias vertybes. Juk šeima yra pati didžiausia vertybė, bet ne šiais laikais. Žmonėms šeima šiandien yra tarsi priverstinins dalykas, jog tokia mano prigimtis. Aš nesutinku, man šeima tai viskas ką aš turiu- ramstis, džiaugsmas, skausmas, mokslas ir to negali niekas pakeisti. „Socialinė atskirtis tiesiogiai siejama su visuomenės propaguojamų vertybių ignoravimu:…“ [5, 359p].

TYRIMAS

Aš atlikau analizę iš kitų studentų atliktų apklausų duomenų. Pati apklausos nedariau, tik naudojausi jų gautais duomenimis. Iš viso buvo apklausti 440 respondentų ( moterys 246, vyrai 194).

Respondentai pagal amžių pasiskirstė:

Iki 20 metų →179, tai sudaro 41 procentą visų respondentų.

Nuo 21-40 metų →194, tai sudaro 44 procentus visų respondentų.

Daugiau kaip 40 metų → 67, tai sudaro 15 procentų visų respondentų.

0x01 graphic

Respondentai pagal gyvenamąją vietą pasiskirstė:

Viename iš penkių didžiausių Lietuvos miestų → 161

Mieste ( rajono cente) → 82

Mieste ( ne rajono centre) → 55

Miestelyje → 72

Kaimo gyvenvietėje arba vienkiemyje → 69

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą:

Nebaigtas vidurinis → 24

Bendras vidurinis → 56

Profesinis darbininkiškas → 19

Aukštasis neuniversitetinis → 24

Aukštasis universitetinis → 11

Nežinomas išsilavinimo lygis → 306

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas pagal skyrių kuriame studijuoja:

Dieninis → 191

Vakarinis → 29

Ištestinis →84

Nežinomas studijų skyrius → 136

0x01 graphic

Respondentaipasiskirstę pagal studijų kryptį:

Bakalauro studijos → 280

Magistrantūra → 23

Nežinoma studijų kryptis → 137

0x01 graphic

Respondentai pasiskirstę pagal kursą kuriame studijuoje:

1 kursas – 161

2 kursas – 91

3 kursas – 41

4 kursas – 12

0x01 graphic

Respondentai pasiskirstę pagal mokslus kuriuos studijuoja:

Humanitarinius (kalbos, literatūra, žurnalistika, teisė ir kt.) – 11

Socialinius (vadyba, verslo administravimas, viešasis administravimas, edukologija, politologija, ir kt.) – 169

Technikos krypties – 61

Gamtos mokslus (biologija, chemija, medicina, veterinarija, žemės ūkis ir kt.) – 27

Tiksliuosius mokslus (matematika, informatika, fizika) – 10

Meno krypties – 28

Kitos krypties (Įrašykite) – 0

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį:

Nevedęs/netekėjusi – 289

Vedęs/ištekėjusi – 100

Išsituokęs(-usi) -37

Našlys/našlė – 13

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas pagal vaikų skaičių šeimoje:

Dar neturiu šeimos – 227

Dar neturime vaikų – 82

Auginame vaiką(-us) – 131

Respondentųnuomonė ar pritariate teiginiui, kad šeima laikoma tik moters ir vyro sąjunga, pagrįsta meile ir įtvirtinta santuokos ryšiais pasiskirstė:

Taip

Ne

0x01 graphic

Respondentų nuomonė ar pritariate teiginiui, kad Jūsų artimieji (išsituokę arba našliais likę tėvai, broliai, seserys), susiradę kitą gyvenimo draugą ar draugę, gyventų nesusituokę pasiskirstė:

Neigiamai

Teigiamai

0x01 graphic

Respondentų nuomonė ar pritartumėte, kad galima rizikuoti pradėti gyventi kartu, nors nesate tikri, kad mylite vienas kitą pasiskirstė:

Jokiu būdu ne

Kai paaiškėja, kad gims vaikas

0x01 graphic

Respondentų nuomonė ar pritartumėte teioginiui, kad kartu gyvenantys, bet nesusituokę vyras ir moteris, oficialiai įregistruotų santuoką, kai paaiškėja, kad gims vaikelis pasiskirstė:

Taip būtina

Taip būtina vaiko labui

Respondentų nuomonė kas, Jūsų manymu, turėtų prisiimti didžiausią naštą materialiai aprūpinti šeimą pasiskirstė:

Vyras

Moteris

Abu sutuoktiniai turi stengtis vienodai

Respondentų nuomonė jeigu Jūsų sutuoktinis(-ė) būtų ne lietuvis(-ė) ir jei turėtumėte vaiką, kokia kalba mokytumėte jį kalbėti, gyvendami Lietuvoje pasiskirstė:

Lietuvių kalba

Sutuoktinio gimtąja kalba

Abiem kalbomis

Respondentų nuomonė kas Jūsų šeimoje dažniausiai priema sprendimus pasiskirstė:

Vyras (Tėvas)

Žmona (Mama)

Priimant sprendimus visada ieškoma bendro sutarimo

Respondentų nuomonė kaip Jūsų šeimoje pasidalijami buities darbai pasiskirstė:

Visais ūkiniais reikalais rūpinasi moterys

Namų reikalai – vyro (tėvo) rūpestis

Vyrai dirba sunkesniius darbus, moterys – rūpinasi buitimi

Respondentų nuomonė ar Jūsų šeimoje įprasta lankytis bažnyčioje pasiskirstė:

Taip, beveik kiekvieną sekmadienį

Taip, bet tik per didžiąsias šventes

Ne, neįprasta

Respondentų nuomonė kaip leidžia atostogas pasiskirstė:

Su draugais

Su draugais ir šeimos nariais

Su šeimos nariais

Atostogauju vienas (-a)

Respondentų nuomonės pasiskirstymas, kaip dažnai diskutuoja politikos ir valstybės valdymo tema:

Ne

Kartais

Dažnai

Respondentų pasiskirstymas šeimoje, kaip dažnai jie diskutuoja kultūros ir meno tema

Ne →17

Kartais →19

Dažnai →8

0x01 graphic

Respondentųpasiskirstymas šeimoje, kaip dažnai jie diskutuoja dorovės elgesio tema

Ne →6

Kartais →16

Dažnai →22

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas šeimoje, kaip dažnai jie diskutuoja religijos,dvasinio gyvenimo tema

Ne →18

Kartais →20

Dažnai →6

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas šeimoje, kaip dažnai jie diskutuoja darbo, profesijos tema

Ne →4

Kartais →10

Dažnai →30

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas kaip švenčia tradicines šventes ( Šv. Kalėdas, šv. Velykas) (1

Dažniausiai su šeimos nariais →35

Dažniausiai su draugais →9

Nešvenčiame →0

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas kaip mini Tėvo ir Motinos dienas

Tai, vidada →38

Taip, jei nepamirštame →6

Ne →0

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama pagarba vyresniems vertybei, balų sistemoje

Beveik neskiriama dėmesio →5

Skiriama šiek tiek dėmesio →9

Skiriama labai daug dėmesio →30

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama materialinio apsirūpinimo vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 8

Skiriama šiek tiek dėmesio →17

Skiriama labai daug dėmesio →19

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama vaikų ateities vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 3

Skiriama šiek tiek dėmesio →11

Skiriama labai daug dėmesio →30

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama glaudžių tarpusavio santykių vertybei

Beveik neskiriama dėmesio →10

Skiriama šiek tiek dėmesio →16

Skiriama labai daug dėmesio →18

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama statuso visuomenėje, karjerai vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 7

Skiriama šiek tiek dėmesio →19

Skiriama labai daug dėmesio →18

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama tvarkingumui, švarai vertybėms

Beveik neskiriama dėmesio →4

Skiriama šiek tiek dėmesio →11

Skiriama labai daug dėmesio →29

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama ištikimybės vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 6

Skiriama šiek tiek dėmesio →13

Skiriama labai daug dėmesio →25

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama pareigos jausmo vertybei

Beveik neskiriama dėmesio →6

Skiriama šiek tiek dėmesio →13

Skiriama labai daug dėmesio →25

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama pamaldumo vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 21

Skiriama šiektiek dėmesio →14

Skiriama labai daug dėmesio →9

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama darbštumo vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 1

Skiriama šiek tiek dėmesio →14

Skiriama labai daug dėmesio →29

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama tvirtiems idejiniams tautiniams isitikinnimas

Beveik neskiriama dėmesio →19

Skiriama šiek tiek dėmesio →20

Skiriama labai daug dėmesio→ 5

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama nekaltybės vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 23

Skiriama šiek tiek dėmesio→ 9

Skiriama labai daug dėmesio →12

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama pilietiškumo vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 7

Skiriama šiek tiek dėmesio→ 6

Skiriama labai daug dėmesio→31

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesioskiriama sąžiningumo vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 7

Skiriama šiek tiek dėmesio →6

Skiriama labai daug dėmesio→ 31

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama punktualumo vertybei

Beveik neskiriama dėmesio→ 8

Skiriama šiek tiek dėmesio →16

Skiriama labai daug dėmesio →20

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama duoto žodžio laikymosi vertybei

Beveik neskiriama dėmesio →6

Skiriama šiek tiek dėmesio →7

Skiriama labai daug dėmesio →31

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama sugebėjimas išklausyti kitą asmenį vertybei

Beveik neskiriama dėmesio

Skiriama šiek tiek dėmesio

Skiriama labai daug dėmesio

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas, kiek dėmesio skiriama santūrumui, sugebėjimui susivaldyti kritinėje situacijoje vertybei

Beveik neskiriama dėmesio →15

Skiriama šiek tiek dėmesio →15

Skiriama labai daug dėmesio →14

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas kaip gerai sutaria su visais šeimos nariais

Taip →31

Kartais nerandame kalbos su vyresniais šeimos nariais →10

Kartais nerandame kalbos su jaunesniais šeimos nariais →3

0x01 graphic

Respondentų pasiskirstymas kaip dažnai tenka susiginčyti su kaimynais, bendradarbiais ar kitais asmenimis

Ne, netenka →8

Kartais tenka →32

Dažnai tenka →4

0x01 graphic

Respondentų nuomonė kodėl kritiškai vertina gyvenimą kartu nesusituokus pasiskirstė:

Yra netolerantiška, kišasi į asmeninius reikalus

Gyvenančių nesusituokus asmenų situacija yra nesaugi

Studentų pasiskirstymas kuriame universitete studijuoja

Šiaulių →44