_Narkotiniu_medziagu_vartojimo_priezastys__bei_prikla

TYRIMO PROBLEMOS FORMULAVIMAS

Šiandien vis garsiau suskamba balsai, prabylantys apie gresiantį pavojų – mo-kyklose klestinčią narkomaniją. Kiek pagrįstos šios baimės, pasakyti sunku, kadangi išsamių ir rimtų tyrimų Lietuvoje šia tema kol kas dar nėra. Aišku viena – toks reiški-nys iš tiesų egzistuoja, neaiškūs tik jo mastai – galbūt jie išpūsti žiniasklaidos, o gal tokie, kokių nei žiniasklaida, nei Vyriausybė, nei tėvai bei mokytojai net neįsivaiz-duoja.

Mes nesame kažkokie išskirtiniai – Vakaruose narkotikų, alkoholio ir cigare-čių paplitimas tarp vaikų ir jaunimo aptarinėjamas jau daugelį metų. Neseniai JAAV atliktas tyrimas parodė, kad keturi iš dešimties dešimtų klasių moksleivių yra bandę marihuanos; kito tyrimo duomenimis, 2001 m. 28 % vyresnių klasių mokytojų bei 19 % vidurinių klasių mokytojų teigė, jog bent kartą per pastarąjį mėnesį į jų pamoką atėjo išgėręs arba nuo narkotikų apsvaigęs mokinys.

Deja, šiandieninių jaunų žmonių kultūroje narkotikai užima reikšmingą vietą. Vakaruose gaminamos LSD tabletės ryškiaspalvėse, animacinių herojų piešinėliais papuoštose pakuotėse; vaikai vakarėlių metu perpardavinėja pagal gydytojo receptą gautus vaistus kaip narkotikus; vartojami gyvūnams skirti raminamieji „Ketaminas“; pernakt vykstančiuose šokių vakarėliuose, skkambant „trankiai muzikai“, palaikyti energiją padeda narkotikai. Tai ne naujiena ir Lietuvoje – vis daugiau paauglių patenka į ligonines, apsinuodiję narkotinėmis medžiagomis.

Pamokėlės ar valandėlės narkotikų žalos tema kažin ar gali atsverti iš supan-čios aplinkos gaunamą „švietimą“, kurį suteikia bendraamžiai ir populiariosios ku

ultū-ros terpė. Vaikai imlūs naujovėms, ir žinių jie gauna iš kino filmų, televizijos, vaizda-juosčių, kompaktinių diskų, žurnalų, interneto svetainių, virtualių pokalbių kambarių. Mūsų šiandieninės kultūros mados ir tendencijos propaguoja kartais šokiruo-jančias vertybes. Vaiką ar paauglį supa gausybė įvairių pranešimų apie tai, kas gero „slypi“ tokiose medžiagose kaip alkoholis, tabakas ar narkotikai.

TV personažai gyvena narkotikais uždirbtų pinigų sukurtoje prabangoje; inter-neto svetainė propaguoja pritarti marihuanos legalizavimui; mėgstamos kino žvaigž-dės herojus naujausiame filme nesiskiria su cigaru ir taip toliau.

Su narkotikais, alkoholiu, cigaretėmis susiję „pranešimai“ paauglius gali pa-siekti visai netikėtai: iš žurnale išspausdintos reklamos, parduotuvėje skambančios dainos, kino filmo herojaus posakio. Šie „ženklai“ paprastai tiesiogiai neskatina varto-jimo – tačiau jie tarsi kuria nuostatą, kad vartojimas yra „normalus“ dalykas.

Tiesa ir tai, kad paauglystė – nelengvas žmmogaus gyvenimo laikotarpis, nes tuomet jaunas žmogus pergyvena staigius kūno pokyčius, lydimus nuotaikų kaitos bei nesaugumo jausmo; jis siekia išsiaiškinti, kas toks yra, bando prisitaikyti. Pasak papli-tusių stereotipų, paaugliai maištingi ir linkę į pavojų, kartais – net į savęs sunaikinimą, jiems labai svarbi bendraamžių įtaka. Nekeista, kad būtent šiuo laikotarpiu daugelis jaunų žmonių pabando alkoholio, tabako ir kitų narkotikų.

Pavyzdžiui, amerikiečių tyrimų duomenimis, vidutinis amžius, kada paaugliai pradeda rūkyti tabaką, yra maždaug 12 metų, gerti alkoholį – 13 metų, rūkyti marihu-aną – 14 metų. Tiesa ir tai, kad da
auguma jaunų žmonių tikrai nevartoja šių medžiagų, tačiau yra ir tokių vaikų, kurie jas pradeda vartoti dar ankstyvesniame amžiuje. Kodėl vaikai pradeda vartoti narkotines medžiagas?

Tėvų nuomone, dažniausiai juos pastūmėja draugai. Tačiau JAV Sveikatos apsaugos departamento duomenimis, patys jauni žmonės nurodo šias pagrindines priežastis, dėl kurių jie vartoja narkotikus:

Kad jaust8si suaugę;

Kad prisitaikytų prie grupės;

Kad atsipalaiduotų ir gerai jaustųsi;

Kad surizikuotų ir pamaištautų;

Kad patenkintų smalsumą.

Tai, ar žmogus taps priklausomu nuo narkotikų ir kada tai įvyks, priklauso nuo įvairių paties individo savybių. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad alkoholį ir tabaką varto-jantys vaikai labiau linkę pradėti rūkyti marihuaną; o marihuaną vartojantys paaugliai labiau linkę pradėti vartoti kitus priklausomybę sukeliančius narkotikus, taip pat jiems lengviau perimti ir atitinkamą gyvenimo stilių, susijusį su sunkumais mokykloje, ankstyvu seksualiniu gyvenimu, neplanuotu nėštumu, problemomis su teisėsauga ir t.t.

Viena narkotinių medžiagų populiarumo tarp paauglių augimo priežasčių gali būti ir tai, jog jiems nebūdinga mirties baimė – mirtis jiems atrodo labai tolima; jie net gali save įtikinti, kad tuomet, kai problema taps jiems „aktuali“, jų ligas bus galima iš-gydyti. Be to, niekas, pradėdamas vartoti narkotikus, negalvoja, kad taps nuo jų pri-klausomas.

Įdomu tai, kad dažnai laikomasi nuomonės, jog pradėti vartoti narkotikus pas-tūmėja draugai; tačiau iš tiesų dažnai vy

yksta atvirkščiai – draugai keičiami tam, kad būtų su žmonėmis, pasirinkusiais tokį patį gyvenimo stilių.

Tai, ar paauglys pradės vartoti narkotikus, labai priklauso nuo jo nuostatų nar-kotikų atžvilgiu: tiek to, kaip jis supranta narkotikų keliamą pavojų savo sveikatai, tiek nuomonės, ar jo bendraamžiai pasmerks šį jo žingsnį. Paauglystėje bendraamžių bičiulių įtaka yra labai didelė – ji svarbi ir apsisprendžiant vartoti cigaretes, alkoholį ar narkotikus. Jei jaunuolis galvos, jog jo bendraamžiai nepritars jam ir jį pasmerks, didelė tikimybė, kad jis ir nepradės vartoti nė vienos iš šių medžiagų.

Jungtinių Tautų Ekonominės ir socialinės tarybos posėdžio metu pristatyto ty-rimo rezultatai teigia, kad nėra teisinga tėvams priskirti kaltę dėl to, jog jų vaikams kyla narkotikų vartojimo problemų, tačiau narkotikų vartojimas gali būti įtakotas to-kių veiksnių, kaip griežta disciplina ar tėvų narkotikų vartojimas. Tyrimai parodė, kad piktnaudžiavimas uždraustais narkotikais stipriau koreliuoja su šeimos dezintegracija, nei su skurdu. Amerikos medicinos asociacijos duomenimis, tie paaugliai, kurie jautė artimus ryšius su savo šeimomis, rečiau vartojo narkotikus, alkoholį ar tabaką.

Kažin ar paaugliui pakanka pamoralizuoti apie narkotikų žalą – plačiai paplitę ir giliai įsišakniję mitai dažnai gali paversti tokias kalbas bevertėmis. Tokių mitų yra nemažai. Štai keletas mitų ir realios situacijos palyginimų:

Mitas: Marihuana nekenksminga, kadangi ji yra „visiškai natūrali“ – gaunama iš augalų.

Tiesa: Marihuanos dū
ūme yra tų pačių vėžį sukeliančių komponentų, kaip taba-ke – kartais jų koncentracija net dar didesnė.

Mitas: Marihuaną galima saugiai vartoti tol, kol nesi nuolatinis vartotojas.

Tiesa: Atsitiktinis vartojimas labai lengvai gali virsti nuolatiniu.

Mitas: Kadangi miltelinio heroino vartojimui nereikalinga adata, tai nėra labai rizikinga.

Tiesa: Heroinas yra pavojingas, nesvarbu kokiu būdu jis yra vartojamas. Pri-pratę prie heroino, vartotojai gali pradėti jį leistis – taip pigiau.

Mitas: Narkotikai nėra tokie pavojingi, aš galiu kontroliuoti situaciją.

Tiesa: Narkotikų vartojimas yra visiškai neprognozuojamas dalykas, jie skir-tingai veikia žmones. Kiekvienas gali tapti priklausomu nuo narkotikų.

Iš tiesų nėra paprasto ir vienprasmiško atsakymo į klausimą, kodėl vaikas ar paauglys, jaunuolis pradeda vartoti narkotikus ar alkoholį. Dažniausiai tai lemia kele-to veiksnių – visuomenės, šeimos, bendraamžių – situacinė kombinacija. Gal jaunas žmogus bando išvengti streso, pabėgti nuo vienatvės, nugalėti drovumą, atrodyti suau-gusiu ar patenkinti savo smalsumą. Juk paauglystė – žemo savęs vertinimo laikotar-pis, kitaip tariant kompleksų amžius . Jaunas žmogus paprastai nespėja augti ir keistis taip greitai, kaip jam norėtųsi. Jis gali jaustis ne toks protingas, patrauklus, talentingas ar populiarus, kaip jo bendraamžiai; jį gali slėgti tėvų, mokytojų ir kitų žmonių spaudimas, verčiantis siekti jo nuomone nepasiekiamų tikslų. Ir vienas būdų išspręsti kylančias problemas – mėginimas pasitelkti narkotikus ar alkoholį.

Naudota statistinė, parengiamoji medžiaga: www.sociumas.lt. www.stok.lt www.pedagogika.lt
PROBLEMOS IŠTYRIMO LAIPSNIS IR AKTUALUMAS

Lietuvoje vyksta sparčios ekonomines, socialinės ir žmonių gyvenimo per-mainos. Dėl sudėtingų socialinių ir ekonominių sąlygų labiausiai pažeidžiamas jau-nimas.

Kaip naujas socialinis reiškinys, pamėgdžiojant vakarus, tarp jaunimo, net pa-auglių susiburimo vietose (ypač diskotekose) paplito įvairių narkotinių medžiagų var-tojimas: Alkoholio, rūkalų, amfetaminų grupės, ekstazių, haliucinogeno LSD preparatų, rūkomojo hašišo ir marihuanos ir net heroino, kuris per labai trumpą laiką sukelia priklausomybę.
Narkotikai pardavinėjami mokymo įstaigose Ir gatvėse Labai jauni žmonės net paaugliai – linkę pradėti vartoti narkotikus bei užsiimti su narkotikais susijusia rizikin-ga veikla. Narkotikų vartojimas jaunimo tarpe, jų platinimas mokyklose tapo grėsmin-gusocialiniureiškiniu.

Daugėja nusikaltimų, susijusių su narkotikais. Narkotikų verslas tampa organi-zuotų nusikaltėlių grupių veiklos objektu. Daugėja smurto, prievartos, plėšimų, ku-riuos įvykdo jauni žmonės.

Narkotikai mokyklose
( parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogikos instituto duomenis)

1995 ir 1999 metais Lietuva dalyvavo Europos Tarybos Pompidu grupės inicijuotame Europos 26 šalių mokyklų projekte tiriant alkoholio, tabako ir kitų narkotikų vartojimo paplitimą tarp 15-16 amžiaus moksleivių.

1995 metų tyrimo rezultatai parodė, kad tik 3,2 procento moksleivių vartojo nelegalius narkotikus. Labiausiai tarp moksleivių buvo paplitęs marihuanos rūkymas. Tačiau buvo ir vartojusių anfetaminą; kreką, ekstazį, heroiną bei LSD. Būta ir pažy-mėjusių, kad vartojo alkoholį su “tabletėmis”. Nustatytas paplitęs anabolinių steroidų, raminamųjų, migdomųjų vaistų vartojimas be gydytojo paskyrimo – 14,6 proc., lakių-jų medžiagų, klijų, uostymas -15,7 proc. Lietuvos rezultatus palyginus su kitų 26 Eu-ropos šalių duomenimis, paaiškėjo: Lietuvos paaugliai pagal psichotropinių medžiagų varto-jimą užėmė antrą vietą po Lenkijos, pagal piktnaudžiavimą lakiosiomis medžia-gomis, klijais – ketvirtąją vietą Europoje.

1998 metais Pedagogikos institutas atliko pakartotinus tyrimus Vilniaus mieste dėl nelegalių narkotikų vartojimo tarp moksleivių. Tyrimo rezultatai kai kuriose Vil-niaus mokyklose rodo grėsmingą situaciją. 1995 metais nelegalius narkotikus mokyk-lose vartojo 3,2 procentai, o 1998 metais nelegalius narkotikus vartojo 26 procentai tų pačių amžiaus grupių moksleivių. Per dvejus metus nelegalių narkotikų vartojimas išaugo 8 kartus. Marihuanos vartojimas išaugo 12,5 karto Daugybė narkotikų gerai žinomi moksleiviams.

1999 m. epidemiologinis tyrimas dėl narkotikų vartojimo buvo atliktas Klai-pėdos miesto mokyklose Apklausta apie 700 devintųjų ir vienuoliktųjų klasių mok-sleivių. Nustatyta, kad moksleiviams iš nelegalių narkotikų labiausiai yra žinomi ma-rihuana ir hašišas Daugelį nelegalių narkotikų moksleiviai nurodė naudoję 6-9 kartus. Marihuaną ir hašišą, klijus,aerozolius ir psichotropines medžiagas buvo naudoję 40 ir daugiau kartų. Kai kurie moksleiviai nurodė Išbandę 3-4 narkotikus. 27,1 procento 11 klasės moksleivių rūkė marihuaną, 19,7 procento vartojo kitus nelegalius narkotikus.
1999 metais visoje šalyje

Pedagogikos institutas anonimiškai apklausė net 5039 vidurinių ir profesinių mokyklų studentų dėl alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo. Tyrimų rezultatai parodė, kad nelegalius narkotikus šalyje vidutiniškai vartoja 21 pro-centas berniukų , 9,6 procentai mergaičių, iš viso 15.5 procento.

Tuo tarpu 1998 metais Vilniuje nelegalius narkotikus vartojo net 30,2 procen-to berniukų, 14,6 mergaičių, iš viso 22,7 procento. Vilniuje net 37,3 procentai šio am-žiaus mergaičių yra vartoję raminamuosius ir migdomuosius.

Klaipėdoje nelegalius narkotikus vartoja net 37,3 procentai berniukų – 11 kla-sės moksleivių, 14 procentų mergaičių. Iš viso 23,9 procento (~24%).

Tyrimo rezultatai parodė naujas narkotikų vartojimo tendencijas.Tarp mokslei-vių plinta labai pavojingo narkotiko heroino rūkymas. Šis narkotikas sukelia greitą priklausomybę pereinant prie intraveninio heroino vartojimo. Heroinas platinamas ir rajonuose.

Išaiškinta labai daug problemų, susijusių su narkotikų ir alkoholio vartojimu.
Nemažai paauglių, jaunimo priklauso rizikos grupei – nelanko mokyklos, nedirba. Šis kontingentas neištirtas

TYRIMO OBJEKTAS
Mūsų tyrimo objektas bus jaunuoliai besimokantys mokykloje nuo 14 iki 18 metų amžiaus.

TYRIMO DALYKAS

Jaunuolių priklausomybės nuo narkotinių medžiagų vartojimas, bei iš jų išeinančios pasekmės

TYRIMO TIKSLAS

Remiantis apklausų duomenimis, išsiaiškinti jaunuolių nuomonę, kokie veiksniai lemia jaunuolių polinkį vartoti narkotines medžiagas

TYRIMO UŽDAVINIAI
 Išsiaiškinti jaunuolių narkotikų vartojimo priežastis;

SĄVOKŲ KONCEPTUALIZACIJA IR OPERACIONALIZACIJA

SĄVOKA KONCEPTUALI REIKŠMĖ EMPIRINĖ REIKŠMĖ EMPIRINĖ SAVOKOS OPERACIONALIZACIJA
Nepilnamečiai Asmenys, neturintys įstatymo nustatyto amžiaus, kurio sulaukus prasideda visiškas teisinis veiksnumas. Asmenys, nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Nustatyti tikslų apklausiamojo amžių. Jūsų amžius ......m.
Lytis Organizmo morfologinių ir fiziologinių savybių visuma. Sužinoti apklausiamojo lytį. Jūsų lytis:
a) vyriška, b) moteriška
Mokykla Mokymo ir auklėjimo įstaiga. Norima nustatyti priežastis kas skatina 14-18 metų jaunimą mokykloje vartoti narkotines medžiagas Ar patirtas smurtas, noras būti pripažintam grupėje (mokykloje) Jus paskatino vartoti narkotines medžiagas

a) taip

b) ne

c) nežinau
Pajamos Pinigais išreikšta nauja vertė, kurią gauna valstybė, įmonės ar visuomenės nariai. Siekiama išsiaiškinti šeimos materialinę padėtį. Jūsų šeimos vidutinės pajamos per mėnesį:
a) iki 500 litų, b) nuo 501 iki 1000 litų,

c) nuo 1001 iki 2000 litų, d) 2001 litų ir daugiau.
Narkotinės medžiagos Narkotinės medžiagos – cheminės medžiagos, sukeliančios centrinės nervų sistemos intoksikaciją ar panašų psichinių funkcijų pokytį. Išsiaiškinti jaunuolių nusikalstamumo sampratą. Kokia nauda jūsų nuomone esti vartojant narkotines medžiagas (trumpai parašykite savais žodžiais):
..............................
..............................
..............................
..............................
Teistumas Įstatymo numatyti nuteistajam teisiniai padariniai, kurių neapima nuosprendis. Norima sužinoti teistų šeimos narių neigiamą įtaką nepilnamečiams. Ar teistas šeimos narys daro Jums kokią nors neigiamą įtaką:

a) taip (parašykite kokią) ............
..............................
..............................

b) ne

PRELIMINARI TYRIMO OBJEKTO ANALIZĖ

Analizuodami Jaunimo narkotinių medžiagų vartojimo priežastis ir ištakas turime išskirti dvi veiksnių grupes.
Bendri veiksniai, kurie sąlygoja tiek paauglių, tiek suaugusiųjų polinkį i narkotines medžiagas. Tai pirmiausia makrosocialiniai faktoriai: socialinių institucijų disfunkcija, gyvenimo lygio smukimas, kiti ekonominės ir socialinės organizacijos sutrikimo procesai. Dėl šių veiksnių poveikio nepilnamečių narkotinių medžiagų vartojima vis didėja.
Specifiniai veiksniai, susiję su nepilnamečių asmenybės ypatumais. Šie veiksniai ne tiesiogiai lemia nepilnamečių narkotinių medžiagų vartojimą, bet atspindi padidėjusį nepilnamečių jautrumą bendriems, nespecifiniams veiksniams, mažesnį sugebėjimą pasipriešinti socialiniams veiksniams.
Galima teigti jog:
Nepilnamečių nusikalstamą elgesį skatina aplinka, kurioje jis auga ir vystosi, tai yra:
• Šeima. Šeima yra pirmoji vaiko “bendruomenė” iš kurios jis daugiausia išmoksta.
• Mokymo ( auklėjimo) įstaigos. Švietimo ir ugdymo kokybės stoka daro didelę įtaką nepilnamečių elgesiui.
• Bendraamžių grupės. Bendraamžių grupės prisideda prie nepilnamečių asmenybės vystymosi.

Šeima
Buvo atlikta nemažai tyrimų, siekiančių nustatyti, kokie yra šeimos veiksniai, skatinantys nepilnamečius vartoti narkotikus.
Iširę namai, nepilnos šeimos
Šeimos pokytis, nulemtas tėvų skyrybų, vieno iš tėvų ar abiejų tėvų mirties, mokslininkų yra laikomas vienu svarbiausių veiksnių, galinčių turėti įtakos nepilnamečių narkotikų vartojime.

Iširusios šeimos gali žymiai daugiau paskatinti nepilnamečius užsiimti tam tikra kriminaline veikla. Wilkinson (1980) tyrimas parodė, kad vaikas, augantis be tėvo, linkęs daugiau vartoti alkoholį bei marihuaną, bėgti iš namų, muštis.

Mokykla (švietimas)
Mokykla turi suteikti žinių, vertinti pasiekimus, paruošti perėjimui iš išsilavinimo į profesinę veiklą, išlyginti socialinę nelygybę (užtikrinti šansų lygybę), aptarti socialines problemas.
Milžinišku greičiu šalies mokyklose plintant tabako, alkoholio, narkotikų vartojimui, didėjant nusikalstamumo ir savižudybių skaičiui, išryškėja opi ugdymo institucijų problema – nepakankamas pedagogų pasirengimas dirbti su moksleiviais padidintos rizikos sąlygomis.
Pedagogikos instituto atlikti pedagogų apklausos duomenys rodo, kad pedagogai turi mažai žinių, mokėjimų ir įgūdžių kalbėtis su vaikais apie narkotikus, jų vartojimo priežastis, pasekmes, ne visai teisingai supranta pirminės prevencijos esmę. Nepakankamai susipažinę su vykdomomis valstybinėmis programomis, aktyvių mokymo metodų taikymo modeliais, vartojamais prevencinėje veikloje. Ši veikla yra vienpusiška ir siaura.
Todėl iškyla būtinybė kelti pedagogų kvalifikaciją narkotikų prevencijos klausimais, ypatingą dėmesį skirti gyvenimo įgūdžių ugdymui: gebėti priimti sprendimus, mokėti bendrauti, valdyti stresus ir emocijas, atsispirti draugų spaudimui, mokėti pasakyti „ne” ir kt.
Bendraamžių grupės

Bendraamžių grupė vadovauja nepilnamečio socializacijai, nes išsilaisvinama nuo tėvų įtakos tada, kai įeinama į bendraanžių gyvenimą.

Išsilaisvinęs nuo tėvų įtakos nepilnametis nori vis daugiau prisiimti bendraamžių vertybių. Bendraamžiai labai paveikia visą paauglio socialinį gyvenimą, todėl kai kurie autoriai yra linkę kalbėti apie paaugliams būdingą atskirą visuomenę, savitą kultūrą. Be to, Mead ir kiti autoriai teigia, kad spartūs socialiniai pokyčiai sukelia atotrūkį tarp kartų, ir todėl didėja bendraamžių grupės įtaka paauglio socializacijai.

Jau seniai nustatyta, kad kuo intensyviau bendraujama su bendraamžiais grupėje, tuo dažnesni asocialūs poelgiai ir tai neleidžia pastebėti pozityvių bendravimo aspektų socializacijai ir socialiniams įgūdžiams. Bendraamžių grupė turi tam tikrą poveikį formuojantis kai kurioms asocialaus elgesio formoms. Svarbūs ir kiti socialiniai ir asmeniniai veiksniai. Labai svarbūs yra paauglio santykai šeimoje. Kuo santykiai su tėvais blogesni, tuo paauglį lengviau paveikia bendraamžiai.

HIPOTEZĖS

1. Patirtas smurtas, (šeimoje) nepilnavertiškumo kompleksas, noras „pasirodyti“ draugų, bendraamžių tarpe, mokykloje, skatina nepilnametį (jaunuolį) įjunkti į narkotines medžiagas.
2. Mokyklos, o ypač kiemo aplinka, stokoja tolerancijos ir pakantumo – joje egzistuoja ir fizinis ir psichologinis ir žodinis smurtas

TYRIMO VIENETŲ ATRANKA

Tyrimo vienetų atranka yra atsitiktinė. Jaunuolių (14-18 metų) 223000. darant 5% paklaidą, išeitų, jog norint pasiekti patikimų tyrimo rezultatų, reikėtų apklausti 399 paauglius. Imties tūris buvo apskaičiuojamas pagal formulę:

n = ___1___

Δ2 +1:N , kur n – atvejų skaičius atrankinėje grupėje, Δ – imama paklaida, N – generalinė aibė.

Tyrimas bus atliekamas mokyklose, gimnazijose, vidurinėse mokyklose, profesinėse, jaunimo ir internatinėse mokyklose, prieš tai susitarus su mokyklos vadovybe.

TYRIMO INSTRUMENTARIJUS

1) Jūsų amžius ........m.?
2) Jūsų lytis:

a) Vyriška,
b) Moteriška.

3) Šiuo metu Jūs mokotės:?
a) Gimnazijoje,
b) Vidurinėje mokykloje,
c) Profesinėje mokykloje,
d) Jaunimo mokykloje,
e) Kita ...........

4) Kas jūsų nuomone jus skatina vartoti narkotines medžiagas:? (trumpai parašykite savais žodžiais)
..............................
..............................
..............................

5) Kuriuos iš šių, produktų įvardintumėte kaip narkotinėmis, psichiką veikiančiomis medžiagomis:? (galimi keli atsakymo variantai)
a) Cigaretės;
b) Alus;
c) Kefyras;
d) Marihuana;
e) Traškučiai;
f) Saulėgrąžos;

6) Kas, Jūsų nuomone, gali skatinti jaunuolį pradėti vartoti narkotines medžiagas:? (galimi keli atsakymo variantai)
a) Tėvai;
b) Draugai;
c) Užimtumo stoka
d) Psichologinės problemos;
e) Žiniasklaida;
f) Prasta mokyklos reputacija;

7) Šiuo metu Jūs gyvenate su:?
a) Abiem tėvais,
b) Vienu iš tėvų,
c) Globėjais,
d) Kita ............

8) Jūsų šeimos bendros pajamos per mėnesį:?
a) Iki 500 litų,
b) Nuo 501 iki 1000 litų,
c) Nuo 1001 iki 2000 litų,
d) 2001 litas ir daugiau.

9) Ar jūs patys asmeniškai užsidirbate pinigus, ar esate išlaikomas tėvų:? (Jai atsakėte „Ne“, pereikite prie 11 klausimo)
a) Taip
b) Ne

10) Kiek pinigu skiriate savo poreikiams per savaite?
a) Nuo 10 iki 50
b) Nuo 51 iki 70
c) Nuo 71 iki 100
d) Kita suma...............

11) Ar Jūsų šeimoje yra narių kurie piktnaudžiautų narkotinėmis, ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis:? (Jai atsakėte „Ne“, pereikite prie 13 klausimo
a) Taip
b) Ne

12) Kaip dažnai tai įvyksta:?
a) Labai dažnai
b) Dažnai
c) Retai
d) Labai retai.

13) Ar esate patyręs fizinį, psichologinį, smurtą, moralinį spaudimą iš draugų pusės, šeimos narių:? (Jai atsakėte „Ne“, pereikite prie 15 klausimo)
a) Taip
b) Ne

14) Kokio pobūdžio smurtą patyrėte:?

Fizinį smurtą: Šioje skiltyje pažymėkite tinkamą variantą
Buvote mušamas
Buvote išnaudojamas seksualiai
Psichologinį smurtą:
Užgauliojimus žodžiu
Panaudojant psichologinį spaudimą buvote verčiamas kažką daryti prieš savo valią

15) Ar Jūsų šeimoje yra teistų asmenų (jei į šį klausimą atsakysite neigiamai, pereikite prie klausimo nr. 16 ):?

a) Tėvas

b) Motina

c) Brolis (-iai)

d) Sesuo (-erys)

e) Nėra

16) Ar teistas šeimos narys daro Jums kokią nors neigiamą įtaką (jei į šį klausimą atsakysite neigiamai, pereikite prie klausimo nr. 17) 😕

a) Taip (parašykite kokią) ........................

b) Ne

17) Ar esate kada nors mokykloje, ar viešoje vietoje patyręs (-usi) fizinį, psichologinį, smurtą, , moralinį spaudimą (jei į šį klausimą atsakysite neigiamai, pereikite prie klausimo nr. 22):?

a) Taip

b) Ne

18) Šie smurtiniai veiksmai prieš jus buvo panaudoti:?

a) Klasės draugų

b) Kitų moksleivių

c) Mokytojų

d) Mokyklos direktoriaus

e) Kitų mokyklos darbuotojų

f) Pašalinių

19) Jums tekdavo tai patirti:?

a) Labai dažnai

b) Dažnai

c) Retai

d) Labai retai

20) Kokią įtaką Jums padarė patirti smurtiniai veiksmai:?

.............................. .............................. ..............................
21) Ar patirtas fizinis, psichologinis, smurtas, moralinis spaudimas Jus paskatino vartoti narkotines medžiagas :

a) Taip

b) Ne

c) Nežinau

22) Ar kada nors patyrėte fizinį, moralinį, psichologinį smurtą (buvote mušamas, reketuojamas ir pan.) iš savo bendraamžių (jei atsakysite neigiamai,pereikite prie klausimo nr.24)

a) Taip

b) Ne

23) Jums tekdavo tai patirti :

a) Labai dažnai

b) Dažnai

c) Retai

d) Labai retai

24) Ką veikiate laisvu metu po pamokų (galimi keli atsakymo variantai):
a) Lankote įvairius saviraiškos būrelius,
b) Namuose žiūrite televizorių,
c) Skaitote knygas,
d) Leidžiate laiką su draugais lauke:

1.Žaidžiate

2.Vaikštinėjate neturėdami ką veikti

e) Kita ...

25) Kaip manote, ar narkotikai Lietuvos mokyklose šiandien yra didelė problema? (Išsirinkite vieną atsakymą)

a) Manau, kad tai viena didžiausių šiandieninių Lietuvos problemų

b) Manau, kad tai gana didelė problema

c) Manau, kad tai nėra didelė problema

d) Manau, kad tokia problema apskritai neegzistuoja

26) Ar dažnai tenka girdėti per TV, radiją, skaityti laikraščiuose apie narkotikų vartojimo mokyklose problemą?

(Išsirinkite vieną atsakymą)

a) Nuolatos

b) Gana dažnai

c) Gana retai

d) Niekada nesu apie tai girdėjęs

27) Kaip manote, kas turėtų būti labiausiai atsakingas už narkotinių medžiagų vartojimo mokyklose problemos sprendimą (ne daugiau 3 atsakymų):

a) Lietuvos vyriausybė

b) Miestų savivaldybės

c) Mokyklų direktoriai ir mokytojai

d) Mokinių savivaldos atstovai

f) Mokinių tėvai

g) Nevyriausybinės organizacijos

h) Niekas

i) Kita..............................

..............................

28) Kur Jūsų nuomone, Jūsų bendraamžiai dažniausiai nusikalsta:

a) gatvėje

b) švietimo įstaigose

c) namuose

29) Kaip manote, ar žiniasklaidos priemonės objektyviai pateikia narkotikų mokykloje problemą

1. Manau, kad žiniasklaidos pranešimai atspindi realią situaciją

2. Manau, kad žiniasklaida pernelyg “išpučia” šią problemą

3.Manau, kad situacija yra blogesnė, nei ją pateikia žiniasklaida

30) Jūs gyvenate: (Išsirinkite vieną atsakymą)

1. Vilniuje
2. Kaunas
3. Klaipėda
4. Šiauliai
5. Panevėžys
6. Utena
7. Alytus
8. Marijampolė
9. Mažeikiai
10. Kitas miestas.........................

Leave a Comment