Mobilaus ryšio vartotojų pasiskirstymas studentų tarpe

VADAS

Dabartiniu metu visas pasaulis tampa vis modernesnis. Lietuva taip pat nėra išimtis. Paprastų mechanizmų vietas užima naujoviški, modernūs prietaisai. Atsirado bevielis, mobilusis ryšys. Lietuvoje ši rinka yra sparčiai besivystanti ir kasmet vis pateikianti kažkokių naujovių ir pasiūlymų.
Lietuvoje šiuo metu yra trys mobilaus ryšio operatoriai: Omnitel GSM, Bitė GSM ir Tele2. Jie tarpusavyje aktyviai konkuruoja. Todėl šio tyrimo objektas – operatorių daromas poveikis potencialiems vartotojams.
Šio darbo tikslas – koks Lietuvos mobiliojo ryšio operatorius yra vertinamas palankiausiai.
Šiam tikslui pasiekti yra suformuluoti seekantys uždaviniai:
1. Atlikti anketinę apklausą ir susisteminti gautus duomenis,
2. Pagal gautus rezultatus padaryti atitinkamas išvadas ir pateikti pasiūlymus, kurie galėtų pagelbėti aukščiau minėtiems mobilaus ryšio operatoriams.
Šiame darbe bus naudojami sekantys tyrimo metodai:
1) Apklausos vykdymas anketos pagalba
2) Gautų duomenų sisteminimas naudojant Excel programą

GRAFIKŲ RODYKLĖ
1 grafikas. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. Psl. 7
2 Grafikas. Vartotojų pasiskirstymas pagal mobilaus ryšio operatoriaus tiekėją. Psl. 8
3 grafikas. Vartotojų pasiskirstymas pagal lytį ir pasitenkinimo mob. ryšiu lygį. Psl. 8
4 Grafikas. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir mėnesines išlaidas apmokėjimams. Psl. 9
5 Grafikas. Respondentų pasiskirstymas pagal ammžių ir operatoriaus pasirinkimą. Psl. 10

I. TEORINĖ DALIS
1. UAB „TELE2“ ISTORIJA

UAB “TELE2” – Telekomunikacines paslaugas teikianti bendrovė. Šiuo metu UAB “TELE2” teikia išankstinio ir mėnesinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugas, o taip pat fiksuoto ryšio, interneto ir kabelinės televizijos paslaugas. Savininkai – Švedijos telekomunikacijų ko

oncernas “TELE2 AB”.
1993 m. – Įkurta UAB “Levi&Kuto”. 1999 m. sausio mėn. – Švedijos telekomunikacijų koncernas “NetCom” įsigijo UAB “Levi&Kuto”. 1999 m. gruodžio 14 d. – Vilniuje pradėjo veikti trečiojo Lietuvoje GSM operatoriaus “TELE2” mobilaus ryšio tinklas. 2000 m. sausio mėn. – UAB “Levi&Kuto” pavadinimas pakeistas į UAB “TELE2”. 2000 m. balandžio 1 d. – UAB “TELE2” generaliniu direktoriumi paskirtas Carl-Magnus Stenberg. 2000 m. gegužės 23 d. – “TELE2” pristatė pirmąją savo komercinę paslaugą – “X-GSM”. 2001 m. pavadinimas pakeistas į “Pildyk”; tai – išankstinio apmokėjimo “TELE2.Mobile” paslauga. 2000 m. rugpjūčio 28 d. – “TELE2” persikėlė į naują biurą Vilniuje, Sporto g. 7a. 2000 m. lapkričio 1 d. – “TELE2” pristatė antrąją “TELE2.Mobile” komercinę paslaugą – mėnesinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugą. 2001 m. sausio 3 d. – UAB “TELE2” gavo GSM 900 Mhz licenciją. 2001 m. rugpjūčio 30 d. – UAB “TELE2” pripažinta strategine investuotoja. 2002 m. sausio 10 d. – TELE2 pristatė naują mėnesinio apmokėjimo paslaugą. 2003 m. vaasario 1 d. – UAB “TELE2” generaliniu direktoriumi paskirtas Petras Masiulis. 2003 m. liepos 4 d. – UAB “TELE2” tapo antru pagal dydį mobiliuoju operatoriumi Lietuvoje. 2003 m. gruodžio 11 d. – UAB “TELE2” pristatė naują išankstinio apmokėjimo paslaugą – “Mažylis”. 2004 m. vasario 23 d. – UAB “TELE2” pradėjo teikti pigesnes fiksuoto ryšio paslaugas – TELE2.TELEFON.
“TELE2” vizija – tapti stipriausia alternatyvia telekomunikacines paslaugas teikiančia bendrove Europoje.
“TELE2” misija Lietuvoje – padaryti mobilųjį ryšį Lietuvoje prieinamą kiekvienam.

2. UAB „BITĖ GSM“ ISTORIJA

BITĖS istorijos pradžia – 1995 m., kuomet pradėjo veikti BITĖS tinklas ir duris atvėrė pirmasis bendrovės prekybos sa

alonas. Nuo to laiko kiekvieni metai buvo dar vienas žingsnis augimo link: plėtėsi paslaugų spektras, didėjo individualių ir verslo klientų skaičius, buvo vystomas tinklas, diegiamos naujausios technologijos, skiriamas vis didesnis dėmesys klientų poreikiams bei aptarnavimui.

Kryptingas augimas ir investicijos užtikrino, jog šiandien BITĖ yra mobiliojo ryšio operatorius, teikiantis visą mobiliojo ryšio, duomenų perdavimo ir interneto paslaugų spektrą. Ir ateityje esame pasirengę stiprinti savo poziciją rinkoje, plėtoti informacinei visuomenei skirtas paslaugas ir būti geriausi aptarnaudami klientus.
Šiuolaikinis gyvenimas neįsivaizduojamas be lengvai suprantamų ir paprastų naudotis telekomunikacijų paslaugų. Mobilumas tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi, o mobilusis telefonas šiandien jau yra ne tik bendravimo priemonė, bet ir žinių, pramogų šaltinis, įrankis pasiekti elektroninį paštą ar naudotis mobiliąja bankininkyste. Visose šiose srityse BITĖ siūlo įvairių paslaugų, kad mūsų klientai galėtų pasinaudoti modernaus bendravimo teikiamais privalumais.

Klientų skaičius
(Įskaitant mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų abonentus BITĖS tinkle) 1 mln. 2005 m. balandžio mėn.
Apyvarta 105,7 mln. Lt 2005 m., I ketv.
Apyvarta 403 mln. Lt 2004 metais
Apyvarta 377 mln. Lt 2003 metais
Apyvarta 325 mln. Lt 2002 metais
Apyvarta 233 mln. Lt 2001 metais
Apyvarta 167 mln. Lt 2000 metais
Akumuliuotos investicijos 776 milijonai Lt Nuo 1995 iki 2005 m.
Gyventojų padengimas 99 procentai Nuo 2000 m. balandžio mėn.
Sutartys su tarptinklinio ryšio partneriais 181 2004 m. balandžio mėn.
Šalių, su kuriomis sudarytos sutartys dėl tarptinklinio ryšio, skaičius 92 2004 m. balandžio mėn.
Akcininkai 100% akcijų priklauso Danijos grupei TDC Nuo 2000 m. sausio 13 d.
Darbuotojų skaičius 447 2004 m. gruodžio mė

ėn.
BITĖS salonų skaičius 11 2004 m. gruodžio mėn.
BITĖS partnerių pardavimo salonų skaičius 305 2003 m. sausio mėn.
Vietų, kuriose galima nusipirkti išankstinio mokėjimo paslaugos LABAS papildymo kortelių, skaičius 5000 2003 m. birželio mėn.

Šaltinis www.bite.lt

3. UAB „OMNITEL“ ISTORIJA

UAB “Omnitel” – didžiausia mobiliojo ryšio bendrovė Baltijos šalyse, “TeliaSonera” grupės narė. Bendrovė kuria bei teikia patikimas, naujoviškas, lengvai ir paprastai naudojamas plataus spektro telekomunikacijų paslaugas, skirtas perduoti balsą, vaizdus, duomenis, informaciją, pramogas ir finansines operacijas.
”Omnitel“ paslaugomis naudojasi 1,2 mln. privačių abonentų ir apie 70 proc. šalies verslo įmonių.
Bendrovės paslaugos apima visas gyvenimo sritis – namus, laisvalaikį, darbą, mokslą, verslą – todėl padeda ir išspęsti kasdienius buities klausimus, ir efektyviai valdyti stambius verslus.
Bendrovė siekia, kad kiekvienas klientas gautų tinkamiausias paslaugas, kuriomis lengva būtų naudotis, aukščiausią produktų ir aptarnavimo kokybę bei maksimalią naudą.
„Omnitel“, remiantis paskutiniais viešai skelbtais Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, yra neabejotina Lietuvos telekomunikacijų rinkos lyderė. Pagal gautas pajamas „Omnitel“ užima daugiau nei pusę mobiliojo ryšio rinkos (54,4 proc.). Bendrovė šiais metais didžiausią dėmesį skiria mobiliojo interneto plėtrai.
UAB „Omnitel” įkurta 1991 metais. Jos įkūrėjai buvo išeivijos lietuviai verslininkai – ekonomikos mokslų daktaras Juozas P. Kazickas ir Viktoras Gediminas Gruodis. Tai buvo pirmoji Rytų Europoje privati telekomunikacijos įmonė, suteikusi galimybę Lietuvai, ką tik atgavusiai Nepriklausomybę, užmegzti nepriklausomus ryšius su Vakarų pasauliu.
Šiuo metu “Omnitel” – viena didžiausių ir geriausiai di

irbančių bendrovių šalyje, turinti daugiau kaip milijoną abonentų. Nuo 1996 m. “Omnitel” stabiliai užima Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos lyderio pozicijas, o nuo 2001 metų yra didžiausia mobiliųjų telekomunikacijų bendrovė Baltijos šalyse.
2004 metais “Omnitel” tapo “TeliaSonera” grupės nare. Švedijos bendrovė “TeliaSonera” šiuo metu valdo 100 proc. “Omnitel” akcijų. Įsiliejusi į “TeliaSonera” grupę “Omnitel” perėmė didžiausio Šiaurės Europos mobiliojo ryšio operatoriaus patirtį kuriant naujas paslaugas, diegiant naujus sprendimus ir technologijas.
“Omnitel” teikia paprastas naudoti paslaugas, kurios visose gyvenimo situacijose leidžia žmogui jaustis lengvai ir užtikrintai. Rūpindamasi klientų kasdieniu gyvenimu ir verslu, bendrovė įkvepia juos geriau išnaudoti telekomunikacijos paslaugų teikiamus pranašumus ir suteikia galimybę pirmiesiems išbandyti pasaulio naujoves. Bendrovė dirba taip, kad kiekvienas jaustųsi gavęs maksimalią naudą ir geriausią aptarnavimą.
Tai pasiekiama remiantis išsamiomis žiniomis apie klientus, partnerystės ryšiais ir ypač efektyvia veikla.
“Omnitel” 2004 m. apyvarta sudarė 808 mln. Lt.

II. PRAKTINĖ DALIS
Anketos duomenų analizė

Iš viso buvo apklausta 25 respondentai, kurie buvo atsitiktinai parinkti Šiaulių Universiteto patalpose. `Pagal atliktą anketinę apklausą galima matyti respondentų pasiskirstymą pagal lytį ir amžių. Tai yra grafiškai pavaizduota 1 grafike.

1 grafikas. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį.
Iš šio grafiko galima daryti išvadą, kad Šiaulių Universitete yra daugiau moterų, nei vyrų. Ir dauguma iš jų yra 19 – 21 metų amžiaus. Jie yra pirmo arba antro kurso studentai.
Sekantis etapas buvo išsiaiškinti, kiek respondentų turi mobiliuosius telefonus. Apibendrinus gautus anketinius duomenis, galima teigti, kad visi respondentai yra apsirūpinę mobiliuoju ryšiu. Tik vienas laikinai neturėjo pačio mobilaus telefono aparato.

Pagal mobilaus ryšio operatorių pasiskirstymą apklaustieji respondentai atsakė taip:

2 Grafikas. Vartotojų pasiskirstymas pagal mobilaus ryšio operatoriaus tiekėją.
Pagal 2 grafiką galima daryti keletą išvadų. Iš apklaustųjų vyrų tarpo dauguma turi Bitės mėnesinio apmokėjimo korteles, t.y. abonentus. Omnitel Ežio ir Tele2 Mažylio paslaugomis apklaustieji vyrai nesinaudoja. O iš moterų tarpo matyti, kad dauguma yra įsigijusi Tele2 operatoriaus korteles.
Šio grafiko duomenys viršija apklaustųjų skaičių. Taip yra todėl, kad kai kurie respondentai turi daugiau nei vieną kortelę. Keletas apklaustųjų jų turi net 3 arba 4.

Pagal naudojimosi mobiliuoju ryšiu trukmę dauguma respondentų atsakė, kad jie mobilųjį telefoną turi ilgiau nei 2 metai. Tai reiškia, kad respondentai jau yra pakankamai gerai susipažinę su mobilaus ryšio rinka ir savo turimais operatoriais.

Sekantis apklausos etapas buvo susijęs su teikiamų paslaugų ryšio kokybe ir trikdžiais. Žemiau esančiame grafike galima matyti respondentų pasiskirstymą pagal lytį ir pasitenkinimą teikiamo ryšio kokybe.

3 grafikas. Vartotojų pasiskirstymas pagal lytį ir pasitenkinimo mob. ryšiu lygį.

Pagal 3 grafiką galima teigti, kad dauguma apklaustųjų (16 žmonių) turimo mobilaus ryšio kokybe yra patenkinti tik iš dalies. Tai reiškia, kad ryšio tiekėjai nepakankamai gerai rūpinasi savo turimais abonentais ir jų patogumu. Tačiau kitu aspektu, ryšio kokybė priklauso ir nuo išorinių gamtos veiksnių. Ryšio kokybę gali įtakoti smarkios liūtys, stiprus vėjas, sniegas. Iš dalinai patenkintų ryšio kokybe dauguma buvo Tele2 paslaugomis besinaudojančiųjų. Tokių respondentų buvo 11. Keletas respondentų buvo nepatenkinti Bitės ryšio kokybe. Ir tik vienas respondentas pažymėjo, kad jį tik dalinai tenkina Omnitel ryšio kokybė. O visiškai nepatenkintų respondentų tarpe buvo paminėtas Omnitel Ežys ir Tele2 Pildyk.
Iš šių nuomonių visumos galima daryti išvadą, kad stipriausią ryšį teikia UAB „Omnitel“. Tokią nuomonę pareiškė 4 Omnitel abonentai. Antroje vietoje įsikūrė Bitė. Jos ryšio kokybe buvo tik dalinai nepatenkinti 4 respondentai. O paskutinėje vietoje pasiliko UAB „Tele2“. Jos ryšio kokybe yra visiškai nepatenkinti 3 respondentai.

Apie operatoriaus ryšio užstrigimą visi respondentai atsakė, kad ryšys stringa kartais. Ir todėl labai didelių nepatogumų dėl to jie nėra patyrę. Beveik visais atvejais jie pasiekia reikalingą abonentą reikiamu laiku.

Sekanti anketos dalis buvo skirta išsiaiškinti respondentų išlaidas, skiriamas mobilaus ryšio apmokėjimams per mėnesį. Žemiau pateiktame grafike matyti, kaip pasiskirstę vyrai ir moterys pagal mokėjimo dydžius.

4 Grafikas. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir mėnesines išlaidas apmokėjimams.
Iš šio grafiko matyti, kad beveik visos moterys per mėnesį moka 21 – 40 Lt. už mobilaus ryšio paslaugas. O tuo tarpu vyrai už tas paslaugas moka daugiau nei 40 Lt per mėnesį. Galima daryti išvadą, kad vyrai daugiau bendrauja mobiliuoju ryšiu. Iš visų apklaustųjų tik viena moteris per mėnesį išleidžia mažiau nei 20 Lt mobilaus ryšio paslaugoms.
Pagal apklaustųjų nuomonę, daugelis iš jų, net 21 respondentas, yra tik iš dalies patenkinti operatorių siūlomais pokalbių tarifais. Ši pastaba patvirtina dideles respondentų išlaidas mobiliems pokalbiams. Visiškai nepatenkintų pokalbių tarifais respondentų nebuvo. O visiškai patenkinti buvo Tele2 operatoriaus paslaugas naudojantys respondentai.
Į anketos klausimą, kodėl pasirinkote savo esamą ryšio operatorių, dauguma atsakė, kad tai draugų įtaka, tarifų dydis bei akcijos ir nuolaidos. Šį pasiskirstymą galima matyti 5 grafike.

5 Grafikas. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių ir operatoriaus pasirinkimą.
Pagal šio grafiko duomenis matyti, kad labiausiai respondentų apsisprendimą įtakoja operatorių siūlomi tarifai ir akcijos. Tai labiausiai susiję su Tele2 paslaugomis. 19 – 25 metų amžiaus didžiausią įtaką daro tarifai, antroje vietoje yra akcijos ir nuolaidos. Taip pat nemažą įtaką renkantis operatorių daro draugai. O vyresniems nei 26 metai jau labiau rūpi tarifai ir nuolaidos.
Paskutinis anketos klausimas buvo susijęs su operatoriaus pakeitimu į kitą. Į šitą klausimą visi respondentai atsakė neigiamai. Todėl galima teigti, kad šiuo metu respondentai yra apsisprendė dėl mobilaus ryšio paslaugų tiekėjo.

IŠVADOS
1. Dauguma respondentų naudojasi Bitės ir Tele2 teikiamomis paslaugomis. Šie operatoriai labiausiai atitinka jaunimo poreikius.
2. Beveik visi respondentai mobiliuoju ryšiu naudojasi ilgiau nei 2 metai. Tai reiškia, kad jie yra pakankamai gerai susipažinę su dabartine rinka ir tiekėjais.
3. Mobilaus ryšio kokybe yra nepatenkinti beveik visi apklaustieji, todėl operatoriams reikėtų stiprinti turimas ryšio tiekimo stotis.
4. Pokalbių apmokėjimams per mėnesį respondentai išleidžia pakankamai daug lėšų. Reiškia, kad operatorių paslaugos yra brangios.
5. Didžiausią įtaką renkantis mobilaus ryšio operatorių daro įvairios organizuojamos akcijos ir nuolaidos. Taip pat tarifai.

Leave a Comment