Atvejo analizė socialiniame darbe

Atvejo analizė

1. Pasirinkite vieną atvejį iš savo darbo praktikos ir trumpai jį aprašykite.

Kristina, 14 metų paauglė, mokykloje kreipėsi į socialinį darbuotoją dėl šeimoje esančio girtuokliavimo bei su tuo susijusio smurto. Mergaitė gyvena kartu su tėvais bei dar su dviem broliais, jaunesniais už save.

Tėvo vardas Jonas, jam 40 metų, dirba mechaniku.

Motina Gražina, jai 40 metų, šiuo metu dirba pardavėja.

2.Sudarykite socialinio darbo proceso su šiuo atveju planą. Aprašykite galimus pokyčius kliento situacijoje.

Klientas: Kristina, 14 metų.
Kristinos problema: tėvo girtuokliavimas šeimoje, kuris dažnai baigiasi smurtavimu prieš šeimos narius.

I. Įvertinimas.
I.1. Informacijos riinkimas.

Informacijos kreipėmės į Kristiną turėdami tikslą išsiaiškinti: kokie yra santykiai šeimoje? Ar seniai tėvas vartoja alkoholį? Ar tankiai šeimoje patiriamas smurtas? Kokie Kristinos santykiai su tėvu ir motina?Ar motina taip pat vartoja alkoholį? Ar tėvas turi pastovų, nuolatinį darbą? Kokie tėvų tarpusavio santykiai?Ar dėl šios problemos mergaitė jau buvo anksčiau besikreipusi kur nors ar ne?
Informacijos kreipėmės į Kristinos auklėtoją šiuo tikslu: ar tėvai domisi kaip sekasi jų dukrai mokytis mokykloje? Ar Kristina turėjo kokių nors nusiskundimų auklėtojai dėl prastos padėties jos šeimoje? Arr paauglė dažnai nelanko pamokų? Ką aukltėtoja galėtų pasakyti apie Kristinos elgesį, charakterį?
Informacijos kreipėmės į šios šeimos kaimynus turėdami tikslą: kaip jie galėtų apibūdinti šią šeimą?Ar yra pastebėję, kokių nors smurto požymių prieš vaikus?
Informacijos kreipėmės i pačios Kristinos tėvus: ar yra pa

agrįstumo tikėti paauglės pasakojimu? Kaip tėvai reaguoja į tokius dukros pasakojimus socialiniam darbuotojui? Ar tėvas pripažįsta turintis problemų dėl alkoholio vartojimo?

I.2. Informacijos analizė.

Po pokalbio su Kristina sužinojau, kad santykiai šeimoje yra tikrai labai įtempti. Kai tėvas būna blaivas, tuomet lyg ir viskas būna tvarkoje. Tėvas vartoja alkoholį dažnai, tačiau ne nuolatos. Kai jis būna girtas, tada ir prasideda smurtavimas. Dažniausiai dėl tokio elgesio kenčia dukra bei žmona. Kitų dviejų jaunesnių savo vaikų tėvas nemuša. Kristina su tėvu ne itin gerai sutaria, nuolat kyla konfliktų. Paauglė pasakoja, kad tėvas labai riboja jos gyvenimą, nenoriai kur nors leidžia išeiti. Santykiai su mama yra priešingai, t.y. šilti bei draugiški. Mama stengiasi dukrai padėti. Tėvas turi nuolatinį, pastovų darbą. Dirba mechaniku dirbtuvėse. Tėvų tarpusavio santykiai yrra ne itin geri. Motina nori bei stengiasi, kad šeimoje nebūtų girtuokliaujama, tačiau dėl šios priežasties šeimoje dažnai kyla barniai, nesutarimai. Kristina, kaip ji pati pasakojo, nėra anksčiau kreipusis į kitą organizaciją ar žmogų pagalbos, nes bijojo tėvo reakcijos, kai apie tai jis sužinotų.

Pokalbio su Kristinos auklėtoja sužinojau:
Mama domisi kaip sekasi dukrai mokykloje, vaikšto į tėvų susirinkimus, tačiau paauglės tėvas nebuvo atėjęs nei vieno karto. Kristina niekada nėra užsiminusi auklėtojai apie problemas ir nesklandumus šeimoje. Mergaitė gana dažnai nebūna mokykloje. Auklėtoja teigia, ka

ad jos auklėtinė yra gana emocionali, tačiau neblogai sutaria su klasės draugais, yra protinga, bet kartais maištaujanti; būna tarytum užsidariusi savyje.

Informacijos kreipiausi į šios šeimos kaimynus ir pokalbio metu sužinojau, kad šeimoje dažnai kyla konfliktų, kartą net buvo iškviesta policija. Kaimynai tvirtina, kad šeima yra gana mandagi.

Iš pokalbio su Kristinos tėvais sužinojau:
Ponia Gražina buvo geranoriškai nusiteikusi bendrauti, tačiau pokalbio metu matėsi, kad ji nervinosi. Labai nustebo sužinojusi, kad dukra kreipėsi pagalbos į socialinę darbuotoją. Ponas Jonas nenoriai bendravo, neigė turįs kokių nors problemų. Pokalbis su juo vyko kitą dieną, pasikvietus jį į mokyklą. Šiaip namų aplinka atrodė jauki ir tvarkinga, moteris pasakojo, kad vyras išgerinėja.

Bendras įspūdis: iš pirmo žvilgsnio šeima atrodė gana tvarkinga, tačiau pakalbėjus su ponia Gražina, dukra bei kaimynais paaiškėjo, kad šeimoje tėvas girtuokliauja, bei smurtauja prieš žmoną bei dukrą, kai yra išgėręs.

II. Planavimas.

II.1. Tikslo suformulavimas. Ieškoti galimybių padėti tėvui suprasti savo priklausomybę alkoholiui, bei jo atsisakyti.

II.2. Taip pat nukreipti ponią Gražiną į smurtą patyrusių moterų grupę, o Kristinai sudaryti realias sąlygas konsultuotis su psichologu. Jeigu tėvas nesutinka, tai įtaką jam reiks daryti per žmoną. Žmona gali reikalauti pasirinkti kreiptis į anoniminių alkoholikų susirinkimus arba prašyti skyrybų.

II.3. Socialinė darbuotoja negali sutarties sudaryti su Kristina, nes esminė problema glūdi tame, kad tėvas girtauja. Jis at

tsisako bendradarbiauti bei sudaryti sutartį su socialiniu darbuotoju.

III. Įgyvendinimas. Po kelių mėnesių Kristina praneša, kad mama nusprendžia skirtis su vyru.

IV. Rezultatų tikrinimas bei vertinimas.

Iš dalies pasiekti rezultatai. Kristinos mama nusprendžia skirtis, o tai jau yra viena iš išeičių išvengti vyro girtuokliavimo bei smurto. Tačiau ponas Jonas griežtai atsisako bendradarbiauti ir priimti siūlomą pagalbą.

Leave a Comment