kooperuotu studiju dienorasciai

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 10 11___

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ...3... val. .... min.

Vardas ____Simona_______________________________________________________
Pavardė___Vasiliauskaitė________________________________________________________
Dėstomo dalyko pavadinimas____ Vertybių sistema visuomenėje ________________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Šiandien viskas buvo nauja ir netikėta. Įgijau daugiau bendravimo su nepažįstamais žmonėmis įgūdžių.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Pirmoji diena buvo nesudėtinga, kažko konkretaus neišmokau daryti, bet visada nauja patirtis vienaip ar kitaip atsiliepia žmogaus asmenybei.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Šiandien organizacijoje „Gelbėkit vaikus“ lankiausi pirmą kartą. Tai buvo naujas ir emocingas įvykis mano gyvenime. Šiandien suusipažinau su dienos centrą lankančiais vaikais, sužinojome vieni kitų vardus, pasakėme pomėgius. Tai buvo pirmas žingsnis vaikų link. Iš pradžių vaikai buvo rimti, bijojo pasakyti ką nors, jiems buvo nedrąsu.. Tačiau vėliau viskas susitvarkė, vaikai pradėjo bendrauti, patys susidomėjo iš kur mes ir ko čia atvykome, kiek ilgai čia busime ir pan. Auklėtoja priėme labai šiltai, papasakojo šiek tiek apie vaikus ir ką jie veikia organizacijoje.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Kadangi šiandieninė užduotis susipažinti, o esu pakankamai komunikabili, tai neiškilo jookių sunkumų.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Šiandien sukilo daug teigiamų emocijų. Nauji veidai, nauja praktika, tai labai džiuginančios emocijos. Labai džiaugiausi ir buvau patenkinta, kad turiu galimybę dalyvauti kokiame projekte. Taip pat šiek tiek jaudinausi, nes nežinojau kaip vaikai ir auklėtoja mane pr

riims.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 10 18_____________

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ..3... val. .... min.

Vardas ______________________________________________________
Pavardė____
Dėstomo dalyko pavadinimas_ Vertybių sistema visuomenėje ____________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Įgijau svarbių žinių apie organizacijas, kurių tikslas – žmonių integravimas į visuomenę, ypač apie organizaciją „Gelbėkit vaikus“. Sužinojau apie šios organizacijos veiklą, tiklus. Manau šios žinios padės tolesniam mano, kaip asmenybės, vystimuisi.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Šiandien viskas vyko labiau pažintine linkme. Tačiau, manau, kad galiu priskirti tai, jog išmokau pažinti ir įvertinti organizacijos veiklos perspektyvas.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Atėjus į įstaigą, vaikų buvo nedaug, todėl auklėtoja nusprendė papasakoti apie įstaigą, jos tikslus, veiklą, nuostatus, istoriją. Ši informacija būtina norint įsilieti į organizacijos gyvenimą, juk reikia žinoti jos tikslus ir nuostatus, kad galėtume savo žinias ir idėjas paateikti taip, kad pagerintume vaikų buitį, būtį ir pan. Šiandien visą laiką praleistą įstaigoje klausėme paskaitos apie šią organizaciją.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Kadangi, veiklos neturėjau, tai neteko susidurti su nežinojimu ar nemokėjimu.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Įstaigoje patyriau tik geras emocijas, nes ten labai šilta atmosfera, kuria sukuria auklėtoja, ji labai svetingi ir geranoriška. Buvo labai įdomu, naujos pažintys visada intriguoja.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 10 25______

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ...3... val. .... min.

Vardas ___ ________________________________________________________
Pavardė___
Dėstomo dalyko pavadinimas___ Vertybių sistema visuomenėje ________________________

Nurodyk ką ko

onkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Įgijau naujų žinių apie vaikų psichologiją, jų mąstyseną.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Išmokau greitai orientuotis situacijoje ir kaip sudominti, patraukti vaikų dėmesį, kad reikia mokėti pateikti informaciją ar užduotį taip, kad vaikui būtų įdomu.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Šiandien pirma diena praktikoje, kai mus paliko vienas su vaikais įstaigoje. Žinojome iš anksto, kad turėtume per šį laiką su vaikais nupiešti jų šeimos medį, jį aptarti, pakalbėti apie vardus, jų reikšmes. Palaukėme kol susirinko daugiau vaikų ir nusprendėme pradėti užduotį. Vaikams papasakojome iš kur kilo šeimos medis, kokia jo reikšmė ir pan. Pradėti darbą buvo nebuvo sudėtinga, vaikai noriai kibo i darbą,bet vos pabaigę jie norėjo lėkti žaisti, tai suprantama,nes jie juk vaikai. Tad reikėjo šiek tiek pavargti, kad pabaigti skirta užduotį, pakalbėti apie vardus, šiuolaikinius, senus ir pan. Vaikai rodė abejingumą, kadangi kolektyve buvo vien mergaitės, nusprendėme, kad ,mergaitės išsirintų po du vardus, kuriuos norėtų duoti savo vaikams. Ši idėja labai sudomino jas ir taip mes galėjome pakalbeti apie vardus, jų reikšmes ir pan. Tad ir šią problemą išsprendėme.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Šiandien susidūriau su vaiku abejingumu ir buvo sunku be išankstinių žinių patraukti jų dėmesį. Šioje situacijoje padėjo grįžimas į savo vaikystę, supratau kaip reikia va

aikus sudominti, kad reikia informacija pateikti, kaip žaidimą.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Buvo šiek tiek nedrasu, kur? kas? Kaip vaikai reaguos į mus, be auklėtojos buvimo, juk tai pirmas kartas, kada mes buvome vienos su jais. Mūsų pergyvenimai buvo nepagrįsti, vaikai mus priėme labai šiltai, todėl jautėmes gerai. Buvo sunku, nerimavau, kaip reiks susitarti su vaikais, kaip patraukti jų dėmesį ir užsiimti bendra veikla, bet einant dienai į pabaigą nusiraminau ir įsijaučiau į „auklėtojos“ vaidmenį. Pabaigus darbus jaučiausi puikiai, mes turėjau galimybę vaikams duoti naujų žinių, turtinti jų asmenybes.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 10 30_____________

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ..3.. val. .... min.

Vardas ____ _______________________________________________________
Pavardė____ _______________________________________________________
Dėstomo dalyko pavadinimas_____ Vertybių sistema visuomenėje _______________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Šiandien įgijau daugiau organizacinių žinių. Buvo labai įdomu stebėti vaikų elgseną kalbant pakankamai rimta tema ir taip suprasti jų psichologiją, mąstymą.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Šiandien išmokau nepasimesti ir išsisukti iš nepatogios situacijos, o svarbiausia pripažinti vaikams, kad ir tu gali kažko nežinot ar nemokėt.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Artėjant vėlinės, sugalvojome su vaikais pakalbėti apie jas. Surengėme paskaitą prie arbatos puodelio apie šią šventę. Kartu su auklėtoja vaikams pasakojome jos reikšmę, kilmę ir pan. Įjungėme ir vaikus, klausinėjome ką jie žino, klausė kas jiems idomu, nors kartais klausimai ir bu

uvo „nepatogūs“ ar tiesiog nežinojome į juos atsakymų. Diena buvo labai turininga, net nepastebėjome, kaip ji praėjo.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Buvo pakankamai sunku kalbėti prieš vaikus,nes nesu linkusi kalbėti prieš auditoriją.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Gal ir kvailai jums atrodo mano šio klausimo atsakymai, bet ten tikrai yra kažkas tokio, kas sukelia šltus jausmus ir tie blogi dalykai tą pačią akimirką pasimiršta. Atmosfera ten tokia šilta, kad nesinori išeiti.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 11 08___

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ...3... val. .... min.

Vardas ___
Pavardė
Dėstomo dalyko pavadinimas___ Vertybių sistema visuomenėje ________________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Įgijau pedagoginių žinių, kurios labai padės ateityje dirbant šį darbą.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Išmokau su vaikais susitarti, rasti bendrą kompromisą ir kas svarbiausia savo žinias
Pritaikyti taip, kad jomis galėčiau padėti kitiems.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Šiandien vaikų buvo nedaug, tai nusprendėme su kiekvienu pabūti individualiai, padėti jiems paruošti pamokas, paaiškinti užduotis, kurių nesupranta ir pan. Taip visa diena ir praėjo, su pertaukėlėmis mes padėjome jiems pasiruošti užduotoms pamokoms, buvome mokytojos.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Vieno dalyko ko aš tikrai nemokėjau, tai vaikams paaiškinti, kai kurias užduotis. Nors jos buvo labai lengvos ir suprantamos, buvo labai sunku jas dar labiau supaprastinti, taip kad vaikas jas suprastų, bet įdėjus pastangų visa tai pavyko išspręsti.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Šiandien patyriau geras emocijas, kaip ir visada. Labai smagus jausmas apima, kai savo žiniomis gali padėti kitiems, nors tai tik nereikšmingi matematikos ar lietuvių kalbos pratimai. Buvo apėmusi šiokia tokia panika, kai žinai kas ir kaip, bet sunku tai paaiškinti vaikui, bet nieko nėra neįmanomo įidėjus pastangų.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 11 15___

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? .3... val. .... min.

Vardas __ ________________________________________________________
Pavardė___
Dėstomo dalyko pavadinimas____ Vertybių sistema visuomenėje ______________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Šiandien įgijau naujų žinių apie asocialias šeimas, vaikų integravimo i visuomenę.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Įgavau labai daug informacijos apie darbą su vaikais. Per šį praleistą laiką nieko tokio kaip ir nenuveikėme.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Šiandien turėjome labai naudinga pokalbį su auklėtoja apie šio darbo pobūdį ir visus iškylančius sunkumus jame. Papasakojo ką ji daro šioje įstaigoje, kad reikia ne tik organizacijoje būti visą dieną, bet ir lankytis vaikų mokyklose, namuose, kalbėtis su auklėtojomis, socialinėmis pedagogėmis, tėvais. Per praktiką atliktą „ Gelbėkit vaikus“ organizacijoje aš supratau, kad tai turi būti ne vieno žmogaus darbas, o bent poros tai tikrai, nes vien dokumentų tvarkymas kiek laiko užima, o ką jau kalbėti, kad ir su vaikais reikia užsiimti. Papasakojo, ko niekada negalima užmiršti dirbant su vaikais, kad visada reikia iš anksto apsidrausti, kad pirma butinybė, kai esi už vaikus atsakingas yra jų sveikatos buklė ir visų jų sveikatos niuansų žinojimas. Tai buvo labai informatyviai praleistas laikas, sužinojau tokių dalykų apie kuriuos niekad nebūčiau pagalvojus.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Kadangi veiklos neturėjau, tai neteko susidurti su vieno ar kito dalyko nežinojimu.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Patyriau teigiamas emocijas, tokias kaip susidomėjimą, buvo labai idomu klausytis pasakojimų, kurie yra išgyventi, o ne knygose aprašyti.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 11 22___

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ...3... val. .... min.

Vardas ____ _______________________________________________________
Pavardė____
Dėstomo dalyko pavadinimas___ Vertybių sistema visuomenėje _________________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Įgijau daug teorinių žinių apie studijuojamą dalyką ir darbo su vaikais metodus.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Iš metodinės knygutės, kurioje rašė apie vaikų užimtumą, pamokinę ir popamokinę veiklą, išmokau, ką ir kaip reikią daryti, kad suorganizuoti tinkama renginį.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Šiandien auklėtoja pasitelkdama metodinę medžiagą, pasakojo apie renginių, švenčių ir pan. oragnizavimą. Ši paskaita praėjo labai turiningai, nes susipažinus su šia informacija supratau, kad neužtenka paviršutiniškai rengti švenčių, reikia ne tik linkmybių, bet ir šviečiamosios dalies, veiklos, kuri vaikams padėtų tobulėti. Pasakojo apie žaidimų reikšmę jų istoriją ir kitas popamokinės veiklos srytis. Ši paskaita, manau, buvo labai naudinga ir įdomi.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Ši diena buvo paprasta ir lengvai susidorojau su visais darbais.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Patyriau didelį susidomėjimą, nes kai supranti, kad dėstoma medžiaga yra labai naudinga ir tu ją gali panaudoti praktikoje ir savęs tobulinime, visai kitaip priimama informacija. Buvo labai įdomu.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 11 29_____________

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ..3.. val. .... min.

Vardas ________________________________________________________
Pavardė___ ________________________________________________________
Dėstomo dalyko pavadinimas___ Vertybių sistema visuomenėje _________________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Per šią dieną, praleistą organizacijoje, įgijau ne tik žinių, bet ir įgudžių, kaip elgtis su vaikais tam tikrose situacijose. Įgijau žinių apie vaikų psichologiją ir jų reakcijas, išraiškas parodant vieną ar kitą emociją, būseną.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Šiandien išmokau, kaip elgtis su vaikais, kaip juos sudominti ir rasti kompromisą vienoje ar kitoje sutuacijoje.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Jau iš anksto auklėtoja buvo sakiusi, kad šiandien piešim kalėdines atvirutes. Mes buvome pasiruošusios trafaretus, kad vaikams paįvairinti, jau seniai atsibodusį, kasmetinį, atviručių darymą. Diena įstaigoje praėjo pakankamai gerai, vaikai noriai piešė kalėdinius sveikinimus, nors prieš tai teko pavargti, kol juos įkalbėjome užsiimti šia veikla.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Buvo pakankamai sunku, dėl patirties stokos, susitarti su vaikais, kai jie rodo priešiškumą prašant atlikti vieną ar kitą užduotį.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Šiandien įstaigoje buvome vienos su vaikais, tai buvo antras kartas, todėl buvo dar šiek tiek nedrasu. Patyriau nerimą, nes buvo rodomas priešiškumas paprašius atlikti skirtą užduotį. Džiaugsmą, kai diena praėjo gerai, rezultatas buvo pasiektas puikus, išprendus kilusias problemas vaikai nupiešė labai gražias atvirutes.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 12 06_____________

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? ...3... val. .... min.

Vardas ___ ________________________________________________________
Pavardė__ ________________________________________________________
Dėstomo dalyko pavadinimas___ Vertybių sistema visuomenėje _________________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Šiandien diena buvo labai paprasta, nieko turiningo nenuveikėme, tai svarbių naujų žinių neįgijau.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Išmokau aš tikrai daug ir net nežinau, kaip tai įvardyti, tai buvo kažkas „tokio“ kas suteikia džiaugsmo viduje. Išmokau džiaugtis smukmenomis.

3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Kadangi artėja Kalėdos, nusprendėme pasipuošti ir įstaigos patalpas. Sugalvojome karpyti snaiges ir jomis sukurti šventiška dvasią. Kaip ir visada vaikai skeptiškai žiūrėjo į šį užsiėmimą, bet pavyko lengvai juos įkalbėti iškarpyti bent po vieną snaigę. Prasidėjo darbas, paaiškinome, kaip tai daroma, vaikai kibo į karpymą. Net nepastebėjome, bet tie vaikai, kurie labiausiai nenorėjo, iškarpė daugiausia ir labai gražių snaigių. Kadangi vaikai prašė ir mūsų pagalbos nusprendėme, kodėl ir mes negalime kartu su jais užsiimti šia veikla, juk tai tik dar labiau mus suartintų. Tad kartu su jais mes karpėme dangaus žvaigždutes. Padarėme jų galybę, reikėjo pradėti puošti klasę. Visi draugiškai sprendėme vietas, kur jos gražiausiai atrodys, klijavome ir po nedidelių pastangų mes papuošėme įstaigą. Buvo labai gražu, ne vien dėl to kad snaigės buvo gražios, bet dėl to, kad buvo idėta daug šilumos ir meilės.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Šiandien viskas ėjo labai sklandžiai, kad net nepastebėjau kas buvo netaip, ko as nemokėjau.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Šiandien patyriau daug gerų emocijų, gal todėl kad šventės artėja, gal todėl kad su vaikais buvau, gal todėl kad kartu padarėme labai gražų darbą. Iš pradžių buvo apėmusi baimė, kad vaikams gali nepatikti užduotis, nenorės su mumis bendradarbiauti, bet vos tik pradėjus daryti darbą vaikai su užsidegimu kibo į atviručių darymą.

DIENORAŠTIS

Data: ___2007 12 13_____________

Kiek laiko šiandien truko tavo veikla bendruomenėje? .3... val. .... min.

Vardas __
Pavardė___
Dėstomo dalyko pavadinimas____ Vertybių sistema visuomenėje ________________________

Nurodyk ką konkrečiai šiandien veikei bendruomenėje:

1. Įgijau tokių naujų žinių pagal studijuojamą dalyką:

Kad ir veiklos nebuvo, bet visada bendravimas duoda naujų žinių, todėl paskutinė diena suteikė žinių apie vaikų psichologiją, elgseną.

2. Išmokau atlikti šiuos darbus:
Tai buvo informatyvi diena, todėl darbų neveikėme.
3. Dalyvavau tokiuose įvykiuose:

Šiandien buvo paskutinė diena organizacijoje, todėl nusprendėme atsisvaikinti su vaikais. Prie puodelio arbatos aptarėme mūsų atliktus darbus per praktiką, kas patiko, kas ne, kad galėtume iš to pasimokyti.

4. Atlikdamas užduotis, aš nemokėjau, nežinojau:

Kadangi veiklos neturėjome, tai viskas praėjo sklandžiai.

5. Patyriau tokias emocijas, nes:

Ši diena buvo labai jausminga, buvo sunku atsisveikinti su vaikais. Pažadėjome juo aplankyti ir tai butinai padarysime, nes organizacijoje tvyro labai šilta atmosfera.

Leave a Comment