BENDRUOMENĖS SOCIOGRAMOS SUDARYMAS IR ANALIZĖ

Raseinių rajono savivaldybės, o gyventojų susirinkime buvo priimtas įsikūrė bendruomenėje

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS

SOCIALINIO DARBO KATEDRA

Socialinio darbo studijų programa

Ištęstinės studijos

Socialinio darbo specialybės II kurso studentė

Bendruomenės sociogramos sudarymas ir analizė

Dalyko dėstytojas

Šiauliai

TURINYS

1. PROBLEMA 2

3. SOCIOGRAMA 5

3.1. Sutartiniai ženklai 5

4. BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA 6

4.1. Bendruomenės narių išsidėstymas 6

4.2. Vaidmenų pasiskirstymas 6

1. PROBLEMA

Lietuvoje vykusi mokyklų reforma palietė tūkstančius mokinių, jų tėvus ir mokytojus. Didėjantis mokyklų naikinimo vajus neaplenkė ir Raseinių pagrindinės mokyklos. Nors rajono taryba jau buvo nusprendusi, kad Raseinių pagrindinė mokykla turės būti uždaryta, tačiau jos bendruomenė stojo mūru prieš tokį politikų sprendimą. Mokyklos direktorė Danutė Enčerienė sakė puikiai suprantanti ekonominę situaciją ir gerus politikų norus taupyti, tačiau kartu mano, jog rajono savivaldybė to aklai neturėtų daryti.

Raseinių pagrindinėje mokykloje mokėsi per 500 mokinių, dirbo 63 darbuotojai. Tačiau nepaisant to, savivaldybės taryba nusprendė nuo rugsėjo 1 d. neleisti čia komplektuoti penktųjų klasių. Rajono politikai visiškai neatsižvelgė į tai, jog vos prieš dešimtmetį patys palaimino šios mokyklos įkūrimą, kad jos remontui išleistos milžiniškos lėšos, kad mokyklą finansiškai rėmė ir dabar remia tėvai.

Mokykla toje miesto dalyje – vienintelė pagrindinio ugdymo įstaiga. Ją uždarius penktokai būtų priversti eiti į kitas ugdymo įstaigas, esančias kitame miesto pakraštyje. Mokytojai ir tėvai susirūpino kaip vaikai turėtų saugiai pasiekti mokyklą, kas juos po pamokų išvežios į namus.

Tėvai pasipiktinę, kad nebuvo jokios diskusijos mokyklos uždarymo klausimu, nebuvo ir atsižvelgta į bendruomenės nuomonę, surinktus parašus. Dėl mokyklos likimo nebuvo šnekama nei su mokytojais, nei su tėvais, o tarybos sprendimų projektai pateikiami jau kaip galutiniai ir nekeičiami.

2. PROBLEMOS SPRENDIMAS

Pagrindinė Raseinių miesto bendruomenės problema mokinių saugus susisiekimas į mokymo įstaigą bei didelis skaičius mokytojų liksiantis be darbo, panaikinus Raseinių pagrindinę mokyklą. Tėvų iniciatyva Raseinių rajono savivaldybės administracijos patalpose buvo surengtas susitikimas su pertvarkos organizatoriais – rajono meru Petru Vežbavičiumi, vicemere Gitana Rašimiene, Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėju Artūru Milašausku bei keliais tarybos nariais. Grupėje buvo iškelti visai grupei aktualus klausimai, naikinant Raseinių pagrindinę mokyklą. Diskusijoje aktyviai reiškėsi visi nariai, nes tai lietė jų atžalas bei kolegų darbo vietas. Grupės lyderė buvo Raseinių pagrindinės mokyklos direktorė, jai buvo pavesta atstovauti rajone jų interesus. Savo reikalavimus rajono valdžiai, grupės nariai išdėstė raštu, prie kurio buvo pateikiami mokyklos bendruomenės narių parašai, kaip įrodymas, kad ši problema yra labai aktuali.

Susirinkimo metu, meras P. Vežbavičius aiškino, jog savivaldybės tarybą imtis mokyklų pertvarkos įpareigojo Seime priimtas Švietimo įstatymas. Jis aiškino, kad šiuo metu mieste yra dvi vidurinės – „Šaltinio“ ir „Kalno“, bei „Žemaičio“ gimnazija, Raseinių pagrindinė ir Raseinių katalikiškos dvasios pradinė mokyklos, tačiau vadovaujantis Seimo įstatymu, pagal gyventojų ir mokinių skaičių Raseinių mieste turi likti tik viena gimnazija ir dvi pagrindinės mokyklos. Todėl pagal tarybos patvirtintą planą mieste Raseinių pagrindinės mokyklos ir katalikiškos pradinės mokyklos nebelieka.

Meras neslėpė, jog būtų labai skausminga rajono centre iš karto likviduoti dvi mokyklas. Tuomet vienu metu darbo netektų per 100 mokytojų ir didelis būrys aptarnaujančio personalo. Meras aiškino, kad norėdama amortizuoti šį smūgį, rajono taryba pasirinko nuoseklų ugdymo įstaigų pertvarkymo kelią. Todėl ir priimtas sprendimas, kad nuo rugsėjo 1 d. Raseinių pagrindinė mokykla nekomplektuos penktųjų klasių. Kitais metais neturės šeštų, trečiais – septintų, o ketvirtais – aštuntų klasių. Pagal tarybos patvirtintą pertvarkos planą nuo kitų metų rugsėjo 1 d. vienuoliktų klasių nekomplektuos „Šaltinio“ ir ,,Kalno“ vidurinės mokyklos. Jų bendruomenės taip pat sunerimusios. Meras teigė, kad dėl šių sprendimų nėra kito kelio. Tokie skaudūs sprendimai yra priimti dar ir dėl to, kad moksleivių skaičius rajone kasmet mažėja. Be to, rajonui moksleivių krepšelio lėšos po biudžeto koregavimo Seime buvo sumažintos 672 tūkst. Lt. Kiekvienam moksleiviui krepšelis suplonėjo 48 Lt.

Raseinių pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jolita Marcinkienė susirinkime teigė, jog mieste mokyklų reforma vykdoma drastiškai, gerai nepasvėrus visų ,,už“ ir „prieš“. Miesto mokyklų reorganizavimo plane nėra pateikta jokių motyvų, kodėl pasirinkta sunaikinti būtent Raseinių pagrindinę mokyklą.

Pasak Raseinių pagrindinės mokyklos Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės, matematikos mokytojos Albinos Neimanienės, jų mokykla toje miesto dalyje – vienintelė pagrindinio ugdymo įstaiga. Ją uždarius penktokai būtų priversti eiti į kitas ugdymo įstaigas, esančias kitame miesto pakraštyje. Mokytoja užklausė, kas turės prisiimti atsakomybę už vaikų saugumą ir bus pajėgus juos visus po pamokų išvežioti į namus

Tėvų vardu pasisakęs ūkininkas Jonas Galinaitis priekaištavo rajono valdžiai, kodėl prieš pasmerkdami mokyklą mirčiai neišklausė tėvų, mokytojų, pagaliau pačių mokinių nuomonės. Kadangi tarybos sprendimas Raseinių pagrindinei mokyklai buvo labai žiaurus, todėl mokyklos bendruomenės vardu dar kartą buvo paprašyta rajono valdžios atstovų šią situaciją išnagrinėti ir įvertinti iš žmogiškosios pusės. Atsižvelkite į tėvų ir mokytojų išsakytą nuomonę, kuri yra tikrai svari ir argumentuota. Raseinių pagrindinės mokyklos bendruomenė nori, kad būtų leista jai gyvuoti iki tol, kol ji turės mokinių. O kai jų nebus, tuomet nekils jokių problemų ir dėl mokyklos uždarymo.

Raseinių pagrindinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė A. Neimanienė kolektyvo vardu rajono vadovų ir tarybos narių prašė leisti rudenį mokyklai formuoti penktąsias klases ir pasiūlė vieną sprendimo būdų – Katalikiškos dvasios pradinę mokyklą prijungti prie Raseinių pagrindinės mokyklos. Tokiu būdu Raseinių pagrindinė mokykla turėtų lygias galimybes konkuruoti rinkoje su kitomis miesto mokyklomis, kol kas dar neaišku, kurioje miesto vietoje bus gimnazija. Susirinkime Raseinių pagrindinės mokyklos bendruomenės aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė už tai, kad tokia pati mokykla turėtų likti bent 3 m. Na, o atėjus šiai datai bus matyti – verta ją uždaryti ar ne, yra mokinių ar jų mažėja.

Rajono valdžiai šis siūlymas pasirodė priimtinas, ir pažadėjo, jog tokį galimą problemos sprendimo būdą pasiūlys rajono Tarybai per artimiausią tarybos posėdį.

3. SOCIOGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos darbuotojai

 

 

 

 

3.1. Sutartiniai ženklai

 

Labai stiprūs santykiai

Abipusis patikimas

Abipusis nepatikimas

Vienpusis nepatikimas

Vienpusis patikimas

4. BENDRUOMENĖS STRUKTŪRA

 

Raseinių pagrindinę mokyklą lankė 500 mokinių, dirbo 63 darbuotojai. Šios mokyklos bendruomenę sudarė mokyklos darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. Raseinių pagrindinę mokyklą lankė dalis Raseinių miesto vaikų, kuriem artimiausia buvo ši mokykla. Mokyklos bendruomenės nariai vieningai sprendė iškilusią mokyklos egzistavimo problemą. Kartu rengė bendrus pasitarimus, rinko parašus, iš tų, kurie pasisakė už mokyklos išlikimą. Bendras darbas padeda lengviau spręsti iškilusias problemas. Daugiausiai iniciatyvos, kaip ir buvo galima tikėtis, ėmėsi mokyklos direktorė. Žinoma, be didelės pagalbos kitų bendruomenės narių, jai būtų buvę be galo sunku pasiekti norimo rezultato, būti išgirstai rajono valdžios. Mokinių tėvai savo atstovu išrinko aktyvų ūkininką, kuris garsiai ir pagrįstai reiškė problemos aktualumą. Šie aktyvūs žmonės reiškė ne tik savo nuomonę, tačiau domėjosi ir kitų bendruomenės narių mintimis, pasiūlymais. Darniai, siekiančiai bendro tikslo bendruomenei visada yra lengviau pasiekti savo tikslų.

4.1. Bendruomenės narių išsidėstymas

Raseinių pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Enčerienė

Mokinių tėvai, jų atstovas Jonas Galinaitis

Mokyklos darbuotojai, mokytojos

4.2. Vaidmenų pasiskirstymas

Aktyviausiai grupės nariai tai Raseinių pagrindinės mokyklos direktorė, tėvų atstovas ir mokyklos darbuotojai, glaudžiai bendradarbiavo. Mokyklos direktorė buvo iniciatorius, vykstant grupėje diskusijai tėvų atstovas išryškėjo kaip lyderis. Jam buvo patikėta atstovauti grupės interesus. Grupės mikro aplinka buvo darbinga, santykiai draugiški, stiprus grupinis ryšys, juos vienijo bendras tikslas. Keletas dalyvių darbą stebėjo pasyviai, tačiau jiems ši problema taip pat svarbi. Bendruomenėje pareigos ir vaidmenys pasiskirstę tinkamai.

Meras ir tarybos nariai atlieka bendradarbiavimo vaidmenį padeda bendruomenei spręsti susidariusią problemą.

Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė atlieka nepasitenkinusiojo vaidmenį.

Vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai Įvertinimo sudedamoji dalis
Aprašyta ir išanalizuota konkreti bendruomenės problema, bendruomenės narių santykiai. 3
Santykiai išnagrinėti šiais aspektais:

Bendruomenės narių išsidėstymas.

Bendruomenės narių simpatijos/antipatijos.

Vaidmenų pasiskirstymas

 

1

1

1

Paaiškinta bendruomenės struktūra 2
Darbas parengtas savarankiškai, t.y. nenurašytas nuo kitų asmenų rašytų darbų be nuorodos ir šaltinių, nenukopijuotos iš www.speros.lt ir kitų panašių tinklalapių. 1
Korektiškai pateikiamos nuorodos į literatūros šaltinius, literatūros sąrašas suformuotas pagal reikalavimus. 0,5
Darbas parašyta taisyklinga kalba, t.y. be rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidų, aiški išdėstymo struktūra. 0,5
Įvertinimas mažinamas 1 balu už pavėluotai, be pateisinamos priežasties, dėstytojui pateiktą darbą.