Mylėti ir …suprasti

„Geriau protingai tylėti – rašė antikinės Romos poetas Publijus Siras (Publius Syrus), – nei kvailai kalbėti“.

Kiekviena nori būti mylima ir suprasta. Tačiau dažnai pasikalbėti su rūpestingu ir patikimu draugu nepasiseka, nes jis tapo abejingu ir negirdinčiu, ką jam sako sutuoktinė.

Kiekvienas nori būti mylimas bei vertinamas. Tačiau neretai susikalbėti su švelnia, rūpestinga, atidžia drauge ar žmona būna sunku, nes ji kažin kodėl pavirsta į abejingą, piktą. Netgi sugeba nesuvokti paprasčiausių dalykų.

Kartais atrodo, kad ji/jis kalba tais pat žodžiais, bet kita kalba. Tokie pastebėjimai nėra visiškai klaidingi. Iš tikrųjų vyrai ir moterys neretai kalba skirtingai. Todėl išmokti „moterišką” bei „vyrišką“ kalbą būtų pravartu.

Atsakiusieji į testo klausimus ir palyginę atsakymus su tyrimų duomenimis šiek tiek išplės savo žinias apie vyrams ir moterims būdinga kalbėjimą. O gal net kritiškiau pažvelgs į vienintelę teisingą – t. y. savąją, – nuomonę.

1. Moterys pašnekovui šypsosi dažniau nei vyrai. Taip. Ne.

2. Vyrai labiau negu moterys stengiasi palaikyti pradėtą pokalbį. Taip. Ne.

3. Vyrai išsamiau pagrindžia savo siūlymus nei moterys. Taip. Ne.

4. Moterys daugiau nei vyrai gestikuliuoja. Taip. Ne.

5. Vyrai daugiau nei moterys klausinėja žmogų, su kuriuo kalbasi. Taip. Ne.

6. Moterys dažniau nei vyrai pertraukia pašnekovą. Taip. Ne.

7. Moterys labiau nei vyrai linkusios atsakinėti į ne joms skirtus klausimus. Taip. Ne.

8 .Vyrai atidžiau ir ilgiau žiūri į pašnekovą nei moterys. Taip. Ne.

9. Diskutuodamos moterys ne tokiais kategoriškais teiginiais nei vyrai gina savo nuomonę. Taip. Ne.

10. Vyro pradėtas pokalbis su moterimi nutrūksta greičiau negu moters pradėtas pokalbis su vyru. Taip. Ne.

Jei visi Jūsų atsakymai sutaps su mokslinių tyrimų duomenimis – esate bendravimo su kita lytimi specialistas (-ė). Jei nesutaps nei vienas atsakymas – esate Robinzonas Kruzas, kuris, kaip prisimenate iš vaikystėje skaitytos knygos, dvidešimt metų kalbėjosi tik su papūga.

Likusieji savo gebėjimą suvokti kitos lyties kalbėseną gali įvertinti procentais. Už kiekvieną sutapusį atsakymą paskirdami sau 10 procentų.

TAIP. Moterys dažniau šypsosi, net ir tada, kai joms nelinksma ir nesiseka. Ypač šis skirtumas išryškėja, kai vyrui ar moteriai nusišypso nepažįstamasis. Dauguma moterų ir tik apie pusę vyrų į nepažįstamojo šypseną atsako šypsena.

NE. Moterys geriau sugeba palaikyti pokalbį, nes jame dalyvauja ne tik žodžiais, bet ir gestais, kuriais skatina pašnekovą kalbėti.

NE. Vyrai savo sumanymų dažnai niekuo nepagrindžia, tik konkrečiai ir trumpai išdėsto, ką jų nuomone reikia daryti. Moterys stengiasi, kad jų planai patiktų kitiems, įrodinėja savo sumanymo pagrįstumą, paaiškina, ko nori ir kodėl nori vienokio ar kitokio sprendimo.

TAIP. Moterys “kalba” rankomis, veido mimika, dažnai keičia balso tembrą, tuo pabrėždamos mintis, paryškindamos savo pasakojimą. Vyrai, norėdami būti įtaigesni, tarp žodžių daro didesnes pauzes.

NE. Kaip rodo psichologiniai tyrimai, moterys net 3 kartus dažniau klausinėja pašnekovą. Bet tai nereiškia, kad jos labiau gilinasi į aptariamą klausimą. Dažniau tai būdas paskatinti pašnekovą kalbėti. Būdingesni moterų klausimai: “Ar tikrai taip manai?”, “Ar neabejoji?”

TAIP. Nutraukdama pašnekovo kalbą moteris rodo susidomėjimą jo mintimis, taigi demonstruoja draugiškumą. Vyras nutraukdamas pašnekovą su juo konkuruoja.

NE. Vyrai daug mieliau atsakinėja klausimus, nes tokiu būdu siekia parodyti savo išmanymą. Todėl jie atsakinėja ir tada kai jų niekas neklausia.

NE. Moterys atidžiau klausosi, todėl ir ilgiau žiūri į pašnekovą. Be to moterys sugeba tiksliau nei vyrai įvertinti pašnekovo išraišką, taigi turi dėl ko žiūrėti. Tačiau jų periferinis matymas išvystytas geriau nei vyrų ir jos gali apžiūrinėti pašnekovą akies kampučiu, o vyras žiūri tiesiai ir kartais susilaukia iš moters pastabos: “Ko čia gašliai mane apžiūrinėji.”

TAIP. Moterys dažniau sako: ”Galbūt…”, “Atrodo, kad…”, “Tikriausiai…”

NE. Jei vyras užsimena apie kokią nors temą, moteris dažniausiai geranoriškai sutinka ją apsvarstyti ar bent išklausyti, ką vyras pasakys. Moters pradėtas pokalbis nutrūksta greičiau, nes vyras dažniau parodo, kad tema jam neįdomi, nereikšminga.

Comments are closed.