UAB „LANGAS” praktinė verslo analizė

TURINYS
1. Įvadas 3
2. UAB „LANGAS” praktinė verslo analizė 4
2.1. Rinkodaros orientacija. 4
2.2. Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai. 5
2.3. UAB „LANGAS” rinką Lietuvoje. 6
2.4. Medinių langų tikslinę rinką 8
2.5. UAB „LANGAS” prekės apibūdinimas. 8
2.6. Kainos nustatymo strategija. 9
2.7. UAB „LANGAS” prekių pateikimas. 10
2.8. UAB „LANGAS” rėmimo strategija. 11
2.9. UAB „LANGAS” rėmimo biudžetas. 12
3. Išvados 13
4. Literatūros sąrašas..............................14

ĮVADAS
Darbo tikslas – įvertinti įmonės rinkodarą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su rinkodaros naudojamą strategiją, rinkodaros padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės rinkodaros planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėėkminga darbo organizavimą.
Darbo uždaviniai – pagrindinis darbo uždavinys UAB „LANGAS”praktinė verslo analizė. Aprašyti ir paaiškinti kaip įmonėje veikia rinkodaros skyrius, jo elementai pritaikyti sėkmingam įmonės gyvenimui. Kaip sistemingai yra taikomi rinkodaros tyrimai.
Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota rinkodaros sistema, kuriai vadovauja profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta rinkodaros turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas. Atlikti įmonės verslo analizę, rinkodaros tyrimo procesą, pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint innformacijos iš pirminių ir antrinių tyrimų šaltinių.
Rinkodara – tai visuma veiksnių, kurie paruošia, padeda, pritaiko produktus pardavimui rinkoje. Tam turi būti panaudojami išsamūs rinkodaros veiksmai – rinkodaros tyrimai, planuojant, nustatant kainas, idėjų, prekių paskirstymą, siekiant sukurti mainus, patenkinančius individų tikslus.
Rinkodaros tyrimai –

tai rinkodaros valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leis: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti rinkodaros priemones.
Atlikus UAB „LANGAS” verslo analizę, rinkodaros komplekso programos elementus, pateikiamas darbo rezultatas: kompleksinis rinkos tyrimas, vartotojų poreikių, rinkos segmentų analizė, konkurencijos, kainų ir konkurentų kainų politikos išsiaiškinimo, prekybos paslaugų, reklamos analizė.

UAB „LANGAS” praktinė verslo analizė.

Įmonės vystymasis, jos gaminama produkcija.
Įmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.[1. 47 psl.]
Šiame darbe verslo analizę atliksime UAB „LANGAS” yra veikianti bendrovės įstatų pagrindu. Lietuvos rinkoje ji veikia jau 5 metus. Šioje firmoje dirba 50 žmonių. Paagrindinė buveinė yra Vilniuje. Įmonės atstovybės yra Klaipėdoje, Kaune ir Šiauliuose.

Įmonė gamina langus iš medinių profilių, kurie yra atvežami iš gamyklos Vokietijoje. Langai gaminami ir dažomi pagal vartotojo reikalavimus. Stiklopaketai langams perkami Lietuvoje. Įmonėje dirba kvalifikuoti darbuotojai, kurie montuoja naujus ir demontuoja senus langus.

Įmonės rinkodaros tikslas šiai dienai yra pardavimo masto didinimas, efektyviau naudojant reklamą.

Rinkodaros orientacija.
Kiekvienos įmonės rinkodara vadovaujasi tam tikra koncesija – tai į vartotoją orientuota tikslinė įmonės filosofija.

Rinkodara – tai ne tik rinkos tyrimo priemonių sistema, bet ir įmonės bei jo

os tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų ir vartotojų grupių poreikių tenkinimą. [4, 3psl.].
Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos UAB „LANGAS” rinkodara apibrėžiamas kaip planavimo, kainų nustatymo procesas, idėjų, gaminamos produkcijos pateikimo strategijos, langų realizavimas, įėjimas į rinką. Rinkodaros skyrius įmonėje užima didelę reikšmę, jam skiriama daug dėmesio, tai modernūs kabinetai, įrengti šiuolaikiškai su efektyvia telekomunikacijų susisiekimo įranga. Skyriuje dirba kvalifikuoti specialistai: Rinkodaros direktorė, Pardavimų vadybininkai, planavimo, realizacijos skyrių, užsakymų priėmimo vadybininkai (žr. 1pav.). Kartą per savaitę rengiami susirinkimai rinkodaros skyriuje, aptariami nauji strateginiai veiksmai, vertinama rinkos aplinka, konkurentų produkcijos įvertinimas, nuolat aptariama įmonės gaminių kokybė, naujos idėjos produkcijos gerinimui.

1 pav. Rinkodaros padalinio struktūra UAB „LANGAS”

Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio rinkodaros bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus.
Svarbiausios koncepcijos yra: gamybos, prekės, pardavimo, marketingo, socialinio etinio marketingo koncepcijos.

UAB „LANGAS” rinkodara vadovaujasi prekės koncepcija. (Prekės koncepcija – tai tokia įmonės valdymo orientacija, kai tariama, jog vartotojai bus palankūs išskirtinių savybių prekei.) Išskirtinė la

angų savybė yra tai, kad jie pagaminti iš natūralaus pluošto – medžio. Kiek vienais metais tobulinamas langų mechanizmas, atsiranda naujų spalvų įvairovė, nauji išradimai profilio gamyboje.

Įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai.

Rinkodaros aplinką sudaro mikro ir makroaplinka. Mikroaplinka – tai veiksniai, kurie tiesiogiai susiję su įmone, jos galimybėmis. Tai vartotojai, tarpininkai, konkurentai ir kontaktinės auditorijos [4, 15psl.].

Įmonės mikroaplinkos elementai:

– Tiekėjai. Mūsų pagrindiniai tiekėjai yra profilio gamintojai. Jeigu jie laiku nepagamins ir nepristatys prekes, tai mes galime prarasti klientus;

– Konkurentai. Mes turime atsižvelgti į konkurentų kainas, akcijas, nuolaidas, kad klientas nepasirinktu kitos firmos;

– Tarpininkai. Mūsų tarpininkai yra architektai, statybinės firmos ir prekybos agentai. Jie atveda mums naujus klientus;

– Vartotojai. Jie vaidina pagrindinį vaidmenį mikroaplinkoje. Nebūtu vartotojų, tai ir nebūtu poreikio gaminti prekę;
– Kontaktinės auditorijos. Tai yra: akcininkas, kuris sprendžia kaip pasiskirti įmonės pelną; bankai, kurie duoda mums paskolas; valstybinės įstaigos, kurios nuolat tikrina įmonės veikla.

Įmonės makroaplinkos elementai:

– Socialinė – kultūrinė aplinka Lietuvoje: žmonės daugiau pradėjo vertinti ekologiškai švarią prekę;

– Technologinė aplinka: atsirado technologinių naujovių langų gamyboje, naujų apskaitos ir maketavimo programų, ryšių naujovių (internetas, mobilieji telefonai);
– Gamtos aplinka: Europos Sąjunga reikalauja uždaryti Ignalinos AS, dėl to gali pabrangti mokestis už elektrą;
– Politinė – teisinė aplinka: pagal Senamiesčio apsaugos įstatymą Senamiestyje leidžia statyti tik medinius langus; įstojus į Europos Sąjunga pasikeis kai kurie įstatymai ir nebus muito;

br />– Ekonominė aplinka: šalyje padidėjo pajamų lygis; padidėjo minimalus atlyginimo dydis; daugumą prekių galima nupirkti lizingo būdų; padidėjo kredito gavimo galimybės;
– Konkurencinė aplinka: įmonės, kurios gamina medinius langus iš vokiškų profilių (konkurentų kainos įtaka); įmonės, kurios gamina aliuminius ir plastikinius langus; įmonės, kurios restauruoja senus langus (konkurentų kainos įtaka ir kokybė).

UAB „LANGAS” rinka Lietuvoje.

Rinka apibrėžiama kaip pardavėjų ir pirkėjų susitikimo vieta, kur prekių mainų proceso metu veikia pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą reguliuojantis mechanizmas išreiškiamas prekių verte – kaina [4, 19psl.].

Stambiausieji mūsų įmonės konkurentai yra:

– UAB „Aluplast“. Kirtimų g. 41a, LT-2028 Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 2602267.
Gamina plastikinius langus, montuoja naujus ir demontuoja senus langus. Prieinamos kainos. Kainų strategija orientuota į konkurentus. Prekių pateikimo kanalai: tiesioginiai, prekyba paštu, prekyba parduotuvėse, prekyba įtraukiant tarpininkus (pardavimo agentai, statybinės firmos, architektai). Rėmimo metodai: prekių ekspozicija parduotuvėse, specializuotos parodos, plakatai, reklaminiai bukletai;

– UAB „Fauga“. Saltoniškių g. 29/3, LT-2004 Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 2721480.
Gamina plastikinius, medinius, aliuminius langus, duris ir garažo vartus. Montuoja naujus ir demontuoja senus langus, duris ir vartus. Prieinamos kainos. Kainų strategija orientuota į konkurentus. Prekių pateikimo kanalai: tiesioginiai, prekyba paštu, prekyba parduotuvėse, prekyba įtraukiant tarpininkus (pardavimo agentai, statybinės firmos, architektai). Rėmimo metodai: prekių ekspozicija parduotuvėse, specializuotos parodos, plakatai, reklaminiai bukletai, televizija, radijas;

– UAB „BMB“. Naugarduko g. 91, LT-2006 Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 2330080;
Gamina plastikinius, medinius langus ir duris. Montuoja naujus ir demontuoja senus langus ir duris. Prieinamos kainos. Kainų strategija orientuota į konkurentus. Prekių pateikimo kanalai: tiesioginiai, prekyba įtraukiant tarpininkus (pardavimo agentai, statybinės firmos, architektai). Rėmimo metodai: specializuotos parodos, plakatai, reklaminiai bukletai;
– UAB „Hronas“. Metalo g. 15, LT-2038 Vilnius. Tel. (8 ~ 5) 2398877.
Gamina plastikinius, medinius, aliuminius langus ir duris. Montuoja naujus ir demontuoja senus langus, duris. Užkeltos kainos. Nugriebimo kainų strategija. Prekių pateikimo kanalai: tiesioginiai, prekyba paštu, prekyba parduotuvėse, prekyba įtraukiant tarpininkus (pardavimo agentai, statybinės firmas, architektai). Rėmimo metodai: prekių ekspozicija parduotuvėse, specializuotos parodos, plakatai, reklaminiai bukletai, televizija, radijas.

2 pav. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys.
UAB „LANGAS”prekės vartotojų rinkoje segmentavimas.

Rinkos segmentavimas – tai į vartotoją orientuotą filosofija. Tai strategija, įgalinančią įmonę padalyti rinką į atskirus segmentus, kurie apibūdinami vienoda reakcija į rinkodaros veiksmus. UAB „LANGAS” rinką užima – individualūs vartotojai. Individualūs vartotojai, pagal rinkos segmentavimo kriterijus, yra šie: geografinis, demografinis, psichografinis ir vartojimo motyvai. [1, 71psl.].

Medinių langų tikslinė rinka:

Geografinis – tai segmentavimas pagal geografinį kriterijų remiasi rinkos suskaidymu pagal geografinius vienetus: valstybes, regionus, miestus ir kaimus.
UAB „LANGAS” geografinis kriterijus. Žmonės gyvenantys mieste ir „prabangiuose“ rajonuose;

Demografinis – tai segmentavimas pagal įvairius demografinius požymius: lytį, amžių, šeimos dydį, išsilavinimą, pajamų dydį ir kt.
UAB „LANGAS” demografinis kriterijus. Vyrai ir moterys nuo 30 iki 60 metų, kurie gauna atlyginimą nuo 1200 Lt;

Psichografinis kriterijus – tai segmentavimas pagal jų priklausymą visuomenės klasei, gyvenimo būdą bei asmenybės tipą.
UAB „LANGAS” psichografinis kriterijus. Žmonės, kurie vertina ekologiškai švarią prekę;

Vartojimo motyvai – tai rinką galima padalyti į segmentus, atsižvelgiant į motyvus, skatinančius vartotojus pirkti.
UAB „LANGAS” vartojimo motyvai. Žmonės, kurie ieško patogumų, apsaugos, jaukumo.

UAB „LANGAS” įmonės prekės apibūdinimas.

Prekė – tai pirmas ir svarbiausias rinkodaros programos elementas. Prekė – tai visa tai, kas gali patenkinti vartotojų poreikius ir tai, kas siūloma rinkai siekiant patraukti vartotojų dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas [4, 44 psl.]

– Prekė: mediniai langai, montavimas naujų langų ir senų langų demontavimas;

– Sumanytoji prekė: yra izoliacija nuo triukšmo; nepraleidžia dulkių, vėjų; išlaiko šilumą patalpoje; turi mikroventiliaciją, kuri išsprendžia rasojimo ir vėdinimo problemas; saugesni įsilaužimo atveju;

– Realioji prekė: ekologiškai švarus medis; įvairios medžio spalvos; įvairios langų konstrukcijos; dvigubos/trigubos stiklopaketai; kvalifikuotas personalas;

– Prekė su pastiprinimu: medinių profilių garantija – 25 metai; langų garantija – 12 mėnesių; nemokamas langų pristatymas; langai lengvai valomi;

Šiuo metų UAB „LANGAS” gamina medinius langus įvairių spalvų su dvigubais/trigubais stiklopaketais, montuoja naujus ir demontuoja senus langus. Įpakuoti langai į specialią lipnią juostą, kuri lengvai nusiima po montavimo.

Kad patobulinti galimą asortimentą, planuojame pardavinėti palanges iš medžio tos pačios kokybės, įvairių spalvų ir dydžio.

Gamybos nutraukimo priežastis gali būti – konkurencijos paaštrėjimas. Šiuo metų atsiranda daug naujų įmonių, kurios užsiima langų gamyba ir parduoda pigiai. Bet jos siūlo langus blogesnės kokybės negu UAB „LANGAS”. O vartotojai ne visada supranta skirtumą tarp medžio ir „gero“ medžio.

Kainos nustatymo strategija.

Kaina yra ta vertė, kurią vartotojas sumoka už mainus, skirtus jo poreikių tenkinimui. Įmonė, nustatydama savo prekėms kainą, pirmiausia siekia padengti gamybos kaštus ir gauti pelno. Tačiau galutinį kainos lygį lemią konkurencija, kuri gali priversti įmonę sumažinti pradinę nustatytą kainą arba ją padidinti. Kainų politiką – tai priemonių visuma, kurios užtikrina prekių realizavimo didėjimą [1, 80psl.].
Nustatyti naujo produkto ar paslaugos kainą yra vienas atsakingiausių sprendimų. Ji turi atitikti ne tik įmonės tikslus, bet dar ir reaguoti į rinkos pokyčius (t.y. sezonų pokyčiai ir sezoninės kainos, kainų svyravimas priklausomai nuo jos pardavimo laiko ir pan.) Kiekviena įmonė turi turėti pradinės kainos skaičiavimo metodiką, kuri padėtų:
 suformuluoti pagrindinius kainodaros uždavinius;
 nustatyti paklausą;
 įvertinti išlaidas;
 analizuoti konkurentų prekes, jų kainas;
 nustatyti galutinę prekės kainą.

UAB „LANGAS” nustato prekės kainą vertinio reikšmingumo metodu, palygina savo langus su analogiškomis konkurentų prekėmis. Ji remiasi ne gamybos kaštais, o ekonomine verte, kurią šia prekė turi vartotojams. O vartotojams reikia šilumos, jaukumo, patogumų ir apsaugos.

Atsižvelgdama į savo galimybes, tikslus, įvertindama galimų išorinių veiksnių poveikį, kiekviena įmonė numato kainų reguliavimo strategiją:

– Nugriebimo strategija. Tinka tada, kai parduodamos naujos ir gerokai patobulintos prekės, itin gerai tenkinančios vartotojo poreikius;

– Skverbimosi strategija. Ji praverčia tada, kai įmonė bando užimti tam tikrą rinkos dalį nauja preke;

– Į konkurentus orientuota strategija. Tai strategija, kai įmonės nelaiko kainos svarbiausiuoju rinkodaros programos elementu.

UAB „LANGAS” šiuo metų siekia maksimizuoti pardavimo mastą (skverbimosi strategija) ir nori sudominti didelius rinkos segmentus.

Veiksniai sąlygojančiai UAB „LANGAS”galutinės kainos nustatymą yra:

– Psichologinis. Perkant pas mus, mes nemokamai atvežame, montuojame ir demontuojame langus;

– Pateikimo kanalų dalyviai. Funkcinės ir kiekybinės nuolaidos tarpininkams. Mokėjimo nuolaidos vartotojams jei sumoka per 5 dienas (daroma 2 % nuolaida). Sezoninės nuolaidos dažniausiai daromos parodose, jeigu klientas užsako langus parodos metų;

– Konkurentai. UAB „LANGAS” stengėsi, kad kainos būtu panašios kaip ir pas tiesioginius konkurentus;

– Valstybinis reguliavimas.

UAB „LANGAS” prekių pateikimas.

UAB „LANGAS” Didmenininkai Mažmenininkai Vartotojai

3. pav. UAB „LANGAS” dviejų lygių pateikimo kanalai.

UAB „LANGAS” didmenininkai yra:

– Statybinės organizacijos (riboto aptarnavimo ciklo didmenininkai organizatoriai), kurios stato ar remontuoja pastatus;

– Pardavimo agentai, kurie pagal sutartis parduoda visas gamintojo prekes, turi teisę spręsti klausimus, susijusius su kainomis, pardavimo sąlygomis ir prekių pristatymo terminais. Už paslaugas agentai gauna komisinį atlyginimą (3 % nuo parduotųjų prekių sumos).

UAB „LANGAS” mažmenininkai yra:

– Architektai ir dizaineriai, kurie dirba su tiesioginių vartotojų. Irgi gauna komisinį atlyginimą.

UAB „LANGAS” sudaro ilgalaikio bendravimo sutartys su tarpininkais, skatinami kainų nuolaidomis, premijomis.

UAB „LANGAS” rėmimo strategija.

Potencialus vartotojas gali nutarti pirkti prekę tik žinodamas apie ją pakankamai. Vartotojams būtina pranešti apie parduodamas prekes, jos kainą, pateikimo vietą, paskatinti pirkti tą prekę. Taip perduodama informacija, taikant rinkodaros elementą – rėmimą. Rėmimas padeda užmegzti ryšį tarp įmonės gamintojos ir jų klientų.

Informacijos siuntimas Informacijos kodavimas
Tekstas (pranešimas) Informacijos perdavimo priemonės
Informacijos iššifravimas Informacijos priėmimas

Trukdymai

Grįžtamasis ryšys

Atsakomoji reakcija

4. pav. Komunikacijos proceso schema.

Komunikacijos procesą sudaro 8 dalys:

– Informacijos siuntėjas – tai įmonė, siekianti perduoti informaciją vartotojams;

– Informacijos kodavimas – tai teksto pakeitimas simboliais;

– Informacijos perdavimo priemonės – tai komunikacijos kanalai, kuriais įmonė perduoda informaciją vartotojui;

– Informacijos iššifravimas – tai procesas, kurio metu simboliais pateiktoji informacija iššifruojama;

– Informacijos priėmėjas – tai vartotojai, kurie priima siuntėjo perduotą iššifruotą informaciją;

– Atsakomoji reakcija – tai vartotojo nuomonė apie informacija, gautą iš įmonės;

– Grįžtamasis ryšys – tai dalis atsakomosios reakcijos, kurią vartotojas perduoda informacijos siuntėjui;

– Trukdymai – tai neplanuoti aplinkos trukdymai arba informacijos iškraipymai, atsiradę komunikacijos procese.

Yra įvairios rėmimo veiksmų grupės: reklama, pardavimų skatinimas, populiarinimas ir asmeniškas pardavimas. Šiuo metų UAB „LANGAS” reklamuoja langus paštų, laikraščiuose ir parodose, skatina pardavimus (įvairios nuolaidos, premijos, komisiniai atlyginimai).

Aš siūlyčiau šiai prekei traukimo strategiją, skatinanti galutinio vartotojo poreikius. Sukurčiau vaizdo reklamą, kurią transliuočiau per televizijos „LNK“ ir „ORT“ kanalus, laiko tarpe 20.00 – 22.00 valandos (rudens ir žiemos metų). Tikslas reklamos butų toks, kad nupirkus pas mus medinius langus, pas Jūs namuose bus šilta, jauku, gražu ir saugu.

„Lauke 20˚ šalčio. Eina grupė studentų pro jūsų namą, jie linksmi, rėkauja, švilpauja. Ir visiems labai šalta. O Jūs (gali būti 40 metų vyras) apsirengęs marškinėliais ir šortais ramiai sėdite minkštame fotelyje, nieko negirdite ir skaitote knygą.“

5 pav. Reklaminis pranešimas.

UAB „LANGAS” rėmimo biudžetas.

Rėmimo biudžeto sudarymui panaudočiau skaičiavimo pagal tikslus ir uždavinius metodą. Aš privalau:

– Numatyti konkrečius įmonės tikslus: pardavimo masto didinimas, efektyviau naudojant reklamą;

– Suformuluoti uždavinius, kuriuos reikės išspręsti, siekiant šių tikslų: rasti, kas sukurs vaizdo reklamą; susitikti su žmonėmis, kurie atsakingi už reklamą televizijoje; pakalbėti su įmonės finansininkais dėl išlaidų;

– Apskaičiuoti išlaidas, būtinas šiems uždaviniams: reklamos kūrimas; reklamos kaina televizijoje.

IŠVADOS.

Šiame darbe išanalizuota UAB „LANGAS” prekė, jos rinka ir asortimentas.
Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus.

Siūloma patobulinti prekės asortimentą – gaminti medines palangės. Parodyta, kaip ir kokiu būdu galima išplėsti rėmimą .

LITERATŪROS SĄRAŠAS.

1. BAGDONAS, Eugenijus, KAZLAUSKIENĖ, Eglė. Biznio įvadas. Kaunas: Leidykla “Technologija”, 2001. 289p. ISBN 9986–13–549–4.

2. PAJUODIS, Arvydas. Prekybos marketingas. Leidykla “Eugrimas”, 2002.
ISBN 9955-501-27-6.

3. POVILIŪNAS, Antanas. Marketingo pradmenys. Vilniaus universiteto leidykla, 1993

4. VIRVILAITĖ, Regina. Marketingas. Mokomoji knyga. Kaunas: Leidykla “Technologija”, 1997. ISBN 9986-13-453-

Leave a Comment